Inzender: Pim van der Zalm    

Gegevens: Motorboot Zevenhuizen van OND (=ondernemer?) O. de Vries.
Op achterzijde staat "Firma JOH's Hoeksema & Co Fotografisch atelier "De sport" Haulerwijk.

Datering: 2-1-1911   Formaat: 10 x 15 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juli 2006


 Reacties op Zoekplaatje 606 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Zevenhuizen

Martin Snuverink (Voorburg): Dik, helemaal duidelijk nu.
Uiteraard had ik www.ned.nl wel bekeken, maar Zevenhuizen niet gevonden. Ik had de aardrijkskundige kennis van de samensteller hoger ingeschat. Hoe speel je het toch klaar om afbeeldingen te zoeken en te vinden op plekken waar ze niet thuishoren? Eerst het Drentse Klazienaveen op de Friese beeldbank en nu het Groningse Zevenhuizen in Drenthe. Je moet maar op het idee komen.
Dinsdag 4-7-2006 16:44:10d.kralt (meppel): Op de site van www.nednl.nl staat Zevenhuizen abusievelijk onder de provincie Drenthe. Het is maar een weet.
Dinsdag 4-7-2006 12:27:08d.kralt (meppel): Op www.nednl.nl komen we onder Zevenhuizen dezelfde brug en hetzelfde schip tegen.
Website: http://www.nednl.nl/
Dinsdag 4-7-2006 11:56:52Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De oplossing van de heer Bakker en Norman Visser was in feite al voldoende. Gelukkig is de redactie zorgvuldig. In de bescheidenheid herkent men de ware meester....
Een prachtig plaatje waar je als heemkundige heel blij mee bent, als het nog onbekend was in de streek!!
Dinsdag 4-7-2006 11:14:06Martin Snuverink (Voorburg): Kennelijk vindt de Redactie de oplossing nog niet voldoende bewezen. Jammer dat de Redactie dit niet kenbaar heeft gemaakt, want nu dreigt - zonder mijn reactie - de oplossing in een impasse te geraken.
Wat mankeert er aan de bewijsvoering?
Maandag 3-7-2006 20:47:30Martin Snuverink (Voorburg): Een prachtige documentaire foto!
Dit kan moeilijk anders dan Zevenhuizen zijn. Ik heb de Historische Atlas er maar weer eens bij gehaald.
De foto moet dan zijn genomen even ten noorden van de ophaalbrug die er toen nog was. We kijken dan in noordelijke richting. De westelijke oever van het naar het zuiden doodlopende Hoofddiep was verhard en de oostelijke oever een zandweg. De vaste brug is ook op de historische kaart aangegeven en is ter hoogte van de Evertswijk.
Norman Visser had ook al opgemerkt dat de brug van het ZP en van zijn referentiefoto verschillen. Toch moet het dezelfde plek zijn. In dat geval zouden we op de referentiefoto een ophaalbrug en een kerk moeten zien en die zien we niet. Toch…, de kerk gaat waarschijnlijk verscholen achter het opgaande geboomte. De ophaalbrug (die eigenlijk nergens heen ging) is volgens nieuwer kaartmateriaal verplaatst naar het punt waar de Kokswijk op het Hoofddiep uitkomt en mogelijk vervangen door een vaste brug.
De oude vaste brug is vervangen door een stevigere.
Nu moeten we nog vaststellen of de boerderij die we uiterst links op het zoekplaatje zien, dezelfde is als die links van de vaste brug en het transformatorhuisje op de referentiefoto. Dat trafohuisje dateert van ca 1921 en kon er ten tijde van het ZP dus nog niet zijn.
Bij nauwkeurige bestudering van de details van de boerderij bij de brug zien we een aantal doorslaggevende overeenkomsten:
- het bovenlicht boven de voordeur is in beide gevallen even laag;
- de deur links van de voordeur is in beide gevallen breed uitgevallen;
- de gevelindelingen komen overeen;
- de posities van het huis ten opzichte van de omgeving zijn gelijk;
- de plaatsing van de schoorsteen is in beide gevallen dezelfde, al is er wel wat aan verbouwd;
- de verhoudingen van het wolfsdak stroken met elkaar.
Hiermee is naar mijn opvatting bewezen dat het zoekplaatje is gemaakt in Zevenhuizen (Gr.), en wel ter plaatse van de voormalige ophaalbrug over het Hoofddiep, vanaf de oostzijde, nabij de uitmonding van de Evertswijk op het Hoofddiep.
Met dank aan J.S. Bakker en Norman Visser voor het voorbereidende werk.
Website: http://www.7huizen.nl/geschied/geschied.htm
Zondag 2-7-2006 15:16:09Norman Visser (Leeuwarden): Lijkt mij inderdaad ook Zevenhuizen. Waarschijnlijk is de brug van de opvaart later vervangen door een betonnen exemplaar.
Website: http://www.7huizen.nl/geschied/geschied.htm
Zaterdag 1-7-2006 13:25:49J.S. Bakker (MOERKAPELLE): Wellicht is het schip, een typisch noordelijk beurtschp, afkomstig uit het Groningse Zevenhuizen, gemeente Leek. Zevenhuizen ligt aan het Leekster Hoofddiep waar mogelijk de foto is genomen
Zaterdag 1-7-2006 12:02:03  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):