Inzender: Cor Janse 

Gegevens: Foto genomen uit een voedseldroppingsvliegtuig begin mei 1945. Vliegroute: Noordzee-Haarlem/Spaarndam-Bovenkerk/Schiphol/Aalsmeer-Ringvaart/Roelofarentsveen/OudAde-LeidenNoord/Noordzee.

Datering: niet opgegeven    Formaat: niet opgegeven    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 1 februari 2009


 Reacties op Zoekplaatje 942 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Aalsmeerderweg 933, Rijsenhout (gem. Haarlemmermeer)

Jaap Tuik (Zwolle): Prachtig dat dit opgelost is. Tijdens het schrijven van mijn bijdrage in februari 2009, heb ik wel gedacht aan de boerderij van Gijzenberg, maar ik durfde het niet goed te suggereren. Het lag namelijk wat ver van de opgegeven route. Doordat Zwolle ook wat ver is om even te gaan kijken vroeg ik de mening van broer Piet in Amerongen, maar ook hij durfde het niet hardop te zeggen. Wij woonden tot 1948 op nummer 789 aan de Aalsmeerderweg en dus moesten wij voor kruidenier Beuk in Leimuiden, de kermis in Burgerveen of voor huisarts van Haeringen in Nieuw Vennep, altijd langs de boerderij. Geen wonder dus dat het bekend voorkwam. Vanaf de Bennebroekerweg stonden daar op een rijtje de boerderijen van Pruissen (waar vader werkte), van Pietjes Verbeek, Dirk Jan van den Heuvel, Marbus, Gortzak en Gijzenberg. Wij vonden het stuk van Gijzenberg tot de Venneperweg altijd maar een erg lang stuk. Er stond daar helemaal niets en het waaide er altijd. Op de boerderij van Gijzenberg heeft, naar men ons als schooljongens vertelde, de latere minister president Hendrik Colijn een flink deel van zijn jeugd gewoond.
Het pompgemaaltje diende er volgens mij voor, om de waterstand rondom de weilanden wat hoger te maken dan die rondom het normale bouwland. Zonder zo,n gemaaltje moest je altijd een stuk weiland gedeeltelijk afgraven om een drinkplaats voor het vee te creëren. Ook boer Pruissen had zo,n gemaaltje en daar was het niveauverschil toch wel ongeveer een meter.
Het plaatje bezorgde mij jeugdherinneringen!
Zondag 14-6-2009 20:07:18Wil Gijzenberg (Lijnden): Vandaag gaan kijken en zoals ik nu net las in het bericht van Theo van Gijlswijk kloppen alle punten zoals de 4 ramen,de regenpijp,de 2 droogkanalen en de stenen schoorsteen. Het middenstuk in de voorgevel steekt ook iets uit. Het pomphuisje niet ontdekt.
Wat leuk was om te zien is dat op de oude plek van het bruggetje op het ZP nu een onderbreking is in het afscheidings muurtje met het fietspad. Deze huidige afscheiding heeft veel weg van het muurtje dat op het ZP te zien is aan de erfkant. Vanaf de onderbreking loopt nu ook nog een paadje naar de zijgevel, waar de voordeur is gesitueerd.
Zondag 31-5-2009 21:53:34Theo van Gijlswijk (De Zilk): Niet alleen de zijgevel van Aalsmeerderweg 933 klopt met het ZP. Ook de regenafvoer tussen het derde en vierde stalraam van rechts zijn bij oude en nieuwe foto's zichtbaar. De twee schoorsteenkanalen op de nok van het dak zijn nu nog aanwezig. Daar is nu op de voorste punt een stenen kanaal bijgekomen. Verder is de gootlijst naast het middenstuk in de voorgevel op het ZP net zichtbaar. De vorm klopt, op het Zp lijkt het middenstuk ook iets vooruit te springen.
Al met al voor mij genoeg om overtuigd te zijn van de juistheid van de oplossing.
Website: http://www.huislijn.nl/showObjectFoto.aspx?id=1bb190dd-10ee-430a-975f-2dd3246689e7&pageName=F&type=2
Maandag 25-5-2009 12:11:03d.kralt (meppel): Met google lijkt de sloot met het pomphuisje tot aan het pomphuisje gedempt. Het pomphuisje lijkt er zelfs nog te staan! (de wens de vader van de gedachte?) Als Wil Gijzenberg toch gaat kijken......
Maandag 25-5-2009 11:43:09Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Deze locatie past prima in de vluchtlijn die Cor en ik toen hebben uitgezet. Wil, ik denk dat je goed zit! Ik durf je al te feliciteren!
Maandag 25-5-2009 08:22:25Theo van Gijlswijk (De Zilk): De suggestie van Wil Gijzenberg zou heel goed kunnen.
De woonboerderij aan de Aalsmeerderweg 933, Rijsenhout staat te koop, zie link. De zijgevel in beeld van het ZP met de grote deur en de vier stalramen komt overeen met de zijgevel van de te koop staande woning.
Website: http://www.huizenzoeker.nl/koop/noord-holland/rijsenhout/aalsmeerderweg-933/details.html
Maandag 25-5-2009 00:40:50Wil Gijzenberg (Lijnden): Bij het zien en lezen van de vorige suggesties kreeg ik het idee dat het mogelijk de boerderij is aan de Aalsmneerderweg nr. 933 te Rijsenhout. Deze boerderij heeft in de voorgevel ook dat middenstuk dat doorgaat tot in het dakdeel.
Bij gelegenheid ga ik wel een keer kijken.
Zondag 24-5-2009 22:47:08Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Naar aanleiding van het boek Spoorwegen in Oorlogstijd van wijlen Kees Huurman, waarvoor ik de tekeningen maakte, kwam Cor, de fotoeigenaar, enige jaren geleden bij mij omdat er in zijn droppingreeks ook spoorse onderwerpen voorkwamen. We hebben toen het grootste deel van de fotoreeks kunnen oplossen. Al eerder losten we op deze site een foto van hem op, boven Santpoort genomen. Toen echter was er nog geen Live-Search. Het zou wellicht helpen als Cor de precieze locaties van de eerdere vondsten zou omschrijven. Zoals in de fotoomschrijving genoemd, kennen we immers alleen de steden en dorpen. Dan kunnen we een vluchtlijn trekken op de kaart en hiermee naar Live-Search. Ik heb Cors originelen niet meer, helaas, en kan me slechts enkele plekken herinneren.
Donderdag 5-3-2009 14:45:15Jaap Tuik (Zwolle): Ja, dit ziet er heel erg Haarlemmermeers uit. Zeker het wegpatroon is heel herkenbaar. Wij woonden tijdens de voedseldroppings aan de Aalsmeerderweg, dicht bij de kruising met de Bennebroekerweg. Daar vlogen de vliegtuigen van zuid naar noord, aan de oostzijde van, en parallel aan de Aalsmeerderweg, richting Schiphol. Als schooljongens klommen wij op het dak van school 7, op op de hoek van beide straten en konden de bemanning heel duidelijk zien. Zij vlogen dus heel laag en dicht bij de Aalsmeerderweg. Bij de Aalsmeerderweg liep de tocht aan de oostzijde van de weg en de sloot aan de westzijde. Bij de Bennebroekerweg was de tocht aan de zuidzijde en de sloot noordelijk van de weg. Bij de Spaarnwouderweg (nu Schipholweg), liep de tocht ook aan de zuidzijde en de sloot aan de noordzijde. Hoe de situatie bij de andere polderwegen precies was, kan ik mij niet meer herinneren. De zwarte gaten in de berm, tussen de weg en de tocht, werden "deckungslöcher" genoemd. Zij waren in opdracht van de duitsers door de polderbewoners gegraven. Als ik mij goed herinner dan was dat in 1944, toen de Engelse jagers, begonnen te duiken op alles wat zich op de wegen bevond. Je kon dan dus dekking zoeken in die gaten. De lichte plekken zullen de plaatsen zijn waar de uitgegraven grond gedeponeerd was. Uit de gegeven vliegroute zou je zeggen dat de foto de Vijfhuizerweg weergeeft of de Spaarnwouderweg. In één van mijn kasten ligt nog een flinke stapel van "Meer-Historie", het periodiek van de gelijknamige stichting. Ik zal daar eens uitgebreid in gaan bladeren, mogelijk is er iets meer te vinden.
Zondag 1-2-2009 22:22:32wijngaarden (haarlem ): daar stonden er meer van ..
Zondag 1-2-2009 14:24:59d.kralt (meppel): Het is in ieder geval Haarlemmermeer. Het gemaaltje aan de bovenkant van de foto komt in de Haarlemmermer voor. Ik weet alleen niet of het een eenling is af dat er meerdere staan (stonden).
Website: http://gallery.zoom.nl/foto/834613/koolzaad.html
Zondag 1-2-2009 12:39:00Martin Snuverink (Voorburg): Vermoedelijk Haarlemmermeer. In ieder geval een droogmakerij.
Weg met tocht aan een zijde en boerderijen aan andere zijde.
Mogelijkheden; Spaarnwouderdwarsweg, Vijfhuizerdwarsweg, Kruisweg oostelijk van Hoofddorp (westelijk loopt de Kruisvaart, die te breed is, naar de Cruquius), Bennebroekerdwarsweg, Venneperdwarsweg, Lisserdwarsweg.
Zondag 1-2-2009 12:09:41  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):