Ex-zoekplaatjes


Friesland P-Z
A-G | H-O | kaart

P
R
S
Sexbierum
Sneek
Spannum
T
U
V
W
Witmarsum
Wommels
IJ
ZTrekweg te Parrega

Peins


Rauwerd

Buorren, Rottevalle


Schraard

Kade, Sexbierum

Walburgastrjitte 14, Sexbierum

Sexbierum

"Hooghuus", Zeedijk, St-Jacobiparochie

Hoge Dijk 18, Sint Johannesga

Hervormde kerk, Slappeterp (Fr.)

Lindengracht 10, Sloten

Wijckelerweg, Sloten

Snakkerburen
Sneek - zie aparte pagina


Tuin van Tsjerkebuorren 29 in Spannum, met zicht op Felsumerleane 10 t/m Tjerkebuorren 56 (gedeeltelijk)

Tsjerkebuorren, Spannum

Spannum

St. ..., zie Sint ...


Gezicht van de huidige Stationsweg op de Schans hoek Hellingpad, Stavoren

Schans, Stavoren

Damsingel 14, Suameer


Veensluis 13, Tjalleberd

Tzummarum

Tzummarum


Ureterp, tol bij de westelijke toegang


Dorpsstraat, Vlieland

Waling Dijkstrastraat 53 te Vrouwenparochie


Oan 'e Kamp, Wanswerd

Leeuwarderweg, Warga

Ald Fean 2, Wartena

Wartena

Molenstraat 14, West-Terschelling

De Kat 18, Westhem (Fr.)

Arumerweg, Witmarsum

Van Aylvaweg, Witmarsum

Witmarsum

Oosteinde, Wolvega

Wolvega

Molew‚l, Wommels

Wommels

Wommels

Workum

Workum, Dwarsnoard

Buorren, Wijnaldum


Mauritiuskerk, Eegracht 48, IJlst


Caspar de Roblesdijk, Zurich

Friesland P-Z
A-G | H-O | kaart