Zoekplaatje 809 

Inzender: Dennis de Waart 

Gegevens: Niet gelopen fotokaart van panden met voortuintjes. Vierkante huisnummerbordjes met huisnummers 70 - 72, van rechts naar links. Nummer 70 heeft een opvallend balkon over de gehele gevel.

Datering: 1935 ?   Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden:   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 maart 2008


 Reacties op Zoekplaatje 809 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Barbarossastraat 70-72 (later 19 en 17) in Nijmegen

janneke v. hezewijk (Nijmegen): No. 19 is mijn geboortehuis.Na jaren zoeken naar een foto ben ik u nu zeer dankbaar voor deze ontdekking. Mijn ouders zijn daar in 1941 komen wonen na hun huwelijk. Zij hebben het huis gekocht van de fam. van der Leur. Ik heb een foto van het balkon met de bogen in het hekwerk, dus het is beslist het juiste huis.
Zondag 2-2-2014 17:11:07


Foto ingestuurd door janneke v. hezewijk - red.Jos Joosten (Nijmegen): Een kleine (misschien niet zo belangrijke) correctie: het betreffende huizenblok Barbarossatsraat (en aan de achterzijde Batavierenweg) is niet gebombardeerd, maar door de Duitsers opzettelijk in brand gestoken in de septemberdagen van 1944 (Market Garden). De bewoneers kregen een half uur tijd om hun spullen te pakken. Het argument was dat er vanuit de huizen door oprukkende Engelsen op Duitse militaire geschoten zou zijn. Een andere verklaring is dat de huizen het veld moesten ruimen om schootsveld te bieden richting Ooijpolder.
Zaterdag 4-1-2014 11:08:58Redactie (): Knap speurwerk Martin! Je hebt overtuigend aangetoond dat dit Barbarossastraat 70-72 (nummering voor 1933) in Nijmegen is. Hoewel de foto zelf helaas zoek is, kan deze ontdekking nuttig zijn voor het herkennen van andere foto's van de Barbarossastraat.
Maandag 23-12-2013 13:03:35Martin Snuverink (Voorburg): Het Nijmeegse gevoel laat me niet los. Ik heb gekeken naar de Barbarossastraat. Hier is in 1944 veel gebombardeerd.
Van de oude panden heb ik weinig afbeeldingen gevonden. Maar op foto F22071 van de beeldbank Nijmegen (http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx#bsoorten_277) zie je aan de noordkant net als op het zoekplaatje (zp) een onbestrate strook tussen voetpad en rijweg, waarop de bomen staan. De dakkapellen op deze foto en op F12399 en F65980 vertonen opvallend veel overeenkomsten met die van het zoekplaatje.
In 1933 kregen alle huizen in de Barbarossastraat een ander nummer: de zuidzijde even en de noordzijde oneven. Vr 1933 was dit andersom en de hoogste nummers lagen het dichtst bij het centrum. Melkerij Erlecom had eerst 51-55, later 80-84.
Bekijk nu het kaartje van http://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/125/1242-Barbarossastraat-Rx02a.jpg.
Omdat de huizen van het zp niet overeenkomen met de corresponderende nummers op het kaartje, kan het zp niet aan de zuidzijde zijn en zou de foto van vr 1933 moeten zijn, wat heel goed mogelijk is.
Het geboortehuis van mijn vroegere collega Ward Oostvogel was vr 1933 op nummer 78, later op 11. Op het kaartje van http://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/125/1242-Barbarossastraat-Rx02b.jpg zien we de nieuwe nummers aangegeven. Tellen we van Barbarossastraat 11 (was 78) oostwaarts, dan komen 70 en 72 (oud) overeen met 19 en 17 (nieuw). De voorgevellijnen op het kaartje komen precies overeen met die van het zoekplaatje! Let vooral ook op de inspringende voorgevel van 21 (later 68).
Nu ben ik ervan overtuigd dat dit Barbarossastraat 70-72 Nijmegen is Een ultiem fotografisch bewijs is lastig, maar ik heb toch een foto met de panden gevonden. Zie http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx#195600 (Foto F12396).
Je moet goed door de bomen turen en dan op het 5e huis letten. Dan zie je de erker met balkonbalustrade en ervoor het inspringende pand met de relatief lage parterre.
Zie voor het hele pakket ook de link hieronder.
Website: http://www.noviomagus.nl/OudNijmegen/125/1242-Barb [...]
Maandag 23-12-2013 12:34:51Martin Snuverink (Voorburg): Nu Jan Spoolder zoekplaatje 253 (ook met witte huisnummerbordjes) van Onbekendinnderland.nl heeft gevonden aan de Batavierenweg, zouden we dit huis dan toch ook niet in Nijmegen moeten zoeken? Nijmegen is al eerder zonder succes aan de orde geweest.

Dinsdag 24-4-2012 10:37:54Alard (Zevenaar): Straat loopt van links naar rechts omhoog. Het zou dan de Paul Krugerstraat moeten zijn want aan de Sonsbeekweg staan aan de linkerkant geen huizen van beneden af gezien.
De Paul Krugerstraat loopt parralel aan de oostkant van de Sonsbeekweg.
Zondag 5-2-2012 00:18:34Martin Snuverink (Voorburg): Als Alard de straat omhoog ziet lopen, laat hij dan vertellen of deze naar links of naar rechts omhoog loopt. Want daar kunnen we in Arnhem misschien iets mee.
Zaterdag 4-2-2012 22:26:23Redactie (): Ik heb Dennis de Waart benaderd voor een betere scan. Hij heeft twee keer zijn verzameling doorzocht maar deze kaart helaas niet kunnen vinden. Erg jammer. Voor het geval de kaart toch opduikt laat ik deze pagina voorlopig staan. Als iemand toevallig tegen dit pand aanloopt kan hij of zij het hier kwijt, maar gericht zoeken zou ik niet aanraden.
Zaterdag 4-2-2012 10:54:35Alard (Zevenaar): Arnhem geef ik de meeste kans.
Het lijkt net of de straat langzaam omhoog loopt en dat past goed bij de straat.

Vrijdag 6-1-2012 16:39:55Martin Snuverink (Voorburg): In Nijmegen komen de bedoelde brievenbusgleuven nog regelmatig voor. Voorbeelden zijn Sloetstraat 1, 2, 10, Wilhelminasingel 1, 3, 7, Bijleveldsingel, Groesbeekseweg o.m. 3-5
Steeds bij hle huizen (panden met 1 voordeur).
Ook in Arnhem, bijv. Sonsbeekweg, Paul Krugerstraat 25-35, hier wel appartementen.
Dakschilden van deze steilheid zijn meestal belegd met lei of een moderne vervanger ervan; dat hier platte dakpannen zijn gebruikt is vrij uitzonderlijk, maar komt bijvoorbeeld ook voor op Fransestraat 2 hoek Groesbeekseweg in Nijmegen.
Het huis uiterst rechts valt op door een lage parterre en een hoge 1e en 2e etage.
Dit type tuinhekken was voor Nijmegen en Arnhem gebruikelijk, maar weer niet in bijv. Rijswijk. Andere steden heb ik niet getoetst.
Arnhem sluit ik niet uit.
Voor mezelf heb ik wel uitgesloten: Amersfoort, Amsterdam, Breda, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Den Haag c.a., Haarlem, s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaandam, Zutphen, Zwolle, en geheel Limburg.
Vrijdag 6-1-2012 13:09:09Martin Snuverink (Voorburg): Mijn gevoel dat dit Nijmegen is wordt sterker. Hierbij heb ik gedacht aan de in 1944 grotendeels verwoeste Gerard Noodtstraat. Vergelijk opgelost zoekplaatje 1018. Maar ik heb hier toch geen match gevonden.
Donderdag 5-1-2012 21:33:39Ingrid Evers (Maastricht): Mijn ouderlijk huis had een verticale natuurstenen brievenbusgleuf naast de voordeur. Het stond in Roosendaal, maar ik weet niet of een dergelijke brievenbus als West-Brabants mag worden aangemerkt. Volgens een architectuurhistoricus had het huis een typerend grondplan voor Gelderland. Dan kan kloppen, want het was in 1935 gebouwd in opdracht van ene Bernard Holland. Hij was afkomstig uit Duiven/Groessen, meer specifiek uit De Liemers.
Donderdag 5-1-2012 17:29:34Martin Snuverink (Voorburg): Het is maar een detail, maar volgens professor J. Cruijff zijn details vaak doorslaggevend. Deze huizen hebben verticale ingemetselde natuurstenen brievengleuven. Voor zover ik heb kunnen nagaan komen die maar in enkele steden geregeld voor, waaronder Den Haag met voorsteden. Den Haag kan het niet zijn vanwege de even nummers rechts. Rijswijk sluit ik nog niet helemaal uit en in Voorburg is dit niet te vinden.
Ook in Arnhem en Nijmegen heb ik zulke gleuven niet gezien, maar ik ben er niet zeker van dat ze daar niet voorkomen.
Als we weten in welke steden deze brievengleuven gebruikelijk waren, is de oplossing nabij.
Donderdag 5-1-2012 13:29:01rita (den haag): dit huis staat absoluut niet aan de leeuwendaallaan nr 13, zelfs bij benadering lijkt het er niet op
Dinsdag 4-5-2010 11:55:48Kees Kleijwegt (Rijswijk): Ik heb op de bijgevoegde link een foto geplaatst van een huis dat overeenkomsten vertoont met die van het zoekplaatje, maar het waarschijnlijk niet is. Het staat aan de Leeuwendaallaan 13 in Rijswijk. De nummering klopt niet en ook het huis aan de linkerzijde verschilt. Rechts staat nieuwbouw.

Dit huis is gebouwd in 1910. Volgens het beeldkwaliteitplan van de gemeente Rijswijk is de bouwstijl Voorkeurstijl.
Website: http://www.nederland-in-beeld.nl/Zuid-Holland/Rijswijk%20Zh/Leeuwendaallaan.html
Zondag 8-11-2009 16:19:21Jan Dekker (Haarlem): De kans dat deze foto in Haarlem gemaakt is acht ik heel klein. Ten eerste komt niets aan het huis mij bekend voor (mocht het toch in Haarlem blijken te zijn, dan is in elk geval het aardige balkonhek vervangen door iets anders). In de door Martin Snuverink bedoelde buurt (westelijk van de Wagenweg = "Bosch en Vaart") staan deze huizen in geen geval. En verder komen in Haarlem heel weinig begin 20e-eeuwse huizen voor met drie recht opgaande bouwlagen (rechts op de foto).
Woensdag 4-3-2009 10:41:41van Someren (haarlem): schouwtjeslaan richting pijlslaan te haarlem?
Dinsdag 21-10-2008 15:53:17Martin Snuverink (Voorburg): Op 15-05-2008 had ik al aangegeven dat Utrecht uitgesloten was, omdat de even huisnummers daar links zijn. Op 17-05-2008 uit Sander van Wijngaarden zijn niet-Haarlemse gevoelens. Sindsdien heb ik Haarlem links laten liggen, maar nu kom ik daarvan terug. Als er namelijk ergens straten en huizen van deze stijl zijn, is het wel in Haarlem aan de Wagenweg en ook het gebied westelijk ervan tot de Leidsevaart. Ik weet de naam van die wijk niet. Ook panden van 3-hoog komen daar regelmatig voor. Zelfs staan aan de Wagenweg tussen Bos en Vaartstraat en Spruitenbosstraat ten minste 2 panden met exact dezelfde pui inclusief raamindeling als die met de boog op het zoekplaatje, al is het daar op de verdieping (zichtbaar op funda.nl). Daarom vraag ik andere speurders toch nog eens deze buurt van Haarlem in beschouwing te nemen.
Dinsdag 26-8-2008 00:00:23Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Hoewel in Utrecht thans de voortuintjes ontbreken, hebben de huizen aan de Bilderdijkstraat (waarvan thans nr 47bis te koop staat op funda) aldaar er kenmerken van: grote gebogen vensters, daar op de bovenverdieping, balkons en klokachtige uitbouwen in de zolderverdiepingen. Maar misschien registreer ik alleen een tijdverschijnsel.
Zondag 24-8-2008 21:28:14Hermine Dekkers (Zwijndrecht): Mijn eerste reactie toen ik de foto zag: dat is de Botenmakersstraat in Zaandam. Ik woonde van 1951 tot 1980 in Zaandam en naar mijn idee woonde in een van deze huizen vrienden van mijn oma. Dus ondanks de opmerking van Martin Snuverink ben ik toch erg benieuwd naar de reactie van de zwager van Gerard Nachbar
Vrijdag 11-7-2008 22:18:29Martin Snuverink (Voorburg): Het is me bij nader inzien toch te hachelijk gebleken om Nijmegen absoluut af te wijzen op grond van andere huisnummerbordjes dan donkere met lichte letters. In Nijmegen kwamen ook in het verleden wel witte bordjes voor. Misschien kunnen we het beter omdraaien: als we zon donker nummerplaatje zien, is er grote kans dat het Nijmegen is.
Na een landelijk survey kom ik tot de conclusie dat Nijmegen toch weer nadrukkelijk in the picture is, met name de buurten van rond 1900 ten zuiden van de binnenstad.
Van veel straten reiken de huisnummers niet tot 70 en hoger. Dit is gemakkelijk na te gaan op postcode.nl, hoewel dit ook niet waterdicht is. Controleer daarom bij suggesties even de huisnummers.
Donderdag 3-7-2008 12:47:22Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): In aansluiting op de digitale verkenning van Martin van 15 mei kan ik na een uitgebreide verkenning ter plaatse stellen dat dit huis zich niet in de omgeving Binnenstad/Baronielaan/Ginneken Breda bevindt.
Zondag 29-6-2008 15:49:48Martin Snuverink (Voorburg): Aan de rechter (even) zijde van de Botermakerstraat in Zaandam staan of stonden geen huizen van 3 volwaardige woonlagen. Dit blijkt uit funda.nl. Spaar u dus verder onderzoek ter plaatse. Zonder Zaankanters te kort te willen doen, moet me van het hart dat dit huis een artisticiteit bezit die je in een grote stad verwacht of in een artistiek dorp, waarvan er in 't Gooi enkele zijn en er een ligt ten noordwesten van Alkmaar (ra, ra welk dorp bedoel ik). Zaandam behoort daartoe niet.
Woensdag 28-5-2008 22:17:30Gerard Nachbar (Almere): Dennis heeft al op 15 mei jongstleden gewezen op de tweede, achterste helft van de Bo(o)tenmakersstraat in Zaandam, in welke stad - zij het in een arbeiderswijk - mijn roots liggen. Dit is een van de weinige 'deftige' straatgedeelten in de arbeidersstad Zaandam. Inderdaad geeft het GAZ (met een meer dan voortreffelijke beeldbank) geen uitsluitsel omdat de dikke bomen het uitzicht 'bederven', hetgeen zoekplaatjestechnisch gezien een ramp is.

Het goede nieuws is dat een broer van mij op 400 meter afstand woont en dat binnenkort een definitief JA of NEE arriveert.

In ieder geval is er qua huisnummerbordjes een match: vierkant, zwart op wit en rechts even nummering oplopend.
Dinsdag 27-5-2008 15:49:03Dennis de Waart (Heemskerk): De huisnummerbordjes hebben zwarte cijfers op een witte achtergrond Martin.
Donderdag 22-5-2008 23:41:44Martin Snuverink (Voorburg): Het is voor mij niet goed te zien, maar als de huisnummerbordjes witte cijfers op een donkere achtergrond hebben, maakt Nijmegen een goede kans en is Arnhem vrijwel uitgesloten.
Donderdag 22-5-2008 13:33:14wijngaarden (haarlem): Doet mij niet haarlems aan ,zo,n opvallend balkon zou mij iets moeten ze..
indien haarlem mogelijk baan , einde zijlweg , kleverpark ..
mijn gevoel gaat meer uit naar een kleinere stad als bv alkmaar
Zaterdag 17-5-2008 21:10:39Dennis de Waart (Heemskerk): Ik vind het niet eens zo gek gedacht van je Martin. Het doet wel een beetje " Watergraafsmeers" aan. Hogeweg, Bredeweg, Nieuweweg = tegenwoordig Wethouder Frankeweg, Linnaeusparkweg etc. Waar tegenwoordig geen voortuintjes meer zijn kunnen ze altijd ooit geweest zijn. De Middenweg bezat in ieder geval voortuinen net als de Linnaeusstraat. Maar je zou dan ijzeren hijsbalken in de gevels verwachten en die zie ik hier niet. Ook gaat het bijna altijd om portieken met twee deuren daar in dergelijke bebouwing en ik zie steeds maar 1 deur hier. Ik kreeg er niet meteen een Amsterdams gevoel bij. Het voorste deel van de Botenmakersstraat in Zaandam bij het voormalige station lijkt ook wel op dit zoekplaatje. Op de beeldbank archief Zaanstad wat moeilijker te vinden door de vele afbeeldingen van de achterzijde van de straat bij de Westzijde die geheel anders is bebouwd. Hier ook voortuintjes, bomen in de stoep, dergelijke huizen. Ik hoop dat je iets met mijn commentaar kunt.
Donderdag 15-5-2008 20:27:40Martin Snuverink (Voorburg): Na 2 maand stilte dan maar een eerste beschouwing.
De architectuur van de panden is bijzonder. Dit gevoegd bij het driehoge huis met kap erboven rechts ervan maakt dat je dit alleen in de grote stad verwacht en wel in een gegoede buurt van kort na 1900.
Vanwege de even huisnummers links kunnen Den Haag, Rotterdam, Utrecht en een aantal andere steden worden uitgesloten.
Ook heb ik gekeken in Breda, Baronielaan, Ginnekenweg en omgeving, maar heb ik het niet gevonden.
Van Dennis de Waart zou ik graag vernemen of Amsterdam een optie is. Hoewel de huizen qua stijl goed passen in de buurt van Linnaeusparkweg en Hogeweg (Watergraafsmeer), maakt het ontbreken van voortuinen deze buurt onmogelijk.
Wat te denken van Haarlem?
Dit plaatje moet op te lossen zijn.
Donderdag 15-5-2008 07:46:28  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord n in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):