Inzender: Wim G. van Dorp 

Gegevens: Foto uit familiearchief, zeer waarschijnlijk Rotterdam. Huisnummers op origineel niet te lezen.

Datering: 1930 ?   Formaat: 8 x 12 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 april 2008


 Reacties op Zoekplaatje 815 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Hugo de Grootstraat, Rotterdam

Eduard OLffers (Dordrecht): Dee bijde foto zijn vam de hugo de grootstraat want ik heb op nummer 17 gewoomd naast het poortje van het hofje met mijn ouders en broers tot aan 1973
Dinsdag 4-3-2014 15:23:14E Olffers (Dordrecht): Dit is met zekerheid de Hugo de grootstraat omdat ik vanaf mijn 4 t/m 21 jar ddar heb gewoond en wel op nummer 17 naast het poortje aan d rechter kant waar de pijtjes naar toe wijzen is vor de oorlog mogelijk een groente zaak geweest zijn maar ik weet dat het voor mij een opslag zaak was waar piano,s en dergelijk wewrd geplaats.
Zondag 17-11-2013 14:57:13Wim de Koning Gans (): Harm Kramer stuurde mij een bewijsfoto van circa 1965. Dank!Donderdag 5-6-2008 19:48:21Arnold Tak (Waddinxveen): om het compleet te maken, bomen op de rijweg wegdek en rails in het wegdek: Aert van Nesstraat, Hugo de Grootstraat, maar ook Jonker Fransstraat en Van Oldenbarneveltstraat. Graag gaf ik nog even ter completering een opsomming van het aantal mogelijkheden. Knap gevonden van Martin, zoals zo vaak.... Mijn goede vriend Rudolf gaf ook weer blijk van zijn grote Rotterdam-kennis.
Vrijdag 30-5-2008 16:35:49Wim de Koning Gans (): De oplossing Hugo de Grootstraat is bevestigd door Rudolf Schermer van het Gemeentearchief Rotterdam.
Woensdag 9-4-2008 18:26:10Martin Snuverink (Voorburg): De groentewinkel heeft huisnummer 7b en de deur van het bovenhuis rechts ernaast heeft nummer 7a; gewoon van rechts naar links optellen. In het adresboek 1930 staat voor 7a geen bewoner vermeld. Nummer 7 bestaat hier niet.
In Den Haag zou 7a genummerd zijn 7 en 7b zou genummerd zijn 7a, als niet elke voordeur zijn eigen nummer zonder toevoeging heeft. Iedere stad heeft zijn eigen systeem. In Haarlem zou de winkel nummer 7 hebben en het bovenhuis 7 rood. In Amsterdam zou de winkel 7 huis zijn en het bovenhuis 7 II of zoiets.
De nummering in 1930 is dus voor Rotterdamse begrippen logisch.
Andere jaren van het adresboek roepen vragen op. In 1928 komt 7 voor i.p.v. 7a, maar 5, 5a en 5b niet. In 1927 komt nummer 7 helemaal niet voor, maar 5b weer wel. In 1926 ontbreken twee bladzijden. In 1925 en 1924 ontbreekt nummer 5 (a en b). In 1923 heeft 5 geen toevoegingen en wordt 7a niet vermeld. De verschillen zijn te verklaren door woningleegstand en fouten.
De twijfel van Wim is mijns inziens niet nodig.
Zondag 6-4-2008 14:49:19Wim de Koning Gans (): Hoewel ik sterk de neiging heb dit plaatje als opgelost te beschouwen, bekroop mij toch enige twijfel over huisnummer 7b. Dit lijkt niet erg logisch omdat het pand maar twee deuren heeft. Ik heb het Gemeentearchief Rotterdam gevraagd of zij de locatie Hugo de Grootstraat ca. nrs. 7-11 kunnen bevestigen.
Zondag 6-4-2008 13:41:44Martin Snuverink (Voorburg): Met Arnold constateer ik dat de Hugo de Grootstraat de oneven nummers aan de westzijde heeft en dus begint te tellen vanaf de Goudserijweg. Dit is een opmerkelijke anomalie, omdat het zuideinde het dichtst bij het centrum ligt en het zuidelijk deel ook het oudst is. De panden op de foto moeten dan ongeveer de nummers 7, 9, 11 hebben.
In 1930 vind ik op Hugo de Grootstraat 7b: N. Sluyter, in groente en fruit. Op 13 (links buiten de foto) zat een winkel in RK religieuze artikelen en boeken. Op PBK 3183 zien we daar inderdaad een winkel (met markies). Woningen 9a en 9b zijn samengevoegd tot een cartonnagefabriek annex steendrukkerij. Dit verklaart het ontbreken van de middenstijl in de dubbele deur. 11 a en 11b waren gewone woonhuizen.
In 1930 woonde ene H. van Dorp, in specerijen, in de Hugo de Grootstraat 118a. Dit kan niet een van de huizen op de foto zijn. Het hoogste huisnummer was namelijk 150.
Vrijdag 4-4-2008 01:13:36Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Overigens reed lijn 16 nog tot 2-9-1937 de Hugo de Grootstraat.
Donderdag 3-4-2008 23:39:05Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Tramlijn 5 reed van 13-3-1907 tot 1-12-1929 door de Hugo de Grootstraat en was de eerste elektrische lijn in Rotterdam die niet een andere tram verving. Dit is voor de eventuele datering van belang.
Verder voel ik wel voor Martins suggestie, temeer omdat op foto nr PBK 3183 vagelijk de gevellijnen, de gevelkleuren en de dakkapellen lijken overeen te komen.
Verder is de spoorboog ter hoogte van deze panden, wat ver van de hoek, te verklaren doordat het spoor in de smalle Goudse Rijweg pal langs de zuidelijke stoep lag.
Wat me nog zorgen baart is de enkele rijdraad bovenin het ZP, terwijl hier wel dubbelspoor lag. In deze straat stonden waar wederzijdse bebouwing was, geen masten maar waren muurrozetten met spandraden aangebracht.
Donderdag 3-4-2008 23:33:49Wim van Dorp (Nieuwerkerk aan den IJssel): Ik volg de discussie met zeer veel interesse. De foto komt waarschijnlijk van mijn vaders kant (dus de Van Dorp tak). Mijn vader is jong overleden, dus ik moet het hebben van mijn jeugdherinneringen. Aardig is dat ik wel eens over een Hugo .. straat heb gehoord: mogelijk het woonhuis van mijn grootouders. Het gaat waarschijnlijk niet om de winkel. Op overlijdenskaarten uit die tijd heb ik nog als adressen: Walenburgerweg 26b (1919) en Willebrordusplein 3b (1934).
Donderdag 3-4-2008 22:46:38Arnold Tak (Waddinxveen): knap gevonden van Martin, ook in de Hugo de Grootstraat staan er bomen op de rijweg vlak langs het trottoir. Ik had dat even niet helder voor de geest, maar het klopt als een bus. Ik heb een aantal PBK's in mijn verzameling waarop dat heel goed is te zien. Wat ook klopt is dat er aan de westzijde van genoemde straat net even ten zuiden van de Goudse Rijweg een blok huizen stond uit dezelfde periode als het ZP en ook 'twee hoog'. Ook daarvan heb ik een PBK in mijn collectie. In mijn adresboek 1920 kan ik op die plek op nummer 5a vinden: Blom, A., in groenten. Misschien zegt deze familienaam de heer Van Dorp iets?
Donderdag 3-4-2008 19:48:08Martin Snuverink (Voorburg): Het was een hele zoektocht, vooral door het verdwenen Rotterdam. Virtueel heb ik de West-Kruiskade en de Jonker Fransstraat bezocht, maar tevergeefs. Ik denk dat ik het toch gevonden heb, maar bevestiging van anderen, bijvoorbeeld van Arnold Tak, is gewenst.
Dit is volgens mij de Hugo de Grootstraat, westgevel, laatste gedeelte voor de Goudse Rijweg met de katholieke kerk. Dit is tegenover de veemarkt. Hier reed vanaf circa 1910 een tram en de bomen waren geplaatst als op het zoekplaatje.
Kijk eens goed naar het GAR (link), vrij zoeken PBK 3183 (anno 1901).
Ik heb dit gevonden aan de hand van de topografische kaart van 1911, waarop tramlijnen en bomen staan aangegeven.
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php?option=com_wrapper&Itemid=148
Woensdag 2-4-2008 02:17:31H de Haas. (Den Haag.): Dit is geen stoomtram, er zijn duidelijk ophangpunten en een rijdraad te zien. Mogelijk buigt het spoor af naar een zijweg.
Dinsdag 1-4-2008 23:36:33Martin Snuverink (Voorburg): Toch ben ik er nog allerminst van overtuigd dat dit de Van Oldenbarneveltstraat in Rotterdam is. Er zijn weinig beelden die met het zoekplaatje stroken. Veelal zijn de huizen daar een etage hoger en hebben souterrains. Op het zoekplaatje lijkt het alsof de bomen geen diepte hebben en op de stoeprand zijn opgeplakt. Het tramspoor loopt niet evenwijdig aan de stoeprand en dit is opmerkelijk: een passeerspoor? Ook de Aert van Nesstraat had stoomtramrails, maar hier geldt hetzelfde wat betreft de bouwhoogte.
Zie GAR, PBK 5010.
Dinsdag 1-4-2008 22:55:55Arnold Tak (Waddinxveen): onmiskenbaar Rotterdam. Ik gok op de Van Oldenbarneveltstraat, Waarom? Dat was de enige straat waar de bomen op die manier in het wegdek stonden (was ook zo in de Aert van Nesstraat) èn waar rails in de straat lagen. Ik gok op A.C. van Duijvenstijn op nr. 111b, in groente en aardappelen, tussen de Mauritsstraat en de Mauritsweg. De rails van de stoomtram naar Delfshaven / Schiedam liepen aan de noordzijde van de straat dichter langs het trottoir dan aan de zuidzijde. Ik kom er nog op terug.
Dinsdag 1-4-2008 01:02:00  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):