Inzender: gert de kruijff 

Gegevens: Witomkaderde ansichtkaart, geen belijning, niet gelopen. Met potlood: 187 - 35 Vierroedige hooiberg zoals in het rivierengebied (Gelderland) Typische bruggetjes met witte hekken. Schuur linksboven heeft ook typerende vorm. Bovengrondse telegraaflijnen.

Datering:    Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 5 december 2008


 Reacties op Zoekplaatje 921 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Waalseweg, Tull en 't Waal

Ingrid Evers (Maastricht): Allemaal van harte gefeliciteerd. Het heeft Wim een extra pagina gekost, maar jullie zíjn er uit gekomen! De nauwkeurige beschrijving van de huidige situatie (Gert de Kruyff) ontlokte Ben Boot de vraag of de koeien er ook nog stonden? Jammer, dat we hier geen smileys gebruiken! Jan Spoolder: dank voor de waardevolle Google-tip.
Donderdag 11-2-2010 09:38:49Jan Spoolder (Utrecht): Ben Boot, gefeliciteerd met je schitterende vondst. Chapeau!

(Niet iedereen weet dat je op Google Earth naast inzoomen ook de hoek tov het aardoppervlakoppervlak kunt veranderen. Bijgaand nog een foto gemaakt op een hoogte van ca. 45 (virtuele) meters. Als slagroom op de taart :-) )
Website: http://i748.photobucket.com/albums/xx128/jspoolder/d1636291.jpg
Woensdag 10-2-2010 20:06:56
Redactie (Den Haag): Het spijt mij oprecht de feestvreugde over de schitterende vondst van Ben Boot tijdelijk verstoord te hebben maar ik had echt behoefte aan meer bewijs. Dank aan Gert de Kruijff voor de mooie foto's. Ik voeg hierbij nog een schermopname bij die Gerard Nachbar maakte van de kadasterkaart '1811-1832'. Hierop is het complex van boerderij, monumentale schuur en hooiberg te zien. Hulde aan Ben Boot en alle anderen die een steentje hebben bijgedragen!
Woensdag 10-2-2010 18:38:41


Schermopname www.watwaswaar.nl ingestuurd door Gerard Nachbar - red.gert de kruijff (beesd): Nee.. Ben, waarschijnlijk zijn de koeien geruimd met de gekke-koeienziekte.. Wat ik wel vond waren de voetsporen van boerenfamilie Verhoef, welke jarenlang boerden in de boerderij. Mijn voetsporen liggen er nu ook..
Woensdag 10-2-2010 16:17:16ben boot (rotterdam): hmmm.... en die koeien die op de foto staan, heb je daar niets van terug kunnen vinden?
Woensdag 10-2-2010 16:05:12gert de kruijff (beesd): Omdat ik niet zo ver van Tull en 't Waal afwoon, ben ik vanochtend ter plekke gaan kijken. Ik stuur mijn foto's en bevindingen. De boerderij die op het zp achter het geboomte schuilgaat, staat er nog in volle glorie! (Waalseweg 47) Van de monumentale schuur van het zp linksboven, resteert nog de met klimop overwoekerde onderbouw. Met een grote garagedeur is deze verbouwd en jammerlijk verpest. Op het erf staat nog een houten kapschuur, maar de hooiberg is verdwenen. Rechts naast deze boerderij is de kavel inmiddels gesplitst en is een nieuwer huisje gebouwd. Daarnaast staat de boerderij die ook nog op het zp te zien is. Deze is wel verbouwd. Er zijn geen hoge torens, masten of silo's aanwezig, of aanwezig geweest volgens een aangesproken bewoner die er al jaren woont en de oude situatie nog kent. Wellicht is er dan toch vanuit een vliegtuig gefotografeerd. Het zp is overigens noord-zuid georienteerd/gefotografeerd. Het stenen pand aan de onderzijde is ook nog aanwezig, overigens ook drastisch verbouwd, witgepleisterd en vergroot: er was tot voor kort een dierenartspraktijk gevestigd. Het (houten) keetje dat op het zp linksonder te zien is, was volgens ingewijden een woning en is inmiddels verdwenen. Hopenlijk voldoen deze foto's en de toelichting aan het sluitend maken van de oplossing.
Woensdag 10-2-2010 13:41:36

Bewijsfoto's gemaakt door Gert de Kruijff - red.dick zweers (bergeijk): Helemaal eens met Martin, met alle begrip voor het standpunt van de redactie: er moet een consequent beleid zijn. Er zijn inderdaad veel historici die niet hebben geleerd te kijken zoals wij speurders kijken. Uit ondervinding weet ik bovendien dat ons eigen beeldgeheugen ons danig kan misleiden. Dat kan ook een factor zijn geweest. Zodra iemand mij foto's laat zien van de bebouwing in haar huidige verschijningsvorm, ben ik bereid mijn bijdrage te leveren door die te beooordelen.
Woensdag 10-2-2010 10:19:27Martin Snuverink (Voorburg): Er is bij mij geen enkele twijfel over de juistheid van Ben Boot’s prachtige oplossing. Alleen het formele ultieme bewijs ontbreekt volgens de redactie, die daarvoor objectieve normen heeft gesteld. Zeg maar het “wettige”, maar niet het overtuigende bewijs. Daarom raad ik aan niet meer naar alternatieve oplossingen te zoeken, maar zo mogelijk een bijdrage te leveren aan dit “wettige” bewijs. We zijn dus absoluut niet terug bij af.
Getuigenissen uit een grijs verleden kloppen vaak niet, heb ik ervaren. Zo klopt ook de uitspraak: “In de tijd van de foto moest een 'beurtscheepje' onder de bruggetjes van de Waalseweg door kunnen” niet. Gezien de elektriciteitspalen (geen telegraaflijnen) kan de foto niet vóór 1920 zijn gemaakt. Beurtschippers waren hier niet en zijn er ook nooit geweest. Wel werd de Waalseweg op een kaart van 1849 aangeduid als Jaagpad, maar dat was wel 70 jaar eerder en geldt ook voor de noordelijker en evenwijdig lopende Kaaidijk. Als er al gevaren werd, waren dat hooguit schuitjes voor de aan- en afvoer van fruit e.d..
Buiten het mondelinge betoog van de verzamelaar van Tull en ’t Waal is er geen enkele tegenstrijdigheid tussen de gevonden plaats en het zoekplaatje gevonden. De verzamelaar is wezen kijken zonder gezelschap van een ervaren speurder en dat is jammer. De oplossing niet toekennen op basis van het relaas van de verzamelaar is bedenkelijk gezien alle andere bewijsmateriaal.
Ik zou – van afstand - nog de volgende argumenten voor de oplossing willen aandragen.
1) Op http://maps.msn.nl/ (vogelvlucht) is duidelijk te zien dat de voorste boerderij aan de achterzijde een zelfde kort afgewolfd dak heeft; de schoorsteen zit op dezelfde plaats op de nok.
2) De exacte plaats van de gesloopte monumentale schuur is duidelijk te zien op de vogelvluchtopnamen.
3) De afstand langs de weg van de voorste schijnbaar doodlopende zijsloot tot de eerste brug en de afstand van deze brug tot de tweede brug zijn (vrijwel) gelijk.
De verste boerderij heeft dezelfde plaats, vorm en afmetingen, maar is waarschijnlijk herbouwd. Dat het huis rechtsonder is herbouwd was al evident. Helaas ben ik deze week niet in de gelegenheid ter plaatse te gaan kijken.
Gerard, dat de monumentale schuur er niet meer is, kan ook veroorzaakt zijn door brand of bouwvalligheid: niet bijzonders.
Ik verwacht dat door een bezoek ter plaatse en een paar goede foto’s van de eerste boerderij, die helaas voor een flink deel schuil gaat achter de bomen, het bewijs zal sluiten.
Woensdag 10-2-2010 00:07:11Antoon Bosselaers (Mechelen): Google Maps geeft natuurlijk hetzelfde beeld, zie link.
Ik wil ook nog wijzen op de sloot in het verlengde van het tweede bruggetje, die je op Google Maps (of Earth) heel mooi ziet lopen, al is ze tegenwoordig wel korter dan ze op het ZP is (het eerste deel is nu gedempt). Overigens was de schuur in mijn vorige bericht natuurlijk een boerderij (waarom anders een schoorsteen).
Als het voor mij niet zo ver weg was reed ik er onmiddellijk naartoe, want ik snap hoegenaamd niet dat de verzamelaar "niets heeft kunnen ontdekken van de panden die op de foto staan". En een praatje met de mensen die daar nu wonen moet toch ook iets boven water brengen.
Ik blijf er bij: de details die kloppen zijn geen toeval.
Website: http://maps.google.be/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=52.000169,5.137369&spn=0.001159,0.002588&t=h&z=19
Dinsdag 9-2-2010 21:59:21
Redactie (Den Haag): Excuses aan Ben Boot wanneer ik zijn potentiëel briljante vondst te snel terzijde heb geschoven. De overeenkomst in de verkaveling is frappant en de boerderij lijkt overeen te komen, maar ik vind dat er meer nodig is om de oplossing vast te stellen.
Dinsdag 9-2-2010 21:46:09Gerard Nachbar (Almere): Dat weggetje dat de sloot 'onderbreekt' lijkt me helemaal niet zo uniek. Zonder zo'n brug zou bijvoorbeeld vee van/naar de stal via de hoofdweg moeten gaan! Een kwestie van een paar rioolbuizen, zand erover en de jaarlijkse schouw i.o.v. het waterschap. Kortom: niet uniek.

Monumentenzorg? Sinds wanneer? Het zou toch te gek voor woorden zijn als die redelijk unieke oude boerenschuur zou worden gesloopt, ook al omdat er niets voor in de plaats is gekomen?

Wat weten we? Wetering met aan één zijde een weg. Loodrechte verkaveling aan de waterkant, schuine verkaveling aan de wegkant. Geen zon, dus geen info over N-Z-O-W-oriëntatie. Met oude en nieuwe loodrecht-van-boven-info moet het mogelijk zijn een aantal kandidaten op te sporen en die vervolgens nader aan de tand te voelen.
Dinsdag 9-2-2010 21:18:59Leo R. (Utrecht): Ik begrijp er geen hout van: alle slootjes, bruggetjes en inritten van het zp matchen 100% met de luchtfoto waar Ben Boot mee kwam. De gebouwen staan ook allemaal op dezelfde plek, ook al zijn ze misschien ver/herbouwd. Let op de merkwaardige vorm van het slootje tussen de twee bruggetjes - op de luchtfoto is die precies hetzelfde. Voor mij is dit zp opgelost en ik begrijp niet waar alle twijfels vandaan komen.
Website: http://www.esnips.com/doc/45671cde-07e3-4d4f-86dc-5613d9516ead/digibetenvoer1
Dinsdag 9-2-2010 21:00:45
ben boot (rotterdam): gelukkig maar dat het fout is; ik was al bang uiteindelijk toch in een ambacht gerold te zijn dat niet in een ongeluk zou eindigen. dankzij die verzamelaar weten we nu tenminste wel precies wanneer de foto gemaakt is.
p.s. overigens was de sloot in 1969 overkluisd, wat een toeval !
Website: http://www.esnips.com/web/bjboot-foto
Dinsdag 9-2-2010 20:33:50
Antoon Bosselaers (Mechelen): Ik wil de redactie toch op deze twee elementen wijzen die volgens mij wel kloppen en geen toeval zijn.
1. De sloot houdt niet, maar loopt door. Je kan dit heel goed zien op Google Earth (en alleen op Google Earth): er is inderdaad een eind overkluisd, en dan loopt de sloot verder, eerst smal en dan weer breder.
2. Het enige gebouw dat er volgens mij nu nog staat is de schuur links van het centrum op het ZP, met het rieten dak. Op Google Earth kan je heel goed zien dat de positie precies klopt, dat de afschuining op het einde van het dak klopt, dat de nok hetzelfde is, en dat de positie van de schoorsteen klopt.
We zijn dus niet terug bij af, maar gewoon waar we moeten zijn.
Dinsdag 9-2-2010 19:33:33Redactie (Den Haag): De verzamelaar van Tull en 't Waal is ter plaatse wezen kijken. Hij schrijft mij dat de foto wel iets weg heeft van de Waalseweg met aan de zuidkant de sloten, maar dat hij niets heeft kunnen ontdekken van de panden die op de foto staan. Ook vergelijking met oude foto's levert geen aanknopingspunten op. De Waalseweg zou minder 'netjes' zijn geweest dan de weg op de foto. In de tijd van de foto moest een 'beurtscheepje' onder de bruggetjes van de Waalseweg door kunnen.
Mijn conclusie is dat we terug bij af zijn. Qua kaartmateriaal leek er een match te zijn, maar ik wijs nog wel op de sloot links die ter hoogte van de schuur ophoudt (of zou hier ineens een overkluizing zijn gemaakt terwijl in de omgeving bruggetjes gebruikelijk waren?) en op het kaartmateriaal van Tull gewoon doorloopt.
Dinsdag 9-2-2010 19:07:42Redactie (Den Haag): Via www.verzamel.net heb ik een verzamelaar van Tull en 't Waal gevonden en benaderd. Hij laat me weten dat hij al 60 jaar ter plekke bekend is maar op het zoekplaatje geen bekend huis ziet. Nader bericht volgt.
Vrijdag 5-2-2010 18:14:03Redactie (Den Haag): Gerard, ik kom op een iets andere plaats. Ik voeg een afbeelding bij van de Top. Kaart 1:25.000 1936 Houten/IJsselstein/Nieuwegein/Vianen 38F (in 1936 bestond Nieuwegein nog niet maar zo staat het op Watwaswaar). De zwarte stip zou de hooiberg moeten zijn, 'rechtsboven op het zoekplaatje' vertaald naar de kaart staat dan één huis. Op de kaart van 1916 staat de hooiberg niet aangegeven en het 'schuingeplaatste huis rechtsonder' ook niet.
Website: http://watwaswaar.nl/#Vk-TM-8-1-1v-1-3Be4-1xpc---k4P
Vrijdag 5-2-2010 17:37:29Detail kaart 1936 - red.


Detail kaart 1916 - red.Gerard Nachbar (Bad Nieuweschans (tijdelijk)): Ik moet me hier behelpen met een computer uit de tijd dat Elvis nog leefde. Desondanks een poging tot een cartografische duiding.
www.WatWasWaar.nl, kies 'Bonnebladen Kadaster (2611)'. Selecteer blad 485, Vianen. Kies de versie uit 1916. Dit is de nieuwste. Helemaal bovenaan en rechts van het midden zie (flink vergroten!) je de lintbebouwing van 't Waal. Lokaliseer de tekst 'Oud Slijker Veerboot'. De 'ee' van deze tekst bevat het kavel BOVEN in het zp'tje. Aan de andere kant gaat het kavel schuiner door en zie je het enige schuine rode blokje (= inderdaad nu dat witte huis) dat ik, na vele kilometers met de muis afgelegd te hebben, ben tegen gekomen(inderdaad, lengteas van woning staat haaks op de richting van de sloten).
Ik realiseer me dat het potentiële gebied van dit zp'tje het Groene Hart plus gebied v/d grote rivieren is. Als je echter ter hoogte van de Lekbrug in de A27 t.h.v. Vianen een cirkel met een straal van 10 km trekt, heb je ALLE locatiesuggesties voor dit zp'tje te pakken!
Vrijdag 5-2-2010 17:04:12Martin Snuverink (Voorburg): De oplossing is zeer zeker goed, ondanks de vervanging van een huis. Ben Boot, van harte.
Ik heb steeds gedacht dat de wetering aan de noordzijde van de weg lag. Dit n.a.v. de zo fotografisch-deskundig overkomende aanwijzing van Alex Daemen van 17-01-2010: “…het licht komt van schuin achter de kamera positie”. Dit maakt de oplossing van Ben Boot des te knapper.
Vrijdag 5-2-2010 15:50:50Redactie (Den Haag): Gelukkig heb ik nu ook de plek van Ben Boot gezien. Met Google Earth kwam ik aanvankelijk in Frankrijk uit, zou ik ook een digibeet zijn? (@Ben Boot: iets meer informatie dan de coördinaten is wel prettig).
Gert de Kruijff is al overtuigd. Bij deze plaats heb ik een beter gevoel dan bij de vorige oplossing, maar toch ben ik nog niet overtuigd.
Het huis dat nog bestaat volgens Gerard moet het witte pand zijn met schoorstenen op de hoeken. Dat huis heeft een verdieping en anders geplaatste schoorstenen en kan dus hoogstens de opvolger zijn van het huis rechtsonder op het zoekplaatje. De boerderij met rieten dak ertegenover lijkt goed te kloppen. De monumentale schuur is dan verdwenen.
Rechtsboven bij het bruggetje zie ik op het zoekplaatje een langgerekt pand met schoorsteen in het midden. Wanneer de gevonden plaats in Tull en 't Waal klopt, is daar na het maken van de foto een tweede huis bijgekomen, met wolfsdak en een ruitvorm in de voortuin.
De link leidt naar een luchtfoto uit 1983, inzoomen op linkerbovenhoek.
Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1980-1990/50199
Vrijdag 5-2-2010 15:21:28
Gerard Nachbar (Bad Nieuweschans (tijdelijk)): Gisteren kwam ik met andere - kennelijk minder nauwkeurige - software westelijk van Vreeswijk uit, maar kwam ik later ook langs in 't Waal (Waalse Wetering). Aldaar stenen bruggetjes geconstateerd. De verkaveling 'boven' en 'onder' was toen al opvallend. Het schuine huis aan de 'onderzijde' van toen zie je ook nu nog terug.
Vrijdag 5-2-2010 13:34:01dick zweers (bergeijk): Proficiat Ben Boot !! en dank, ook aan Antoon Bosselaers. Of ik het ooit leer....
Vrijdag 5-2-2010 13:09:06gert de kruijff (beesd): Mijnheer Ben Boot komt de eer toe dat hij dit zoekplaatje definitief heeft getraceerd. Na wat gestoei met Google Earth - voor alles moet een eerste keer zijn - heb ik de coordinaten kunnen invoeren en bracht het programma me naar de Waalseweg te Tull en 't Waal, op de noordoever van de Lek bij Vianen. En inderdaad lijkt dit de goede plek. Mijn excuses. Ik wilde té graag de oplossing zien in een andere aangedragen oplossing. Biedt mijn verontschuldigingen aan als dat geleid heeft tot verwarring... Chapeau Ben Boot!
Vrijdag 5-2-2010 11:58:22Antoon Bosselaers (Mechelen): Dit is de locatie die Ben Boot bedoelt:
http://www.bing.com/maps/...
(Waalseweg, Tull en 't Waal).

Vrijdag 5-2-2010 11:43:46ben boot (rotterdam): alleen digibeten mogen even in mijn fotomap kijken.
Website: http://www.esnips.com/web/bjboot-foto
Vrijdag 5-2-2010 11:11:14
dick zweers (bergeijk): Heel spannend, Ben Boot, maar ik lijd aan een ernstige vorm van digibetie. M.a.w. dit lukt me niet. Daarom wacht ik maar even af.
Vrijdag 5-2-2010 10:28:43ben boot (rotterdam): 1. start Google Earth
2. zoom in op 52.00.01.70 N / 5.08.17.00 O
3. draai de N in het kompas naar drie uur
4. wacht op het geluid van een vallend kwartje

Vrijdag 5-2-2010 10:13:10dick zweers (bergeijk): Na deze uitleg kan ik me Hei- en Boeicop zeer goed voorstellen.
Vrijdag 5-2-2010 10:07:56Martin Snuverink (Voorburg): Antwoord op vraag van Gerard 3-2-10, 13:45: De kavelrichting onder is inderdaad gebaseerd op de asrichting van de opstallen. Deze volgt als regel de kavelrichting óf de richting van de ontginningsbasis. Het laatste is hier niet het geval.
Opmerking van Dick 3-2-10, 14:58: Dit is nmm een veenweidegebied, eventueel doorsneden met kreekruggen en/of overslaggronden. Niet in ZH-zuid (= eilanden op de zeeklei), maar mogelijk wel Alblasserwaard/Vijfherenlanden. In het algemeen zijn goed mogelijk de gebieden met cope-verkavelingen, zoals we die vinden in het Groene Hart, Utrecht (Vechtplassengebied, en gebied van Kromme Rijn, Lopikerwaard en gebieden van Meije, Oude Rijn, Hollandse IJssel Gouwe en Lange Linschoten). Geen droogmakerijen. Maar boomgaarden ronde de boerderijen vind je toch hoofdzakelijk rond Jutphaas en in de Vijfheerenlanden.
Het bruggetje uiterst rechts is een gemetseld boogbruggetje. Deze kwamen veel voor over onbevaren weteringen.
Kijk eens naar het door mij al eerder genoemde Hei- en Boeicop en dan naar de eerste paar honderd meter oostelijk van de dorpskerk. De verkaveling en de wetering komen overeen met het zoekplaatje.
Vrijdag 5-2-2010 00:35:52Gerard Nachbar (Almere): Aanvulling 11:48. Het gaat waarschijnlijk om de Zandwelder Wetering plus Wiersdijk, die tot Jutphaas worden gerekend. Ik zie zo gauw geen aanknopingspunten.

In de buurt zijnde: directe oostelijk van Vreeswijk de Waalse Wetering in 't Waal. Aan weerszijden verschillende verkavelingsrichtingen! In de gauwigheid zag ik op Het Utrechts Archief stenen bruggetjes tegen.

In de directe omgeving: Martin (24-12-09 17:06) noemde de Nedereindse weg vanuit Jutphaas als mogelijk. Is heel mooi op historiekaart.nl te zien en verdient nadere aandacht.


Donderdag 4-2-2010 15:19:34dick zweers (bergeijk): Als ik mijn eerste inzending van 03-02 wat nuanceer kan ik instemmen met de locatie Vreeswijk die hiervoor twee maal is voorgesteld. Ik ben benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt.
Donderdag 4-2-2010 12:04:57Gerard Nachbar (Almere): Zie http://www.begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/losse_animaties/geopositie.html

Locatie: iets ten westen van Vreeswijk, nabij Kromme Ijssel en Zuidwelder wetering.

Attentie Wim: dit is een leuke site om de exacte locatie van een vermeende of correcte zp te bepalen. Je kunt ook zelf de coördinaten opgeven, zoals ik heb gedaan.
Donderdag 4-2-2010 11:48:47ben boot (rotterdam): 52.00.01.70 N / 5.08.17.00 O
Woensdag 3-2-2010 22:46:12dick zweers (bergeijk): Bouwkundige details? Links boven het midden van de foto heeft het rieten dak een wolfseind (aftopping van de gevel) dat relatief hoog begint. Dit komt in Zuid-Holland veel voor. De schuur met brede middendeur is typerend voor het (grote-) rivierengebied.
Woensdag 3-2-2010 15:02:15dick zweers (bergeijk): Het komt ook mij voor dat dit niet langs de Langbroeker Wetering is. De sfeer is daar anders. Een detail waar nog niemand iets over gezegd heeft merk ik op bij de palen van de bovengrondse electriciteitsleiding. Op de kroon van de palen meen ik een isolator o.i.d. te zien. Je ziet dergelijke palen nauwelijks meer maar ze hadden regiogebonden details. Ik herinner me dat ze in Overijssel, in de directe omgeving van Amsterdam (Sloten, Waterland) en in het zuidelijke deel van Zuid-Holland er zo uitzagen en niet in de provincie Utrecht.
Woensdag 3-2-2010 14:58:53Gerard Nachbar (Almere): Even daargelaten of het 'vast' of 'lucht' is: kan iemand mij een educated guess geven in welke regio deze ZP921 het meest waarschijnlijk is gesitueerd? Ik heb van Gelderland t/m Zuid-Holland zowel historische atlassen (Bonne) als Robas-fotoatlassen met z/w-materiaal uit 1989. Kan iemand die typische boerenschuur linksboven thuisbrengen?

De verkaveling boven weg plus water staat loodrecht op weg plus water, getuige het korte stukje sloot.(-> niet Neerlangbroek). Martin, heb je de verkaveling onder weg plus water gebaseerd op de lengteas van die ene woning?
Woensdag 3-2-2010 13:45:32Alex Daemen (bergen op zoom): Het is moeilijk een hoogte in te schatten als je niet weet wat voor lens er is gebruikt.Fotografie vanuit de lucht is de minimale vlieghoogte 600 ft.
Daar wordt buiten de bebouwde kom wel eens de hand mee gelicht. Luchtfotgrafie was, gezien in de tijd van dit plaatje bijzonder en had zeker kijkers op de been gebracht. Als het doel dit object is geweest schiet je daarvan meerdere foto's em ben je al snel een paar rondjes verder. Deze kijkers op de grond mis ik. Gezien de detaillering van deze zwart/wit foto is gebruik gemaakt van "vermoedelijk" minimaal een 6x6 negatief. Kleinbeeld spiegelreflex was er niet. Deze kamera was toen erg gebruikelijk. Ik geef het je te toen vanuit een vliegtuigje hangend uit het raam met zo'n kamera waar je van boven in moest kijken (spiegelbeeld view) om een foto te maken. En dan nog scherp ook.


Woensdag 3-2-2010 11:07:56Gerard Nachbar (Almere): Tsja... Te enthousiast om 15:22..
Eigenlijk mosterd na de maaltijd, maar, deze draad doorlezend, verkeerde de fotograaf op minstens 60 meter hoogte. Ik geloof niet dat zelfs in 1937 toestemming zou worden gegeven voor zo'n hoge graansilo in het fraaie landschap van de Kromme Rijn. We hebben het over de halve Domtoren!
Dinsdag 2-2-2010 23:58:19Martin Snuverink (Voorburg): In mijn reactie van 1/5/2009 had ik al aangegeven dat de kavelrichtingen aan beide zijden van dijk/wetering bij de voorgestelde locatie in Langbroek gelijk zijn, terwijl zij op het zoekplaatje verschillend zijn. Duidelijk verschillend zelfs. (Dat zij schuin ten opzichte van dijk/wetering staan is waar, maar doet hierbij niet ter zake.) Deze constatering was mijns inziens voldoende om af te zien van verder onderzoek naar deze locatie. Jammer.
Dinsdag 2-2-2010 23:18:40Redactie (Den Haag): Behalve het geplaatste kaartfragment stuurde Gert de Kruijff mij een schermopname van Google Maps. Zie de link die ik toevoegde bij zijn bijdrage. De situatie is nog duidelijker te zien bij Bing Maps, zie de link bij dit bericht.
De plaats naast Sandenburg is op 27 april vorig jaar al genoemd. Overtuigend bewijs ontbrak toen en Martin zag een verschil in de kavelrichtingen. Net als vorig jaar heb ik zitten turen op satellietbeelden en oude kaarten, maar ik zie helaas geen match. De vier gebouwen achter elkaar die Gerard noemde zijn volgens mij woonhuizen aan de Wilhelminaweg. Ik zoek vergeefs naar het schuin geplaatste huis rechtsvoor op het zoekplaatje en naar het bruggetje rechtsboven dat afbuigt om verder parallel aan het water door te lopen tot minstens de boerderij. De situatie bij de laatste boerderij voor Sandenburg lijkt daar een beetje op, maar die boerderij heeft een dwarsgeplaatste voorbouw.
Van de markante boerderij linksboven moet toch beeldmateriaal bestaan.
Website: http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=52.008264324600205~5.337027981877327&lvl=18&sty=h&ss=yp.langbroekerdijk~pg.1
Dinsdag 2-2-2010 21:13:32
Gerard Nachbar (Almere): Bonne 466. Nabij kruising met stoomtram Doorn - Wijk bij Duurstede plus station vier gebouwen in elkaars verlengde, haaks op de weg. Een van die vier moet dan de silo zijn. Leuk, niet alleen dat-ie is opgelost, maar ook dat de kwestie luchtfotografie versus vaste fotografie is opgelost.
Dinsdag 2-2-2010 15:22:38gert de kruijff (beesd): Na al eerder de hulp te hebben ingeroepen van dhr. Jan Hoogendoorn uit Maurik, kunnen we nu melden dat dit zoekplaatjes mijns inziens is opgelost!
Het gaat hier om een foto van Nederlangbroek (Neerlangbroek) (U). Tussen dit dorp en het nabijgelegen Overlangbroek loopt de Langbroekerdijk. Nabij de kastelen Sandenburg en Walenburg lag tot voor kort de veevoederfabriek Van Cooten. (Monumentenlijst Utrecht: Langbroekerdijk A 35-39 – vm veevoederfabriek Van Cooten. Loods (1897), loods (1913), silo (1937) en directeurswoning (1897). In 1990 buiten gebruik (gesloopt) )
Veevoederfabriek Van Cooten werd in 1990 dus buiten gebruik gesteld en verhuisde naar Lienden. Bij deze fabriek hoorde destijds een hoge graansilo. De onderhavige foto is genomen vanaf deze graansilo, welke wellicht via een trap beklimbaar was. In noord-oostelijke richting zien we dan een aantal boerderij-erven, welke inmiddels grotendeels bebouwd zijn (zie recent kadastraal kaartje) en de Langbroeker Wetering met de kerakteristieke witgeschilderde hekwerken. Op de Google kaart kunnen we duidelijk zien, dat de percelen niet haaks op de wetering staan, maar wat schuin..
Rechts achter – net niet zichtbaar – ligt landgoed en kasteel Sandenburg.
De boerderij met erf welke op de foto schuil gaat achter het geboomte in het midden, bestaat nog maar is inmiddels rondom ingebouwd.
De huisjes en de boomgaard op de voorgrond hebben inmiddels plaatsgemaakt voor enkele bungalows van de familie Van Cooten..
Bijgesloten enkele foto’s en een kadasterkaartje ter verduidelijking.

Website: Google Maps - link toegevoegd door red.
Dinsdag 2-2-2010 14:57:11Kaartdetail ingestuurd door Gert de Kruijff, de beloofde foto's heb ik nog niet ontvangen - red.Jan Spoolder (Utrecht): Watertorens Meije en Meerkerk had ik al gecheckt en zijn het zeker niet. Overigens geloof ik toch nog steeds meer in een luchtfoto dan een toren.
Donderdag 21-1-2010 15:36:19dick zweers (bergeijk): Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, daar zijn we het, als ik goed lees, over eens. Een kerktoren, en meer speciaal de toren van de plaatselijke (meestal) middeleeuwse dorpskerk ligt minder voor de hand want de bebouwing doet sterk denken aan het buitengebied. Maar misschien stonden in het buitengebied kleinere kerkjes? Watertorens staan (of stonden tot zo'n 20 jaar geleden) in: Gorinchem, Nieuw-Lekkerland, Meerkerk, Sliedrecht, Leerdam, Vianen en Boven-Hardinxveld
Donderdag 21-1-2010 15:30:59Redactie (Den Haag): Bij het scannen of fotograferen van een zwartwitfoto kunnen kleurtinten in het beeld komen. Bij bewerken kun je die versterken, maar daaarmee is het origineel nog geen kleurenfoto. Verder heb ik heel wat luchtfoto's gezien die niet grofkorrelig zijn. Laten we niet teveel speculeren.
Dinsdag 19-1-2010 00:03:38Alex Daemen (bergen op zoom): Zoals ik al heb betoogd lijkt me de foto van een vast punt genomen. Ik zelf heb veel aan luchtfotografie gedaan en weet hoe moelijk dat is. Vanuit een ballon is het wat eenvoudiger maar hoeveel komt dit voor? Vanuit bv een watermolen is het ook goed mogelijk. Ik heb gezocht naar schaduwen van een vliegtuig of ballon maar heb deze niet gevonden. De schaduwen zijn zacht en belichting egaal dat betekend vaak een hoge bewolking (ideaal voor fotografie) Als de zon schijnt met bewolking is dit op luchtfoto's snel en duidelijk waarneembaar in de schaduwen van de wolken op de grond, die donkere vlekken geven op de akkers etc.We moeten eerst de tijd gaan bepalen wanneer deze foto is gemaakt. We zien geen enkele mechanische werktuigen rond de boerderijen. Geen auto's en fietsen (deze mocht op zondag in bepaalde streken niet gebruikt worden. Het is er erg stil. Moeder loopt te wandelen? Vroeger werd er door mensen veel en alleen op zondag gefotografeerd. Dan had men vrij voor de hobby en men had de mooiste kleren aan. De tuin en het grint was zaterdags aangeharkt etc.Je ziet een straat die niet van asvalt is en geen stoepranden dus geen waterkolken en waarschijnlijk geen riolering in dit gebied.Geen auto's bij de huizen. Het is een kleinschalige boeren omgeving. Geen rijke boeren zo te zien.
Het huisje rechtsonder een typisch huisje van een loonarbeider die zelf veel groente verbouwd in zijn tuin.De vorm van de stal/schuur links boven is bijzonder en zie je niet overal. Ik denk aan de jaren dertig.Lokatie polder? maar welke??Veel gaat het hier juist om de dingen die op de foto ontbreken, die bepalen vaak de tijd.Dat maakt het leuk.
Maandag 18-1-2010 20:32:34Leo R. (Utrecht): Ik zie hier geen kleurenfoto in hoor Alard. Maar als het jou wel is gelukt om hier een kleurenplaatje van te maken, dan helpt het misschien bij het oplossen. Kun je je kleurenversie naar de site mailen?
Maandag 18-1-2010 13:29:29Alard (Zevenaar): Het is een gewone kleurenfoto. Als je hem gaat bewerken zie je het. Kleurenfoto's zijn er gekomen omstreeks 1964-1965. Dit kan erop wijzen dat hij vanaf een vast punt genomen is of vanuit een ballon.

Zondag 17-1-2010 22:31:08Martin Snuverink (Voorburg): Lieve hemel! Is de foto nu vanaf een luchtvaartuig genomen of vanaf een vast punt? Er zijn nu zowat evenveel opvattingen als reacties. In eerste instantie dacht ik vanaf een vast punt. Diverse mensen hebben verbolgens gepleit voor een luchtvaartuig, waarna ik ben gezwicht wegens gebrek aan eigen argumenten. En nu komt Alex Daemen opnieuw beweren dat de foto vanaf een vast punt is genomen. Deze kwestie is nogal van belang, omdat een hoog vast punt moet zijn terug te vinden. Wie kan hierover een wijze melding doen?
Zondag 17-1-2010 21:04:33Alex Daemen (Bergen op Zoom): De kans dat dit een luchtfoto vanuit een vliegtuig of balon is acht ik erg klein.Het is een foto met veel kleine dedails en een fijne korrelstruktuur, dus laaggevoelig materiaal. Het is met de grote kamera's van toen erg moeilijk deze foto's scherp te krijgen vanuit een klein vliegtoestel.Er werd doorgans dan gekozen voor wat gevoeligen materiaal om zodoende een hogere sluitersnelheid te verkrijgen.Hogere gevoeligheid heeft een grote korrelstruktuur wat deze prent niet heeft. Ik krijg de indruk dat het een zondagsfotograaf is geweest. De schaduwen zijn kort en het licht komt van schuinachter de kamera positie. Midden op de dag als de zon in het zuiden staat.Er zijn weinig aktiviteiten te zien rond de huizen wat op de zondag kan wijzen.Als het een vliegtuig was geweest met speciaal dit doel te fotograferen hadden er meer kijkende mensen opgestaan (bijzonder voor die tijd) Dat de foto vanaf een vast punt is genomen is aannemelijk. Nu zie ik alleen in he midden van de twee schoorstenen van het huis rechts onder, een vrouw achter de kinderwagen lopen?? Dit zou de vrouw van de fotograaf wel eens kunnen zijn?
Zondag 17-1-2010 17:19:37Leo R. (Utrecht): Ik geloof niet meer zo in Lakerveld. Het probleem lijkt me het huis rechtsonder in het zp. Ik denk niet dat er daar een dergelijk matchend huis is/was. Daarbij liep hier de Rijksstraatweg van Amsterdam naar Parijs. De weg op het zp is wel erg aan de smalle kant voor zo'n belangrijke doorgaande weg.
Zondag 29-11-2009 22:47:53jspoolder (Utrecht): Even ter plekke geweest, volgens mij is het niet de locatie die Martin aangeeft al lijkt het er veel op en zal het zeker in de buurt zijn. De eerste 2 boerderijen (18e/19e eeuw) t.z.v. de Vlietbrug (westzijde weg)staan in werkelijkheid vlak naast elkaar (zie foto), terwijl ze op het ZP zo'n 40 m uit elkaar liggen met een kavel er tussen. Het erf er tegenover (OZ weg)is een boerderij die zo'n beetje op de straat staat, wat we op het ZP zien lijkt eerder een burgerwoonhuis evenwijdig aan de weg, met voortuin.

De 2 oude boerderijen even ten zuiden van deze plek (WZ weg tussen Vlietbrug en Veldweg) liggen óf te dicht aan de beek of juist te ver er van af.
Website: http://i748.photobucket.com/albums/xx128/jspoolder/921Lakerveld.jpg
Zaterdag 18-7-2009 11:42:36Gerard Nachbar (Almere): Martins suggestie verdient een nader onderzoek. Een contemporain onderzoek ter plaatse zal waarschijnlijk weinig opleveren omdat Google Maps en Microsoft Maps een beeld opleveren van de agrarische schuren die er van Cadzand tot Bad Nieuweschans allemaal hetzelfde uitzien.

Aanvullende historische cartografische info (met een stabieler beeld dan dat met die adhd-software van WatWasWaar) is:

www.historiekaart.nl

van Kadaster/Topografische Dienst (nu nog in de betafase). Op een ondergrond op basis van Google komt een overlay van een/de Bonnekaart(en) op dezelfde schaal. Bonne was de voorloper van de cartografische kaarten XXA-XXH, met XX een getal, bijvoorbeeld 38. Het voor het ZP'tje relevante kaartbeeld levert nog duidelijker info op, die Martin verder ondersteunt.

Ik ga nog wat andere info aanboren. Bijvoorbeeld de Robasatlas met uit 1989 daterende zwart-witluchtfoto's.

Dinsdag 14-7-2009 21:58:51Martin Snuverink (Voorburg): Leo R. heeft op 8 december 2008 als optie Lakerveld (buurtschap onder Lexmond) genoemd. Die heb ik toen afgewezen vanwege het ontbreken van een toren. Ten onrechte, omdat er nu voldoende argumenten zijn om aan te nemen dat dit een luchtfoto is, al is het maar vanuit een ballon.
Bekijk eens de topokaart 38E uit 1936. Zie de link. Vergroot en bekijk de hoek rechtsonder met de NZ lopende kromme weg (die Lakerveld heet). Deze weg kruist de Groote Vliet bij de Vlietbrug (“Vlietbr”). Ga op de kaart vanaf die brug zo´n 200 m naar het zuiden. Daar is een brug (“Br.”) over de sloot aan de westzijde van de weg. Ten westen ervan zijn 2 erven. Ten oosten van de brug is ook een erf, ter hoogte van Lakerveld 206 (melkveehouder G.A. Oskam). De breedte van de sloot (die dan de Laak zou moeten zijn) past bij het ZP. De positie van boerderijen, brug, sloot en weg komen eveneens overeen. Ook komen de kavelrichtingen overeen.
Helaas kan ik er geen (fotografisch) bewijsmateriaal van vinden. Ik ben er nog niet van overtuigd, maar het lijkt me een nader onderzoek waard.
Website: http://watwaswaar.nl/#Tw-R6-6-1-1v-1-34Ii-1rOa---k4K
Zaterdag 11-7-2009 15:47:40Martin Snuverink (Voorburg): Deze oplossing lijkt me helaas niet juist. Langs de Langbroekerwetering zijn de kavelrichtingen ten noorden en ten zuiden gelijk. Op het zoekplaatje is dit niet zo.
Vrijdag 1-5-2009 16:40:38Redactie (): De bedoelde locatie vind ik op maps.live.nl terug als Langbroekerdijk - Wilhelminaweg. Vraag aan Gert de Kruijff: is er ook visueel bewijs?

Wim de Koning Gans
Website: http://maps.live.nl/?cp=52.00809639627881~5.337247252464291&style=h&lvl=17&dir=0&tilt=-90&alt=-1000
Maandag 27-4-2009 23:31:46gert de kruijff (beesd): Een collega-verzamelaar hielp me bij het zien van dit plaatje aan de goede locatie: het bevestigt de vermoedens van sommige vorige inzenders.
De plaats is Neerlangbroek, Utrecht. Langbroekerwetering met kruispunt Kon. Wilhelminastraat (rechts) Er ligt een kasteeltje Klein Sandenburg (niet zichtbaar op de foto). De foto lijkt toch genomen vanaf een vast hoog punt: graansilo van het dorp Cothen.. Met dank aan J. Hoogendoorn, Maurik.
Maandag 27-4-2009 23:14:47Wim Lanphen (Dronten): Toen ik dit plaatje zag ging direct door mij heen dat dit aan de regio Langbroekse Wetering doet denken. De berg staat mi wel degelijk op -lage - pootjes en de zinken muts tref je ook aan in deze regio.
Website: http://www.hooiberg.info
Zaterdag 3-1-2009 09:32:28Martin Snuverink (Voorburg): Het kaartbeeld op de historische topokaart van Middelkoop onder Leerbroek (Laageind en Hoogeind, beide voor een deel) komt aardig overeen met het zoekplaatje. Wat echter ontbreekt in het kaartbeeld zijn de boomgaarden rond de boerderijen. En die treffen we juist wél aan in het Nedereind van Jutphaas, thans Nieuwegein, langs de Nedereindseweg. In het deel tussen de Vaartse Rijn (het dorp) en de Rijnesteinse Steeg (thans Ringkade, langs de A2) loopt de sloot aan de noordzijde van de weg en bevonden zich aan weerszijden boerderijen met boomgaarden om het huis. Ook de kavelrichtingen komen overeen. De boerderijen aan de noordzijde waren toegankelijk via een eigen brug. Een fraai voorbeeld ervan met gemetselde boogbrug is te vinden op de link: hoek Nedereindseweg / Diepenbrocklaan. Dit gebied is volledig verstedelijkt en opgegaan in de satellietstad Nieuwegein, al zijn er nog wel enkele fraaie boerderijen bewaard gebleven.
De huidige toestand is met http://maps.live.com/ zeer goed te zien, maar de bebouwing van het zoekplaatje heb ik niet aangetroffen. Wel zijn af en toe aan de oriëntatie van de oudere huizen uitstekend de verkavelingsrichtingen aan weerszijden uitstekend te zien.
Ik ben benieuwd.
Website: http://www.binnenstad.nieuwegein.nl/infotype/photo/item/view.asp?objectID=9087&tagID=0
Woensdag 24-12-2008 17:06:40Leo R. (Utrecht): Ik zit te denken aan Leerbroek of het nabijgelegen Middelkoop en Hei- en Boeicop. Via Google Earth is te zien dat verkavelingsstructuur en ligging van weg en sloten mogelijkheden bieden.
Zaterdag 20-12-2008 13:27:29Martin Snuverink (Voorburg): Let op de verkavelingsstructuur: de kavelrichtingen links en rechts van de weg(sloot) zijn verschillend. Dit betekent dat de weg een ontginningsbasis is of een eindkade of een combinatie van beide. Deze weg, kade of raai is zo oud als de ontginning zelf, dus in het veenweidegebied middeleeuws. De centrale sloot is smal en heeft waarschijnlijk nooit de functie van vaarwater gehad, maar wel van wetering. Het is de vraag of de weg over de rechterbrug aan de overkant van de sloot erlangs blijft doorlopen. In dat geval is er vanaf de brug een dubbele weg met boerderijen aan weerskanten. In het andere geval geeft de brug uitsluitend toegang tot een of eventueel enkele boerderijen. Het laatste lijkt me waarschijnlijker na enkele verkenningen.
We moeten dus zoeken naar een enkele weg met wetering met boerderijen aan de overzijde van de wetering en met individuele bruggen.
Helaas ontbreekt de zonnestraling en kan ik geen richting bepalen.
Verder vraag ik me af of de stijl van de voorgevel van de stal links wel past in het veenweidegebied.
Vrijdag 19-12-2008 16:33:20gert de kruijff (beesd): De hooiberg, die op de foto te zien is, is inderdaad rietgedekt en vierroedig. Echter het verspreidingsgebied van dit soort bergen is veel groter dan de Betuwe. Opvallend is, dat het hooi in de hooiberg opgetast is vanaf de grond tot de kap. Terwijl in de Betuwe - ivm de overstromingen - het hooi veelal vanaf de eerste verdieping werd opgetast. Men noemt dit dan een schuurberg. (zie plaatje)

Heb toch het idee dat dit ergens in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden is: Boerderijen omgeven door polderland.
Maakt het gebied natuurlijk nog wel groot, maar wie weet?
Website: http://www.georgefoto.nl/betuwe/0000181114.jpg
Vrijdag 19-12-2008 11:27:21Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek.): Gesteld dat de bovenrand van de foto de landschapshorizon zou zijn (wat bij lange na niet zo is) en gesteld dat de nokhoogte van het pand rechtsonder 8 meter is, dan kan ik in de foto al vier maal de hoogte van het pand inpassen. Dan zit ik al op een hoogte van 30 tot 40 meter. Ik vermoed dat de echte horizon nogmaals minstens viermaal de nokhoogte toelaat, wat betekent dat het ZP gemaakt is op minstens 80 meter. Uit luchtfoto-ervaring schat ik de hoogte zelfs op 100 meter. Niet dat het voor de oplossing uitmaakt, maar Martins uitgangspunt verdient bijstelling.
Vrijdag 12-12-2008 20:50:04Martin Snuverink (Voorburg): Akkoord, ik trek mijn bewering dat dit geen luchtfoto is in, hoewel ik een luchtvaartuig van 30-40 hoogte wel erg laag vind. Maar het zou ook een ballon kunnen zijn. Ik zoek dus niet meer naar een toren, laat staan een zendmast. De optie Polsbroek vervalt óók hiermee.
Misschien helpt de hooiberg nog een beetje. Hooiberg.nl beweert dat vierroeders met een (zinken) muts veel in De Betuwe voorkwamen. Het landschap doet echter weinig Betuws aan. In de Betuwe zijn er hoofdzakelijk zandige oeverwallen met boomgaarden en voor het overige komgronden met zware komklei en grasland. Het landschap op de foto past meer bij het natte Hollands-Utrechtse veenweidegebied (“de cope”) met opstrekkende kavels en veel sloten. Hierbij kan de weg met sloot heel goed als ontginningsbasis hebben gediend. De kavels liggen immers linksboven van de weg loodrecht op de weg en rechtsonder schuin op de weg en dus niet in elkaars verlengde. Dit patroon komt bijv. voor in Portengen, waar het overigens niet is. Als we nu zo’n ontginningsbasis vinden met dezelfde verkavelingsstructuur, komen we misschien verder.
Op de erven staan fruitbomen, zonder nu te kunnen zeggen dat hier een duidelijke boomgaardcultuur is. Mogelijk wijst dit op een grillig overgangsgebied, dat bijvoorbeeld voorkomt bij Vleuten in verlande Rijn-takken. Aan de andere kant was het (in de Betuwe) gebruikelijk koeien in de boomgaard te laten grazen.
Vrijdag 12-12-2008 17:23:38Leo R. (Utrecht): Bij zoekplaatje 327 (Stompwijk) werd er ook nog lang, ten onrechte, vanuit gegaan dat het geen luchtfoto was... En toch was het dat wel, ook al ontbrak het logo van KLM Aerocarto of LFN.

Volgens mij is dit zp trouwens niet Polsbroek, daar loopt aan beide zijden van de wetering vanouds een weg.
Donderdag 11-12-2008 15:17:56gert de kruijff (beesd): Is het niet zo dat de eerste en oudste zendermasten niet gewoon dunne masten waren, die niet geschikt waren om in te klimmen? Laat staan dat dit een fotograaf werd toegestaan.
Ik begrijp niet waarom luchtfotografie wordt uitgesloten. Ik ken ansichtkaarten van LFN en KLM Aerocarto uit deze periode, genomen vanuit laagvliegende toestellen.
Donderdag 11-12-2008 14:40:03Gerard Nachbar (Almere): Martins suggestie opvolgend: het zou een zendermast kunnen zijn. Ik denk aan de zender Jaarsveld bij Lopikerkapel, die in 1937 in dienst is gekomen. Het zou dan om het watertje de Enge IJssel kunnen gaan, maar ik heb de exacte locatie van de zender niet op de topografische kaarten kunnen terugvinden. (Redelijk dicht bij bebouwing, of er is een telelens gebruikt.) Wél is er een weg met de naam Radiolaan. Het landschap aldaar lijkt sterk op dat van Polsbroek en Polsbroekerdam.
Dinsdag 9-12-2008 11:58:55Martin Snuverink (Voorburg): Zoals gezegd, deze foto is niet uit een luchtvaartuig, maar uit een toren genomen, waarschijnlijk uit een kerktoren of een watertoren, maar een andere toren is ook denkbaar, zoals de Hamtoren bij Vleuten (waar het niet is).
Als we de horizon konden zien, was het schatten van de hoogte makkelijker geweest. Nu schat ik de hoogte van de camera op meer dan 30 meter. Dit is te hoog voor de toren van Polsbroek, dus daar is het niet.
Meerkerk heeft een watertoren van bijna 60 meter, gebouwd in 1936. Hierbij stonden geen boerderijen. Lakerveld had geen toren.
We moeten zoeken naar een toren met een betreedbare hoogte van meer dan 30 meter.
Dinsdag 9-12-2008 10:39:40Leo R. (Utrecht): Lakerveld, tussen Lexmond en Meerkerk?
Maandag 8-12-2008 14:07:31Martin Snuverink (Voorburg): Het is niet Ottoland. De inzender heeft geen datering meegegeven. Ik geloof dat de foto te jong is voor luchtfoto, hoewel er wel elektriciteitsleidingen waren. Dus na 1920.
De foto is (dus) genomen van een toren. Ik herinner me dat er langs de oneindige Polsbroeker- en Benschopperwetering gemetselde boogbruggetjes voorkomen. Daarom geloof ik dat de foto is genomen van de toren van de NH kerk te Polsbroek, in het uiterste westen van die “oneindige” wetering.
De boerderij bij de gemetselde boogbrug over de Polsbroekerwetering staat dan bij Dorp 39, Polsbroek. Ter plaatse is een deel van de wetering gedempt en omgetoverd tot dorpsplein.
Ik kan het (nog) niet bewijzen, maar wie weet…
Vrijdag 5-12-2008 18:28:17Martin Snuverink (Voorburg): Ik geloof niet dat we dit in het Gelderse rivierngebied moeten zoeken, maar in de Alblasserwaard. Daar waren ook vierroeders.
Het heeft veel weg van Ottoland (gem. Graafstroom), aan de weg die kortweg A heet en wel bij nummer 127 (te koop, te vinden op funda.nl), maar ik zie ook nogal wat verschillen.
Vrijdag 5-12-2008 16:08:08  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):