Brandplaatjes

kenniscentrum home

Om aan te tonen dat zijn huis tegen brand verzekerd was, kon een huiseigenaar in de 19e en begin 20e eeuw een brandplaatje (ook wel verzekeringsplaatje genoemd) op de gevel aanbrengen. De plaatjes met het logo en de naam van de verzekeringsmaatschappij werden uitgevoerd in lood, vertind zink, blik of email. Rond 1900 beloonden verzekeringsmaatschappijen brandweerlieden wanneer door hun inzet een pand of deel daarvan behouden bleef. De plaatjes vormden dus een extra stimulans voor de brandweerlieden. Meer over brandplaatjes, met diverse afbeeldingen, lees je op http://vvmbest.nl/overzicht.asp?type=BRP Een overzicht van brandplaatjes op huizen in Maastricht staat op http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/brandplaatjes/brandsoorten.htm. Zie ook Kiek ins nao bove. Van Den Haag zijn veel begin 20e-eeuwse foto's bekend waarop brandplaatjes te zien zijn van de Haagsche Assurantie of De Nederlanden. Wanneer een van beide soorten plaatjes (zie afbeeldingen hieronder) op een onbekende foto voorkomt, is dit een sterke aanwijzing dat het Den Haag of omgeving is.