Inzender: Hans van den Berg    

Gegevens: Een opname van Villa Aurora door fotograaf PJM Payens, Jacob Cremerstraat 102, Arnhem. Het huisnummer van de villa is 1.

Datering: 1910 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 september 2005


 Reacties op Zoekplaatje 502 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Waterstraat 1, Hees (Nijmegen)

Jasper (Nijmegen): Ik kwam heel toevallig langs deze (opgeloste) puzzel, en zag deze villa ook linksonder op de luchtfoto op bijgesloten link.

Website: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx#6841 [...]
Maandag 13-6-2016 21:20:12Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Toegegeven: dit is een prachtig gedocumenteerde oplossing.
Donderdag 30-8-2007 15:56:11Hans van den Berg (Nijmegen): Een in de Duitse taal gepubliceerde kroniek van de gezinnen die Scotia Villa (in die volgorde) in Hees bij Nijmegen hebben bewoond vormt de sleutel tot de oplossing van dit zoekplaatje. De kroniek draagt de ietwat merkwaardig aandoende titel: Und es ist wieder die Liebe! Chronik der Familien rund um Scotia Villa, das bemerkenswerte Haus in Hees bei Nimwegen in den Niederlanden (Human Touch Medienproduktion Gmbh, Klein Jasedow. Copyright 1997 beim Verfasser).
Op blz 109 en 110 ervan staat een beschrijving van de omgeving van Scotia Villa. De beschrijving begint als volgt: 'Wenn man von der Stadt kommt, war das erste Haus rechts an der Ecke der Waterstraat das Herrenhaus "Aurora" etc. Aurora lag rechts naast Scotia Villa aan de Waterstraat 1. Scotia Villa zelf lag aan de Voorstadslaan, waarvan de Waterstraat een zijstraat was (oude situatie). Op blz 111 staat een tekening (van de hand van de kroniekschrijver) afgebeeld van Villa Aurora. Ik heb de auteur/kroniekschrijver, Johan E. Polee, een brief gestuurd met daarin de vraag op welk voorbeeld hij zijn tekening had gebaseerd. Als antwoord ontving ik enkele dagen later een brief met daarin een kopie van een in zijn bezit zijnde foto van ‘onze’ Villa Aurora. Villa Aurora, Waterstraat 1, in de wijk De Biezen, is samen met nog enkele andere panden, waaronder Scotia Villa, in 1964 afgebroken in verband met een wegreconstructie ter plekke. Villa Aurora lag inderdaad op de plek waar zich nu de rotonde bevindt. In de tuin van Scotia Villa verrees in 1970 het woonzorgcentrum Sonnehaert.
Bewijstekening en bewijsfoto gaan hierbij.
(Van de auteur heb ik schriftelijke toestemming uit zijn werk te citeren en afbeeldingen te reproduceren.)
Ik mag aannemen dat zoekplaatje 502 hiermee is opgelost.
Hans van den Berg

Tekening en foto ingezonden door Hans van den Berg

Dinsdag 28-8-2007 17:39:00Theo van gijlswijk (De Zilk ): Al surfend over internet door Nijmegen heb ik geen andere foto van dit pand kunnen vinden. Wel een luchtfoto (jaartal onbekend) uit de periode dat Waterstraat 1 er nog zal hebben gestaan Zie link. Ik blijf wel geloven in deze oplossing: Waterstraat 1 (tot het tegendeel is bewezen).
Het lijkt mij dat de eigenaar Hans van den Berg, inwoner van Nijmegen (als ik mij niet vergis), verzamelaar van Nijmegen met zijn Nijmeegse kennis en/of zijn Nijmeegse kennissen meer resultaat kan bereiken dan ik op afstand en via internet. Bij de foto's op http://www.noviomagus.nl/ kom ik regelmatig een verwijzing tegen naar het boek 'Nijmegen van boven bekeken 1923-1977' met prachtige luchtfoto's afkomstig van Aviodrome Luchtfotografie Lelystad. Misschien dat daarin meer te ontdekken valt van het kruispunt Waterstraat-Marialaan en Voorstadslaan.
Website: http://www.noviomagus.nl/Oorlog/Pics/Cat2/cwdata/75.html
Dinsdag 28-8-2007 10:09:43Ruud de Vries Juwelier (nijmegen): Villa Aurora.

In nijmegen heeft een verandering plaats gevonden in de wegkruising-structuur Waterstraat Marialaan.
Voor 1950 liep de Voorstadslaan door van de Heselpoort, naar de kruising schependomlaan, een kruising met de Waterstraat was ongeveer 40 meter zuidelijker dan NU.
Aangezien de Marialaan een grote verbindingsweg is geworden (toen nog zonder rotonde) is er een grote villa nr. 3 en 5 waar 6 gezinnen in woonde verloren gegaan.
Zuidelijker - dus aan het begin van de Waterstraat stond een villa met een muur afscheiding. Deze villa kan naar alle waarschijnlijkheid de villa "aurora" zijn geweest.
Ik ben in deze wijk geboren en getogen 63 jaar lang, en uit mijn gedachten -over de muur klimmend- kan ik de villa met erker voor de geest halen.
Op de plaats waar de villa heeft gestaan, is thans het woon-zorg centrum Sonnehaert verrezen.
De architectonische omgeving van de villa's kunt U terugvinden in de Voorstadslaan , omdat juist DIE weg voor de veranderingen een Hoofdweg was.
succes met de ontdekkingstocht !!!
Ruud de Vries.
Donderdag 16-8-2007 16:44:24Antoon Bosselaers (Mechelen): Waar ik gisteren iets dacht te zien stond in 1944 niets, zie de luchtfoto's van de RAF in de link. Tussen het pand waar Martin op wees (en dat midden op de huidige rotonde stond: doe een overlay van de huidige topografie en de luchtfoto 1935) en de weg die afsplitst van de Waterstraat pal noord (en die nu niet meer bestaat) stond in 1944 niets. Blijft dus over het pand van Martin.
Website: http://www.archeologienet.nl/divapilots/index.cfm?fa=changemapservice&servicename=luchtfotos
Donderdag 9-8-2007 16:44:55Antoon Bosselaers (Mechelen): Als je op de link van Martin eerst op zoek gaat naar de Waterstraat op de topografische kaart van 1930, en je selecteert dan rechts Luchtfoto 1935 ipv Topografische kaart 1930 en je klikt op Kaart bijwerken, dan krijg je een luchtfoto van hetzelfde gebied, waar je nog kan op inzoomen. En het lijkt me inderdaad dat er op de hoek van de Waterstraat en het daar loodrecht op staande, in WNW-richting lopende padje een pand staat dat wel eens het ZP zou kunnen zijn (iets meer naar het noorden dan het pand op de topografische kaart).
Website: http://www.nijmegen.nl/imap/?app=historie
Woensdag 8-8-2007 23:52:26Martin Snuverink (Voorburg): De plek van Theo neem ik zeer serieus. Daarom heb de topokaart van Gelderland 1902 erop nageslagen. Deze laat zien dat de Waterstraat uitkwam op de toen al bestaande Voorstadslaan (met stoomtram). Dit is ter plaatse van de genoemde rotonde. Aan de oostkant stonde een villa genaamd Leeuwenstein en ertegenover aan de westkant een vrijstaand huis. Dit moet dan het pand van het zoekplaatje zijn. Of een serre wel eens aan de noordzijde staat weet ik niet, maar ik neem aan van wel. Deze plek ligt overigens precies halverwege Nijmegen en Hees.
Nijmegen behoort tot de gemeenten met de meeste historische informatie op het web. Het raadplegen van de link, inzoomen op topografische kaart 1930, geeft de situatie van 1930. Daarop komt inderdaad op de bewuste plek een vrijstaand huis voor, precies midden op wat nu de rotonde is.
Waterstraat1 in Nijmegen maakt daarom n.m.m. een zeer serieuze kans. Maar het is helaas nog prematuur om Theo nu al te feliciteren. Dus is het zoeken naar bewijs.
Website: http://www.nijmegen.nl/imap/?app=historie
Woensdag 8-8-2007 21:57:39Theo van Gijlswijk (De Zilk): WATERSTRAAT 1: De bebouwing nrs 7 t/m 49 is van bouwjaar 1949. Huize Aurora, Waterstraat 1 stond daar toen nog afgaande op de advertentie uit 1951. Er bestaan nu geen huisnummers 1-3 en 5. Deze zullen waarschijnlijk hebben moeten wijken voor een grotere kruising Mariastraat-Industrieweg en latere aanleg van de rotonde. Afgaande op deze feiten kan Waterstraat 1 dit ZP zijn. Wel ben ik het met Sjoerd eens dat op het uiterlijk afgaande je dit pand nu niet in de Waterstraat zou zoeken. We moeten wel bedenken dat dit pand er stond in de eerste helft van de vorige eeuw, en er verder op de Waterstraat maar een matige bebouwing was die pas vanaf 1949 werd volgebouwd.

Kandidaat 2: Op http://www.noviomagus.nl/vrijschoor01.htm staat vermeld dat er een schoorsteen stond op het terrein achter huis Aurora aan de Tweede Oude Heselaan in Nijmegen. Eigenlijk ook geen plek om dit pand te zoeken, maar ja je weet maar nooit.
Website: http://www.noviomagus.nl/vrijschoor01.htm
Woensdag 8-8-2007 20:31:11Theo van Gijlswijk (De Zilk): In principe zal ik de plaatselijk bekende niet gauw afvallen en dat wil ik nu ook niet doen, maar wel een paar kantekeningen maken. De oneven zijde van de Waterstraat begint nu bij nr 7. Aan de oneven zijde zijn de nrs. 7 t/m 49 gebouwd in 1949. Zie link, archief bouwtekeningen Nijmegen. Volgens mij is een groot gedeelte van het achterliggende terrein rond 1950 bebouwd, met inderdaad rijtjeswoningen. Het ontbreken van huisnr 1 in de Waterstraat deed mij vermoeden dat dat met afbraak van het pand te maken had tdv van de bouw deze woningen.
Blijft voor mij nog even de vraag. Hoe zag het er voor 1950 uit?
Website: http://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webba/webbaomgeving.asp
Woensdag 8-8-2007 17:37:20Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Geen gekke gedachte Theo, maar als ik op Google Maps kijk zie ik dat de Waterstraat van het begin tot het eind rijtjeshuizen heeft. Het ziet er ook niet naar uit dat nummer 1 voor de rotonde gesloopt is. Het is een zeer stadse aaneengesloten bebouwing daar, geen vrijstaande villa's.
Ik vind het uiterlijk van het pand, de buurt redelijk kennende, bovendien niet erg Nijmeegs. Hees (vlakbij de Waterstraat) of Beek of Ubbergen zou kunnen.
Woensdag 8-8-2007 16:57:06Theo van Gijlswijk (De Zilk): In 'De Gelderlander' van zaterdag 24-11-1951 staat een advertentie met de volgende tekst: Gevraagd beschaafde hulp voor lichte verpleging van oude dame en lichte huishoudelijke bezigheden. Adres: Huize Aurora. Waterstr. 1 Nijmegen.
Wanneer ik de kaart van Nijmegen bekijk moet Waterstraat nr.1 gestaan hebben op de plaats waar nu de rotonde Industrieweg-Marielaan en Waterstraat is. Het huisnr. 1 zal waarschijnlijk voor de aanleg van de rotonde zijn gesloopt. Huisnummer klopt met de gegevens van het ZP en het staat in de buurt van Arnhem waar de fotograaf woonde. Nu nog een plaatje van dit huis.

Woensdag 8-8-2007 14:19:03Peter M. (A'veen): Als je het ZP vergelijkt met dit pand in Baarn, zou je bijna denken dat het in de buurt is.
Foto nr 7704 van het Utrechts Archief.
Website: http://www.hetutrechtsarchief.nl/atlantis_record.asp?ID=7704
Woensdag 10-5-2006 04:21:48Sicco Fockens (Groningen): Er is m.b.t. dit zp ook over het Zandpad in Maarssen gesproken, maar daar is nog geen definitieve uitsluiting van. Een foto op qoop laat zien dat langs de Vecht wel op deze manier gebouwd is.
Website: http://www.qoop.nl/showartikel.php?artikelID=4770091
Zondag 30-4-2006 13:06:11Rijk Willemse (Arnhem): Deze villa doet met sterk denken aan de villa op het kruispunt van de hoofdstraat met de weg tussen Arnhem en Nijmegen, in Elst (Gelderland)...
Donderdag 5-1-2006 13:36:55Theo van Gijlswijk (De Zilk): Bij http://www.qoop.nl/ loopt momenteel een veiling t/m 5 januari a.s.
van een ansichtkaart met daarop de dokterswoning in Driebruggen.
Zoeken bij ansichtkaarten, dan Driebruggen, dat geeft vier ansichtkaarten waarvan een met titel: Driebruggen, dokterswoning 4452.
Jammergenoeg niet dit perceel.

Website: http://www.qoop.nl/
Zondag 1-1-2006 02:35:18Aat Hoogland (Zoetermeer): Elke keer als ik deze foto ziet doet me dit denken aan het doktershuis in Driebruggen. Ik meen Dr. Poolman. Dit gebouw staat dan aan de Kerkweg. Ook Maarssen komt bij mij soms in beeld en dan langs de Vecht.
Zaterdag 31-12-2005 17:23:49dick zweers (bergeijk): De suggestie van Alard Roose heb ik opgevolgd. Conclusie; deze niet meer bestaande villa aan de Arnhemse Straatweg in Velp komt niet overeen met het zoekplaatje. De dakkapel van ZP is kleiner, de verdiepingvensters eveneens terwijl het ijzeren balkonhek in Velp van hout is. Ik blijf wel in Gelderland zoeken.
Maandag 31-10-2005 19:32:12A.Roose (Zevenaar): In Velp aan de Arnhemsestraatweg staat deze villa misschien.
Bij gelderland in beeld staat ongeveer dit plaatje:
http://www.gelderlandinbeeld.nl/photo/150px/GDC_1061/48508.jpg
Ik krijg alleen een kruisje te zien. Waarom weet ik niet.
Staat op de 2e of 3e blz .
Alard.

Zondag 30-10-2005 21:53:40dick zweers (bergeijk): Ook Maertijn Kuipers zegt: Villa ziet er zeer 'Doetinchems'uit. Ik baseerde dit ook op mijn ervaringen in de tijd dat ik daar woonde. Aan Aurora, Varsseveldseweg had ik ook gedacht maar deze is het blijkens een foto niet. Zijn suggestie omtrent een evt naamsverwisseling lijkt me zinvol. Daar verder zoeken lijkt me een goed idee.
Zaterdag 29-10-2005 11:13:36Maertijn Kuipers (Zelhem): Villa ziet er zeer 'Doetinchems'uit .
Vroeger stond daar aan de Varsseveldseweg een villa Aurora genoemd naar de standerd molen die er vlakbij stond later is deze verplaatst naar Dichteren .
Deze villa was volgens mij alleen lager. Er tegen over naast de Houtkamphal staat een villa vrijwel als het huis op de foto ontworpen de Ovink (bekende D'chemse architect)misschien is de naam verwisseld.
Villa Heilbron aan de Keppelseweg lijkt er trouwens ook sprekend op
Zondag 23-10-2005 20:34:23theo van gijlswijk (de zilk): Was er even tussenuit, en nu weer beschikbaar.
Van den Endelaan 13 en 15 zijn inderdaad inmiddels gesloopt. Zoals uit de foto blijkt is geen van beide panden villa Aurora. De foto staat op het worddocument 'Informatie over de geschiedenis van de panden (Word-document)' op de pagina van de bij het vorig bericht genoemde website.
Ik heb ook het pand Van den Endelaan 9 (Weltevreden) indertijd bekeken
Een gelijksoortig pand, met toch grote verschillen. Vijf ramen op de verdieping, twee zuiltjes naast de deur en de erker links i.p.v. rechts. De zoektocht gaat verder.
Zondag 9-10-2005 18:01:51Antoon Bosselaers (Mechelen): Als Aad Wannet het pand Van den Endelaan 15 bedoelt, daar vind je op de link hieronder meer informatie over. Het ZP is in elk geval niet Van den Endelaan 15 (al lijkt het er wel op). Zijn buur Van den Endelaan 13 is ondertussen gesloopt, en mogelijk heeft Van den Endelaan 15 hetzelfde lot ondergaan, maar daar vond ik geen informatie over.
Website: http://www.oudhillegom.nl/endelaan/
Maandag 3-10-2005 11:55:12dick zweers (bergeijk): Meer dan een (sterk) 'Gelders' gevoel heb ik hier niet bij. Ben benieuwd wat Hillegom (nu weer in beeld) gaat opleveren.
Maandag 3-10-2005 08:43:14Aad Wannet (Lisse): Als oud-hillegommer komt dit wel bekent voor
dit lijkt veel op het huis naast de draka locatie aan de van de Endelaan in hillegom
Succes
Zondag 2-10-2005 11:11:25Sebas (Nijmegen): Tussen de 1300 foto's van Oosterbeek op Beeldbank Gelderland zit ie in ieder geval niet ;-)
Vrijdag 30-9-2005 14:09:16dick zweers (bergeijk): Bedankt Antoon, zo komen we verder.
Donderdag 29-9-2005 18:31:07Antoon Bosselaers (Mechelen): Op www.gelderlandinbeeld.nl staan 20 plaatjes van de Plantsoenstraat in Doetinchem, en daar staat het pand niet op. Ik zie wel waarom Dick aan die straat denkt (er staan enkele gelijkaardige panden), maar ik vind geen aanknopingspunt met het ZP.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl/
Woensdag 28-9-2005 15:16:00dick zweers (bergeijk): Sebas denkt aan Oosterbeek. Zou kunnen maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of mijn suggestie Doetinchem Plantsoenstraat kan worden uitgediept (of weerlegd). Ik heb er zelf geen mogelijkheden toe. Ik heb overigens begrepen dat Sicco nu juist op de overeenkomsten tussen twee panden doelde. Niet dat het over het zelfde pand zou gaan.
Woensdag 28-9-2005 13:04:28Sebas Meijwes (Nijmegen): Hmm, vind de vergelijking niet treffend genoeg, eerlijk gezegd. Andere naam op de voorgevel van het huis, serre aan de andere kant, ramen zijn anders.

Is dit geen Oosterbeek?
Maandag 26-9-2005 23:03:49dick zweers (bergeijk): Niks te simpel, Sicco. Goede vondst.
Zaterdag 10-9-2005 18:30:01Sicco Fockens (Groningen): En de vergelijking met 377, of denk ik nu te simpel?
Website: http://www.zoekplaatjes.nl/350/377A.html
Donderdag 8-9-2005 21:15:50dick zweers (bergeijk): De gedachte van Peter M. kan ik volgen (en delen). Ik heb er moeite mee dit (beide dus) buiten oostelijk Nederland te zoeken. Als ik het mis heb zal dat wel blijken.
Donderdag 8-9-2005 16:34:42Peter M. (A'veen): Ligt misschien aan mij maar ik heb het gevoel dat dit gebouw best wel wat overeenkomsten heeft met ZP 501. Zelfde stenen, luiken naast de ramen, raamkozijnen, hoekstenen en die stenen rand, onder aan het huis.
Kan misschien betekenen dat ze in dezelfde regio staan?
Donderdag 8-9-2005 06:04:53theo van gijlswijk (de zilk): Eerste dinsdag van de maand is het archief van de vereniging Oud Hillegom open voor bezoek, dus direct maar geweest. Ik heb daar twee mensen gesproken die gewoond hebben tegenover de v.Waverenstraat in de Stationsweg (nu Sixlaan). Ze waren beiden van na 1935, en herinnerden zich wel dat er aan de v.Waverenstraat één woonhuis stond huisnr.1 en één bollenschuur (bj 1905) met kantoor huisnr.1A Het woonhuis was op zeker niet de woning van dit zoekplaatje. Het was volgens hun een gemetseld woonhuis met erker een grote voordeur met trap. Beiden zijn daar ook binnen geweest. Zoiets staat ook nog op mijn netvlies. Helaas geen foto van de villa kunnen vinden, wel van de bollenschuur. Er was wel een luchtfoto waarop het dak niet erg duidelijk zichtbaar was, de woning stond met de korte kant naar de weg.
Wat op valt aan het zoekplaatje is de toch wel bijzondere glasconstructie en bovenrand van de erker. Bovendien staat er een eigenaardig puntje op de erker. Wat betreft de naam Aurora, volgens mij staat er wel meer tekst op de rand van het balkon.
Is het huize Aurora, villa Aurora, pension Aurora of.....?

Dinsdag 6-9-2005 17:21:39theo van gijlswijk (de zilk): Mijn opmerking over v.Waverenstraat 1 Hillegom waren gebaseerd op eigen waarnemingen in de jaren zeventig. Mogelijk was de situatie voor die tijd anders, of moet ik aan de naastliggende wegen gaan denken. In die hoek kwamen wel drie à vier wegen bijeen. Er is daar wel aan straatnaamwijzigingen (Stationsweg-Sixlaan) gedaan. De naam van notaris Lodder is mij wel bekend. Ik wil bij Oud-Hillegom wel info aanvragen maar heb daar wat tijd voor nodig.

ps: inmiddels wel plaatjes gezien van villa/pension "Aurora" in Apeldoorn en Lochem. Is niet ons zoekplaatje.
Maandag 5-9-2005 14:05:09dick zweers (bergeijk): De straat in Doetinchem waaraan ik dacht heet Plantsoenstraat. Via Google kom ik daar met de naam Aurora niet verder dan de molen die in de buurtschap Dichteren staat. Het hoeft geen Doetinchem te zijn, maar ik denk dus wel aan die regio.
Maandag 5-9-2005 13:28:42dick zweers (bergeijk): Ik heb geen reden om in twijfel te trekken wat m'n mede-inzenders aandragen t.a.v. Maarssen of Hillegom. Mijn gevoel dat dit Oost-Gelders is is echter dermate sterk dat ik het niet kan laten te reageren. De fotograaf kwam uit Arnhem. Verdere argumenten heb ik niet.
Maandag 5-9-2005 13:18:35Wim de Koning Gans (Den Haag): In Het Vaderland van 19-4-1930 staat een bericht over notaris D. Lodder, Van Waverenstraat 1, Hillegom, die een huis in Den Haag laat veilen. Dat zal toch wel een huis met enig cachet geweest zijn.
Maandag 5-9-2005 10:20:23theo van gijlswijk (de zilk): In de oude v. Waverenstraat in Hillegom stond één bollenschuur met woning, inderdaad van de fa. van Waveren. Deze zijn inmiddels afgebroken. De familie van Waveren woonden zelf in villa's elders in Hillegom. Omdat het een grote familie was werden de verschillende v.Waverens meestal met de naam van de villa waarin ze woonden genoemd, om ze uit elkaar te houden. Een v.Waveren met bijvoegnaam Aurora is mij niet bekend. De bewoner van de woning bij dit bedrijf (J. Kraaij)zal wel de schuurbaas of de tuinbaas zijn geweest. Het was een gewoon gemetseld huis, en zeker geen villa. Blijf nog wel op zoek naar een foto om alles uit te sluiten.
Maandag 5-9-2005 00:07:09jeannet (leiden): In naamlijst 1915 staat wel Kraaij, J., Huize "Aurora", v. Waverenstr. 1, Hillegom.

Zaterdag 3-9-2005 11:06:28Wim de Koning Gans (Den Haag): Het Centrum van 13-1-1923 meldt de vrijwillige openbare verkoping van Villa Aurora, Zandpad 41 te Maarssen. Dus een ander huisnummer. Er is nu een binnen- en buitenstalling voor caravans gevestigd.
Website: http://kranten.kb.nl
Vrijdag 2-9-2005 12:03:33Danny Kölker (Den haag): Villa Aurora te Maarssen, Zandweg ????

Vanuit historische wandelingen door de gemeente Maarssen:
Zandweg
Rechts zien we nu vier grote villa's, met de namen Aurora, Vesta en Jacoba, die in het begin van deze eeuw werden gebouwd. Volgens de overlevering zou voor de bouw van deze huizen gebruik zijn gemaakt van sloopmateriaal van Ter Meer.

Donderdag 1-9-2005 15:31:55dick zweers (bergeijk): Een straat direct ten oosten van de middeleeuwse kern van Doetinchem? In elk geval Gelders.
Donderdag 1-9-2005 12:53:17  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):