Kentekens en diverse onderwerpen

kenniscentrum home

Kentekens

Van 1906-1951 werden kentekens voor motorvoertuigen in Nederland uitgegeven per provincie (aanklikbaar zijn de provincies waarvan de kentekenregisters online staan):
A   Groningen
B   Friesland
D   Drenthe
E   Overijssel
G, GZ, GX   Noord-Holland
H, HZ, HX   Zuid-Holland
K   Zeeland
L   Utrecht
M   Gelderland
N   Noord-Brabant
P   Limburg
R   Departementen
Zie ook Wikipedia.

Kentekens van 1951 en later kunnen helpen bij de datering van een foto. Zie voor de uitgiftedatum het archiefexemplaar van een onderdeel van hektra.nl: http://web.archive.org/web/20090124033409/http://hektra.nl/info/kenteken.html.
Veel informatie over kentekens vind je op https://conam.info/kentekens/voertuiggebonden-blauwe-kentekens.

Panden met de nok evenwijdig aan de straat

N.a.v. een bouwhistorisch onderzoek in Tiel waarbij ik in de gelegenheid was de gegevens van 1 pand in een breder kader te plaatsen, werd me duidelijk dat panden met de nok // straat (dwarsgeplaatst) niet bepaald exclusief zijn voor het zuiden van ons land. Let wel ik heb het over panden die voor de industriële (r)evolutie zijn gebouwd, dus pakweg voor 1840. Panden met de nok // straat kent Tiel zeer vele. Het andere huistype (diep huis) is daar zeldzaam. Zaltbommel, Vianen en Wijk-bij-Duurstede tonen een zelfde beeld, Zaltbommel in iets mindere mate. In Arnhem, Nijmegen, Den Bosch en Venlo komt dit huistype slechts in minderheid voor. Daar is het 'diepe huis' prominent aanwezig. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat huizen in zijstraten (Bakkerstraat Arnhem) zo gebouwd zijn als een voortzetting van hoekpanden in hoofdstraten waar een ligging met nok haaks op de straat gangbaar is. Omgekeerd (Tiel) staan grote panden ook op grote terreinen en is er evident een verband met extensieve bebouwing van het centrum. In de binnenstad van Groningen staan grote panden // straat, en met name aan de randen, zoals aan de Ossenmarkt. In Leeuwarden (Korfmakersstraat; zie oplossing bij Berry Meester) doet zich het zelfde voor als in de Arnhemse Bakkerstraat. Ook in Zutphen en Zwolle staan grote panden (dikwijls) van middeleeuwse oorsprong // straat. In Deventer is dat weer voornamelijk in zijstraatjes het geval.

dick zweers di 2-8-2011 17:43