Eigenaar: Patrick Schelvis      

Gegevens: Militairen voor Café J. Loijens

Datering: 1916-1920 ?   Formaat: 8,7 x 13,7 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 2 januari 2006


 Reacties op Zoekplaatje 544 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Hilvarenbeek

Martin Snuverink (Voorburg): Op mijn verzoek aan de Heemkundige Vereniging Hilvarenbeek heb ik vandaag antwoord gekregen, dat als volgt luidt:

Beste Martin Snuverink,
We hebben uw vraag voorgelegd aan de heer J. Naaijkens, een oudere inwoner van Hilvarenbeek (geboren in 1919). Zijn reactie: "Het café was gevestigd aan de Diessenseweg, op de plaats waar nu Café De Posthoorn (voorheen De Toerist) is gevestigd, Diessenseweg 34.
Het rechtse meisje is Jo Looijens, die heb ik als volwassen vrouw nog gekend. De foto moet volgens mij tussen 1914 - 1918 zijn gemaakt toen er gemobiliseerde soldaten in Hilvarenbeek lagen".
Ik hoop dat u er mee vooruit kunt.
Met vriendelijke groet,
Joop Urlings,
secretaris van de Heemkundige Kring Hilvarenbeek.

Het adres Diessenseweg 34 had ik al eerder bekeken en aanvankelijk afgewezen, omdat ik er geen overeenkomst met het zoekplaatje in zag. Een foto van Café De Toerist is te vinden op de Fotobank Noord-Brabant (zie link), uitgebreid zoeken onder gemeente: “Hilvarenbeek”, geogr. aanduiding “Diessenseweg”, 19e en 18e foto.
Mijn eerdere afwijzing blijkt niet terecht. Bij nader inzien blijkt de foto van de Fotobank-NB een pand voor te stellen dat na WO II is gebouwd. Het steensverband, dat te zien is boven het overdekte terras op de 19e foto en in de zijmuur op de 18e foto, is wild verband. Dit steensverband werd voor 1950 niet toegepast. Het gebouw van Café De Toerist moet dan in de plaats zijn gekomen van het oorspronkelijke, afgebroken Café J. Loijens.
Mits we de betrouwbaarheid van het relaas van de heer J. Naaijkens niet in twijfel trekken, is het zoekplaatje hiermee opgelost. Wat mij betreft is er geen reden tot twijfel.
Website: http://www.fotobank-nb.nl/
Vrijdag 6-1-2006 23:16:51Danny Kölker (Den Haag): Inderdaad zegt het niets omtrent de locatie echter de heren in uniform zijn van het korps Politietroepen. Het Korps Politietroepen werd op 26 juni 1919 opgericht met als taak het verrichten van politiediensten ten behoeve van het leger.
Website: http://www.leger1939-1940.nl/Uniform/Politietroeper/politietroeper_vz.jpg
Donderdag 5-1-2006 03:15:36Martin Snuverink (Voorburg): Hilvarenbeek lijkt me heel plausibel, mede omdat de naam Loijens volgens http://www.familienaam.nl/ daar het meest voorkomt en vanwege de sfeer van het plaatje.
Diessenseweg 26 t/m 38 (even) komen niet in aanmerking.
Diessenseweg 78 is het ook niet, alleen al omdat de gevelbreedte tussen het linkerraam en de voordeur daar duidelijk groter is dan die tussen rechterraam en voordeur. Op het zoekplaatje zijn deze breedten vrijwel gelijk.
Diessenseweg 51 lijkt er sterk op, maar is het beslist niet. Dat kun je uit het metselwerk afleiden.
Verder zoeken in Hilvarenbeek is aan te bevelen. De militaire uniformen lijken me een wat te omslachtig aanknopingspunt.
Ik heb de Heemkundige Kring Hilvarenbeek aangeschreven met het verzoek om advies.
Website: http://www.heemkundigekringhilvarenbeek.nl/
Woensdag 4-1-2006 02:41:59siem wester (Heerden): Wat voor soort militairen zien we hier, is er iemand bekend wat voor onderdeel zulke uniformen had dan kan je naar mijn idee een aantal plaatsen al wegstrepen en blijven er legerplaatsen over waar dit uniform voorkwam
Dinsdag 3-1-2006 23:22:20Erica (): * Via rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/hvb/hvbhw.htm :

inv.nr: 4033-27
jaar: 1908
straat: Varkensmarkt
naam: Loijens Johannes
betreft: herbergier doel voor kruisboog, Zwartmikkers

inv.nr: 4036-23
jaar: 1914
straat: Diessenseweg
naam: Loijens Johannes
betreft: oprichten van een schietbaan voor een kleine kruisboog

inv.nr: 4034-45
jaar: 1927
straat: Diessenseweg
naam: Loijens Johannes
betreft: herbergier, handboogschietbaan
[Regionaal Archief Tilburg / Hilvarenbeek Hinderwetvergunning 1897-1934]


* Op http://www.fotobank-nb.nl/:
Diessenseweg 26, 28 ?
Diessenseweg 78 ?


* Genealogische Gegevens:
Johannes Loijens, tr. Hilvarenbeek 24-4-1871 Maria Catharina Otten.
Kinderen:
1. Maria Arnolda Loijens, tr. Hilvarenbeek 2-2-1896 Cornelis Smolders.
2. Johannes Loijens, geb. Hilvarenbeek 1-3-1876, schoenmaker, overl.
Hilvarenbeek 21-8-1965, tr. Tilburg 31-01-1900 Henrica Maria Schenkels, geb.
Tilburg 18-06-1879.
3. Wilhelmus Loijens, geb. Hilvarenbeek, tr. Hilvarenbeek 11-2-1900
Petronella Spruijt, dochter van Johannes Jacobus Spruijt en Johanna Maria
Beijens.
4. Petrus Loijens, geb. Hilvarenbeek, tr. Hilvarenbeek 26-1-1902 Maria
Barbara Spruijt.
Website: http://www.fotobank-nb.nl
Dinsdag 3-1-2006 18:22:43Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.