Inzender: Arnold Tak 

Gegevens: In een straat in een wat grotere stad staat op het pand met lichtkleurige eerste etage: Geloof en vrijheid. 1Cor.3:11 (als ik het goed lees). Het linker gebouw lijkt een gebedshuis.

Datering: 1925 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 april 2008


 Reacties op Zoekplaatje 811 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Zwolle

Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Goed werk, Martin (en anderen). Inspirerend en tegelijk beklemmend: het kost veel tijd...
Woensdag 9-4-2008 16:58:26Martin Snuverink (Voorburg): Mooi zo. Foto FD004145 van de link laat het pand in afbraak nog fraaier van de andere kant zien. Stond deze foto vorige week nog niet op de beeldbank Zwolle?
Website: http://83.137.17.27/atlantis/
Woensdag 9-4-2008 11:27:08Leo R. (Utrecht): Fijn dat we met z'n allen het plaatje hebben opgelost, waarbij wederom Martin Snuverink het beste speurwerk leverde.
Er zit een spatie in mijn emailadres om spam tegen te gaan (robots die klakkeloos emailadressen kopiëren om er vervolgens allerlei meuk heen te sturen). Gewoon spatie eruithalen en je kunt me mailen.
Woensdag 9-4-2008 11:21:11Wim de Koning Gans (): Jeanine Otten van het HCOV complimenteert de speurders van Zoekplaatjes en bevestigt dat zoekplaatje 811 de Goudsteeg in Zwolle is. Het pand van Geloof en Vrijheid is in 1973 afgebroken na nog in gebruik te zijn geweest als 'jongerenontmoetingscentrum De Fuik'. De huisnummers waren 13 en 11 en het huis met de boogramen was dus 9. Boekbinderij De Ruiter, die overigens ook medewerking toezegde maar daarvoor in het archief moest duiken, is dus niet zo prominent te zien. Overigens bevestigt Jeanine dat de boogramen op het achterterrein die Leo R. signaleerde horen bij Goudsteeg 9. (Leo, waarom zit er een spatie in je e-mailadres?).
Al met al zeer overtuigend bewijs. De foto uit het HCOV is van 1972. Van Goudsteeg 9 resteerde toen nog slechts de begane grond.
Dinsdag 8-4-2008 21:05:48


Foto ingestuurd door het HCOVWim de Koning Gans (): Mailtjes naar het HCOV kwamen retour, dus nu heb ik het contactformulier op hun website gebruikt. Daarnaast heb ik de suggestie van Martin opgevolgd en boekbinderij De Ruiter aangeschreven.
Zondag 6-4-2008 13:53:29Martin Snuverink (Voorburg): De Boekbinderij De Ruiter BV bestaat nog op een bedrijventerrein in Zwolle. Wellicht kan die nog iets betekenen, mocht er bij iemand anders nog twijfel over de oplossing bestaan.
Zondag 6-4-2008 12:34:28Wim de Koning Gans (): Petje af voor het doorzettingsvermogen van Martin. Het lijkt er inderdaad op dat DIA15093-C99 de enige afbeelding is van het gezochte gedeelte van de Goudsteeg. De vlaggenstok komt inderdaad op frappante wijze overeen, en ook de verhoudingen van de voorgevel (dit heb ik gecontroleerd met Photoshop). Het heeft er alle schijn van dat de meeste dia's/foto's gemaakt zijn toen er al veel gesloopt was in de Goudsteeg. Wellicht heeft het HCOV echter meer beeldmateriaal van de straat of is er iets in de bibliotheek over de boekbinderij of Geloof en Vrijheid. Ik heb Jeanine Otten van het HCOV gevraagd hier haar licht over te laten schijnen.
Zondag 6-4-2008 12:00:49Martin Snuverink (Voorburg): Een lastige puzzel. Wim heeft dit goed gezien. Funda.nl had ik nog niet geraadpleegd. Daaruit blijkt nu dat de door Wim Wim en mij aangewezen panden lagere nummers (tussen 7 en 11) moeten hebben en nog bestaan.
Door de reactie van Wim gaf ik de Goudsteeg nog niet op. Het parkeerterreintje van B en W moest de locatie zijn: de boekbinderij op nummer 15 en Geloof en Vrijheid op de plaats van het pand met de gevelsteen op nummer 17 pal tegenover de Fratersteeg. De Muzerie op 19 zit in het Huis met de hoofden aan een (nu) open plaats in de Goudsteeg.
Dit betekent dat de boekbinderij moet hebben gestaan op de open plek waar de dame loopt op dia DIA15028-C99.
In de jaren 1970 zijn 13, 15, 17 en 19 gesloopt. Voor 17 (dit was het Fraterhuis) is een nieuw gebouw gekomen en 19 werd toegekend aan het erachter liggende monument het Huis met de hoofden.
Dia DIA15093-C99 is de sleutel tot de oplossing. Het hogere pand met de lichtkleurige gevel (het Fraterhuis (zie dia DIA11856-C99) is Geloof en Vrijheid. Waarom? Omdat de gevelmaten en daklijsten overeenkomen. De doorslag geeft echter de vlagstok met houder: op beide foto’s exact gelijk!
Website: http://83.137.17.27/atlantis/
Zondag 6-4-2008 01:31:13Wim de Koning Gans (Den Haag): De huizen die Martin aanwijst staan ook op DIA13757-C99. Dit lijkt helaas niet op het zoekplaatje. Wanneer het inderdaad zeker is dat nummer 17 op deze dia staat, zullen we verder moeten zoeken.
Website: http://83.137.17.27/atlantis/
Zaterdag 5-4-2008 22:09:03Martin Snuverink (Voorburg): Goudsteeg 15 was tot 1954 het adres van Boekbinderij De Ruiter (bron: telefoongids 1915). Hier is nu een parkeerterreintje voor B en W.
Goudsteeg 17 was Geloof en Vrijheid Bron: http://www-old.vu.nl/hdc/IKGN/Plaatsen/Letter%20Z.pdf
Op dit adres zit nu onder meer de VVV en er is een gevelsteen van E. van Teeseling aan een gebouw uit 1979.
Goudsteeg 19 is nu de Muziekschool de Muzerie.
Deze panden staan tussen waar Fratersteeg en de Lombardstraat op de Goudsteeg uitkomen, maar dan aan de oostzijde.
De enige foto die ik van exact de gezochte plek heb kunnen vinden staat op de link; zoeken DIA15028-C99. Leo R. heeft deze dia blijkbaar over het hoofd gezien. Op deze dia van 1971 zou dan uiterst links een dichtgetimmerd deel van Goudsteeg 17 moeten staan en vervolgens het pandje met de drie ramen op de etage. Het daaropvolgende pand met de daklijst boven het parterre zou dan in de plaats gekomen zijn van een ongeveer gelijkvormig oud pand. Het pand met de fraai bewerkte voordeur (de “kapel”) moet dan de boekbinderij zijn, wat mijns inziens plausibel is.
Ik kan op grond van deze beeldvergelijking niet met zekerheid vaststellen dat het zoekplaatje de Goudsteeg is. Graag een second opinion.
Als zoekplaatje en dia niet corresponderen, is het “Zwolle exit” en zijn we terug bij af.
NB, ik ben niet zo snel als lijkt (een klein uur na Leo R.), maar ik had deze reactie al eerder voorbereid.
Website: http://83.137.17.27/atlantis/
Zaterdag 5-4-2008 14:16:33Leo R. (Utrecht): Er bestond ook een tijdschrift "Geloof en vrijheid", het verscheen tussen 1867 en 1914, uitgever:
D.J.P. Storm Lotz, Rotterdam. Diens boekhandel was volgens het telefoonboek van 1915 gevestigd op Oppert 153b te Rotterdam.
Website: http://www-old.vu.nl/hdc/BNPP/Titels/titels_g/GELOOF%20EN%20VRIJHEID.pdf
Zaterdag 5-4-2008 13:21:29Leo R. (Utrecht): De beeldbank Overijssel heeft een heleboel foto's van de Goudsteeg, maar niet een komt overeen met het zp. Een aantal zijn genomen in de jaren zeventig, vóór het grootscheepse bouwen en breken zo te zien.
Er zijn echter drie foto's die tussen de gribus van het slopen in de zeventiger jaren een paar raampjes tonen zie overeenkomen met de "kapel" links op het zp. Zoek op DIA15084-C99, DIA02847-C042, DIA02848-C042.
Wie weet helpt dit mensen verder?


Website: http://www.historischcentrumoverijssel.nl/
Zaterdag 5-4-2008 13:16:43Martin Snuverink (Voorburg): Een gebouw Geloof en Vrijheid heeft tot 1979 in de Goudsteeg 17 in Zwolle gestaan. Er moeten nog genoeg mensen zijn die zich dit herinneren.
Vrijdag 4-4-2008 16:59:22Martin Snuverink (Voorburg): In de link wordt vermeld: Zwolle: Vm NHev 1979 geloof en vrijheid Goudsteeg 17.
Zou het toch Goudsteeg Zwolle kunnen zijn?
In de Goudsteeg heeft veel oude bebouwing het veld moeten ruimen voor de uitbreiding van de stedelijke bureaucratie.

Website: http://www-old.vu.nl/hdc/IKGN/Plaatsen/Letter%20Z.pdf
Donderdag 3-4-2008 23:58:50Wim de Koning Gans (Den Haag): De NRC van 12 juni 1924 vermeldt een gebouw Geloof en Vrijheid in Zwolle. Volgens onderstaande tekst uit de Stentor was dat in de binnenstad.
Website: http://www.destentor.nl/regio/salland/2887413/De-eerste-stap-van-de-kerk-buiten-de-stadsgracht.ece
Donderdag 3-4-2008 20:50:37Martin Snuverink (Voorburg): De ingang van het linkerhuis is inderdaad sjiek en is ook duidelijk geen goedereningang. De goederen worden volgens mij opgetakeld. Helaas valt een eventuele hijsbalk buiten beeld. Er waren vroeger talloze sigarenfabriekjes van dit kaliber. Hiermee wil ik niet suggereren dat dit een sigarenfabriek is.
Woensdag 2-4-2008 17:45:00Leo R. (Utrecht): Martin ziet in het pand links eerder een pakhuis dan een gebedshuis, maar ik vind de voordeur toch wel erg sjiek voor een pakhuis. Ook de stoep ervoor lijkt me niet praktisch om er met allerhande waren naar binnen te rijden.
Toch moeten we er zeker niet voetstoots ervanuit gaan dat het een kerk is (al snap ik dat het "Geloof en vrijheid" van de buren veel mensen op dat idee brengt).
Woensdag 2-4-2008 16:05:26Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Arnold zegt in zijn fotobeschrijving dat er staat: 1Cor.3.11, een bijbelvers uit Corinthiërs derhalve en voor de foto niet van betekenis, helaas.
Woensdag 2-4-2008 15:18:10Martin Snuverink (Voorburg): Dit plaatje heeft ook op de oude site van Arnold gestaan, als ik me goed herinner. Er werd toen melding gemaakt van mogelijk de Goudsteeg in Zwolle. Daar is het waarschijnlijk niet.me een pakhuis of fabriekje.
Zijn de letters achter Geloof en vrijheid leesbaar? Dit pand heeft een opvallende vlagstok. Beneden een ruimte voor bijeenkomsten en erboven woningen. Het linker pand lijkt een pakhuis of fabriekje dan een gebedshuis.
Middelgrote binnenstad boven de rivieren.
Woensdag 2-4-2008 00:36:32Arnold Tak (Waddinxveen): ik dank Leo hartelijk voor zijn oplossing, maar deze is helaas onjuist. Kijk maar op de site van het Gemeentearchief Rotterdam, zoeken 1e Pijnackerstraat, foto 20. Ik had als Rotterdam-fanaatje dit adres al eens eerder gevonden, maar het moeten verwerpen. De 1e Pijnackerstraat is een veel bredere straat dan de hier zichtbare. Het zou me niet verbazen als dit pand in het vooroorlogse Rotterdam heeft gestaan en is verhuisd naar het Oude Noorden. Maar .... het kan net zo goed een andere wat grotere stad kunnen zijn. Mocht het ooit Rotterdam blijken te zijn: juichkreet en vreugdesprong gegarandeerd!
Dinsdag 1-4-2008 10:50:26Leo R. (Utrech): 1e Pijnackerstraat 104: Gebouw Geloof en Vrijheid. Wijkgebouw van de Hervormde Gemeente Rotterdam, tevens één van de oudste consultatiebureaus van Rotterdam.
Website: http://www.pijnackerplein.eu/site/pages/historie.htm
Dinsdag 1-4-2008 07:59:08  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):