Inzender: Haags Gemeentearchief     Te koop of te ruil? niet te ruil, niet te koop

Gegevens: Boven- en benedenhuizen. Op de hoek een lager pand met een winkel in Kruideniers- en Grutterswaren. Rechthoekige huisnummerbordjes die helaas niet leesbaar zijn.

Datering: 1920 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juni 2006


 Reacties op Zoekplaatje 589 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Rijswijk Z.H.

Martin Snuverink (Voorburg): Beste Theo, zoals ik in mijn vorige reactie al had aangegeven, bestaat het groen op de ingekleurde kaart 3650 uit de bomen van het Park Hofrust. Uit de historische topografische kaart van 1913 blijkt det het Park Hofrust toen veel groter was en begrensd werd door de Laan Hofrust, de Haagweg, de Broeksloot en wat nu de Stadhoudersstraat is.
De ingekleurde kaart kijkt in de richting van de Haagweg, terwijl het zoekplaatje juist kijkt in de tegenovergestelde richting, namelijk naar de rond 1953 aangelegde Steenlaan. Alles klopt dus precies.
Dat het winkelhoekpandje op de ingekleurde kaart 3650 wit, kan natuurlijk door de inkleuring komen, maar op foto 3169 (volgens opgave ca 1930) lijkt het winkelhoekpandje ook lichtgekleurd (als ik het goed waarneem). De kleur bewijst of ontkracht niets.
Website: http://rijswijk.pictura-dp.nl/index.php
Zondag 11-6-2006 18:07:46Wim de Koning Gans (): Wanneer je maximaal inzoomt op de gekleurde kaart nr. 3650 uit de Rijswijkse beeldbank, kun je zien dat het een ingekleurde zwartwitfoto is. Het witte hoekpandje wijt ik aan een fantasievolle inkleuring. De kaart lijkt mij beslist ouder dan 1927 en ook ouder dan het zoekplaatje.
Zondag 11-6-2006 13:07:24Theo (Den Haag): Als je de hoekpanden vergelijkt, kan het haast niet anders dan de
zelfde locatie zijn. Toch is er een ding dat ik niet kan plaatsen,
nl. het groen. Op foto 3650 (1927) zijn behoorlijke bomen te zien op m.i. niet al te grote afstand van het hoekpand. Op ZP ( geschat 1920)
is echter geen park te zien, sterker nog de straat lijkt hier te worden doorgetrokken. Aangezien het hoekpand op 3650 een kleurtje heeft gekregen, lijkt me dat deze foto inderdaad jonger moet zijn.
Rest mij de vraag: waar is het park in het ZP?
Zondag 11-6-2006 12:29:01Martin Snuverink (Voorburg): Wim heeft volkomen gelijk. Geen twijfel mogelijk!
Als je het witte hoekpandje op de kleurkaart van de Tulpstraat Rijswijk vergelijkt met het ZP, zie je dat de 3 ramen van de verdieping exact kloppen, het venster op het parterre op dezelfde plaats zit en de aanbouw waar de ladder tegenaan staat, de schutting waaraan de persoon op een dubbele ladder werkzaamheden verricht en de uitstekende daklijst op de hoek exact corresponderen. Slechts de kleur verschilt, maar dat is gemakkelijk te verklaren. Mij was de overeenkomst niet opgevallen.
Het ZP toont dus inderdaad het einde van de toen nog eenzijdig bebouwde Blekerslaan opde hoek met de Tulpstraat. Het ZP wordt dan gezien langs de Tulpstraat in de richting van de rond 1953 aangelegde Steenlaan. Aan de nog bestaande huizen op het braakliggende terrein van het ZP is te zien dat deze een stuk jonger zijn dan de afgebroken huizen op het ZP, namelijk van rond 1920. Het groen op de achtergrond van de kleurkaart behoorde destijds tot het Park Hofrust en is in die tijd ook bebouwd.
Bij heel nauwkeurig turen is het hoekwinkelpandje nog juist te zien op afbeelding 3169 van de Beeldbank Rijswijk, juist boven de bestelauto.
Hiermee is naar mijn opvatting overtuigend de locatie van het ZP bewezen.
Website: http://rijswijk.pictura-dp.nl/index.php
Zondag 11-6-2006 10:56:53Wim de Koning Gans (): Op de prentbriefkaart van De Tulpstraat in Rijswijk die Martin gevonden heeft, lijkt het hoekpandje van het zoekplaatje te staan, maar dan van de andere kant. De Tulpstraat zou dan de straat rechts op het zoekplaatje moeten zijn. Kan de straat op de voorgrond dan de Blekerslaan zijn? Volgens een oude plattegrond liep die vroeger iets verder door richting de grens met Den Haag. De Rijswijkse beeldbank geeft helaas geen uitsluitsel.
Zaterdag 10-6-2006 19:46:49Martin Snuverink (Voorburg): Na een verkenning ben ik tot de conclusie gekomen dat we dit waarschijnlijk toch niet in Den Haag moeten zoeken. Ik begrijp nu heel goed dat Wim deze foto als (niet-specifiek Haags) zoekplaatje heeft bestempeld.
In de Joan Maetsuyckerstraat in het Haagse Bezuidenhout, even zijde tussen Willem van Outhoornstraat en Juliana van Stolberglaan, staat nog een rijtje huizen van een sterk gelijkend ontwerp met boogconstructies. De Haagse beeldbank heeft hiervan geen afbeeldingen.
In Den Haag ben ik huizen als van het zoekplaatje, waarbij de twee verticale ramen op de tweede verdieping zijn samengevoegd, nergens tegengekomen. Maar dit type huizen heeft wel gestaan in de Tulpstraat in Rijswijk (ZH). Zie Beeldbank Rijswijk, fotonummer 3650. De fotokaart zelf vermeldt abusievelijk “Fulpstraat”. Deze panden zijn tussen vervangen door nieuwbouw. De topgevelafwerking en de hoogte van de ramen van de tweede etage van de bedoelde huizen links op de foto wijken af van die van het zoekplaatje. Hier is het dus ook niet.
De uitgebouwde schoorstenen en de positie ervan op het zoekplaatje zijn bijzonder, vooral omdat de haardplaatsen zich doorgaans in de grote kamers bevinden. Ik vermoed dat deze schoorstenen de rook afvoeren van de uitbouw met de winkel. Ik denk ook dat deze uitbouw met winkel behoort bij het naastliggende benedenhuis (de tweede voordeur vanaf de winkel). Hier is dan geen uitbouw naar achter, maar naar opzij. Boven de winkel zijn dan de slaapkamers van dit benedenhuis. Vanwege de al eerder bestaande huizen in de zijstraat uiterst rechts was er waarschijnlijk onvoldoende ruimte om naar achter uit te bouwen en heeft men voor deze oplossing gekozen.
Hiermee ben ik nog niet veel verder gekomen dan de conclusie dat Den Haag en Rijswijk niet waarschijnlijk zijn. Voorburg is uitgesloten.
Website: http://rijswijk.pictura-dp.nl/index.php
Maandag 5-6-2006 14:50:12Martin Snuverink (Voorburg): Niet Fahrenheitstraat 215 - 221 in Den Haag, al is er wel enige gelijkenis.
Vrijdag 2-6-2006 08:44:36H de Haas. (Den Haag): Volgems mij komt mij dit bekend voor in Den Haag. Ik heb het even op de site van het HGA opgezocht en volgens mij klopt dit. Ik denk dat dit de panden zijn aan de Fahrenheitstraat nr. 215/221. In ieder geval is er veel gelijkenis.

Groetjes Hans.
Vrijdag 2-6-2006 00:43:07Martin Snuverink (Voorburg): Wim de Koning Gans heeft niet aangegeven dat dit niet in Den Haag is. Ik zoek het beslist vooreerst in Den Haag.
Het lijkt of de straat die uiterst rechts naar achter wegloopt licht gebogen is. Het braakliggende terrein ligt een meter lager dan de straat, wat op veengrond wijst. Bovenlichten zonder glas in lood wijzen op een volkswijk. De benedenhuizen hebben waarschijnlijk een uitbouw naar achter. Het kan Transvaal of het meest westelijke deel van de Schilderswijk zijn, maar eventueel ook het gebombardeerde/ afgebroken deel van Bezuidenhout.
Het lage winkelhoekpand is merkwaardig, maar lijkt wel een eenheid te vormen met de andere huizen. Ik zie althans geen doorlopende verticale voegnaad. Art-Nouveau-bouw van 1905-1915.
Donderdag 1-6-2006 13:59:40  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):