Eigenaar: Hans van Melis      

Gegevens: Volgens beeldbank RHC-e (foto 0003604) is dit in Eindhoven. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Volgens Bert Bohnen is het merk "Neerlandsch Roem" van H. Mallo, Oude Ubbergseweg 67, Nijmegen. Dit merk en de eigenaar/sigarenfabriek worden vermeld in "De Tabaks-Almanak" van 1954, 1955 en 1956

Datering: 1954 - 1956 ?      Extra beelden: vergroting  vergroting detail achtergrond

Geplaatst: 1 september 2007


 Reacties op Zoekplaatje 744 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Eindhoven

Kees vd H (eindhoven): De eerste opmerking van Martin "de straat wekt de indruk hellend te zijn" klopte ook, hoewel het hier geen Nijmegen bleek. De fotograaf heeft achter zich de brug over het Eindhovensch Kanaal, die wat hoger ligt.
Zondag 30-9-2007 14:07:44Martin Snuverink (Voorburg): Deze bijdrage komt misschien als mosterd na de maaltijd, maar deze had ik al gemaakt voor de reactie van Hans van Melis.
Proficiat, Dik! Tuurlijk Eindhoven. Wijk De Bleek. We zien de Tongelresestraat in ZW-richting vanaf de hoek met de Schellingstraat. De foto is juist in een andere richting genomen dan ik verwacht had.
Ik zal proberen het gelijk van Dik verder te bewijzen. In de verte zien we de huizen aan de vijfsprong met de Geldropseweg, de Hertogstraat en de Vestdijk. Luchtfoto 1590 (link) toont deze huizen in 1924. Deze niet meer bestaande huizen zijn ook goed te zien op foto 1682 uit 1960 en foto 2898 (1943) van Eindhoven in beeld.
Het huis met mansardedak bestaat zowaar nog, zoals Dik heeft geconstateerd. Ook de schoorstenen zijn verwijderd en het huis is wit geschilderd. Rechts waren de sigarenfabrieken van Karel I.
Het huizenblok met de drie puntgevels als door Dik genoemd staat er ook nog: tegenover de Havenstraat. Daarnaast zien we op de detailfoto nog juist de gevel met dakkapel van de villa van Boelaars, Tongelresestraat 18. Zie ook foto 11371 op EiB van Hans van Melis himself.
De bijgeplaatste detailvergroting is essentieel geweest voor het vinden van de oplossing. Overigens verbaas ik me erover dat Hans de oplossing zelf niet heeft gevonden.
Website: http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number1623.asp
Zondag 30-9-2007 06:37:10Hans van Melis (Eindhoven): Opgelost! Knap gevonden d.kralt! Anne Troost op EiB had hetzelfde idee.
De puntdaken zijn drie huizen van sigarenfabrikant Boelaars.

Website: http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number112.asp
Zondag 30-9-2007 02:16:58d.kralt (meppel): Ik denk dat het de Tongelresestraat in Eindhoven is. Zoeken bij Funda op Tongelresestraat 8a. De buurtfoto's bekijken. De drie-onder-een-kap huizen die achter de praal(?)wagen komen dan in beeld. Even verderop is volgens mij het huis links op de foto te zien. De "patrijspoorten" zijn dan dichtgemetseld.
Website: http://www.funda.nl/WoningAanbod/Koop/Detail/Buurtfotos/?id=71f5e35c-fe74-4ef8-8a6c-286d410a28a8&objecttype=DetailKoopObject
Zaterdag 29-9-2007 18:22:49Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Net als Martin dacht ik ook aan Nijmegen. Maar bestudering van de foto's in mijn archief levert op dat de Nijmeegse elektrische tram (GTN) niet dit type masten toepaste. De mast heeft op zich dezelfde iele, rechthoekige doorsnede maar de versterkingsribben zaten in Nijmegen op enige onderlinge afstand en onder een hoek van 45 graden tussen de stijlen. Op het ZP is deze hoek kleiner en raken de ribben elkaar van zig naar zag. Toch laat het Nijmeegse idee me nog niet geheel los.
Vrijdag 28-9-2007 23:35:00Kees vdH (Eindhoven): Hoort dit misschien bij het tabaks-bloemencorso, zie link van een andere wagen door de Tongelresestraat? Er was veel tabak in stadsdeel Tongelre.
Website: http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number3415.asp?st=tongelresestraat
Vrijdag 28-9-2007 12:58:04Leo R. (Utrecht): Let ook op de auto: in WOII was brandstof schaars, dus veel rijdende auto's waren er op straat niet te zien. (tenzij met van die rare toeters en bellen om auto's op kolen e.d. te laten lopen)
Woensdag 26-9-2007 22:34:17Martin Snuverink (Voorburg): Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat dit ergens in Eindhoven is. Er zijn verschillende bombardementen geweest. Het is niet duidelijk of dit voor of na de bombardementen (1940, 1944) is geweest. De vraag of zo'n praalwagen in de oorlog wel of niet voorkwam negeer ik voorlopig even. De datering kan dan van op zijn vroegst 1940 zijn en doorlopen tot enkele jaren na de bevrijding, gezien de witte verf op de lichtmasten.
Dergelijke lichtmasten kwamen, zelfs nog in 1965, ook voor in het laatste deel van de Tongelresestraat, Tongelre, uiteraard zonder witte verf.
Dinsdag 25-9-2007 17:42:26Martin Snuverink (Voorburg): Speuren in de door mij eerder genoemde Eindhoofse straten heeft niets opgeleverd.
De Zeelsterstraat had ook zulke lichtmasten en biedt mogelijkheden.
Zondag 23-9-2007 09:09:01Martin Snuverink (Voorburg): In de oorlog, de tijd van de verduistering, kregen palen een witte band om in de duisternis beter zichtbaar te zijn. Hieraan kun je alijd herkennen dat dit 1943 of enkele later is (houd me niet precies aan het jaartal). Dit type masten met een witgeschilderd deel ben ik alleen maar tegengekomen op foto's van Eindhoven.
Aangezien het huis links zonwering heeft aan de twee boven-zijramen, ga ik ervan uit dat we min of meer naar het noorden kijken. Verderop lijkt de bebouwing dichter te worden. Daarom zou ik deze niet onbelangrijke straat eerst aan de zuidkant van Eindhoven zoeken: Stratum, Gestel.
Misschien de Stratumsedijk, hoewel hier nogal wat gebombardeerd is. Ik ben hier niet goed bekend.
Ik heb het idee dat de reclamewagen ons niet dichter bij de oplossing brengt.
Woensdag 19-9-2007 10:48:30Leo R,. (Utrecht): In de oorlog was reclame voor sigaretten niet zo voor de hand liggend, wegens de tabaksschaarste. Dan is het eerder erna.
Wat bedoel je trouwens met "witgeschilderde onderkanten", Martin?
Woensdag 19-9-2007 09:11:58Martin Snuverink (Voorburg): Eindhoven. Deze lantaarnpalen kwamen in elk geval voor op Aalsterweg, Leenderweg, Geldropseweg, Strijpsestraat en Kanaalstraat. Uit de witgeschilderde onderkanten blijkt dat de foto van in of kort na WO II dateert. Als de foto van na 1944 dateert, heeft deze bebouwing het bombardement overleefd en is er een kans dat er nog iets van overeind staat.
Dinsdag 18-9-2007 13:35:20Martin Snuverink (Voorburg): Dank je wel Dik. Ik had Eindhoven eigenlijk al afgeschreven op basis van het bijschrift van Hans van Melis. Dit blijkt nu waarschijnlijk ten onrechte. Deze unieke lantaarnpaal kwam inderdaad in Eindhooven voor. Zie Beeldbank Eindhoven (link), tlantisnummer 0028229 (1944, Kanaalstraat).
We kunnen nu gerust het zoeken beperken tot Eindhoven.
Website: Beeldbank Eindhoven
Dinsdag 18-9-2007 11:58:26d.kralt (meppel): Martin Snuverink: de lantaarnpalen komen in Eindhoven wel degelijk voor, zelfs met witgeschilderde onderkanten. Zie beeldbank Eindhoven onder lantaarnpaal (of lantaarnpalen dat weet ik niet meer). Van fotomontages heb ik geen verstand, maar ik ben er van overtuigd dat het Eindhoven is. (of Woensel, Strijp, enz.)
Dinsdag 18-9-2007 00:38:56Martin Snuverink (Voorburg): Naarmate ik de foto nauwkeuriger bekijk, krijg ik steeds meer de indruk dat dit een montagefoto is, d.w.z. dat de wagen met paarden en voerman opgeplakt is. De verticale sigaren zonder diepte versterken die indruk. De wagen heeft ook geen bekijks: gezichten van het publiek staan de andere kant op. De wagen houdt links, wat ook in 1946 al vreemd was op een weg waar ook autoverkeer is.
Als het een montagefoto is, is er ook geen relatie tussen de plaats van Neerlands Roem en het straatbeeld.
We kunnen nu toch wel aannemen dat de auto uit NB komt, wat alleen betekent dat de kans groot is dat dit NB is. Verder is m.i. Gelderland ook mogelijk. Andere provincies, ook Limburg, vind ik onwaarschijnlijk.
Zeer opvallend zijn de platte masten langs de stoeprand met hun open constructie (kweetniethoedatheet). Rails zijn niet te zien en evenmin bovenleiding voor een trolleybus. De masten lijken me ook te iel voor bovenleiding. Dan zouden het lantaarnpalen moeten zijn. Ze staan op korte afstand van elkaar en aan 1 kant van de straat. Andere lantaarnpalen zijn niet te zien. Als we weten in welke stad zulke palen voorkwamen, zijn we een heel eind. In Eindhoofse beelden heb ik ze niet gezien.
Vooraan rechts is misschien een bushalte.
De straat maakt verderop een bocht naar rechts en daar staan huizen van liefst 4 bouwlagen of we kijken tegen een erachter staande kerk aan. De 2 huizen met puntgevel links staan scheef op de as van de straat. Het huis met de vlag is waarschijnlijk niet uit blokken opgebouwd, maar bepleisterd. Het is in ieder geval te oud voor betonblokken en het maakt toch wel een Brabantse indruk. Tilburg?
Maandag 17-9-2007 22:24:45Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Mijn excuses aan Hans van Melis. Ik heb inderdaad zijn opmerking over een betere scan van het RHC over het hoofd gezien en had dus kunnen weten dat de foto in bezit van de RHC Beeldbank is. Hans van Melis treft dus geen enkele blaam. Het is helemaal mijn fout.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Woensdag 12-9-2007 19:01:06Hans van Melis (Eindhoven): Typo. Boven staat mijn juiste adres. Ik heb bij mijn oorspronkelijke bericht geschreven dat ik eventueel een nieuwe scan zou vragen bij het RHC. Kan ik een uitsnede hiervan alsnog inzenden?
Woensdag 12-9-2007 11:15:28Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): De foto is aangemeld met de zin "Volgens beeldbank RHC-e (foto 0003604) is dit in Eindhoven." Ik heb daaruit afgeleid dat de foto in bezit van de inzender was en de beeldbank een exemplaar van dezelfde foto had. Had ik geweten dat de foto eigendom van de beeldbank was en niet van de inzender, dan had ik hem niet geplaatst. Daar de inzender een onjuist E-mail adres heeft opgegeven, blijkt rechtstraakse correspondentie onmogelijk.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Woensdag 12-9-2007 09:07:12Reinoud Mantel (Lage Mierde): Het huis links lijkt gemaakt van blokken (beton?) 20/30/60 cm.
Is dat wellicht streekgebonden? Ik heb het nooit gezien. Ook van de ronde kleine raampjes boven de kozijnen vraag ik mij af waarvoor die dienen.Woensdag 12-9-2007 00:26:57Hans van Melis (Eindhoven): Ik heb bij het inzenden duidelijk genoeg vermeld dat dit een exemplaar uit de RHC beeldbank is.
De foto bij de beeldbank blijkt een reproductie te zijn, herkomst onbekend. Met een loep is op de ovale plaat NL of HL op het nummerbord N of H 144xxx te lezen.
Dinsdag 11-9-2007 21:20:18Wim de Koning Gans (Den Haag): Mijn eerste ingeving was de foto op te zoeken in de Eindhovense beeldbank maar die deed het dit weekend niet. Inmiddels is hij weer opgestart en blijkt de foto daarin opgenomen te zijn als 'Eindhoven' zonder nadere aanduiding van de locatie. Als datum wordt 1946 vermeld. Nu vraag ik mij toch iets af: is Hans van Melis inderdaad de eigenaar van deze foto en zijn er dus twee exemplaren van bekend? En zo ja, geeft het exemplaar van Hans nog enige informatie prijs?
De spelling van 'Neerlandsch' lijkt mij overigens niet maatgevend voor de datering, omdat het een merk- of bedrijfsnaam is. De Haagsche Courant verscheen ook nog lang na de spellingshervorming van 1954.
Maandag 3-9-2007 18:59:10Reinoud Mantel (Lage Mierde): De auto op de achtergrond heeft veel weg van een DKW F8-700 (cabriolet?) 1939. Rechts achter op de ,gedeelde' bumper een grote ovale NL? plaat.

Maandag 3-9-2007 00:58:13Martin Snuverink (Voorburg): Auto's als op de foto reden er in 1954 nauwelijks meer. Ook de spelling "Neerlandsch" was toen historie. De foto lijkt me dus ouder: voor 1948.
De straat wekt de indruk hellend te zijn. Dit past niet bij Eindhoven, maar meer bij de omgeving van Nijmegen. Gezien het huis met de vlag is het in het zuiden van het land.
Het links houden is zonderling en de "sigaren" wekken de indruk alsof die op de afbeelding zijn geplakt. Rechts lijkt er een bushalteplaats te zijn.
Zondag 2-9-2007 00:21:54  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):