Eigenaar: Nico de Bont      

Gegevens: Op de achterzijde van de foto staat bij afzender de "Bakertand" te Goirle vermeld.

Datering: 1930 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 maart 2006


 Reacties op Zoekplaatje 565 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


's-Hertogenbosch

M.Bruggeman-Wijffels (Groesbeek): Bij toeval kwam ik vandaag hier terecht: mijn ouderlijk huis, of liever huizen.Ik ben geboren op Boschveldweg 16 en ons gezin is later verhuisd naar nr. 17, toen mijn vader directeur van de Botermijn werd.Wij hebben er gewoond tot oktober 1944, toen bij de bevrijding van den Bosch de hele buurt verwoest werd.
De botermijn is opgericht rond 1900 en toen moet dit pand gebouwd zijn
Zondag 12-11-2006 17:26:25J. Wijffels (Tilburg): Dit pand is bedrijfspand met 4 woonhuizen van de Botermijn C.V. Het werd gebouwd rond 1900. Het is op 26 Oktober 1944 verwoest. In 54 herbouwd, maar ook dat pand is alweer door een ander vervangen. Ik heb van 1932 tot'44 op nr. 16 resp nr 17 gewoond. Dezelfde foto is in mijn bezit. Vermoedelijke datering van foto 1915?-1920?
Zondag 12-11-2006 17:10:03Martin Snuverink (Voorburg): Om met Sjoerd te spreken: ik vermoed dat de bewijsafbeelding van Wim dKG destijds nog niet op de beeldbank van 's-Hertogenbosch stond.
Vrijdag 21-4-2006 21:48:39Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Vreemd. Want ik heb na mijn bijdrage van 24 maart al wel op Atlantis Boschveldweg gezocht maar de afbeelding niet aangetroffen. Hoe dan ook, we zijn er uit.
Vrijdag 21-4-2006 21:07:01Martin Snuverink (Voorburg): Wim, perfect bewezen. Ik kende die Beeldbank van Den Bosch niet en had 'm niet kunnen vinden, anders had ik die natuurlijk wel geraadpleegd. Dit is het verschil tussen een professional en een amateur!
Ik stel voor dat onderstaande site wordt toegevoegd aan de beeldbankenlink.
Website: http://zoeken.stadsarchief.nl/atlantis/
Vrijdag 21-4-2006 00:06:13Wim de Koning Gans (Den Haag): Ben ik de eerste die in de Beeldbank van het Stadsarchief Den Bosch zoekt? Het lijkt er wel op, want daarin is deze zelfde foto te vinden met de datering 'ca. 1928'. Het is de Botermijn waar Martin het al over had, Boschveldweg 14. Foto 0057446.
Foto 0014585 laat hetzelfde pand zien als 'verwoeste Tricotfabriek "Tribosa"' in oktober 1944. Knap gevonden, Martin!
Website: http://zoeken.stadsarchief.nl/atlantis/
Donderdag 20-4-2006 22:43:55Martin Snuverink (Voorburg): Goed werk van Jelle Rutgers. We zitten op de goede weg en dit stemt hoopvol. Helaas heeft Jelle's waarneming ter plaatse niet het ultieme bewijs kunnen leveren.
Zoeken naar andere locaties heeft n.m.m. pas zin, nadat iemand heeft bewezen dat de Bossche Boschveldweg niet de juiste locatie is.
Het gaat er nu dus eerst om te bewijzen dat deze locatie wel de juiste is (waarvan ik langzamerhand overtuigd raak).
Donderdag 20-4-2006 21:58:40Jelle Rutgers (Schaijk): Ik denk dat we warm zitten. Helaas is op de hoek Boschveldweg - Maaslandstraat het blok gesloopt, er staat nu een modern kantoor. De situatie komt wel overeen met het ZP, ik ben geniegd te zeggen dat het klopt. Helaas is enig tastbaar bewijs niet meer voorhanden in de vorm van een nog bestaand pand.

Wegens tijdgebrek heb ik alleen daar even kunnen kijken, maar een nadere inspectie van de stationsbuurt is zeker aan te raden; er staan veel bijna identieke panden als op het ZP!
Donderdag 20-4-2006 13:33:33Jelle Rutgers (Schaijk): Morgenavond zal ik na mijn werk, gewapend met camera, de Boschveldweg verkennen. Mijn bevindingen plaats ik morgenavond, wie weet met bewijsfoto!
Dinsdag 18-4-2006 20:28:32Martin Snuverink (Voorburg): Aardige informatie over de omgeving Boschveldweg is te vinden op de link.
Volgens de telefoongids van 1915 waren aan de Boschveldweg diverse bedrijven gevestigd: een botermijn, een accountantskantoor, een steenhouwerij, een confectiefabriek, een stoomtramwegmaatschappij.

Website: http://members.home.nl/klijnholstz/boschveldweg.htm
Zaterdag 25-3-2006 23:15:36Martin Snuverink (Voorburg): Excuus, Peellandstraat in mijn vorige reactie moet zijn Maaslandstraat.
Zaterdag 25-3-2006 14:17:43Martin Snuverink (Voorburg): Steeds meer krijg ik het gevoel dat we in Den Bosch op het goede spoor zitten, vooral dank zij de spoorwegdeskundigheid van Sjoerd Eeftens.
Zoek op de Railatlas (link) naar kaart 159 en je vindt een kaart van de tramsporen in de omgeving van de Boschveldweg. Bovenaan links van Meijerijplein is een verticale verbindingsstraat tussen Koninginneweg (onder) en Boschveldweg (boven). Dit straatje zou de tegenwoordige Peellandstraat moeten zijn. Ter hoogte van de T-kruising aldaar ligt een wissel in het tramspoor. Deze T-kruising ligt aan de oostzijde van de Boschveldweg.
Nu is het zaak eerst te onderzoeken of het ZP op deze plek is geweest.
Website: http://www.railatlas.nl
Zaterdag 25-3-2006 11:33:40Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ter verduidelijking:
De Oranje Nassaulaan heet nu Koningsweg; hier lagen ten zuiden van het huidige Stationsplein geen zijsporen. De wisselsteller op het ZP duidt op een zijspoor. Dus ik denk niet dat het daar is.
De trambaan ging van de Koningsweg met een grote slinger over het Stationsplein naar de Boschveldweg waar het eindpunt van de HB lag met een aantal zijsporen en een goederenverlading. Op het Zp is duidelijk een T-kruising te zien. De Boschveldweg had T-kruisingen met de Maaslandstraat, de Peellandstraat, de Kempenlandstraat en nog wel een paar verderop maar die ik afwijs om de omgeving.

Zaterdag 25-3-2006 09:24:17Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het tramspoor is welhaast zeker 1067 mm en kan heel wel van de HB zijn. Dit was een degelijke maatschappij. De wisselsteller met kloot is een degelijk ding; er waren in den lande wel minder degelijke stellers. De trambaan in de Oranje Nassaulaan en in de Koninginnelaan lag aan de westzijde.
Nabij het station lagen zijsporen, niet in de Oranje Nassaulaan.
Het ZP zou ook de hoek tussen de toenmalige Boschveldweg (met tramspoor) en de Maaslandstraat (naar het oosten aftakkend) kunnen voorstellen, juist ten noordoosten van het SS-station, alhoewel deze hoek op de kaart niet 90 graden is. Hier lagen namelijk wel zijsporen.
Een stalhouderij is hier heel voorstelbaar omdat het goederenstation van de HB er vlakbij was.
Vrijdag 24-3-2006 23:27:41Martin Snuverink (Voorburg): Sjoerd, kun jij aangeven of deze trambaan 1067 mm kan zijn en van de HB kon zijn?
Gezien de zonweringen lag deze gevelwand niet aan de zuidzijde.
Vrijdag 24-3-2006 23:03:02Martin Snuverink (Voorburg): Wim, misverstandje: ik heb niet gesuggereerd dat de melkfabriek het hoekgebouw op het ZP is - dit had ik ook al geconstateerd op dezelfde foto die jij bedoelt - , maar wel dat het ZP de Koningsweg in Den Bosch zou kunnen zijn.
Vrijdag 24-3-2006 17:45:46Wim de Koning Gans (Den Haag): De beeldbank van het Stadsarchief Den Bosch bevat foto's van de melkfabriek die Martin noemt. Helaas ziet die er anders uit, met grote ronde bogen, o.a. op de hoek. Zelf denk ik dat het gebouw op de hoek eerder een stalhouderij is.
Website: http://zoeken.stadsarchief.nl/
Vrijdag 24-3-2006 10:04:15Martin Snuverink (Voorburg): Omdat fotografen meestal niet te ver van huis werkten en Tilburg volgens Sjoerd onwaarschijnlijk is, probeer ik wat anders: ’s-Hertogenbosch, Koningsweg. Dit is een brede laan, waarvan de eerste bebouwing van rond 1900 dateert. Aan de westelijke zijde liep een stoomtrambaan. Er zijn loodrechte zijstraten. Er waren destijds bomen (en misschien nu nog). In de telefoongids van 1915 worden er enkele bedrijven genoemd. Op de hoek met de Guldenvliesstraat stond een melkfabriek. De buurt had lantaarnpalen van hetzelfde “ronde type”. In de jaren 1900 waren er ook zogenoemde Ritter-lantaarns. Verder kan ik het niet onderbouwen. Beeldmateriaal als bewijs heb ik niet kunnen vinden. Trouwens, de foto lijkt mij aanzienlijk ouder dan van 1930; eerder 1915. De lantaarns zijn volgens mij nog gaslantaarns, dus van voor 1922.
Breda zie ik niet zitten.
Sjoerd, wat denk jij ervan? Anderen ook graag reageren!
Vrijdag 24-3-2006 01:57:24Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Na de beeldbank van Tilburg te hebben bekeken, moet ik toch zeggen dat er weinig kans is dat dit ZP daar is. Er zijn daar weinig haakse t-kruisingen en veel panden met één woonlaag onder de kap. Wellicht moeten we het zoekgebied verruimen.
Vrijdag 10-3-2006 22:37:44Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De ZSM-tram (sinds 1904) uit Oosterhout/Dongen kwam Tilburg aan de noordwestzijde binnen via de Hasseltstraat. Van links kwam (sinds 1881 al) de HB-tram uit de Goirkestraat van Waalwijk. Gezamenlijk werd gebruik gemaakt van het spoor door de Gasthuisstraat. Aan het eind hiervan werd de spoorweg gelijkvloers gekruist, waarna linksaf werd geslagen naar de Spoorlaan. Hier was een gezamenlijk tramemplacement, gelegen aan de zuidzijde.
De HB-tramweg liep (geopend in 1907) door over de Spoorlaan (noordzijde) en sloeg rechtsaf de Heuvel in, waarna de Piusstraat werd gevolgd. Door de Nieuwstraat werd na enkele bochten de Korvelscheweg bereikt. Over het Korvelplein vervolgde de tram zijn weg over de Goirlescheweg naar Goirle en Hilvarenbeek en van daar af naar de Belgische grens en Poppel.
Op het ZP is een wisselomzetstoel met wisselkloot te zien. Op de Spoorlaan lagen zijsporen, maar het tramspoor lag hier naast de weg binnen de bomenrij en niet zoals op het ZP erbuiten. Dus ik denk niet aan de Spoorlaan. Over zijsporen in Tilburg is helaas niets met zekerheid te zeggen omdat de HB lang in Brussel gevestigd was en omdat de BBA bijna alle tramdocumentatie van zijn voorgangers heeft weggegooid. Wellicht biedt de beeldbank Tilburg uitkomst met de opgegeven straatnamen.
Vrijdag 3-3-2006 00:43:27Martin Snuverink (Voorburg): Tilburg?
De Bakertand is een gehucht onder Goirle. Het ligt nu tegen Tilburg aan.
De bebouwing op het zoekplaatje doet nogal steeds aan.
Het ligt voor de hand dat we eerst in Tilburg gaan zoeken. De lantaarnpaal lijkt sterk op de palen die in Tilburg voorkwamen, maar ik heb nog niet kunnen verifiëren of ze exact gelijk zijn.
Op de voorgrond rails van een stoomtram. In Tilburg heeft stoomtram gelopen over de Spoorlaan, Heuvel, Tivolistraat. De Spoorlaan met zijn bomen en tramspoor lijkt hierop het meest, maar mogelijk niet genoeg. Verder onderzoek is nodig.

Donderdag 2-3-2006 23:21:20  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):