Eigenaar:Marion Baas      

Gegevens: Mogelijk een dorp in Friesland.

Datering: 1935 ?
  Extra beelden: vergroting
om de horizon betre te kunnen bestuderen ishieronder een extra vergroting toegevoegd - red.
extra vergroting
Geplaatst: 1 juni 2005


 Reacties op Zoekplaatje 474 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Deinum

Hans van der Meer (Deinum): Goedenmiddag allemaal, jaja staat mijn huis zomaar op internet.
De foto's die door Norman Visser geplaatst zijn is de huidige situatie , Vrij recent(laatste kwartaal van 2004) is er aan de achterkant een verandering doorgevoerd,verhoging van de kap en een dakterras.

met vriendelijke groet,
Hans v.d Meer


Maandag 11-7-2005 15:32:50Wim de Koning Gans (): Tresoar is ontstaan uit een samengaan van "het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF) en het Rijksarchief in Friesland (RAF)" en lijkt mij de aangewezen plaats voor dit negatief. Nog een tip voor wie moeite heeft met het herkennen van de voor- en achterkant van een negatief: bij een glasnegatief moet de zijde die volkomen glad is boven, dus de kant met de emulsie (beeldlaag) naar beneden. Bij een kunststof negatief is het soms iets moeilijker te zien, maar de emulsielaag vertoont enig reliëf of verschillen in glans. Let wel: ik heb het nu over het bekijken van het beeld, niet over hoe het negatief op een scanner gelegd wordt. Dan moet juist de emulsie boven!
Maandag 11-7-2005 14:29:14Marion Baas (Delft): Net terug van vakantie, vandaar de "stilte". Hardstikke leuk om al die reacties te lezen. Prachtig dat er een oplossing is gevonden. Ik zal er voor zorgen dat het negatief op een plek komt waar het goed bewaard kan worden. Als er iemand suggesties heeft hoor ik dat graag. Tresoar bijvoorbeeld?
Groet, Marion
Maandag 11-7-2005 09:40:20Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik heb het zoekplaatje weer (terug) gespiegeld, zodat de opname nu wel juist weergegeven wordt.

Bert Scheijgrond,
Redateur Zoekplaatjes

Beide foto's werden door Norman Visser ingezonden. Op de bovenste foto een huis dat op het zoekplaatje te zien is. Op de onderste foto de kerktoren vanwaar de foto van het zoekplaatje genomen is.-red.

Maandag 4-7-2005 11:18:42Sicco Fockens (Groningen): Gefeliciteerd met deze oplossing. Ik heb zelf oude foto's van Deinum bekeken, en ook de foto in spiegelbeeld uitvoerig bekeken, maar niet tot een oplossing kunnen komen.
Maandag 4-7-2005 08:22:34Norman Visser (Leeuwarden): De afbeelding is inderdaad gespiegeld! Alles nog een keer nagezien en het klopt inderdaad dat het Deinum is.
Maandag 4-7-2005 02:19:25Hendrik de Vries (deinum): De foto is genomen vanaf de sint janskerk in Deinum, voor het graven van het Van Harinxmakanaal Op de foto is een deel te zien van de oude harlingertrekvaart(nu deels gedempt). De foto staat overigens wel in spiegelbeeld.
Zondag 3-7-2005 23:22:27Norman Visser (Leeuwarden): Ik begreep van Marion dat deze foto van een negatief gescand is. Dat maakt het zoeken al een stuk lastiger omdat de afbeelding dan ook gespiegeld kan zijn. In de verte aan het kanaal is een steenfabriek? met schoorsteen te zien. Nou weet ik dat aan het riviertje de EE bij Oostrum een steenfabriek staat en dat er bij de Schenkeschans in Leeuwarden ook eentje gestaan heeft. Ook twijfel ik nu ik de vergroting gezien heb dat het de Oldehove is. Het kan ook een kerk wezen met een zadeldaktoren. Ik ben er in ieder geval nog niet uit waar ik dit exact moet zoeken. Ik denk dat ik binnenkort de snorfiets maar weer eens even pak.
Woensdag 29-6-2005 16:51:53Sicco Fockens (Groningen): Wat is dat trouwens toch voor een microwave op het dak van het huisje links van het haventje?
Woensdag 29-6-2005 13:17:35Sicco Fockens (Groningen): Ik heb net nog even op maaiveldhoogte op 10 km afstand naar de Martinitoren staan kijken, en dat ziet er dan ongeveer zo ver weg uit als de veronderstelde Bonefatiuskerk op het zoekplaatje. Dat levert toch echt Dronrijp als beste mogelijkheid op; bovendien zie ik op mijn stafkaart dat de Harlinger trekvaart vroeger anders (Noordelijker) langs deze plaats heeft gelopen. Toch zie ik op Tresoar geen enkele foto die enige gelijkenis vertoont met wat je op het zoekplaatje ziet.
Ik heb verder de foto gespiegeld, maar dat levert voor Tzum en Winsum ook geen herkenning op.
Stel dat het Leeuwarden niet is, dan zou er in Friesland een andere plaats moeten zijn waar een kerktoren van het type Goedereede/De Lier/Oldehove moeten zijn, en ik kon er zo snel geen vinden met google.
Heeft trouwens iedereen gezien dat er links onder de horizon 4 hoogspanningsmasten te zien zijn, en dat geheel rechts net iets onder de horizon een molen staat?
Woensdag 29-6-2005 13:09:38Gerard Nachbar (Almere): 1. Getob, Martin? Dit is nou zo'n voorbeeld van wat deze site zo interessant maakt! Het is ook niks als na 10 nieuwe ZPtjes aan het begin van de maand halverwege de maand alles is opgelost en we met de bekende winkeldochters blijven zitten.
2. Voortschrijdend inzicht: ik denk overigens alsnog dat het het gebied tussen zuidwestelijk en noordwestelijk van Leeuwarden *niet* is. Ten eerste omdat er geen enkele denkbare waterwegenmatch is en ten tweede omdat er in de directe nabijheid van de Oldehove een kerk staat die ik niet op het ZPtje terugvind. Ik bedoel de qua architectuur Krophöller-achtige kerk in de westelijke vooroorlogse buitenwijk staat, in de buurt van de Harlinger straatweg. (Ik ken dit deel van L. alleen van in het voorbijgaan, op weg van & naar het veer naar Ameland.) Deze kerk is denk ik minstens zo hoog als de Oldehove. De recent geplaatste extra vergroting toont een relatief breed bouwsel. Ik heb Tresoar op watertorens onderzocht. De watertoren in Leeuwarden bij het Oosterpark (item WB190) voldoet hieraan. Maar, zo realiseer ik mij nu, de toren van de Bonifatius vertoont als ik mij goed herinner een uivormige uitstulping die ik in de extra vergroting niet zo gauw terug zie. Mijn herroeping dus herroepen? Doorzoeken dus, maar waarschijnlijk wel in Friesland. Op de foto is het overigens half tot zwaar bewolkt. Ik zie geen enkele schaduw, laat staan een conclusie over de opnamerichting van de foto. De skyline toont het nodige geboomte en ik meen ook wat hoogteverschillen te zien.
Woensdag 29-6-2005 09:55:56Martin Snuverink (Voorburg): Nooit gedacht dat er over een ogenschijnlijk zo eenvoudig zoekplaatje zoveel getobd zou worden. Maar ik kom er helaas ook niet uit.
Het dorp is niet piepklein en waarschijnlijk een kerkdorp. Langs het dorp loopt een vaart van ca 20 m breedte, maar zeker breder dan de door Sicco genoemde 12 meter. Dit is niet een heel kleine vaart, maar ook weer niet zo breed als het Van Harinxmakanaal. Aan de rechterzijde van de vaart meen ik een jaagpad te zien en dan moet het een oude trekvaart zijn. De bomen staan logischerwijze niet tussen het jaagpad en vaart. Van die trekvaarten zijn er veel in Friesland. Zo’n vaart ontbreekt bij de door Gerard genoemde dorpen. De door mij eerdergenoemde Wirdumervaart is waarschijnlijk ook te smal en aan de beroemde Zwette zijn geen nederzettingen van betekenis. De zijsloot is waarschijnlijk een zogenoemde opvaart, een zijkanaal dat een dorp met het vaarwegennet verbindt.
Al eerder had ik de topografische kaarten 1:25.000 van Friesland afgezocht naar een geografisch passende locatie. Tevergeefs, tenzij er na 1930 vrij brede vaarten zijn gedempt, wat me onwaarschijnlijk voorkomt. De afstand tot de torens van de stad schat ik op ongeveer 5 km.
De foto is met de zon in de rug genomen. Is men het met me eens dat de foto is genomen vanaf een (kerk)toren?
Overigens is het Van Harinxmakanaal pas in 1951 voltooid, dus ruim na de veronderstelde datering van de opname. Tussen Harlingen en Leeuwarden liep voor 1950 de Harlinger Trekvaart, die is verbreed en verdiept tot Van Harinxmakanaal en waarvan enkele bochten zijn afgesneden. Dit betekent dat de vaart op het zoekplaatje de vergraven Harlinger Trekvaart zou kunnen zijn. Dat Sicco een vaart met een bocht niet kan vinden is in dit licht begrijpelijk. De kerktorens van de dorpen Deinum en Dronrijp lagen echter ten zuiden van deze vaart, en dit strookt weer niet met het zoekplaatje.
Hoe zeker is het dat we Leeuwarden in het vizier hebben?
Kortom, we zijn er nog lang niet uit. Onderzoek in de groene historische atlas is aan te bevelen. Daarvoor moet ik naar de Koninklijke Bibliotheek en dat wordt op zijn vroegst over een maand.
Prettige vakantie en/of veel zoekplezier!
Woensdag 29-6-2005 01:28:51Sicco Fockens (Groningen): Zie bijgaande link voor luchtfoto's van plaatsen in Friesland. Marssum lijkt mij niet dicht genoeg bij water liggen, zoals al eerder opgemerkt. Er is bij Marssum volgens de topografische atlas van '88 een verkeersknooppunt aangelegd, maar dat ligt eigenlijk niet in een zichtlijn tussen Marssum en Leeuwarden.
Verder vind ik de 3 km van Gerard wat te dichtbij, ik heb meer het gevoel dat het een dikke 10 km is.
Maar wat ik op de foto zie, namelijk een kanaaltje van ca 12 m breedte, in de richting NO lopend, maakt een bocht van ca 90 graden naar het zuidoosten, met een bochtradius van ongeveer de breedte van het kanaal, kan ik tussen Harlingen en Leeuwarden niet vinden.
Website: http://lcl.pixum.nl/members/ndc_hans/?sid=r4wz5d08757a73dba4a91a7e0f49a8ad
Dinsdag 28-6-2005 22:01:05Gerard Nachbar (Almere): Sicco heeft gelijk. Ik wist dat de Oldehove zich aan de westkant van de oude binnenstad bevindt, maar dacht dat dat veel zuidelijker was dan daadwerkelijk het geval is. Voor een leuke stadsplattegrond om die 80-260 van Sicco te verifiëren: zie Beeldbank Leeuwarden, item TTOW 5447 = Plattegrond uitbreidingsplan Leeuwarden 1938. Het Zoekplaatje bevindt zich pal west tot westnoordwest van het centrum van Leeuwarden. Dat is dus ten noorden van het Van Harinxmakanaal. Het zoekplaatje toont een driesprong van waterwegen. Een smallere dorpsgracht met aan weerszijden bebouwing komt uit op een wat breder water. Op mijn kaarten zie ik een dikke roodgele streep die de A31 weergeeft. Kleine blauwe watertjes zie je niet. Door een schatting van de afstand tussen zoekplaatjeslocatie en stad (ca. 3 km) te maken, kom ik uit op Mars(s)um. Deze optie is eerder afgewezen. Zoals gezegd, ik ken de watersituatie rond Mars(s)um niet, maar de foto kan toch ook van de kerktoren in plaats van dat Poptaslot zijn genomen?
Dinsdag 28-6-2005 21:18:37Sicco Fockens (Groningen): Gerard, volgens mij loopt de lijn Oldehove-Bonefatiustoren ongeveer 80-260, op basis daarvan zou het zoekgebied rond het Van Harinxmakanaal moeten liggen. De plaats van de Bonifatiustoren staat op bijgaand kaartje.
Website: http://www.stichtingbonifatiustoren.nl/stadplg/stadplg.jpg
Dinsdag 28-6-2005 19:09:02Gerard Nachbar (Almere): Redactie, hartelijk dank! Hier kunnen we wat mee. Ik herroep mijn eerdere veronderstelling dat het bij nader inzien Leeuwarden niet is. Dus: op de vergroting zie je een 'stompe' toren die de Oldehove zou kunnen zijn en links daarvan een spitser en hoger bouwwerk dat dan de Bonifatiuskerk zou zijn. Als we een denkbeeldige lijn tussen Bonifatiuskerk en Oldehove trekken en doortrekken, weten we dat we het links = noordwestelijk hiervan moeten zoeken. Dat is overigens veel zuidwestelijker dan de lijn Leeuwarden - Bolsward; het is eerder de lijn Leeuwarden - Bolsward. Mijn meest voor de hand liggende kandidaten, op basis van de atlas van Beekman & Schuiling uit 1927, zijn Jorwerd (waaruit zowel God als Geert Mak is verdwenen), Oosterhittens en, iets dichterbij Leeuwarden, Boksem.
Dinsdag 28-6-2005 15:38:42Gerard Nachbar (Almere): Is het mogelijk om een vergrote detailscan van de horizon te maken? We kunnen dan zien of het Leeuwarden of een andere grotere plaats in (waarschijnlijk) Friesland is.
Dinsdag 28-6-2005 09:10:12Norman Visser (Leeuwarden): Van de week ben ik nog in Dronrijp geweest. Even een kleine waarnemening gedaan en deze woningen heb ik niet kunnen vinden. We zoeken dus verder.
Woensdag 8-6-2005 18:36:58Gerard Nachbar (Almere): Op www.friesfotoarchief/Atlantis (zoekterm Wirdum) (LET OP. Er is ook een Wirdum in Groningen) vind je ansichtkaart WB366, waarop je van beneden tegen de kerktoren opkijkt. Het lijkt op wat je van boven neerkijkend ziet, maar een hard bewijs levert dit niet op.
Dinsdag 7-6-2005 14:34:37Martin Snuverink (Voorburg): Links op de foto zien we een boerderij met een uilenbord, die toch wel typisch Fries is.
Deinum en Marssum zijn naar mijn inzicht topografisch niet passend, dit na uitvoerige bestudering van topografisch kaartmateriaal.
Ervan uitgaande dat we in de verte inderdaad Leeuwarden zien, opper ik dat deze foto misschien wel eens genomen kan zijn vanaf de kerktoren op de terp van Wirdum. Vóór ons zouden we dan de Wirdumer Vaart zien. Ik schat de vaart 15-20 meter breed. Wellicht is de zijsloot onder in beeld gedempt. De vaart is zeker niet het veel bredere Prinses Margrietkanaal.
Ik vermoed dat de foto is genomen van een kerktoren op ca 30 -35 meter hoogte. Dit zou dan de kerktoren op de terp van Wirdum kunnen zijn. Een luchtopname lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Gezien de zon kijken we in een richting tussen (ruim genomen) WNW en ONO.
Als we in de verte niet Leeuwarden zien, heb ik helaas nog geen andere suggestie.

Maandag 6-6-2005 23:06:56D.Swierstra (Leeuwarden): De horizon is op deze afbeelding is helaas niet al te duidelijk. Maar op deze horizon zie ik 4 hoge gebouwen. Volgens mij v.l.n.r. De watertoren aan de Groningerstraatweg, de bonifatiuskerk, de Oldehove en dan de watertoren aan het Zuiderplein. Foto is gemaakt vanuit Deinum, omdat er geen weg richting Leeuwarden te zien is. Als de foto vanuit Marssum zou zijn gemaakt moet de straatweg naar Leeuwarden op deze foto zichtbaar zijn.
Zaterdag 4-6-2005 19:35:54Gerard Nachbar (Almere): Bij nader inzien heb ik zo mijn twijfels aan de (ook door mij ge-uite) veronderstelling dat dit Leeuwarden is. De foto is niet zo oud dat de Oldehove zich nog aan de rand van de bebouwing van Leeuwarden bevond. Bovendien waren er bomen op de geslechte stadswallen. Het rechter hoge item op het zoekplaatje meen ik echter "van de grond af aan" te kunnen zien. Dus: een watertoren? Dus een andere plaats, maar dan wel in Friesland, gezien de combinatie van het weidse landschap en de schoorsteenplaten.
Zaterdag 4-6-2005 17:28:36Norman Visser (Leeuwarden): Het Poptaslot in Marssum kan niet kloppen omdat daar geen vaart of kanaal in de buurt is. En daar komt nog bij dat het Poptaslot niet zo hoog is.
Donderdag 2-6-2005 18:03:39Marion Baas (delft): Beste Norman en Gerard.
Dank jullie voor de opmerkingen. Deze foto heb ik zo'n 2 maanden geleden al ingestuurd en was er al vanuit gegaan dat ze nooit geplaatst zou worden. Via een ander kanaal heb ik een antwoord. De foto zou zijn gemaakt vanaf het Poptaslot in Marssum.
Donderdag 2-6-2005 17:51:27Norman Visser (Leeuwarden): Als ik het heel goed bekijk zie ik rechts de Oldehove en links de slanke toren van de Bonifatiuskerk. Die zijn zo ongeveer op een lijn te zien vanaf Dronrijp. Om te zien of Deinum zichtbaar is dat zou ik dan op een horizon scan moeten bekijken.
Website: http://www.cityalbum.de/holland/rundgaenge/leeuwarden0080.htm
Donderdag 2-6-2005 16:49:23Gerard Nachbar (Almere): Je ziet aan de horizon twee hoge items. Het rechter item zou de Oldenhove kunnen zijn. Als het Dronrijp is zouden ook Marsum en Deinum zichtbaar moeten zijn.
Donderdag 2-6-2005 11:30:20Norman Visser (Leeuwarden): Op de achtergrond aan de horizon zie ik volgens mij Leeuwarden liggen. Ik zit aan Dronrijp te denken.
Donderdag 2-6-2005 00:55:13Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.