Inzender: Jan Vieveen     

Gegevens: De rand van een kleine plaats? Aan weerszijden van het weggetje water. Links hangt wasgoed te drogen. In de verte wat hogere huizen.

Datering: ± 1910   Formaat kaart: 9 x 14 cm (foto 8 x 11 cm)     Extra beelden: vergroting  detail

Geplaatst: 26 maart 2001


 Reacties op Zoekplaatje 87 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Rotterdam

Peter M (A'veen): Gefeliciteerd.
Perfecte treffer.
Wat mij opvalt is dat de 2 foto's kort na elkaar moeten zijn genomen.
De situatie schets is volkomen hetzelfde alleen de mensen staan net iets anders en het kind op de voorgrond is weg.


Woensdag 30-11-2005 22:38:21Arnold Tak (Waddinxveen): Sinds begin dit jaar doe ik vrijwilligerswerk in het Gemeente Archief Rotterdam, waar ik beeldmateriaal sorteer en lokaliseer. Op zo'n dag gaat er heel wat door mijn handen. Mijn verbazing was dan ook groot, toen ik deze opname onder ogen kreeg. Ik had altijd al het gevoel dat het Rotterdam was, maar kon het met mijn eigen beschikbare afbeeldingen niet plaatsen. Het doet me deugd de plaatsaanduiding van dit reeds 4 1/2 jaar onopgeloste plaatje te mogen geven: Decimaweg te Rotterdam ca. 1905 richting de Algemene begraafplaats, daar waar de bomen staan. Deze weg liep iets ten noorden van de Westzeedijk op het grondgebied van het geannexeerde Delfshaven. Jan Vieveen zal begrijpen dat ik de kaart graag van hem overneem.

De afbeelding van het GAR is te vinden op http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl via "afbeeldingen on line" naar "zoekscherm" . Zoekterm "Decimaweg" , "fotografische documenten".

Website: http://www.wieweetwaar.photosite.com
Dinsdag 29-11-2005 19:46:01Peter Leijnse (Leiden): De bekende plaatjes van Middelburg-met-klederdracht betreffen veelal (markt)bezoekers uit de dorpen op Walcheren. Klederdracht werd van oudsher vooral op het platteland gedragen, en zo het al in de stad gedragen werd, is daar al veel eerder de burgerdracht (de naam zegt het al...) overgenomen.
Woensdag 28-9-2005 11:00:07Ron Meulensteen (Amsterdam): Als het Middelburg zou zijn zou het dan niet waarschijnlijk zijn dat de mensen in klederdracht zouden lopen? Of is dat niet van toepassing?
Website: http://www.trapveldje.net/
Donderdag 15-9-2005 23:54:41Peter Leijnse (Leiden): Na uitgebreid door de diverse Zeeuwse beeldbanken heen gegaan te zijn, ben ik er steeds meer van overtuigd dat het Middelburg niet is. Veel plekken die er op sommige fotos wel iets van weg hebben (bijvoorbeeld Puntpoortstraat), maar toch bij nadere beschouwing niet dezelfde bebouwing hebben, en zeker niet zon slootje aan beide kanten van de weg.
Woensdag 7-9-2005 11:01:58Antoon Bosselaers (Mechelen): De Havendijk in Midelburg ligt buiten de oude omwalling (die niet verder liep dan De Punt). Op een luchtfoto uit 1928 (Oud Middelburg uit de lucht) is er geen pad te zien achter de bebouwing aan de Havendijk, en het grote pand achteraan op het ZP kan ik daar al helemaal niet plaatsen. Ook het gebied rond de Oostkerk en het Molenwater komen niet in aanmerking. Bemerk dat er op het ZP zowel links als rechts van het eerste gedeelte van het pad een slootje loopt.
Dinsdag 6-9-2005 23:23:40dick zweers (bergeijk): Beste Antoon, ik heb geen behoefte om tot elke prijs aan Middelburg vast te houden maar in de periferie van de binnenstad en met name bij de Havendijk en de daarachter liggende Havendijkstraat doet zich toch een vergelijkbare situatie voor. De bebouwing aan de dijk is naoorlogs. Zelfs verbindende steegjes zijn er te vinden. Van een sloot weet ik niet.
Dinsdag 6-9-2005 14:41:54Antoon Bosselaers (Mechelen): Dit is beslist geen Middelburg. In de Middelburgse binnenstad zijn er geen slootjes zoals op het ZP, en ook 100 jaar geleden waren die er niet.
Dinsdag 6-9-2005 10:54:09dick zweers (bergeijk): Aardig idee van Peter Leijnse. Onlangs ben ik nog in Middelburg geweest. Op plaatsen die in aanmerking komen staat na-oorlogse bebouwing. Het grote pand zie ik niet als een voornaam woonhuis maar eerder als een complex huurwoningen. De schoorsteen staat precies op het midden van het dak.
Zaterdag 3-9-2005 07:44:51Peter Leijnse (Leiden): De lantaarnpalen staan wellicht ter hoogte van dwarsstraatjes/steegjes. De combinatie grote panden met direct daarachter een straatje met arbeidswoninkjes aan de stadsgrens komt bijvoorbeeld in Middelburg ook voor. Dan zou de foto in de buurt rondom Oostkerk/Molenwater gemaakt kunnen zijn. Daar staan aan de hoofdstraten/kaden grote (pak)huizen, en beginnen direct erachter de (voormalige) vestingwerken.
Vrijdag 2-9-2005 13:59:51dick zweers (bergeijk): Geen omgeving Dordrecht? Acooord, meer dan een veronderstelling was dit niet, al ben ik nog nergens zeker van. Op 31-07 heb ik uitgelegd waarom ik meen dat hier twee parallelle straten in het geding zijn. Als dt juist is (dit denk ik nog altijd) zie je hier inderdaad een kroonlijst op een achtergevel. Die slag is Martin. Dit is inderdaad ongebruikelijk maar ik durf er geen harde uitspraken over te doen. Zo'n groot pand kan ook uit meerdere woningen bestaan en twee 'voorgevels' hebben. Dt komt vaker voor al weet ik zo gauw geen voorbeeld.
Dinsdag 23-8-2005 07:25:11Martin Snuverink (Voorburg): Een huis met kroonlijst op de achtergevel? Daar ken ik geen voorbeelden van en het lijkt me onwaarschijnlijk. Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik minder achtergevels dan voorgevels heb gezien.
Maandag 22-8-2005 22:09:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Soms gaat een associatie een eigen leven leiden. Dat van die dijk en vervolgens Dordrecht is een heel dunne veronderstelling. De Noordendijk en de Zuidendijk kenden voor zover ik mij kan herinneren, niet de achtersteegjes van het ZP. Ik heb er 13 jaar gewoond, heb de stad doorkruist en heb deze situatie niet op het netvlies. Maar ik kan me vergissen.
De eerste inzenders zaten in de buurt van Amsterdam...
Zaterdag 20-8-2005 23:37:47dick zweers (bergeijk): Is dit niks voor Wim Suijkerbuijk? Omgeving Dordt?
Vrijdag 19-8-2005 11:58:53dick zweers (bergeijk): Oh ja... Ik hoop dat anderen iets met m'n suggesties kunnen. Lek schieten voor mijn part. Ik zie geen kans om er zelf mee verder te gaan. Ik reageer wel weer als iemand iets bedenkt.
Donderdag 4-8-2005 09:57:08dick zweers (bergeijk): Dijk? Dicht bij Dordrecht? Buitenplaats? Opties; omgeving Huis Rhoon/ Huis ten Donck te Ridderkerk?
Maandag 1-8-2005 12:20:45Gerard Nachbar (Almere): Met name op de vergroting met de naam 'detail' zie je het 'achterpad' doodlopen op bomen & struiken met daarvoor een spijlenhek. Het zou dus kunnen gaan om huizen die met een voorkant aan een straat staan en die een gemeenschappelijk achterpad bezitten. De bebouwing aan de voorzijde wordt onderbroken door een groot landgoed of landhuis dat door een 'omhekte' tuin is omgeven.
Ik heb mijn oude Amsterdamse kaarten in boekvorm bestudeerd en dacht eerst aan alle al genoemde opties zoals Verwerspad, Kuiperspad et cetera. We hebben het over de voormalige gemeente Nieuwer-Amstel, waar waarschijnlijk een hijsbalk niet verplicht was. (Veel Amsterdamse welgestelden trokken naar de randgemeenten omdat daar de bouwvoorschriften minder streng waren) Langs de Amsteldijk had je heel wat van die lommerrijke landhuizen.
En die lantarenpalen dan? Ik zie ze in de buurt van het grote huis staan, niet bij de arbeiderswoningen. Met geld bereik(te) je kennelijk heel wat.
Zondag 31-7-2005 22:19:09dick zweers (bergeijk): Ik kan het maar gedeeltelijk met Martin eens zijn. Dat van die dijk is niet meer dan een associatie inderdaad. Die vindt enige steun in het gegeven dat twee panden op de achtergrond relatief hoog zijn i.t.t. andere zeer landelijke elementen in de omgeving. Die beide hoge panden staan niet in een rooilijn. Die ontbreekt ook verder geheel. Dit wijst er m.i. op dat er aan de andere kant van de huizen ook een straat moet zijn. Een rug-aan-rug situatie die alleen voor de kleinere panden geldt. Het simpele gegeven dat die kleine huizen bereikbaar moeten zijn geeft dit straatje een zekere zelfstandigheid waardoor er ook straatverlichting is. De schuren op de voorgrond bevestigen het achterkant-beeld dit ik van dit straatje heb.
Zondag 31-7-2005 21:31:14Martin Snuverink (Voorburg): Ik heb geen enkele associatie met een dijk. Dijkwoningen hebben veelal de voorzijde aan de dijk, terwijl hier de voorzijden duidelijk aan dit weggetje liggen.
Ik zie een zompig gebied en een uit de toon vallend hoog huis van drie bouwlagen. Het weggetje heeft lantaarnpalen en kan dus nauwelijks een achterom zijn. Verderop zie ik hoog opgaand geboomte: een park of landgoed. Het weggetje lijkt daarop of op een dwarsweg dood te lopen. Aangenomen dat daar een T-kruising is, staat daarbij links nog een huisje of boerderijtje van 1 woonlaag met een schilddak. Dit maakt de indruk van een klein stolpje.
De twee blokken arbeiderswoningen hebben eenvoudige blinde tuitgevels aan de zijkant en twee hogere panden hebben eenvoudige tuitgevels als voorgevel.
De lantaarnpaal vind ik nog te algemeen om er iets anders over te kunnen zeggen dan dat deze niet Utrechts is.
Het uitleggebied ten oosten van de Dordtse binnenstad lijkt me geen gekke plek; daar was rond 1910 nogal wat opgaand geboomte.
Zondag 31-7-2005 18:14:42H.W.Wendt (Papendrecht): De dijk waar Dick op doelt is de Noordendijk. Deze had en heeft een vrij uniforme bebouwing; heel anders dan op het zoekplaatje. Bovendien lag aan de achterzijde een groot industriecomplex, terwijl het zoekplaatje eerder plattelands oogt. Ik hou het op een dorps tafereel, maar wellicht inderdaad in de Dordtse regio.
Maandag 25-7-2005 17:24:49dick zweers (bergeijk): Duidelijk dat het om de periferie van een (destijds) vrij grote stad gaat. Heeft iemand wel eens gedacht aan de oostrand van Dordrecht? Ik bedoel de dijk waaraan ook de nog bestaande hoge Stellingmolen staat. De gootdetails van het hoge pand vind ik weinig Amsterdams (zie m'n commentaar bij ZP 271). Dit spreek ik onder voorbehoud uit omdat het specifiek Amsterdamse detail missschien beperkt was tot het centrum van die stad.
Vrijdag 15-7-2005 08:38:18H.W.Wendt (Papendrecht): Naar mijn mening kijken we hier naar de achterzijde van dijkbebouwing. Waarschijnlijk zijn de huizen aan de voorzijde een of twee verdiepingen minder "hoog". Hoe hoger de dijk hoe meer niveauverschil !

Op Qoop zag ik een ansichtkaart van Capelle a/d IJssel ( van Nooten no.211) die me direkt aan dit zoekplaatje deed denken. Niet alle details kloppen, maar volgens mij moet gezocht worden naar een soortgelijke situatie : een middelgroot dijkdorp aan een van de grote rivieren .
Website: http://www.qoop.nl/showartikel.php?artikelID=4194524
Donderdag 9-6-2005 15:24:42Ron Meulensteen (Amsterdam): Is het misschien mogelijk een duidelijker scan/beeld te krijgen van de lantaarnpaal?
Zondag 23-1-2005 23:07:51jos zuijderwijk (Amsterdam): Einde 2004 is de goede tijd te wijzen op de prachtige foto van het Ververspad door Jacob Olie uit 1894. Nummer 6, serie 'Buiten Amsterdam'. Op de achtergrond hret toenmalige gemeentehuis Nieuwer-Amstel. Nu nog Gemeente-Archief. Gezien de bebouwing, het soort slootje, de omgeving, denk ik nog steeds dat we het hier moeten zoeken. Anders wordt het richting Oosterringdijk in het tegenwoordige Amsterdam.
Hoe kom je aan verdere foto's? Ik weet dat ze er zijn: ik zag ze v/h Gemeente-archief Asd ooit toen ik bij DRO werkte.
Website: http://www.gemeentearchief.amsterdam.nl/schatkamer
Donderdag 30-12-2004 16:17:37Jan Dekker (Haarlem): Ik heb iets met de Overtoom; daar ben ik geboren. Toch denk ik meer aan de zuidkant van Amsterdam (omgeving de Pijp). Ik blijf het een fascinerend en intrigerend beeld vinden!!
Woensdag 1-12-2004 23:50:26Erik Swierstra (Amsterdam): De foto zou ook de achterzijde van huizen aan de Overtoom in Oud-West kunnen tonen. De Overtoom is altijd gekenmerkt door een grote variatie aan lage en hoge, oude en nieuwe huizen. De foto zou in het laatste kwart van de 19e eeuw gemaakt kunnen zijn.
Maandag 29-11-2004 13:40:35Jos Zuijderwijkq (amsterdam): Mede gezien de opmerking over hoogteverschil zoek ik in de Watergraafsmeer, o.a. op de Beeldbank v/h A'dams Gemeentearchief. Nog niets gevonden. Nu is mijn probleemstelling: is het mogelijk dat deze foto genomen is in wat nu de Pijp heet, geleidelijk volgebouwd en waar we in het gedeelte achter het oude Gemeentehuis Ouderamstel nog enkele van deze rijtjes huizen kunnen vinden.
Rustenburgerstraat, Diamantbuurt denk ik dan aan. Ik heb rondgekeken maar kan dat niet (re)construeren. Heeft iemand foto's of suggesties?
Vrijdag 26-11-2004 15:07:46Ron Meulensteen (Amsterdam): @S.van Koten: Er is zeker hoogteverschil te vinden in Amsterdam, ook nu nog. Bijvoorbeeld in de Bellamystraat in Oud-West of het Vondelpark. De kaart doet ook mij qua sfeer sterk denken aan de achterzijde van de Overtoom of Baarsjesweg. Dat komt vooral door het grotere gebouw achteraan. Ik heb een hoop foto's bekeken van de voorzijde van de Overtoom en Baarsjesweg, maar ben nog niets verder gekomen. Aan het eind staat een hek. Zou dat bijv. een park of begraafplaats kunnen zijn?
Website: http://www.cremerplein.nl/
Zondag 31-10-2004 01:16:27S.van Koten (Tjerkgaast): Zo te zien stroomt het water aan de rechterkant van de weg. Er moet dus sprake zijn van enig hoogte verschil.
Is dit in Amsterdam mogelijk ??
Woensdag 27-10-2004 18:34:38Simon Claessen (Amsterdam): als ik zo naar de lantarenpalen kijk, zou ik zeggen ergens in Amsterdam. dit type paal wordt op het ogenblik weer ingevoerd plaatselijk. achterkant van de overtoom of amstelveenseweg? het is duidelijk op polder-nivo, gezien de waterstand.
Vrijdag 23-4-2004 08:26:37Jan Dekker (Haarlem): Naar mijn idee niet een kleine plaats want huizen van drie verdiepingen met een kap bouwde men daar - zeker toen - niet. Ik denk eerder aan de (toenmalige) rand van een van onze grote steden. Mooi beeld trouwens!
Donderdag 13-6-2002 08:23:38Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.