Inzender: W. van Giersbergen (Gemeentearchief Rotterdam)    

Gegevens: Een foto gemaakt door de pastoorsmeid Louise Laboyrie van de Rotterdamse Bosjeskerk. Tussen 1900 en 1910 stuurde zij de door haarzelf gemaakte foto's naar haar collega Antoinet van Poppel in Ginneken. Louise Laboyrie fotografeerde veel in Rotterdam en West-Brabant (Huijbergen, Oudenbosch, enz.), maar ook elders.

Datering: 1900 - 1910      Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juni 2005


 Reacties op Zoekplaatje 468 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Wassenaar

Arie Butterman (): Bijgaand het portiershuisje van het landgoed "de Haasjes" Wassenaar. Het echtpaar Gerrit en Annie van der Marel woonde daar van 1922 tot 1929. De versiering tussen het boven en beneden raam lijkt veel op de versiering van de brug over het beekje van het ingangshek.

ingevoegd door red. op Vrijdag 29-07-2016 18:33





A.M. Butterman (): Als erg late reactie nog het volgende. Het was een portiershuisje van het landgoed Groot Haesebroek wat in 1854 gekocht was door Prins Frederik die op "de Paauw" woonde. Er hebben 3 van dit soort woningen in Wassenaar gestaan. Een bij het begin van de Schouwweg / Storm van 's Gravensandeweg/ Ridderlaan, dit was groter, dan dit op de hoek Schouwweg/3 Papegaaienlaan/Groot Haesebroekse weg en een begin van de Buurtweg, Dit bestaat nog maar niet meer in zijn oorspronkelijk vorm. Het was ongeveer de afbakening van het toenmalige landgoed. Zie ook de palen "Einde jagt Prins Frederik". De brug over het beekje is nu 2012 nog hetzelfde als bij de bouw van ca 1860 ( zie bijlage 2) Het huisje is waarschijnlijk eind jaren 1930 afgebroken. Het latere landgoed "de Haasjes" was ca 3 ha groot en dus een gedeelte van het vroegere Groot Haesebroek. De foto is van 1872 toen de fotograaf Bernardus Bruining een rondreis door de landgoederen van Prins Frederik heeft gemaakt, waarschijnlijk in zijn opdracht, en heeft de portierswoningen op de foto gezet. Omdat ik op "de Haasjes" woonde ken ik de situatie daar vrij goed. Het landgoed is nu de residentie van de ambassadeur van Maleisie".

ingevoegd door red. op Zaterdag 24-11-2012 07:15




Bewijsfoto's ingestuurd door A.M. Butterman - red.



Wim Suijkerbuijk (Dordrecht): Serie van 237 fotokaarten, grotendeels vervaardigd door Louise Laboyrie, huishoudster (pastoorsmeid) bij pastoor Verschuere in de Bosjeskerk te Rotterdam. Louise verstuurde ze grotendeels naar Antoinette (Net) van Poppel, huishoudster op de pastorie te Ginneken bij Breda.
Het inmiddels verdwenen huisje stond bij het kruispunt Schouwweg - Groot-Haesebroekseweg - Papegaaienlaan. Dit was de ingang van het huis Haesenbergh eertijds eigendom van de familie Beelaerts van Blokland. Het pand was vermoedelijk een portierswoning. Het lag aan de doorgaande weg, die verschillende landgoederen van de prins met elkaar verbond (De Horsten, De Paauw, Backershagen, Groot Haesebroek, Wildrust en de boerderij de Drie Papegaaien).
Vervaardiger: Laboyrie, Louise / fotografe ;

Donderdag 23-2-2006 21:18:36



Martin Snuverink (Voorburg): Ter aanvulling, zeer waardevol!
Robert van Lit schreef mij:
“Beste Martin, Leuk, deze foto. De door jou genoemde locatie is correct, maar hier was/is niet de ingang van het landgoed Ter Veken (die ligt veel meer naar het noorden), maar van het huis Haesenbergh van (eertijds) de familie Beelaerts van Blokland. Met het huisje heb ik me nooit bemoeid, maar als ik de foto bekijk, zie ik een pandje dat veel overeenkomst vertoont met andere dienstwoningen van prins Frederik der Nederlanden, bewoner van De Paauw (vgl. het Jagershuisje aan de Jagerslaan en de vroegere portierswoning van Groot Haesebroek, vlak bij auberge De Kieviet). Ik vermoed dat prins Frederik het huisje heeft laten bouwen als dienstwoning, vermoedelijk als portierswoning. Het lag aan de doorgaande weg die verschillende landgoederen van de prins met elkaar verbond (De Horsten, De Paauw, Backershagen, Drie Papegaaien (een boerderij), Groot Haesebroek en Wildrust (inclusief het latere Ter Veken). Groet, Robert van Lit”
Maandag 27-6-2005 21:06:30



Wilma van Giersbergen (Rotterdam): Geweldig Martin en Wim (en alle anderen die bijgedragen hebben tot de localisering van deze afbeelding). Ik begrijp uit de discussie dat het geen tolhuisje is geweest. Maar de locatie is bekend en daar ben ik al heel blij mee.
Maandag 27-6-2005 12:38:21



Norman Visser (Leeuwarden): Knap gevonden Martin! Het lijkt mij een tolhuis aan de rand van de stad.
Zondag 26-6-2005 18:16:09



Martin Snuverink (Voorburg): Dank voor de complimenten.
Wim Suijkerbuijk heeft gelijk. In mijn vorige reactie noemde ik per abuis Rust en Vreugdlaan bij het kruispunt Schouwweg met Groot-Haesebroekseweg. De Rust en Vreugdlaan moest zijn Papegaaienlaan. Ik doelde op hetzelfde kruispunt.
Op de foto waarnaar Wim verwijst staat dezelfde kiosk met de tramhalte “Drie Papegaaien” en hetzelfde paaltje met witte bordje als op de “bewijsfoto”. Dit is het begin van de Papegaaienlaan, die naar rechts loopt. Van 1923 tot 1961 reed hier de HTM-tram van Den Haag naar Wassenaar/Leiden. Op het zoekplaatje en op de bewijsfoto kijken we in N.O.-richting naar de Kerkstraat (het dorp). Omdat de bewijsfoto naar mijn waarneming een tramwegovergang toont, moet deze dus van na 1923 dateren.
Vanmiddag heb ik hier gekeken en ik trof ik niets meer aan waarmee de locatie van de bewijsfoto kan worden bewezen. Het tolhuisje stond op de eerder door mij vermoede plaats aan de westzijde van de Schouwweg. Hier is nu de ingangspoort van een ambassade of consulaat. Dit is het landgoed Terveken (v/h Zwarte Hek). De link toont dezelfde locatie in 1961.
De locatie die Bas Evertse aangeeft is dus onjuist. De Schouwweg splitst zich in de Kerklaan en de Storm van 's-Gravesandeweg bij de brug over de Zanderijvaart.
Hiermee is de exacte plaats van het huisje vastgesteld. Nu ben ik nog benieuwd naar de oorspronkelijke functie van het al lang verdwenen huisje.
Website: http://members.lycos.nl/gstolk/wh6
Zaterdag 25-6-2005 23:04:42



Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Volgens Bas Evertse van www.oud-wassenaar.nl stond het huis aan de Schouwweg - hoek Kerkstraat.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Zaterdag 25-6-2005 19:32:40



Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): De oplossing van Martin is zeker een felicitatie waard! Ik heb een E-mail naar oud-wassenaar.nl verzonden met de vraag, waar het huisje exact gestaan heeft.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes.
Zaterdag 25-6-2005 12:23:01



Wim Suijkerbuijk (Dordrecht): Prachtig gevonden. Was het grensgebied nog aan het afstruinen ........ maar ga me toch maar eens gaan verdiepen in baksteen-formaten. Het is vermoedelijk op de kruising Schouwweg / Drie papegaaienlaan in Wassenaar maar ingewijden zullen dit misschien beter kunnen benoemen.
Wim
Zie aanvullende link
Website: http://oud-wassenaar.nl/fotopagina/photos/photo_58.html
Zaterdag 25-6-2005 10:45:00



Martin Snuverink (Voorburg): Dit huisje heeft gestaan aan de Schouwweg in Wassenaar. Zie de link.
Het was lang zoeken. Vanwege de rijnformaat-bakstenen had ik al het gevoel dat we in het Hollandse binnenduingebied inclusief Kennemerland en in engere zin in Rijnland moesten zoeken. Toen ik de nokversiering van het huisje in het landgoed De Hartenkamp nog eens goed bekeek, bemerkte ik opvallende overeenkomsten met het zoekplaatje. Dit opvallend witte, prachtig gerestaureerde huisje is links goed zichtbaar, als je vanaf Den Haag over de Rijksstraatweg richting Leiden rijdt. Ik wist dat ik warm was. Nog even doorzetten en jawel!
Het huisje had wel degelijk een schoorsteen!
Hoewel ik vrij goed bekend ben in Wassenaar, heb ik de exacte locatie nog niet kunnen achterhalen. Ik vermoed dat het heeft gestaan bij De Drie Papagaaien. Dit is bij het kruispunt Schouwweg – Groot-Haesebroekseweg/Rust en Vreugdlaan (vroeger geheten Korte Kerkdam).
Zou het de portierswoning van het landgoed “Zwarte Hek” kunnen zijn geweest? Of heeft het iets te maken met het omvangrijke jachtgebied van Prins Frederik? Zie http://members.lycos.nl/klokbekerkreek/lycos_kbk_prins_Frederikdernederlanden.htm.
Mogelijk weet Wassenaar-kenner Robert van Lit de exacte plaats en functie.
Website: http://oud-wassenaar.nl/fotopagina/photos/photo_326.html
Zaterdag 25-6-2005 03:37:42



Martin Snuverink (Voorburg): Dat het om een tolhuis gaat kunnen we nu wel aannemen.
Tolhuizen voor een tolweg kwamen voornamelijk voor waar de weg een interlokale verbindingsfunctie had en over een particulier erf liep. Dit is vaak een landgoed of een bij een kasteel of heerlijkheid behorend terrein. De heer liet het tolhuis bouwen in een “heerlijke” stijl.
Er is een grote kans dat dit tolhuisje niet meer bestaat, anders zou het waarschijnlijk op de monumentenlijst staan en zou het al zijn gevonden.
Wat aan dit tolhuisje verder opvalt is het baksteenformaat. De basis van het huis, het trasraam, is gebouwd uit stenen van het zogenoemde dikformaat (210 x 10 x 65 mm), terwijl de rest van het huis is opgetrokken uit stenen van het rijnformaat (181 x 87 x 41 mm). Het zijn zeker geen ijsselsteentjes (160 x 78 x 41 mm), want die zijn korter en vrijwel uitsluitend geel. Rijn- en ijsselformaat raakten na invoering van de Woningwet van 1901 in onbruik. Het rijnformaat was afkomstig van de steenovens langs de Oude Rijn tussen Leiden en Woerden. Huizen met deze (rood-bruine) stenen zijn nog op diverse plaatsen te vinden in Den Haag (Bezuidenhoutseweg) en Wassenaar (dienstwoningen, omgeving Buurtweg en Waalsdorperlaan) en waarschijnlijk op nog veel meer plaatsen in Rijnland. Ten zuiden van de grote rivieren en in het noorden en oosten van het land ben ik het rijnformaat eigenlijk niet tegengekomen, maar misschien heb ik niet goed opgelet.
Het ligt voor de hand dat huizen werden gebouwd met bakstenen uit de streek. Daarom denk ik dat we het in Holland en Utrecht moeten zoeken.
De versierde verticale houten balken tegen het dak zijn nep-makelaars, geďntegreerd in de daklijst. Een symbolische betekenis zoals in Twente is er niet. Indien iemand echter een bouwsel vindt met gelijke (nep-)makelaar(s), kan dit een aanknopingspunt zijn, zeker als het tolhuisje tot een landgoed behoort.
Het huisje lijkt overigens niet in een bos te staan.
Als het huisje in de regeerperiode van Willem III is gebouwd, is dit tussen 1849 en 1890, wat zeer aannemelijk is.
Woensdag 22-6-2005 02:06:18



Alard Roose (Zevenaar): Ik kan de cijfers 18 ontdekken.
Zou dus om een gebouw uit 18.. kunnen gaan.

Alard.

Dinsdag 21-6-2005 21:38:14



Sicco Fockens (Groningen): Er staat niets onder het bovenraam, dat is volgens mij alleen een versiering in het metselwerk.
Dinsdag 21-6-2005 17:29:16



Alard (Zevenaar): Als je de foto lichter maakt zie je onder het bovenraam aan de voorkant iets staan met tekst erop. Kan iemand ontcijferen wat dit is?

Alard.

Dinsdag 21-6-2005 07:47:08



Mrtn te Kolsté-L. (St Pancras): Het huisje toont de volgende symbolen: III,2// lijnen,vierkant en ruit.
Ofwel gebouwd in regeerperiode Koning Willem III.
Twee evenwijdige lijnen=weg.
Vierkant=blok.
Ruit of tolvorm=draaibaar.
Symbolen in onderlinge samenhang vertellen: Een geblokkeerde weg,blokkade weg te draaien,tol,vergund bij KB van vorst Koning Willem III.

Denk,dat dit een voormalig tolhuis is,dat na opheffing tolrecht,als woonhuis in gebruik is genomen.
Zondag 19-6-2005 02:39:55



Peter M. (A'veen): Ik zie in het Rotterdams archief dezelfde foto terug alleen is er geen locatie vermeldt.
Onder Catalogusnr.: 2000-1101-217

Ook vond ik daar die net opgeloste foto terug van die fietsenrijwielzaak in Watergraafsmeer. Daarbij staat trouwens dat Laboyrie, Louise deze foto ook heeft gemaakt.
Vrijdag 17-6-2005 07:04:09



Sicco Fockens (Groningen): Iemand stuurde mij een ingekleurde variant van de scherpe scan toe. In ieder geval is op deze foto ook te zien dat er een raam in de eerste verdieping zit, wat het erg waarschijnlijk maakt dat het hier om een woonhuis gaat.
Website: http://www.xs4all.nl/~sfockens/zoekplaatjes/tolhuisje ingekleurd.jpg
Dinsdag 14-6-2005 23:24:12



Mark Buijs (Oudenbosch): De suggestie van een landgoed en dan met name Wouwse Plantage kan ik onderstrepen. Op dit landgoed -aan de weg tussen Roosendaal / Wouws en Huijbergen- staat rondom het witgepleisterde jachthuis een aantal gebouwen met onder andere uitbundig siermetselwerk uit de tweede helft 19e eeuw. Een zoektocht op de fotobank Noord-Brabant http://www.fotobank-nb.nl/ levert echter nog niets op.
Maandag 13-6-2005 13:09:36



Martin Snuverink (Voorburg): Dit huisje heeft absoluut niet het karakter van een kapel. Er valt niets religieus aan te ontdekken. Geen kruis of zoiets. Het is een profaan gebouwtje. De vensters van een kapel pleegt men niet zo te draperen. Een altaar achter de voordeur lijkt me te ver gezocht.
De afmetingen zonder uitbouwtje zijn ongeveer 9,5 x 4 m buiten en 9 x 3,5 binnen. Als er aan de achterzijde nog een uitbouw is, kan het huisje net groot genoeg zijn voor een bescheiden woninkje. Een zoldertje is waarschijnlijk.
Voor een baarhuisje of aula van een begraafplaats gaat men niet zo poseren, dunkt me.
Het vierkant op zijn punt is ingemetseld, terwijl de verticale en horizontale strepen zijn opgeschilderd.
Ik blijf voor een landgoed gaan.

Vrijdag 10-6-2005 03:46:05



Wim Suijkerbuijk (Dordrecht): Denk dat we niet te veel moeten afwijken van een kapel. Meen door de deur nog een heus altaar te ontdekken.
Wim

Donderdag 9-6-2005 23:44:23



d.kralt (meppel): Op het op de foto zichtbare gedeelte van het huisje is geen schoorsteen te zien. Verder doen de romaanse raampjes toch wel een beetje "kerks" aan. Wellicht een baarhuisje op/bij een begraafplaats?
Donderdag 9-6-2005 15:11:18



Martin Snuverink (Voorburg): Het tolhuisje of portiershuisje zou ook heel goed bij een landgoed passen, bijvoorbeeld de Wouwse Plantage (dat ligt immers in de streek waar Louise veel kwam). Grote landgoederen voerden vaak een eigen stijl (geveltekens, luiken enz.).
Woensdag 8-6-2005 18:24:01



Sicco Fockens (Groningen): Ik bedoelde de gevel die zo in de schaduw van de bomen staat. Op een inmiddels ontvangen scherpere scan, zie ik dat daar een in metselwerk uitgevoerd patroontje in de gevel zit, geen opschrift zo te zien.
Woensdag 8-6-2005 12:08:05



Wilma van Giersbergen (Rotterdam): N.a.v. de vraag van Sicco Fockens: de foto's zijn gescand op 300 dpi (afdrukkwaliteit). Aangezien ze zeer kwetsbaar zijn, mogen ze het depot niet meer uit. Vanwege de kwetsbaarheid zijn ze op een speciale manier verpakt waardoor het bovendien niet goed mogelijk meer is om er zo maar een foto uit te lichten.

Met vriendelijke groet,

Wilma van Giersbergen
Woensdag 8-6-2005 09:24:46



Gerard Nachbar (Almere): (Te snel op insturen geklikt) Als het geen tolhuis is, kan het ook om een kleine aula o.i.d. bij een begraafplaats gaan. De lommerrijke omgeving is hiermee in ieder geval niet in strijd. Ik denk dat er wel een begraafplaatsensite bestaat.
Dinsdag 7-6-2005 20:34:20



Gerard Nachbar (Almere): In het metselwerk zie je een vierkant op zijn punt (zoals de ruit van het kaartspel) plus twee verticale balken die tot tussen de linker twee muurankers doorlopen. Als dit een tolhuis is, is deze bakstenenfiguur wellicht een gemeentewapen, respectievelijk het wapen van de tolheffende organisatie? (Soms hieven naast gemeenten provincies en waterschappen tol.)
Dinsdag 7-6-2005 20:29:39



Sicco Fockens (Groningen): Volgens mij staat er iets boven het raam op de smalle aan het zandpad gelegen gevel. Kan daar een scherpe scan van gemaakt worden, zodat we eens kunnen kijken of dat te verdraaien is met een fotobewerkingsprogramma?

Dinsdag 7-6-2005 19:00:24



Martin Snuverink (Voorburg): Louise was dan wel pastoorsmeid, maar toch niet zo vroom dat ze een tolhuis voor een kapel aanzag?
OLV ter Nood is het zeker niet, want dat ken ik wel.
Donderdag 2-6-2005 14:01:11



Gabriël Snuverink (Amsterdam): Gerard, je bedoelt waarschijnlijk Onze Lieve Vrouw ter Nood. Op de website vind ik geen afbeeldingen met bewijs.


Website: http://www.onzelievevrouwternood.nl
Donderdag 2-6-2005 10:43:42



Gerard Nachbar (Almere): Louise is in Noord-Holland geweest (IJmuiden). Zou dit de Kapel in Heiloo kunnen zijn? Die bevond (en ik denk: bevindt) zich in een lommerrijke omgeving.
Donderdag 2-6-2005 10:05:51



Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.