Inzender: Joop Sybrandi    

Gegevens: Dorpsgezicht, met veel volk en een draaiende molen. Huizen met o.a. een wit gevelteken. Rechtsonder een wit vlak waar waarschijnlijk een plaatsnaam op heeft gestaan.
Niet gelopen fotokaart. Op de achterkant staat o.a. "Weltpostverein"

Datering: van voor 1905 ?   Formaat: 9 x 13 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 februari 2006


 Reacties op Zoekplaatje 555 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Boornbergum

Joop Sybrandi (Enschede): Heel veel dank voor het recherchewerk door zoveel enthousiastelingen verricht. Ik blijf diep onder de indruk van deze site en van de deskundigheid van de participanten. Voorlopig schuif ik de kaart in mijn Friesland-album en misschien zie ik er na verloop van tijd van af en neemt Jan Mulder contact met mij op.
Maandag 1-5-2006 17:12:37Martin Snuverink (Voorburg): De reactie van Dick Bunskoeke bevestigt de juistheid van de oplossing. Perfect, Dick!
Zondag 30-4-2006 22:27:18Dick Bunskoeke (Ruurlo): Ik had al aangegeven dat ik Boornbergum ook had bekeken. Op basis van een reproductie (helaas een detail) die ik eens had gekregen, dacht ik dat hij het niet was (zie link onder). De vergelijkende kaart van Qoop geeft aan dat het toch kan! De molen werd gebouwd voor Gerrit H. Bosma in 1898 en had een vlucht van 64 voet. De tekst uit het Friese molenboek die werd aangehaald is van mijn hand. De molen stond inderdaad ten oosten van de zgn. Nijewei naar De Wilgen, vlakbij de school die op mijn plaatje is te zien.
Website: http://www.bunskoeke.nl/Boornbergumdetail.JPG
Zondag 30-4-2006 16:35:56Dennis de Waart (Heemskerk): Erik, een fantastisch idee van je om het eens aan een molenkenner te vragen, en Jan Mulder: goed gezien. Knap werk heren! Mijn felicitaties aan Joop Sybrandi dat dit zoekplaatje nu eindelijk is opgelost. Twee jaar geleden kreeg ik dit zoekplaatje voor het eerst onder ogen, maar kwam zelf niet verder dan het melden dat het " ergens in Friesland " moest zijn.
Zondag 30-4-2006 15:46:17Martin Snuverink (Voorburg): Het citaat van Sicco is duidelijk: ten oosten van de Nijewei en dus niet aan de Westerbuorren. We kijken dan in NNW richting en daartegen verzet de foto zich niet.
Blijkens de kaarten 1:50.000 van ca 1850 bestond de Nijewei toen nog niet. De molen was een kort leven beschoren, maar zou op de historische kaarten van ca 1905 moeten zijn aangegeven.
De school dateert van 1906 (zie link) en stond gezien de zonstand inderdaad aan de westzijde van de Nijewei en dus vermoedelijk ter hoogte van de fotograaf van het ZP. Op het ZP was het schoolgebouw er dus misschien nog niet.
De twee huizen waarnaar Wim refereert lijken inderdaad dezelfde te zijn als die van de Qoop-foto, zij het dat het huis met de schoorsteenplaat in 1964 een dakkapel heeft. De kap van dit huis deed me even twijfelen: de onderdakrand lijkt lager dan op de Qoop-foto. Maar toch tel ik op beide foto’s evenveel dakpanrijen. Het daaropvolgende huis op de Qoop-foto komt niet voor op het ZP en is op de foto van 1964 al weer door een ander huis vervangen.
Dick Bunskoeke had al op 31-03-2006 Boornbergum genoemd, maar verworpen. Blijkbaar heeft Dick kennis van of materiaal over deze molen. Hoewel wat mij betreft is het ZP nu definitief is opgelost, zou een reactie van Dick welkom zijn.
De foto op http://community.webshots.com/photo/38133904/1070159158036366016xzNMSU# voegt niet veel toe.
Website: http://members.lycos.nl/tjmeetsma/
Zondag 30-4-2006 10:31:34Erik Vergunst (Schoonhoven): Naar aanleiding van vragen, en hoewel mijn naam vermeld staat bij de oplossing, kan ik zeggen dat de echte oplosser Jan Mulder uit Alphen aan den Rijn is. Jan verzamelt en weet veel van molens en ik kwam op het idee om hem om een oplossing te vragen. Ik vind dan ook, dat aan hem de eer valt.
Aan de bezitter van de kaart vraag ik, namens Jan Mulder, of hij de kaart aan hem wil verkopen.
Zaterdag 29-4-2006 21:49:59Wim de Koning Gans (Den Haag): Wanneer ik de omschrijving die Sicco Fockens citeert projecteer op een plattegrond op http://www.boarnburgum.nl/, kom ik op de Nieuweweg of Nijewei. Een afbeelding daarvan uit 1964 laat dezelfde twee huizen zien als op de bewijsfoto van Qoop, althans daar lijkt het wel heel erg op.
Website: http://www.boarnburgum.nl/fotomap/displayimage.php?album=13&pos=6
Zaterdag 29-4-2006 20:59:32Sicco Fockens (Groningen): Inderdaad is (o.a. in molendatabase.nl) niets te vinden over een molen in Boornbergum. Wel in 'Friese molens' van 1995:
'Een nieuwe molen verrees ten oosten van de weg naar de Wilgen in Boornbergum. Eigenaar Th.A. de Boer huurde, zoals veel collega's, zeilen voor de molen. In 1916 stopte hij daarmee en de molen verdween, nadat hij slechts enkele decennia had bestaan'.
De bijbehorende foto is van de andere kant van de molen genomen, maar wel vanaf de weg die op het zp uit het beeld loopt. De foto bewijst jammer genoeg niets.
Zaterdag 29-4-2006 20:10:47Martin Snuverink (Voorburg): Ik was net bezig een reactie te schrijven, toen dit plaatje bij de opgeloste zoekplaatjes werd geplaatst.
Ik ben het er nog niet helemaal zeker van dat de oplossing bewezen is.
Overigens vind ik "Boornbergum" zonder meer een onvoldoende exacte topografische aanduiding.
De huizen, de vorm en de positie ervan op het ZP en de Qoop-foto komen goed overeen. Het huis met de dakkapel ontbreekt op het ZP, maar dit is uit te leggen als het ZP ouder is dan de Qoop-foto (vermeld is 1909). Dit huis zou dan in 1909 nog erg nieuw moeten zijn. Dat kan, maar ik vind bouw van een huis met T-vensters en luiken circa anno 1905 wat uit de tijd.
Van een molen in Boornbergum heb ik op internet geen spoor kunnen vinden, behalve dan de foto uit Qoop. Daarom twijfel ik er nog aan of de Qoopfoto wel in Boornbergum is genomen. Kan het opschrift Boornbergum een vergissing zijn?
Als dit Boornbergum is, zou het aan de Westerbuorren ter hoogte van Efterom moeten zijn, vlak bij de NH kerk. Het fietsenrek zou dan voor de kerk moeten staan. Dia 19 op de link geeft een beeld van deze plek, maar dan in de andere richting. Opvallend zijn dezelfde heggen met hekjes.
Op de topografische kaart 1991 staat op de bedoelde een klein kaveltje achter de huizen, waarop de molen gestaan kan hebben.
Helaas heb ik (nog) geen historische atlas van Friesland. Een blik erin kan bevestigen of hier rond 1905 een molen stond. Als dit het geval is, is het ZP wat mij betreft definitief opgelost.
Overigens complimenten voor de tip van de anonieme molenverzamelaar.Website: http://www.boarnburgum.nl./dvsite_bestanden/frame.htm
Zaterdag 29-4-2006 13:03:37Sicco Fockens (Groningen): Het lijkt erop dat dit zp is opgelost, welke molenverzamelaar is dat geweest? Knap werk!
Website: http://www.qoop.nl/showartikel.php?artikelID=4486163
Zaterdag 29-4-2006 09:38:18Erik Vergunst (Schoonhoven): Hedenmiddag aan een molen-verzamelaar gevraagd of hij met dit plaatje raad weet. De reactie kwam: Boornbergum, Friesland. Op qoop staat een kaart die zeer veel gelijkenis vertoont met het ZP. Zie kavel 4486163.
Ik krijg helaas de betreffende kaart niet gelinkt.De bewuste kaart van Qoop-red.

Vrijdag 28-4-2006 17:17:12Sicco Fockens (Groningen): Het is Wapserveen niet; ik heb er foto's gemaakt, en het molenrestant staat in een slinger van de weg.
Website: http://www.xs4all.nl/~sfockens/zoekplaatjes/
Woensdag 19-4-2006 18:29:03Martin Snuverink (Voorburg): Het adres van het molenrestant in Wapserveen is Midden 73 (bron Dick Bunskoeke en Molendatabase). Als je in de nationale telefoongids (link) zoekt naar J. Gorte, Midden 71, Wapserveen (dus het buurhuis van de molen) en de plattegrond bekijkt, zie je dat de dorpsweg “Midden” een flauwe bocht naar rechts maakt op ca 100 m westelijk van de molen. Die moet dan ter hoogte van de Oude Dijk zijn. Het ZP vertoont naar mijn waarneming ook zo’n bocht op ongeveer dezelfde afstand. Dit strookt dus met elkaar.
De vermeende sloot langs is dan nog een probleem. Over water of sloot is gesproken door Sicco Fockens, Johan Mulder en mijzelf. Ik betwijfel nu of op het ZP werkelijk water is te zien. Eén ding is zeker: als er een sloot van enkele meters breed langs de weg liep, is dit niet Wapserveen. De Wapserveense molen dateert van 1903 en op geen enkele foto van Wapserveen is enig oppervlaktewater te zien. Een voormalige sloot (anders dan een smalle greppel) is daar ook niet waarschijnlijk. Op 1-2 km ten noorden van het dorp loopt de Wapserveense Aa door haar stroomdal. Het dorp zelf ligt natuurlijk hoog genoeg voor wateroverlast. De kavelscheidingen met greppels zijn allemaal gericht op het stroomdal van de Aa, dus dwars op de centrale dorpsweg.
Als Wapserveen bij mij in de buurt was, had ik er allang gekeken en foto's gemaakt.
Mijn conclusie: als er op het ZP geen sloot is te zien, is dit hoogstwaarschijnlijk Wapserveen en anders zijn we terug bij af.
Website: http://www.nationaletelefoongids.nl/
Zaterdag 1-4-2006 14:01:21Dick Bunskoeke (Ruurlo): De plaatsen in Friesland ken ik vrij goed en ook tientallen foto's van molens die daar hebben gestaan. De enige die enigszins lijkt is Boornbergum, maar daar kloppen de huizen niet. Het is natuurlijk mogelijk dat het toch daar ergens is, maar ik blijf bij Wapserveen. De oude zandweg liep ter plaatse van de molen vrij recht en op die plek wisselde de bebouwing ook van voornamelijk aan de zuidkant naar de noordkant. Dat klopt met de foto. Bovendien was vlakbij (net als in Boornbergum) een school, wat de vele kinderen op de foto verklaart. Die school zou dan rechts ergens moeten staan, hetgeen klopt met het hekwerkje. Om op basis van het waterpeil Wapserveen af te keuren gaat mij wat ver: dat is noch goed te zien, noch constant voor Wapserveen begin 1900 (de molen is in 1903 gebouwd).
Het blijft een foto die intrigeert en ik hoop beter vergelijkingsmateriaal te kunnen vinden.
Vrijdag 31-3-2006 11:59:50Sicco Fockens (Groningen): Ik betwijfel dat het zp in Wapserveen gemaakt is. Ik ben er afgelopen jaar een paar keer doorheen gereden, en de rechtheid van de weg op het zp, heeft de hoofdweg van Wapserveen niet. Verder is Wapserveen gelegen op een zandrug ten zuiden van de Wapserveense Aa, die minstens een meter lager heeft gelegen (neem ik aan als ik naar de topografische kaart kijk). Dit maakt het niet logisch dat langs de weg een wijk heeft gelopen met een waterpeil van ongeveer 50 cm lager dan de weg.
Gisteren toevallig binnendoor Nijega - Opeinde - Drachtstercompagnie - Ureterp - Bakkeveen gereden, en ik heb daar woningen gezien die op de woningen op het zp lijken, en verder gebieden gezien die landschappelijk heel veel meer op het zp lijken, dan wat ik me van Wapserveen herinner. Probleem is dat ik niet weet of de molendatabase op het moment nog grote hoeveelheden verdwenen molens in Friesland mist.
Donderdag 30-3-2006 23:13:19Martin Snuverink (Voorburg): De molen van Wapserveen was een stellingmolen. Gezien de beperkte langte van de wieken lijkt de molen van het ZP ook een stellingmolen te zijn. Daarin is dus geen tegenstrijdigheid.
De positie, vorm en afmetingen van het huis met de tweeschoorstenen lijken ook met elkaar te kloppen.
Dick Bunskoeke heeft alle kans de oplossing te hebben gevonden.
Donderdag 30-3-2006 23:13:17Dick Bunskoeke (Ruurlo): Hoewel impliciet vermeld (daarom nogmaals de URL van de Molendatabase), is de exacte locatie van de molen WEL bekend. De onderbouw bestaat nl. nog steeds. Het adres is Midden 73.
Website: http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=108
Donderdag 30-3-2006 16:51:04Dick Bunskoeke (Ruurlo): Op het Drents Fotoarchief vond ik mijn vermoedens redelijk bevestigd: kijk bij foto DA99645019, waarbij het al genoemde huis op de achtergrond staat (zie ook DA99645005). Natuurlijk is er veel veranderd, maar de overeenkomst is frappant!
Zaterdag 25-3-2006 12:58:34Martin Snuverink (Voorburg): Het huis van foto DA99645005 van het Drents Fotoarchief is hetzelfde huis als op de meergestuurde prentbriefkaart uit Qoop (zie mijn reactie van 23-03-2006). Hiermee weten we nog niet waar precies de Molenhoek in Wapserveen was.
Vrijdag 24-3-2006 22:11:58B. Kralt (Assen): Wanneer je in het zoekscherm bij het Drents fotoarchief bij plaats "Wapse" en bij Woorden in de beschrijving "molen" typt, kom je bij twee afbeeldingen van de Molenhoek in Wapserveen. Het gaat om foto DA99645005 en om foto CM063. Ik kan het zoekplaatje er niet uithalen, maar dat zegt niet alles.
Vrijdag 24-3-2006 18:09:56Martin Snuverink (Voorburg): Aan de noordzijde van Midden en Oosteinde van Wapserveen loopt (1992)inderdaad een smalle sloot. Maar ik ga er nu aan twijfelen of op het ZP een sloot is te zien.
Zoals op het ZP is te zien staan de huizen een beetje schuin ten opzichte van de weg. Dit is met de verkaveling ook het geval, en wel onder dezelfde hoek, en dit komt overeen met Wapserveen. We kijken dan in westelijke richting. Helaas heb ik geen historisch kaartmateriaal van Drenthe en kan de molen dus niet exact plaatsen. Stond deze op de plaats van wat nu De Wiekslag (sportaccommodatie) wordt genoemd? Zo ja, dan kan het geen Wapserveen zijn, omdat “Midden” daar bochtig is. Stond de molen een stuk oostelijker of westelijker, dan kan het wel.
Vergelijking met de foto uit Qoop, die ik separaat aan de redactie heb toegestuurd, neigt ertoe dat het huis met de twee schoorstenen op de Qoop-foto dichter bij de weg staat dan op het zoekplaatje.
De molen stond aan de Molenhoek. Deze straatnaam bestaat niet meer.
Het Drents Fotoarchief geeft geen uitsluitsel.
Kortom, het kan goed Wapserveen zijn, maar ik heb nog ernstige twijfels.Ingezonden door Martin Snuverink - red.

Donderdag 23-3-2006 22:09:18Dick Bunskoeke (Ruurlo): Het plaatje deed mij denken aan de molen van Wapserveen. Op onderstaande link is op de tweede foto onder de tekst een vergelijkbaar huis aan de weg te zien en ook de achtergrond heeft overeenkomsten. De kledij van de vrouw zou Drents kunnen zijn.
Website: http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=108
Woensdag 22-3-2006 21:39:35Sicco Fockens (Groningen): Ik heb vanmiddag een tabelletje gemaakt van opgeloste zp 1 t/m 70, en de overeenkomst tussen het voorkomen van grote vlakke platen, en herkomst uit het noorden, is opvallend.
Zondag 19-2-2006 16:50:08Sicco Fockens (Groningen): Het voorkomen van vlakke schoorsteenplaten wordt hier als een sterke aanwijzing gezien, dat een zp van noordelijke herkomst is. Als er trouwens andere streken in Nederland zijn, waar deze vlakke schoorsteenplaten voorkomen (en gebruik maar eens de zoekfunctie om te kijken hoe vaak er al over deze platen is gesproken) dan graag een fotootje als bewijs.
Er zijn in mijn ogen meer aanwijzingen dat het zp in het noorden is gemaakt, zoals het voorkomen van schilddaken met schoorstenen op de einden van de nok, en feit dat de lange spruit van de molen midden in de kap lijkt te liggen.
Dan nog over Smilde: ik kan dit plaatje niet in Smilde plaatsen, ook niet met behulp van de molendatabase. Nadeel van de verdwenen molendatase, en dan in het bijzonder v.w.b. de Drentse molens, is dat ze zich voornamelijk op gegevens uit het Drentse Molenboek baseren, en die gegevens zijn gewoon niet altijd juist. En bijvoorbeeld nogal uit de losse pols op de kaarten van Kuyper uit 1868 gebaseerd.
Zondag 19-2-2006 14:17:20Peter Heuseveldt (Helmond): Met alle respect, maar als het enige argument om in het Noorden te gaan zoeken is gebaseerd op de schoorsteenplaten: ik woon in het Zuid-Oosten van Nederland (Peel), en ook hier komen van oudsher schoorsteenplaten veelvuldig voor. Ik kan nu al zonder enige moeite vele panden in Helmond en omgeving aanwijzen met schoorsteenplaten. En ook in het verleden waren die hier verre van ongebruikelijk.
Woensdag 15-2-2006 22:48:26Sicco Fockens (Groningen): Over de locatie heb ik de volgende ideeen:
- zoekgebied is het noorden van het land + het aangrenzende gedeelte van Overijssel, dit vanwege de schoorsteenplaten;
- veenkolonien kunnen in aanmerking komen, maar het water op de foto is geen hoofdwaterloop, en verder is over het algemeen de waterafvoer in de veenkolonien zo goed geregeld, dat het waterpeil in kanalen ongeveer 1 meter onder straatniveau ligt, en op het zp is het waterpeil hoger;
- de zeekleigebieden in het westen van Friesland en het noorden van Groningen vallen af, daar stonden niet zoveel bomen, en komen dit soort vrij lange rechte wegen minder voor;
- de molen heeft zeilen; houd er rekening mee dat een aanzienlijk deel van de molens in de noordelijke provincies in hun werkzame periode met zelfzwichting waren uitgerust. Dit kwam in Drenthe ten noorden van Assen voor zover ik weet bij bijna alle molens voor, ten noorden van de stad Groningen ook, in het veenkoloniale gebied van Groningen en Drenthe weer minder vaak.


Woensdag 15-2-2006 08:19:32Martin Snuverink (Voorburg): Nogmaals de vrouw in "klederdracht". Ze lijkt me te oud voor een "meid". Meiden waren doorgaans jong en nog huwbaar. Deze vrouw lijkt echt meer een moedertje. Dit brengt ons overigens niet dichter bij de oplossing. Via de molendatabase, wat intuitie voor de streek en wat geografische kennis en ervaring moet hier toch uit te komen zijn. Ik doe mijn best, zoals altijd!
Dinsdag 14-2-2006 21:35:34A. Cijvat (Zoutelande): Als het om klederdracht gaat valt in ieder geval op dat geen van de meisjes het draagt. Het gaat dan om een streek waar de klederdracht voor kinderen rond 1900 al was uitgestorven. Dus vallen Walcheren, Zuid-Beveland en het land rond Axel al af. Als het klederdracht is zal die in het betreffende gebied wel rond 1920-1930 zijn verdwenen. Verder vallen de arm-moffen op, deze kwamen bij sommige Zeeuwse klederdrachten tot rond 1900 voor. Sommige Zeeuwse klederdrachten hadden een duidelijk afgescheiden jak(bovenlijf) en een schort zoals op het ZP, bij andere was de bovenkleding uit een stuk. Deze kap valt volgens mij, voor Zeeland, niet te combineren met een klederdracht jak/schort. Ik zou wel denken dat het klederdracht is maar niet Zeeuws dus. Verder zou je denken dat het in de buurt is van een schooltje.
Dinsdag 14-2-2006 18:05:44Peter Heuseveldt (Helmond): Martin, misschien was "dienstbode" niet het juiste woord. Op ZP501 is een dienstbode te zien die in een "deftig huis" diende, bij een mijnheer en mevrouw. Derhalve navenant gekleed in krakend gesteven smetteloos wit schort, rok met blouse en muts. Ik dacht bij dit ZP meer aan een "meid" zoals die bij voorbeeld in een boerenfamilie diende. Maar dan zou een stadse dienstbodemuts enigszins misplaatst zijn, dus in zoverre heb je wel gelijk.
Streekdracht dus?
Maandag 13-2-2006 23:15:44Martin Snuverink (Voorburg): Peter, dit lijkt me beslist geen dracht van een dienstbode, maar van een normale huisvrouw en moeder van een of meer van de kinderen. Een prachtig voorbeeld van een dienstbode geeft zoekplaatje 501.
Maandag 13-2-2006 22:32:54Peter Heuseveldt (Helmond): Nu ik de dame linksachter duidelijker kan zien: streekdracht/klederdracht is nog steeds mogelijk, maar ik neig nu meer naar een dienstbodemuts zoals die tot ca. 1920 gebruikelijk was, een boven op het hoofd gedragen "muts" die met witte linten onder de kin werd vastgemaakt. Als ik me niet vergis, zie ik links en rechts van het gezicht van de vrouw die witte linten lopen.
Donderdag 9-2-2006 22:22:16Dennis de Waart (Heemskerk): Normaal gesproken had ik me onthouden van commentaar, maar het lijkt me in het belang van dit zoekplaatje om op te merken dat we hier met een fietsenrek van doen hebben. Vergelijk ex- zoekplaatje 164 in de ex - zoekplaatjesserie 4 van Wolvega. Rechts zien we daar een fietsenrekje en links hetzelfde soort fietsenrek als op dit zoekplaatje.
Donderdag 9-2-2006 20:00:19Johan Mulder (Haren (gn)): Nog even over dat "fietsenrek". Ik liet mijn vrouw er naar kijken en ze zei ook gelijk dat het een slijpsteen was. Ik zit te denken aan smidse of zoiets, want wie zet zo'n ding als partikulier zo op straat?
Donderdag 9-2-2006 11:01:06Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Op verzoek een detailvergroting van de dame met kap (?).Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Donderdag 9-2-2006 10:23:15Dennis de Waart (Heemskerk): En om met Peter te spreken: die vrouw links achteraan lijkt iets te dragen van een soort streekdracht. Het zou wellicht raadzaam zijn als er een vergroting van die kap van die vrouw zou kunnen komen. M.i. is het een noordelijk plaatje. ( Ik zei dit anderhalf jaar geleden ook al toen ik dit plaatje voor het eerst onder ogen kreeg ). Met de gegevens van een bewoningskern, een molen, ( zijn er noordelijke molenkenners die hier eens naar kunnen kijken ? ), en de kappen op de schoorstenen zouden we er toch wel uit moeten kunnen komen.
Woensdag 8-2-2006 20:51:13Dennis de Waart (Heemskerk): Wel een belangrijke opmerking van Johan. Het is een fietsenrek. Dit kan inhouden dat de fotograaf zich voor een kroeg of logement of iets dergelijks bevond. Geen onbelangrijk gegeven voor het localiseren van dit zoekplaatje.
Woensdag 8-2-2006 20:42:42Johan Mulder (Haren(gn)): Volgens mij loopt het watertje/kanaal gewoon door: gaat dus de hoek om. Kijk maar es boven het hoofd van het 2e meisje links (is dat witte geen bruggetje?).

En even een hersenspinsel: dat ding helemaal links op de foto, is dat een fietsenrek of is het een slijpsteen die je met een hengsel ronddraaid (mijn opa had ook zo'n ding)?

Dat wasrek komt toch wel in heel Nederland voor, toch?
Woensdag 8-2-2006 18:09:06Peter Heuseveldt (Helmond): De hoedjes van de meisjes zijn geen klederdracht, maar waren destijds algemene (eenvoudige) burgerdracht. En inderdaad worden dergelijke hoedjes in streng-Gereformeerde kringen op zondag nog steeds gedragen door jonge meisjes.

Echter, links achteraan zie ik een vrouw staan die volgens mij wel klederdracht draagt (ze lijkt in elk geval een eenvoudige witte muts of kap et dragen). Is daar iets uit op te maken?
Vrijdag 3-2-2006 14:36:54Reinoud Mantel (Lage Mierde): Martin,
In mijn jeugdig optimisme heb ik jullie water als het huidige fietspad beoordeeld. Stom natuurlijk want die waren er in 1905 nog niet!
De hoedjes van de meisjes heb ik recent 20 jaar geleden , op zondag!, nog wel eens gezien in de omgeving van Gouda. En daar is meer water dan in Hilvarenbeek.
Is dit ,,klederdracht'' of algemeen voorkomende kleding in die tijd?

Het kolkje van Sicco Fockens doet mij aan een watermolen denken.
Jullie weten hierin vast wel een water- of een graanmolen te herkennen.

Vrijdag 3-2-2006 00:36:00Martin Snuverink (Voorburg): Ik kan me in Hilvarenbeek geen waterhoudende sloot voorstellen, hoewel "-beek" anders doet vermoeden.
Donderdag 2-2-2006 13:15:28Reinoud Mantel (Lage Mierde): Hilvarenbeek?? De foto zou dan voor de dierenspeciaalzaak Van Gool gemaakt zijn die vorig jaar 100 jaar bestond. De molen staat er dan nu nog.
Donderdag 2-2-2006 00:41:48Sicco Fockens (Groningen): Ik heb het idee dat het hek achter het rechtse jongetje naar het noorden buigt, en dat rechts van het gezelschap een soort kolkje de beëindiging van het water vormt. Ik vind het er niet al te bevaarbaar uitzien.
Ik kijk wel even of er molens aan dwarskanalen van de Drentse Hoofdvaart hebben gestaan; het zullen er niet veel zijn.
Ik wilde trouwens even wachten of Erwin Esselink niet direct met een long shot komt.
Woensdag 1-2-2006 23:19:58Martin Snuverink (Voorburg): Eerder Drents dan Gronings. Is de sloot een doodlopend veenkanaal (wijk of mond)? Zo ja, dan hoeven we niet te zoeken in Oostermoer, maar eerder in de buurt van Smilde.
De schoorsteenplaten zijn naar mijn gevoel te klein om te passen bij Groningen en Friesland.
Woensdag 1-2-2006 22:48:17Sicco Fockens (Groningen): In ieder geval een noordelijk plaatje. De kijkrichting lijkt me WNW te zijn. Ten noorden van de weg lijkt een watertje te liggen dat te breed is voor een sloot en te smal voor een kanaal.
Woensdag 1-2-2006 22:25:58  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):