Inzender: Dennis de Waart    

Gegevens: Niet gelopen Leonar fotokaart van panden in Amsterdamse school stijl. Huisnummers niet leesbaar. Rechts op de voorgrond auto met kenteken beginnend met G, ( Noord - Holland ). Hijsbalken en tramrails met bovenleiding. Doet denken aan Amsterdam - Zuid.

Datering: 1932 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 september 2006


 Reacties op Zoekplaatje 628 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Amsterdam

Erik Swierstra (Amsterdam): Om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen: de foto van de huizen waar de zon op schijnt is van de noordzijde van de Stadionweg, de andere twee zijn van de zuidzijde en hebben dus betrekking op het zoekplaatje.
Dinsdag 5-9-2006 23:25:19Dennis de Waart (Heemskerk): Ik wil iedereen bedanken die, met interessante commentaren en prachtige ingezonden foto's, heeft bijgedragen aan de oplossing van dit in eerste instantie wat lastige zoekplaatje.
Dinsdag 5-9-2006 23:08:19Wim de Koning Gans (Den Haag): Omdat Dennis het graag precies wil weten: foto 010122041936 in de beeldbank van het Gemeentearchief Amsterdam laat zien dat het blok Stadionweg 99-129 in 1957 aan de linkerkant begrensd werd door een gemetselde kolom.
Dinsdag 5-9-2006 21:04:43Redactie Zoekplaatjes (S): Onderstaande foto's werden door Erik Swierstra ingezonden. Hij schreef daarbij het volgend: "De eerste twee foto's zijn van Stadionweg 99 tot 129, de laatste foto is van de huizen er tegenover".

Bert Scheijgrond,
Redacteur ZoekplaatjesDinsdag 5-9-2006 11:29:49Martin Snuverink (Voorburg): Wim, ik geloof niet dat je uit de lichte verticale streep langs de linkerrand van het zoekplaatje mag opmaken dat er links geen bebouwing is. Dat een kolom later ingekort zou zijn, vind ik niet zo goed denkbaar. Ik bilijf het dus houden op het westelijke portiek met muurtje. Deze kwestie vind ik niet spannend genoeg meer om er meer aandacht aan te besteden.
Dinsdag 5-9-2006 09:38:20Wim de Koning Gans (Den Haag): Links op het zoekplaatje is nog geen bebouwing. Daar moet het één verdieping meer tellende blok op de hoek van het Minervaplein gekomen zijn. De kolom uiterst links op het zoekplaatje zou dan ingekort moeten zijn, wat heel goed denkbaar is. Misschien is dit wel gebeurd tijdens de bouw van de hoek Minervaplein, om beide gebouwen beter op elkaar te laten aansluiten.
Dinsdag 5-9-2006 08:41:36Martin Snuverink (Voorburg): Ron Meulensteen en Erik Swierstra hebben helaas niet aangegeven welk van de twee portieken met muurtje op het zoekplaatje staan. Uit de foto van Ron Meulensteen maak ik met zekerheid op dat op het zoekplaatje het andere portiek met muurtje staat dan dat met al die fietsen ervoor!
Overigens is deze kwestie wat mij betreft niet van belang voor het opgelost verklaren van het zoekplaatje.
Maandag 4-9-2006 22:41:22Ron Meulensteen (Amsterdam): Jammergenoeg ben ik Erik Swierstra vanmiddag niet tegengekomen. Ik heb nog wel even een foto gemaakt (zie ook link website). Ik zat overigens mis met mijn eerder suggestie over de Churchilllaan, ik dacht het zonder verificatie te weten, niet dus.


Website: http://www.trapveldje.net/index.php?itemid=162
Maandag 4-9-2006 19:24:00Erik Swierstra (Amsterdam): Zoekplaatje 628

Dit zoekplaatje betreft inderdaad de Stadionweg in Amsterdam-Zuid en wel de nummers 99 tot 129. Het blok staat tussen het Minervaplein en Olympiaplein en heeft vijf portieken met de karakteristieke poorten zoals hier zichtbaar zijn. Hiervan hebben er twee een muurtje en drie niet. Inderdaad staan aan de overkant nog drie van dergelijke portieken, waarvan een met muurtje.

De tramrails en de bovenleidingmast zijn van tramlijn 24, die op 17 oktober 1929 werd geopend. Dat de foto uit het begin van de jaren dertig dateert is dus logisch. Vanmiddag ben ik hier langs gefietst en heb foto’s gemaakt van de huidige situatie. Zie bijgaande foto’s. De bomen zijn groter geworden en er zijn meer auto’s, maar verder is er nauwelijks iets veranderd in 75 jaar.

Toen ik dit plaatje enkele dagen geleden voor het eerst zag dacht ik ook meteen aan Amsterdam-Zuid. Zowel in de omgeving Stadionweg als in de Rivierenbuurt (omgeving Churchilllaan en Rooseveltlaan) komen huizen voor die hierop lijken. In de beeldbank van het Amsterdamse Gemeentearchief vond ik geen afbeeldingen die dit blok duidelijk in beeld brachten.

Een fietstocht er heen met een afdruk van het zoekplaatje in de hand leverde de bevestiging van de locatie.

Maandag 4-9-2006 16:28:20Martin Snuverink (Voorburg): Tuurlijk in de stadionbuurt. De beeldbank van het GAA geeft helaas geen beelden. Dank zij Funda.nl inderdaad Stadionweg tussen Michelangelostraat en Watteaustraat. Aan beide zijden staan huizenblokken met zulke portieken met een muurtje ervoor. Het blok aan de noordzijde omvat van oost naar west 3 portieken resp. zonder, met, en weer zonder muurtje. Het blok aan de zuidzijde omvat van oost naar west 5 portieken, waarvan 1, 3 en 5 zonder en 2 en 4 met muurtje. Vanwege de zonstand verbeeldt het ZP de zuidzijde, anders zou de foto wel erg vroeg in de ochtend moeten zijn genomen.
Als je nu nog precies willen weten welk van de twee portieken met muurtje op de foto staat, zou je ter plaatse moeten gaan kijken. Maar ik betwijfel of je daar uitkomt, want de twee portieken met muurtje zijn waarschijnlijk identiek.
Zondag 3-9-2006 08:48:57Dennis de Waart (Heemskerk): Wat Wim me via Funda al draaiende laat zien stemt me erg hoopvol. Is er wellicht een Amsterdammer die in de buurt woont en er eens zou willen kijken / een fotootje schieten? Is het uit te maken om welk gedeelte van de Stadionweg het dan zou gaan, even of oneven zijde, en huisnummers te verbinden aan dit huisnummerloze zoekplaatje?
Zondag 3-9-2006 01:06:07Wim de Koning Gans (Den Haag): Volgens mij is het de Stadionweg tussen Olympiaplein en Minervaplein. Funda, Milletstraat 60 hs Amsterdam, buurtfoto's, vanaf de rode pin één straat omhoog en iets naar rechts.
Zondag 3-9-2006 00:36:31Dennis de Waart (Heemskerk): Om welke huisnummers zou het hier dan gaan, Ron? Op de fotokaart zijn de huisnummers niet leesbaar.
Zaterdag 2-9-2006 23:30:06Ron Meulensteen (Amsterdam): Inderdaad, het is de Churchilllaan in Amsterdam zuid.
Zaterdag 2-9-2006 21:18:12  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):