Inzender: Sjoerd Eeftens    

Gegevens: Een luchtfoto van een woonwijk genomen uit geallieerd vliegtuig tijdens een voedseldropping. Mogelijk op vlucht IJmuiden - Aalsmeer - Leiden of vlucht Geldermalsen - Tilburg - Zeeland. De foto is eigendom van Cor Janse te Rhenen.

Datering: 1944 1945  Formaat: 12 x 15 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 oktober 2005


 Reacties op Zoekplaatje 512 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Santpoort-Zuid

Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nogmaals hartelijk dank voor de oplossing plus aanvullende informatie. Ik heb Cor Janse op de hoogte gesteld van de oplossing en heb hem de wens van Bob kenbaar gemaakt.
Gelukkig behoef ik me niet te schamen dat ik de foto niet kon plaatsen. Als het station er net wel op had gestaan, hadden de zaken wellicht anders gelegen. Vakwerk!
Donderdag 15-12-2005 22:36:16bob van wanrooij (santpoort-zuid): Willem Metselaar maakte mij attent op deze site en dit zoekplaatje. Ik heb nog wat aanvullende informatie:
Het hoogte verschil wat op de foto is te zien komt doordat aan het einde van de 19e eeuw de grond is afgegraven om geschikt te maken voor de bloembollenteelt.Er werd ook wat groente geteelt. Het geheel heet Bleek en Hoven en is tot 1998 in bezit geweest van de familie Handgraaf (vanaf 1837) De polder heette de Leckpolder, nu "In de Venen".
De fabriek op de foto is de Meubelfabriek van Joh.J. Wulvers en zn.
Mijn Opa heeft daar gewerkt tot 1970.Daarna was er een Lampenfabriek gevestigd.De fabriek staat nu op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor villa's.
Ik woon vlak bij de fabriek en zou het erg op prijs stellen om een kopie van de foto te ontvangen.
Donderdag 15-12-2005 21:28:24Gerard Nachbar (Almere): Het onderdeel Luchtfoto's [1942-1945] van de site 'De Woonomgeving' is weer in de lucht. Vandaar pas nu de foto met nummer LFWO0000806.jpg [1 x Otto, gevolgd door vier nullen], die gemaakt is op 26-02-1945 (boomloos!), en die de situatie loodrecht van boven weergeeft. Je kunt (eventueel herhaald) inzoomen op het gebied ten noordwesten van Haarlem-Noord. Je kunt ook in de rapportage de naam Haarlem opgeven, waarna voornoemde foto in het overzicht verschijnt. Vergelijking met mijn vorige bijdrage (kaartscan) leert dat er vlak na de oorlog het een en ander is bijgekomen, waaronder de Clarionlaan.

Website: http://www.archeologienet.nl/divapilots/index.cfm?fa=changemapservice&servicename=luchtfotos
Donderdag 15-12-2005 19:38:22Gerard Nachbar (Almere): Ik heb aan de redactie een partiële scan van Santpoort-Zuid gestuurd. Deze komt van de Cito-plattegrond #25 (Haarlem en Omstreken) en dateert van eind jaren veertig.
Ten noordnoordoosten van het zoekplaatje bevindt zich een landgoed (?) met de naam Spaarnberg. Tussen dit landgoed en het zoekplaatje zie je een terrein met water (vijver?). Ik houd het op een kwekerij. Misschien hoorde die kwekerij wel bij dat landgoed. Bloembollen zijn ook niet uitgesloten; ten eerste omdat die sowieso langs het binnenduin voorkomen (zie bijvoorbeeld nu nog tussen Egmond en Bergen), maar ook omdat er in de oorlog extra areaal is aangelegd, als alternatief voor de aardappels.
Er loopt volgens de scan een straat langs de fabriek, de Clarionlaan. verder valt op dat de meest zuidoostelijke straat geen naam heeft; misschien een toevoeging van na de oorlog.
Ik denk overigens dat Willem Metselaar meer nuttig licht op deze kwestie kan laten schijnen.Kaartje ingezonden door Gerard Nachbaar-red.

Woensdag 14-12-2005 10:24:09Martin Snuverink (Voorburg): Willem Metselaar, proficiat met deze knappe oplossing. Het wijkje bestond nog niet in 1910 (historische atlas) en nu is het weg. Dit had ik nooit kunnen vinden. Overigens, ik meen dat in mijn Grote Provincie Atlas van 1988 het fabriekje of wat het is nog op de kaart staat. Bestaat het nog? Dan valt ook te achterhalen wat het was.
Dinsdag 13-12-2005 23:45:16Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek ): Hartelijk dank voor het helpen oplossen van deze luchtfoto. Ik heb onverwijld Cor Janse, de eigenaar van het origineel, op de hoogte gesteld. Ik ben toch nog wel benieuwd wat voor fabriek er nu op staat en welke cultuur er op de tuinderij werd bedreven. Kan Willem Metselaar dat nog ophelderen?
Dinsdag 13-12-2005 22:36:25Willem Metselaar (Santpoort-Noord): Deze luchtopname is gemaakt boven Santpooort-Zuid nabij de spoorwegovergang.
De doorgaande weg is de Wüstelaan; de afslag naar links is de Wijnoldy Daniëlslaan. Het woonwijkje dat bestond uit een carré van eenvoudige arbeiderswoninkjes werd in 1918 gebouwd door de Velsense aannemer Rings in opdracht van de R.K. Woningbouwvereniging IJmuiden. Vanaf 1962 is zo goed als de gehele wijk in fasen afgebroken om plaats te maken voor middelhoge flatgebouwen. Ook bevindt zich hier nu een sportveldencomplex. Het blokje woningen in het hart van de foto is gespaard gebleven. De rij van tien woningen en de bomenrij staan er nog. Dat geldt ook voor de veronderstelde melk- of conservenfabriek. Deze oogt als een gewone loods annex werkplaats. Het hoogteverschil in het landschap is door een van de inzenders zeer juist opgemerkt. De oude bebouwing aan de Wüstelaan ligt op een uiterste richel oude duinen. Het linkergedeelte van het wegenkruis is nog gedeeltelijk intact; middels een onderbreking van de bomenrij onstond een aansluiting op de Wüstellaan (vanouds de Passtoorsstraat). Bijzonder is ook de naamgeving van dit oorspronkelijke buurtje. Het is bekend geworden als De ELTA. Dit staat voor de afkorting van de (toenmalige) Eerste LuchtvaartTentoonstelling Amsterdam. De samenhang van deze naamgeving is onduidelijk, maar het is wel de gangbare naam gebleven. Wat dit laatste betreft verwijs ik graag naar mijn website. Hier treft u een prentbriefkaart aan van de Terburgstraat (Elta), waarop het markante kruispunt en de woningen goed herkenbaar zijn. Met dank aan Dik Kralt te Meppel. Hij zette mij op het juiste spoor om deze speurtocht af te ronden.
Website: http://www.groetuitsantpoort.nl
Dinsdag 13-12-2005 21:38:52Hans MiV (Leidschendam): Als iemand die geboren en getogen is op het west-Branbantse zand denk ik dat ik de plank toch niet erg missla. Dergelijke akkerbouw als op de foto zult u op mijn geboortegrond niet vinden rond 1945.
Zondag 6-11-2005 20:06:25Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik zou zeggen: kom eens kijken in Noord-Brabant west en verbaas u over het feit dat hier nog wel iets anders te vinden is dan klei en zadeldaken. Ik ben geen Brabander van oorsprong maar ken uw land!
Van ouds her was hier toch ook veel zandgrond (klapzand zegt men hier) en dus gemengd bedrijf en tegen de grens veel heester- en boomcultuur. Nogmaals: het kan best elders zijn maar Noord-Brabant is niet op deze gronden uit te sluiten.
Zondag 30-10-2005 13:41:46Hans MiV (Leidschendam): Het soort landbouw dat blijkbaar op de velden gebeurt lijkt me niet iets dat thuishoort op de Brabantse zandgronden. Daar werd voornamelijk veeteelt bedreven.
Het zouden eventueel aspergebedden kunnen zijn, maar eerlijk gezegd geloof ik dat ook niet.
In de noord-westkant van Noord-Brabant is wel kleigrond waar vooral aardappelen en suikerbieten werden verbouwd. Dat geeft toch een ander beeld van de akkers.
Volgens mij is er weinig kans op west-Brabant.
Zaterdag 29-10-2005 00:22:36Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Jelle, proficiat met je eerste en hopelijk niet je laatste succes, al was het bij de buren! Wat het fotoprogramma betreft: dit is gewoon op een hoge resolutie ingescand door een scanner en daarna elektronisch doorgegeven aan de webmaster van ZP. Maar ik merkte al op dat op het origineel de letters op de fabriek echt geen van alle te lezen zijn. Als dit wel zo was geweest was deze foto waarschijnlijk geen zoekplaatje geworden!
Intussen ben ik blij dat het ZP niet gemakkelijk was, want dan moest ik me schamen...
Maandag 24-10-2005 23:00:20Jelle Rutgers (Schaijk): Dit doet me (zoals eerder genoemd) West-Brabants voor. Enig speurwerk in oude atlassen heeft tot op dit moment nog niets opgeleverd. Ook mijn vader, oud-medewerker bij de CTD (en destijds nauw verbonden met het kadaster) heeft (tot nu toe) geen idee.

Mag ik misschien vragen welk fotoprogramma jullie gebruiken om foto's als deze zo scherp ingezoomed te krijgen? Ik las hier dat iemand in staat was de letters op de fabriek rechtsboven (enigzinds) te ontcijferen, maar ik krijg alleen prachtige blokjes bij de fotoprogramma's die ik nu heb.....

Mijn eerste succesje heb ik al na 1 dag speuren: op collega-site www.onbekendinnederland.nl heb ik er al eentje op kunnen lossen! :-)

Groetjes, Jelle
Maandag 24-10-2005 22:19:40Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Och, Dick en Martin, die mansardedaken of Franse kappen komen in onze Westbrabantse omgeving en zeker in mijn dorp tamelijk veel voor, hier en daar zelfs huis aan huis, en met winkels erin, ook in de brede uitvoering van het ZP. Zelfs zijn ze hier en daar voorzien van ponydaken oftewel een afwolving zoals dat heet.
Niet dat ik het ZP speciaal hier zoek, maar het mansardedak is absoluut geen reden om West-Brabant af te wijzen.
Ik blijf gokken op heesters en boompjes.
Woensdag 12-10-2005 23:15:00dick zweers (bergeijk): Die boerderij, Martin lijkt inderdaad niet erg West-Brabants. De lintbebouwing langs de (veel) oude(re) wegen zou daar wel goed kunnen staan. No objections vwb jouw ideeën.
Dinsdag 11-10-2005 11:10:19theo van gijlswijk (de zilk): Volgens mij zij het geen bloembollenvelden, daarvoor zijn de 'bedden' veel te breed. Ook de situatie soms haaks op elkaar is niet logisch en praktisch.
De situatie kan ik niet thuisbrengen in Hillegom, Lisse, Sassenheim en Noordwijkerhout.
Dinsdag 11-10-2005 08:23:40Martin Snuverink (Voorburg): Ik neem inderdaad aan dat hier gewassen staan. Zouden dit nog niet bloeiende (tulpen)bollenveldjes kunnen zijn? Eind april past daar goed bij.
Het wijkje met de volkswoningen was destijds waarschijnlijk nog maar gedeeltelijk voltooid. Het is dan de bedoeling geweest de doodlopende straten door te trekken ten koste van de tuinderij. Tijdens WO II zal de uitbreiding stil hebben gelegen. Daarom zal dit deel van het volkswoningcomplex pas in de jaren 1930 zijn gebouwd. Na de oorlog is vermoedelijk volgens andere inzichten verder gebouwd. Het huizenblok direct links van de “fabriek” wijkt duidelijk af van de rest van het complex. Op het binnenterrein van het middelste blok is inmiddels al een aardige chaos van schuurtjes ontstaan. Er lijkt een opzettelijke visuele afscheiding aangebracht tussen de deftige buurt links en het arbeiderswijkje rechts. De T van wegen linksonder moet aanmerkelijk ouder zijn dan de rest van de infrastructuur.
Half verscholen achter de bomen staat een ouder huis of boerderij met mansardedak, dat me weinig Brabants voorkomt. Dick Zweers, wat denk jij daarvan? Het gehele beeld roept bij mij overigens totaal geen associatie met Noord-Brabant en Zeeland op. Wel met Holland beneden het IJ en Utrecht. Ik zoek nog steeds in het binnenduingebied. Wassenaar, Oegstgeest, Rijnsburg, Bloemendaal en Santpoort-Zuid heb ik (tot nu toe zonder resultaat) bekeken.
Dinsdag 11-10-2005 00:12:25H de Haas (Den Haag): Er is op internet vrij veel te vinden over de voedseldroppings o.a op de NOS pagina. Ik heb nog niet alle sites bezocht en wie wat wil zoeken kan het proberen met zoekterm Operation Manna. Wel ben ik wat luchtfoto's tegen gekomen maar niet deze.

Groetjes Hans.
Maandag 10-10-2005 22:15:51Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): De B 17 had in de zijden van de romp achter de vleugels poorten waarachter een mitrailleur stond opgesteld. De foto's zouden vanuit deze poorten gemaakt kunnen zijn.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Zondag 9-10-2005 21:31:31Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek ): Dat het tweemaal een B17 was, staat vast, omdat Cor Janse, de eigenaar van de foto´s, contact heeft met de nog levende en inmiddels hoogbejaarde fotograaf, die toendertijd overigens grondpersoneel was en bijvoorbeeld geen boordschutter. Ook de twee vliegroutes zijn door hem bevestigd maar hij wist natuurlijk niets van zijn fotoobjecten.
Vrijdag 7-10-2005 20:46:40H de Haas. (Den Haag): Een B17 had geen zijruiten. Er was een geschutskoepel boven op de romp, eentje achter in de staart eentje voor in de romp en eentje in het midden onder de romp. Vandaar uit hed men een zichtveld van 360 graden vertikaar en 360 graden horizontaal. Dit geldt voor alle uitkijkposten tesamen dus niet voor afzonderlijke koepels. Wat ik ervan heb gezien, was dat er voor omgeving Den Haag uitsluitend met Lancasters werd gevlogen.

Groetjes Hans.
Vrijdag 7-10-2005 20:00:58Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Bedoeld zijn natuurlijk de 1 : 25.000 stafkaarten. Excuses. En in aanvulling, Antoon, de foto's zijn afwisselend naar links en rechts en schuin naar voren gemaakt, naar gelang zich een interessant object (zoals gezegd, veel molens) links of rechts bevond.
Vrijdag 7-10-2005 19:16:03Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek ): Ik heb niet de indruk dat het al of niet bezet zijn van het landsdeel voor deze vluchten iets heeft uitgemaakt; tenslotte is over heel het westen gevlogen. De foto's zijn in de volgorde van de beschreven route gemaakt uit een B17, een bommenwerper dus. Geen der foto's is loodrecht naar beneden gemaakt. Ik ben geen B17 kenner maar het zal dus wel uit één of meer zijruiten zijn gedaan.
De zonnestand is uit de andere foto's op te maken inderdaad zo van rond de middag.
De routes heb ik met potlood uitgezet op de 1 : 15.000 stafkaarten maar de routes vertonen hiaten en ik mis soms de in- en uitvlucht. Ik heb indertijd ook de Robasatlas met luchtfoto's van Noord-Brabant gebruikt omdat het plaatje inderdaad Brabants aandoet. Maar zonder resultaat.
Als het met deze info gemakkelijk was geweest, had ik deze foto net als de andere 30 wel kunnen oplossen, maar dat is het dus niet.
Vrijdag 7-10-2005 18:49:05Antoon Bosselaers (Mechelen): Nog twee vraagjes aan Sjoerd.
De schaduwen lijkem mij vrij kort, zodat ik er vanuit ga dat de foto rond de middag is gemaakt, wat dan weer zou betekenen dat het noorden grosso modo in de linkerbovenhoek ligt. Kan er aan de hand van de andere opnames waarvan de locatie en dus de orientatie gekend is iets meer afgeleid worden ivm de positie van de zon op het moment van de opnames?
Uit de veronderstelde route kan een vliegrichting afgeleid worden. Zit er een lijn in de positie van de fotograaf tov de vliegrichting bij de andere opnames? Dwz, kan je vaststellen dat alle opnames eerder loodrecht op de vliegrichtng zijn gemaakt (foto's gemaakt door een zijraam) of in de vliegrichting? Als we een idee van de vliegrichting hebben zijn bepaalde delen van de veronderstelde vliegroute waarschijnlijker dan andere, al realiseer ik mij wel dat dit geen absoluut gegeven is.
Wat de Luchtfoto-atlassen van Robas betreft: die zijn op schaal 1:14.000 en volledig dekkend, en dus zou je in principe het ZP op de gesuggereerde routes moeten kunnen terugvinden. Maar ze zijn natuurlijk wel van 45 jaar later, zodat er wel rekening moet gehouden worden met de nodige veranderingen. Zelf bezit ik alleen die van Zeeland. Weliswaar is ook Schouwen-Duiveland pas in mei 1945 bevrijd (en zou in het verlengde van St.Philipsland overvlogen kunnen zijn), maar grote delen stonden onder water, zodat ik het onwaarschijnlijk acht dat we het ZP daar moeten zoeken (en ik heb er dan ook niets gevonden).
Vrijdag 7-10-2005 14:01:45Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De witte lijn is inderdaad geen slagboom, zo zie ik op de originele foto. Er staat wel een hoog hek om het perceel.
Bij het samenstellen van de vliegroutes is uitgegaan van de locaties van de twee fotoreeksen, maar er is geen andere routebron bekend.
Het duiden van de ongeveer 30 inmiddels bekende locaties is gebeurd met behulp van 1 : 25.000 stafkaarten en ik zal maar zeggen met wat ervaring en feeling op het gebied van geografie. Maar ik bevind mij op deze site in het beste gezelschap dat ik mij hierbij kan wensen!
Donderdag 6-10-2005 18:51:38Antoon Bosselaers (Mechelen): In hoeverre is er reeds gebruik gemaakt van boeken zoals 'X in vogelvlucht (Friese pers)' en 'Foto-atlas X (Robas)', met X Noord-Brabant en Zuid-Holland? Werden die gebruikt om de andere foto's in de serie te plaatsen? Zijn de twee routes afgeleid uit de andere foto's, of is er nog andere informatie waaruit de twee routes bekend zijn?
Wat de slagboom van Norman betreft: is dat de schuine witte streep midden bovenaan waar de brede weg van het wijkje overgaat in het smalle padje door de velden? Als het die streep is dan denk ik niet dat dat een slagboom is. Het lijkt me eerder een stuk heldere afscheiding op de grond, dan een schuin naar bovenstaande slagboom.
Donderdag 6-10-2005 15:48:13Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Alleen door het patroon op het ZP te vergelijken met andere luchtfoto´s van kwekerijpercelen, ondermeer in de luchtfotoboeken, kwam ik tot de suggestie dat dit planten of heesters moeten zijn. Maar ik ben het met Gerard eens: het deed mij ook denken aan steentassen of pannenbakkerijproducten. En overtuigd ben ik ook nog niet.
Donderdag 6-10-2005 14:35:46Gerard Nachbar (Almere): Dat wat wij, inclusief ikzelf, in het gebouw rechtsboven voor een schoorsteen hebben aangezien, is hoogstwaarschijnlijk een transportleiding die min of meer parallel aan het dak (zie schaduw) van A naar B loopt. De 'landelijke' bebouwing is denk ik geen gewas. Daarvoor is de 'belijning' veel te strak. Dus 'man-made' bouwsels: lage kassen, droogkasten voor baksteen, nertsenfokkerij? Andere ideeën voor voor 'laagbijdegrondse' activiteiten? Pluimvee? Ik ben me bij al deze suggesties ervan bewust dat één onwetende meer kan suggereren dan 1000 weters kunnen beantwoorden...
Donderdag 6-10-2005 13:39:30Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Er ligt inderdaad een toegang tot het wijkje onder de bomen maar er is er ook één rechts achter de huizen, waarvan één blok schuin staat, en welke huizen ook ouder lijken dan het wijkje. Over de oorlog nog dit: ik heb het niet meegemaakt maar weet uit de bronnen hier ter plaatse en uit foto's dat hier lang niet zoveel bomen zijn gesneuveld en lang zoveel honger niet is geleden als in het westen. Het zuiden was ook veel eerder bevrijd. Maar ook de overige luchtfoto's uit deze serie van ongeveer 30 laten nog veel ongeschonden bomen zien.
Woensdag 5-10-2005 23:09:15Sicco Fockens (Groningen): Hoewel ik 'Beatrix' in eerste instantie wel aannemelijk vond (ik meende ook zoiets te zien op het ZP en dacht aan Drentex) lijkt het me toch sterk dat er in bezet gebied fabrieken met die naam zijn geweest.
Woensdag 5-10-2005 22:30:38Gabriël Snuverink (Amsterdam): Er staan nog flink wat bomen overeind. Was er in de omgeving van het ZP nog genoeg branstof om op te stoken?
Woensdag 5-10-2005 22:14:26Norman Visser (Leeuwarden): Beatrix zou ook heel goed kunnen Sjoerd. @ Martin ja ik twijfel ook aan een schoorsteen vandaar ook tussen haakjes geschreven bij mijn reactie. Het lijkt ook wel iets op een buis die op het dak ligt. Wat ik zelf interessant aan deze opname vind is de wachtpost tot de kwekerij.
Woensdag 5-10-2005 19:57:10Martin Snuverink (Voorburg): Norman Visser had het over een “schoorsteen” op de “fabriek”. Bij nadere bestudering kan dit m.i. geen schoorsteen of andere verticale lijnvormige constructie zijn, omdat 1) deze dan scheef zou staan en 2) de schaduw in een andere richting zou moeten staan. Ik denk eerder aan een schuin op het dak geplaatst groot bord met opschrift. Iets dergelijks, maar dan veel kleiner, staat ook op het dak bij de hoek links. Het opschrift op de voorgevel bestaat uit 7 letters, waar ik met geen mogelijkheid soep van kan koken. De “fabriek” is klein: ca 25 m x 35 m exclusief uitgebouwde expeditieruimte. Wegens het ontbreken van een schoorsteen kan het geen fabriek met thermische processen zijn, dus bijvoorbeeld geen zuivelfabriek en geen conservenfabriek. Ik denk eerder aan een opslaggebouw of een flinke werkplaats.
Het ontbreken van systematische straatverlichting is merkwaardig. Ik betwijfel of de door Dik Kralt bedoelde cirkels werkelijk bomkraters zijn en of bomkraters er zo uitzien. Bommenwerpers zouden dan wel heel slecht (of juist heel goed) gemikt hebben.
De toegang tot het wijkje zou ter hoogte van de grote T-kruising onder de bomenrij moeten lopen, wat ik raar vind.
Woensdag 5-10-2005 19:30:09Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nu we dan toch gericht gokken over het opschrift van de fabriek, hoewel dat betekent dat het ZP dan beter is dan mijn foto (?), waarom niet Beatrix?
Woensdag 5-10-2005 18:39:17Norman Visser (Leeuwarden): Ik meende in het opschrift te lezen "Aastrix" op de grote fabriek. Het hele terrein van de gewassen is omringt door een groot hoog hek. Er staat ook nog een klein fabriekje (ongeveer in het midden van het zoekplaatje) waar een toeganspoort met slagboom zit. Ook zie ik daar een persoon bij staan. Het kan natuurlijk ook een Duitse wachtpost zijn. Het kan zijn dat de grote fabriek een conservenfabriek is.
Woensdag 5-10-2005 10:26:48dick zweers (bergeijk): Boxtel sluit ik uit, Gerard. Best krijgt van mij een miniem kansje. Westelijk Brabant daarentegen kan ik me heel goed voorstellen. Het smalle weggetje rechts in beeld, inderdaad met oude huizen 'traufenseitig' zoals onze oosterburen dat noemen. Je ziet ze veel in de dijkdorpen daar, maar of het een dijk is. Dat typische hoge huis op een stompe straathoek komt me zo bekend voor, maar het kwartje wil niet vallen.
Woensdag 5-10-2005 07:49:56Gerard Nachbar (Almere): De voedseldroppings vonden in de tweede helft van april 1945 plaats. Dan barst het voorjaar los. Je ziet bij de villa's bomen die nog in de knop staan, dus min of meer bladerloos zijn, maar ook, langs de doorgaande weg, bomen die al zo'n beetje helemaal in het blad staan. Populieren bijvoorbeeld, zo leert de situatie in Almere. Canadapopulieren komen ook veel in Noord-Brabant voor, in de regio Boxtel - Sint Oedenrode - Best, maar wellicht ook elders. De huizen langs het straatje rechtsonderaan doen ook Brabants/Limburgs aan (daklijn parallel aan rooilijn). Veel van de overige bebouwing is non-descript uit de jaren 1915-1945. Hoe dan ook: ik heb er een Brabantgevoel bij; als het niet Boxtel-Best is, dan wellicht Roosendaal - Bergen op Zoom.
Dinsdag 4-10-2005 19:32:16Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Als dat iets had opgeleverd, had ik uiteraard het opschrift van de fabriek wel uitvergroot ingezonden, maar dan was het waarschijnlijk ook geen zoekplaatje geworden. Helaas is dat opschrift nog voor geen letter te lezen.
Niet erg waarschijnlijk maar de fabriek kan een (lagere tuinbouw)school zijn. En de fabriek kan zijn ingehaald door de woningbouw en daarvoor alleen gestaan hebben.
Dinsdag 4-10-2005 19:29:16Antoon Bosselaers (Mechelen): Maar niet identiek: op het ZP staan de schoorstenen niet in de nok van het dak, en er is centraal ook geen poort.
Dinsdag 4-10-2005 17:54:25Peter Leijnse (Leiden): Op "wieweetwaar" een blokje huizen dat wel erg lijkt op een van de huizenblokken rechtsboven.
Website: http://www.wieweetwaar.photosite.com/stads-dorpsgezicht/04-01_JJ.html
Dinsdag 4-10-2005 17:40:34Norman Visser (Leeuwarden): Zou er een goede detailscan van de fabriek gemaakt kunnen worden? Ik meende een naam te ontdekken op de fabriek onder de "schoorsteen"
Dinsdag 4-10-2005 09:02:29H de Haas. (Den Haag.): Waar er precies is gedropt is mij niet bekend. Zelf heb ik het mee gemaakt en weet voor wat de omgeving Den Haag betreft dat de pakketten boven Ypenburg en Valkenburg (ZH) werden af geworpen. Vanaf zee kwamen ze bij Kijkduin het land op om vervolgens na de dropping links om te draaien en recht over ons huis (Vlierboomstraat) weer naar zee te vliegen. Zuid Nederland was bevrijd in Sep. 1944 dus als het de droppings betreft moet dit boven de grote rivieren zijn.
Groetjes Hans.
Dinsdag 4-10-2005 01:29:06Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): In antwoord op Gerard het volgende: over de Tweede Wereldoorlog is veel bekend maar op detailniveau ook veel niet. En er zijn veel halve en hele onwaarheden die een hardnekkig leven leiden. Er zijn veel meer vluchten geweest met uiteenlopende doeleinden dan altijd is aangenomen. Nog veel is ongedocumenteerd.
Wat we weten is dat de ene vlucht binnenkwam te IJmuiden, waarbij over Santpoort (streekziekenhuis), Haarlem Noord (Spaarndam, molen, geliefd fotoobject, zoals nog blijkt), Amstelveen, Bovenkerk, Aalsmeer (meeste foto's), Leimuiden, Rijpwetering, Alkemade (veel molens), Leiden/Oegstgeest en Valkenburg (ZH) is gevlogen op weg naar de Noordzee.
De andere vlucht kent een eerste beeld boven Bussum (invlucht van zee af dus niet bekend) waarbij over Utrecht en Geldermalsen Engelen bij Den Bosch wordt bereikt, verder gaande over Tilburg en Alphen (kerk), tussendeel niet bekend, wellicht Zundert, immers boomkwekerijen, maar tot nu toe dus niet bevestigd, en Oudenbosch (Basiliek) St. Philipsland is bereikt. Hierna is waarschijnlijk zee gekozen.

Maandag 3-10-2005 22:11:07Sicco Fockens (Groningen): Hoewel ik de fabriek van begin af aan op een melkfabriek vond lijken, ben ik het met Martin eens dat het dat niet kan zijn (geen hoge schoorsteen, geen open water). Maar wat voor fabriek is het dan wel? Het deed me verder aan een slachthuis denken, maar woningbouw eromheen wordt niet gedaan.
Verder heeft de fabriek geen aanvoer over water of spoor, en is dus volledig op wegvervoer aangewezen. Dit wegvervoer kan alleen door 3 smalle straatjes in een woonwijk gebeuren en ik vraag me dan af waarom die fabriek dan daar moet staan? Aan de andere kant lijkt de fabriek me niet veel te maken te hebben met de kwekerij erachter, want dan zou een doorgang van fabriek naar kwekerij voor de hand liggen.

Maandag 3-10-2005 22:09:24Martin Snuverink (Voorburg): Boskoop e.o. is volstrekt uitgesloten, alleen al vanwege het ontbreken van enig oppervlaktewater. De andere plaatsen die Gerard noemt zijn eveneens te nat voor deze foto. Zoeken op de zandgronden. Binnenduin (zoals Bollenstreek, Sassenheim) zou eventueel ook kunnen. De foto is in min of meer oostelijke richting genomen. De fabriek rechtsboven is geen zuivelfabriek. Het wijkje is niet voltooid: straten zijn niet doorgetrokken. De ontsluiting van het wijkje is duister.
Maandag 3-10-2005 21:40:34Gerard Nachbar (Almere): De route Geldermalsen - Tilburg - Zeeland kan ik niet een twee drie plaatsen in het scenario van de voedseldroppings, omdat het voornamelijk vóór eind 1944 bevrijd Nederland betreft. Sicco was mij voor; ook zit te denken aan Boskoop in de route IJmuiden - Aalsmeer - Leiden, maar dan niet via de kortste route. Dus Alphen a/d Rijn, Boskoop, Gouda en dan Leiden zou best kunnen. Ook Aalsmeer had en heeft zijn tuinbouw. De voedseldroppings hadden logischerwijs vooral op locaties met een grotere bevolkingsdichtheid plaats. En als het toch die andere route door Noord-Brabant moet zijn: in de regio Boxtel - Best zijn ook de nodige boomkwekerijen. Misschien kan Sjoerd de wél gelocaliseerde locaties van deze voedseldroppingsvluchten noemen. Dat geeft een indruk van de gevlogen route.
Maandag 3-10-2005 20:59:11Sicco Fockens (Groningen): Opvallend aan de rijtjesbeplanting, waarbij ik ook al dacht aan struiken of boompjes, vind ik het feit dat binnen bepaalde rijen het boomsoort wijzigt. Dat wijst toch alleen op het kweken van vrij bijzondere bomen of struiken. Andere gebieden dan Boskoop waar dit plaatsvindt zou ik alleen niet weten.
Maandag 3-10-2005 20:46:16Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): De fotoserie waaruit deze foto komt, zijn, zoals ik in de beschrijving al stelde, gemaakt door een Amerikaanse fotograaf vanuit een Amerikaans toestel. Het was in het voorjaar van 1945 en niet in 1944. Er zijn natuurlijk meer vluchten gemaakt dan twee, maar het staat vast dat de foto gemaakt is op één van de twee vermelde vluchten. Ik heb de fotoseries zelf kunnen plaatsen op deze routes, echter met uitzondering van deze.
Ik zie helemaal niets van hellingen, dijken en taluds. Alles lijkt mij zo vlak als het Nederlandse landschap op de bovengenoemde routes overal is. De zogenoemde kassen zijn naar mijn smaak potplantperken of heesters.

Maandag 3-10-2005 19:47:09H de Haas. (Den Haag.): Nog een kleinigheidje vergeten. De weg loopt duidelijk op aan de onderkant van de foto. Dit zou kunnen betekenen dat de huizen onderin de foto langs een dijk staan en dat niet zichtbaar op de foto in de voorgrond zich een brug bevindt. Dus denk ik dat we het aan water zullen moeten zoeken. Omgeving Zaltbommel? Dordrecht?
Groetjes Hans.
Maandag 3-10-2005 01:47:23H de Haas. (Den Haag.): Een paar zaken die opvallen. De weg ligt een stuk hoger dan de huizen, de bomen groeien over de weg met de afrit en de huizen links onder staan een stuk hoger. Wat is dit voor een weg? Lijkt mij geen dijk, want daar is het talud te steil voor. Een viaduct dan, is te zien op de afrit aan de schaduw er onder. Waarom een viaduct in een vlak land waar geen water zichtbaar is. Links boven lijken kassen te staan, maar kunnen ook loodsen zijn. Overigens waren de voedseldroppings van 27 April t/m. 30 April 1945. Men had nog nooit blije mensen gezien als er bommenwerpers kwamen!
Groetjes Hans.
Maandag 3-10-2005 01:32:32d.kralt (meppel): Sorry, de weg even kwijt, het moet zijn : de huizen rechtsonderaan de foto.
Maandag 3-10-2005 00:45:56d.kralt (meppel): Als er sprake is van een foto tijdens een voedseldropping kan de foto niet uit 1944 zijn. Voedseldroppings vonden pas een vlak voor de capitulatie in 1945 plaats. Op de foto zijn volgens mij behoorlijk wat bomkraters te zien op het terrein voor de fabriek en achter de huizen linksonder op de foto.
Zondag 2-10-2005 23:24:46Gerard Nachbar (Almere): 'Rechtsboven' in plaats van 'Rechtsonder'.
Zondag 2-10-2005 20:57:07G (Almere): Rijtjes woningen die duidelijk door/namens een woningbouwvereniging zijn gebouwd. Linksonder daarentegen zo te zien woningen voor de gegoede burgerij. Rechtsonder een fabriek met schoorsteen. Melkfabriek? Linksboven onbebouwd land. Althans: niet met woningen bebouwd. Wat voor agrarische activiteiten zien we daar? Asperges? Boomkwekerij?
Zondag 2-10-2005 20:55:37Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.