Ex-zoekplaatjes


Friesland U-Z
A-D | E-Ho | Hu-L | M-O | P-T | kaart

U
V
W
Witmarsum
Wolvega
Wommels
IJ
Z

Friese plaatsnamen zijn gerangschikt op de Nederlandse naamUreterp, tol bij de westelijke toegang


Dorpsstraat, Vlieland

Waling Dijkstrastraat 53 te Vrouwenparochie


Oan 'e Kamp, Wanswerd

Grote Buren 10, Warga

Leeuwarderweg, Warga

Ald Fean 2, Wartena

Wartena

Molenstraat 14, West-Terschelling

De Kat 18, Westhem (Fr.)


Arumerweg, Witmarsum

Van Aylvaweg, Witmarsum

Witmarsum


Oosteinde (nu Hoofdstraat Oost), Wolvega

Oosteinde, Wolvega

Wolvega


Molew‚l, Wommels

Wommels

Wommels

Workum

Workum, Dwarsnoard

Buorren, Wijnaldum


Mauritiuskerk, Eegracht 48, IJlst


Caspar de Roblesdijk, Zurich

Noorderstationsstraat, Zwaagwesteinde

Friesland U-Z
A-D | E-Ho | Hu-L | M-O | P-T | kaart