Zoekplaatje 54 

Inzender: Hans Roest    

Gegevens: Huisje in de polder, aan de molen linksachter te zien Noord-Holland, rechts een spoordijk?

Datering: 1910

Formaat: 10 x 15 cm

Extra beelden: vergroting  detail huisnummer

Onder: Vergroting van detail met de molen

Geplaatst: 7 december 2000

[correctie 27-3-2010: het huisnummer is B (?) 21] Reacties op Zoekplaatje 54 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

niels visser (): het klopt waarschijnlijk wel wat jij zegt.
het gaat om de afstand tussen molen en woning...
117 kan nog net...
alleen is de gevel indeling en dakhoogte veranderd in de loop der tijd.
Vrijdag 10-3-2017 18:16:15Leo R. (De Bilt): De gelijkenis met de molen en de spoordijk is treffend, maar Havenstraat 131 lijkt mij een nieuw pand (zie link), op een plek die aan topokaarten te zien tot de jaren 1980 onbebouwd was. De lokatie van Havenstraat 125 was onbebouwd tot eind jaren vijftig.
Ik vind Zijdewind een goede optie maar dan iets zuidelijker, bv. ter hoogte van Havenstraat 117.
Website: https://www.google.nl/maps/@52.7474767,4.8336152,3 [...]
Donderdag 9-3-2017 16:21:17niels visser (): de plek is volgens mij havenstraat 131 zijdewind.
> ik kwam erachter dmv een aantal opmerkingen van andere inzenders.
>
> het is niet het huisje aan het begin van de baarsdorpermeer omdat de baarsdorpermeerder molen al in 1870 was verdwenen. het hout was verkocht aan een timmerman poland???
>
> de molen op de foto is de slootgaardmolen.
> qua afstand klopt het precies.
>
> het bewuste huisje is wel veranderd van uiterlijk
>
> je kunt het allemaal zien op streetview bij havenstraat 131 zijdewind en ga voorbij het bordje zijdewind en tot op het erf van het huis.
>
> wel jammer dat het huisje zo veranderd is, het is een soort bedrijf geworden.
> maar ja, zo is het nou eenmaal
Dinsdag 7-3-2017 19:15:51Leo R. (De Bilt): De molen is dan de Slootgaardmolen (Slootgaardweg 10A) en de dijk de spoordijk. De molen op het ZP lijkt daar wel enigzins op. Op basis van de perceelrichting zou het dan ongeveer op de plaats van huidige Havenstraat 117 moeten zijn. Vraag is wel: lag er vroeger een sloot tussen huizen en weg?
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Slootgaardmolen [...]
Woensdag 12-11-2014 09:20:41Michel Zwier (Wijdnes): Ik blijf maar denken aan Zijdewind havenweg zie google earth havenweg 72 het huisje zou dan weg zijn maar de molen en de spoorlijn lijken er wel op.
Kan best zijn dat ik het mis heb maar niet geschoten is altijd mis
Dinsdag 11-11-2014 20:02:47Leo R. (De Bilt): Hallo Dick uit Heiloo, staat/stond er in Heiloo ook zo'n molen?? Want anders kun je jezelf het doorzoeken van 120 pandjes besparen :-)
Donderdag 12-12-2013 08:58:41Dick (Heiloo) (Heiloo): Ik ben een nieuwkomer hier en nam kennis van de reacties over de verticale gevelmakelaars. In Heiloo heb ik zojuist een inventarisatie afgerond en kom tot de conclusie dat er alleen al in Heiloo meer dan 120 exemplaren zijn gevonden. De komende maand hoop ik ze te publiceren op mijn website www.heilooinbeeld.nl
Ben nog wel op zoek naar literatuur over makelaars. Wie-o-wie kan mij verwijzen?
Woensdag 11-12-2013 13:58:09Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De afstand van de Nekkerweg tot de Oostdijk is naar mijn mening te groot; de Purmerenderweg zou wel gaan, maar dit soort huisjes kan ik er niet vinden, evenmin als molens of resten daarvan.
Zaterdag 14-9-2013 19:43:53Peter M. (A'veen): * Kick *

In de Beemster aan de Nekkerweg zie ik veel vergelijkbare huisjes.
Dan zou de molen op de Oostdijk kunnen staan.

Is dit een optie??

Donderdag 12-9-2013 17:13:10R.v.d.Aakster (Oudorp): Ik zie nog steeds geen verband met de palen en een spoorlijn, de palen die ik zie werden algemeen gebruikt in o.a. de Schermer als bovengrondse electriciteit palen.
Ze stonden zoals begrijpelijk op de dijken die over het algemeen ook als weg werden gebruikt.
Dinsdag 13-12-2011 16:52:20kees bilijam (amersfoort): Een zeer plausibel idee van Gerard N. dacht ik aanvankelijk, want bovendien staat het huisje eerst vanaf 1910 op de kaart, daarvoor nog niet. Het lijkt beter te passen dan het huisje aan De Akker. Maar inmiddels is bij mij twijfel gerezen over beide locaties en wel om een tot nu toe niet genoemd aspect, namelijk het perspectief op de foto. Als je het verdwijnpunt van de zijgevel uittekent op de foto, kom je ver links van de molen uit, m.a.w. een denkbeeldige verlenging van die gevel snijdt de dijk (in de veronderstelde situatie bij Oudesluis) ten Z. van de molen. Dat kan alleen als het huisje sterk gedraaid staat t.o.v. of De Akker of de Sportlaan. Daarvan is op de kaarten niets te zien en klopt ook niet met de verkaveling op elk van deze beide locaties. Zie ik dit verkeerd of is er meer aan de hand met perspectief op een foto?
Maandag 20-6-2011 23:40:27Gerard Nachbar (Almere): Ik vraag me af of de hypothetische locatie van het zoekplaatje wel De Akker 28 kan zijn. De afstanden tussen enerzijds fotograaf en dijk & molen links in ZP54 en anderzijds dito rechts in ZP54 verschillen veel meer dan op grond van de veronderstelde locatie het geval zou zijn.

My two cents: neem het desbetreffende Bonneblad erbij. Het handigst is: www.historiekaart.nl, vul in 'Oudesluis' en '1935'. Voordeel: ook actuele kaartlagen beschikbaar.

Aannamen:
1. Molen bevindt zich nabij MP17 spoorlijn.
2. Lengteas van het huisje staat loodrecht op de weg.
3. Verbindingsas fotograaf - molen maakt een hoek van 20 a 30 graden met lengteas huisje.
4. Er is op de Bonnekaart een stukje bebouwing (waarschijnlijk een huisje) dat zich dichter bij MP16 spoorlijn bevindt. Deze locatie is een stukje noordwestelijk van de locatie De Akker 28. De afstand tot de molen is hier nauwelijks groter geworden (ca. 1 km).
5.Het huisje staat duidelijk solitair en maakt dus geen deel uit van aaneengesloten lintbebouwing, zoals op het stukje De Akker het dichtst bij de dorpskern het geval was en is. (Het vervolg maakt net als de parallelle Groote Sloot een haakse bocht.)
6. Deze locatie bevindt zich aan de huidige Sportlaan.
Donderdag 16-6-2011 15:39:20Martin Snuverink (Voorburg): Eerder had ik gevraagd of het huisnummer H21 kon zijn geweest. Als dit kan, en als nagegaan en bevestigd kan worden dat het huisje inderdaad nummer H21 heeft gehad, zijn we eruit. Deze huisnummering met H was in 1950 nog in gebruik.
Donderdag 16-6-2011 11:54:41Gerard Nachbar (Almere): Weliswaar biedt het nu volgende geen keihard bewijs dat het zoekplaatje niet/wel in Oudesluis is gesitueerd, maar desondanks graag aandacht voor de film van Johan Vierboom "Storm en noodweer in Nederland" [1916], te bekijken via geschiedenis24.nl. Het gaat om de watersnood van 1916, die ook in de Kop van Noord-Holland (Anna Palowna, Oudesluis) heeft huisgehouden.
Naast veel, heel veel water zie je bebouwing die qua sfeer 'klopt'. Op ca. 5:03/6:41 komt er aan de horizon een molen voorbij. De hamvraag is natuurlijk of die molen matcht met die van het zoekplaatje.
Verderop in de film een stukje verzakte spoorlijn bij Kwadijk (Hoornse lijn). Wellicht nuttig inzake de spoorlijnhoogtediscussie?
Geschiedenis24 is een site die aan 'Links' zou moeten worden toegevoegd.

Website: http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.710063 [...]
Donderdag 16-6-2011 09:01:58kees bilijam (amersfoort): Jammer dat Zijper Museum alleen rondgetoerd heeft en zich nog niet verdiept heeft in de hier door sommigen vermoede (maar door anderen verworpen) exacte plaats van het verdwenen huisje. Die is namelijk heel precies aan te geven op basis van Google Earth en Streetview, als je die vergelijkt met de oudere kaarten waar het huisje nog wél op stond. Het gaat om wat nu De Akker 28 heet, een nu onbebouwd perceel gebruikt als paardenstalling(?). Er staat een schuur en hekken, en het was er nog al modderig toen de camera passeerde. Misschien kan Zijpe eens in de eigen archieven duiken, om er achter te komen of er op dit perceel tot in de 30’er jaren ons huisje heeft gestaan.
Overigens: de hoogte/breedte verhouding van de molen komt toch echt overeen met de foto van molen K in de molendatabase, als je bedenkt dat de onderkant deels schuil gaat achter de dijk.

Woensdag 15-6-2011 23:42:58Redactie (): Van Kees Otter van het Zijper Museum ontving ik het volgende bericht:
"Ik heb vandaag Oudesluis en omgeving afgespeurd, maar niets lijkt op de situatie van de foto. Het is niet helemaal uit te sluiten dat de foto indertijd in de Zijpe is gemaakt. Als de foto van rond 1910 is (hetgeen niet onwaarschijnlijk is), moet je er natuurlijk mee rekenen dat er in die tijd nog geen elektriciteit beschikbaar was in de hele polder. Het spoor was ook nog niet geëlectrificeerd. De afbraak van windmolens begon in de Zijpe pas na 1920.
Als ik het detail van de molen op de foto bekijk, heb ik, gezien de verhoudingen en de plompe vorm van het molenlijf het gevoel dat het een binnenkruier van buiten de Zijpe is. Het type zoals in de Schermer.
Het huisje lijkt van de grootte van een boerenknechtenhuisje, zoals er in de Zijpe nog te vinden zijn naast de boerderij waarbij het behoorde. Meestal is het huisje in de Zijpe dan met de lengterichting parallel aan de weg geplaatst.
Veel van die huisjes zijn verbouwd(vergroot), of vervangen door nieuwbouw.
Ik zoek in ieder geval nog even verder, maar ik acht de kans iets in de Zijpe te vinden erg klein.

Vriendelijke groeten,

Kees Otter"
Donderdag 9-6-2011 19:27:45Martin Snuverink (Voorburg): Een belknop van 3 cm zonder rozet lijkt me niet realistisch. Toch nog even de Zijpe. De huizen aan de Akker in Oudesluis hadden volgens de telefoongids in 1950 nog huisnummers voorafgegaan door een H. Kan er H 21 staan?
Het eerdergenoemde huisje aan de Akker stond nog niet op de kadasterkaart van 1832, misschien wel rond 1850 (dit is niet duidelijk), zeker wel op de topokaarten van 1880 en 1924 en niet meer in 1952.
Dat er op deze plaats voor 1910 een ander huis heeft gestaan, is niet uitgesloten, maar lijkt me niet erg waarschijnlijk.
Donderdag 9-6-2011 08:29:05Alard (Zevenaar): Staat op de achterzijde nog iets ?
Donderdag 9-6-2011 07:11:03Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nu houd ik van frisse ideetjes, maar... Al enkele malen is geschreven: geen Zijpe. Erwin Esselink zou het vast gematcht hebben als de molen er nog was. De kleding van de bewoners is toch wel vooroorlogs.
Donderdag 9-6-2011 00:17:49Alard (Zevenaar): Het huisnummer is 21 helemaal mee eens. Daar boven zit gewoon de bel. Ik kan er geen B van maken. ook niet met uitvergroten. Dit verandert natuurlijk ook gelijk het jaartal wanneer de foto gemaakt is. Foto kan ook na 1950 gemaakt zijn. In de buurt van Zijpe staat zo'n molen (gezien met Streetview). Wat zal de afstand zijn tussen huisje en de molen ? 400-500 meter misschien.

Woensdag 8-6-2011 22:52:54Redactie (): Van het Zijper Museum een voorlopige reactie ontvangen, er wordt nog verder gezocht. B 21 lag in de wijk rond Burgerbrug. "Het tegenwoordige huisnummer zou dan Burgerweg 34 zijn, maar daar in de buurt is niets te vinden wat erop lijkt en niemand herkent iets in de foto. Als er inderdaad een spoorlijn ligt, komen we weer bij Oudesluis terecht en dan zit je in wijk H." Zoals gezegd wordt nog verder gezocht maar B 21 matcht dus niet met Oudesluis.
Erwin Esselink stelde in 2005 dat dit type molen "in de wijde omgeving van Alkmaar" gezocht moet worden.
Woensdag 8-6-2011 22:19:34Gerard Nachbar (Almere): @Sjoerd (en Erwin):
Molens in de buurt van Alkmaar? Denk daarbij in de eerste plaats aan de vier molens langs de Hoornsche Vaart, ten NO van het oude centrum van Alkmaar en binnen de toenmalige gemeente Oudorp. Het huisje van het zoekplaatje zou - als ik het zo snel goed zie qua kijkassen- zich in de buurtschap Nollen van Oudorp bevinden. En OMG, er is ook nog een spoorlijn in de buurt ;-)
Kaartreferentie: WatWasWaar, Topografische kaarten, blad 19B uit 1950. Het hele gebied is nu trouwens 100% verVinext.
Woensdag 8-6-2011 19:50:56Alard (Zevenaar): Is het mogelijk dat er een deelvergroting komt van het echtpaar. Misschien is er iemand die de mensen kent in combinatie met de klederdracht.

Woensdag 8-6-2011 16:11:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Hoewel ik geenszins volledig uitsluit dat we met de spoorweg Den Helder - Amsterdam op de achtergrond te maken hebben, heb ik wel aangetoond dat dit zeer, zeer onwaarschijnlijk is. Er gaat bij mij echt geen wekker en ik ruik de rails, bij wijze van spreken. Erwin heeft overigens in mei 2005 al gezegd dat dit niet te Zijpe is.
Als we dat spooridee nu eens gingen loslaten en gingen mikken op betere omgevingskenmerken? Wie weet ziet Erwin er dan nogmaals brood in. Hij suggereerde in 2005, als molenkenner bij uitstek, om te zoeken in de buurt van Alkmaar.
Woensdag 8-6-2011 15:14:41Michel Zwier (Wijdenes): dit zou Oudesluis kunnen zijn de molen op de achtergrond is dan Molen K van de zijpe deze stond vlak aan de spoorlijn zie link en dan molen K maar deze molen lijt mij iets te smal voor de molen op het zp.
via de link kun je ook een plattegrond van d zijpe zien
Website: http://www.zijpermolens.nl/ [...]
Woensdag 8-6-2011 14:15:44Leo R. (Utrecht): Nieuw huis op de plek van een eerder huis, of zelfs omklampt (?!), dat weet ik niet, maar ik weet wel dat de aanbouw achter het huisje is verzakt. Dus het huisje moet al even hebben gestaan toen deze foto is gemaakt (zie ook mijn reactie van 27-3-2010). Dus misschien is de datering van 1910 wat vroeg.
Qua architectuur en indeling lijkt dit me overigens een typisch vroeg 20e-eeuws huisje. Ik geloof niet zo in dat 'omklampt'-verhaal.
Dinsdag 7-6-2011 17:20:25Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De hoogte van de dijk komt links en rechts van het huisje ongeveer overeen met een bepaalde baksteenlaag. Aangenomen dat het huisje op maaiveldhoogte staat, en ook dat de fotograaf iets hoger staat op de weg, is de hoogte van de dijk zeker niet meer dan 1,75 m, wat aardig overeenkomt met de dijkhoogte in verhouding tot de vermeende telegraafpalen, die 6 tot 7 meter waren.
Het lengteprofiel van de spoorweg Den Helder - Amsterdam geeft bij Breezand een hoogte aan van 2.10 m boven nap, ter plaatse van de brug. Dat klopt aardig met de schatting, als de polder iets onder nap ligt, wat ik niet kan zien aan het lengteprofiel.
Halte Breezand werd op 1 oktober 1914 geopend (datum is op stationsweb door mijn toedoen onjuist). In het Telegraafschema 1910 HSM is wp 9 (waar in 1914 de halte werd geopend) opgenomen, wegens geven van kloksein door Den Helder en Anna Paulowna aan de wachter zodat deze de overweg tijdig kan sluiten. In 1915 zijn er al twee rijen palen nodig; er zijn dan in het schema 10 draden getekend. In 1920 zijn dat er al 16. Dat betreft alleen de voor de HSM benodigde draden; de overige weet ik dus niet. Dat wordt bevestigd door foto's van zowel Anna Paulowna, Koegras, Breezand, Den Helder maar ook Oudesluis op het stuk naar Schagen; foto's uit die tijd.
Verzachtende factor is dat er tot ongeveer 1930 nog geen blokstelsel is, want dat zou hier al gauw 8 extra draden kosten. Koegras bij de brug was seinpost, geen blokpost, maw de toestellen waren niet gekoppeld; er is dan telegrafisch blokstelsel met vragen en aannemen door de wachters.
Maandag 6-6-2011 17:03:45Rob Gruben (Bokhoven): Wat ik bedoelde Dick, is dat het huisje als het er bijvoorbeeld al in 1850 of vroeger stond (Martin geeft aan dat het er al vóór 1880 moet zijn geweest) op een later moment omklampt zou kunnen zijn, waardoor het jongere uiterlijk van de halfsteens spouwmuur kan zijn ontstaan. Ik geef toe dat het wat gezocht is, maar het kan een verklaring zijn waarom er op oudere kaarten op deze plaats iets staat, terwijl het huisje jonger aandoet. Jou (overigens wel sterke) argument van de dagkant/negge zou dit echter uitsluiten.
Maandag 6-6-2011 12:03:23kees bilijam (amersfoort): Om de moed erin te houden, gaan hierbij wat reacties op recent commentaar.
1. Huisjes hebben natuurlijk niet het eeuwige leven. Op het ZP staat een ogenschijnlijk vrij nieuw huisje, maar er is zeker een voorganger geweest want niet alleen staat die op de oudste Bonnekaart van 1880, maar ook al eerder op de TMK (van blad 14 met Oudesluis is het veldwerk in 1858 gedaan). Er komt overigens nog geen huisje voor op de minuutkaart van het kadaster van 1826.
2. Wanneer is een spoordijk hoog? Ik noem een dijk, zoals op het ZP, hoog, omdat het gaat om naar schatting enkele meters boven maaiveld. Op de topokaarten staan hier en daar de absolute hoogtes. Die zijn al eens eerder genoemd, maar ik herhaal ze : bij Oudesluis een dijkkruin op 2.3 a 2.4 m+ en maaiveld op 0.4m-. Dus een dijk van minstens 2.7 m. hoogte. Of de hoogtes van de kruin ook zo waren in de tijd van het ZP is natuurlijk de vraag, maar veel zal het niet gescheeld hebben want de doorvaarthoogte van vaste bruggen was toen ook al maatgevend (en die was zeker niet lager dan nu). De Bonnekaart gebruikt overigens hier de signatuur voor een “spoorweg in laag terrein met ophoging”. Dus ook daaruit blijkt dat er toen al een dijk was.
3. Hoe zeker is het dat rond 1910 meerdere telefoon/telegrafie draden langs deze spoorlijn aanwezig waren? Ik vond dat de eerste communicatielijn naar het noorden (Den Helder) rond 1850 langs het NH kanaal is aangelegd. Op Bonnekaarten vanaf 1910 staat dan ook zelfs aan weerszijden van het kanaal een telefonielijn aangegeven. Deze route had kennelijk de voorkeur voor de hoofd N-Z verbinding van de Rijkstelegrafie en –telefonie. Wellicht was er langs het spoor hier aanvankelijk eerst alleen een voorziening voor de spoorwegen zelf. Ik wordt in dat idee gesterkt door een foto (zie hieronder) van halte Breezand aan deze lijn uit 1920 (halte is pas geopend in 1914), van een afstand genomen, waarop de palen langs de spoordijk lijken op die van het ZP, namelijk zonder de harken die op latere foto’s van Breezand staan. Bovendien, als bonus, zie ik rechts een hek langs het spoor staan, dat me doet denken aan het hek van het ZP.

Het hopelijk verlossende woord uit Zijpe wacht ik met spanning af.

Website: http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=breez [...]
Zondag 5-6-2011 23:10:05dick zweers (bergeijk): Een omklamping van een bestaand huis, na algemene acceptatie van het fenomeen spouwmuur? Denk je dat echt, Rob? In de noordelijke provincies, met inbegrip van de kop van Noord-Holland, staan (zelf nu nog) kleine huisjes met halfsteens muren: ergo halfsteens metselverband. Soms zijn dat alleen de zijgevels. Gezien het feit dat de kozijnen hier plat in de muur zijn geplaatst (zonder zgn. negge) meen ik dat dit ook hier het geval is. Dan is dit huisje in zijn geheel van na 1880.
Donderdag 2-6-2011 12:29:24Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): In mijn vorige bijdrage bedoelde ik aan het slot van de eerste alinea, dat hoge opritten bij een toch al beweegbare brug geen nut hebben en alleen maar nadelen opleveren.
Woensdag 1-6-2011 17:34:56Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Al eerder gaf ik aan niet te geloven in een spoorwegdijk en wel omdat er nauwelijks hoge spoordijken waren (en ik heb toen uitgebreid uitgelegd waarom) in de Kop. De enige hoge spoordijk van betekenis is de oprit naar de Brug bij Koegras. Er waren wel enkele halfhoge spoordijken naar vaste brugjes, maar op het ZP zien we een hoge. De tweede reden is dat er langs de hoofdspoorweg ware kandelaars van telegraafpalen stonden aan weerszijden van het spoor met wellicht meer dan twintig draden. Dit was niet ongebruikelijk. Twee bewijsfoto's zijn te vinden onder Breezand, een km of 7 verwijderd van de stopplaats Oudesluis. Ik wijs er op dat de elektriciteitspalen langs de plattelandswegen veelal hetzelfde uiterlijk hadden met meestal maar drie draden. En ik denk dat ik dat zie op het ZP. Bij de foto's van Breezand en Oudesluis zie je ook dat van een hoge dijk geen sprake is. Dat kostte veel zand en dat zakte daarna weg in de veengrond. De spoorweg werd aangelegd op maaiveldhoogte en als er scheepvaart doorgang moest krijgen, werd er een beweegbare brug gebouwd. Nu zijn die te Koegras, Heerhugowaard en Alkmaar over, maar er waren er ooit nog vier, met elk lage opritten. Die hadden ook helemaal geen nut.
De beplanking ter plaatse van een perron was bij die haltes toch wel wat degelijker dan die in de verte op het ZP.
Nog altijd hebben we in de Kop (maar ook elders!) veel last van "klappers". Dat zijn harde plekken in de ballast onder het spoor die de veerkracht wegnemen. Er wordt door de asdruk modder opgepompt uit de ondergrond waarop de zandlaag naar huidige inzichten te dun is.
Woensdag 1-6-2011 17:31:35Rob Gruben (Bokhoven): Het huisje zou eventueel ook van vóór 1880 kunnen zijn als je er van uit zou gaan dat het ooit (om wat voor reden dan ook) omklampt is. Het valt namelijk op dat de zichtbare gevels in halfsteensverband zijn gemetseld en dat gebeurde doorgaans pas nadat de spouw zijn intrede had gedaan. Hier zou je eerder kruisverband verwachten. Verder denk ik dat die lateien gewoon stucwerk (cementpleister) met ingekraste zwarte versiering zijn.
Woensdag 1-6-2011 15:31:06Martin Snuverink (Voorburg): Hoewel er veel te zeggen valt voor de door mij in 2006 en nu door Kees Bilijam opnieuw opgerakelde oplossing, heb ik één belangrijk zwak punt ontdekt. Het eenzame huisje aan De Akker in Oudesluis, helemaal links op foto 4329 van de Beeldbank Zijper Museum stond er blijkens de topokaart van 1880 toen al en in 1952 niet meer. Nu weet ik wel dat topokaarten niet 100% betrouwbaar zijn, maar toch…
Het huisje lijkt me beslist van na 1880. Als mijn veronderstelling juist is, moet deze oplossing helaas worden verworpen.
Graag een 2nd opinion.
Woensdag 1-6-2011 14:57:27Redactie (): Van het Zijper Museum ontving ik een prompte reactie dat de vraag is doorgestuurd. Hopelijk binnenkort meer. Hans Roest, wanneer je hier meeleest, wil je mij je nieuwe e-mailadres doorgeven?
Helaas is deze pagina ook na het installeren van een Captcha belaagd met spam. Waarschijnlijk zit iemand in een ver land iets in te typen in gastenboeken om wat bij te verdienen. Nu maar hopen dat die persoon (personen) het Nederlandse zinnetje niet begrijpt.
Dinsdag 31-5-2011 18:32:21Redactie (): Hierbij een directe link naar foto os09088 in de beeldbank met dorpsfoto's van het Zijper Museum. Als het huisje uiterst links het huis van het zoekplaatje is, is de schoorsteen op het dak verdwenen. Maar ik vind het de moeite waard het museum te benaderen, dus dat ga ik doen. Wordt vervolgd.
Website: http://www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/fotoalbum.pl?id [...]
Maandag 30-5-2011 21:50:05kees bilijam (amersfoort): Ik ben hier een betrekkelijke nieuwkomer, en het intrigeert me waarom oude ZP’s, waarop toch veel extra details te zien zijn, soms desondanks niet opgelost worden. In dit geval lijkt het er op dat door een opmerking over de beeldhoek van foto’s de discussie in 2006 is beïnvloed. Met name dat die slechts 45 graden zou kunnen zijn. De hbs-er zoekt dan op internet en komt daarmee een heel eind verder. Die kleine beeldhoek mag dan gelden voor moderne kleinbeeld en digitale camera’s, begin 20ste eeuw werden veel grotere beeldformaten en andere brandpuntsafstanden gebruikt, met een platencamera. Grotere beeldhoeken zijn dan heel wel mogelijk, tot wel 60 graden.

Daarom ga ik alles nog eens beknopt op een rijtje zetten, met wat aanvullingen.

- we zijn in Noord-Holland (gevelmakelaar en binnenkruier)
- huisje is georiënteerd ongeveer NO-ZW (schaduwen van consoles onder dakgoot, schittering in zijgevelraam, glimmende structuur van zijgevel vergeleken met voorgevel, belichte ene zijkant van schoorsteen)
- huisje staat loodrecht op een behoorlijke weg (met bermsloot), en die loopt dus NW-ZO
- achteraan op de foto, dus O van de weg, loopt een dijk die onder een hoek met de weg staat, ongeveer N-Z
- die dijk is een spoorlijn (zie de telegraafpalen) met een hoogte van enkele meters
- de molen staat achter de dijk (kruin loopt door vóór de onderkant van de romp).

Er zijn in NH een aantal spoortrajecten die ongeveer N-Z lopen en een dergelijke hoogte hebben, echter alleen bij Oudesluis is er volgens de Bonnekaarten én een molen langs de dijk én een weg ten O. onder een hoek ermee, met huizen aan de W. kant( De Akker genaamd).

De door Martin S. in 2006 voorgestelde locatie van het nu verdwenen huisje, in Oudesluis, moet dus de juiste oplossing zijn. Er is ook nog meer “supporting evidence”:
-er is nu nog steeds een bermsloot langs De Akker (zie met Streetview), overigens sterk verruimd t.o.v. 1910
-als je oude foto’s van Oudesluis bekijkt (beeldbank van Zijpermuseum), zie je talloze soortgelijke geveltjes, met makelaar en zelfs de anomalie van het verdiepingsraam dat uit het midden is geplaatst, meen ik op zeker één ander huisje te zien, misschien wel bij meer. De locale aannemer gebruikte kennelijk een standaardontwerp.
-ik zie zelfs ons huisje op een foto van De Akker: beeldbank nr. os09088 uit 1930; helemaal links zie je denkelijk de achterste helft ervan.
-het silhouet van de molen komt overeen met de foto uit de Molendatabase, behalve dan de uitbouw links (schuur of woning?) die in de database niet te vinden is; afgebroken? Of is het de top van een erachter gelegen stolpboerderij?
-ik heb het idee dat het hek rechts bovenop de dijk te maken heeft met de halte iets verderop.

Wat me, tot slot, bevreemd aan het huisje (behalve de portiek) zijn de lateibalken boven de raamkozijnen en portiek in de voorgevel. Het gebruik ervan is al vreemd (en dan ook nog rollagen erboven die eigenlijk bij een latei geen functie meer hebben), maar helemaal het feit dat ze versierd zijn met een artistiek aandoend klassiek geometrisch patroon. Kunstzinnige aannemer in Oudesluis? Is dit ZP al eens onder de aandacht van het Zijper museum gebracht?

Maandag 30-5-2011 13:04:07Michel Zwier (Wijdenes): Het is zeker niet molen de zoeker (alard) en ook zekr geen industrie molen want dit is duidelijk een binnenkruier (noord holland of noordelijk zuid holland) ik denk nog steeds Zijpe of in de buurt van Schagen
Website:
Dinsdag 8-6-2010 18:01:56
Redactie (Den Haag): Over het huisnummer heb ik inmiddels contact gehad met Hans Roest. Door een misverstand is het huisnummer van zoekplaatje 71, A 41, hier vermeld. Excuus daarvoor. Het juiste huisnummer is waarschijnlijk B 21, de B is waarschijnlijk en 21 is zeker. Een detailscan is toegevoegd. Overigens blijf ik van mening dat het lezen van nummers of letters uit een zeer klein aantal pixels een hachelijke zaak is.
Website:
Zaterdag 27-3-2010 22:17:15
Hessel de Greeuw (Andijk): Zelf denk ik dat het een watermolen is die het water op de ringsloot uit slaat en dat het geen spoorlijn is.
In de jaren 20 en 30 zijn er op diverse plaatsen naast bestaande watermolens kleine en grotere elektrische gemaaltjes geplaatst welke we misschien naast de molen zien staan.
De palen die we rechts en links naast het huisje zien zijn van een laagspannings of van een hoogspanningsnet om het gemaal van elektriciteit te voorzien.
Rechts op de foto dacht ik aan een hekwerk welke naast de ringsloot loopt zodat men vanuit de polder niet meteen de ringsloot in rijdt.
Alleen daar is het hek weer te lang voor en kan het een hekwerk zijn welke naast de ringsloot is geplaatst omdat op dat punt de weg vlak naast de ringsloot is.
Dit was vroeger het geval op de weg bij de Nieuweweg in de bocht bij de Wipbruglaan in Opmeer (nu staan ze er niet meer hoor).
Dit huis zou dan gestaan kunnen hebben aan de Lutkedijk of de Kaag
Ik weet er nog van dat er een hoogspanningslijn dwars door het land vanaf de Kaag richting het gemaaltje naast de molen ging.
Misschien niet de juiste plek, maar misschien krijgt iemand nu een idee

Website:
Zaterdag 27-3-2010 21:46:07
Leo R. (utrecht):
Sterke suggestie van Alard, molen De Zoeker, destijds aan de sluissloot in Zaandijk (en in 1968 verplaatst naar de Zaanse schans).

Ik zie echter drie problemen:

1) getuige de kaart stonden vlabij de Zoeker nog meer molens. Toch is de horizon op het zp verder leeg.
2) het huisje staat vermoedelijk aan een weg die haaks op de spoorbaan staat. In aanmerking hiervoor zouden komen de Stationsstraat in Zaandijk en Guispad/Guisweg. Beide voldoen niet aan het beeld dat we hier zien, namelijk een landelijke omgeving met een smal slootje tussen huizen en weg. (Gesteld dat hier een weg is, wat in vooroorlogs Noord-Holland niet per se het geval hoeft te zijn)
3) Volgens Sjoerd Eeftens waren er in Noord-Holland geen spoordijken van deze hoogte.

De suggestie van een oliemolen of een andere industriemolen vind ik echter nog niet zo gek, gezien de uitbouw aan de linkerkant van de molen op het zp en de rechte (verticale) onderkant aan de rechterkant ervan.

Overigens moeten we nog even kritisch naar de datering van de foto kijken. 1910 lijkt me wat vroeg, gezien het feit dat er aan de achterkant het huis een uitbouw is gepleegd die inmiddels alweer is verzakt. 1920 of zelfs 1930 lijken me ook mogelijk.


Website:
Zaterdag 27-3-2010 21:10:43
Alard (Zevenaar): Kan dit de molen zijn die wij zoeken ?
Website: http://zaanstad.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&mrx_mod=result&Itemid=41&collection_id=1&record_id=7607
Zaterdag 27-3-2010 19:44:03
Alex daemen (BoZ): Bedankt Alard voor je onafhankelijk steun voor nr 26. Ik begrijp dat de redaktie nog niet is te overtuigen, dus graag nog meer onderzoek naar dit nummer.
Over de woning: het ziet erg erg nieuw uit.
Jonge beplanting rondom het huis en trots kijkende bewoners mag ik aannemen.Een ideaal huisje voor de oude dag.Voor het lood aan de schoorsteen moet de loodgieter nog naar boven toe denk ik.
Website:
Zaterdag 27-3-2010 17:11:01
Alard (Zevenaar): Staat op de achterzijde nog iets ?
Website:
Zaterdag 27-3-2010 16:36:04
Alex Daemen (BOZ): Ik neem aan dat wat er op de site staat een origineel is.Digitaal maakt dat niet uit. In fotoshop is deze foto (5,13 MB totaal) en heb ik de plaat 300 % uitvergroot. Bij deze vergroting zie het huisnummer 26/36 staan. Ik kan er niets anders van maken. Bij te ver uitvergroten krijg je blokvorming en daardoor onduidelijkheid. Bij 800% kan ik het ook niet meer lezen en zeker geen A41. Hoe komt Hans dan aan dit nummer? Nogmaals ik heb het aan mijn huisgenoten laten zien en zij komen tot dezelfde conclusie.
We hebben dus wat extra mogelijkheden. Uiteindelijk is het plaatje bij A41 nog niet gevonden. Mogelijk biedt nr. 26/36 ook een opening voor de oplossing.
We zien wel dat het van het grootste belang is de foto's op het hoogste niveau in te scannen.En goede monitor met een hoge schermresolutie is ook erg belangrijk. Graag zie ik een hogere resolutie scan tegemoet (12 MB) die mij mischien kan overtuigen.

Website:
Zaterdag 27-3-2010 15:24:16
Alard (Zevenaar): Over het huisnummer zijn de meningen verdeeld. Voor mij staat er 26 met een bel er boven. Ik zie een vreemde schoorsteen in combinatie met de bevestiging van de dakgoot en de ramen die alleen een stukje naar boven opengaan. Misschien dat iemand de combinatie weet waar we moeten zoeken en misschien de klederdracht van het echtpaar.
Website:
Zaterdag 27-3-2010 15:09:20
Redactie (Den Haag): Het huisnummer op het kozijn beslaat op de scan ongeveer 8 x 10 pixels. Het deel van de scan waarop het huisnummer staat voeg ik toe op 800%. Het is echt niet mogelijk hieruit een conclusie te trekken die meer waarde heeft dan wat Hans Roest op het origineel heeft gezien.
Website:
Zaterdag 27-3-2010 12:04:49


Alex Daemen (BoZ): Ik meld alleen wat ik zie staan op het kozijn wat toont als een huisnummer. En met mij zien nog 3 personen dit nummer. A41 kan ik niet ontdekken maar mogelijk staat het op de andere kant van de kaart?
Website:
Donderdag 25-3-2010 22:39:53
Redactie (Den Haag): Beste mensen, Hans Roest heeft het huisnummer afgelezen van het origineel. Het lijkt mij zinvol dit als een vast gegeven aan te nemen.
Website:
Donderdag 25-3-2010 22:22:31
Alex Daemen (BoZ): Het toont als een gewoon huisnummer. Ik denk dat het 26 is. Mijn dochter dacht 36 maar twijfelde met 26. Goed uitvergroten.
Website:
Donderdag 25-3-2010 22:16:51
Redactie (Den Haag): Het huisnummer is A 41, dit gegeven is op 17 maart toegevoegd aan de beschrijving. Bouwjaren staan niet in kleine cijfers op een deurkozijn.
Website:
Donderdag 25-3-2010 22:16:21
nicole schouten (haarlem): Bedankt voor de reacties. Vraag is nu: wat is het nummer op dit huis. Ik dacht alleen een A te zien. Wat op het kozijn staat, is m.i. geen huisnummer. Misschien een bouwjaar?
Website:
Donderdag 25-3-2010 22:11:01
Alex Daemen (BoZ): Op de deurpost(kozijn) van dit huis staat nummer 26 of 36. Misschien is dit al eerder opgevallen?
Website:
Donderdag 25-3-2010 21:52:44
Dennis de Waart (Heemskerk): Dan maar iets schrijven over huisnummering. Vroeger verdeelde men dorpen en steden in wijken en nummerde men de huizen per wijk. Later is men van de verdeling in wijken afgestapt en is men per straat gaan nummeren. Voorbeeld: tot 1875 was een perceel in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam gelegen in wijk Z.Z. met huisnummer 41 van wijk Z.Z., kort aangeduid als: Z.Z. 41. In 1875 werd er een nummering even - oneven voor alleen de Eerste Oosterparkstraat gemaakt en werd het huisnummer 58, kort aangeduid als Eerste Oosterparkstraat 58. Zo kan het dus gebeuren dat een huis voorheen huisnummer 568 had en later huisnummer 4. Omnummeringsregisters helpen hierbij. Het voorbeeld Eerste Oosterparkstraat had steeds kadastrale sectie A. nummer 432 en staat totaal los van huisnummering. Kadastrale nummering is dus totaal iets anders dan huisnummering. In deze case: zoeken omstreeks 1910 naar wijk A, nummer 41 van deze wijk. Dat kan elke straat in deze wijk zijn en wijkt af van het huidige huisnummer en misschien de huidige straat / weg.
Website:
Donderdag 25-3-2010 19:21:04
Erik Vergunst (Schoonhoven): De code A41, zeg maar een wijkcode, heeft niets te maken met kadastrale nummers, zgn. perceelcodes.
Door uitbreiding van bebouwing wijzigde deze code vaak en dat maakt het achterhalen van het eventuele huidige adres lastig. De wijkcodes worden vermeld in de bevolkingsregisters, maar het uitzoeken van het juiste adres is vervolgens nog een hele klus.
Website:
Donderdag 25-3-2010 18:22:07
Leo R. (Utrecht): Kadastrale nummers zijn volgens mij nooit als huisnummers gebruikt. Daarentegen ahd je wel huisnummers met wijknummer, ook op het platteland. Dat is volgens mij wat we hier zien.
Website:
Donderdag 25-3-2010 17:41:45
nicole schouten (haarlem): ik ben wel benieuwd of het gebruikelijk is of was dat kadastrale nummers als huisnummer werden gebruikt. wie weet het?
Website:
Donderdag 25-3-2010 17:06:44
Leo R. (Utrecht): Ik vrees dat Nicole op een dwaalspoor zit. Ter plaatse van genoemd kavel 41 is heden ten dage geen bebouwing. De foto van de brand waar Nicole naar verwijst toont een totaal ander gebouw van na WOII.

Website:
Donderdag 25-3-2010 13:56:44
nicole schouten (haarlem): Als A41 een kadastraal nummer is, zou het in Haarlemmerliede kunnen zijn in de Inlaagpolder. Zoeken op onderstaande site bij inlaagpolder levert een foto op van een brand van een huis dat er veel op lijkt. Wie op deze website bij kadastrale kaarten zoekt (Haarlemmerliede) ziet bij kaart A1 het nummer 41.
Website: http://ranh.pictura-dp.nl/index.php
Donderdag 25-3-2010 02:02:32
Gido Wijnker (Amsterdam (zuidermeer)): Toevallig kwam ik op deze site. Volgens mij is het huisje op de foto het huis van de Familie Bijvoet aan de Noordermeer (volgens mij nr 5) uit zuidermeer. Het staat dus in de noordermeer in een haakse bocht. het is een aantal jaar geleden gesloopt. achter het huisje loopt de rijndijk die ten noorde van de baarsdorpermeer loopt. de molen zal gestaan hebben (vanuit zuidermeer) aan het einde van de baarsdorpermeer (lekermeer), daar loopt de weg een heel stuk omhoog. op die plek staat ook nog steeds een gemaal. ik heb op een kaart gekeken en de stand van het huis, de dijk en het eindpunt van de baarsdorpermeer komen volgens mij aardig over een
Zondag 24-2-2008 16:39:12Peter (A'veen): Ben van de week de Beemster ingeweest.
Aan de Nekkerweg staan een aantal gelijkwaardige huisjes.
Nr 45 leek het meeste erop.
De bewoners echter ontkende dat het, het ZP is.
Ook nr 44 en 40 zeiden dat het niet hun pand was.
Jammer mar helaas.
Donderdag 13-12-2007 18:04:05Ruud van den Aakster (Heiloo): Als een naald in de bekende hooijberg, noord holland in dit geval. De molen is in iedergeval een binnenkruier aan de verhoudingen te zien. een buiten of staart kruier hoefde niet zo "dik"gebouwd te worden omdat je de ruimte in de kap niet nodig had om te kruien.
Bij deze molen zie ik ook een molenschuur links. Een molenschuur, want dit soort molens werden in de polder meestal bewoond, de uitzondering daargelaten.
Op de dijk staan palen om electriciteitdraden te geleiden.
Dat betekend meestal ook dat over deze dijk een weg loopt.
Het is geen poldermolen want die staan niet op een dijk.
Het is een onder midden of bovenmolen, die voeren het water hoger op.
Schermer is een optie, daar stonde er 52, nu nog een stuk of 15 van over. Noordervaart, ....Heerhugowaard?


Zondag 18-11-2007 12:23:22Erwin Esselink (Delft): Elke poldermolen staat hoger dan het polderpeil, hoeveel hoger hangt af van de opvoerhoogte van de molen. Dat varieert van enkele decimeters tot enkele meters. Overigens kan ik uit de foto niet opmaken of het land voor de dijk door de molen bemalen wordt of het land achter de dijk. De vergroting is te vaag om conclusies te trekken.
Maandag 20-8-2007 14:16:43Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Na de plaatjes nog eens te hebben vergeleken, geloof ik toch niet direct in Etersheim. Maar die diepe poldertjes langs de dijk zijn toch een optie.
Erwin, klopt het dat de molen van het ZP flink boven polderniveau staat?
Zondag 5-8-2007 11:33:43Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Na alle bijdragen nog eens bekeken te hebben, wil ik proberen om de zoektocht nieuw leven in te blazen.
Daarbij ga ik er van uit dat de dijk geen spoorweg is. Na onze fietstocht om de voormalige Zuiderzee viel me nog eens op wat ik al eerder beweerde en wat uit mijn tekeningen ook blijkt: spoor- en voormalige tramwegen liggen/lagen hier niet op dijken. De nog bestaande drijven op het veen.
Op onze tocht kwamen we langs Etersheim tussen Edam en Hoorn. Daar staat de binnenkruier uit 1886 De Etersheimer Braakmolen. Er liggen enkele zeer diepe poldertjes langs de IJsselmeerdijk, voortgekomen uit slechte ontvening en/of doorbraak van de zeedijk, met relatief hoge ringdijken. De blik vanuit het dorp op de molen zou in principe kunnen. Ik kon van de zeedijk af niet zien of het pandje nog bestond; het regende en we wilden door... De dorpsbeelden op de beeldbank Noord-Holland gaven geen duidelijkheid.
Erwin, zou dit een goede kandidaat zijn? Wie gaat kijken?

Zondag 5-8-2007 11:24:08rob wagenaar (zeist.): Is NoordHolland misschien onjuist en is dit Zuid Hollan? Ik ken diverse huisjes als deze in Ridderkerk! Onderaan de dijk
Zondag 18-2-2007 17:20:51H de Haas. (Den Haag.): Even ingaande op de vorige inzender, ook Google Earth wat ik sinds kort heb geinstalleerd is een goed hulpmiddel. Zelfs weg markering en oude funderingen zijn hierop zichtbaar. Is via internet gratis te downloaden. Tijdens het zoeken staan de coördinaten onder in het beeld. Zo heb ik zojuist een locatie in Den Haag gevonden.
Dinsdag 31-10-2006 02:49:55Barbara van de Kerkhof (Kampen): Dit berichtje is eigenlijk op alle zoekplaatjes van toepassing. Op world66 kun je satelietfotos bekijken van bijna elk plekje ter wereld, soms zo gedetailleerd dat je bijvoorbeeld letterlijk de middenstip van een voetbalveld en de mensen op straat kunt zien. Hiermee kunnen dus voor een deel de veronderstellingen die gedaan worden wat betreft mogelijke locaties nagekeken worden. Laat eens weten als er iemand de site bezocht heeft hoe bruikbaar de site is bij het opsporen van de juiste locaties van de zoekplaatjes...

http://www.world66.com
Dinsdag 24-10-2006 02:45:28Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De Hondsbosse is wel wat forser dan de dijk op het ZP, lijkt me.
Donderdag 5-10-2006 23:35:28C Smit (schagen): Dit huisje zou ook heel goed aan de Pettemerweg te Petten hebben kunnen staan. De hoge dijk rechts op de foto is dan de zeewering en de molen staat daar in de hazepolder Door de zeedamp is de verte niet erg duidelijk maar daar achter de molen ligt Camperduin. Tegenover het huisje is nu de Camping Watersnip.
Donderdag 5-10-2006 13:03:36Hessel de Greeuw (Andijk): Misschien zit ik er helemaal naast, maar zou het de molen kunnen zijn welke over de ringsloot staat, net voorbij waar de Berkmeer overgaat in de nieuweweg.
Dan staat de molen in de Polder de Kaag gemeente Opmeer.
Deze molen verzorgde vroeger de waterhuishouding welke later door een stoomgemaal werd verzorgd (dat kan het gebouw zijn wat je nog net achter de molen ziet.
Weer later werd het stoomgemaal binnenwerks omgebouwd tot een electrisch gemaal waarvan je nog de hoogspanningsmasten in het land ziet staan, welke in de jaren 80 zijn verwijderd en door een ondergrondse kabel is vervangen.
Deze 10.000 Voltlijn liep van het gemaal in ZO richting de Kaag.
Zaterdag 26-8-2006 22:30:16Sicco Fockens (Groningen): De nummers 10 en 11 verwijzen naar de nummers op het kaartje dat ik gescand heb; dit zijn iventarisnummers uit het NH molenboek. 10 is dus P; 11 = PV
Website: http://www.xs4all.nl/~sfockens/zoekplaatjes/kaart%20Zijpe.jpg
Woensdag 17-5-2006 11:08:10Martin Snuverink (Voorburg): De Slikkerdijk begint bij de hoek van de Groote Sloot en loopt in ZO richting door tot de Westfriese Dijk of hoe deze dijk in de nieuwe spelling heet. Evenwijdig aan het eerste deel loopt aan de NO zijde van de Slikkerdijk de Oude Sluizerweg.
Als het huisje aan de Slikkerdijk staat of stond, moet het huisje ongeveer op de plaats van De Kikkert staan en kijken we in WNW richting. We zien dan links in beeld Molen E, die op een afstand van ca 800 m van het huisje staat. De spoordijk ligt dan nog 600 m verder en dit lijkt me wat veel. Bovendien stond het huisje bij Molen E vanaf De Kikkert gezien rechts van de molen.
Als het huisje echter aan de Groote Sloot staat, moet dit vlak bij de hoek zijn. Er zijn dan geen molens tussen huisje en spoordijk. De enige molens die we dan kunnen zien zijn de molens P, PV en K. Maar op gezag van anderen neem ik aan dat de molen voor de spoordijk staat. De door Jan de Vries bedoelde Molen P valt hiermee ook af. En Molen PV is het ook niet, want dan zouden we zowel Molen PV als Molen P moeten zien.
Jan de Vries zou zijn betoog wat meer moeten toelichten. Misschien zie ik het verkeerd.
Sjoerd heeft het over de molens 10 en 11. Ik weet niet welke molens hij bedoelt. Ik dacht dat de molens van de Zijpe met lettercodes werden aangeduid.
Maandag 15-5-2006 23:19:08Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het verhaal van Jan de Vries kan kloppen. Maar het bevat enkele onduidelijkheden. De dijk die hij de Schinkeldijk noemt moet de Slikkerdijk zijn die ver voor Oudesluis overgaat in de Oude Sluizerweg. Benedenlangs en ten noordwesten van deze Sluizerweg loopt de voortzetting van de Grote Sloot, die juist voor deze dijk linksafslaat en evenwijdig met deze richting Oudesluis loopt. Deze Grote Sloot-na-de-bocht zou dan rechts van de woning zichtbaar zijn, wat Jan cryptisch omschrijft als de zijkant. Links van de woning zou dan de in het noordwesten staande molen 10 zichtbaar zijn (nummer zie kaartje van Sicco). Deze molen bevindt (of bevond?)zich samen met molen 11 langs de Korte Belkmerweg aan een zijweg ten zuidoosten van de hoofdweg. Dit alles, als ik Jan goed interpreteer.
Maar als we dan zo dicht bij de bocht in de Grote Sloot zijn, zoals Jan zegt, en vlakbij de SLuizerweg, dan moeten we wel ongeveer over onze schouder naar linksachter (het noordwesten) kijken (en dat allemaal langs de linker zijgevel van de woning, en Oudesluis achter de woning), om de spoorweg en molen 10 te zien. Dat kan eenvoudig niet.
Of ik snap het verhaal van Jan niet. Kan Jan de locatie van de woning duidelijker omschrijven?
Wie kan iets zeggen over molen 10 (of 11) als kandidaat?
Woensdag 5-4-2006 23:23:48Peter M. (A'veen.): Jan, het klinkt geloofwaardig wat je zegt, ookal omdat ik die regio ook al afgezocht heb met de motor. Maaaaarrrrrrr. Het bewijs......... Is die door jou te leveren. Daar gaat het ons toch ook om. Lijkt me lastig als er nu een ander pand op de bewuste locatie staat.

Woensdag 5-4-2006 22:47:19Jan de vries (slootdorp): Het getoonde plaatje ligt wel aan de Grote Sloot en wel de bijna laatse woning vlak voor de bocht,
de dijk is de Schinkeldijk aan de zijkant van de woning. Op de achtergrond zie je de spoorlijn richting Den Helder. De molen die nog net zichtbaar is ligt tussen de Belkmerweg en de Ruigeweg. Het dorp Oudesluis ligt op deze foto net achter het huisje.
Langs de Schinkeldijk loopt een weg, welke je op deze foto net niet kan zien.
Het huisje dat er nu staat is een kwartslag gedraaid te op zichte van de foto.
En de molen gaat enigzins verscholen achter de bomen die langs de weg daar staan.
J. de Vries.
Slootdorp.
Dinsdag 4-4-2006 13:21:02Peter M. (A'veen): Martin, dat niet alleen.
Volgens mij staat er links voor de molen ook een pand. Schuur of een deel van een boerderij. Die staat zeker voor de dijk.

Donderdag 16-3-2006 21:20:46Martin Snuverink (Voorburg): Erwin, het kan aan mijn waarneming liggen, maar ik zie de voet van de molen wel degelijk schuil gaan achter de dijk.
Vrijdag 3-3-2006 01:00:09Erwin Esselink (Delft): Ik heb in 1983 de nog goed herkenbare standplaats van molen K vanaf de weg langs de Grote Sloot gefotografeerd. Helaas is op deze foto de spoorlijn niet te zien en kan ik dus niets zeggen over de hoogte van de spoordijk ter plekke. Wat mij opvalt aan de molen op het zoekplaatje is dat deze ongeveer op gelijke hoogte staat met de kruin van de dijk. In geval van molen K zou deze voor een deel schuil moeten gaan achter de dijk, maar daarvan is geen sprake. Daarom denk ik dat het niet om molen K gaat.
Donderdag 2-3-2006 22:16:46Martin Snuverink (Voorburg): Sjoerd, ik was uitgegaan van een blikveld van 60 graden. Maar als dit slechts 45 graden is, gaat mijn vlieger niet op. Ik ben geen expert op het gebied van fotografie....
Voorts (herhaling) is van belang of langs de veronderstelde plek een kwelslootje loopt of heeft gelopen. Lokaal bekenden moeten hierover iets kunnen zeggen. Was er nooit een bermslootje geweest, dan is de veronderstelde locatie een miskleun en zijn we weer terug bij af. Maar De Zijpe blijft voor mij het zoekgebied.
Woensdag 1-3-2006 22:52:47brit (a-dam): lijkt op het huisje wat nu nog tussen oostzaan en den ilp in gemeente a-dam ligt, zal er even goed op gaan letten ,tenslotte gaat daar het spoor naar purmerend langs.
Woensdag 1-3-2006 21:22:58Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De stopplaats Oudesluis is later ingericht bij de in 1867 gebouwde wachterswoning 15. Alleen de foto op stationsweb van de stopplaats dateert uit rond 1920. Maar ik vind het niet vreemd dat de wachterswoning niet op het ZP staat. Ik zal het uitleggen.
Martin veronderstelt het huis op het ZP aan de Oude Sluizerweg naar Oudesluis. De fotograaf kijkt dan met een richthoek van zeg 120/60 graden met de weg (de schoorsteen staat midden op het dak en de blikrichting is bijna de diagonaal door het huis, dat ik tweemaal zo diep als breed veronderstel).
Links naast het huis ziet hij volgens Martin met een hoek van 110/70 graden met de weg de molen, die zoals op het kaartje van Sicco te zien is, vlakbij de Groote Sloot staat. De molen is evenwel slechts zichtbaar als de fotograaf 85/95 graden scherp naar links zou kunnen kijken, met andere woorden als hij scherper dan parallel aan de linkergevel langs de dakgoot naar achteren kijkt. Dat kan alleen met een groothoeklens.
Of de molen is zichtbaar als achter het huis de Groote Sloot zelf zichtbaar is die dan scherp naar links wegloopt onder een hoek van 85/95 graden met de Oude Sluizerweg waarop de fotograaf staat. Dan zou de fotograaf nog een stuk zuidelijker moeten staan, in feite op de weg die nu Slikkerdijk heet en die recht naar de Oude Sluizerweg loopt. Maar ik zie de Groote Sloot niet. En het is ook niet waarschijnlijk omdat dan voor de molen de op woning 15 gelijkende (brug-)wachterswoning 16 nabij de brug over de Groote Sloot zichtbaar zou moeten zijn. Op zich zou het dan kloppen dat de spoordijk hier verhoogd is, zijnde de opritten naar de iets verhoogde spoorbrug. Maar ik vind het nog steeds geen spoordijk.
Kortom, ik heb veel te veel bedenkingen. Neem er nog eens een gradenboog en een stafkaart of het kaartje van Sicco bij. Bovendien: een foto als dit ZP, genomen met een normale lens, heeft een blikveld van hoogstens 45 graden. Dat klopt ook niet met Martins veronderstelling. Ik beken dat ik geen oplossing heb; we zitten wel heet.

Woensdag 1-3-2006 19:17:22Sicco Fockens (Groningen): Wat vorm betreft kan de molen van het zp prima molen K zijn. Verder, als ik op de foto op molendatabase kijk, kan het zomerhuisje alleen rechts hebben gestaan. Dit moet dus ten NO van de molen zijn geweest, en het klopt dat het huis op het zp voor de romp te zien is.
Hoe alleen nu verder? Volgens de molendatabase staat er een huis + gemaal op de fundering van de molen, dus zouden vanaf de lokatie van opname wel spoorlijn + plaats van de molen zichtbaar moeten zijn. Hopelijk komen de beloofde foto's nog.
Woensdag 1-3-2006 08:34:13Martin Snuverink (Voorburg): Sjoerd, Sicco, Erwin, ik verzoek jullie mijn hypothese van 27-01-2006 nog niet te verwerpen.
De hoek die De Akker maakt ten opzichte van de NZ-lijn is iets meer dan 30 graden. Als de door Sjoerd bedoelde hoek niet 60, maar 65 - 70 graden is, namelijk de hoek waarlangs we schuin langs het huisje kijken, betekent dit dat de fotograaf pal naar het westen kijkt, en dus niet naar het noordwesten.
Als de hoek die de lens ziet 60 graden is, zien we juist uiterst links de Molen K. Rechts zien we dan juist niet de spoorweghalte Oudesluis. Overigens was het spoorweggebouwtje daar volgens http://stationsweb.brinkster.net/afbeelding.asp?dir=oudesluis&num=1 pas van 1920.
De afstand van huisje tot Molen K is 1250 meter. Dit lijkt plausibel.
Nu is de vraag of een molenexpert kan aangeven of de molen op het zoekplaatje een niet Molen K kan zijn.
Verder is het van belang of langs De Akker een kwelslootje loopt of heeft gelopen. Mocht dit niet het geval zijn, dan valt mijn hypothese in duigen. Op http://www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/niestadt.pl?id=38000 (1969) is geen kwelslootje te zien. Op http://www.zijpermuseum.nl/foto/fotoboek/os_grsl1.html (1920) zien we links een huisje van hetzelfde karakter met een vergelijkbare makelaar. Dit huisje is kleiner (13 dakpannen hoog) dan dat van het zoekplaatje (14 dakpannen hoog). Ook zonder kwelslootje.
Het huisje op http://www.zijpermuseum.nl/foto/fotoboek/zs_veer1.html lijkt akelig veel op dat van het zoekplaatje. Maar er zullen vast wel meer van dit soort huisjes zijn geweest.
Website: http://www.zijpermuseum.nl/foto/fotoboek/os_grsl1.html
Dinsdag 28-2-2006 22:30:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Martin geeft een plausibele verklaring. Molen K stond veel dichter bij het spoor en van zijn standpunt achter de dijk. Het kan ook kloppen met de hoogte van de spoordijk die we dan op het hoogste punt bij de Groote Sloot treffen.
Maar het klopt weer niet met de kijkrichting. We kijken in Martins suggestie zo´n 60 graden schuin langs het huisje naar het noordwesten. Dan zouden we ook op 90 graden links (zie het kaartje van Sicco)de vermeende spoordijk met molen K moeten zien. De molen ligt dan vlak achter de spoordijk maar erg dicht bij de Groote Sloot. Dan zou de fotograaf wel ongeveer op de kruising van de Groote Sloot met de weg naar Oudesluis moeten staan.
Naar mijn idee kan de fotograaf niet zo scherp links kijken en dan ook nog het huisje treffen.
Dinsdag 28-2-2006 11:54:09Martin Snuverink (Voorburg): Als ik het zoekplaatje nog eens goed bekijk, zie ik vanuit het gezichtspunt de molen achter de dijk staan. Als die dijk de spoordijk is, zie ik als enige mogelijkheid dat het huisje aan De Akker staat nabij Oudesluis (een dijk bijna loodrecht op de Groote Sloot, aan de rand van de Zijpe- en Hazepolder). We kijken dan in westelijke richting over Polder K of tegenwoordig Polder KP. Links zien we dan in de richting van MP 17 Molen K achter de spoordijk staan. Molen K is volgens de Molendatabase in 1926 gesloopt (zie link). De datering 1910 van het ZP is hiermee niet in strijd.
Op de topografische kaart van 1907 zien we aan De Akker een eenzaam huisje staan op ca 50 m afstand van de kom van Oudesluis. Op de topografische kaart 1:25.000 van 1982-1988 is dit huisje er niet meer.
Het huisje kan niet aan de Groote Sloot hebben gestaan, want dan klopt de richting niet: de molen staat namelijk op een lijn bijna loodrecht op de as van het huisje. Vanaf de Groote Sloot zou molen K niet te zien zijn. Bovendien stonden in 1907 aan dit deel van de Groote Sloot niet zulke huisjes
Als alles klopt, is het nog nauwelijks te bewijzen, want huisje en molen bestaan niet meer. Helaas geeft http://www.zijpermuseum.nl/ geen bruikbaar beeldmateriaal.
Website: http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=3848
Maandag 27-2-2006 23:45:27Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ook bij mij is er enige twijfel over de situatie. De hoogte van de spoorweg bij de Groote Sloot is relatief hoog: 2,4 m, en dat komt omdat er ooit een (beweegbare) brug in het spoor lag: er is dus sprake van een oprit, die op zichzelf gezien dus nog niet eens zo hoog was. Dat is ook niet nodig als de brug toch beweegbaar is, en de klei/veengrond kon een hoge oprit niet dragen.
Het polderpeil in de E-polder is - 1,2, dus de spoordijk is dan maximaal 3,6 m hoger dan de polder, ter plaatse van de brug over de Groote Sloot. Voor en na de opritten lag het spoor zeker lager. Bij Schagen bijvoorbeeld op 1,4 m, naar Anna Paulowna op 1,6 m.
De constante dijkhoogte zowel als de blikrichting (ben ik met Sicco eens) doet mij meer denken aan een polderdijk. Ik kan op het ZP niet goed zien of er telegraafpalen langs de vermeende spoorweg staan. Dit waren langs deze lijn aardige kerstbomen.
We zitten wel heel warm en de oplossing kan nog steeds goed zijn, al is het decor wellicht anders.
De kruin van de West-Friesedijk langs deze polder ligt op zo'n 4 m.
Vrijdag 24-2-2006 21:37:20Sicco Fockens (Groningen): Ik twijfel er toch aan of deze oplossing wel klopt. Ik heb een kaarje uit het NH molenboek gefotograveerd, en in onderstaande map gezet.
Stel dat je op haaks op de weg Schagerbrug-Oude Sluis (langs 13) kijkt. Je draait dan je hoofd 45 graden naar rechts, en kijkt dan ongeveer zuid, dan kun je een huisje zoals op het ZP zien, met op de achtergrond molen E in de verte.
Je kunt dan in mijn ogen nooit de spoorlijn rechts dichtbij, en links verder weg zien. Ik kan zelfs niet beoordelen of de spoorlijn voor of achter de molen langs loopt, maar de spoorlijn zou volgens het kaartje links jusit heel dichtbij moeten zijn.
Ik hoop dat ik het verkeerd zie, misschien is het zp vlakbij deze plek gemaakt.
Website: http://www.xs4all.nl/~sfockens/zoekplaatjes/
Vrijdag 24-2-2006 21:10:51yvonne Feller (Slootdorp): Morgen ga ik er lang om een foto te maken en het huisnummer te noteren.
Je had nog een paar kilometer verder moeten rijden richting Oudesluis dan had je er langs gekomen als je de westkant van de Grote Sloot maar aanhoud. Het is
dan vlak voor de spoorwegovergang. Als je op een kaart van de zijpermolens kijk kun je een idee krijgen van de molen die het op de achtergrond kan zijn er staan er namelijk 2.
Yvonne
Vrijdag 24-2-2006 20:58:20Peter M. (A'veen.): Hoi Yvonne.
Ik wil dat best wel geloven. Heb zelf een maand geleden al het stuk Alkmaar <=> St Maartensbrug gereden, langs Grote Sloot, en had zoiets van "Hier is het in de buurt". Ik dacht zelf, dat de dijk op de achtergrond misschien de Westfriesedijk zou kunnen zijn en was van plan nog een keer die kant op te gaan op de motor. Er staan aan Grote Sloot, vergelijkbare huisjes. Ik ben dus niet ver genoeg doorgereden (als het de locatie is).
Het enige wat nog rest is een fotografisch bewijs. Zou je dat kunnen leveren svp?
Vrijdag 24-2-2006 02:29:07yvonne feller (slootdorp): Het getoonde huisje staat aan de Grotesloot westzijde nabij Oudesluis met op de achtergrond het spoor naar Den helder en een molen genummerd E.

Donderdag 23-2-2006 16:10:11Peter M. (A'veen.): Misschien een idee om het Zijpermuseum te benaderen.
Die hebben een grote foto collectie van Niestadt.
Website: http://www.zijpermuseum.nl/niestadt/index.html
Woensdag 18-1-2006 04:42:03Peter M. (A'veen): Mhh ik ben niet de grootste expert hier maar het lijkt wel of de lichtreflectie uit het zijraam van het huisje, starker is dan de ramen aan de voorkant. Ondanks dat het bewolkt is zou het kunnen betekenen dat de zon ergens links moet staan.
Wat ik me bij de detailfoto afvraag is: Staat de molen voor-op of achter de dijk/spoorbaan. En zie ik daar voor de dijk, links voor de molen, nog een pand staan?
Ook lijkt het wel alsof er rechts van de molen, 2 masten staan. Dit zouden misschien telefoonmasten kunnen zijn, en ik heb het gevoel dat die masten ook te zien zijn op de achtergrond, rechts van het huisje.
Is het mogelijk om een detailscan van de rechter achtergrond te krijgen?
Misschien helpt dat een klein beetje verder.
Zaterdag 10-12-2005 04:35:17Maarten (St.Pancras): Ik ben het eens met de Heer Sjoerd Eeftens,dat het hier geen spoordijk betreft.Tussen de opbouw van de horizon links en de horizon rechts zit een opmerkelijk verschil.De horizon links is welhaast opgebouwd uit een middelgrijze tint(graskleur) De horizon rechts lijkt opgebouwd uit 3 lagen. Boven een zeer donkergrijze streep,midden een veel lichte grijs en onder een middelgrijze streep(graskleur. Het lijkt mij een verhoogde weg in de polder begroeid met een enkele of dubbele rij bomen.
Woensdag 7-12-2005 01:45:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nogmaals: in Noord-Holland zijn geen spoordijken van de hoogte zoals te zien is op de detailscan. Er zijn alleen wat opritten naar enkele (voormalige)beweegbare bruggen en die zijn ook niet hoog omdat de bodem dat niet kon dragen. Alleen de bruggen over het Noordhollands Kanaal te Purmerend en bij Koegras tussen Den Helder en Anna Paulowna zijn redelijk hoog. Verder de brug over de Zaan bij Zaandam, maar ook die is niet zo hoog als die op de detailscan.
Er is geen enkele reden om aan een spoordijk te denken.
Donderdag 1-12-2005 21:52:30Michel Zwier (Wijdenes): Tussen Alkmaar en Schagen rijd de trein wel op een soort van dijkje de molem zou dan bij Zijdewind of Dirkshorn kunnen staan.

Donderdag 1-12-2005 20:28:19Antoon Bosselaers (Mechelen): Martin stelde in zijn bijdrage van 30-7-2005 helemaal niet dat makelaars in Noord holland/West friesland bijna niet zouden voorkomen, en ook al niet dat de kop van NH uitgesloten is (ik citeer: "integendeel, ik ben er nog steeds van overtuigd dat we het in de kop van NH moeten zoeken.") Hij stelde wel dat hij op zijn wandeling geen enkele makelaar was tegengekomen die op die van het ZP leek, en als iemand wel een gelijkaardige makelaar mocht weten, van dat vooral te laten weten, omdat dat een interessant aanknopingspunt kan opleveren voor dit ZP. Indertijd heb ik de proef op de som genomen, en in de beeldbank Noord-Holland naar een gelijkaardige makelaar gezocht, maar ook ik heb er geen gevonden.
Maandag 7-11-2005 16:13:30linda nijssen (Kolhorn): Ik las een opmerking over verticale makelaars en dat die bijna niet in Noord holland/West friesland voorkomen. Dit is onjuist, ik woon in de noordkop in Kolhorn, mijn huis (anno 1895) heeft ook een verticale makelaar, zo nog meer huizen in dit dorp. Sluit de noordkop dus nog maar niet uit! Ook loopt er een hoge dijk met spoorlijn van Anna Paulowna via Oude Sluis richting Schagen. Tussen Schagen en Heerhugowaard zit ook een verhoogt stuk, alsmede tussen Heerhugowaard en Sint Pancras.
Donderdag 3-11-2005 20:38:32Erwin Esselink (Delft): De Hondsdijkse molen is pas sinds de restauratie van 1980 (weer) een binnenkruier. Er hebben in Zuid-Holland meerdere binnenkruiers gestaan, maar deze zijn voor 1900 allemaal omgebouwd tot buitenkruier. De laatste mij bekende molen waar dat bij gebeurde en tevens de enige waarvan ik foto's ken is de molen van de Hoefpolder te De Lier (zie link). Ook in de provincie Utrecht hebben binnenkruiers gestaan, maar ik denk dat dit zoekplaatje toch in Noord-Holland gezocht moet worden.
Website: http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=173
Maandag 24-10-2005 14:09:17Sicco Fockens (Groningen): In ZH hebben inderdaad meer binnenkruiers gestaan, maar vooralsnog lijkt de enige die ooit gefotografeerd zou kunnen zijn, bij Den Haag te hebben gestaan; en daar zal het ZP toch niet gemaakt zijn.
Website: http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=1953
Dinsdag 18-10-2005 19:38:57Martin Snuverink (Voorburg): Tot nu tot hebben we allemaal, mezelf inkluis, in NH gezocht. Maar ZH heeft of had ook binnenkruiers. Een voorbeeld is de nog bestaande Hondsdijkse molen te Koudekerk a/d Rijn. Zie link.
Erwin, kan het deze molen zijn of kunnen we ook in ZH zoeken?
Website: http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=1019
Zondag 16-10-2005 08:35:01Erwin Esselink (Delft): Ik heb zelf de molen ook vergeleken met de mij bekende binnenkruiers. Veel molens vallen af, omdat het model en de omgeving niet kloppen. Maar er zijn ook de nodige molens, die niet direct afvallen omdat ik dan eerst de situatie ter plekke zou moeten kennen, met name of er een dijk in de buurt van de molen loopt die correspondeert met de dijk op het zoekplaatje. Ik heb nog steeds de indruk dat het een vroeg 17de, mogelijk laat 16de eeuwse molen is. Bij Medemblik en ook bij Aartswoud stonden molens, die hetzelfde model hadden als de molen van het zoekplaatje, maar deze waren voor 1910 al verdwenen. In een eerdere reactie werd ook de omgeving van Schagen genoemd. Een kanshebber is de molen, die aan de Lange Snevert bij Schagen stond (zie link), maar ook hier weet ik niet of de omgeving klopt.
Website: http://www.molendatabase.org/verdwenen/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=3050
Maandag 26-9-2005 09:12:26Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Erwin, ik heb nog eens goed in mijn 400 molenplaatjes (zijn er meer dan ik dacht) gekeken naar de vorm en biotoop van de afgebeelde NH poldermolens. Natuurlijk kan die van het ZP al verdwenen zijn maar ik heb nog een paar suggesties.
Daarnaast geloof ik er als spoorkenner niks van dat er op de achtergrond zo'n lange spoordijk is. In Noord-Holland zijn de spoor- en tramwegen in de lage gebieden als regel op maaiveldhoogte aangelegd omdat de ondergrond zo'n zwaar zandlichaam niet kan dragen. Geen enkele spoorweg hier is tevens dijk. Slechts op- en afritten van vaste bruggen liggen iets hoger maar als de brug toch beweegbaar is, maakt de hoogte niet veel uit. Purmerend - Hoorn is berucht om de golfwerking onder de trein: de baan drijft hier. Nog onlangs werden verticale grindpijlers aangebracht.
Suggesties (ik ben ter plaatse niet bekend): pm De Nekker te Purmerend, pm De Viaansche Molen te Bergen, pm te Nieuwe Niedorp, pm te St. Maarten, pm te Hensbroek, pm te Zijpe (hier schijnen er meer te zijn, maar eentje lijkt er op). Erwin, misschien heb je ze allang gecheckt, maar niet geschoten is altijd mis.
Zondag 25-9-2005 14:53:08Heddes A.C. (Spanbroek): Als de molen op de foto DE TOEVLUCHT is dan staat deze in de polder HET WESTERVEER aan de VEERsloot.
Aan het einde van de toevlucht, op de foto is niet tezien of dit de juiste molen is.
De polder HET WESTERVEER word begrenst door Spanbroek (zomerdijk), Zandwerven,Spierdijk,Zuidermeer, noordermeer.
Dit is opzich een aardige fiets route
De volgorde is tegen de klok in als u aan het einde van de toevlucht op de zomerdijk staat, u ziet recht tegen over u de molen in het land staan, met een stukje er voor een wooning.
Molen en wooning zijn of waren eigendom van het waterschap DE VIER NOORDERKOGGEN.
De molenaar was ook boer, de mij laatst bekende molenaar hete van Diepen.

Nogmaals of de molen de juiste is is niet tezien, de situatie schets is wel juist ik ben er geboren.
Woensdag 21-9-2005 00:41:39Martin Snuverink (Voorburg): Na een heerlijke wandeling vandaag van Heerhugowaard via Langedijk naar Schagen heb ik speciaal gelet op de zogenoemde makelaars; dat zijn de verticale houten nokversieringen. Ik heb echter geen enkele makelaar ontdekt die gelijkenis vertoonde met die van het ZP. Dit sluit NH natuurlijk geheel niet uit, integendeel, ik ben er nog steeds van overtuigd dat we het in de kop van NH moeten zoeken. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat de figuur van de makelaar van het ZP uniek is. Daarom vraag ik alle geinteresseerden in de kop van NH eens te letten op een zelfde of gelijkende makelaar. Dit kan een goed aanknopingspunt bieden. Vaak behoren typen dakversieringen tot een zelfde streek, familie of andere groep of gemeenschap.
Zaterdag 30-7-2005 22:22:50Peter M. (A'veen): Ik zie dat in Anna Paulowna dergelijke huisje ook veel voorkomen. (Op bovenstaande website zoeken naar foto nr 00855A)
Website: http://ranh.pictura-dp.nl
Maandag 25-7-2005 12:22:38linda Nijssen (Kolhorn): Het huisje moet hier in deze omgeving (kop van Noord holland) staan, het komt me zo verschrikkelijk bekend voor.... Ik ga eens rond kijken in de buurt hier. Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar en ben erg bekend met de omgeving tussen Alkmaar en Kolhorn (vlakbij Schagen) daarom durf ik te zeggen dat men niet aan omgeving Alkmaar moet denken, maar hogerop dus ong. rondom Schagen e.o.
Woensdag 20-7-2005 02:39:58Erwin Esselink (Delft): Vorige week was ik in Noord-Holland en heb de suggestie van Martin gecontroleerd. De situatie ter plekke aan de Grote Sloot in de Zijpe komt niet overeen met het Zoekplaatje. Ik vraag me trouwens net als Martin af of de dijk wel een spoordijk is. Het kan net zo goed een gewone dijk zijn.
Woensdag 18-5-2005 14:38:54Martin Snuverink (Voorburg): Hoe zeker of waarschijnlijk is het dat we op de achtergrond een spoordijk zien? Het kan toch ook een gewone dijk zijn?
Volgens molenkenner Erwin Esselink staan Hollandse windmolens in ruststand meestal met hun wiekenas naar het westen of zuidwesten gericht. Als dit hier ook zo is, zou de foto in min of meer westelijke of noordwestelijke richting moeten zijn genomen. Maar dit is geen onverbiddelijke wet!
Mogelijkheden die ik nog aan het natrekken ben, zijn de molens van de Zijpe. Hierbij denk ik vooral aan de verdwenen molen C. Zie link. Het huisje zou dan aan de Grote Sloot, oostzijde, staan, vlak bij de knik. Ik ben ter plaatse niet bekend.
Website: http://www.trefnet.net/zijpermolens/
Maandag 2-5-2005 23:13:14Gerard Nachbar (Almere): Dennis' Westerweg vinden we op Bonneblad 262 (ALKMAAR, 1895/1904) in de "groene atlas" van Noord-Holland terug als Boterweg. Er staan echter niet veel gebouwen aan deze weg. Verder is er geen molen in de buurt van de spoorlijn te zien. Hetzelfde geldt voor de Molenweg, die we onderaan in Bonneblad 245 (OUDKARSPEL, 1877/1895&1907) aantreffen. In het laatste geval zou de spoorlijn de min of meer west-oost lopende spoorweg van Heerhugowaard naar Hoorn betreffen.
Zondag 1-5-2005 21:11:19Dennis de Waart (Heemskerk): Zonder de combinatie met de, gelukkig nu vergroot weergegeven, molen zou dit overal in de kop van Noord - Holland kunnen zijn. Door deze combinatie van verschijningsvorm van het woonhuis met de spoordijk en de molen heb ik het idee dat we het in Heerhugowaard moeten zoeken. Dit zou heel goed de Westerweg te Heerhugowaard kunnen zijn. Deze weg heet ook wel Provincialeweg N 242. De spoordijk op achtergrond zou dan de lijn Alkmaar - Den Helder moeten zijn. Achter de spoordijk zou dan inmiddels het bedrijventerrein " De Bevelanden " verrezen moeten zijn, de zoveelste uitbreiding van deze moderne slaapstad onder de rook van Alkmaar. Het woonhuis op de opname komt exact overeen met de woonhuizen langs de weg ter plaatse, evenals het slootje voor de deur met het bruggetje. Anders kan het ook de Molenweg zijn. Het punt is dat er op internet hoegenaamd geen beeldmateriaal te vinden is ter bewijsvoering, afgezien van de Veenhuizer molen dan die exact overeenkomt met de molen op het zoekplaatje. Misschien kan de redactie contact opnemen met het Regionaal Archief Alkmaar. Ik geef de Westerweg of Molenweg een vrij grote kans als locatie van deze opname.
Zondag 1-5-2005 20:59:28Martin Snuverink (Voorburg): De detailfoto is uiterst nuttig. De molen is inderdaad een Noord-Hollandse binnenkruier.
Er zijn in de kop van Noord-Holland momenteel 60 achtkantige binnenkruiers en vanaf 1918 (het vroegste jaar waarop ik het nemen van de foto schat) zijn er 59 binnenkruiers in deze regio verdwenen. In totaal waren er dus 119 mogelijkheden in de kop van NH. Als je de plaatsen van de bestaande molens op topografische kaarten en de historische atlas vergelijkt met de foto, zie ik in de nog bestaande molens helaas onvoldoende overeenkomsten. Van de 59 verdwenen molens vallen er bij een eerste schifting 22 af. Er blijven dan nog 37 molens over. Aan verder molenonderzoek ben ik nog niet toegekomen. Ik heb hierbij zeer dankbaar gebruik gemaakt van de uitstekend gedocumenteerde molendatabase (zie link) met perfecte zoekmogelijkheden. Een aanrader!
Website: http://www.molendatabase.nl/nederland/
Zaterdag 30-4-2005 23:33:09W. Drommel (Oudorp): Met dank aan Martin en Erwin voor het beantwoorden van mijn vragen en de detailscan.Ik schrijf de Baarsdorpermeer af.Zullen ongetwijfeld daggeldershuisjes staan,maar niet een huisje in combinatie met deze molen..Na al het brainstormen staat niet veel vast. Huisje 1910-1920. Arbeidershuisje in polder.Molen type binnenkruier Vermoedelijk Westfriesland.Klederdracht vermoedelijk Westfries.
Gezien,dat dakversiersel ook voorkomt op huis in Oostwoud.Geen enkele aanwijzing in welke richting weg loopt.Wanneer foto genomen is is niet bekend.
Verder kan ik niet vaststellen of linksachter de molen een boerderij of ander gebouw staat,en of links daarvan nog een gedeelte van een gebouw zichtbaar is.
Lijk uiterst recht op de deelscan en ook rechts van de molen een electriciteitsmast(10 kV) te zien,maar ook dat moet verondersteld blijven.
Heb het idee,dat door onscherpte en bewolkte hemel(strooilicht)dit nog wel even zoekplaatje zal blijven.
Website: http://www.freewebs.com/wdrommel/
Woensdag 27-4-2005 22:46:41Erwin Esselink (Delft): De molen op de achtergrond is een Noord-Hollandse poldermolen van het type binnenkruier, d.w.z dat er geen uitwendig balkenstelsel aanwezig is om de molen op de wind te zetten. De molen, die hieronder aangeduid wordt als 'De Toevlucht' is volgens mij de nog bestaande molen van de polder Westerveer bij Spanbroek (de naam 'De Toevlucht' is mij onbekend, het Noord-Hollands molenboek vermeldt deze ook niet). Deze molen kan het niet zijn, want dat is een buitenkruier. De korenmolen aan de Grote Zomerdijk is het volgens mij ook niet, want dat was qua afmetingen maar een bescheiden molen, die ten tijde van de opname hoogstwaarschijnlijk ook een buitenkruier was. Dat betekent dat de locatie niet de noordzijde van de Baarsdorpermeer kan zijn.
De molen op de achtergrond is goed te vergelijken met de molens van de Schermer, zowel wat betreft uiterlijk als ook ouderdom. Op mij maakt de molen een 17de eeuwse indruk.
Dinsdag 26-4-2005 23:39:17Martin Snuverink (Voorburg): Willem Drommel stelt een boel vragen. Op enkele daarvan ga ik hierbij in.
Dit huisje is in ieder geval van na de Woningwet van 1901. Ik schat dat het gebouwd is tussen 1910 en 1920 en dichter bij 1920 dan bij 1910. Het metselverband is halfsteens, het baksteenformaat is waalformaat. De lateien boven de vensters met de rollagen erboven doen nogal strak en voor die tijd modern aan. De vormgeving van de vensters met de omlijsting is trouwens nog opvallender strak en modern. Glas-in-lood ontbreekt. Het huisje is erg sober en zal ongetwijfeld een landarbeidershuisje of daglonerswoning zijn geweest. De houten betimmering onder de nok is wel typisch Noord-Hollands boven-het-IJ.
De versieringen (geveltekens) op de nok van het dak hadden een symbolische betekenis,. vaak ontleend aan runentekens, die nog uit het Germaanse heidendom stammen. Dit hoeft hier niet zo sterk het geval te zijn, en voor het oplossen van dit zoekplaatje is het ook niet echt relevant. Omdat dit huisje niet zo oud is, kan het gevelteken zijn overgenomen uit een al lang bestaande traditie. Het is goed mogelijk dat het teken gelijk was voor een aantal huisjes dat tot eenzelfde groep. In ieder geval is het gevelteken niet Twents of Achterhoeks en niet Fries.
Het huisje staat in de polder, aan een middenweg of zijwegen ervan. Langs zo’n middenweg liep soms een centrale poldersloot/watergang, vaak “tocht”of “molensloot” genoemd. De omvang van zo’n tocht zal verband houden met optredende kwel, maar ook wel met de grootte van de droogmakerij. Het is nogal speculatief een evenredig verband te leggen tussen de breedte van de tocht en de oppervlakte van de droogmakerij. Men tochten veelal niet langs de bebouwde middenweg aan, want dat was niet praktisch. Zie ook de Wogmeerpolder.
Ik zou zeggen dat zich aan de einder een ringdijk bevindt, maar dit zou ook wel een spoordijk zijn. De afstand is moeilijk te schatten.
In (Noord-)Holland kwamen talloze windwatermolens voor. In de Zaanstreek waren vroeger, ver voor de tijd van dit huisje, wel duizend industriemolens. Een bezoek aam de Zaanse Schans en een bezoek aan het Czaar-Peterhuisje in Zaandam geeft hiervan een goed beeld. De molen op het zoekplaatje doet mij toch eerder denken aan een windwatermolen. Langs de Schermer stonden en staan nog steeds de karakteristieke Schermermolens, maar het beeld is niet duidelijk genoeg om de molen als Schermermolen te identificeren.
Helaas is de foto bij bewolkte hemel genomen en we kunnen de richting niet bepalen. Als het huisje aan de zuidzijde van de middenweg (Baarsdorpermeer) zou staan, lag de spoorlijn Alkmaar-Hoorn op 500 tot 1200 meter in zuidelijke richting. Daar waren volgens de groene atlas echter geen windmolens in het verschiet.
De molen De Toevlucht staat, zoals eerder gezegd, op 3,3 km van de genoemde middenweg en wel in NW richting. Dit is veel te ver om de molen op de foto zo te kunnen zien.
Als het huisje aan de middenweg (Baarsdorpermeer) zou staan zou te verwachten zijn dat de molen aan de ringsloot van de polder staat. Daar was in 1904 al geen molen meer, maar wel een stoomgemaal. De korenmolen bij de Zomerdijk, die ik in mijn vorige reactie noemde, en die ook geïsoleerd stond, komt in beginsel wel in aanmerking. Hierbij wil ik opmerken dat de kavelsloten vrijwel altijd loodrecht op de middenweg staan en de huizen dus ook. Dit betekent dat de molen ongeveer in het verlengde staat van de kavelsloot die begint of eindigt bij het afgebeelde huisje. Wat betreft de Baarsdorpermeer past de genoemde verdwenen korenmolen dus goed en de molen De Toevlucht helemaal niet.
Nu vraag ik me af of een of meer van die huisjes nog bestaan en of iemand het gevelteken herkent. Dit teken zal vast niet uniek zijn.
Maandag 25-4-2005 23:03:11Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Volgens de heer J. de Bruin van het Westfries Archief lijkt de suggestie van Willem Drommel, dat het hier om Baarsdorpermeer gaat, betrouwbaar. Ook de situering van de molen De Toevlucht en de Grote Zomerdijk kan volgens hem goed kloppen. Honderd procent zekerheid dat de oplossing juist is, kan hij echter niet geven. Een vergelijkbare foto met goed gedocumenteerde gegevens of verificatie ter plaatse zouden uitkomst kunnen brengen.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Maandag 25-4-2005 12:23:11Erwin Esselink (Delft): Op verzoek heeft Hans Roest mij enige tijd geleden een uitvergroting van de molen gemaild. Daarop zijn weinig extra details te ontdekken. Wel kan ik meedelen dat het, afgaand op type en model, een Noord-Hollandse poldermolen betreft, die in de wijde omgeving van Alkmaar gezocht moet worden.
Maandag 25-4-2005 09:27:08W.Drommel (Oudorp): Uit de inbreng van Martin Snuverink heb ik begrepen,dat,de mij aangedragen, veronderstelling,,dat de molen de molen De Toevlucht zou zijn ,,twijfelachtig is.
Verder ter verduidelijking: De huisjes,een tiental,stonden verspreid langs de gehele "Middenweg" met dien verstande,dat dicht bij het dorp de huisjes wat dichter op elkaar stonden op aangrenzende lapjes grond(voor eigen groenteteelt?) en de overige huisjes, met grotere tussenruimte,verdeeld over het resterende weggedeelte.Deze indruk van de situatie dateert uit de jaren 60-70 toen ik een aantal bezoeken in Zuidermeer aflegde.
Ik stap even af van de veronderstelling,dat dit huisje zich in de omgeving van Zuidermeer bevindt.Liever ga ik terug naar basisgegevens.Terzake deskundig ben ik niet,dus moet ik daarbij ieders hulp inroepen. Mag ik veronderstellen,dat het huisje aan een polderweg staat? Miv dat het hier een "Middenweg"betreft? Miv,dat gezien de breedte van de sloot{grootte bruggetje)het hier om een "Middenweg"van een kleine droogmaling gaat. Is het trouwens bij benadering vast te stellen aan de slootbreedte wat de oppervlakte van het drooggelegde gebied is.En of deze grootte met 2 mag worden vermenigvuldigd,wanneer de "Middenweg"links en rechts voorzien is van een sloot. Kan iemand vertellen welke klederdracht hier gedragen wordt? Draagt de vrouw een zilveren beugeltas,die mogelijk een aanwijzing geeft? Kan iemand aan kenmerken van het huis vaststellen,wanneer het gebouwd is. De 2 ornamenten voor en achter op het dak hebben die een bepaalde symbolische functie en waar kwamen ze voor?
Is er uit het landschap op te maken of de molen wordt ingezet voor polderbemaling of dat het hier om een korenmolen gaat.Welke molens kwamen in Noordholland het meest voor? Er zijn berichten,dat er in de 17e eeuw 10.000 windmolens draaiden in ""HOLLAND"".Kan iemand vertellen hoeveel molens daarvan zijn geregistreerd. Stel dat de foto omstreeks 1930 genomen is,welke spoordijken doorkruisten toendertijd Waterland,Westfriesland en aangrenzende gebieden?Even over de foto,fototechnisch gezien.De foto is onscherp en van lage resolutie.Wanneer men de foto 2x inzoomt begint deze blokvorming te vertonen.Kan het zijn,dat de oorzaak in een scan ligt,die misschien op een apparaat van 1998 o.i.d. gemaakt is.Zou een nieuwe scan meer details en daarmede de oplossing kunnen geven? Als het jaartal bekend is geworden,wanneer deze foto genomen is,is dan ook vast te stellen met welk soort toestel deze foto gemaakt is,met welke lens.{uitsluiten van telelens en daardoor vaststellen afstand tot molen gezien grootteverhouding t.o.v. huisje) Heb nog wel wat vragen,maar als ik het antwoord op deze zou kunnen krijgen,gestoeld op andermans deskundigheid,zouden we het zoekgebied kunnen inperken.Bij deze alvast dank voor ieders bijdrage.
Website: http://www.freewebs.com/wdrommel/
Zondag 24-4-2005 16:26:58Martin Snuverink (Voorburg): Met Willem Drommel heb ik als werkhypothese aangenomen is dat het huisje aan de linker-of noordzijde ligt van de middenweg van de Baarsdorpermeerpolder (deze kaarsrechte weg heet dus Baarsdorpermeer).
Aan de ringdijk van de Baarsdorpermeerpolder stonden in 1904 geen windmolens. Er was trouwens ook geen ringsloot aan de noordzijde.
De groene atlas (kaart van 1904) laat geen serie huisjes zien aan de Baarsdorpermeer. Maar zo te zien is het huisje van na 1904. Een recente topografische kaart laat wel een plek aan de noordzijde van de Baarsdorpermeer zien, westelijk naast een bedrijfsgebouw, waar zo’n huisje zou kunnen staan, maar geen reeks huisjes. De (nu geheten “Grote”) Zomerdijk ligt op ruim 1500 m noordelijk hiervan. Daar heeft een (koren)molen (KM) gestaan, op ca. 100 m ten NO van het punt waar de Strengweg op de Zomerdijk uitkomt. Bij deze plek eindigt of begint de Molensloot, die van Wadway zuidwaarts naar deze plek loopt. Hoewel de groene atlas de molen aanduidt als KM (korenmolen), vermoed ik dat dit, gezien de “Molensloot”, voordien een watermolen is geweest. Deze molen heette waarschijnlijk niet De Toevlucht. Ik denk dat de molen De Toevlucht een nog bestaande molen is aan het eind van de gelijknamige weg ten zuiden van Spanbroek. Deze molen ligt op zelfs ruim 3,3 km van de plek aan de Baarsdorpermeer.
Nu resteert de vraag of men vanaf de plek aan de Baarsdorpermeer deze molen kon zien. De richting lijkt aardig te kloppen. Maar ik kan me niet voorstellen dat de molen op het zoekplaatje op wel 1500 m afstand staat. Het lijkt me eerder 500 m en op die afstand stond toen echt geen molen.
Als het aannemelijk is dat de molen op het zoekplaatje op 1500 m afstand staat, heeft het zin ter plaatse te gaan kijken. Zo niet, dan moeten we verder zoeken.

Vrijdag 22-4-2005 23:38:17W.Drommel (Oudorp): Eerst even iets herstellen:De huisjes staan aan de westkant van de weg en dus links gezien vanuit Zuidermeer. De weg heet Baarsdorpermeer. De molen heet de Toevlucht en de dijk heet De grote Zomerdijk.
Vrijdag 22-4-2005 12:59:18Willem Drommel (Oudorp): In de omgeving van Spierdijk en Wognum zijn heel wat meren drooggemalen.
De molen staat denk ik niet tegen een spoordijk,maar tegen een ringvaart/dijk en heeft waarschijnlijk dienst gedaan bij het droogmalen.
Als men van Spierdijk naar Wognum rijdt komt men in Zuidermeer en van Zuidermeer richting Lekermeer staan rechts aan de weg een tiental huisjes van dit type kompleet met bruggetjes van gelijke grootte. Met een voordeur,die ongeveer 70 cm verdiept ligt en met twee of drie treden vanaf het pad naar dit buitenportaal.Ook de ornamenten boven ramen en portaal komen bij de meeste huisjes voor.De schildering van het verwerkte hout duidt op Wesrfriesland/Waterland.
Ik vermoed,dat het gezochte huisje hier staat.
Website: http://www.freewebs.com/wdrommel/
Vrijdag 22-4-2005 03:09:47Fenna de Vries (Alkmaar): Waarschijnlijk is dit een van de huizen die ook nu nog staan langs de rijksweg bij Zuid-Scharwoude, de spoorlijn op de achtergrond is de lijn Alkmaar - Den Helder. Achter deze spoorlijn ligt tegenwoordig een uitgebreid bedrijven-terrein van Heerhugowaard. De akkers werden en worden voornamelijk gebruikt voor de verbouw van kool.
Woensdag 26-6-2002 03:45:23  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):