Inzender: Dennis de Waart 

Gegevens: Niet gelopen fotokaart van pandje met bewoners in stad met ijzeren hijsbalk en huisnummer 137 A.

Datering: ca. 1915    Formaat: 14 x 9 cm    Extra beelden: Vergroting

Geplaatst: 1 augustus 2008


 Reacties op Zoekplaatje 868 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Willemsstraat 137A, Amsterdam

dick zweers (bergeijk): Alle collega's van harte proficiat ! Ik wil toch nog even een kanttekening plaatsen. Zoals ik op 2-11-09 al heb opgemerkt kan dit geen pré-urbaan pand worden genoemd. De verstedelijking van dit stuk Amsterdam, waarbij de poldersloten grachten werden, vond (iets) eerder plaats dan de bouw van dit pand (geschatte datering). Dergelijke panden worden wel gekwalificeerd als horend tot de 'eerste generatie' van de (stedelijke) bebouwing. Zo'n 20 jaar geleden placht m'n dagelijkse collega te zeggen dat je fietsend in de Jordaan elk half uur nog één zo'n pandje tegenkwam.
Donderdag 4-2-2010 01:30:31Martin Snuverink (Voorburg): Dit is werkelijk geniaal gevonden van sluipschutter Dik Kralt! Inderdaad niks geen wijkcode in Sloten (je moet iets proberen), maar een pre-urbaan pandje in de Jordaan!
Woensdag 3-2-2010 20:26:55Gerard Nachbar (Almere): StreetView -> huidige situatie. Op de plaats van het huisje van het zoekplaatje is nu een ongeveer even groot huisje met zadeldak met rode dakpannen gekomen. Huisnummer is 139. De garage - waarbij de Caltexpomp hoort - had één verdieping met een plat dak. Later kwam daarbovenop een paar bouwlagen plus een zadeldak. Op beide deuren van het pand staat 141.
Website: http://maps.google.nl/...
Woensdag 3-2-2010 16:11:22
Dennis de Waart (Heemskerk): Dik, fantastisch geweldig!! Wat goed zeg. Had de Jordaan lang geleden al uitgekamt en had foto 5293FO006152 uit 1941 gezien waarop het pandje niet meer voorkomt en toen de Willemsstraat laten vervallen. Hoe ben je zo vlug op de foto uit 1930 gekomen? Mijn vermoeden dat 137 A toch iets anders is dan A 137 heb jij weten te bevestigen. Het beeld van het ZP past ook prima in de Jordaan. Overigens, de hoge achtergevel op de achtergrond is van een pand aan de Goudsbloemstraat en de nummers 137 en 137 A zijn door nieuwbouw komen te vervallen. Ik ben hier ontzettend blij mee. Dik bedankt!
Woensdag 3-2-2010 15:03:11Gerard Nachbar (Almere): Ab-so-luut geweldig!! Geen speld tussen te krijgen. Die A was dus geen wijknummer maar een nummer ivm tussennieuwbouw oid.

Nu via Streetview huidige situatie bekijken, maar heb nu dringende andere bezigheden.
Woensdag 3-2-2010 14:49:14nicole schouten (haarlem): ik geloof het waarachtig! de foto in de beeldbank dateert van 1930, en ik vind het bijzonder dat het huisje in die context nog overeind staat.
Woensdag 3-2-2010 14:42:25d.kralt (meppel): Sorry, link werk niet, misschien deze wel.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/index.php?...
Woensdag 3-2-2010 14:19:34
d.kralt (Meppel): Dit pand stond aan de Willemsstraat te Amsterdam. Zie foto 5293FO000390 van de beeldbank Amsterdam
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/...
Woensdag 3-2-2010 14:10:04
Dennis de Waart (Heemskerk): Helaas tot op heden nog geen match kunnen vinden met de afbeeldingen in de beeldbank Amsterdam van de Baarsjesweg, Sloterkade, Schinkelkade, Slatuinenweg en Slatuinenpad.
Dinsdag 2-2-2010 09:43:27Gerard Nachbar (Almere): Na die prachtige deus ex machina van de wijkletters heroverweging Sloterkade e.o.

Beeldarchief Stadsarchief Amsterdam, zoeken op 'Jacob Marisstraat'.

Foto 010118000003 Achterzijde Sloterkade;
Foto 010118000016 Idem. Met een poort naar voorzijde!
Foto 010186000025. Interessant vanwege 'Op de achtergrond de boerderijen E 385, E 386 en E 406'. Is trouwens een foto van Bernard Eilers.
Verder nog vier foto's van Eilers rond ijspret, waarbij weer zo'n generiek geveltje is te zien.

Er waren allerlei paden en stegen achter de Sloterkade waarlangs ook hogere bebouwing stond. (Het meest recente Bonneblad Amsterdam I geeft dit ook aan.) Zie ook die doorgang!

Het proefballonnetje dat ik hierbij oplaat is dat de foto in min of meer oostelijke richting is genomen. Op de achtergrond de achterzijde van een hoog pand aan de Sloterkade. Gaarne een tweede, derde etc opinie.


Dinsdag 2-2-2010 09:14:46Martin Snuverink (Voorburg): Kijk ook eens naar de Baarsjesweg. Die had nummers in de 130 (even en oneven), ook met toevoeging hoofdletter A. Zie de Amsterdamse Beeldbank.
Dinsdag 2-2-2010 00:47:18Gerard Nachbar (Almere): WatWasWaar, Kadasterkaarten, Verzamelplan Sloten: hoofdletters. In blauw de strook die Sloten in 1896 aan Amsterdam verloor (nabij Staatsliedenbuurt)
Dinsdag 2-2-2010 00:03:15Gerard Nachbar (Almere): Die hoofdletters vanaf A hebben misschien wel te maken met gelijkgeletterde kadastrale secties. Een adres bestaat uit de sectieletter plus een serienummer. Van het kadaster is heel veel historische info via internet toegankelijk. Maar ik hou het voor de resterende minuten van vandaag even voor gezien.

Leuk trouwens om te lezen dat Sloten een gasfabriek had. ZP1036!

Maandag 1-2-2010 23:54:29Dennis de Waart (Heemskerk): Martin, sterke argumentatie! Prima! Sloten dus. Sloten kende wijknummers zoals door Martin aangegeven. Amsterdam annexeerde in 1896 al een klein deel van Sloten en op 1-1-1921 volgde de rest. Dat zou inhouden dat de opname van voor 1921 is. We hebben hier dan te maken met Sloten A 137, ( of, ik zie niet of de 1 ook voor een I/J kan worden gezien ) Sloten I/J 37 a. Martin heeft al aangegeven waar we wijk A en wijk I/J moeten zoeken. Als het A 137 is, is dat meteen de verklaring voor het hoge huisnummer. Geen nummering per straat maar een nummering per wijk zoals Amsterdam deze ook kende voor 1875. Nu maar hopen dat er oud fotografisch materiaal is. Martins spiedend oog zal mogelijk de lokatie spoedig achterhalen. Anders zal ik op het archief in het bevolkingsregister van Sloten kijken of ik op perceelnummer kan zoeken en kan achterhalen via omnummeringsregisters wat de huidige straat en het huidige nummer is.
Maandag 1-2-2010 23:49:15Martin Snuverink (Voorburg): Dennis, Gerard en andere belangstellenden, ik dacht dat langzamerhand iedereen het er wel over eens is dat dit in Amsterdam moet worden gezocht.
Over de toevoeging A heb ik ook mijn brein gebroken. In mijn eerste reactie heb ik al (na onderzoek) vermeld dat toevoegingen aan huisnummers in Amsterdam wel voorkomen (zij het niet veel). Enkele voorbeelden uit de telefoongids van 1915:
Amst. Specialisten polikliniek, 1e Const. Huijgensstr. 13a
Berg, H.C.v.d., (voorheen A. Berveling) Swiftrijwielen, Hobbemakade 2b
Bergsma, Mr. J.H.L., Stadhouderskade 16b
Bos, A.K., Tabakskerverij en Sigarenh., Middenw. 4b, Watergraafsmeer
Breggen, T.A. v.d., Makelaar in tabak, Nes 43a
Brenning, W.A., Steenhouwerij en in grafmonumenten, Prinsengr. 277a
Benjamin, E.E., Partic., Plantage Franschelaan 13b
Bergsma, Mr. J.H.L., Stadhouderskade 16b
Besteldienst P.S., Damrak 46a (7-10)
Idem, filiaal, Hondecoeterstraat 5a
Idem, Spuistraat 118a
Botterman, J.W., Linnaeusstr. 30c
Idem, Tegelzaak, Spuistr. 118a
Brandmij. te Amsterdam v. 1790, (W.H.M. Brouwer Ancher), Heerengr. 255a
Koch, Gebr., Fabr. Alb. Cuypstr. 222a
Maseland, P., Bodega "de Zeven Provinciën" Adm. de Ruyterweg 222a J, Sloten
Smit, P., Café, Adm. de Ruyterweg J 12a, Sloten

Nu blijkt dat de toevoegingen met een hoofdletter allemaal in de gemeente Sloten lagen! Enkel voorbeelden uid de gids van 1915:
Barends, L.F., Metselaar, Baarsjes 17D, Sloten
Idem, filiaal, Adm. de Ruyterweg 172 J, Sloten
Bakker, Aria, Caféhouder, Sloterstraatweg. 137E, Sloten
Bos & Kersteman, P., in Granen en meel, Adm. de Ruyterweg 130 J, Sloten
Knottenbelt, T., N.V. Chem. Wasscherij en Ververij, voorh., Fabr. en kant., Sloterstraatweg E 302.
Croix, S.N. du, Architect, Sloterdijk B275, Sloten
"Deli", Cacaofabr., Sloterstraatweg E 301, Sloten
Gem. Gasfabriek Sloten, Sloterstraatweg A5, Sloten
Trojen, G. v., Wethouder van Sloten, Baarsjesweg 1E, Sloten.

De letters moeten hier waarschijnlijk wijkcodes verbeelden. Soms staat de letter ervoor en soms erachter. En soms wordt er geen letter vermeld.
Het zoekplaatje heeft ook een hoofdletter, wat wel eens zou kunnen betekenen dat we in Sloten moeten zoeken. Dit is het stadsdeel ten westen van Schinkel/Kostverlorenvaart!

Sloterstraatweg (=Sloterkade en Sloterweg)=A en E
Sloterdijk = B
Baarsjes(weg) = D en E
Admiraal de Ruijterweg e.o. = J.
Maandag 1-2-2010 23:27:25Dennis de Waart (Heemskerk): We kijken hier trouwens naar een straat met stoep voor de duidelijkheid. De plank of balk is een stoeprand die de scheiding vormt van de stoep met de straat en niet de scheiding van de stoep met bijvoorbeeld een tuintje of schoeiing / water. Dit blijkt ook wel uit de breedte van de stoep met klinkers. Dit is veel te smal om een wagen, kar of vroege automobiel veilig te kunnen laten rijden.
Maandag 1-2-2010 23:23:35Dennis de Waart (Heemskerk): Gerard, de Overtoom valt af als lokatie. Op het huidige perceel 137 staat sinds jaar en dag het gebouw van het Leger des Heils. Opname 010003005805 van de beeldbank Amsterdam toont ons rechts het pre - Leger des Heils tijdperk aldaar omstreeks 1904. Uiterst rechts zien we het oude twee percelen brede Overtoom 141 met twee dakkapellen, daarvoor het hogere smalle 139 met lijstgevel en dakkapel en daar weer voor de twee percelen 137 en 135 met twee dakkapellen met hijsbalken op de langs de straatzijde gerichte kap. Dit was dus voor het gebouw van het Leger des Heils er kwam en toont ons iets anders dan we op het zoekplaatje zien.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/...
Maandag 1-2-2010 23:06:47
Gerard Nachbar (Almere): Trouwens: de schutting rechts kan ermee te maken hebben dat het veel grotere gebouw is vervangen door een veel kleiner gebouw, waarbij dat voorname middendeel hergebruikt is voor een woninkje voor 'gewone mensen'. Misschien had dat oorspronkelijke gebouw wel huisnummer 137, zonder A.
Maandag 1-2-2010 21:45:54Gerard Nachbar (Almere): 1 Met de luier van Olie bedoelde ik aan te geven dat de foto van voor ca. 1895 - ca. 1910 dateerde: de periode waarin op basis van mijn kennis van Olies boeken de meeste foto's zijn gemaakt. Ik had het over een foto uit 1870. (Hoezo luier? Maandag = opadag.)
2. Een nummer met A et cetera werd elders gebruikt om bij tussen-nieuwbouw of woningsplitsing uitgebreide hernummering te voorkomen. Meestal kleine letter en geen kapitaal. Maar een hoofdletter doet het bij zo'n sierlijk geschilderd huisnummer veel beter.
3. De onderste rand van de foto. Min of meer parallel aan de rooilijn. Beschadigd/onbelicht negatief of wezenlijk onderdeel van de foto (hek, schoeiing)?
4. Ik neem aan dat er goede redenen zijn om de foto op ca. 1915 te dateren.
5. In het bericht van 20:06 lees ik tussen de regels door dat de gang van Schiedam naar Amsterdam een herhaling van zetten is. Martin heeft deze draad met twee bijdragen richting Amsterdam gestart.

6. Ik zie onder het middelste raam iets wat op een luchtrooster lijkt. Onderkelderd? Je krijgt meer en meer de indruk dat de constatering van Rob Wagenaar dat het in architectonisch opzicht knip- en plakwerk betreft, klopt.

Tot slot: hijsbalken horen bij Amsterdam c.a. Ook al betreft een simpele smeedijzeren constructie. Op de Sloterkade komen minstens twee panden met hetzelfde type hijsbalk voor. Andere foto's leveren soortgelijke huisjes op.

7. Als de Overtoom in 1902 of 1903 gedempt is en de foto kennelijk uit 1915 dateert, vervalt dan kennelijk de Overtoom als mogelijke zp-locatie? (Zie ook 3.)

Maandag 1-2-2010 21:33:05Dennis de Waart (Heemskerk): De schutting uiterst rechts op het zoekplaatje is interessant. Dat zou kunnen duiden op de achterzijde van het hoge pand op de achtergrond, een " lange " weg of pad. Aan de andere kant kan er rechts ook gewoon wat gesloopt zijn, dan plaatste men vaak een schutting voor het opengevallen perceel. Het vreemde hier is het hoge huisnummer met de toevoeging A. Ik heb reeds lang geleden al de wat mij betreft mogelijke Amsterdamse lokaties bekeken in relatie tot dit zoekplaatje. Onder meer in de Jordaan, de Bellamy en Jan Hanzenstraat buurt en de Pijp. Juist door het erg hoge huisnummer is het aantal straten of paden dat in aanmerking komt niet legio. Geen van de door mij bekeken straten voldeed aan dit beeld in combinatie met dit hoge nummer. Ik kon het tot op heden geen plaats geven. Begin Amstelveens(ch)eweg bij de Overtoom valt al af vanwege de huisnummering voor degene die daar ter plaatse bekend is. Mogelijk kan het pandje gesloopt zijn zonder dat er fotografisch referentiekader voorhanden is. Dit hoeft natuurlijk niet. Vreemd is ook de toevoeging A. Dat is iets Rotterdams en niet zozeer iets Amsterdams. Ik heb er toen maar het etiket: Amsterdam of Rotterdam aan gegeven. De Overtoom dempte men in 1902 en de kaart is absoluut van omstreeks 1915 of zelfs later. Ik sluit helaas uit dat de foto werd genomen in de tijd dat Jacob Olie luiers droeg want deze werd geboren op 17 oktober 1834. Martin, voor zover ik kan zien heeft het pand op de achtergrond met enig voorbehoud m.i. 4 woonlagen plus een kap, een erg hoog pand dus.
Maandag 1-2-2010 20:06:53Gerard Nachbar (Almere): Oja: wanneer gaat pre-urbaan over in urbaan. Ik stel voor om 1901 als cesuur te nemen. Het jaar van de Woningwet.

Ik weet niet of pre-urbane hoogbouw (zie bijvoorbeeld de twee foto's uit mijn vorige bijdrage) voor de welgestelden of juist voor de huisjesmelkers/speculanten (die > 1901 minder macht hadden) was bedoeld?
Maandag 1-2-2010 18:24:09Gerard Nachbar (Almere): Je hebt natuurlijk gelijk Martin met die parallelle straten. Desondanks: bekijk foto 010003016939 eens. Westzijde van het begin van de Amstelveense weg. Het gebouw (4 a 5 bouwlagen?) op de achtergrond staat aan de Sloterkade. Ook dit is een gevalletje 'net niet'. Misschien is er nooit een oplossing, maar ik krijg meer en meer het gevoel van Amsterdam c.a. Wat Bellamy en omstreken betreft: het waren smalle paden met aan weerszijden bebouwing. Bij het volbouwen is vermoedelijk een pad tot straat verbreed en daarbij de gevelwand aan een zijde gesloopt. Wat ik van die hoek zie (zoekterm 'Baarsjesweg' levert ook leuke voorbeelden op) betreft allemaal laagbouw. We weten inmiddels wel dat er in de pre-urbane (prima kreet trouwens) fase ook al aan hoogbouw werd gedaan.

Het hoge adres is problematisch. Zou het de Overtoom kunnen zijn, en dan van voor de demping (<1903)? 'Overtoom' levert 1474 hits op.... In de gauwigheid zag ik dat op nr 137 het Leger des Heils zit/zat. Wel interessant is foto 010005000845 uit 1870. Heel mooie sfeer. Ook hier het globale geveltype dat we zoeken; ook hier die pre-urbane sfeer met ook al hoogbouw avant la lettre.

Het globale zoekgebied (hoofdrichtingen) is Kostverlorenvaart plus Kattensloot plus Overtoom, en daarna zijn De Pijp en het belendende Nieuwer-Amstel zoekkandidaten.

Helemaal onderaan in het zoekplaatje zie je een plank of balk. Een tuintje of schoeiing? Dat zou bij de Overtoom kunnen passen!

Ik sluit niet uit dat deze foto is genomen in de tijd dat Jacob Olie nog luiers droeg. En dat de bebouwing van 2010 de tweede, derde etc generatie betreft.

De Overtoom had trouwens al vroeg aan weerszijden parallelle straten, vanuit de richting van de Singelgracht.

Een uitermate interessant voorbeeld van forensische topografie.

Alle referenties Beeldbank Stadsarchief Amsterdam. Fotonummers via kopiëren en plakken gecontroleerd.

Maandag 1-2-2010 18:09:31Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, het probleem is dat de twee straten op de foto zo te zien evenwijdig lopen en de Schinkelkade / Schinkelhavenkade en de Amstelveenseweg niet. Ik zoek – tot nog toe vergeefs - het eerder in de buurt van de Bellamystraat, de Jan Hanzenstraat en de Schimmelstraat, waar nog steeds een mengsel van pre-urbane en stedelijke bebouwing aanwezig is.
Let op het vrij hoge huisnummer 137. Kan het Jan Hanzenstraat zijn, met zicht op de achterkant van een huis aan de Wenslauerstraat?
Het pand links van het huisje heeft volgens mij drie woonlagen plus een kapverdieping. Boven de kap is een plat dak. Heeft het andere pand waarvan we een deel van de achterkant zien nu 3 of 4 woonlagen plus een kap? Dit kan van belang zijn voor het zoeken en bewijzen. Graag een 2nd opinion.
Maandag 1-2-2010 13:01:58Gerard Nachbar (Almere): Snelle reactie, later meer. De bouwkundigen (Dick, Martin etc) zullen het met mij eens zijn dat het huisje van ver voor 1900 dateert, dus van ver voor de systematisch en planmatig gebouwde buitendesingelse schil. Bonnekaart 347 (Amsterdam I) uit met name 1879 en 1894 laten de qua planning chaotische nieuwbouw zien. Mijn Sloterkade van gisteren kan het niet zijn omdat we op het zoekplaatje bebouwing van een achterste min of meer parallelle straat zien. De Jacob Marisstraat achter de Stadionkade dateert van de jaren '00 en/of '10. De woning die ik gisteren aanwees (waarvan er nog veel duidelijkere foto's op de Beeldbank staan) vertoont echter prototypische gelijkenissen.
Martins suggestie van Oud-West langs de Kostverlorenvaart is zo gek nog niet. Zelf denk ik aan de westelijke straatwand van het begin van de Amstelveensche weg (vanuit Overtoom) op de achtergrond, en de Schinkelkade op de voorgrond.

Kom later terug met info oude Amsterdamse plattegronden (1860 - 1900).
Maandag 1-2-2010 10:47:20Martin Snuverink (Voorburg): De gevel die we recht op de achtergrond zien is een typische achtergevel van Amsterdamse huizen van 3 ramen breed. Zie als voorbeeld de achtergevels van de gesloopte huizen in de Schimmelstraat. Zie de link, onder meer foto 5293FO006014. Hier is het overigens niet, maar mogelijk wel in deze buurt.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/
Zondag 31-1-2010 23:39:42
dick zweers (bergeijk): Met de opmerking van Gerard, 31/01 over de ijzeren hijsbalk ben ik het eens. Ook het karakter vsn de hoge panden op de achtergrond lijkt me niet on/ Amsterdams. Verder zwijg ik om geen anderen te ontmoedigen of op het verkeerde been te zetten.
Zondag 31-1-2010 13:14:24Redactie (): Er stond een vijf teveel in het nummer van Gerard, dit heb ik inmiddels verbeterd.
Zondag 31-1-2010 12:49:30Martin Snuverink (Voorburg): De beeldbank Amsterdam vindt bij mij geen afbeelding bij zoeken onder het door Gerard gegeven nummer.
Zondag 31-1-2010 12:48:08Gerard Nachbar (Almere): Sloterkade Sloten (inmiddels Amsterdam). Hoewel iedere smid zo'n ijzeren hijsbalk kan maken, is dat toch meer iets voor Amsterdam plus aanpalende plaatsen. Beeldbank Amsterdam, foto 5293FO015570, helemaal links. Is het niet (links ervan geen hoog gebouw), maar heeft net zo'n hijsbalk en ook de top van de gevel toont gelijkenis. Wellicht is het huisje gesloopt, en wellicht is zelfs die bebouwing al weer vervangen. De Sloterkade kende overigens een huisnummerwijziging.


Zondag 31-1-2010 12:16:47Martin Snuverink (Voorburg): Hoewel ik drommels goed het verschil tussen Broersveld en Broersvest in Schiedam ken, heb ik inderdaad beide in geschrift verward. Dit spijt me oprecht. In mijn reacties van 25-01-2010 en 30-01-2010 moet voor “Broersvest” steeds gelezen worden het bedoelde “Broersveld”. Voor het overige sta ik onverkort achter mijn eerdere reacties. Wim (“de redactie”) heeft die uitstekend begrepen.
Zondag 31-1-2010 02:24:42Redactie (Den Haag): Martin heeft Broersveld en Broersvest door elkaar gehaald. De door Odijk genoemde meubelwinkel Le Marché is Broersveld 160. Op Bing Maps is de bebouwing te zien van het Broersveld.
Website: http://www.bing.com/...
Zaterdag 30-1-2010 20:48:11
Antoon Bosselaers (Mechelen): Broersveld, met de veronderstelling dat het huis op de achtergrond aan de Broersvest staat.
Zaterdag 30-1-2010 19:51:29Sjoerd (): Na alle reacties goed te hebben gelezen,nog 1 vraag. Is het Broersvest of broersveld?
Zaterdag 30-1-2010 19:32:56Rob Wagenaar (zeist): De opmerking van Gerard Nachbar is terecht.Dit territorium wordt gelukkig af en toe betreden door een buitenstaander. Juich dat toe, haal ze binnen, maar ga ze niet zonder inhoudelijke argumenten autoritair afserveren. Ook op deze site is de verruwing van onze maatschappij soms leesbaar. Zinvolle en zorgvuldige discussies over hoe tot een optimaal zoekresultaat te komen verdienen m.i. wel een eigen plaats op deze site. Misschien is er door de redactie een pagina voor aan te maken?
Zaterdag 30-1-2010 19:03:30Redactie (Den Haag): Ja Gerard, Martin is niet de redacteur maar ik. Maar dan is het ook aan mij om Martin op de vingers te tikken, of juist niet. Ik heb de bijdrage van Martin opgevat als steun aan mijn poging herhalingen van zetten te voorkomen. Het is misschien wat te absoluut geformuleerd, omdat niet 100% uit te sluiten valt dat andere plekken in Schiedam ooit nog serieus bekeken moeten worden. Het is niet de bedoeling mensen te ontmoedigen, maar anderzijds kan ook niet al te lang stilgestaan worden bij de suggestie dat een pandje met nummer 137A aan de even kant van een straat heeft gestaan.

Wim de Koning Gans
Zaterdag 30-1-2010 18:58:59Gerard Nachbar (Almere): Ad Zaterdag 30-1-2010 16:37:24: Voor zover ik weet is er één redacteur/moderator en zijn er bijdragers, bestaande uit het clubje van de Usual Suspects plus incidentele bijdragers. Er zijn gescheiden verantwoordelijkheden. Mijn stelling luidt dat - afgezien van duidelijke gevallen van 'mission impossible' - er enige tientallen zoekplaatjes zouden kunnen worden opgelost door een uitstervende generatie 65+, die wellicht geheel niet of nauwelijks computert. Als ik als zo iemand toch incidenteel een bijdrage zou leveren, zou ik het na de terechtwijzing van 16:37 deze website voor gezien houden.

Er zijn andere kwesties, maar daarover richt ik mij tot de redactie.
Zaterdag 30-1-2010 18:27:02Martin Snuverink (Voorburg): Beste Odijk, de oneven huisnummers op de Broersvest in Schiedam staan aan de westzijde, dus de kant van de Baan. Dit was vroeger zo en is nu nóg zo.
Ik heb alleen aangegeven dat de achterliggende huizen dan aan de Baan zouden moeten staan en dat daar en op de Broersvest (uiteraard rond 1915)niet zulke hoge huizen waren.
Schiedam exit en a.u.b. niet meer op Schiedam terugkomen.
Zaterdag 30-1-2010 16:37:24odijk (schiedam): Zoals ik eerder aangaf is dit gebouw niet aan de baan maar aan de broersvest zijde.gezien de schaduw kom de zon uit het oosten de blinde muur kan het pand wezen van de meubelwinkel marche op de broersveld en de hoog bouw op de achtergrond de schoenwinkel Dykstal aan het broersvest. Helaas kan ik er zelf niet naar toe om vergelijkingen te maken. Volgens mij zit er heden een fietsmaker in
Zaterdag 30-1-2010 11:33:26dick zweers (bergeijk): Dan kies ik toch voor Amsterdam. Zie mijn reactie van 02-11-09
Maandag 25-1-2010 12:24:40Martin Snuverink (Voorburg): Schiedam lijkt me geen goede optie. Hoewel de Broersvest nu huisnummers tot 171 heeft, kan ik me niet voorstellen dat aan de Broersvest en de achterliggende Baan zulke hoge huizen hebben gestaan. De blinde gevelwand op het zoekplaatje is bezond. Als dit de Broersvest zou zijn, zou de zon in het noorden moeten staan. Deze speling der natuur hebben we de laatste eeuw niet meegemaakt.
Maandag 25-1-2010 09:08:31dick zweers (bergeijk): Schiedam lijkt me een serieuze optie. Met inachtneming van wat ik eerder schreef. Kan iemand dit verifiëren aan de hand van het type van het huisnummerbordje?
Maandag 25-1-2010 08:48:16Odijk (schiedam): Het huisje op deze foto lijkt veel op de huisjes die op het broersveld staan.Ook de afwisseling met de hogerebouw komt hier veelvuldig voor Volgens mij is het t huis op de achtergrond de achterkant van het Broersvest. Dus Schiedam
Zondag 24-1-2010 18:51:18dick zweers (bergeijk): Het pandje is 18e-eeuws of vroeg 19e-eeuws. De omliggende panden zijn van ca 1900. Het kan wel degelijk gestaan hebben binnen de Amsterdamse Singelgracht (niet Het Singel), d.w.z. binnen de laatste stadsuitbreiding binnen de stadswallen, cq De Jordaan. Zo'n 30 jaar geleden stonden daar nog huizen van 'de eerste generatie' (= éénlaags). Vanwege de steeds groeiende grondprijzen werden ze opgeruimd t.b.v. het plaatsen van grotere bouwvolumes. De chique omlijsting kan een tweedehands attribuut zijn geweest, maar het kan ook een indicatie voor een binnenstedelijke locatie zijn.
Maandag 2-11-2009 10:04:33Rob Wagenaar (Zeist): Ik vond in het boek Dutch Eyes een foto van Jacob Olie 1862. Het betreft de acherzijde van werf De Reus, Grote Bickersstraat, Amsterdam. Het is niet de achterzijde van zp 868, maar de overeenkomst in de bouwvorm in relatie tot hogere huizen, in Amsterdam, is opvallend. Het ondergraaft mijn stelling dat huisje zp 868 een bouwkundig samenraapsel is, of een restant is van een hoger huis. Belangrijker is dat deze vondst ook weer A'dam is, met lokatie, Bickersstraat.Ik heb de foto geplaatst op www.photomuseum.nl
Website: http://www.photomuseum.nl/...
Woensdag 3-12-2008 17:23:03Martin Snuverink (Voorburg): Amsterdam. Een combinatie van huizen van drie lagen met een dakvorm als de huizen links met lage huisjes komt in Amsterdam niet zo veel voor, maar valt wel op in de driehoek ingesloten tussen 2e Kostverlorenkade, Bilderdijkkade en Kinkerstraat (Schimmelstraat, Jan Hanzenstraat, Bellamystraat e.o).
Woensdag 19-11-2008 23:18:49jacques Laureys (Amsterdam): Ik denk niet dat het huis ooit groter was. Het was vroeger gebruikelijk in Noord-Holland dat de deur in de voorgevel in het midden zat. Dus wat we zien is nu een groot raamlijst in het midden waar vroeger de deurpost is geweest en links een deur waar vroeger een raam is geweest. Amsterdam is een goede mogelijkheid en dan denk ik aan de oudere kleine straten in de buurt van de Overtoom die nu nog steeds onder het stadsniveau staan. Hier staan kleinere oudere huizen, die landelijk aandoen. Veel van deze kleine oude straten in Oud-West zijn verdwenen bij de stadsuitbreiding in de 19e eeuw en bestaan nu niet meer.
Donderdag 13-11-2008 21:46:02Leo R. (Utrecht): Een andere mogelijkheid is dat dit huisje opgebouwd is uit hergebruikte onderdelen van andere (gesloopte) panden.

Is er op grond van de muurijzers iets te zeggen over de ouderdom van het pand ernaast?
Vrijdag 12-9-2008 08:30:35Rob Wagenaar (Zeist): Ik vermoed dat hier 17e resten van een oorspronkelijk hoog huis te zien zijn. Het is een klein huis tussen grote. Wat erg opvallend is, is de monumentale, niet passende omlijsting van het grote middenraam, doorlopend tot aan de grond!? Let ook op de opvallend provisorische primitieve onderdorpel van dat raam. Alles duidt er op, dat er oorspronkelijk een betrekkelijk grote middendeur is geweest. Mogelijk de ingang van een werkplaats. Het middenraam heeft mogelijk oorspronkelijk op de eerste of tweede etage dienst gedaan.Het stuc werk geeft ook aan dat er misschien ten aanzien van het metselwerk iets te verbergen is.De hoge achtergevel achter het huisje zou ook richting jordaan gezocht kunnen worden, bijv. achterzijde Bloemgracht.
Zondag 7-9-2008 22:14:28Martin Snuverink (Voorburg): Misschien is dit de Kuipersstraat in Amsterdam (De Pijp). Ter hoogte van 137 waren hier nieuwere panden dan het huisje tussen oudere. We zouden dan tegen de achterkant van de huizen aan de even zijde van de Rustenburgerstraat kijken. Ik blijf zoeken in Amsterdam.
Donderdag 14-8-2008 17:29:34Martin Snuverink (Voorburg): Dit lijkt me overgebleven plattelandsbebouwing in een grote stad. De omringende panden hebben 3 (of 4?) woonlagen plus een kap. Het huisje straat vrij in een niet korte straat. Het doet me denken aan Amsterdam, De Pijp, omgeving Tolstraat/Rustenburgerstraat. Huisnummers met toevoeging A kwamen in Amsterdam wel voor. In deze omgeving kwamen ook huizen van 3 woonlagen plus kap voor.
Ik neig er duidelijk naar in Amsterdam te zoeken vanwege de tuitgevelvorm en niet vanwege de smeedijzeren hijsgalg. Huisnummers kunnen veranderd zijn. Amsterdam is groot.

Dinsdag 5-8-2008 11:09:33  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):