Welkom op Zoekplaatjes. Op deze site staan foto's waarvan niet bekend is waar ze gemaakt zijn. Die plaats proberen we te achterhalen. De zoekplaatjes staan in verkleinde vorm in de linkerkolom.

U kunt op ieder zoekplaatje reageren. Reacties geplaatst onder een schuilnaam of met alleen een voornaam worden verwijderd tenzij u aan de webmaster uw volledige naam bekendmaakt.

Opgeloste zoekplaatjes, inmiddels meer dan 2.500, vindt u via de menu-keuze 'opgelost'. Wilt u zien welke plaatjes kort geleden zijn opgelost, klik dan op 'nieuws'. Daar staan ook huishoudelijke mededelingen van de redactie.

Heeft u zelf een zoekplaatje, dan kunt u dat aan de redactie voorleggen via 'insturen'. Alleen Nederlandse topografische foto's komen in aanmerking.

Informatie over lantaarnpalen, huisnummers, stoeptegels, trottoirkolken, spoorwijdtes en andere onderwerpen die van nut kunnen zijn bij het zoeken, vindt u in het kenniscentrum.

Meer zoekplaatjes vindt u op Onbekend in Nederland en Zoekplaatjes in oude ansichten.

 Tien nieuwe zoekplaatjes geplaatst op vrijdag 8 maart. Zoekplaatje 2911 is vervangen.  De nieuwsbrief van Zoekplaatjes wordt verstuurd om grote updates aan te kondigen en bevat mededelingen over het wel en wee van de site of tips voor onderzoek. Vul uw e-mailadres in, herhaal dit ter controle, en klik op 'versturen'. U ontvangt dan voortaan "Nieuws van Zoekplaatjes".

Aanmelden  |  Opzeggen