Zoekplaatje 71 

Inzender: Hans Roest    

Gegevens: Huis met een bruggetje ervoor, op de gevel staat ‘Rusthof’.

Datering: 1910   Formaat: 12 x 16 cm     Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 18 december 2000

[aanvulling 27-3-2010: het huisnummer is A 41.] Reacties op Zoekplaatje 71 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Rijndijk, Hazerswoude

E. Petter (Den Haag): De lang gezochte goede bewijsfoto staat nu eindelijk online.
Website: https://www.beeldbankhazerswoude.nl/cgi-bin/fotos. [...]
Vrijdag 6-5-2022 22:29:28Leo R. (De Bilt): Bwahaha, twee klassieke onopgeloste zoekplaatjes bevinden zich pal naast elkaar :-)
Complimenten weer aan de speurders.
Vrijdag 22-3-2013 08:40:48Antoon Bosselaers (Mechelen): Er is wel meer gelijkenis dan het rijtje bomen: de twee donkere dakpannen rechts, de details van de schoorsteen, de donkere lijn in het metselwerk. Geen twijfel m.i.: de twee ZPs passen perfect aan elkaar.
Dinsdag 19-3-2013 15:34:52E. Petter (Den Haag): Ik vraag me nu af of kaart G650 bij onbekendinnederland.nl van Berry wellicht kruidenier Scheel is...
Let op de gelijkenis van het rijtje bomen...
Dinsdag 19-3-2013 15:18:13Redactie (): Het bewijs is zeer overvloedig, al blijft het visuele bewijs een beetje dun. De gedetailleerde beschrijving van de situatie van Rusthof en belendende percelen door de oud-bewoner van de overkant, Anton Wesselingh, overtuigt zeer. Alle lof voor wat E. Petter boven water heeft weten te krijgen, en natuurlijk voor Elisa die als eerste deze locatie noemde.
Donderdag 14-3-2013 18:50:05E. Petter (Den Haag): Hier nog de link naar een krantenbericht betreffende het gouden huwelijksfeest van Piet en Pietje.
De foto zou gemaakt kunnen zijn naar aanleiding van de verkoop in 1914. Piet Verkley zou de koper geweest kunnen zijn.
Website: http://leiden.courant.nu/index.php?page=0&mod=kran [...]
Donderdag 14-3-2013 15:45:36Martin Snuverink (Voorburg): Nu ben ik ook overtuigd, maar of dat genoeg is voor Wim is aan hem.
Voor de oplossing niet zo relevant: de bus moet natuurlijk inderdaad van Citosa Boskoop zijn, een domme verwarring van mij.

Als ik het goed begrijp heeft de weduwe Petronella Verkleij-Wesselingh (Tante Pietje) van 1942 tot 1947 op Rusthof gewoond.
Haar man heette Petrus Franciscus Verkleij (*Alkemade 03-02-1841). Hij overleed op 80-jarige leeftijd op 20-01-1942 in Hazerswoude. Tante Pietje heette voluit Petronella Maria Wesselingh; zij overleed op 06-07-1947.

Rusthof had het huisnummer A41. Er zijn helaas geen ingangen op wijknamen in het bevolkingsregister om de locatie terug te traceren. De wijknamen veranderden ongeveer om de 10 jaar. Hetzelfde probleem deed zich voor in Boskoop bij zoekplaatje 1107 (Oom Teun Koster). Wel is er een mogelijkheid om via het kadaster in Zoetermeer de exacte plaats te bepalen, maar vond ik te veel gevraagd.

In de kadastrale gegevens van Hazerswoude heb ik het volgende gevonden.
1) Johannes Bernardus Wesselingh (*Arnhem 21-12-1831, + Hazerswoude 15-05-1919)
X Cornelia Koot(*Hazerswoude 10-08-1819, + Hazerswoude 22-09-1909)
Hun kinderen waren:
2) Petronella Maria Wesselingh (*Nieuwer Amstel 10-03-1861, + Hazerswoude 06-07-1947); was getrouwd met Petrus Franciscus Verkleij.
3) Johannes Bernardus Wesselingh (*Nieuwer Amstel 18-04-1863, + Oegstgeest 20-07-1942); was getrouwd met Johanna Cornelia Verkleij.
4) Theodorus Casparus Wesselingh (*Nieuwer Amstel 17-08-1867, + Leiden 10-11-1922); was getrouwd met Maria Catharina Verkleij.
Alle drie de kinderen Wesselingh waren dus getrouwd met een Verkleij. De laatste twee waren zussen van elkaar.

In 1882 vond herbouw plaats van huis met schuur en erf (1140 m2), kadastraal plan nommer 503 in de Nieuwe Groenendijksche Polder.
Eigenaar was de onder 1) genoemde persoon en mede-eigenaren waren de onder 2),3) en 4) genoemde kinderen 1).
Ik had gehoopt dat dit huis overeenkwam met het zoekplaatje, mede omdat de bouwtijd (1882) overeenkomt met mijn schatting, maar helaas, de gezochte plek ligt in de Oude Groenendijksche en Barrepolder. Het gevonden erf kan wel de boerderij op Rijndijk 65 zijn, nog bewoond door Wesselingh.
Ik zou het waarderen als Wim het plaatje als opgelost beschouwt.

Donderdag 14-3-2013 15:02:21Natas (): E. Petter ..
Ik ben overtuigd ..
Donderdag 14-3-2013 13:07:41E. Petter (Den Haag): Voor de volledigheid. Anton Wesselingh stuurde mij de volgende reactie:

Ik (een oom van Jan Wesselingh uit de vorige correspondentie) ben van 1934, opgegroeid op de boerderij ‘Oud Groenestein’, adres Rijndijk A92 (later Rijndijk 84) schuin tegenover Rusthof. Daar woonde Piet Verkley, getrouwd Petronella Wesselingh, de zus van mijn grootvader Jan Wesselingh, voor mijn ouders en voor ons ‘tante Pietje’. Daarvoor was Verkley boer op de boerderij ‘Bouwlust’ in Leiderdorp aan de overkant van de Oude Rijn (ook te vinden op de kaarten). Verkley overleed in 1942, Pietje in 1947 in Rusthof. Niet lang na 1947 zal het huis zijn verkocht of misschien al eerder, want het is na WO-II gesloopt.
Al tijdens de oorlog is de Rijndijk verbreed, wat de beide boerderijen aan de ‘verkeerde’ kant, die van de Oude Rijn, met hun voorgevels aan de straat bracht en ons een kleine rij lindebomen kostte. De prijs voor de vooruitgang!

Op de foto van het huis zie je links ervan (de oostkant) het begin van een rijtje van drie kleine woningen, vrijwel allemaal ‘onbewoonbaar verklaard, maar toch bewoond. De rechterkant, die van de schutting, grenst aan een tweetal huizen met de kruidenierswinkel van Marinus Scheel, uitlopend in L-vorm op de hoek van de Molenlaan. De ingang van die winkel was nog ruim aan de Rijndijk, via een bruggetje, net als bij Rusthof (de sloot was er nog). Op de andere hoek van die doodlopende laan - overigens een in de Groenendijk nogal laag aangeslagen buurtje – stond meen ik nog een huis, dat met het verdwijnen van de Bentbrug ook wel gesloopt zal zijn. Achter Rusthof was een enorme (moes)tuin, met fruitbomen enz. en aan de achterkant een nogal gammele schutting met klimop die aan ons weiland grensde. Eigenlijk was het een voor onze begrippen luxe woning, een villa.

Op de foto met de streekbus zie je de beide boerderijen liggen: eerst ‘Frederiksoord’ van onze buren De Wit (stenen afscheidingshek, eerst een schuur, dan het woonhuis) en daarachter onze boerderij ‘Oud Groenestein’. Ervóór een na de oorlog geplaatst lelijk wit geschilderd houten hek (het ijzeren, versierde origineel belandde in een schuur en diende later als toegang tot onze boomgaard) en nog net zichtbaar een wat kale lindeboom, als enige overgebleven na de verbreding. Ik betwijfel overigens of de bus was van Maarse en Kroon. Ik herinner mij alleen maar bussen van Citosa. M&K deed dienst aan de andere kant van Leiden. De boerderijen zijn in 1966 gesloopt om plaats te maken voor Fasson, een ‘fabriek van zelfklevende plastic materialen’, later is de naam veranderd in Avery begrijp ik.

Over die Fabriek op de hoek van de Oude Rijn en de Hoogeveensche Vaart: het kan zijn dat daar ooit een zgn. ‘kleifabriek’ was gevestigd (niet te verwarren met Nieuw Werklust een eindje verderop, dakpannen en draineerbuizen). De daarbij horende arbeiderswoningen grensden aan een laantje dat bekend stond als de Serpentstraat, netter dan de Molenlaan zal ik maar zeggen. De achterkant van die huisjes stond dicht op onze boerderij, gescheiden door een later gedempte sloot.

De villa Rozenburg stond aan meer naar het westen schuin tegenover Rusthof en diende als opvang voor ‘niet goed terecht gekomen kinderen’. Aanleiding voor vele indianenverhalen. En ja, later natuurlijk, toen de beide boerderijen zijn gesloopt kwam daarvoor in de plaats weer een rijtje arbeiderswoningen.
Woensdag 13-3-2013 23:17:39E. Petter (Den Haag): Het museum Hazerswoude is op zaterdagmiddag geopend, maar dan ben ik helaas niet in de gelegenheid om er naar toe te gaan.
Bij mijn vorige bericht zijn de word-wraps van tekstverwerker helaas meegekopieerd...
Woensdag 13-3-2013 21:19:46Elisa (Gouda): E. Petter, heb je al contact gehad met de heer Kroon van het museum? Zie mijn bericht van 28-1 j.l.
Woensdag 13-3-2013 21:07:43E. Petter (Den Haag): Hier nog een ultieme poging....

Op de foto met de bus (link van 11-3-2013 19:47:20) zien we volgens mij links voor de twee grote bomen het huis dat op de streetview

(zie link onder) rechts te zien is. Dit huis, dat er ten tijde van het zoekplaatje nog niet was, staat pal aan het water. Het water

vóór dat huis is moet een restant zijn van de sloot die vroeger langs de Rijndijk liep en die ook op de foto met Villa Rozenburg (link

van 11-3-2013 09:54:13) rechts te zien is. Deze sloot liep dus waar nu op de onderstaande streetview de parkeerplaatsen zijn, de

hoofdweg is dus tegenwoordig een stukje opgeschoven richting Rijn (in vergelijking met de situatie foto van villa Rozenburg dan).
Rusthof stond niet zo dicht aan het water als het bovengenoemde huis, dat is op het zoekplaatje ook wel te zien. Inderdaad zien we op

de foto met de bus het beoogde huis Rusthof verder naar achteren staan. Rusthof en de rechts naastgelegen huizen hebben gestaan op de

plek waar nu het rijtje van vijf nieuwbouwhuizen staat (zie streetview). Rechts naast dit rijtje van vijf is ook nu nog de Molenlaan,

maar dan zonder bomen erlangs (zoals die op de kaart van 1924 te zien zijn). Het bruggetje naar Rusthof is op villa Rozenburg-foto de

tweede brug rechts.

Martin zag op de bus-foto een schilddak op het bedoelde huis, maar ik denk dat dat gezichtsbedrog is: de foto is tegen de zon in

genomen en de zijkant van het huis is dan zwart van de schaduw, net als bij alle andere huizen op de foto (vgl. de boerderijen rechts,

daarvan is de zijkant ook zwart).
De bovenkant van de dakkapel van Rusthof op het zoekplaatje snijdt het dak ongeveer op de helft: dit is op de bewijsfoto ook zo. Het

dak op het zoekplaatje heeft een hoek van ongeveer 45 graden en de dakkapel is even hoog als diep. Ook dat zien we op de

bewijsfoto. De bovenkant van de dakkapel op het zoekplaatje loopt naar het midden iets omhoog en ook dat zien we op de bewijsfoto.
Rusthof op het zoekplaatje heeft twee vrij hoge schoorstenen, met nog een bekroning daarop. Bij het bedoelde huis op de

bus-foto zien we twee vrij hoge schoorstenen, ik geloof niet dat de schoorstenen van verschillende huizen zijn.

Lokale bewoners (fam. Wesselingh) herkennen trouwens niet alleen "Rusthof", maar ook de buurhuizen op het zoekplaatje (ik citeer:

"links drie kleine onbewoonbaar verklaarde woningen, rechts een tweetal huizen met de kruidenierswinkel van Marinus Scheel"). Zij

kennen alle bewoners van de boerderijen rechts op de bus-foto, in één van de boerderijen woonden zij zelf (huisnummer A92, Rijndijk

84). In "Rusthof" woonde hun tante Pietje, maar helaas beschikken zij niet over een betere foto van Rusthof.


Ik vat al het verzamelde bewijs nog even samen:
- de naam van het huis (advertentie in de Rijnbode)
- (fruit)bomen achter het huis (topokaart 1924, advertentie in de Rijnbode)
- rechts een rij bomen (topokaart 1924, langs de Molenlaan)
- een huisnummer A-41 (bevolkingsregister HZW: past bij deze locatie in Groenendijk)
- we kijken tegen de zon in (locatie aan de zuidkant van de Rijndijk)
- rijnformaat baksteen (observatie van Martin)
- een dak met een hoek van 45 graden (bus-foto, huis links op de achtergrond)
- een dakkapel, even hoog als diep, die het dak op de helft snijdt (bus-foto)
- de bovenkant van de dakkapel loopt naar het midden iets omhoog (bus-foto)
- twee vrij hoge schoorstenen (bus-foto, huis links op de achtergrond)
- het bruggetje dat in het midden iets omhoog loopt (Villa Rozenburg-foto, tweede bruggetje rechts)
- herkenning door lokale bewoners van Rusthof en de buurhuizen
Website: http://goo.gl/maps/r0GEI [...]
Woensdag 13-3-2013 19:03:20Natas (): In de advertentie waar elisa naar verwijst 30-3-2010 staat dat er fruitbomen achter het huis staan .. Kan iemand zien of de boom op het zp een fruitboom is?
Dinsdag 12-3-2013 21:45:03E. Petter (Den Haag): Op de topokaart 1964 staan de boerderijen aan de noordkant van de Rijndijk toch redelijk dicht aan de weg.
Ik heb ook nog naar de topokaart 1924 gekeken, daarop zien we naast de Hoogeveensche Vaart een pad omzoomd met bomen (het Molenpad). De aangewezen locatie van Rusthof (en de buurhuizen) is in de hoek de gevormd wordt door Molenpad en Rijndijk. De bomen langs het molenpad zouden dan evt. rechts op het zoekplaatje te zien zijn. Ook achter de huizen zijn op de topokaart van 1924 bomen getekend en ook die zijn ook op het zoekplaatje te zien. Wat bomen betreft komen we er dus wel. De bebouwing op het zoekplaatje is wat moeilijker te matchen met de rode blokjes op de topokaart.
Website: http://watwaswaar.nl/#Po-W0-6-1-1v-1-2cYS-2B4i---j [...]
Dinsdag 12-3-2013 21:28:39Martin Snuverink (Voorburg): Op de bewijsfoto zien we een bus van halverwege de jaren 1950, waarschijnlijk een lijnbus van Maarse & Kroon. Deze pbk is dus pakweg van 1955 of wat later. Als dit overeenkomt met het zoekplaatje, moeten we even verderop de Bentbrug over de oeroude Hoogeveensche vaart zien. Dit kan kloppen. Maar het beeld klopt volstrekt niet met het topokaartbeeld van 1950, 1958 en 1964. De huizen met hun kopgevel vlak aan de weg staan zo niet op de kaart. Ook op de foto met villa Rozenburg en de Bentbrug zijn deze huizen niet te zien. Natuurlijk, de weg is verbreed en zal dichter langs de huizen lopen, maar toch zou je die huizen moeten kunnen zien.
Het huisje Rusthof heeft twee tuitgevels en een zadeldak. Op de bewijsfoto zie ik slechts een schilddak. De verste schoorsteen hoort bij een ander huis.
Kortom, ik ben nog niet overtuigd van de juistheid van de oplossing, ondanks alle fraai gevonden materiaal.

Dinsdag 12-3-2013 00:17:21Redactie (): Bedankt E. Petter voor het goede speurwerk tot zover. Helaas zie ik Rusthof niet terug op de bewijsfoto. Als er nog mensen zijn die zich het huis herinneren, is er vast ook een duidelijke foto van.
Maandag 11-3-2013 20:23:53E. Petter (Den Haag): Op de derde foto van de op 26-02-2013 gelinkte Website (de foto met de bus op de weg) is het huis "Rusthof" helemaal links zelf te zien. Je ziet de twee schoorstenen en aan de voorkant de dakkapel. Met dank aan Jan Wesselingh van het wijkcomite Groenendijk!
Website: http://home.hccnet.nl/rik.wit/images/scan0339.jpg [...]
Maandag 11-3-2013 19:47:20E. Petter (Den Haag): Het huis "Rusthof" blijkt gestaan te hebben tegenover de "Villa Rozenburg", die villa stond op het terrein waar nu het bedrijf Avery is gevestigd.
De ansicht waarop het bruggetje van het zoekplaatje te zien is, staat ook op de website die ik al op 26-02-13 genoemd heb, de tweede foto. Het bruggetje begint dan rechts bij de boom.
Heel erg scherp is de scan helaas niet...
Website: http://home.hccnet.nl/rik.wit/images/scan0140.jpg [...]
Maandag 11-3-2013 09:54:13E. Petter (Den Haag): De voorzitter van het Wijkcomite Groenendijk/Hazerswoude heeft mij per e-mail de juistheid van de oplossing bevestigd. Hij herinnert zich het huis nog van vroeger en heeft een foto waarop de brug van het zoekplaatje te zien is.
Zondag 10-3-2013 15:09:50E. Petter (Den Haag): Er lag vroeger een sloot aan zuidkant van de Rijndijk op de plaats waar nu het fietspad is (zie link onder voor oude foto's). De Rijndijk loopt vrijwel OW.
Op het zoekplaatje zien we inderdaad een huis dat aan de zuidkant van de weg staat, want we kijken recht tegen de zon in.
Website: http://home.hccnet.nl/rik.wit/rijndijkwest.htm [...]
Dinsdag 26-2-2013 09:52:22E. Petter (Den Haag): Het bevolkingsregister van 1880-1890 van Hazerswoude is on-line te raadplegen via familysearch.org.
In dit register zijn oudere aanduidingen zoals "Oosteinde", "Westeinde", "Rijndijk", "Dorp" steeds doorgestreept en vervangen door de dan nieuwe wijkaanduidingen A-F+nummer.
Door wat bladeren ben ik er achter gekomen dat A en B allebei "Rijndijk" zijn, dat D "Dorp" is, en C en E staan voor Westeinde en Oosteinde. Bij A valt nog op dat de meeste mensen RC als godsdienst hebben, terwijl we bij B veel vaker NH zien.
De Fabrikant J.H.A. Höfelt staat ook in dit bevolkingsregister met als adres "Huizing A-27" en als vestigingsdatum 1 November 1889, er is dan nog geen echtgenote. Op 19 November 1891 trouwt J.H.A. Höfelt dan met C. J. Bentfort (Rijnbode). En Juni 1892 staat in diezelfde Rijnbode dat mw. Bentfort te Groenendijk, Hazerswoude een Dienstbode zoekt.
Hieruit concludeer ik dat rond 1890 het Hazerswoudse huisnummer A-41 zich bijna zeker in het buurtschap Groenendijk bevond, ook al omdat veel mensen in "A" katholiek zijn en daar stond een katholieke kerk.
Wat huisnummer betreft kan het huis van het zoekplaatje dus zeker in Groenendijk gestaan hebben.
Maandag 25-2-2013 23:30:51Elisa (Gouda): Toen ik in 20120 op zoek was naar dit plaatje heb ik tel. contact gehad met de heer Cees Kroon die een museum(pje) had over Hazerswoude. Als ik heel diep in mijn geheugen graaf zei hij toen dat hij niet bij zijn spullen kon ivm een verhuizing o.i.d. (Ik weet het echt niet meer precies). Hij heeft mijn e-mailadres genoteerd maar ik heb niks meer gehoord en later wilde ik hem niet meer lastig vallen. Ik zie nu dat er inmiddels een heuse website en een museum is: http://www.museumhazerswoude.nl/museum.htm dus misschien dat ze daar de oplossing kunnen bieden.
Maandag 28-1-2013 17:32:36E. Petter (Den Haag): Correctie:
Dank en hoop zit nog steeds op nr. 63 (zie streetview link).
De boerderij van mijn eerdere bericht (09:20) vandaag heeft nr. 65.
Website: http://goo.gl/maps/za60D [...]
Maandag 28-1-2013 13:49:37Danny Kölker ():  
Op Rijndijk  63 zat vroeger boederij  Dank en Hoop een boerderij was met zo'n 30 hectare land waar 42 stuks melkvee werd gehouden van de familie Wesselingh.... Op het gevaar af verkeerde spoor te volgen... Ga pogen contact te leggen met  stamboom onderzoekers familie Verkleij en Wesselingh. Al tijden trouwens niet in Hazerswoude geweest... Bezoekje afleggen komende week.
Ps:In de jaren vijftig heerste er een besmettelijke ziekte onder de koeien die op last van de overheid geruimd moesten worden. Ook toen betekende dat een ramp, waardoor de boerderij over ging op andere bezigheden. Zo ontstond een van de eerste caravanstallingen. De boerderij van Dirk Wesselingh, die dateert uit 1894, veranderde van lieverlee steeds meer in een bedrijf met loodsen waarin caravans kunnen worden gestald.
Maandag 28-1-2013 12:15:45E. Petter (Den Haag): Danny, dit had ik ook al gevonden, gaat zeer waarschijnlijk over hetzelfde huis als het krantenbericht waarnaar elisa verwijst.
Het bewijst helaas niets. Oude foto's van Groenendijk, voor zover die op het web gevonden kunnen worden, geven geen uitsluitsel.
Wel staat er op Rijndijk 63 een boerderij (zie streetview link) die qua stijl wel enigzins lijkt op het zoekplaatje. Wat de oude foto's wel laten zien is dat er op de plaats waar nu het fietspad is vroeger een sloot liep en de oneven huizen bruggetjes naar de straat hadden, net als op het zoekplaatje.
Het ouderwetse nummersysteem (letter + cijfers) kwam ook in Boskoop voor (zie ZP 1107), zou best kunnen dat Hazerswoude dit ook had.
Website: http://goo.gl/maps/Pq8m3 [...]
Maandag 28-1-2013 09:20:45Danny Kölker (): Petrus Pzn. Straathof 1823-1883
Gehuwd (2) op 16 juni 1848 met Maria van. Zwieten Geboren in december 1795 - Alkemade
Overleden op 26 april 1873 - Groenedijk
[Maria van Zwieten was de weduwenaar van Frans Kesslingh, (Wesselingh?). Petrus overleed in haar nieuw huisje in de Groenedijk even voorbij de Kerk aldaar. 
Zij rentenierde later in de groenedijk in hetzelfde huis genaamd "Rusthof" waar later Petrus Verkleij en Petronella Wesselingh.
Dit huisje was genaamd "Rusthof" waarin later Petrus Verkleij en Petronella Wesselingh woonde tussen 1920 tot 1940.
Maandag 28-1-2013 01:01:42elisa (Gouda): In de Rijnbode van 11-7-1914 (pagina 4) wordt een huis "Rusthof" te koop aangeboden in Groenendijk (Hazerswoude).
Ik heb er verder helaas niets van kunnen vinden.
http://www.groenehartarchieven.nl/kranten/rijnbode/1914-07-11
Website:
Dinsdag 30-3-2010 16:00:18
dick zweers (): Niet geboren maar wel getogen in de Gelderse IJsselstreek gaat het er bij mij moeilijk in dat het daar zou zijn. Ik zie teveel details die ik uit die regio niet ken. Martin noemt het kleine baksteenformaat en ik heb eerder al een duit in het zakje gedaan. Zwaartepunt van de discussie ligt toch wel in de kuststreken.
Website:
Maandag 29-3-2010 20:05:08
Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): We moeten dit zoeken in Gelderland. De IJsselstreek is kansrijk. Toevallig passeerde een verwant pandje in deze site:
http://www.voorst.nl/smartsite.shtml?ch=&id=10178
aangegeven door Gerhard Aberson op de site van Arnold Tak.
Zaterdag 9-1-2010 19:23:23Theo van Gijlswijk (De Zilk): Het Utrechts beeldarchief toont overduidelijk aan dat dit niet de villa is in Driebergen. (Zie link). Ook in het Utrechts archief foto's van villa Rusthof, Kleine Nachtegaalstraat 3, Amersfoort en hotel Rusthof Utrechtseweg 127, Amersfoort. Beide ook niet het pand van dit ZP. In Vogelenzang kan ik het (nog) niet thuisbrengen. In Bennebroek/Heemstede was/is een boerderij/manege Rusthof.
Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/...
Dinsdag 3-3-2009 14:45:26Arnold Tak (Waddinxveen): Aardrijkskundig woordenboek van Nederland 1913:
Rusthof in Vogelenzang, Bennebroek, Driebergen en Middelburg.
Maandag 2-3-2009 23:35:21Martin Snuverink (Voorburg): Als dit Twisk is, kan het alleen maar de Dorpsweg zijn. De sloot loopt daar aan de zuidzijde, dus het huis moet ook aan de zuidkant staan. Dit is bijna niet mogelijk, omdat de kavels schuin op de Dorpsweg staan en de huizen eveneens.
Dinsdag 6-11-2007 00:08:03grietje oortgijsen (amsterdam): volgens mij staat dit huis in twisk in west-friesland,ik ben zelf geboren in abbekerk en toen ik de foto zag dacht ik gelijk aan het dorpje twisk.
Donderdag 1-11-2007 22:10:55ramon (heerhugowaard): wat het ook zou kunnen zijn is dat het in wwarland is... het komt me wel voor dat rusthof.
Dinsdag 20-12-2005 20:41:03Michel Zwier (Wijdenes): Het zou ook Barsingerhorn kunnen zijn .
Donderdag 1-12-2005 20:31:07Linda Nijssen (Kolhorn): Nieuwe Niedorp heeft een hele dorpsstraat met sloot-bruggetje-huisje. Ik zal eens kijken daar.
Donderdag 3-11-2005 20:42:13dick zweers (bergeijk): Vergeet De Zaan, ook bij Noord-Hollandse boerderijen tref ik deze bekroningen niet aan, bij Zuid-Hollandse evenmin. Wel in het zuidwesten van Friesland. Dit is geen boerderij, maar zo groot kan het verschil tussen burger- en boerderijenbouw niet zijn. Een pré voor Martin's idee om in de kop van Noord-Holland (West-Friesland) verder te zoeken want Friesland lijkt me onwaarschijnlijk.
Dinsdag 30-8-2005 13:53:06dick zweers (bergeijk): De gootdetails van beide belendingen verzetten zich niet tegen een Noord-Hollandse locatie. Opmerkelijk rijk zijn de houten schoorsteenbekroningen. Die doen me intuïtief aan die streken denken. Is de Zaan nabij?
Dinsdag 30-8-2005 12:17:33Martin Snuverink (Voorburg): Na een heerlijke wandeling van 22 km vandaag van Heerhugowaard via Langedijk naar Schagen ben ik erachter dat kleine steentjes van het Rijnformaat o.i.d. ook in West-Friesland veelvuldig werden gebruikt tot 1900. Dus NH is ook heel goed mogelijk.
Zaterdag 30-7-2005 22:15:22Martin Snuverink (Voorburg): Onder meer omdat het baksteenformaat rijnformaat is, zou ik het in Zuid-Holland of westelijk Utrecht zoeken en wel in het drassige polderland.
Woensdag 29-6-2005 01:54:29peter teunissen (Geldermalsen): heb 5 jaar in t'waal gewoond en bij de brandweer van schalkwijk gezeten
zelfs leden van het korps schalkwijk konden het huis niet thuis brengen.
Zondag 8-5-2005 20:55:48Margriet Buiten (): Dit soort huisjes met bruggetjes er voor kom je veel tegen in Tull en 't Waal en in Schalkwijk.
Wellicht weten anderen of het hier kan zijn??

Donderdag 17-2-2005 13:04:34  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):