Inzender: David Mulder 

Gegevens: Dit is een scan van een glasnegatief van een villa ergens in Nederland. Meer kan ik er helaas niet over zeggen...! Ik dacht eerst aan Amsterdam maar heb nog niets kunnen vinden.

Datering: ca. 1900   Formaat: 18 x 13 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 30 april 2008


 Reacties op Zoekplaatje 828 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Anna van den Vondelstraat 12, Amsterdam

d.kralt (meppel): Mosterd na de maaltijd enz., maar onderstaande link geeft het pand onmiskenbaar weer.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/r [...]
Vrijdag 16-8-2013 12:54:46Redactie (): Gerard Nachbar heeft mij de scan van KLM-luchtfoto 037842zr gestuurd. De vorm van het huis, de positie van de puntgevel en de ligging t.o.v. de Vondelstraat komen overeen, maar erg veel details geeft de foto niet prijs. Mede vanwege het huisnummer 12 sluit ik me aan bij degenen die het zoekplaatje tot opgelost verklaard hebben. Misschien is het Stadsarchief Amsterdam een goede bewaarplaats voor het negatief?

Wim de Koning Gans

Dinsdag 1-7-2008 21:51:09david Mulder (amsterdam): Bij deze wil ik ook nog allen danken voor hun suggesties en opmerkingen!!!
Dinsdag 1-7-2008 09:26:47david mulder (amsterdam): Wat mij betreft is het zoekplaatje opgelost; het huisnummer 12 is inderdaad zeer duidelijk op de negatief te lezen. Het bedoelde toeval is een excursie met als thema het werk van Cuypers waarvoor ik in de Vondelstraat terechtkwam. Na bezoek aan de Vondelkerk en de Manege ben ik naar de Overtoom gelopen via de Anna vd Vondelstraat waar ik dus de op de foto zichtbare hoek passeerde waar nu nieuwbouw staat. Iemand die in de Vondelstraat heeft gewoond had me al eens verteld dat ter plaatse een villa met chaletkap had gestaan, ongeveer zoals de (nog bestaande) laatste villa in de Vondelstraat, links van het zoekplaatje (niet zichtbaar). Bovendien nummeren de oude huizen in de Anna vd Vondelstraat 2-10, zodat nu, althans voor mij, alles op zijn plaats viel...
Dinsdag 1-7-2008 09:25:57Gerard Nachbar (Almere): Degene die bij Aviodrome de bestellingen regelt is terug van vakantie en heeft mijn diverse emails beantwoord. Het duurt niet lang meer voordat de scan (300 dpi; 600 dpi had ik leuker gevonden) er is.

Kan het wapen met de dubbele adelaar boven op het gebouw betrekking hebben op een Duits consulaat, handelsvertegenwoordiging of iets dergelijks?
Maandag 30-6-2008 23:23:14Redactie (): Wat mij mateloos intrigeert is de manier waarop David Mulder 'geheel per toeval achter de lokatie van de foto gekomen' is. Daar hoor ik graag meer over. Ook ben ik benieuwd of het huisnummer 12 misschien op het negatief te lezen is. Het bewijs is helaas flinterdun dus ik wacht nog even de hoge resolutie luchtfoto af die Gerard besteld heeft.

Wim de Koning Gans
Maandag 30-6-2008 20:45:11Dennis de Waart (Heemskerk): Het is lovenswaardig van Gerard dat hij een scan van de door hem bedoelde luchtfoto heeft willen bestellen. In mijn commentaar van 13-06-08 was mijn bedoeling aan te geven dat de bijdragen van David en Theo van dezelfde dag voor mij steekhoudend genoeg waren om het zoekplaatje als opgelost te beschouwen. Wel gaf ik aan het opmerkelijk te vinden dat er behalve de hier getoonde scan van een glasnegatief nooit een duidelijke opname van het pand vanaf straatniveau gemaakt schijnt te zijn. Dit doet verder natuurlijk niets af aan de mijns inziens juiste beargumentering van David en Theo. Ik ben zeer benieuwd wat de luchtfoto van Gerard nog verder zal onthullen.
Dinsdag 17-6-2008 23:00:17Gerard Nachbar (Almere): Martin heeft soms het fanatisme om naar de vermoedelijke locatie van een ZP te gaan en een en ander uit te zoeken - en vaak op te lossen. Ik had het fanatisme om een goede scan van luchtfoto 037842zr online bij Aviodrome te bestellen. Dit omdat ik geloof dat dit voldoende detail oplevert om het ZP op te lossen. De betaling (het bedrag viel zwaar tegen) ging zo ongeveer met de snelheid van het licht, maar ik moet vrezen dat levering (per e-mail) pas op zijn vroegst 1 juli plaatsvindt....
Dinsdag 17-6-2008 11:00:47Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, wat het huisnummer betreft: het huis van het ZP was het eerstvolgende huis voorbij nummer 10. Dit blijkt uit foto's met omschrijvingen van het archief van A'dam.
Maandag 16-6-2008 07:50:42Gerard Nachbar (Almere):
Aanvulling:

037842zr middenonder, rechts van de tennisvelden.
Zondag 15-6-2008 18:06:55Gerard Nachbar (Almere):
Zoals bekend is de luchtfotodatabase van Aviodrome weer (deels) doorzoekbaar. Zoeken naar 037842zr levert op: een overzicht van het Vondelpark plus Nieuw-West van 16 mei 1966. De foto is in ongeveer westelijke richting genomen. Op een goeie afdruk of hogeresolutiebestand moet het ZP zichtbaar zijn.

Het huisnummer 12 aan de Anna van den Vondelstraat lijkt me aan de lage kant. Het vervangende 'Vondelstede' heeft huisnummer 30.
Website: http://www.aviodrome.info/Home/Home/
Zondag 15-6-2008 18:03:27Gerard Nachbar (Almere): De genoemde foto GAA 010122009631 is vanuit de Overtoom genomen. Je ziet aan het eind een gebouw aan de Vondelstraat. Rechts achterin zie je bomen. Die staan vóór het ZP.

Immers: kijkend vanuit het huis van het ZP kijk je in de Vondelstraat, NIET in de Anna van Vondelstraat.

Martin heeft wél gelijk over de vindplaats van de L-vorm-achtige plattegrond. Ik heb minstens twee bewijsplaatsen in mijn verzameling plattegronden van Amsterdam. (Partiële scans eventueel op verzoek leverbaar.) Ook hieruit blijkt overigens duidelijk dat de bewoner van de ZP-locatie de Vondelkerk kon zien.

De beide eerder vandaag genoemde lufo's bieden tot nu toe het enige dat enigszins in de buurt komt van een visueel bewijs.


Zondag 15-6-2008 11:54:08Gerard Nachbar (Almere):
Op zoek naar direct bewijs, of anders dan maar indirect bewijs, heb ik mijn luchtfotoboeken geraadpleegd.

1. Aviodrome #23526 uit 1948 betreft een lufo van het Vondelpark & omgeving vanuit het zuidwesten. De foto is in de zomer gemaakt, dus nogal wat lommer. De plattegrond toont overigens eerder een kruisvorm dan een L-vorm. Het L-gedeelte van het ZP is echter duidelijk te zien.

2. Foto vanuit het zuidoosten (Rijksmuseum met omgeving). Als je, uitgaande van de locatie van de Vondelkerk, weet waar je moet kijken, zie je de hoofdvorm van het ZP terug. Het ZP is genomen vanuit de Vondelstraat.

Bronnen:

(1) Amsterdam Oud-Zuid van boven bekeken 1928 - 1966. ISBN 90 5978 018 3.

(2) Nederland van boven - luchtfoto's uit de haren dertig. ISBN 90 228 4047 6. Dit zijn overigens geen foto's van KLM Aerocarto, maar van de luchtvaartafdeling van het leger (Soesterberg).

Ik probeer wat partiële scans te maken, maar dat gaat lastig worden.

Zondag 15-6-2008 10:46:32Martin Snuverink (Voorburg): De oplossing is n.m.m. evident juist. Niet alleen de door Theo van Gijlswijk aangehaalde foto laat dit zien in combinatie met de typische straathoek en het zeker waarneembare balkon. Alles valt op zijn plaats. Ook de plattegrond van de Dienst van Publieke Werken van 1939 laat precies op die plaats een vrijstaand L-vormig huis zien, dat precies past bij het huis van het zoekplaatje. Deze plattegrond is ook afgebeeld in "Amsterdams Bouwkunst en Stadsschoon 1306-1942" van Wattjes en Warners (Allert de Lange, Amsterdam 1944).
Zaterdag 14-6-2008 09:02:53Dennis de Waart (Heemskerk): Het is natuurlijk interessant om te weten door welk toeval of door welke bron David achter de lokatie van het pand is gekomen. Bij dit zoekplaatje is het probleem dat er hoegenaamd geen afbeeldingen van het afgebeelde pand aanwezig zijn en we dus niets met elkaar kunnen vergelijken. Ter plaatse en via Funda of MapsGoogle kunnen we door de kennelijke afbraak in de tachtiger jaren niets nakijken en ook het Stadsarchief Amsterdam heeft geen afbeeldingen van het pand in de collectie. Het pand bracht dan ook totaal geen gevoel van herkenning bij mij teweeg. Theo heeft gelijk als hij zegt dat bouwtekening 005403000258 met in de beeldbank de titel: Anna van den Vondelstraat 12, verband houdt met Villa Betty aan de Overtoom 241 - 245. Met Anna van den Vondelstraat 12 heeft deze bouwtekening niets van doen. Het enige houvast wat wij nu hebben is de door Theo aangehaalde foto 010122009631 uit 1982. Ook hier zien we eigenlijk niets van het pand. Met enige goede wil kunnen we waarnemen dat de halfronde toegang en de twee ramen ernaast overeenkomen met het pand op het zoekplaatje en men later kennelijk een garage ter rechterzijde heeft aangebouwd. Aangezien de Vondelstraat hier eenzelfde bocht maakt met de Anna ( van den ) Vondelstraat, de plaats van de lantaarnpaal voor zover dat waar te nemen is op dezelfde plaats staat en een dergelijk pand wat Amsterdam betreft alleen hier of in de omgeving van het Rijksmuseum met Museumplein zou kunnen staan, denk ik dat ik David en Theo kan complimenteren. Wat wel jammer is is dat dit moet gebeuren op grond van een enkele gebrekkige glimp van het perceel en wat goede wil. Mogelijk zou onderzoek in de Kadastrale minuutplans ons meer duidelijkheid / zekerheid kunnen bieden voor wat betreft de plattegrond van het perceel. Van een krotje in de Jordaan mag men verwachten dat er geen bouwtekeningen of fotografisch materiaal zijn overgeleverd, maar het blijft natuurlijk erg vreemd dat van een dergelijk pand geen bouwtekeningen zijn te vinden en dat er nooit een opname van gemaakt is, zelfs niet vlak na de oplevering of kort voor de afbraak. Zelfs Jacob Olie is toen hij de Anna van den Vondelstraat in 1893 fotografeerde ( foto 010019000469 )demonstratief met zijn rug naar de plek van ons zoekplaatje toe gaan staan. Waarom zou je ook een kale vlakte of een protserige grote villa fotograferen? Anderen hebben later wellicht hetzelfde gedacht...
Vrijdag 13-6-2008 20:09:50Theo van Gijlswijk (De Zilk): Op de volgende foto op de Beeldbank Amsterdam, gemeentearchief is nog een glimp van het huis te zien, rechtsachterin tussen de bomen. er staat zelfs nog een lichtmast op de plaats van de oude lantaarnpaal.
Het betreft fotonr: 010122009631
Vondelstraat, Anna van den 2-10 (v.r.n.l.)
Datering: 1982

Anna vd Vondelstraat 12 is in de jaren 80 gesloopt, daar staat nu zorgcentrum Vondelstede.

De bouwtekening fotonr: 005403000258 die staat bij het adres Anna vd Vondelstraat 12 hoort volgens mij bij Overtoom 241, villa Betty welke vlak achter het pand Anna vd Vondelstraat 12 staat Zie voor de overeenkomsten ook de bouwtekening fotonr:005403000060 Zelfde gebouw zelfde architect en bouwjaar.
Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/
Vrijdag 13-6-2008 09:32:51david mulder (amsterdam): Vorige week ben ik geheel per toeval achter de lokatie van de foto gekomen: het huis stond op het adres Anna van den Vondelstraat 12, de foto is genomen vanuit de Vondelstraat. Voor zover ik weet is dit de enige fotografische opname van het pand; de bouwtekening die op de beeldbank van het Stadsarchief is te zien strookt echter niet met het huis op de foto; evenmin is het pand op de foto in overeenstemming met de plattegrond in de geactualiseerde gemeenteatlas van J.C. Loman uit ca. 1892-1903. Vermoedelijk is het pand in of kort na deze periode gewijzigd. Binnenkort zoek ik dit verder uit. Omstreeks het midden van de jaren tachtig is Anna van den Vondelstraat 12 gesloopt.
Vrijdag 13-6-2008 01:36:42Rob Wagenaar (Zeist): Nogmaals de suggestie omgeving Vondelsstraat, Amsterdam en de lantaarnpaal en lokatie met het lager gelegen achterterrein. Op mijn site , rubriek stad en land onder waar is dit staat exact hetzelfde type lantaarnpaal op lokatie Vondelsstraat voor een huis van Cuyper met hetzelfde type lager terrein. In tegenstelling tot eerdere verwijzing is de foto nu wel te zien.
Website: http://www.photomuseum.nl
Donderdag 12-6-2008 18:19:40Gerard Nachbar (Almere): Aanvulling:

In het geval van een gemeentewapen zou het ook nog om een in gemeentelijk bezit zijnde burgemeesterswoning kunnen gaan. En dan in een 'VVD-gemeente' op zandgrond ;-)
Dinsdag 27-5-2008 15:36:51Gerard Nachbar (Almere): Voor plaatjes (in kleur) van de gemeentewapens van Arnhem en Nijmegen: zie

www.ngw.nl/a/arnhem.htm

en

www.ngw.nl/n/nymegen.htm [y-grec!!]

Op deze website zijn ook andere wapens te vinden.


In combinatie met een detailscan van het wapen op de gevelpunt kunnen we misschien een onderscheid tussen A en N maken. Maar misschien zijn er wel meer van dergelijke gemeentewapens (Gelre)?

Als de detailscan op een gemeentewapen duidt, betreft het hier waarschijnlijk een gemeentehuis = raadhuis of een dependence daarvan. Zijn Nederlandse provinciewapens trouwens uitgesloten?
Dinsdag 27-5-2008 15:32:10wijngaarden (haarlem ): de lantaarn zal toch een richting aan moeten geven ..
er zit duidelijk een kroon ( punten ) op .
waar in welke stad waren deze?? ..in ieder geval amsterdam
Dennis sluit deze voor 99% uit , ik sluit haarlem uit ..
zoekplaatje 560 welke nog steeds niet opgelost heeft volgens mij de lantaarn paal de zelfde kroon .
je zou vermoeden dat het om de zelfde stad zou kunnen gaan , welke wij niet echt in beeld hebben .
mijn gevoel gaat richting duitsland , arnhem ??
het achterliggende land ligt iets volgens mij iets lager

wie reageerd hierop met info ..

Dinsdag 27-5-2008 11:53:30Martin Snuverink (Voorburg): De lantaarnpaal is van een type dat ik niet herken. De sokkel wordt naar mijn waarneming naar onder toe iets breder en dat zie je niet veel. Het is geen “Haagse paal”.
De voorgevel is naar het noorden gericht. Ik heb de indruk dat de dwarse achterbouw van later datum is.
De straat maakt een hoek en loopt niet naar links door. Alles maakt een stedelijke indruk.
Achter de tuinmuur ligt het maaiveld wel 2 m lager. Dit zie je veel in de wijken van rond 1900 in Rotterdam en Amsterdam: straten zijn aangelegd op met zand opgehoogde tracés; ernaast is het terrein lager. Dit is ook het geval aan de rand van het Vondelpark.
Als dit Amsterdam was, neem ik aan dat het plaatje al opgelost was.
Maar het kan natuurlijk ook op geaccidenteerd terrein zijn. Dan kom je al gauw in Arnhem of zo.
Maandag 12-5-2008 22:01:24Dennis de Waart (Heemskerk): Ik heb bewondering voor degenen die de Vondelstraat in onze hoofdstad afspeuren aan de hand van dit zoekplaatje. Brengt de dubbelkoppige adelaar op het uiteinde van het dak ons niet verder? Je zou een associatie met Arnhem of Nijmegen kunnen verwachten, gezien de gemeentewapens. Uit de vele typen lantaarnpalen die in Nijmegen geplaatst zijn valt in ieder geval te concluderen dat het type van ons zoekplaatje in ieder geval ook in Nijmegen voorkwam. Niet dat het veel hoeft te zeggen, maar niet geschoten is altijd mis.
Maandag 5-5-2008 23:42:53Rob Wagenaar (Zeist): Terugkomend op mijn suggestie van een huis uit de school van P.J. H. Cuypers en de discussie over de lantaarnpaal. In het gemelde boek over Cuypers staat op pag 267 afb 234 het huis Oud Leyerhoven uit 1881, Vondelstraat 77-79 Amsterdam. Voor de deur staat exact hetzelfde type lantaarnpaal als afgebeeld op deze foto. Amsterdam en omgeving Vondelpark wordt dan wel waarschijnlijk. Het lijkt niet het door Cuypers verbouwde huis Leyershoven (genoemd naar en gelegen aan het Leyerdorperpad). Populieren links naast het huis wijzen wel in de richting van de toenmalige stadsrand. Ik zal de foto van de Lantaarnpaal plaatsen op mijn site www.photomuseum.nl onder de rubriek stad en land afd.waar is dit?
Website: http://www.photomuseum.nl
Donderdag 1-5-2008 22:12:14Sicco Fockens (Blijham): Gezien het balkon aan de linkerzijde van het pand, zou je verwachten dat het huis aan een verhoogd liggende weg is gelegen.
Woensdag 30-4-2008 23:02:40Dennis de Waart (Heemskerk): Bedankt Wim, inderdaad! De lantaarn heeft voor zover ik kan zien wel een Ritterlantaarn, maar een afwijkende voet. Ook de klinkers in het trottoir doen me Amsterdams aan. Ik kan dit pand niet in Amsterdam plaatsen, dan had ik het moeten kennen want dit zie je niet over het hoofd. Maar misschien bega ik hier wel een verschrikkelijke blunder, de tijd zal het leren. In ieder geval dus geen Den Haag en voorlopig geen Amsterdam.
Woensdag 30-4-2008 23:01:52Wim de Koning Gans (): Dennis, zet het venster eens op 200% of 400%. De foto is enigszins verkleind weergegeven om in het venster te passen, dus er zit meer detail in dan op het eerste gezicht lijkt.
Woensdag 30-4-2008 22:54:15Dennis de Waart (Heemskerk): De lantaarnpaal wijst ons de weg, maar deze is zo klein weergegeven dat ik er net niks over kan zeggen. Is een vergroting van de lantaarnpaal eventueel mogelijk? Welk huisnummer is er te zien? Doet me niet meteen aan Amsterdam denken, een dergelijk pand valt op, of het moet lang geleden gesloopt zijn.
Woensdag 30-4-2008 22:39:46rob wagenaar (zeist): Het type architectuur zou van P.J. H. Cuypers kunnen zijn, omdat het duidelijk geinspireerd is op de middeleeuwse archtectuur van landhuizen. Zie P.J.H. Cuypers 'Het complete werk'1827-1921 blz 71 e.v. voor zijn inspiratiebronnen voor verbouw villa Leyerhoven aan het Vondelpark (gesloopt 1882)in Amsterdam en bouw van de villa Nieuw Leyerhoven (1876) Vondelsstraat Amsterdam.De archtitect moet heel dicht bij P.J.H. Cuypers gezocht worden.
Woensdag 30-4-2008 22:08:00  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):