Inzender: Joop Sybrandi    

Gegevens: Een perron met op de achtergrond een stoomtrein onder de overkapping. Vier bedienden met reclame waarop staat: "Croquetten" en "Dagelijks versche bouillon". Niet gelopen fotokaart.

Datering: 1915 ?   Formaat: 9 x 13 cm   Extra beelden: vergroting
vergroting detail perronkap links
vergroting detail perronkap rechts

Geplaatst: 1 februari 2006


 Reacties op Zoekplaatje 557 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Amersfoort

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Bijgaande afbeeldingen werden als bewijs ingezonden door Sjoerd Eeftens. De eerste foto is eigendom van Joop Sybrandi, de tweede afbeelding is een detail met raam.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes


Woensdag 8-2-2006 11:38:34Peter M. (A'veen.): Kip.

Net rechts van die beschadiging op de foto.
Ha nu zie ik hem ook.
Mooi man.
Dinsdag 7-2-2006 09:42:33Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Peter, je hebt gelijk. Op de door jou bedoelde opname 00975 is het expresgoedperron te zien, links van de lange kap boven het reizigersperron, waaronder de obers zitten te roken op het ZP.
Dinsdag 7-2-2006 08:29:47Peter M. (A'veen.): Sjoerd, als dit de oplossing is en ik geloof je wel gauw, dan komt de eer jou toe. Het was een pure gok van mij omdat ik in mijn leven al heel veel met de trein door Amersfoort ben gekomen en ik me kon voorstellen dat het Amersfoort zou kunnen zijn.
Trouwens foto nr. 00975 geeft een luchtfoto weer maar deze is nogal donker om goed te kunnen beoordelen geloof ik. Ook is deze uit 1923-1930 dus kan de express goederenperron al weg zijn want ik kan hem niet vinden.
Maar gefeliciteerd met de oplossing.

Website: http://www.beeldbankamersfoort.nl
Dinsdag 7-2-2006 03:22:51Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Peter is me net voor, en misschien was het een gokje, er zijn tenslotte wel meer stations met 8 sporen, het was een goede gok. Het is Amersfoort HSM uit 1901, ofwel thans: Amersfoort. Het bewijs is wel indirect.
Er heeft op de plaats van het huidige nieuwe, derde perron aan de noordzijde inderdaad een expresgoederenperron gelegen zoals op het ZP is te zien. De zonnestand klopt, en ook was Amersfoort een plaats waar rijtuigen aan-en afgekoppeld werden; de zichtbare sporen werden inderdaad als opstelterrein gebruikt. Een los internationaal toegelaten rijtuig is hier voorstelbaar. Tot voor de bouw van het nieuwe noordelijke perron lag er een strook grond tussen de sporen, waar het expresgoedperron had gelegen. Dit is op (lucht)foto's en tekeningen te zien.
Het bewijs volgt voorts indirect uit een tweede foto die Joop mij per e-mail toestuurde. Hierop is het interieur te zien van de restauratie waar deze obers werkten. Aan weerszijden van deze vrij smalle ruimte, die op een middenperron moest zijn gelegen, zijn vensters te zien waarvan de vorm overeenkomt met de bouwtekening van de perrongebouwen van Amersfoort. Ter plaatse van de toegangsdeuren zijn hierop vensters te zien met twee onderruiten, daarboven een grote ruit en daarboven de aanzet tot een drietal kleinere ruiten. Deze vensterindeling mag uniek genoemd worden voor de stationsbouw in Nederland.
Wat mij betreft is dit voldoende bewijs, maar het mooiste zou een (lucht-)foto zijn van de omgeving van het expresgoederenperron. Helaas geeft de beeldbank van Amersfoort deze niet, maar wel een foto waarop de vorm van de kappoten en de spanten goed te zien is: nr. 08685, zoeken bij bedrijven, spoorwegen. Komt 100% overeen. Het zijn geen getrokken DIN-profielen, zoals ik eerst schreef, maar gelaste binten. De redactie ontvangt foto 2 van Joop en een bewijstekening.
Website: http://www.beeldbankamersfoort.nl
Maandag 6-2-2006 21:22:08Peter M. (A'veen.): Zo te zien moet het station minimaal 8 spoor breed zijn.
Zou dat helpen bij de zoektocht?

Een gooi: Amersfoort?


Maandag 6-2-2006 18:46:02Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Excuses, de kappen van Hilversum en Alkmaar zijn weliswaar gelijkvormig maar dateren uit 1893, resp. 1900.
Zaterdag 4-2-2006 19:46:29Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Joop, kunnen we een detailscan krijgen van de achtergrond links? Daar lijken loodsen zichtbaar met zadeldaken.
Zaterdag 4-2-2006 19:41:23Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nee, hoor, ken er maar geen waarde aan toe, want het is niet zo. Apeldoorn kende nimmer een loods als deze.
De perronkap die Apeldoorn nog steeds heeft dateert uit 1892, evenals de gelijkvormige kappen te Hilversum en Alkmaar. Deze hebben alle drie een bolle dakconstructie, ondersteund door opengewerkte vakwerkspanten met twee poten per spant, welke laatste in de overgang tussen poot en spant is gebogen en gekraagd met een driehoekige versterking. Dat zien we niet op het ZP. De spant is hier recht. Kijk op stationsweb voor een prachtige foto van een kapdetail. Je ziet daar ook dat de kap (en ook de luifel aan het gebouw) van die prachtige gietijzeren palen heeft, niet zoals op het ZP.
De zonnestand zou voor Apeldoorn kunnen maar dan kijken we links de losweg op richting binnenstad, en dat klopt niet.
De suggestie Apeldoorn had ook een andere kunnen zijn: tot nu toe matcht er niet één kap omdat er voor kappen erg weinig din-profiel is toegepast voor de Tweede Wereldoorlog. Vaak werd zo'n profiel zelfs samengesteld uit twee platte liggers en een tussenprofiel met verdikkingen en dan geklonken, terwijl din-bovenleidingportaalmasten toen al wel als getrokken balk werden toegepast.
Ik denk daarom dat onze kelners en de kok zich op een soort laad- of bevoorradingsperron bevinden. Het ontbreekt immers ook hier aan perronmeubilair, borden en... stoeptegels, een rond 1900 al algemeen toepaste verharding, zoals op vrijwel alle, ook oudere foto's te zien is.
Wat mij betreft: verder zoeken op een materieel-opstelterrein, niet op een station, wat overigens niet ver uiteen behoeft te liggen.
Zaterdag 4-2-2006 19:39:55joop sybrandi (Enschede): Zomaar een losse opmerking bij de aanschaf van deze fotokaart: Dit is geloof ik Apeldoorn. Maar wat voor waarde moet ik aan zo'n opmerking toekennen!?
Zaterdag 4-2-2006 17:27:34Martin Snuverink (Voorburg): Sjoerd en andere onderzoekers, ik heb op 1 februari onmiddellijk Wichor Bramer van Stationsweb attent gemaakt op deze foto. Gezien eerdere ervaringen is hij in staat snel de oplossing te vinden. Zie opgelost ZP 320. Sjoerd, wil jij Wichor nog eens raadplegen?
Website: http://www.stationsweb.nl/
Donderdag 2-2-2006 23:41:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het coupérijtuig links is een C8c van de HSM (rond 1891), derde klasse. Dit, gevoegd bij het SS-rijtuig (1908), beperkt het zoekgebied dus niet. Ik wil ook het tijdstip van het ZP wat oprekken tot 1940, tenzij Joop een duidelijke reden heeft waarom hij 1915 suggereert. Na de oorlog namelijk hebben enkele van deze typen rijtuigen zelfs nog kort dienstgedaan; alles wat wielen had deed mee. Helaas heb ik nog geen locatie te melden.
Dus maar eens gekeken naar perronkappen. We onderscheiden luifels of marquises, gemonteerd aan een stationsgebouw, en perronkappen, die vrij staan. Luifels hangen vrij tot een meter of drie en worden ondersteund door pilasters bij verdere overhang, dan meestal met geknikt dak bij de pilasterrij maar dat is dus niet op het ZP.
Probleem is dat alle luifels en de meeste kappen in ons land werden en worden ondersteund door hetzij ronde, gegroefde en geornamenteerde gietijzeren kolommen, hetzij door opengewerkte vakwerk spanten, vaak met ronde of driehoekige versterkingen bij de zijwaartse.
Het toepassen van din-profielen zoals bij de kap (ik denk geen luifel omdat ik geen gebouw zie) op het ZP, is van later datum, hoewel toch ook wel hier en daar toegepast rond 1918 in bijvoorbeeld Naarden-Bussum, maar dan in meervoudige opstelling omdat zo'n profiel als op het ZP te dun is.
Een houten kapondersteuning, zoals bij het goederenperron aan de overzijde kennen we thans ook nog wel bij oude reizigersperrons: Soestdijk, Overveen, Ede Centrum. Ik denk aan een goederenperron omdat er geen meubilair en bebording te zien is, omdat er trapjes aanhangen voor het rangeerpersoneel en omdat er rommel ligt. Het lijkt overigens buiten gebruik.
Het opsommen van waar het zeker niet is, kost teveel plaats; het gaat om tientallen stations.
Donderdag 2-2-2006 22:23:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het internationale rijtuig rechts betreft bij nader inzien een SS C500, derde klasse dus, waarvan de eerste tien in 1909 en 1910 werden geleverd. Ze reden aanvankelijk in het buurlandverkeer met Duitsland, maar later ook naar Zuid-Frankrijk, Roemenië, Polen en Italië. De plaats van de opname blijft nog even ongewis.
Donderdag 2-2-2006 00:10:07Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek ): Nee, ik denk niet aan Roosendaal. In 1907 kreeg dit station de prachtige perronkappen die het nog heeft. En dit is ouder. Bovendien staat er een rechtsachter een internationaal doorgangsrijtuig AB 7500, let op, niet gekoppeld aan het binnenlandse coupérijtuig. Het staat niet net als dit rijtuig langs het aftanse perronnetje, maar erachter. En het is wellicht niet aan een trein gekoppeld, tenzij zich achter het coupérijtuig een bagagerijtuig of postrijtuig bevindt.
Dan zoek ik eerder in Hoek van Holland, Vlissingen of Amsterdam en eventueel Utrecht.
Het perronnetje doet me denken aan één van de expresgoedperrons die zijn aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ze waren o.a. te Elst en Boxtel.
Woensdag 1-2-2006 19:53:21Nico Kersbergen (Roosendaal): Roosendaal komt het eerste in mij op. Vanonder de overkapping van perron één, zie we het platform van perron twee en drie. Daarachter braakliggend terrein, wat nu nog een beetje is, maar uitgebreid tot een industrieterrein. Maar buiten dat, Croquetten en Bouillon lijken mij toch iets van een sfeer naar België via Roosendaal.
Woensdag 1-2-2006 16:11:26Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.