Inzender: Dennis de Waart    

Gegevens: Niet gelopen fotokaart van winkel in Koloniale- en Grutterswaren: " De Theekist " van J. Koudenburg. Huisnummer 18. Men verkoopt er o.a.: produkten van Van Nelle te Rotterdam, Vitello, en de zuivere raap- en patentolie. Stedelijke omgeving. In dorso staat stempel van de fotograaf: J.A. v. Riemsdijk. Fotograaf, en staat geschreven: Maatje Akkerman.

Datering: 1910 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 maart 2006


 Reacties op Zoekplaatje 562 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Rotterdam

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): De beide voorlaatste reacties van Martin Snuverink en Ingrid Evers in aanmerking genomen en in overleg met Wim de Koning Gans heb ik besloten zoekplaatje 562 in de serie opgelost te plaatsen. Dit gebeurt dus op zuiver theoretische gronden en dat bij hoge uitzondering. Het streven bij Zoekplaatjes blijft om als bewijs vergelijkbare foto's in te zenden. Ik heb deze oplossing toegekend aan "velen" omdat een ieder zijn steentje aan deze oplossing heeft bijgedragen.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Woensdag 20-6-2007 11:42:44Ingrid Evers (Maastricht): De heer Wachlin bevestigde uit het bevolkingsregister van Rotterdam dat Van Riemsdijk getrouwd was met juffrouw Gestel, zoals Martin vorig jaar maart al aangaf. Later zou hij weer van haar scheiden. Als Van Riemsdijk vanaf 1904 fotografeerde, is het goed mogelijk dat hij deze opname maakte voor 1911, toen de eigenaar J. Koudenburg ermee ophield en de zaak werd verbouwd. Gezien het relatief vroege tijdstip in de fotografische vastlegging van de stad is het hoogst onwaarschijnlijk dat er ooit een vergelijkbare foto boven water komt. Met alle respect voor het streven van Bert Scheijgrond om de bewijsvoering op deze site af te ronden met een visuele ondersteuning, lijkt mij dat in dit geval een onhaalbare en - gezien de overmaat aan archivalische gegevens - een onnodige zaak. Dit ZP lijkt mij met de hulp van een hele schaar deskundigen opgelost te zijn. Het is jammer dat het - uitsluitend vanwege een ontbrekende foto - in de lijst van raadsels blijft opgenomen.
Dinsdag 19-6-2007 14:04:54Martin Snuverink (Voorburg): Prima werk, Ingrid. Hoera. Dit is dus dezelfde Van Riemsdijk die in 1904 in Rotterdam met juffrouw Gestel is getrouwd. Zie mijn reactie van 11-03-2006. Daarmee is Rotterdam statisistisch bewezen. Nu de vraag of de redactie nog fotografisch bewijs noodzakelijk vindt. Een alternatief adres in Rotterdam doet zich niet voor. Snuffelen in het bevolkingsregister voegt m.i. weinig of niets toe.
Donderdag 14-6-2007 12:13:31Ingrid Evers (Maastricht): De heer Wachlin nam contact met mij op over Van Riemsdijk:
'Johannes Abraham van Riemsdijk (geboren 1878) was beroepsfotograaf in Rotterdam van omstreeks 1904 tot zijn overlijden in 1945. Eerder was hij drogist of winkelier. Hij zat op verschillende adressen maar in de begin jaren was hij voornamelijk woonachtig in de Tuinderslaan / Tuindersstraat.'
De gegevens van de heer Wachlin ondersteunen de theorie van Martin Snuverink dat de foto voor 1914 genomen moet zijn. Wat betreft de toegankelijkheid van Wachlins gegevens ben ik een jaar of tien geleden op het verkeerde been gezet. Hij schrijft: 'Zowel instellingen als particulieren mogen altijd (redelijke) vragen stellen over beroepsfotografen in Nederland (geboren voor of in 1880), Nederlands Oost Indië, Suriname of Curacao in mijn bestanden. Als ze het voor publicaties gebruiken, wil ik wel graag dat er naar de bron van informatie verwezen wordt.' En dat is iets heel anders dan ik mij in 1997 uit de derde hand liet vertellen.Woensdag 13-6-2007 20:11:52ingrid Evers (Maastricht): De correspondentie nog eens overlezend, realiseer ik mij, dat het nastreven van een nauwkeurige formulering niet altijd het leidt tot het gewenste resultaat. Correcter zou zijn geweest, als ik in mijn opmerkingen duidelijker had aangegeven dat ik heb begrépen dat Wachlin zijn gegevens verkoopt. Ik heb dat slechts van horen zeggen. De reden dat ik een eventueel vragen om inlichtingen neerlegde bij Wim, was instinctief: misschien is iemand gevoelig voor een vraag afkomstig van het GA Den Haag en bereid een gratis 'consult' af te geven. Merkwaardig, hoe dergelijke overwegingen onbewust en onopgemerkt meespelen in iemands strategie. Niet dat dit beschouwende mailtje ons verder helpt...
Zondag 3-6-2007 23:14:13Wim de Koning Gans (Den Haag): Wanneer Steven Wachlin zijn gegevens verkoopt, gaat iemand dan betalen voor een antwoord op de vraag of Van Riemsdijk voorkomt als Rotterdams fotograaf? Daarnaast vraag ik me af of een positief antwoord op die vraag het bewijs wél hard maakt. Hoewel de kans dat J. Koudenburg op nummer 18 van een andere straat een vergelijkbare winkel heeft uitgebaat, erg klein is, vind ik het een goede zaak dat de redactie streeft naar fotografisch bewijs en daar consequent in probeert te zijn. Mijn idee om zelf een keer naar bewijs te gaan zoeken bij het GA Rotterdam is helaas nog niet verder gekomen dan een voornemen. Tot het tegendeel blijkt, houd ik het voor mogelijk dat wanneer foto 1998-1101 van het GA Rotterdam voldoende scherp is, deze het bewijs zal leveren.
Zondag 3-6-2007 15:09:53Ingrid Evers (Maastricht): Ik had het over 'hoogstwaarschijnlijk', Martin! Mijn opmerking was niet meer dan dat, zeker niet bedoeld als conclusie. Persoonlijk kan ik mij goed vinden in jouw redenering bij dit ZP, maar als die niet als oplossing wordt geaccepteerd, blijft het zoeken naar de fotograaf een optie. Wat betreft diens niet paraisseren in de data-base van Nies Huysmans: ofschoon die site heel veel omvat, claimt de samensteller niet volledig te zijn. Dat is hij ook niet, zoals ik weet uit fotohistorisch onderzoek hier in het zuiden. Daarbij komt, bij nader inzien, dat - als de foto op basis van andere bronnen niet later dan 1911 gemaakt kan zijn - dat jaartal dicht tegen de einddatum van de data-base aanzit; dat zou een tweede reden kunnen zijn waarom de naam van Van Riemsdijk niet (meer) is opgenomen. Die site is blijft echter een waardevol en handig hulpmiddel. Wat betreft Van Riemsdijk: misschien dat iemand als Wachlin zou ons verder zou kunnen helpen.
Zaterdag 2-6-2007 21:23:21Martin Snuverink (Voorburg): Het staat voor mij nog steeds vast dat dit zoekplaatje Prinsenstraat 18 in Rotterdam is. Daarmee staat ook vast dat de foto voor 1911 is gemaakt, want toen hield J. Koudenburg ermee op en werd de winkel verbouwd. Als de bewering van Ingrid dat de foto hoogstwaarschijnlijk van na 1914 dateert tot zekerheid zou worden verheven, zou zij daarmee de oplossing ontkennen en zijn zouden we terug bij af zijn. Het argument dat fotograaf Van Riemsdijk niet voorkomt op lijsten van voor 1914, vind ik veel te zwak voor Ingrid's conclusie.
Zaterdag 2-6-2007 12:55:19Ingrid Evers (Maastricht): Ik vergat nog te vertellen, dat de foto hoogstwaarschijnlijk van na 1914 dateert. De studio van Van Riemsdijk wordt namelijk niet genoemd in de database van Nies Huysmans, die fotostudio's inventariseert tussen 1860 en 1914. Het gaat hier weliswaar specifiek om portretstudio's, maar elke fotograaf verdiende vroeger daarmee zijn boterham. Andere fotografie was boter en beleg.
Website: http://nies.liacs.nl:1860/
Zaterdag 2-6-2007 00:38:58Ingrid Evers (Maastricht): Als ik het goed begrijp, is dit zoekplaatje theoretisch opgelost, nl. Rotterdam, maar is er geen hard fotografisch bewijs, en het is heel goed mogelijk dat een tweede foto van het bewuste pand gewoon nooit boven water komt. Er is gesuggereerd dat er meer zekerheid zou zijn dat het ZP is opgelost, indien men zou weten waar die fotograaf Van Riemsdijk heeft gewoond/gewerkt. De enige die dat mijns inziens meteen zou kunnen vertellen is Steven Wachlin, een fotografie-historicus die jarenlang onderzoek deed naar fotografen in Nederland. Hij heeft zijn bevindingen nooit omvattend op papier gezet, maar wel aan overzichtswerken meegewerkt. Wachlin verkoopt zijn gegevens. Ik weet niet waar hem te vinden, maar het Nederlands Fotogenootschap (website!)of het Leids Prentenkabinet (dr. I. Leijerzapf)zou misschien uitkomst kunnen bieden. Misschien een klusje voor Wim de Koning Gans?
Zaterdag 2-6-2007 00:29:14Martin Snuverink (Voorburg): De reactie van Bert de Boer heeft betrekking op (mijn) eerste reactie van 2-3-2006. Dit is een dood spoor gebleken. Blijkbaar verzuimen mensen nogal eens eerst goed kennis te nemen van eerdere reacties alvorens te reageren.
Vrijdag 12-1-2007 21:37:36Bert de Boer (Westervoort): Sinds enige jaren onderzoek ik de genealogie van Vlieland, als telg van vele generaties De Boer aldaar, met raakvlakken met de familie Koudenburg. Met toeval op deze site gekomen
Geen expliciete info over foto, wel over de volgende persoon:
Bron: www.tresoar.nl
Jan Koudenburg
geboren: 8-11-1874 te Vlieland
zoon van Ietje Koudenburg
N.B. Echtgenoot Louwerens Boers verblijft sedert 1871 op Java; krachtens vonnis arrondisementsrechtbank te Hoorn d.d. 21 oktober 1875, is het kind onwettig verklaard.
overleden: 24-12-1959 te Alkmaar
beroep: Typograaf en letterzetter
gehuwd met Dientje Homan [1876-1951], 3-1-1896 te Beverwijk

Donderdag 11-1-2007 10:40:28Wim de Koning Gans (Den Haag): Vandaag was ik bij Arnoud Voet en heb die gelegenheid aangegrepen om het over dit zoekplaatje te hebben. Arnoud heeft een fotokaart van de Prinsenstraat maar van de oneven zijde. De fotograaf moet ongeveer voor nummer 18 gestaan hebben... Ook heb ik heb boek “De Stadsdriehoek van Rotterdam” Deel 5 ingezien. Niet foto 69 maar foto 70 brengt de even zijde van de Prinsenstraat in beeld, maar helaas valt nummer 18 niet goed te onderscheiden. Foto 1998-1101 in het Gemeentearchief doet dat ook, en ik hou het nog steeds voor mogelijk dat daarop met een loep de overeenkomst tussen het zoekplaatje en Prinsenstraat 18 te zien valt. Overigens vind ik de kritiek van Arnold op mijn analyse van 4 oktober onterecht.
Maandag 20-11-2006 19:50:34Martin Snuverink (Voorburg): Wat Arnold Tak en sommige boeken beweren klopt niet. De Prinsenstraat loopt kennelijk juist andersom: van de Lange Baanstraat naar de Botersloot. Anders valt de huisnummering niet te rijmen. Je begint immers te tellen bij het begin van de straat en niet bij het eind. Daardoor ben ik op het verkeerde spoor gebracht. Desondanks geloof ik nog steeds dat de kruidenier J. Koudenburg van het zoekplaatje zijn nering in deze straat heeft gehad.
Vrijdag 17-11-2006 21:22:10Arnold Tak (Waddinxveen): Graag lever ik nog een bijdrage aan dit ZP. De Prinsenstraat loopt van de Botersloot naar de Lange Baanstraat. Links zijn de zijstraten (van noord naar zuid) Koornstraat, Banketstraat en Lange Pannekoekstraat. Het adresboek spreekt van noordzijde en de huisnummers zijn oneven. Rechts zijn de zijstraten Slachtersgang, Nieuwe Vogelenzang en Halstraat. Het adresboek noemt dit de zuidzijde en de huisnummers zijn even.
Huisnummer 18 bevindt zich dus aan de zuidzijde tussen de Slachtersgang en de Nieuwe Vogelenzang.
Obadja, Christelijke Vereeniging voor Jonge Mannen, was gevestigd op nummer 47, twee panden ten zuiden van het pand met huisnummer 18, waarvan wordt vermoed dat het ZP dit pand in beeld brengt. Dit is dus onjuist, evenals het pand dat wordt aangegeven in een reactie van 04-10-2006 met verwijzing naar een plattegrond.
Ik hoop enige duidelijkheid te hebben gebracht, maar maak hiermee de oplossing allerminst definitief en 100% bewijsbaar, in ieder geval niet met de bewijsopname waarnaar is verwezen in een eerdere reactie op 15-11-2006.
Afrondend zou ik het op prijs stellen niet telkens als quasi-deskundige bij dit ZP te worden betrokken, want dat is ver bezijden de waarheid. Ik lever wel graag een bijdrage als daarom wordt gevraagd.

Woensdag 15-11-2006 23:34:58Martin Snuverink (Voorburg): Prinsenstraat 18, Rotterdam is de definitieve oplossing van dit zoekplaatje.
In het fotoboekje “De Stadsdriehoek van Rotterdam”, Deel 5, van M.M.S. Feringa en H.A. Voet (1995), staat het pand duidelijk op foto nummer 69 uit ca 1908. Deze foto ligt overigens ook voor iedereen ter inzage in een lade in de studiezaal van het Gemeentearchief Rotterdam onder “Prinsenstraat”. Het catalogusnummer is XXV 538.01.
Helaas had ik niet de mogelijkheid mij een digitaal exemplaar te verwerven en op de Beeldbank van het G.A.R. komt de foto helaas niet voor.
Foto 67 van bovengenoemd boekje toont het hoekhuis van de Gedempte Botersloot en de Prinsenstraat. Dit was destijds de winkel van de Weduwe Van der Dussen. Het huisnummer van dit pand is op de Gedempte Botersloot en telt dus niet mee in de nummering van de Prinsenstraat. Als we denkbeeldig vanaf de Botersloot de Prinsenstraat inlopen en de linkerkant in de telrichting aanhouden, zien we het verste pand, een scheef staand huis met een klokgevel, helemaal rechts op foto 69. Met behulp van fot 70 is aan te tonene dat dit het 9e pand is en het moet dus nummer 18 hebben.
De pui van dit huis, de breedte, de twee ramen van de etage en de aansluiting met huisnummer 16 komen precies overeen met het zoekplaatje.
Daarmee is dit zoekplaatje m.i. definitief opgelost.
Wie de foto’s eerst wil zien voordat hij mij gelooft, moet de foto’s of het genoemde boekje maar raadplegen of iemand verzoeken te getuigen.
Woensdag 15-11-2006 15:48:34Arnold Tak (Waddinxveen): Op verzoek van Bert Scheijgrond (Redacteur Zoekplaatjes) en Wim de Koning Gans heb ik afgelopen vrijdag 06-10 vluchtig even op het G.A.R. gekeken naar aanvullend bewijs. Ik heb tot nu het volgende gevonden: in 1892 is een aanvraag ingediend voor het adres Prinsenstraat 18 i.v.m. het verbouwen van de onderpui en in 1911 voor het oprichten van een waterstokerij. Vanaf adresboek 1912 bevond zich op dit adres een waterstokerij. A. Overdulve was de uitbater/uitbaatster. Aanvullend beeldmateriaal heb ik nog niet, maar over 1 1/2 week ben ik weer op het G.A.R. en dan zal ik een aanvullende poging wagen. Wordt vervolgd.
Nog even van wie daar mogelijk in is geïnteresseerd: de adresboeken van Rotterdam zijn sinds een maandje on-line te bekijken via de site van het G.A.R.
Zondag 8-10-2006 17:37:38Wim de Koning Gans (Den Haag): Het Rotterdams Historisch Museum heeft een gevelsteen uit de Prinsenstraat (nr. 53) en een lantaarnplaatje (onderaan de pagina) van die straat, helaas van de oneven kant. Er hoort een kaart bij (zie link). Uit gegevens van de adresboeken valt af te leiden dat de nummers 12-28 tussen de Slachtersgang (blauw op de kaart, volgens mij ten onrechte) en de Nieuwe Vogelenzang lagen. Vanaf de Nieuwe Vogelenzang is het dan het zesde pand. Dit staat afgebeeld op foto 1998-1101 van het GA Rotterdam. De vergroting in de beeldbank geeft geen uitsluitsel, maar mogelijk het origineel wel.
Andere zoekwegen:
- Misschien zijn er gedetailleerde luchtfoto's van de Prinsenstraat.
- Het Handelsregister vermeldt mogelijk de bedrijfsnaam De Theekist.
- Raadpleging van de collecties van het Rotterdams Historisch Museum en H.A. Voet.
Ik zal mijn bevindingen naar Arnold Tak mailen.
Website: http://www.bouwhistorierotterdam.nl/kaart.aspx?id=52
Woensdag 4-10-2006 14:11:48Martin Snuverink (Voorburg): J.A. van Riemsdijk komt inderdaad niet in de Rotterdamse adresboeken voor. Dit had ik al geconstateerd. Wel is er volgens het GAR op 09-03-1870 in Rotterdam ene Jacobus Adrianus van Riemsdijk geboren. verder is er van dezelfde ouder seen gelijknamige zoon geboren in Heenvliet op 13-10-1867. deze zal wel op zeer jeugdige leeftijd zijn overleden.
Dinsdag 3-10-2006 22:53:28Dennis de Waart (Heemskerk): Wie weet kan Arnold Tak inderdaad bij het GAR, waar hij zo nu en dan komt, speuren naar beeldmateriaal of ( ver )- bouwtekeningen van deze locatie. Arnold zelf heeft helaas geen afbeeldingen van deze locatie in zijn collectie en ook de fotoboeken van Rotterdam die hij bezit, we hebben er samen in gekeken, geven helaas geen beeldmateriaal van dit stuk straat. De vermelding van J. Koudenburg in de online adresboeken is natuurlijk prachtig, maar helaas komt er in deze adresboeken geen J.A. van Riemsdijk voor als fotograaf in Rotterdam. We zouden een dubbelcheck hebben als ook de fotograaf J.A. van Riemsdijk uit bepaalde bronnen zou kunnen worden " opgediept ".
Dinsdag 3-10-2006 19:39:26Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Alvorens dit zoekplaatje in de serie opgelost te plaatsen, zou ik toch gaarne een vergelijkbare foto zien. De oplossing is theoretisch misschien 100% in orde, maar bij een theorie hoort een bewijs.Ik heb Arnold Tak al verzocht eens bij het GAR te speuren. Dus voorlopig nog even geduld uitoefenen.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Dinsdag 3-10-2006 11:07:04Ben Verhagen (Rotterdam): Ik sluit mij aan bij Martin dat dit zoekplaatje is opgelost.
de feiten uit Genlias en de adresboeken van Rotterdam sluiten
naadloos op elkaar aan.

Maandag 2-10-2006 23:56:47Martin Snuverink (Voorburg): Graag een berichtje van de redactie waarom dit plaatje nog niet als opgelost is erkend. Nu blijft dit plaatje zweven.
Maandag 2-10-2006 21:44:50Martin Snuverink (Voorburg): Eureka!
In tegenstelling tot wat het zoekwerk van Arnold Tak opleverde (zie reactie van Dennis op 11-03-2006) geven de adresboeken van Rotterdam, die nu digitaal raadpleegbaar zijn op de website van het GAR, wel degelijk de oplossing.
De adresboeken van 1901, 1902, 1906 t/m 1909 vermelden: J. Koudenburg, winkelier (in kruidenierswaren), Prinsenstraat 18. Deze straat bestaat niet meer. In 1899 was hij venter en in 1900 aardappelkoopman, steeds Prinsenstraat 18. In 1910 had J. Koudenburg de winkel niet meer.
Het is sneu dat Arnold Tak net in de verkeerde adresboeken heeft gezocht.
Dat naam, huisnummer, beroep en tijdperk alle overeenkomen met het zoekplaatje, kan niet op toeval berusten.
Het GAR en andere Rotterdamse pagina's geven helaas geen afbeeldingen waarop Prinsenstraat 18 herkenbaar is. De bouwstijl en sfeer van het zoekplaatje passen overigens perfect bij de oude foto's van deze straat. Het lijkt me niet noodzakelijk nog naar bewijsbeeldmateriaal te zoeken voordat het plaatje als opgelost kan worden beschouwd. Maar het zou wel leuk zijn en misschien heeft Arnold Tak of het GAR nog zulke afbeeldingen achter de hand.
J. Koudenburg kan zijn geweest (dit had Erica ook al gevonden):
1) Jacob Koudenburg, geb. Grouw ca 1862, gehuwd in R’dam 1894 met Maria Cornelia Birkhoff (23 jaar) uit Ooltgensplaat.
Ten slotte, Maatje Akkerman is vast de persoon die Erica heeft vermeld in haar tweede reactie van 11-03-2006 en niet de Maatje die ik eerder die dag heb vermeld.
2) Jan Koudenburg, geb. A’dam ca 1869, gehuwd in R’dam 1902 met Cornelia Geertruida Droogleever (18 jaar) uit Capelle a/d IJssel.
Ik geef Jacob de meeste kans vanwege leeftijd, herkomst en het verband tussen aardappel(handel) en Ooltgensplaat.
Maatje Akkerman is waarschijnlijk de persoon die Erica heeft vermeld in haar tweede reactie van 11-03-2006 en niet de Maatje die ik eerder die dag heb vermeld.
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/
Zaterdag 30-9-2006 01:36:32Dennis de Waart (Heemskerk): Na Sjoerd op verzoek een detailscan van de naam op het bovenlicht van de winkel toegezonden te hebben, is hij overtuigd dat er J. Koudenburg staat. Kan iemand nagaan of is er een instantie die weet waar er een fotograaf met de naam J.A. v. Riemsdijk gevestigd was? Dit lijkt me van belang voor het oplossen van dit zoekplaatje.
Zondag 17-9-2006 13:57:10Wim de Koning Gans (): Mijn ervaring is dat (minuscule) letters op een scan meestal niet duidelijk overkomen. Ronde vormen opbouwen met vierkantjes, daar wringt de schoen. Kijken met de loep is een stuk betrouwbaarder dan kijken naar een scan, en wanneer Dennis een conclusie trekt en geen slag om de arm houdt, zegt dat mij genoeg.
Woensdag 16-8-2006 22:51:12Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Sorry Wim, maar van alle ingangen wordt uitgerekend de discutabele: de naam Koudenb-rg, het meest gebruikt. En dan is het toch niet zo gek om daarover zekerheid te krijgen middels een detailscan? Is zo gebeurd!
Naast Koudenb-rg kan er immers nog van alles staan; Luttenb-rg,
Luifelenb-rg, het is niet te lezen op het ZP. Hiermee trek ik de blik van Dennis beslist niet in twijfel, laat dat duidelijk zijn.
Woensdag 16-8-2006 17:12:51Wim de Koning Gans (Den Haag): Met het zoeken in het repertorium had ik gehoopt de zoektocht een nieuwe impuls te geven, maar dat is niet helemaal gelukt. Het gaat nu alleen maar over wat er staat. Ik hecht veel waarde aan het oordeel van Dennis en het lijkt mij zinvoller uit te gaan van Koudenburg. Schiedam en Vlaardingen lijken mij het onderzoeken waard, wie heeft daar adresboeken van?
Woensdag 16-8-2006 07:46:37Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Helaas heb ik nog niet veel medestanders in de naam Koudenberg. Maar als Wim nu eens zou kunnen zoeken in het Repertorium op Koudenberg? Dan doe ik Gen-lias wel. Kom op, help me eens, vrienden?!
Dinsdag 15-8-2006 21:29:01Dennis de Waart (Heemskerk): Desgewenst staat het een ieder vrij om op Koudenberg te zoeken natuurlijk. Ook op een detailscan meent de een Koudenburg, de ander Koudenberg te lezen. Dit voegt verder niets toe. En nee, ik vind je niet eigenwijs Sjoerd.
Maandag 14-8-2006 23:07:58Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Mag ik jou, Dennis, vragen om een detailscan van de naam? Het is vrij essentieel dat we die goed zien: vrijwel alle inzendingen tot nu toe maakten gebruik van de ingang op de naam Koudenburg/Koudenberg.
Ik wil niet eigenwijs zijn, maar heb in mijn werk veel met (historische) handschriften te maken en meen daarom toch iets anders te zien dan jij, Dennis. Natuurlijk kan ik het geheel mis hebben maar ik ben nu niet overtuigd.
Maandag 14-8-2006 22:49:08Dennis de Waart (Heemskerk): Ik heb op het origineel nogmaals naar de naam op het bovenlicht gekeken. Na vergelijking van de derde letter: u, en vijfde letter: e, met het einde van de naam kan ik niet anders concluderen dan dat er Koudenburg staat zoals reeds eerder door mij vermeld.
Zondag 13-8-2006 22:04:56Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Naar mijn mening staat er wel degelijk Koudenberg. Het is lopend schrift waarmee de naam is geschreven boven de ingang van de winkel. Na de e gaat het schrift omhoog voor de lopende r die daardoor op een u kan lijken. Dennis, kijk nog eens heel goed?!
In Breda heb ik alle oude straten bekeken vanmiddag. Dat bracht me op de brandende vraag waarom hier zo irritant weinig winkels een huisnummer hebben. Ik heb echter geen pand aangetroffen op een nummer 18 dat voldoet (lees ook: zou hebben voldaan) aan de bouw van het ZP.
Maandag 31-7-2006 18:46:03Wim de Koning Gans (): Het Nederlands Repertorium van Familienamen, dat statistische gegevens bevat van de Volkstelling van 31-12-1947, laat een concentratie van de naam Koudenburg zien in Friesland, voornamelijk in kleinere plaatsen. Franeker komt met 9 misschien nog in aanmerking. Amsterdam (32) is al afgevallen, evenals Rotterdam (22). In de omgeving van Rotterdam komen Schiedam (8), Vlaardingen (3) en Maassluis (3) misschien in aanmerking. In Alkmaar kwam de naam 3x voor, in Velsen 4x. Er zit wel veel tijd tussen het zoekplaatje en de volkstelling, maar misschien is het toch een indicatie waar eventueel verder gezocht kan worden.
Maandag 31-7-2006 12:24:46Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Sinds enige jaren is de stad Breda ingelijfd in ons mooie dorp Prinsenbeek :) en ligt dus vlakbij. Ik zal mij wederom ter stede begeven om te kijken.
Zondag 30-7-2006 19:36:29Peter M. (A'veen): Dit zoekplaatje doet me ook een beetje denken aan het al opgeloste zoekplaatje 485, wat Breda bleek te zijn.

Peter.

Zondag 30-7-2006 02:09:58Dennis de Waart (Heemskerk): Onlangs op het gemeentearchief te Amsterdam het bevolkingsregister, gezinskaarten en adresboeken doorgenomen. Ik heb, net als een kennis van mij die eerder al gezocht had, geen match met dit zoekplaatje kunnen vinden, noch op de naam J. Koudenburg, noch op de naam J.A. van Riemsdijk. Het heeft er alle schijn van dat we het toch niet in Amsterdam moeten zoeken. Beverwijk en Arnhem vielen reeds af, Amsterdam waarschijnlijk ook. Als het Den Haag zou zijn zouden we beslist iets van Wim en Martin gehoord moeten hebben. Met welke plaats hebben we dan wel van doen? Mogelijk toch Rotterdam? Utrecht? Delft? Wie o wie helpt ons uit deze impasse?
Donderdag 27-7-2006 21:38:37Dennis de Waart (Heemskerk): Hans van den Berg vertelde mij dat hij het pand Ketelstraat 18 te Arnhem ter plaatse heeft bekeken. Dit pand komt niet, zelfs niet in eventueel verbouwde vorm, overeen met het pand van " De Theekist " op het zoekplaatje.
Zaterdag 22-7-2006 21:23:14Martin Snuverink (Voorburg): In de Ketelstraat 18 te Arnhem (bekend van het Monopoly-spel en de belangrijkste winkestraat van Arnhem) zit nu een filiaal van Miss Etam. Helaas heb ik op Gelderland in Beeld (Arnhem) geen beelden gevonden van een winkelpand van twee ramen breed en een dubbele deur voor winkel en bovenhuis. Voor een Arnhemmer moet het door ter plaatse te gaan kijken gemakkelijk zijn na te gaan of Ketelstraat 18 de juiste locatie is. Tenzij dit is gebombardeerd….
Ik ben hierin niet optimistisch.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php
Maandag 19-6-2006 22:12:42Erica (): Wilde gok: Ketelstraat 18 te Arnhem ? (geen Koudenburg, maar wel huisnummer 18, koloniale waren, thee en vitello margarine)


- 963 Hagenbeek, R., in kol. waren, Ketelstr. 18
839 Burk, S. v., in kol. waren, Jansstr. 18
[http://home.planet.nl/~hjdewit/bronnen/tel1915/pag/147.htm]

- ...Vitello per pond 45 cent ...
R. Hagenbeek, Ketelstraat 18, Arnhem telef. 963
Rietgrachtstraat 115 telef 1951.
[bron: het Centrum 1915_08_13_0_04 ]

- DRINKT 'Stofthee met een zeefje'
Geurig en waterhoudend. Zeer voordeelig in 't gebruik.
Per pondspak 80 cent.
R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18 - Telef. 963
Bij contante betaling 10 pCt korting.
[bron: het Centrum 1912_11_13_0_08 ]

- STROOIGOED Olienootjes 20-25 cent. Tum-tum 35, Kruitnootjes 40,
Suikerpepermuntjes 50, Gem. Biscuits 30, Prijs per pond.
R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18, Anthem tel 963
Rietgrachtstr. 115 tel. 1951
op f 10 bons f 1 terug.
[bron: het Centrum 1914_12_04_0_04 ]

- Vraagt Lipton Thee.
in elke verpakking van f 0,80, g 0,90, f 1,10, f 1,30, f 1,50 per half kilo.
bij elken winkelier of bij R. HAGENBEEK
Ketelstraat 18. Engros: Heijdendaalsteeg 4.
[bron: het Centrum 1911_04_26_0_03 ]

- GLOED voor Stoof en Komfoor, per pak 4 1/2 cent.
R. HAGENBEEK, kruidenier, Ketelstraat 18, telef. 963.
[bron: het Centrum 1912_01_10_0_08 ]

- Wilt U een geurige kop THEE? Drinkt dan SALONTHEE, in Groene pakjes van 18-45 ct., in Blauwe pakjes van 20-50 ct., in Rose pakjes van 25-62 1/2 ct.
Alleen bij R. HAGENBEEK, Ketelstraat 18, Arnhem Telef 963.
Rietgrachtstraat 115 telef 1951.
ELST - DOETINCHEM - EDE
[bron: het Centrum 1915_02_16_0_04 ]
Website: http://www.kb.nl/kranten
Zondag 18-6-2006 11:28:26Dennis de Waart (Heemskerk): De naam is inderdaad Koudenburg. Ik denk dat we te maken kunnen hebben met iemand uit Friesland die naar het westen vertrokken is. Ik denk dat de naam van de fotograaf J.A. van Riemsdijk ons kan helpen met het zoeken naar de locatie.
Zondag 7-5-2006 16:32:51Martin Snuverink (Voorburg): Jan Bol heeft het over "Koudenberg" en niet over "Koudenburg". De naam Koudenberg komt eigenlijk niet anders voor dan als een verschrijving van Koudenburg. Ik neem aan dat Dennis de naam goed gelezen heeft en dat we dus uitsluitend naar Koudenburg moeten zoeken.
Overigens, de naam Koudenburg is Fries. De telgen hadden doorgaans 1 voornaam, maar wel vaak een patronimicum, zoals Jan Wijtses Koudenburg. Weet iemand of het gebruikelijk was dat zo iemand zich met J.W. Koudenburg aanduidde?
Zondag 7-5-2006 14:04:57Jan Bol (): Koudenberg in archieven.nl geeft een aantal hits in Dordrecht. Echter niet op de letter J. Naam Akkerman kwam in Dordrecht ook voor. Geen Maatje, wel Maria.

Verder het lijkt alsof er op het raam het hofleverancier embleem te zien is. Klopt dit?
Woensdag 3-5-2006 16:56:22Jelle Rutgers (Schaijk): Ik heb hetzelfde gedaan als Peter, maar dan met zoekwoord (lekker simpel gedacht) "winkel".

Geen treffende gelijkenis gevonden, hoewel ik wel meerdere keren naar dit pand heb moeten kijken (zie link)

.... maar uiteindelijk de conclusie getrokken dat het dit pand toch niet kan zijn. Gelijkenis is aardig, maar daar houdt het wel op, helaas!


Website: http://beeldbank.amsterdam.nl/photo/thumbs-2/01/ams/05/CD_010003_2856_TIF/010003016873.jpg
Vrijdag 14-4-2006 21:56:35Peter M. (A'veen.): Het hele Amsterdams Archief doorgesnuffelt met trefwoord 18. 183 pagina's doorgeworsteld maar helaas geen treffer gevonden. Wel viel mij gelijkenissen op met sommige panden. Of de voorgevel is sterk verandert in vergelijking met het ZP.
Maandag 27-3-2006 03:55:53Martin Snuverink (Voorburg): Het feit dat de winkel wel, maar het bovenhuis geen huisnummer had, pleit ervoor in Amsterdam te zoeken. In Amsterdam heeft en had niet iedere voordeur een eigen huisnummer, maar lopen de huisnummers per perceel. Dit is - dacht ik - in de meeste steden anders.
Zondag 12-3-2006 22:33:23Dennis de Waart (Heemskerk): Arnold Tak heeft net even in de adresboeken der stad Rotterdam over de jaren 1905, 1911 en 1915 gekeken, maar helaas geen Van Riemsdijk of Koudenburg gevonden die met het zoekplaatje zou kunnen matchen.
Zaterdag 11-3-2006 20:59:04Martin Snuverink (Voorburg): Idem digitale stamboom Rotterdam:
Johannes Abraham van Riemsdijk, Rotterdam, 26, trouwt op 07-12-1904 in Rotterdam met A.M.J. Gestel.

Zaterdag 11-3-2006 19:58:21Erica (): Digitale stamboom Rotterdam:

Bruidegom Gerrit de Jong, Zuid-Beijerland, 39
Vader Willem de Jong
Moeder Maria Gardenier
Bruid Maatje AKKERMAN, Rilland Bath, 25
Vader Abraham Jacobus Akkerman
Moeder Cornelis Meulmeester
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 27-12-1911
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/
Zaterdag 11-3-2006 19:38:27Erica (): # Digitale Stamboom Rotterdam:

Bruidegom JAN KOUDENBURG, Amsterdam, 33
Vader Hendrik Jacobs Koudenburg
Moeder Geeske Wijtzes de Wind
Bruid Cornelia Geertruida Droogleever, Cappelle op d' IJssel , 18
Vader Cornelis Roelof Droogleever
Moeder Geertrui Oogjen
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 21-05-1902
+
Bruidegom Pieter Breedveld , Rotterdam , 26
Vader Arie Breedveld
Moeder Pleuntje de Kievit
Bruid Geeske Cornelia Koudenburg , Rotterdam , 25
Vader JACOB KOUDENBURG
Moeder Maria Cornelia Birkhoff
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 12-05-1920

# Bedrijvenregister Zuid-Holland (na 1921):
1. Koudenburg en Zoon, Firma H.
plaats van vestiging Oud-Alblas dossiernummer DO-033817
2. Koudenburg, C.H.
plaats van vestiging Rotterdam dossiernummer RO-113732 /4360
Website: http://www.nationaalarchief.nl/register_zh/index.htm
Zaterdag 11-3-2006 19:32:17Martin Snuverink (Voorburg): Uit Genlias: Maatje Pieternella Albertina Akkerman, geb. Rilland-Bath 1884-1885, aldaar 1911 gehuwd met Marinus Deurloo uit Tholen. Als het om deze Maatje gaat, zal zij waarschijnlijk nog niet gehuwd zijn en dateert de foto van 1911 of eerder. Maar er zullen wel meer meisjes met de naam Maatje Akkerman zijn geweest.
Vitello is een margarinemerk dat Van den Bergh (Unilever) in 1900 op de markt introduceerde. In 1923 werd het merk Vitello vervangen door het nog steeds gevoerde Blue Band. (Bron: N. Verbeek, Honderd jaar Nassaukade, de geschiedenis van Van den Bergh en Jurgens, Nassaukade 1891-1991).
De foto moet dus tussen 1900 en 1923 zijn genomen.
Er komt in A’dam 1 gezinskaart voor met J.A. van Riemsdijk (geb. 20-01-1906). Deze was ten tijde van het maken van de foto te jong om fotograaf te zijn.
Zaterdag 11-3-2006 19:19:06Martin Snuverink (Voorburg): Op zondag 4 mei 1924 was speelde J. Koudenburg linksbinnen in de wedstrijd Ajax- Blauw-Wit. Op zondag 16 november 1924 speeld Blauw-Wit wederom uit tegen Ajax, maar dan voor een of andere beker. Koudenburg was matchwinner door 5 minuten voor tijd het enige doelpunt te scoren.
Dit alles speelde zich dus in Amsterdam af.
Zaterdag 11-3-2006 15:45:27Dennis de Waart (Heemskerk): Misschien dat de fotograaf wat meer duidelijkheid kan bieden. Welke stad of stadje kende een J.A. van Riemsdijk als fotograaf?
Vrijdag 10-3-2006 22:42:03Ruud van den aakster (Heiloo): Ik denk zeker geen Alkmaar,de etalage is te exotisch.
Kijk ook even naar het klompen gehalte van de kinderen.
Als je ga vergelijken met andere foto`s van die tijd zie je 90% klompen.
Ik houd me vast aan Martin,Amsterdam of denk eens aan Rotterdam!
Vrijdag 10-3-2006 21:09:52Koudenburg (Goes): Mijn grootvader Jan Koudenburg was van beroep typograaf hij werkte bij de Telegraaf, evenals mijn vader Jan Koudenburg die daar ook werkte, als chef van de drukkerij.
Voor zover ik weet had mijn grootvader geen winkel.
Mijn vader is in 1901 geboren in Wormerveer.
Helaas kan ik verder niets zeggen over die foto.
Vrijdag 10-3-2006 10:54:03Martin Snuverink (Voorburg): Beste Bauke, was de je grootvader nu de neringdoende van het zoekplaatje of weet je dit niet?

Donderdag 9-3-2006 18:22:59Bauke Koudenburg (Goes): Jan Koudenburg was mijn grootvader. Volgens mijn gegevens is hij geboren op 8-11-1874 te Amsterdam en inderdaad getrouwd met Dientje Homan, geboren in 1876 te Hoorn. Uit dit huwelijk zijn geboren: Josef Koudenburg 10-07-1896; Jetje Koudenburg 26-11-1899; Simon Koudenburg; Jan Koudenburg, 24-06-1901 (mijn Vader). Een van de stamvaders is Volkert Aartzn Koudenburg, geb. in 1738 op Vlieland
Donderdag 9-3-2006 12:58:59Martin Snuverink (Voorburg): Voor Amsterdam is wel wat te zeggen. Het pand is slechts twee ramen breed. Verreweg de meeste beelden van Amsterdam binnen de singels tonen panden van 3 ramen breed. Het huisnummer op het bovenlicht boven de deur kwam wel veel voor in Amsterdam, maar is niet specifiek Amsterdams. Ik heb het ook in Zutphen gezien (waarmee ik beslist niet naar Zutphen wil wijzen).
Het pand lijkt wat verzakt, wat op drassige grond wijst.
Zondag 5-3-2006 19:19:17Martin Snuverink (Voorburg): Bedankt, Dennis. Juist vanwege je kennis van Noord-Kennemerland had ik jou aangesproken. Wat betreft Amsterdam: ik heb het gevoel dat de deuren nogal breed zijn voor Amsterdam. Amsterdam heeft vaak knap nauwe deuren. Maar misschien kijk jij daar anders tegenaan. Voor de rest zie ik er niets on-Amsterdams aan.
Donderdag 2-3-2006 23:29:25Dennis de Waart (Heemskerk): Martin, de Breestraat in Beverwijk kan het volgens mij niet zijn. Ik ken het daar vrij goed en kan me een dergelijke winkelpuiopbouw daar in het verleden moeilijk voorstellen. Alkmaar weet ik niet. De opname geeft me een sterk Amsterdams gevoel. De klinkertjes in de stoep, de opbouw van de winkelpui, de scheiding in boven- en benedenhuis, en de deur links naar het bovenhuis met het bovenlicht doen sterk Amsterdams aan. Daar komt bij dat in de Amsterdamse gezinskaarten 1893 - 1939, ( Bevolkingsregister ), er 4 keer een J. Koudenburg, 1 keer een J.H. Koudenburg en 1 keer een J.W.J. Koudenburg voorkomen. Ik heb indertijd iemand hiernaar laten zoeken op het gemeentearchief Amsterdam omdat ik daar zelf geen tijd voor had, maar die persoon kon het niet vinden. De vraag is nu: is er wel goed gezocht of is het toch niet in Amsterdam? Ik zou het in ieder geval in een grote of middelgrote stad zoeken.
Donderdag 2-3-2006 22:50:29Martin Snuverink (Voorburg): Dennis, kan dit Beverwijk zijn? Breestraat? Of anders Alkmaar?
Volgens Genlias: Jan Koudenburg, geboren Vlieland 1874-1875, gehuwd Beverwijk 1896 met Dientje Homan uit Hoorn, overleden Alkmaar 1959.
Donderdag 2-3-2006 21:44:03  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):