Eigenaar: Arnold de Haan      

Gegevens: Dit is een foto van een setje van 2. Het lijkt me dat dit plaatje, gelet op het rijtje dienstwoningen, bij een sluizencomplex gemaakt is alhoewel op de foto een sluis niet direct herkenbaar is. Op de 2e foto is een schip te zien met de naam "MAASMOND" zodat de locatie vermoedelijk in de omgeving van Rotterdam moet worden gezocht.

Datering: 1910 ?   Formaat: 9 x 13 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 april 2006


 Reacties op Zoekplaatje 576 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Velsen

Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Prachtige foto's Rien! Ik was alleen verbaasd over de verbreding.
De verbreding van 1904 waarvoor de nieuwe spoorbrug nodig was, gebeurde volgens mij aan de noordzijde. De nieuwe brug kreeg toen immers een forse aanbrug aan die noordzijde. De middenpijler van de nieuwe draaibrug kwam iets zuidelijker te liggen en iets ten westen daarvan. Westelijk van de spoorbrug bleef de zuidoever met de spoorweg naar IJmuiden en de oeverweg op zijn oude plek en werden de sluizen alsmaar noordelijker aangelegd.
Ten oosten van de spoorbrug moest natuurlijk de fabriek van Van Gelder gespaard blijven en vond enige verbreding van het kanaal aan de zuidzijde plaats, als gevolg waarvan Velsen Zuid werd aangetast. Dit punt is echter altijd een bottleneck gebleven voor de scheepvaart.
Op het ZP dat nog oostelijker gesitueerd is (ter plaatse van de pont waarmee ook de stoomtram overvoer) is de bebouwing inclusief de dienstwoningen van het ZP ook weer voornamelijk aan de noordzijde verdwenen, als ik het wel heb en de kaarten goed bestudeer. Omdat dit ook in mijn hoofd zat, verbaasde je me met je antwoord.
Maar goed, de plek is gevonden. En nogmaals: leuke bewijsfoto's!
Vrijdag 7-4-2006 18:27:04Rien Roodzant (Uitgeest): aan de noordkant van het Noordzeekanaal is wel een kleine verbreding geweest ter hoogte van Velsen, maar aan de zuidkant is toch wel het het meeste weggehaald t.b.v.de verbreding. Het halve dorp velsen is verdwenen en zo ook de mooie villa's die aan de stationsweg stonden.
Wat betreft de woningen op het zoekplaatje, die stonden aan de noordzijde van het Noordzeekanaal.Aan de noordzijde zijn inderdaad veel woningen afgebroken naar mijn mening i.v.m.uitbreiding van de papierfabriek van "van Gelder".

groeten,Rien RoodzantFoto's ingezonden door Rien Roodzant - red.

Donderdag 6-4-2006 21:22:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het Noordzeekanaal is naar het noorden toe verbreed. Op de zuidelijke oever lag de spoorweg naar IJmuiden en juist ten noorden hiervan op de oever nog een weg. Zo is het nu nog. Aan de noordzijde is veel afgebroken en dus ook de dienstwoningen die wellicht het brug- of pontpersoneel huisvesting boden.
Snel opgelost, Rien Roodzant, proficiat! Zou het ZP met de aannemerslocomotief in Wijkeroog gemaakt kunnen zijn?
Donderdag 6-4-2006 19:03:31Martin Snuverink (Voorburg): De foto met identificatienummer 54-050356 van de Archiefdienst voor Kennemerland (zie link) toont het gelijk van Rien Roodzant aan.
U kunt daarop ook zoeken op "Velsen-Noord", "Noordzeekanaal" en "Rijkspont 7".
Deze foto toont exact hetzelfde rijtje dienstwoningen als op het zoekplaatje. Velsen-Noord heette destijds Wijkeroog. Dit dorp bestaat niet meer.
Het is mij nog niet helemaal duidelijk of de dienstwoningen op de noord- of de zuidoever stonden.
Het Noordzeekanaal was toen ca 80 m breed en nu ca 240 m. De plek is ongeveer ter hoogte van waar nu de Velsertunnel ligt. Er is niets meer van herkenbaar.
Bravo Rien!
Website: http://www.rvc.nl/historical/haarlem/search.asp?refresh=true
Donderdag 6-4-2006 18:23:42Rien Roodzant (Uitgeest): het lijkt mij waarschijnlijk dat dit het Noordzeekanaal is ter hoogte van het oude dorp Velsen. Men is hier bezig met de aanleg van de zuidelijke ponthaven.De noordelijke ponthaven is gesitueerd links van de woningen.Soortgelijke woningen stonden ook aan de linkerzijde van de noordelijke ponthaven aan de zg.Kanaalkade.Ik zal Martin even een foto sturen van mijn eerste gedachte.De pont moest inderdaad een bocht nemen om aan te leggen.Foto's van ponthaven en woningtype volgen!De datum van 1910 kan kloppen

Groeten, Rien Roodzant
Donderdag 6-4-2006 12:38:19Martin Snuverink (Voorburg): Om allerlei dwaalsporen te voorkomen lijkt het mij zinvol dat de webmaster het tweede plaatje van Arnold de Haan ook te plaatst. Een scan hiervan is reeds in mijn bezit en geeft veel extra informatie over de omgeving. De tweede foto toont een behoorlijk uitgebreide bebouwing langs en achter de dijk. Deze dijk is niet hoog en zal niet gelegen zijn aan een water waar de waterstand sterk wisselt. Dus niet in getijdewateren of aan de grote rivieren of zeearmen.
Een van de grotere kanalen ligt voor de hand. Het Noordzeekanaal met zijkanalen is hierbij niet uitgesloten, maar ook het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal komen in aanmerking. Ik schat dat de foto van de jaren 1930 is. In 1938, het geboortejaar van onze vorstin, werd de Beatrixsluis in Vreeswijk opgeleverd, waarmee ik niet direct wil suggereren dat het daar is.
Inderdaad lijkt op de voorgrond een veerstoep te zijn. De positie ervan vind ik merkwaardig.
Woensdag 5-4-2006 13:06:18Gerard Nachbar (Almere): Correctie: locatie direct oostelijk van de Hembrug.
Woensdag 5-4-2006 12:46:26Gerard Nachbar (Almere): Ik denk dat de Nieuwe Maas veel breder is dan wat we op het ZP zien. In de loop der tijden is het Noordzeekanaal diverse keren langs bepaalde gedeelten verbreed Ún verdiept (baggermolen!). We zien in het ZP een klein steigertje met rechts daarvan mogelijk het remmingen- en geleidewerk van een veerpont. Qua pontveren hadden we het Hemveer (eerst nabij hoek met Voorzaan = Zijkanaal G; later verplaatst naar een locatie direct westelijk van de Hembrug) en het Velserveer; ongeveer daartussen het veer van Buitenhuizen. (Alle drie veren bestaan overigens nog steeds.) Nabij het Hemveer bevonden zich aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal dienstwoningen en een gemaal. (Zijpad: eerst is het Noorzeekanaal plus sluizen gemaakt; de IJ-polders zijn drooggelegd via op het Noordzeekanaal uitwaterende gemalen.) Dit alles is op enig tijdstip opgeofferd aan de kanaalverbreding. Er zijn plaatjes waarbij de meest zuidelijke pijler van de Hembrug nog op land stond. Daar zijn nog foto's van toegankelijk. Ik heb bij dit ZP een licht aha-gevoel.
Woensdag 5-4-2006 12:45:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ten overvloede ja, want ik stel juist duidelijk dat het ZP-type soberder is dan de prachtige gebouwen langs het (voormalige)Merwedekanaal. Bovendien werden in de regel geen viervoudige (hoogstens tweevoudige) woningen gebouwd bij bruggen. Wel bij sluizen en wellicht voor loodsdiensten rond de Westerschelde.
Dinsdag 4-4-2006 17:21:52Leo R. (Utrecht):
Wellicht ten overvloede, de dienstgebouwen bij het Merwedekanaal zijn geheel anders dan het hier afgebeelde pand.
Dinsdag 4-4-2006 09:39:23Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Naar mijn smaak zijn de op de achtergrond zichtbare geschakelde huisjes wel degelijk dienstwoningen van Rijkswaterstaat bij een groter sluizencomplex. Het type is soberder dan hetgeen bij het Merwedekanaal (later Amsterdam-Rijnkanaal) bij Breukelen is toegepast. Maar het kan zich meten met het (latere) type dat bij Hansweert - Vlake is gebouwd. Zoek eens op Google bij dienstwoning.

Ik vind het decor met die lage horizon helemaal niet zo Pernissig. En dat het schip Maasmond heet, zegt niets over de locatie van het ZP. Een eigenaardigheid van schepen is nu eenmaal dat je ze overal kunt tegenkomen...

Quarantaineinrichtingen met zogenaamde ontluizingsgebouwen en een hele santekraam aan belendende panden waren toch wel wat groter opgezet en meestal te vinden bij de toenmalige passagiersterminals.
Maandag 3-4-2006 19:25:19Martin Snuverink (Voorburg): Deze foto heeft niets met een sluizencomplex te maken, maar hoogstwaarschijnlijk alles met het graven van een van de Rotterdamse petroleumhavens. De installatie op de achtergrond is een baggerwerktuig.
De datering 1910 lijkt me te vroeg.
Vergelijk de link, catalogusnummer 2002-260 (vrij zoeken: Pernis 1932).
De exacte co÷rdinaten zijn nog niet bekend. Als we het rijtje dienstwoningen kunnen terugvinden, zijn we er. Gefluisterd wordt dat dit de quarantainehuisjes in Pernis zijn.
Nader onderzoek volgt.
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Maandag 3-4-2006 13:52:13Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.