Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: Een huis naast wat een gemaal lijkt. Tegen de woning is een brievenbus aangebracht, bereikbaar via een hekje.

Datering: 1915 ?   Formaat: 9 x 13 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juli 2007


 Reacties op Zoekplaatje 723 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Krommenie

Arnold Tak (Waddinxveen): ik wil iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan het oplossen van dit ZP, bijzonder hartelijk danken.
Vrijdag 27-7-2007 22:25:21Theo van Gijlswijk (De Zilk): In archief Zaanstad zit een hele mooie foto van dit schoolhuis en school van Krommeniedijk, nu Krommenie/Zaanstad, zie link.
De beschrijving van deze foto is als volgt:
Trefwoorden: fotoboekje wilderom en de bruijn
Beschrijving: Krommeniedijk in het begin van 1900, vooraan het Schoolhuis en daarachter de school
Fotonummer: 21.35934
Er zit een tweede foto van het schoolhuis in het archief, beschrijving: Plaats: Krommenie Straat: Krommeniedijk
Nadere aanduiding periode: circa 1940 - 1950
Fotonummer: 21.13771
Zoeken in archief Zaanstad in de beeldbank bij trefwoord op het fotonummer of met: +krommeniedijk +school.
Website: http://zaanstad.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&mrx_mod=result&Itemid=41
Donderdag 26-7-2007 01:27:49Dennis de Waart (Heemskerk): Prachtig gevonden van J. Baartse. Er staat op de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad een mooie bewijsfoto met veel kinderen op de voorgrond onder fotonummer 2135934, die ik separaat naar de redactie heb toegezonden. Ik ken het schoolhuis zelf niet meer, ik was waarschijnlijk nog te jong toen het werd afgebroken. Laten we hopen dat Krommeniedijk als prachtige schakel tussen Uitgeest en Krommenie, met zijn kronkelige dorpsweg en trotse 18e eeuwse Ned. Herv. Kerk, nog lang stand mag houden tegen de steeds verder oprukkende verstedelijking van de noordelijke Zaanstreek.
Website: http://zaanstad.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=41&mrx_mod=result&mrx_offset=31
Donderdag 26-7-2007 01:21:12J. Baartse (Krommenie): Dit gebouw is het schoolhuis (woning van de leraar) met daarachter de school van Krommeniedijk. Dit was vroeger een zelfstandig dorp, later een onderdeel van Krommenie en nu ingelijfd bij Zaanstad. De gebouwen zijn rond de jaren 1980 gesloopt om plaats te maken voor woningen.
Woensdag 25-7-2007 22:17:40Martin Snuverink (Voorburg): De linkervrouw is absoluut geen pastoor. Boogvensters als deze kwamen wel voor bij stoomgemalen, al is dit venster wel erg hoog. Zie link. Natuurlijk kan het ook een ander machinehuis zijn. Voor een kerkje is het gebouwtje echt te smal. In Nieuwendijk heb ik een schooltje gezien met een dergelijk venster. Zie http://www.nieuwendijksijt.nl/fotoalbum.htm, 18e foto.
De brievenbus wijst erop dat dit een strategische plek met veel passanten is. Het zou dus een schooltje kunnen zijn, mede gezien het opvallende hekwerk. Blijft raadselachtig dat de bovenkant van het boogvenster hoger is dan de dakgoot. De ruimte heeft dus geen plafond en zolder. Op de nok staat een ronde schoorsteen of ventilatieopening, wat voor die tijd opvallend is. De schoorsteenplaten van het woonhuis zijn niet Noord-Nederlands. Het lijkt of het geheel zojuist een grondige opknapbeurt heeft gehad: wit gepleisterde gevels en blinkende loodslabben. Langs het hek lijkt een zandpad te lopen; reden waarom ik het op de zandgronden inclusief binnenduingebied zou zoeken.
Wie heeft andere suggesties voor de functie van het rechtse gebouwtje?
Website: http://www.groenehartarchieven.nl/encyclopedie_item.asp?docnaam=w09
Vrijdag 6-7-2007 17:36:05Theo (Den Haag): De linker persoon komt mij over als een pastoor. Zou dit een kerkje met pastorie kunnen zijn?
Vrijdag 6-7-2007 14:19:57  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):