Inzender: Arnoud Voet    

Gegevens: Een kabinetfoto van vermoedelijk een instelling met op de gevel 'Anno 1906'. Daartussen een gevelsteen met de naam, die helaas niet is te lezen vanwege de donkere kleur.

Datering: 1907 ?   Formaat: 17 x 23 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 september 2007


 Reacties op Zoekplaatje 742 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Haarlem

Martin Snuverink (Voorburg): Jan Dekker heeft gelijk. Alleen het bewijs ontbrak nog. Welnu, zie de link voor Westerhoutpark 10 (nu Centrale Bond van Meubelfabrikanten).
Website: http://www.cbm.nl/web/show/id=187211
Dinsdag 13-11-2007 00:24:11Jan Dekker (Haarlem): Nog even dit. In zijn bericht van 30 september noemt Martin Snuverink mijn naam. Ter verklaring het volgende. Het bericht van Martin is op e o a manier bij het verkeerde zoekplaatje terechtgekomen; het hoort bij nummer 741.
Maandag 12-11-2007 14:28:57Jan Dekker (Haarlem): Al toen ik het beeld begin september zag, kwam het me ergens bekend voor. Als eerste dacht ik aan een onderdeel van het (vm) Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort. Het bekende zat (dacht ik) ook misschien in de architectuur, die ik associeerde met de in onze omgeving bekende architect Van de Ban. Welnu, om een lang verhaal kort te maken, ik heb de gebouwen gevonden: het gaat om het Westerhoutpark in Haarlem, huisnummers 4 t/m 10. Nummer 10 is het huis met het concave spitsje, achteraan. Het grote gebouw centraal in het beeld is een zeer royaal bemeten drie-onder-één-kapper. De goed zichtbare voordeur is die van nr 6 (het middenhuis). De entree van nr 4 is rechts achter de boompjes verscholen.
De foto moet zijn genomen tussen 1906 (jaar van ingebruikname van de huizen) en 1910, toen ook de noordzijde van de straat (waar toen de fotograaf stond) was bebouwd.
Maandag 12-11-2007 14:24:43Ingrid Evers (Maastricht): Wielbergen (Bingerden/Angerlo/Zevenaar) kan niet juist zijn, zoals blijkt uit de foto's op onderstaande website.


Website: http://home.hetnet.nl/~witie/Jachthuis.htm
Maandag 1-10-2007 02:13:43Alard (Zevenaar): Hallo,
Het lijkt op huize Wielbergen in Bingerden.

Alard.

Maandag 1-10-2007 00:12:19Martin Snuverink (Voorburg): Jan Dekker heeft laten weten dat men dit huis niet hoeft te zoeken in Kennemerland.
Ik schat de foto iets ouder: rond 1915.
Navraag bij verschillende mensen leidt tot de conclusie dat de boompjes toch naaldbomen zijn. Dit maakt de kans op ligging in het kustgebied uiterst klein. Dennen zijn in dit gebied exoten; die groeiden daar in 1920 nog niet. Dus zoeken in het midden van het land.
Zondag 30-9-2007 20:49:58Martin Snuverink (Voorburg): Geen klooster. Misschien een koloniehuis, kindertehuis of internaat.
Zaterdag 15-9-2007 12:53:52Ingrid Evers (Maastricht): Een instelling: (kost)school, gesticht, klooster? Symmetrische gevelspartij met links een afwijkende vleugel met dakruiter voor luidklokje. De deur in de zijgevel is in feite een open portaal, met aan de linkerzijde een tweede toegang. De bestrating loopt tussen deze zijgevel en het hoofdgebouw door, waaruit volgt dat deze zijvleugel deels of geheel vrijstaand is.
Zaterdag 8-9-2007 01:58:34Ingrid Evers (Maastricht): Mogelijk bevond zich in deze vleugel, verborgen achter de hoofdbouw en gelegen achter de kamers aan de voorzijde, een kapel. Het zou mede kunnen verklaren waarom de schoorsteenpartij hier zoveel minder omvangrijk is dan op de overige daken. Voor de hoofdbouw bevindt zich een vierkant door beplanting afgezet terras. Dit kan niet voor de voordeur liggen, want dat zou betekenen dat die deur feitelijk onbereikbaar wordt. Of hebben we hier, ondanks de gevelsteen, te maken met de achterzijde van het gebouw? Op de nokken van het dak lijkt een laag hekwerk te staan (versiering? bliksemafleiding?) Alle ramen zijn schuiframen, op de balkons aangevuld met openslaande deuren.Op de voorgrond links twee kinderen, rechts daarvan in het groen tussen raam en portaal twee volwassenen, links van de 'zijvleugel' een derde. Algemene indruk is, dat het hier niet gaat om mannelijke of vrouwelijke religieuzen. In het middelste raam rechts op de foto lijkt iemand iets rechthoekigs op te houden.
Zaterdag 8-9-2007 01:51:04  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):