Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: Drukte voor de deur van de rijwielhandel en reparatie-inrichting. Gezien de lichtere kleur is het pand met de inrijdeur links van recenter datum. Het hele middelste bouwblok is voorzien van louvreblinden. Doet daarom denken aan een plaats onder de grote rivieren?

Datering: 1903 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juni 2006


 Reacties op Zoekplaatje 591 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Vlaardingen

Wim de Koning Gans (Den Haag): In 'Beeldverhaal van Vlaardingen' deel 3 komt als afbeelding 30 een foto voor van de Stationstraat. Die laat onmiskenbaar deze gevelwand zien van de andere kant, dus met de drie puntgevels op de voorgrond. Het bijschrift vermeldt dat in die pandjes de stoomsmederij van J. Griffijn gevestigd was.
Maandag 26-11-2007 13:45:04Jeannet (leiden): Nog een foto gevonden van de stationstraat Vlaardingen zie

Website: http://dirk683.fotopic.net/p29101519.html
Zaterdag 17-11-2007 17:48:43Theo van Gijlswijk (De Zilk): Van de Stationstraat ( met één s) kan ik maar een foto vinden. Zie link hieronder Klik aan Stationstraat. gezien deze foto zou ik zeggen, het kan. Er is zowiezo een dubbele voordeurconstructie te zien als op het zoekplaatje.
Website: http://www.shantykoorvlaardingen.nl/Vlaardingen/vlaardingen.htm
Vrijdag 16-11-2007 20:20:28Martin Snuverink (Voorburg): Met Antoon ben ik het eens dat ZP 734 welhaast ook in Vlaardingen moest zijn, maar de Vlaardingen-kenners op het Stadsarchief ontkennen het en zelf kon ik de huizen ook niet plaatsen op een kadastrale kaart van omstreeks 1914.
Voor fotografisch bewijsmateriaal moet men in het Stadsarchief Vlaardingen zijn, maar daar beklaagde men zich dat er zo weinig beeldmateriaal uit het verleden was. Misschien dat een kadastrale kaart de oplossing kan onderbouwen.
Vrijdag 16-11-2007 17:08:31Antoon Bosselaers (Mechelen): Ik wil niet flauw doen, maar hier moet men toch een bewijs van kunnen vinden. En wat met ZP 734? Als dit in Vlaardingen is, dan kan het haast niet anders dat ZP 734 ook in Vlaardingen is.
Vrijdag 16-11-2007 16:32:44Martin Snuverink (Voorburg): Met dank aan de heer Zuydgeest en het Stadsarchief Vlaardingen.
Vrijdag 16-11-2007 11:50:10Stadsarchief (Vlaardingen): Hiermee bevestigen wij dat op bovenstaande foto de Stationsstraat te Vlaardingen is afgebeeld.
Vrijdag 16-11-2007 11:29:01Martin Snuverink (Voorburg): Zojuist ben ik gebeld door de heer Zuydgeest, vrijwilliger bij het Stadsarchief Vlaardingen. Hij heeft met diverse Vlaardingen-kenners deze foto bekeken. Men stelde vast dat dit de Stationsstraat in Vlaardingen is. Alle gebouwen zijn gesloopt. Ik zal het Stadsarchief vragen de oplossing te bevestigen.
Vrijdag 16-11-2007 11:15:45Martin Snuverink (Voorburg): Anton, dat had ik ook gezien, anders had ik wel geschreven dat het hier was. Het gaat om vrijwel precies "zulke" huizen en daar ken ik geen andere voorbeelden van.
Overigens hebben de bedoelde huizen in de Prins Hendrikstraat wel degelijk de onregelmatige gevelindeling met de iets vooruitspringende geveldelen daar waarboven een topgevel is of was. Het kan niet in deze straat zijn, omdat de straatwandindeling anders is. Op funda.nl is het redelijk te zien.
Ik denk toch dat we in oud-Vlaardingen moeten zoeken, maar de huizen van het ZP bestaan waarschijnlijk niet meer.
Woensdag 31-10-2007 18:38:10Antoon Bosselaers (Mechelen): De huizen waar Martin naar verwijst (Prins Hendrikstraat, westzijde, ten noorden van de Vettenoordskade) kunnen het volgens mij niet zijn: die hebben een regelmatige gevelindeling, wat hier niet het geval is.
Woensdag 31-10-2007 13:43:41Martin Snuverink (Voorburg): Zulke huizen komen inderdaad voor in Vlaardingen, en wel aan de Prins Hendrikstraat, westzijde, ten noorden van de Vettenoordskade.
Woensdag 31-10-2007 07:39:38Arnold Tak (Waddinxveen): ZP 734 zou Vlaardingen zijn. Moeten we het wat dit ZP betreft dan ook niet daar zoeken?
Dinsdag 30-10-2007 13:05:08H de Haas. (Den Haag): Kleine correctie op de tekst van Ingrid Evers, de tekst komt van ZP 734.
Dinsdag 7-8-2007 01:34:46Ingrid Evers (Maastricht): Martin Snuverink heeft onderstaand commentaar vermeld bij ZP 731, in een vergelijking. Ik heb het gekopieerd naar deze pagina, omdat het hier natuurlijk ook ter zake doet:
'ZP 591 toont een vrij breed pakhuis, reden waarom aan een kade kan worden gedacht. De dakbedekking van het zeer steile opstaande deel van het dak bestaat uit dakpannen. Dit is bijzonder, want bij deze steilheid wordt doorgaans lei toegepast. Onder meer vanwege de lantaarnpaal is ZP 591 in ieder geval niet in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen, Haarlem, Leiden, Delft, Dordrecht, Gouda, Noord-Brabant, Limburg.'

Maandag 6-8-2007 11:41:08Martin Snuverink (Voorburg): Als het om reclamemateriaal gaat is de foto natuurlijk bedoeld als onderdeel ervan. Zonder meer kon de foto hiertoe inderdaad niet dienen. Overigens is dit weinig relevant voor de oplossing. Ik heb alleen maar een mogelijke verklaring voor de jongens op de fietsen willen geven.
Zondag 1-7-2007 18:24:55Peter Heuseveldt (Helmond): Als de foto reclamemateriaal voor de fietsenzaak zou zijn, zou de naam van de fietsenhandelaar dan niet ergens op de foto moeten voorkomen? Zo niet op de voorzijde, dan toch tenminste aan de achterzijde. Bovendien zou je dan verwachten dat er een foto zou zijn gemaakt die de fietsenwinkel prominenter in beeld zou brengen. Ik zie er dan ook, eerlijk gezegd, geen reclamemateriaal in; immers, wat voor reclame is een plaatje dat noch naam, noch adres van de reclamemaker bevat? Als mensen de foto dan al in handen kregen, wisten ze nog niet waar de aangeprezen winkel te vinden. Dat zou dus weinig nut hebben gehad. De foto is zeker geposeerd, maar dat is niet zo verwonderlijk. Een foto was in die tijd nog een zeldzaamheid, dus zodra een fotograaf ten tonele verscheen, namen de aanwezigen een gemaakte pose aan om maar goed op het plaatje te komen.
Zondag 1-7-2007 17:49:18Martin Snuverink (voorburg): Maggy Rond bedoelt waarschijnlijk het Fort in Den Haag. Dit is het niet. Er zijn enkele verdwenen gemengde straten in het Bezuidenhout die erop leken, maar ook daar is het niet. Den Haag kun je eigenlijk uitsluiten.
Intussen heb ik ook Leiden bekeken. Deze lantaarnpalen heb ik op historisch beeldmateriaal van Leiden alleen buiten de singels aangetroffen, zonder een passende plek voor de foto te vinden.
De straat moet redelijk breed zijn en niet in een arbeidersbuurt, eerder net buiten de vesten van een stad dan erbinnen.
Zwolle had ook lantaarnpalen van het Haagse type, maar dan met ronde ritterarmaturen. Rotterdam had ook Haagse palen, maar anders gevormde armaturen.
We kunnen nu wegstrepen: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden, Delft, Gouda, Dordrecht, Gorinchem, Zwolle, Alkmaar. Schiedam is onwaarschijnlijk. In de noordelijke provincies geloof ik niet.
Volgens mij is de foto propagandamateriaal voor de fietsenwinkel. Alles is geposeerd. De jongens zitten op fietsen van de zaak en kunnen misschien nog niet fietsen.
Vrijdag 29-6-2007 18:03:09Maggy Rond (Amsterdam): Ik ben nog maar weinig in Den Haag, maar volgens mij moeten we daar toch zoeken. Schilderswijk, een paar straatjes/hofjes aan Parallelweg ongeveer midden tussen Vaillantlaan en HS. Sinds de renovatie zien die panden er anders uit, maar volgens mij hadden ze vroeger toch echt dit metselwerk, deze daklijn en blinden.
Vrijdag 29-6-2007 00:12:38Martin Snuverink (Voorburg): Nu er ernstige twijfel is gerezen over de juistheid van de oplossing, verzoek ik het plaatje weer te plaatsen in de reeks onopgelost. Op zich is dit niet zo erg. Het blijft mensenwerk.
Bij nader inzien kan ik zelf met één argument, dat ik over het hoofd had gezien, de juistheid volledig verwerpen: vaag is op de foto de schaduw van de handkar aan de trottoirzijde te zien. Dit betekent dat de gevelwand niet aan de zuidzijde van de straat kan zijn. We zien dus de noordzijde van een straat. Hiermee zijn alle verdere discussies over details overbodig en kunnen we overgaan naar een andere zoekplek. Helaas.
Vrijdag 1-12-2006 09:37:38Wim Suijkerbuijk (Dordrecht): Als Dordtenaar heb met enige sceptis kennis genomen genomen van de locatie en deel de twijfels van de heer Wendt. De dakopbouw op de foto komt niet overeen met die getoond wordt op "afbeelding 14". Ook het aanwezig zijn van louvreblinden bij een rij huizen die met deze zijde geheel op het noorden liggen wekken bij mij bevreemding. Ook de lagere bebouwing geheel links van de foto komen bij luchtfoto's niet voor. Zie hiervoor afbeelding 17 van het boek 'Buyten de sluijspoort op Merwedegrond buytendyks'
Van de Lijnbaan zijn vóór afbraak van alle panden foto's gemaakt. Hiervan is een paar jaar geleden een expositie geweest in het zgn. Energiehuis. Deze expositie was als ik het goed heb een particulier initiatief. Mogelijk dat het gemeentearchief de verblijfplaats van deze fotoserie weet.
Donderdag 30-11-2006 23:28:55H.W.Wendt (Papendrecht): Ik denk dat de meeste "zoekplaatjes.nl-bezoekers" het wel met me eens zijn dat Martin Snuverink een bijzonder fenomeen is.
Een zeer groot aantal oplossingen komen (mede) van zijn hand en gaan vaak gepaard met interessante betogen.

Toch waag ik het echter te betwijfelen of in dit geval zijn "oplossing" inderdaad de juiste is. Naast het feit dat dit plaatje mij persoonlijk niet Dordts voorkomt( bouwstijl,kleding), vind ik het geleverde bewijs niet overtuigend. Integendeel zelfs; de luchtfoto's en plattegronden in het aangehaalde boek lijken de genoemde lokatie eerder te ontkennen dan te staven.

Echter, er is winst geboekt. Na vele oorverdovende stiltes tijdens discussies over "Dordtse" zoekplaatjes, is het toch iemand gelukt om het Stadsarchief Dordrecht tot een uitspraak te verleiden.
Wellicht is het voor hen mogelijk om ons inzicht te geven in de andere afbeeldingen waarover wordt gesproken, en die hebben geleid tot de -wat mij betreft - niet heel overtuigende "naar alle waarschijnlijkheid".

Misschien sla ik vals alarm, maar dit plaatje is te mooi om in een verkeerd album terecht te komen!
Donderdag 30-11-2006 15:58:13r. lassche (Dordrecht): Hierbij bevestig ik dat het hier naar alle waarschijnlijkheid gaat om een foto die is gemaakt op de Lijnbaan te Dordrecht. Na vergelijking met andere foto's uit onze collectie zijn de de heer Snuverink en ik tot deze conclusie gekomen.
Met vriendelijke groet,
R. Lassche
Stadsarchief Dordrecht
Website:
Woensdag 29-11-2006 14:23:50Martin Snuverink (Voorburg): Hierbij moet nog iets recht zetten. Het idee van Dordrecht kwam volledig van mij. Het idee van de Lijnbaan in Dordrecht kwam van mevrouw Balm van de Dordtse werkgroep "Het Nieuwe Werck" (huizenonderzoek gebied Nieuwe Haven e.o., zie link).
De gouden tip van mevrouw Balm is dus essentieel geweest bij het vinden van de oplossing.
Ik heb de heer Lassche van het Stadsarchief Dordrecht verzocht de juistheid van de oplossing op deze site te bevestigen.
Website: http://www.boezeman.nl/werkgroep/
Maandag 27-11-2006 20:12:26Peter Heuseveldt (Helmond): Als oud-Dordtenaar had ik deze oplossing niet gevonden - of wellicht als ik de foto aan mijn vader had laten zien. Ik zag er echter geen Dordrecht in. Maar ik ben ook te jong om deze buurt nog zelf gekend te hebben. In elk geval leuk een voor mij onbekend stukje van mijn geboortestad te zien. Complimenten voor deze mooie oplossing!
Maandag 27-11-2006 11:09:49Martin Snuverink (Voorburg): Dordrecht, Lijnbaan, zuidzijde; aanvulling op mijn vorige reactie.

Vanmorgen ontving ik een mail van mevrouw Erica van Dooremaalen, de Dordt-kenner die ik in mijn vorige reactie bedoelde en die ik hierbij bedank.
Inmiddels heeft zij een scan van de foto uit 1960 aan de redactie toegestuurd. Hierop is de winkelpui uiterst links duidelijk zichtbaar.

Zij wees mij verder op on-line raadpleegbare adresboeken (zie link).
Uit het adresboek van 1901 en 1904 blijkt het vermeende pakhuis (nummer 42) de waschinrichting/ kleerbleekerij van J. Groenenberg te zijn. Dit bedrijfspand had geen nummer of het behoorde tot 42. De poort (nummer 40) geeft toegang tot een hofje met ongenummerde woningen, vermeld als open terrein.
Het linkse bedrijfspand met dubbele deur moet dan nummer 54 zijn, de bierbottelarij van A. Pil Verweij in 1904. In 1901 was hier een timmermanswerkplaats en in 1908 een schilderswerkplaats. Over de winkel in het midden wordt in 1901 nog niet gerept. Het is dus inderdaad waarschijnlijk dat dit een tot winkel verbouwd woonhuis is.
In het adresboek van 1906 is de huisnummering sterk veranderd. De hofjeswoningen erachter hebben huisnummers gekregen. De winkel is nu nummer 94. Er wordt gewag gemaakt van de rijwielhandelaar Van Wijland. In 1925 was de rijwielhandel van H.P. van Wijland gevestigd in de Voorstraat 158. Voorwaar een veel betere stand.
Hiermee is duidelijk de foto niet ouder is dan van 1905. In 1894 bestonden deze huizen nog niet en in 1899 waarschijnlijk nog niet.
De lage huisjes rechts hebben geen bovenwoning. Dit klopt met de adresboeken, waar voor de huisnummers 38, 26 en 34 geen “rood” voor een bovenwoning wordt aangegeven.Scan op verzoek van Martin Snuverink ingezonden door Erica - red.

Website: http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.zoek?#13173557
Zondag 26-11-2006 14:51:55Martin Snuverink (Voorburg): Oplossing: Dordrecht, Lijnbaan, zuidzijde.
Na dit boeiende beeld uitvoerig te hebben bestudeerd en vergeleken met andere beelden en gegevens was ik tot de overtuiging gekomen dat we dit in Dordrecht moeten zoeken en wel in de zone tussen de Spuihaven en de Singel of in het Lijnbaangebied, omdat de bouwtijd van de huizen daarmee overeenkomt. Maar deze huizen zijn daar nu niet (meer) te vinden. Dat is niet vreemd, omdat hier veel is gesloopt en vernieuwd. Toen ik thuis geen beelden ervan kon vinden, heb ik maar een bezoek aan het Stadsarchief Dordrecht gebracht. Daar suggereerde een Dordt-kenner te zoeken aan de Lijnbaan. Het eigen fotomateriaal van het stadsarchief bood geen uitkomst, maar wel vond ik een foto uit 1960 in het Jaarboek 2001 van de Vereniging Oud-Dordrecht: (J. Zondervan-van Heck & C.J.P Grol, Buyten de Sluyspoort op Merwedegrond buytendyks, Geschiedenis van het gebied Lijnbaan/Noordendijk), afbeelding 14: Lijnbaan (collectie C.J.P. Grol). Deze foto toont de huizenrij, zelfs met blinden en al, onmiskenbaar bevestigd door de heer Lassche van het Stadsarchief Dordrecht.
De huizenrij heeft gestaan aan de zuidzijde van de Lijnbaan, ongeveer tegenover de Lijnbaandwarsstraat en ter hoogte van de Noordergang. Op de foto ziet men een poort aan het eind van het pakhuis. Deze gaf roegang tot de Noordergang. Tussen de Lijnbaan en de Noordendijk bevonden zich enkele hofjes. De kleine huisjes rechts op de foto stonden tegenover de Dordtse meterfabriek (nu Actaris), die in 1981 is verhuisd naar het industrieterrein Dordtse Kil.
De buurt is vervolgens afgebroken, waarna er een nieuwe volkswijk is gekomen.
Er bestaat nog een luchtopname van de gasmeterfabriek van circa 1935 in “Dordrecht zoals het was” (Waanders uitgevers i.s.m. gemeentearchief Dordrecht, 1994), Deel 14: Industrie en nijverheid, Pag. 323. Ik heb deze foto niet gezien en kan dus niet beoordelen of deze nog iets toevoegt.
Helaas was er geen gelegenheid om de fotoafdruk uit het jaarboek te scannen. Of de kwaliteit van een scan voldoende is betwijfel ik. We moeten het dus hiermee doen. Dank aan het Stadsarchief Dordrecht. Mocht de redactie de oplossing niet bewezen achten, dan zal ik de heer Lassche van het Stadsarchief Dordrecht verzoeken zijn conclusie te bevestigen. Bevestigingen van anderen zijn uiteraard ook welkom.
Zondag 26-11-2006 06:43:25Arnold Tak (Waddinxveen): ik heb er behoefte aan om mijn Nummer 1-oplosser Martin Snuverink even bij te staan. Het lijkt alsof de luiken gehalveerd zijn, maar met een loep valt te zien (ja, en dat kan ik als inzender van dit ZP en verantwoordelijk voor de site www.wieweetwaar.photosite.com alleen) dat de luiken tegenover de duidelijk zichtbare ook open staan, maar in een dergelijke stand, dat je tegen de kopse kanten aankijkt. Perspectivisch gezien lijken ze te ontbreken, maar dat is gezichtsbedrog.
Dinsdag 21-11-2006 19:21:00Martin Snuverink (Voorburg): Op wieweetwaar (link) staat een niet-opgeloste foto met vergelijkbare panden met dezelfde gedeelde luiken. Kan deze iets helpen?
Website: http://wieweetwaar.photosite.com/stads-dorpsgezicht/23-01-05.html
Dinsdag 21-11-2006 18:16:04H de Haas (Den Haag.): Deze lantaarnpalen kwamen in Den Haag voor o.a. in de Theresiastraat.
Alleen kan ik deze panden niet combineren met het Bezuidenhout, vanwege die luiken voor de ramen. De bouwstijl heeft echter wel een hele kleine overeenkomst.
Maandag 13-11-2006 01:10:56Martin Snuverink (Voorburg): Ik heb nog eens goed naar de lantaarnpaal gekeken. Deze paal in combinatie met de lamp kwam in verschillende steden voor. Zo ook in Delft. Het type huizen lijkt ook op die in de Hugo de Grootstraat in Delft, maar in die buurt is het niet. Bij nader inzien kwam de combinatie paal met lantaarn ook wel degelijk voor in Den Haag, maar met Wim de Koning Gans kan ik daar onmogelijk een plek voor deze huizen bedenken.
Het gebruik van luiken op woningen van dit karakter was in steden niet erg gebruikelijk. Toch heb ik dit soort louvreluiken, met opsplitsing en al, aangetroffen in Utrecht (weliswaar in oudere huizen en waar het ook niet is). Zie de link. Een scherpe afdruk van deze foto staat in “Utrecht verleden tijd”, pag. 30. Daarom hoeft de foto zeker niet in een plaats beneden de grote rivieren te zijn genomen.
De gevelwand is een zeer merkwaardige compositie en bestaat uit 7 percelen. De linkse 6 bestaan uit beneden- en bovenwoningen. Het meest rechtse perceel is een “heel”huis. De eerste twee percelen van links zijn spiegelbeeldig en hebben boven de deuren een kolom die wordt bekroond door een venster op de 2e etage. Dan volgt het perceel met de winkel; de 2e etage heeft slechts een raam in een dakkapel. Vervolgens weer een perceel als de eerste twee. Dan weer een perceel als boven de winkel met een dakkapel, gevolgd door een perceel als de eerste twee van links. Ten slotte het “hele” huis met een enkele deur aan de stoep, twee vensters op de etage en een dakkapel in de kap. Alles bijeen een pikant en onregelmatig ritme. Verder velt nog op dat de etagevensters paarsgewijs om en om verschillende bekroningen tonen.
Nu de vraag of iemand zulke voordeuren herkent. Hierbij valt ook op dat de hoogte van de deuren consequent kleiner is dan de deuropening (ahum, als u begrijpt wat ik bedoel).
Ik vrees dat deze niet bepaald sobere stadswoningen niet meer bestaan.
Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/atlantis_record.asp?ID=41454
Dinsdag 11-7-2006 22:32:46Fred Stam (Schoten Haarlem): Ik kan me op dit moment geen straat bedenken in haarelm die enige overeenkomst vettoont met getoond zoekplaatje. De lantaarn is wel toegepast in Haarlem maar de meesten hadden een rondgevormde lantaarn. In het centrum van Haarlem is ook wel de vierkante lantaarn toegepast. De afwisseling van wat rijkere panden met wat kleinere zoals aan het einde van die straat te zien is zou wel typisch Haarlems kunnen zijn. Vooralsnog geen aanknopingspunten voor Haarlem.
De buurt van de Pieter Kiesstraat en Duvenvoordestraatzou in aanmerking komen maar de bouw daar is veel meer divers als te zine op de foto. Ik ga nog eens kijken aldaar. Maar ik meen Haarlem voorlopig uit te moeten sluiten.
Vrijdag 30-6-2006 00:56:48Martin Snuverink (Voorburg): Mijn suggestie: kijk ook eens in Haarlem.
De Haagse paal is de naam van een type lantaarnpaal, waarvan het model 1867 zeer algemeen gebruikt werd in allerlei Nederlandse plaatsen, waarvan Leiden er slechts één is. Ook Amsterdam heeft ze (Spui, Oudekerksplein, Groenburgwal; maar ook elders: zie ZP 568).
Er zijn verschillende voorbeelden te vinden bij de opgeloste zoekplaatjes. Ik bedoel specifiek de gietijzeren paal en niet de lantaarnarmatuur: Zutphen (ZP 581), Sassenheim (ZP 135), Nijmegen (ZP 527), Apeldoorn (ZP 524), Heemstede (ZP 241), Breda (ZP 242), Rotterdam (ZP 187), Groningen (ZP 307), enz.
Op Haagse palen 1867 werden allerlei lantaarnarmaturen gemonteerd. In Den Haag en misschien ook elders zijn en worden tegenwoordig weer nieuwe lantaarns op nieuwe Haagse palen geplaatst. Kijk voor kenmerken van de Haagse paal op http://www.xs4all.nl/~ftpam010/binnenstad/184/kroonlantaarn.html.
De Haagse paal kwam weliswaar ook in Leiden voor, maar niet zo algemeen. ZP 272 toont geen Haagse palen.
Er zijn verschillende varianten van deze Haagse paal. Ze lijken sterk op elkaar, maar verschillen in detail.
De paal van het zoekplaatje wijkt af van de klassieke “Haagse” Haagse paal: de voet is ranker. Ik heb gekeken of er meer voorbeelden van waren en ik heb er een gevonden, al zit er een ander armatuur op (wat wel meer voorkomt): Haarlem, zie opgelost zoekplaatje 230. Daarom raad ik aan te zoeken in Haarlem. Maar daarmee sluit ik andere steden niet uit.
Links is een bedrijfsgebouw, maar geen stalhouderij, want drempel. Het nogal brede pakhuis is ook intrigerend. Aan de rechterzijde ervan is een brede deur, maar niet voor wagens, want geen lage stoeprand en lage deur.
Ik geloof niet dat het etalageraam er later ingezet is.
Wat ik wel opmerkelijk vind is dat zoveel kinderen omstreeks 1903 al een fiets hadden.
De woningen zijn stadswoningen (etagewoningen), maar bepaald niet sober en eenvoudig, gezien de vele ornamenten.
Zondag 11-6-2006 19:02:32Wim de Koning Gans (): Dat de lantaarnpaal er Haags uitziet, was mij ook al opgevallen. Toch kan ik mij geen enkele Haagse straat voorstellen met een dergelijke afwisseling in de bebouwing. Met name de drie geveltjes in de verte vormen dan een groot obstakel. Om te kijken of deze lantaarnpaal exclusief Haags is, heb ik de ex-zoekplaatjes doorgevlooid, waarbij zoekplaatje 272 uit Leiden mij opviel. Op de Leidse beeldbank vond ik een afbeelding van de Herenstraat die hetzelfde type laat zien (bij zoeken op Crama is het de eerste afbeelding). Dit is natuurlijk geen bewijs dat het Leiden is, maar misschien is het de moeite waard dat onze Leidendeskundige Jeannet de Swijger er eens naar kijkt.
Website: http://www.leidenarchief.nl/component/option,com_memorix/Itemid,26/
Zaterdag 10-6-2006 17:50:41Peter Heuseveldt (Helmond): Ik wilde België ook niet als vaststaand feit poneren, tussen de regels door is in mijn berichtje (hoop ik) wat twijfel te bespeuren.

Wat de symmetrie van het blok/de winkel betreft: ik denk toch dat die winkel origineel niet in het blok voorzien was. Want waarom zouden er dan niet twee of drie winkels in het blok zijn; dat was dan logischer geweest. Verder lijkt me de uitvoering van het etalageraam duidelijk een verbouwing: indien het raam origineel in het blok gepland zou zijn geweest, had ik boven het raam eerder een gemetselde boog conform de andere vensters in het blok verwacht dan de vrij zware lijst die er nu boven is geplaatst.

De blinden blijven voor mij een raadsel. Het woningblok is relatief eenvoudige seriebouw en de blinden lijken mij (maar nogmaals, ben geen specialist op dat gebied) tamelijk luxe voor dergelijke huizen. Dit nog los van het feit dat ik dergelijke blinden nog nooit toegepast heb gezien op zulke eenvoudige seriebouw van eind 19e eeuw.

Van het huis met de hijsbalk lijken de bovenste ramen dichtgemetseld te zijn. Pakhuis? Dat zou kunnen duiden op een straat met nogal gemengde bebouwing en bedrijvigheid: woonblokken afgewisseld met pakhuizen, werkplaatsjes, winkels, e.d. Dit gevoegd bij de opmerking dat de lantaarnpaal van het Haagse type is, doet me een beetje aan de Haagse Elandstraat denken, waar je tot voor kort zo'n gemengd patroon kon aantreffen. Zelfs het huizenblokje op de foto zou daarin passen (in het gedeelte tussen Vondelstraat en Waldeck Pyrmontkade). Ik heb echter geen enkel bewijsmateriaal om deze (wilde) veronderstelling te onderbouwen.
Vrijdag 9-6-2006 23:14:57Leo R (Utrecht): Gezien de schuiframen lijkt me dit niet Belgisch.
Donderdag 8-6-2006 17:53:46Martin Snuverink (Voorburg): Peter, de lantaarnpaal is overduidelijk een type Haagse paal. Als je daarvan één voorbeeld in België kunt vinden, weet je misschien gelijk de stad. Als je meer voorbeelden kunt vinden, ga ik meezoeken daar.
Ook zonder winkel zou het bouwblok volstrekt asymmetrisch en onritmisch zijn.

Dinsdag 6-6-2006 23:17:13Dennis de Waart (Heemskerk): Op dit moment kan ik er ook nog niet veel van maken Peter, maar in Nederland zou ik het toch zeker zoeken. De lantaarn is typisch Nederlands, beetje Rotterdams type, en vooral het pakhuis met hijsbalk en de lagere pandjes ernaast doen wat hun topgeveltjes betreft toch wel erg Nederlands aan.
Dinsdag 6-6-2006 23:02:39Peter Heuseveldt (Helmond): Het gaat hier duidelijk om bebouwing van eind 19e eeuw in een toch stadse omgeving. Blinden zoals op dit zoekplaatje heb ik nog nooit in Nederland (standaard) toegepast gezien op seriebouw uit deze periode. Maar misschien zit ik ernaast, ben geen specialist op dat gebied. Echter, blinden met een los beweegbaar benedendeel zoals in het ZP zijn naar mijn mening niet Nederlands.

De winkel in het midden van het blok lijkt niet origineel, eerder een woning die verbouwd is tot winkel. Immers, indien er winkelruimtes zouden zijn ingepland bij de bouw van het blok, waarom dan alleen op DIE asymmetrisch in het blok gelegen locatie? Ik heb het idee dat vrij snel na de bouw van het blok een benedenhuis is omgebouwd tot winkel.

Al met al zou ik eerder in Noord-België zoeken dan in Nederland. Maar ik laat me graag verrassen...
Dinsdag 6-6-2006 21:07:48  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):