Inzender: Berry Meester 

Gegevens: Fotokaart van het type carte postale met daarop een vrachtwagen van papierfabriek van Gelder & zonen. Op de achtergrond een '...che boekdrukkerij'.

Datering: niet opgegeven    Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 1 maart 2009


 Reacties op Zoekplaatje 951 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Voorstraat, Middelharnis

Theo.B. (De Haag): Ho, ho, protest! Ik had welliswaar ok al via buurtplaatjes gekeken, maar de overeenkomst met het zp totaal niet gezien. Dit plaatje is samen opgelost.

Zondag 15-3-2009 23:08:29Martin Snuverink (Voorburg): Wim, zou je de oplossing aan Theo B. willen toekennen? Mijn rol was bescheiden: slechts bewijsvoering.
Zondag 15-3-2009 23:01:01Redactie (): Net voor Martin zijn laatste reactie schreef, was ook ik tot de conclusie gekomen dat het halve pandje links op het zp gesloopt is. Op geen enkele van de gevonden afbeeldingen is het nog te zien. Het smalle pandje ter hoogte van de voorruit van de vrachtwagen is eerst nog verbouwd - het raam op de verdieping kwam lager te zitten - en vervolgens ook gesloopt. Het pand van de drukkerij zal inderdaad boven de begane grond herbouwd zijn. De tuitgevel met muurankers en het meest rechtse pand zijn op meerdere afbeeldingen (ik voeg nog toe: http://link.marktplaats.nl/211558364) duidelijk herkenbaar, inclusief de tussenruimte. Ook past de naam FLAKKEESCHE BOEKDRUKKERIJ mooi symmetrisch op de gevel (Berry, staat links van de boom een K?). Ik acht overtuigend bewezen dat het om de Voorstraat in Middelharnis gaat. Dat is mijn oordeel en daar zult u het mee moeten doen.
Zondag 15-3-2009 21:51:07Martin Snuverink (Voorburg): Op de door Dik Kralt ingezonden foto hieronder zien we links van de twee pandjes met trapgevels van ZP 872 het pand met witte dakkapel en nok evenwijdig aan de straat. Dit is hetzelfde pand als rechts op ZP 951, zij het dat men het pand later een antiek aanzien heeft gegeven. Dit verschil is ook (wat vaag) te zien bij vergelijking met de qoop-foto van de link van mijn vorige reactie.
Daarnaast zien we het pand met tuitgevel, dat onmiskenbaar gelijk is aan het pand met tuitgevel op ZP 951. Daarbij heb ik gewezen op de plaatsing van de muurankers. De overeenkomst is zeer goed te zien door vergelijking van ZP 951 met de door mij genoemde beelden van funda.nl. Hier is geen speld tussen te krijgen.
Vervolgens komt het pand van de drukkerij. Bij nader inzien is dit pand slechts gesloopt boven het parterre, namelijk boven de lijst die op ZP 951 gedeeltelijk is te zien en op de foto van Dik en op de qoop-foto ook nog is te zien. De verdieping en alles er boven is gesloopt en vervangen door een enkele nieuwe etage met kroonlijst en kap erboven.
Daarnaast staat op de foto van Dik nog het piepkleine pandje van ZP 951. De overeenkomst is duidelijk waarneembaar. Op de foto uit het oude raadhuis (zie link) is ook dit pandje verdwenen.
Daarna komt op ZP 951 een gedeeltelijk zichtbaar pandje. Op de foto van Dik is dit verdwenen: er is een open ruimte met een boompje.
Ten slotte volgt op de foto van Dik een pandje dat ik eerder abusievelijk aanzag voor het zojuist genoemde pandje uiterst links op ZP 951.
Op de foto uit het oude raadhuis zijn dus twee pandjes naast de drukkerij verdwenen. Op deze wijze vallen alle puzzelstukjes op de goede plaats.
Mogelijk is niet alles als overtuigend bewijsmateriaal aan te merken, maar ik vind de overeenkomst van het pandje met de tuitgevel en zijn muurankers wél absoluut overtuigend.
Website: http://image12.webshots.com/13/9/65/35/170696535YJDsPA_ph.jpg
Zondag 15-3-2009 21:17:30Redactie (De bewijsfoto die Dik Kralt mij stuurde voor ZP 872 laat de pandjes zien die Martin bedoelt. Echter rond 1980 schat ik zo. Rechts van het grote witte huis zou dan het geveltje staan dat op het zp links voor de helft in beeld is gekomen. Rechts daarvan op het zp: een smal en een breed huis, op de foto van de Voorstraat rond 1980: een gat, een smal en een breed huis. Het smalle pandje rechts van het gat op de foto van rond 1980 lijkt wel wat op het smalle pandje op het zp, maar is het niet. De verbouwing van het drie vensterassen brede en drie bouwlagen hoge pand met inzwenkende topgevel tot een oud aandoend huis met twee bouwlagen en een zolder zou dan tussen pakweg 1950 en 1980 zijn beslag gekregen moeten hebben. Kortom, ik ben nog niet overtuigd.


Foto gevonden door D. Kralt - red.
Zondag 15-3-2009 17:56:57Theo.B. (Den Haag): Uiteraard heb ik ook via buurtplaatjes gekeken, maar er geen match in gezien. Martin, bedankt voor het afmaken.
Zondag 15-3-2009 09:27:13Martin Snuverink (Voorburg): Dit is heel knap gevonden van Theo. Knap, omdat er veel is veranderd. Proficiat.
Het profiel past perfect bij de Voorstraat in Middelharnis. Eerst dacht ik aan een gedempte gracht, maar een typische Voorstraat van de eilanden voldoet ook uitstekend.
De bebouwing op het zoekplaatje oogt wat onaanzienlijk voor een Voorstraat. Maar er is de laatste jaren hard gewerkt aan restauratie, en dat niet alleen: het tamelijk nieuwe huis met de witte dakkapel en de nok evenwijdig aan de straat rechts op de foto heeft nu kunstmatig een oud aanzien gekregen met een klassieke daklijst en ramen met roedenverdeling. Dit alles is mooi te zien op funda.nl, zoeken Middelharnis, Voorstraat 32, buurtfoto's, onderste loepje naar ZW draaien. Let dan ook op het huis links ervan met de tuitgevel en vooral op de exacte overeenkomst in plaatsing van de muurankers in de gevel.
Het huis met de witte dakkapel in nog moderne gedaante is tot 19-03-09 nog te zien op de link.
Het gebouw van de boekdrukkerij is vervangen door een ander, lager oud-achtig huis. Tussen beide huizen was en is (te zien op funda.nl) nog steeds een tussengang. Het zeer kleine pandje links van de drukkerij is er niet meer. Het volgende iets minder kleine pandje is er in verbouwde vorm nog wel. Het pand op de plaats van de drukkerij en laatstgenoemd kleine pandje zijn zeer goed te zien op http://image12.webshots.com/13/9/65/35/170696535YJDsPA_ph.jpg. Deze foto is genomen vanuit het voormalige raadhuis, dat nu het Rien Poortvliet-museum herbergt.
Website: http://www.qoop.nl/showimage.php?artikelID=8423826
Zondag 15-3-2009 08:39:24Theo.B. (Den Haag): Nu Martin Snuverink bij plaatje G623 op onbekendinnederland.nl een opmerking maakt over witte stopverf als zijnde streekgebonden, na enige twijfel, alsnog een bijdrage aan dit draadje. Het was me opgevallen dat het pand links op dit zp ook witte stopverf heeft.
In de oude online telefoongidsen en via Google heb ik gezocht op de combinatie "plaats+sche+boekdrukkerij", en maar verdraaid weinig gevonden. Op één interressante na, en laat deze nu net in het door Martin beschreven "witte stopverfgebied" liggen.(ZH+Zeeuwse eilanden)
Via Google kwam ik op de Flakkeesche Boekdrukkerij, Voorstraat A240 te Middelharnis. Qua straat/gevelbeeld (zie link) was ik hoopvol, een match daarentegen heb ik nog niet kunnen vinden.
Hoewel in de telefoongidsen Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij staat, worden publicaties gevonden via Google omschreven als; gedrukt door de Flakkeesche Boekdrukkerij.


Website: http://www.dekunder.com/i_nl/Zuid-Holland/Middelharnis/Voorstraat/foto.jpg
Zondag 15-3-2009 01:56:01Alard (zevenaar): Deze tekst gekopieerd van de webite instrueel-erfgoed:
Van Gelder vervoerde met de Kromhout vrachtwagens courantenpapier van de fabriek in Velzen naar de krantendrukkerijen in Amsterdam en rollen papier van de fabriek in Wormer naar behangseldrukkerijen.
Misschien hier eens naar zoeken al weet ik niet wat behangseldrukkerijen zijn.

Zondag 8-3-2009 13:33:57Gerard Nachbar (Almere): De tekst KROMHOUT staat volgens mij ook gewoon op de zichtbare zijkant van de motorkap, links van 'D23'.
Zaterdag 7-3-2009 16:55:55Alard (zevenaar): Ik dacht ook dat het een Kromhout was maar een scania-kenner wist te vertellen dat het een scania was. Even de foto's bekeken van de laatste link en inderdaad het is een Kromhout. Nu maar eens afwachten of er iemand is met een helder idee.

Zaterdag 7-3-2009 12:07:21d.kralt (meppel): Volgens mij is het geen Scania Vabis maar een Kromhout trekker. Zie bijgaande link,waar op ook twee andere van Gelder trekkers voorkomen.
Website: http://www.zaans-industrieel-erfgoed.nl/pages_3/met%20stoom%2036%20art%20%2005.html
Zaterdag 7-3-2009 10:35:21Peter Heuseveldt (Helmond): Niet dat het aan de oplossing van het plaatje zal bijdragen, maar de vrachtwagen is wel degelijk een Kromhout, zoals op het merkplaatje aan de zijkant van de motorkap duidelijk te lezen is. Maar zelfs zonder dat plaatje zou de wagen duidelijk als Kromhout te herkennen zijn door de zeer karakteristieke neus. Hij dateert wel uit de jaren '50.
Zaterdag 7-3-2009 10:35:10Alard (zevenaar): Vrachtwagen is een scania vabis uit 1956. Foto moet dan van latere datum zijn.

Vrijdag 6-3-2009 23:59:55Martin Snuverink (Voorburg): ELECTRISCHE BOEKDRUKKERIJ zonder verdere naamsaanduiding is niet zo waarschijnlijk. Overigens heb ik de aanduiding "Electrische drukkerij" wel eens gezien op een foto van Arnold (staat niet op het web).
Vrijdag 6-3-2009 13:44:23H de Haas. (Den Haag.): Sche zou ook nog Electrische drukkerij kunnen zijn. Dat was al eerder bij mij op gekomen, maar draagt niet bij aan de oplossing vrees ik.
Woensdag 4-3-2009 01:41:23Peter Heuseveldt (Helmond): Of het veel helpt, weet ik niet, maar uitgaande van een symmetrische plaatsing van de tekst op de gevel, zouden er vóór de uitgang "sche" nog 7 of 8 letters moeten komen. Meest waarschijnlijk is een plaatsnaam gebruikt, maar ook een algemene naam als bijv. "Hollandsche Boekdrukkerij" behoort tot de mogelijkheden.
Dinsdag 3-3-2009 17:25:19Martin Snuverink (Voorburg): Sorry, zie hieronder de link.
Website: http://www.neha.nl/struve/
Zondag 1-3-2009 23:50:34Ingrid Evers (Maastricht): Je vergat de link, Martin.
Zondag 1-3-2009 23:04:48Martin Snuverink (Voorburg): Van Gelder leverde gewoon papier aan allerlei drukkerijen en uitgeverijen van kranten en boeken. Van Gelder is dus gewoon klant van de boekdrukkerij.
Van Gelder Verenigde Papierfabrieken had fabrieken in Apeldoorn, Velsen-Noord, Wormer en Renkum (nu Parenco). Dit geeft geen locale of regionale aanknopingspunten. Ik vermoed dat de foto aan een gedempte gracht is genomen.
De door mij zeer gewaardeerde website van NEHA (zie link) heeft mij geen aanknopingspunten gegeven. Misschien heb ik wat over het hoofd gezien wat een ander wel ziet…. Het register betreft de periode 1887 – 1889 en het kan best zijn dat de “Bibelebonsche” Boekdrukkerij van later datum was.

Zondag 1-3-2009 20:47:10Alard Roose ( Zevenaar): Vrachtwagen lijkt op een kromhout uit de jaren vijftig. De naam boven der firma zou de naam kunnen zijn waar de vrachtwagen van is. Hij reed voor van Gelder. De naam op de gevel lijkt op dezelfde naam die op de auto staat. Naam: VERE??????
Website:
Zondag 1-3-2009 14:31:45  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):