Inzender: Berry Meester    

Gegevens: Mobilisatie 1914. Op het bord staat vermeld: Geniepark, 1914 MOB. "vreemde"panden zonder ramen aan de zijkanten.

Datering: 1914   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting
vergroting detail

Geplaatst: 1 september 2007


 Reacties op Zoekplaatje 750 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Janzenstraat, Den Helder

emiel schurink (Westzaan): Leuk om te weten,zal het doorgeven aan mijn oma dat we het adres ook weten,
Ik las ook een stukje dat deze foto niet serieus genomen moet worden.
Maar deze foto stamt uit de eerste jaren van de mobilisatie 14-18 ,en door bezuinigen van de regering toen de tyd waren er te weinig uniformen voor de soldaten.
Dus droog men de eerste weken van de dienst hun eigen kloffie of oudere uniformen .....

grt emiel schurink
Donderdag 7-8-2008 12:56:18Wim de Koning Gans (): Dit is zeer overtuigend. De link van maps.live.com laat de huisjes met mansardedak zien en in het verlengde ervan staat de watertoren. Ook de laagbouw met schuin dak staat er nog.
Website: http://maps.live.com/default.aspx?v=2&FORM=LMLTCC&cp=sts9vfhcxccw&style=b&lvl=2&tilt=-90&dir=0&alt=-1000&scene=28448439&phx=0&phy=0&phscl=1&encType=1
Dinsdag 5-8-2008 18:26:08Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Een plek op het veldje aan de Janzenstraat te Den Helder voldoet qua zicht op de watertoren. Deze straat maakt een bocht van 90 graden en juist hier is een veldje. Ook de mansardekappen zijn hier nog aanwezig.
Dinsdag 5-8-2008 14:17:43Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Toen Emiel Schurink op 30 juli Den Helder noemde, ging me een licht op: die plek was al eerder genoemd door Ad van Opstal op 26 april en door mij afgewezen op grond van de grootte van de uitkraging van het reservoir. Maar bij nader inzien vind ik de suggestie helemaal niet slecht. Het oude stratenplan was bescheiden; wie zoekt en vindt de juiste plek ten opzichte van de toren?
Dinsdag 5-8-2008 14:00:49Ziegel (Spaarndam): In Den Helder zijn twee watertorens gesitueerd waarvan de oudste de kantelen heeft die op de detailfoto te zien zijn.


Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_(Den_Helder)
Dinsdag 5-8-2008 13:35:16emiel schurink (westzaan): Goedendag.

De ze foto heb ik ook in mijn collectie ,want de 2e man van rechts (met pijp) is mijn overgrootvader DHR.PLEVIER.
Mijn oma vertelde mij dat hij in de mobilisatie 1914-18 in Denhelder gelegerd zat.

Grt emiel schurink ,verzamelaar nederlandse lger van voor 1940..
Woensdag 30-7-2008 12:44:15Ben Verhagen (Rotterdam): Misschien Woudrichem?. Ik vind de toren verdacht veel
lijken op de toren bij de Koepoort.
Woudrichem was een vestingplaats en had dus ook veel
militaire aktiviteiten in W1.
Dinsdag 1-7-2008 12:59:56Ad van Opstal (Breda): In Weesp staat een fort wat deel uitmaakte van de Hollandse waterlinie.
Het was een onderdeel van de stelling van Amsterdam.
Of dit fort gebruikt is tijdens de mobilisatie van 1914-1918 weet ik niet.

Woensdag 11-6-2008 13:21:38Gerrit Ekkel (Waalwijk): Als ik vasthoud aan een watertoren vind ik in het boek 'Watertorens' slechts een beperkt aantal dat ook aan de bovenzijde op het silhouet in het ZP zou kunnen lijken. In volgorde boek zouden dat dan kunnen zijn: Eindhoven, Alblasserdam, Weesp, Boskoop, Alphen a.d.Rijn en Boskoop.
Het is mij echter niet bekend of hier gelegerd is tijdens de mobolisatie.
Maandag 9-6-2008 22:26:03Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Interessant idee van Ad. Maar als het Zeeland moet zijn voor de huisjes, dan kan het geen watertoren zijn. De in deze provincie gebouwde exemplaren wijken qua vorm af van het hier getoonde silhouet. De foto's in het boek Watertorens van Nederland laten kegeldaken en ijzerconstructies zien. Het silhouet doet wel denken aan een watertoren omdat het links net boven de nok van de huizen wat lijkt in te springen. Overigens springt de toren van Den Helder verder in onder het reservoir dan die op het ZP.
Zondag 27-4-2008 19:44:27Ad van Opstal (Breda): Als dit een watertoren is dan lijken de contouren wel op de watertoren van Den Helder.
Het zou kunnen dat de genie hier in 1914 gelegerd was, om een kustverdedeging te maken.
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Watertoren_Den_Helder.jpg
Zaterdag 26-4-2008 21:18:12Gerrit Ekkel (Waalwijk): Het vergrootte detail geeft op de achtergrond een toren aan. Als ik die afbeelding nader bestudeer lijkt het alsof aan de linkerzijde van die toren een knik naar binnen zit ter hoogte van de daklijn van de rij woningen. Dat zou kunnen duiden op een watertoren, zo-een met een uitkragend reservoir boven een meer of minder taps toelopend torengedeelte. De dakrand lijkt mij voorzien van mogelijke sierelementen, maar dat kunnen ook vlekken op de foto zijn.
Als we een watertoren zouden kunnen aannemen i.p.v. een kerktoren kunnen we naar mijn mening al weer de nodige locaties elimineren.
Maandag 25-2-2008 00:50:22Piet de Jong (Gorinchem): Misschien helpt het u niet verder wat betreft de GENIE, maar ik wil u graag een plaatje laten zien dat qua sfeer overeenkomt met uw foto. Zie de link. Het is ook uit die tijd. 'Mobilisatie'staat er op het bordje. De man die links boven zit is Johannes Gerrit de Jong, een broer van mijn opa. Kennelijk waren er meer scheppen en kruiwagens te nodig voor de loopgravenoorlog, dan geweren.
Website: http://www.members.lycos.nl/pietenwil/Johannes%20g.jpg
Dinsdag 29-1-2008 15:54:12Berry Meester (Apeldoorn): Aan dit zoekplaatje is een detailscan toegevoegd. Iemand heeft aan de horizon iets ontdekt wat misschien wel een kerk kan zijn.
Vrijdag 25-1-2008 09:53:08Martin Snuverink (Voorburg): De lantaarn-armatuur is een vrij algemeen voorkomende ronde Ritter-armatuur, die nauwelijks aanwijzingen geeft over de omgeving van het zoekplaatje. Het armatuur kan wel bepaalde locaties uitsluiten, maar een opsomming van die omgevingen maken is ongebegonnen werk.
Met de lantaarn kunnen we dus niet veel meer dan ontkennen van voorgestelde locaties waar die armatuur niet voorkwam.
Zondag 14-10-2007 21:42:34Alard (Zevenaar): Misschien komt iemand het type lantaarnpaal wel bekend voor.

Alard.

Zaterdag 13-10-2007 21:27:36Erik de Bruin (Ermelo): Veel verstand heb ik er niet van, maar ik zie in ieder geval militairen in de toenmalige 'werkpakken' die behoorden bij de 'nieuwe' grijze uniformen. De werkpakken van de toen net uitgefaseerde (maar door uniformentekort volop in gebruik zijnde) blauwe dracht (Model 1905) waren wit.
Smalspoor in de vorm van wild- of veldspoor was volop in gebruik in die tijd. Het genielijntje van Huis ter Heide naar het geniekamp Zeist (interneringskamp Zeist) lag al vanaf 1906 en was geen veldspoor.
De grote hoeveelheid prikkeldraad kan wijzen op een locatie bij de grens (maar waarom? De electrische draad werd pas in mei 1915 gebouwd langs de z-Nederlandse grens en dan nog d0or de duitsers) maar veeleerder op een omheining: bijvoorbeeld van een (internerings)kamp!
De huisjes lijken als uit een staatsinrichting of ~stichting. Zeker geen gecamoufleerde bunkers! Dat was nog niet zo in zwang in Nederland in 1914; bovendien waren de groepsschuilplaatsen in de voorbereide stellingen nog niet gebouwd! Camoufleren van dergelijk grote bunkers zo overigens pas onder duitse leiding in de jaren veertig gebeuren (villa te Driebergen!)
Mansardedaken met dergelijke 'scherpe' knikken treffen we wel in midden-Nederland; in het noorden zijn ze vaak wat minder scherp en is het gebouw breder. Is overigens ook geen regel van Meden en Perzen (meten en persen).
Wellicht dat de heren vorsers hier iets aan heeft?
Woensdag 10-10-2007 10:04:16Arnout Ruigrok (Rijswijk): Er is door diverse mensen aangegeven dat het bord "Genie" nep is en slechts humoristisch bedoeld.

Volgens mij bestaat er wel degelijk aanleiding om het niet als nep te bestempelen. Reden hiervoor is de toch wel aanzienlijke hoeveelheid geniemateriaal dat op de achtergrond ligt. Aan de rechterkant van de foto zijn duidelijk de rollen prikkeldraad te zien. Het houten krijs dat de man rechts van het midden vasthoudt is een zogenaamde "Spaanse Ruiter" (zie plaatje). Wellicht is de aanwezigheid van (grote hoeveelheden) rpikkeldraad ook een aanleiding om te vermoeden dat de foto in het zuiden des lands is genomen.
Website: http://forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/Spaanse_ruiters
Woensdag 3-10-2007 13:02:43Berry Meester (Apeldoorn): Een goede vergroting is te vinden op onderstaande link, even op de foto klikken en daarna de pagina groot maken.
Website: http://www.onbekendinnederland.nl/onbekendefotokaarten/serie5242tm305/index.html
Woensdag 12-9-2007 14:51:13Martin Snuverink (Voorburg): Uit de gedegen analyse van Sjoerd Eeftens leid ik af dat deze foto niet is genomen op een legerplaats, maar zomaar ergens. Dat maakt het er niet makkelijker op. De blokjes met mansardedaken zijn nmm gewoon (arbeiders)woningen: er zijn schoorstenen, dus stookplaatsen. Het huis achter de lantaarnpaal met het tuitdak is voor mij de enige aanleiding om aan Zeeland te denken.
Maandag 10-9-2007 00:12:47Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik wil nog wel met Martin meegaan dat de lading niet op de kar ligt, maar je ziet dat het hetzelfde spul is als rechts op de foto en dat zijn geen rails maar houten planken/balken. De zogenaamde rails op het ZP liggen in een akelige helling naar achteren en dat idee klopt ook al niet.
Ik herhaal mijn visie dat er geen gelijkenis is met welke railgebonden situatie dan ook in relatie met de Genie. Die is er eenvoudig niet geweest, noch in de Eerste, noch in de Tweede Wereldoorlog. Alle militaire losplaatsen zijn bekend, ook die uit de bezettingstijd, want die heb ik zelf verkend en getekend in het standaardwerk van wijlen Kees Huurman over de spoorwegen in oorlogstijd.
Ik houd het op Zeeuws Vlaanderen, Axel en omgeving?
Vrijdag 7-9-2007 22:55:59Martin Snuverink (Voorburg): Nee, Hans Klomp, zowel onder als boven die zogenaamde rails zie je verticale planken van hetzelfde hekwerk. Die rails zouden naar jouw waarneming dus zweven voor dit hek. Dit lijkt me al te sterk. Sjoerd Eeeftens heeft het nmm goed gezien, met dien verstande dat die horizontale lineaire voorwerpen niet een uitstekende lading van een wagen moeten zijn, maar ook los daarvan kunnen zijn opgetast. Dit vraagstuk lijkt me overigens niet relevant voor de oplossing van dit vrijwel onoplosbare zoekplaatje.
Vrijdag 7-9-2007 21:39:53Hans Klomp (Den Haag): "Ik zie, ik zie ... wat jij niet ziet"! Oftewel; ik zie nog wel degelijk steeds rails aan de linkerzijde van de foto. Dat deze rails op de kar zou liggen lijkt me ietwat vreemd. Rails is namelijk ZWAAR! De kar zou aldus óf al lang gekanteld zijn, waarbij de paarden met de benen in de lucht zouden spartelen, óf de kar zou bezweken zijn onder dit grote, ver uitstekende gewicht. Wat ik wél zie is dat er direct achter de rails een opstand is. Mijn inziens staat de lantaarnpaal en de huizen daarbij op een lager niveau. De "vreemde huizen" lijken mij toe te zijn gecamoufleerde bunkers; bijvoobeeld voor opslag van ammunitie. Een spooruitsluiting daarbij is logisch. Eerder gaf ik aan dat dit wellicht een militair complex is van de Genie. Nu let ik meer op de afkorting MOB die geschreven staat op de kaart. Dit zou ook kunnen slaan op een MOB-complex, militair jargon voor een kazerne waar voorraden/uitrustingsstukken gereed liggen voor troepen bij mobilisatie. Aldus kan dit ook een meer algemeen militair complex zijn en hoeft niet alleen gekeken te worden naar specifiek bij de Genie in gebruik zijnde kazernes.


Vrijdag 7-9-2007 17:40:02Martin Snuverink (Voorburg): Heel goed, Sjoerd.
De huisjes zijn volgens mij gewone arbeiderswoningen. Er zijn wel degelijk vensters en ook schoorstenen.
Aalleen het huis achter de lantaarnpaal doet wat Zeeuws aan het zijn tuitgeveltje.
Het lijkt mij een onmogelijke opgave om door onderzoek de locatie te vinden.
Vrijdag 7-9-2007 16:07:17Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De spoorrails links zijn in werkelijkheid de naar achter uitstekende lading van de kar, waarop dan weer enkele
"werk-" lieden zitten, voor de foto. De twee lage hekjes links zijn in werkelijkheid de voet en de voortzetting van planken op een hek van 1.50 m hoogte. Op die wijze gezien heeft de lantaarn achterin ook de natuurlijke hoogte van zeg 2.50 m. En dan zijn we meteen van het vreemde oplopende perspectief af.
De vraag is nu: wat voor lange dingen liggen er op de kar?
En wat zijn dat voor speciale manden daar rechts?
De huisjes doen me wat Zeeuws-Vlaams aan. Axel?
Zeeuws Vlaanderen is gezien het moment (1914) ook nog niet zo gek gedacht om er gemobiliseerden te veronderstellen. Dat er gelanterfant lijkt te worden, is ook niet zo gek. Mijn diensttijd was ook half lanterfanten en je drukken. Daarnaast was er toen in werkelijkheid ook niet echt angst; Nederland was neutraal en de grens zat potdicht. Op vele foto's ligt men niets te doen en men lijkt er het beste van te maken. Het was wel lastig, die dichte grens; zo was er een enorm hooigebrek waardoor er op zeker moment juist weer veel paardenvlees was....
Zo goed van vertrouwen waren in 1940 ook nog duizenden, maar het zou toen anders lopen...
Dinsdag 4-9-2007 15:42:46D.Lohuis (Delden): Ik ben niet van 1914 maar mijn opa zat in de mobilisatie die toen toch heeft plaatsgevonden. Op welke schaal weet ik niet maar dat is na te zoeken. Hij zat bij de Genie en ze waren gewoon bij mensen ingekwartierd.Wachtend op de "komende"oorlog moesten ze zich nuttig maken. Dat doen ze op de foto ook. De man links geeft aan dat hij tekent of administratief is. Dan is er de man met de zaag die hiermede dunkt mij aangeeft timmerman te zijn. Naast hem zit een man met een wiel van een kruiwgen en een losse hoepel die nog om het wiel "getrokken" dient te worden dus waarschijnlijk een smid. Dan staan er enkele gereedde kruiwagens en enkele frames van kruiwagens.
Het zullen dus een aantal handwerkslieden bijeen geweest zijn. Op de kar zitten een aantal mannen die waarschijnlijk land bewerkten of bos ontgonnen. Dat is in mijn buurt ook gebeurt en dat noemen ze nog steeds de oorlogsweiden.
Het lost het plaatje niet op maar waarschijnlijk (hopelijk) helpt het. Wat dhr. Andre opmerkt kan ik zeggen dat de opgeroepen militairen de zaak niet serieus namen. De verhalen van ongehoorzaamheid en kattekwaad van mijn opa spraken boekdelen. Orde was moeilijk te handhaven zeker toen de soldaten ook nog moesten samenwerken met fabrieksarbeiders die geen werk hadden vanwege de oorlog en te werk werden gesteld als een soort werkverschaffing.
Ik hoop dat de specialisten hier wat mee kunnen.
Maandag 3-9-2007 23:58:21Martin Snuverink (Voorburg): Andre kan best gelijk hebben. Alleen... ik kan er niet veel anders mee dan dit plaatje niet serieus nemen en het naast me neerleggen. Tenzij iemand anders een nieuw licht op de foto werpt.
Overigens, Andre noch ik hebben 1914 meegemaakt en kunnnen dus moeilijk oordelen over de geloofwaardigheid van de foto.
Andre zegt dat er meer van dit soort nep-foto's zijn. Als Andre mij er twee of drie kan tonen, ga ik helemaal met hem mee.
Maandag 3-9-2007 21:35:27André (Zoutelande): Er wordt gezocht naar een oplossing voor dit zoekplaatje op basis van het woord "Genie" op het bord. Maar hoe serieus moet dit worden genomen? Ik zie een grote houten hamer, wat rommel en een paard en wagen. Niet bepaald de topstukken van de genie volgens mij. Er zijn wel meer van dit soort mobilisatie fotokaarten waarbij de tekst op het bord humoristisch is bedoeld. Ik denk dat deze fotokaart gemaakt is door een groep militairen die tijdens de eerste wereldoorlog ergens ingekwartierd hebben gezeten.
Maandag 3-9-2007 17:52:32Martin Snuverink (Voorburg): De Kromhoutkazerne in Utrecht werd in 1912 geopend als kazerne voor de Genie. De toentertijd moderne kazerne verrees naast het fort Vossegat, dat al dienst deed als oefenterrein voor de Genie. Zie de link.
Toen ik in mijn diensttijd de Kromhoutkazerne bezocht, was het geen geniewerkplaats meer, maar de 575 werkplaats voor de revisie van legerwielvoertuigen. Rupsvoertuigen gingen naar de 574 Tankwerkplaats in Leusden.
Het geniepark in Alphen a/d Rijn was de 502 herstelwerkplaats (502 hrstwkpl) ofwel genieherstelcie. Deze zou pas sinds 1958 hebben bestaan. In mijn herinnering waren er gebouwen van begin 1900. De locatie zou voor 1958 een andere functie kunnen hebben gehad. Ik geloof niet dat het zoekplaatje daar genomen is.
Gezien allerlei wisselingen van functies van legerplaatsen, zal dit plaatje moeilijk bewezen op te lossen zijn. Maar Fort Vossegat geef ik wel een kans, mede vanwege de hoogteverschillen.
Website: http://www.mindef.nl/tekst/service/zaken_doen/ppskromhout/afbeeldingen/pps_001.aspx
Maandag 3-9-2007 17:12:34Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Met Martin ben ik het eens dat er naar mijn mening geen sprake is van rails die doorloopt tussen de huizen of er voorlangs loopt. Het is net of die rails bij een andere foto horen. Want ook die rare lage hekjes slaan nergens op, evenals de lantaarn.
Op de vliegbasis Soesterberg lag wel normaalspoor met een spooraansluiting naar/van het station Soesterberg, later Soestduinen. De Duitsers breidden dat tijdens de bezetting flink uit. De situatie op de foto komt hiermee niet overeen; ik heb de omgeving van het ZP niet aangetroffen op de zeer duidelijke luchtfoto's die ik van dit terrein heb. Er lag hier inderdaad een uitgebreid smalspoornet, ook naar het station van Huis ter Heijde waar overslag mogelijk was op de losplaats van de spoorwegen.
Ik zal in de lijntekeningen van de tramlijn Gouda - Schoonhoven kijken maar eigenlijk weet ik ook al uit mijn hoofd dat er geen (rail)relatie was met de Genie.
Mij is uit geen enkel tijdperk een specifieke Genie-spooraansluiting bekend, ook niet per tram.
Er waren ooit wel opslagplaatsen van de Genie zoals die te Lage Zwaluwe (brugmaterialen), Dordrecht, Vijf Eiken bij Dorst (idem + munitie), Amersfoort (De Vlasakkers), Eindhoven (materieel) en Weert (materieel) die per spoor bereikbaar waren. Ik herken in het ZP geen van deze locaties.
Zondag 2-9-2007 17:27:25Martin Snuverink (Voorburg): Enige voorzichtigheid is geboden met de conclusie dat er rails liggen. De rails zouden tussen de twee huizenrijtjes door moeten lopen! Links is een lantaarn en erachter andere gebouwtjes, die een stuk lager liggen.
Van wat Gert Huber bedoelt, zijn goede afbeeldingen te zien op de link. Ik zie echter geen overeenkomsten met het zoekplaatje. Ik ben geneigd in Holland te zoeken.
De Genie had vroeger ook een locatie aan de IJssellaan in Gouda, langs de spoorlijn Gouda-Schoonhoven. Verder zijn er de Genie-munitiemagazijnen in Zevenhuizen, Zuidplaspolder, Bredeweg (N456), eerder geheten Middelweg, bij de overweg en de A12. Beide locaties geef ik weinig kans.
Misschien weet het Geniemuseum in Vught raad.
Website: http://www.legerplaats.nl/soesterberg/_soesterberg.htm
Zondag 2-9-2007 15:06:36Gert Huber (Zeist): Tussen station Huis ter Heide en de Kamp van Zeist lag een geniespoor - een smalspoorlijn meen ik - in die tijd. Op de Kamp zal dus wel genie gelegerd geweest zijn. Het type huisjes dat we zien stond en staat veel in die buurt, maar (zo ver ik kweet) juist niet in de Kamp.
Zaterdag 1-9-2007 21:36:38Martin Snuverink (Voorburg): Er was een geniekazerne in Alphen a/d Rijn aan de Hoge Rijndijk, ter plaatse Hoorn geheten. De kazerne, eigenlijk werkplaats, lag waar nu het industrieterrein Rijnhaven ligt. Daar is een nieuwe straat die zowaar Genielaan heet. In mijn diensttijd in 1975 heb ik die werkplaats wel eens bezocht. Ik zal het nader onderzoeken.
Zaterdag 1-9-2007 17:48:46Hans Klomp (Den Haag): Links zie ik rails liggen die naar de gebouwen rechts voert.
Dit gecombineerd met de "vreemde panden" zonder ramen doet vermoeden dat we hier met dienstgebouwen van de genie te maken hebben. Het woord Geniepark vertelt dat ook. De vraag is dus aan onze kenners van de militaire geschiedenis in welke kazernes de genie rond 1914 gevestigd was.
Zaterdag 1-9-2007 17:19:18Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.