Inzender: Dirk Veenstra 

Gegevens: Deze foto komt uit familiebezit. Hoogstwaarschijnlijk is het in of nabij West Friesland. Voor het pand ligt een tram-treinspoor. Gezien de kleding en kleur foto zou het begin 20 ste eeuw kunnen zijn.

Datering: begin 20e eeuw?    Formaat: 12 x 17 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 24 december 2008


 Reacties op Zoekplaatje 928 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Hoofdstraat hoek Broekerhavenweg in Bovenkarspel

Redactie (): Martin, bedankt voor het aanwijzen van de kadasterkaart. Er stond dus begin 19e eeuw een huis pal op de hoek Hoofdstraat-Broekerhavenweg in Bovenkarspel, en begin 20e eeuw niet meer. Uit alle andere aanwijzingen moeten we opmaken dat dat huis op deze foto staat. Het is niet de eerste keer dat de gezamenlijke deskundigheid van de deelnemers aan Zoekplaatjes lokale bronnen of deskundigen in de schaduw stelt.
(Mijn e-mail aan het Westfries Archief kon niet bezorgd worden).

Wim de Koning Gans

Maandag 12-1-2009 21:02:45Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Vooral op grond van infrakenmerken (de wisselplaats), maar ook de schoorsteen op de achtergrond, de schamppaaltjes naast het ronde hek links, dat hek zelf, het hek rechts en het feit dat de op het ZP zichtbare woning voor verbreding van de Broekerhavenweg moet zijn afgebroken, kom ik tot geen andere conclusie dan die ik al eerder trok: Bovenkarspel.
De andere wisselplaatsen (en die zijn tot op de meter bekend) komen niet in aanmerking. De heer Oud beschikt kennelijk niet over controlemogelijkheden.
Zondag 11-1-2009 17:26:51D. Veenstra (krommenie): Belletje!
De opmerking van M Snuverink snijdt wel hout! Alle voorouders (Hagtingius,Olij.Swagerman) van mij uit die omgeving waren (ook) bakker.
Groet en Dank Dirk V.
Zondag 11-1-2009 15:35:29Martin Snuverink (Voorburg): Als je op watwaswaar.nl zoekt op Bovenkarspel en het kaartfragment van de kadasterkaart 1811-1832 waarop de T-kruising Hoofdstraat – Broekerhavenweg staat, zie je een huis op de plaats van het vermeende hoekhuis ingetekend, pal op de hoek.
Ook op de topografische kaarten van 1880, 1887, 1911 en 1924 staat op die plaats een huis. In 1933 is de bebouwing veranderd en in 1955 staat er niets meer. Het is goed mogelijk dat het hoekhuis later is gesloopt dan het huis met mansardedak van Joop Geerling is gebouwd.
Voor de schoorsteen, die Sjoerd ook op een andere foto heeft opgemerkt, heb ik een mogelijke verklaring. Deze kan van de lichtgasfabriek zijn, die stond aan de tegenwoordige Outger Jacobszstraat op de plaats van een modern appartementencomplex. De positie van de schoorsteen klopt met het zoekplaatje. Dit is circa 360 m hemelsbreed van de fotograaf. Ik moet zeggen dat ik zelf aan deze verklaring twijfel: de schoorsteen lijkt me dichterbij. Oordeelt u zelf. De schoorsteen kan ook van een bakkerij of smederij op het achterterrein aan de Hoofdstraat staan en dan veel lager zijn.
Op het zoekplaatje staat een lantaarnpaal zonder lantaarn. Moest de lantaarn er nog op komen? Volgens de link, laatste 2 foto’s, kwam de gasfabriek pas in 1913 en daarna de straatverlichting. Maar ik kan me niet voorstellen dat het zoekplaatje van 1913 is en ook niet dat de (licht)gasfabriek pas in 1913 werd geopend. Lichtgasfabrieken zijn vaak veel ouder. Ook op de afbeelding van de link oogt de gasfabriek 19e-eeuws.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Zijstraten%20Bovenkarspel.htm
Zondag 11-1-2009 13:18:59Redactie ():
Nu de discussie zich terecht toespitst op de ouderdom van het huis met mansardedak (garagehouder Joop Geerling) rechts van de hoek, heb ik nog even gebeld met de heer Oud. Zijn herinneringen gaan terug tot begin jaren '40. Wanneer het huis van kort na 1900 zou zijn, was het naar zijn idee in zijn jeugd nog vrij nieuw en zo herinnert hij het zich niet. Maar ik geloof dat hier toch enige ruimte voor twijfel is. Om het bekijken van foto's op www.oudstedebroec.nl wat te vergemakkelijken, geef ik hier directe links naar foto's van het huis met mansardedak (garagehouder Joop Geerling):
http://www.oudstedebroec.nl/images/Hoofdstraat-pmr/Figuur51.jpg en
http://www.oudstedebroec.nl/images/Hoofdstraat-pmr/Figuur56a.jpg.

Vanuit de Broekerhavenweg zag de kruising er zo uit:
http://www.oudstedebroec.nl/images/Broekerhaven%20p%20rooker/Bvk-broekerhavenweg-hoofdstraat-o.k.boekhandel-Buisman.jpg

Op enkele foto's van de Hoofdstraat is een schoorsteenpijp te zien. Al met al zijn er geen harde argumenten die tegen Bovenkarspel pleiten maar helaas ook niet die ervoor pleiten (althans dat vind ik). Wanneer het inderdaad Bovenkarspel blijkt te zijn is het dus een heel interessante foto. Ik ga nog maar eens te rade bij het Westfries Archief. Misschien is er nog ander beeldmateriaal of is er kaartmateriaal waarop het hoekpand met voortuintje (plaatsje) te herkennen valt. Het bijgebouwtje intrigeert ook: het is bijna of een geveltop gedemonteerd is en als schuurtje in gebruik genomen.

Wim de Koning Gans

Zondag 11-1-2009 12:49:15D. Veenstra (krommenie): Beste mensen,
Weer bedankt voor alle speurwerk zover.Ter aanvulling het volgende.Op een Ansichtkaart uit 1928 van en aan familie van mij wordt er e.e.a. gememoreerd over Bovencarspel. Ook weten wij dat er familie heeft gewoond. Dus lijkt het mij inderdaad voor de hand te liggen dat de zoekplaat 928 in
Bovenc(k)arspel is.
Met vriendelijke groet,Dirk
Zondag 11-1-2009 08:54:37Martin Snuverink (Voorburg): Ik vrees dat de heer Oud zich heeft vergist.
Zijn eerste en derde argument zijn voor ons niet controleerbaar.
Het tweede argument is onjuist. Het burgemeestershuis stond tegenover de noordelijke ingang van de kerk, dit is heel goed te zien op de eerdergenoemde 44e foto van http://www.oudstedebroec.nl/Hoofdstraat%20bovenkarspel.htm. Ook het hek met de knoppen van het burgemeestershuis komen overeen.
Het vierde argument: het huis met mansardedak links op deze foto stond of staat voorbij de plaats van het hoekhuis. Dit is het huis van garagehouder Joop Geerling en dateert van na 1900. Het hoekhuis is er niet meer en de hoek is verder onbebouwd gebleven. De huisjes voorbij het hoekhuis van het zoekplaatje zijn vervangen door het huis van Joop Geerling.
Wat betreft de andere suggesties: in Sijbekarspel (Westerstraat) heeft nooit tram gereden. Bovendien staan hier de erven/kavels schuin op de dorpsweg. Zuidelijker liep een stoomtram van Opmeer naar Wognum door een onbewoond gebied (Wijzend).
Wester- en Ooster-Blokker lagen aan de dezelfde paardentramlijn als Bovenkarspel. De bebouwing in Blokker was minder dicht en staat verder van de weg af en passende zijwegen ontbreken. Sjoerd weet wel of en waar hier wisselplaatsen waren. Als die er niet waren, zijn deze streekdorpen ook uitgesloten.
Ik blijf het op Bovenkarspel houden.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Hoofdstraat%20bovenkarspel.htm
Zaterdag 10-1-2009 21:49:33Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Opvallend nieuws. De keuze van wisselplaatsen is immers zeer beperkt. Sijbekarspel valt af. Daar was nimmer een smalspoor en evenmin een paardentram. Ik zoek de andere mogelijke locaties nog eens op.
De heer Oud stelt terecht dat enkele dingen niet kloppen maar het gekke is dat er ook aanwijzingen duiden op de oplossing Broekerhavenweg.
Zaterdag 10-1-2009 18:44:26Redactie (): Johan Oud laat mij weten dat dit niet Bovenkarspel is. Hij noemt daarbij de volgende argumenten:
- Op de hoek Hoofdstraat-Broekerhavenweg heeft een ander oud huis gestaan
- Het hek rechtsonder klopt niet (op deze plaats stonden de huizen direct aan de straat, de burgemeesterwoning was verderop)
- De ronde schoorsteen is waarschijnlijk van een boerderij, die was daar niet. Ook een fabriek was daar niet.
- De huisjes rechts van het grote hoekpand vallen niet te rijmen met de veronderstelde plaats.
Als mogelijke plaatsen om verder te zoeken noemde de heer Oud: Sijbekarspel, Oost- en West-Blokker.

Wim de Koning Gans

Zaterdag 10-1-2009 12:21:26Redactie (): Inmiddels heb ik telefonisch contact gehad met de heer Oud. Hij blijkt momenteel niet over een internetverbinding te beschikken. We hebben afgesproken dat ik hem een print van het zoekplaatje toestuur.

Wim de Koning Gans

Vrijdag 9-1-2009 17:40:53Redactie (): Over de mogelijkheid dat dit de hoek Hoofdstraat-Broekerhavenweg in Bovenkarspel is heb ik advies gevraagd aan de heer Oud van Oud Stede Broec.

Wim de Koning Gans

Zaterdag 27-12-2008 12:43:58Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De door mij bedoelde foto is de 44ste afbeelding, juist boven het tramverhaal. De nu gelinkte afbeelding laat ook een rond hek zien met schamppaaltjes, maar die bedoel ik niet.
Vrijdag 26-12-2008 15:34:59Wim de Koning Gans (): Sjoerd Eeftens laat mij weten dat de door hem bedoelde foto het bijschrift heeft "Hoofdstraat,
Links het hek van de protestantse kerk en de weg naar Broekerhaven; rechts het burgermeestershuis.Foto, 1920".

Wanneer ik het goed begrijp, is op de onderstaande foto links het ronde hek te zien met de schamppaaltjes (naast de Hervormde Kerk dus) en rechts een rond hek ter plekke van het huis van het zoekplaatje.
Website: http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=3&task=topview&CollectionID=16&RecordID=24231&PhotoID=02480-028
Vrijdag 26-12-2008 13:25:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Op de foto van de kosterswoning, de woning van Heijdeman en Burgemeester Boon is zelfs het lage schamppaaltje te zien naast het ronde hek. Boven het mansardedak steekt juist de schoorsteen uit die ook op het ZP te zien is (pas op, die staat niet op een dak!). De wisselplaats klopt exact. Ook de beuk in de tuin links lijkt er stiekem op. Het lijkt erop dat het slechte hoekpand is gesloopt.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Hoofdstraat%20bovenkarspel.htm
Donderdag 25-12-2008 11:46:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Sterker nog: op Live Search lijkt het ronde hek er nog steeds te staan. Het hoekpand vcan het ZP zal ten offer zijn gevallen aan de verbreding van de Broekerhavenweg en bovendien heeft het huidige café een nogal flinke parkeerplaats/terras. Het pand met het mansardedak op de andere foto's lijkt ook verder naar achteren te staan.
Donderdag 25-12-2008 11:28:42Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Op enkele foto's op de door de heren Theo en Martin genoemde site staat ook het afgeronde hek links op het ZP. Daardoor ben ik nu wel overtuigd. Toevallig hebben we daar op onze Zuiderzeefietstocht vorig jaar koffie gedronken. Het hoekpand van het ZP is nu een café.
Donderdag 25-12-2008 11:23:33Dirk Veenstra (krommenie): tot zover bedankt voor alle reakties op deze vroege kerstmorgen.
Ter aanvulling nog wat info over het hoekhuis.We weten dat een aantal voorouders bakker waren waarvan er een ook een winkel had.OOK had er een kroeg maar daar lijkt het huis niet op.Nogmaals, tot zover dank
Donderdag 25-12-2008 11:09:56Martin Snuverink (Voorburg): Het hek komt wel overeen met dat van de NH kerk, maar het hoekhuis tegenover de NH kerk is op de 14e foto (15e afbeelding) van boven van de site waarnaar Theo verwijst (bij het verkeersbord) een geheel ander huis. Misschien heeft men het oude huisje voor 1936 vervangen en de hoek afgerond. Het is verbazend dat de lantaarnpaal nog overeind staat.
Op de link zien we op de 42e foto (44e afbeelding) van boven (Hoofdstraat 1920) weer hetzelfde hek en het wisselspoor, maar er staat weer een ander hoekhuis. Dit huis zien we ook weer 5 foto’s verder.
Op die 42e foto zien we ook het hek van het burgemeestershuis, dat rechtsonder op het zoekplaatje staat. Het zoekplaatje is dan genomen vanuit de tuin van het burgemeestershuis. Zie ook de 43e foto.
Op http://www.oudstedebroec.nl/Personen.htm zien we op de 3e foto ook een veldwachter voor hetzelfde hek van de kerk.
Intussen is het hoekhuis spoorloos.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Hoofdstraat%20bovenkarspel.htm
Donderdag 25-12-2008 10:12:45Theo van Gijlswijk (De Zilk): Op de website http://www.oudstedebroec.nl/ dan pagina Dorpsgezichten-Hoofdstraat staan foto's van de stopplaats van de tram Westwoud en ook de stopplaats (of een van de stopplaatsen) in de Hoofdstraat. Ook foto's met de paardentram. Er is bij mij nog enige twijfel.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Hoofdstraat%20bovenkarspel.htm
Donderdag 25-12-2008 09:06:13Theo van Gijlswijk (De Zilk): Sjoerd lijkt mij precies de goede plaats aan te wijzen.
Op onderstaande website laat de 10e foto van onderen het kruispunt zien vanuit de Broekerhavenweg. Het hek rechts (rond de Ned.Herv.Kerk) komt overeen met het hek op het Zoekplaatje. Helaas nog niet een afbeelding van de woning op de hoek, maar wij zijn hel dichtbij.
Website: http://www.oudstedebroec.nl/Broekerhavenweg%20en%20haven%20bovenkarspel.htm
Donderdag 25-12-2008 08:26:37Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik zie nu dat de Peperstraat boven het spoor Broekerhavenweg heet. Dat is nabij spoorweghalte Floraweg, zoals die nu heet.
Donderdag 25-12-2008 01:15:29Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Dan is dit bij een wisselplaats van de paardentramlijn op 1000 mm spoor van Hoorn naar Enkhuizen. De lijn startte als stoomtramlijn van de WFTM (West Friesche Tramweg Maatschappij) op 15 juli 1883 maar door het dwarsliggen van gemeenten onderweg zag de maatschappij zich genoodzaakt reeds te stoppen op 1 december 1884. Het nieuwe, glimmende rijdende spul werd goed verkocht; de baan bleef liggen en de onderneming liet de onwillige gemeenten in hun hemd staan (zou nu ook wel eens goed zijn).
Op 1 augustus 1887 nam de PHE (Paardentram Hoorn - Enkhuizen) de roestige baan in exploitatie totdat de RTM (ja, die uit Rotterdam) het op 1 oktober 1892 overnam. Zij reed de dienst tot 31 december 1917 totdat... het paardenvoer door WO I op was.
Het ZP betreft een wisselplaats onderweg. Er lagen er diverse, waarvan de ligging exact bekend is. In aanmerking komen die te Lutjebroek (nabij remise en kruising Jongstraat/De Weel) en het meest waarschijnlijk: die te Bovenkarspel (nabij de kruising Hoofdstraat/Peperstraat) (alle huidige straatnamen).
Voorts is nog bekend dat de trambaan van Westwoud tot Enkhuizen geheel in de zuidzijde van de weg lag zodat het ZP de blik richt op het zuidwesten.
In Westwoud was ook een wisselplaats. De tram volgde de huidige Doctor Wijtemalaan en sloeg dan rechtsaf de Doctor Nuijenslaan in. Net voor de bocht, aan de linkerzijde van de weg, was een wisselplaats. Daar stond toen niet al te veel bebouwing, zodat ik het meest voel voor Bovenkarspel.
Donderdag 25-12-2008 01:03:32  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):