Inzender: Arnold Tak  (Gemeentearchief Rotterdam    Te koop of te ruil? niet te ruil, niet te koop

Gegevens: Een klooster gefotografeerd door Louise Laboyrie, pastoorsmeid in de Bosjeskerk te Rotterdam. Zij verstuurde de foto's (fotokaarten) naar Antoinet van Poppel, pastoorsmeid in Ginneken. Behalve in Rotterdam fotografeerde Louise ook in West-Brabant (Huijbergen, Oudenbosch enz.). De kans is groot dat de foto ergens in west Brabant gemaakt is.

Datering: 1900 - 1910 ?
      Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 mei 2005


 Reacties op Zoekplaatje 460 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


IJmuiden

Martin Snuverink (Voorburg): Naar aanleiding van mijn aanschrijven aan de Historische Kring Velsen en Rien Roodzant het volgende.

De Historische Kring Velsen antwoordde:
“Op basis van een luchtfoto op pag. 147 in Velsen-IJmuiden de doorsnee van Holland (Rolle en Van Hove) zou ik zeggen dat dit het klooster is met daarachter de Paterskerk, in IJmuiden op de hoek Zeeweg -Willemsbeekweg. Maar voor de zekerheid zal ik je vraag doorspelen naar wat kenners binnen de HKV.”

Rien Roodzant antwoordde:
“Bedankt voor je mailtje, hierbij doe ik je een luchtfoto toekomen welke genomen is in 1946. Het toont het gebied rondom de Paterskerk in IJmuiden-oost (het vroegere Velseroord) waarbij duidelijk te zien is hoe klooster en kerk t.o.v. elkaar liggen. De foto toont ook de door de Duitse bezetter afgebroken bebouwing. Het gebouw tegen het klooster (met het zadeldak) is het Patronaatsgebouw, hierin werden door diverse gezelschappen uitvoeringen gegeven. De weg aan de rechterzijde is de Zeeweg. De paters die in het klooster woonden waren van de orde der Capucijners.
Ik hoop dat je met deze gegevens verder kunt.
Groeten, Rien Roodzant”

De luchtfoto, toegestuurd door Rien Roodzant, heb ik separaat naar de redactie verzonden. Dank, Rien.De via Martin Snuverink door Rien Roodzant geleverde foto -red.

Op grond van de nu aangedragen gegevens en met name de luchtfoto is Velserbroek naar mijn mening wel onmiskenbaar de juiste locatie, op bewonderingwekkende wijze aangedragen door Rien Roodzant.
Blijkbaar heeft de fotograferende 'pastoorsmeid' Louise Laboyrie met haar 230 opgedoken foto’s ook wel elders in het land stappen gezet en gefotografeerd. Daaruit blijkt dat zij een bijzondere, geheimzinnige en ondernemende huishoudster moet zijn geweest. Dit zal vast de nieuwsgierigheid opwekken van Wilma van Giersbergen van het Gemeentearchief Rotterdam. Wie was deze Louise, hoe kwam zij aan de (vrije) tijd en de middelen om zo rond te reizen en te fotograferen, en hoe, waarheen en waarom reisde zij? Dit zou ook betekenen dat we ook zoekplaatje 441 en andere foto’s van Louise helemaal niet alleen in Rotterdam e.o. en Noord-Brabant-West hoeven te zoeken. Een wonderlijk, raadselachtig en boeiend fenomeen. Als er wat meer informatie bovenkomt over deze Louise, zou Wilma een boeiend artikel over het doen en laten van deze merkwaardige vrouw uit het rijke roomse leven kunnen schrijven!
Maandag 9-5-2005 22:29:49Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik heb het IJmuiden Zee- en Havenmuseum aangeschreven met de vraag of zij IJmuiden als locatie kunnen bevestigen.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Maandag 9-5-2005 13:26:38Gerard Nachbar (Almere): Even wat relevante historische topografische informatie:
1. Oude stadsplattegrond van Haarlem en omstreken; eind jaren 40, maar vóór de spellingshervorming (langs de Zeeweg van Bloemendaal naar Dito aan Zee: "EERE-BEGRAAFPLAATS"): Zeeweg loopt van noordwest naar zuidoost. Willemsbeekweg loopt van zuidwest naar noordoost. Op de hoek zuidelijk van Willemsbeekweg en westelijk van Zeeweg zwart gebouw met tekst KLOOSTER. Locatie is overigens in IJmuiden, niet in Driehuis; een paar honderd meter westelijk van de spoorlijn Haarlem - Driehuis - Beverwijk. (Bert: desgewenst deelscan van plattegrond beschikbaar.)
2. Daar heb je hém weer met zijn luchtfoto's...! Zie onderstaande link. Het ziet er naar uit, gezien de schaduwwerking, dat er vóór het rechtergebouw (dus ten zuidoosten daarvan) een huis met een puntdak staat. (Uit punt 1 volgt waar je in de luchtfoto moet kijken.)

Website: http://www.archeologienet.nl/pilotimages/Luchtfotos/luchtfotos/LFWO0001638.jpg
Maandag 9-5-2005 12:59:29Antoon Bosselaers (Mechelen ): Op de Beeldbank Noord-Holland is ook een afbeelding te vinden (zoeken op +ijmuiden +laurentius), en daarop zijn meer overeenkomsten te vinden met het zoekplaatje. Voor het kerkgebouw zie je hetzelfde lage gebouwtje als op het zoekplaatje met eenzelfde soort schoorsteen erop (al staan er twee op, en op het zoekplaatje maar 1). De bakken bovenaan de regenpijpen zijn ook identiek op beide plaatjes. Hier is ook een parallelbouw zichtbaar, maar die komt niet overeen met die van het zoekplaatje. Ik ben trouwens niet zo zeker dat het zoekplaatje een torentje zonder uurwerk heeft. Ik zie wel 'iets' op het zoekplaatje aan de voorzijde van het torentje, en mogelijk is op de originele afbeelding uit te maken of het hier om een uurwerk gaat of niet.
Website: http://www.beeldbank-nh.nl/index.php
Maandag 9-5-2005 12:14:35Martin Snuverink (Voorburg): Het klooster aan de Willemsbeekweg in Velseroord (IJmuiden), zoals geopperd door Rien Roodzant, lijkt inderdaad een goede mogelijkheid. Op beide foto’s is een zeskantig torentje te zien van dezelfde vorm in dezelfde positie op een overeenkomend dak en met overeenkomende hoogte. Van het evenwijdig gebouwde verblijfsgebouw is echter niets te zien en dat geeft te denken..
Ik heb de Historische kring Velsen aangeschreven.
Veel foto’s van Louise Laboyrie, te zien op http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/, vertonen foto’s van kloosterlingen met een pij en een koord met drie knopen. Dit is de dracht van Franciscanen of minderbroeders (fratres minores), veelal paters. Bij de kloosterlingen op het zoekplaatje zijn deze koorden met knopen niet te zien, maar dit is mogelijk als zij vanwege de kou overkleding dragen. Waarschijnlijk moeten we het zoeken in de orde van de Franciscanen, Kapucijnen of minderbroeders. Het klooster in Velserbroek voldoet daaraan.
Website: http://www.ijmuidenstrand.nl/dikkaarten/oud-04.jpg
Zondag 8-5-2005 22:58:21Maarten Reumer (Zwolle): De link verwijst naar de Paterskerk die Rien Roodzant bedoelt.
Het bijschrift luidt: Een blik in de Willemsbeekweg vanaf de kruising met de Zeeweg omstreeks 1920. Centraal de R.K. kerk van de Parochie van de H. Laurentius van Brindisië, beter bekend als de Paterskerk. In 1909 werd de kerk als hulpkerk van Driehuis ingezegend.

Deze kerk heeft een toren met uurwerk, het zoekplaatje niet.
Website: http://www.ijmuidenstrand.nl/dikkaarten/oud-04.jpg
Zondag 8-5-2005 22:55:57r.roodzant (Uitgeest): De getoonde kerk en klooster tonen heel veel gelijkenis met de (helaas afgebroken)Paterskerk en klooster op de hoek van de Willemsbeekweg en Zeeweg te IJmuiden-oost.Een heel andere richting dus als de omgeving van West-Brabant.In het boek Velsen-IJmuiden,de doorsnee van Holland (door Siebe Rolle) staat op blz.147 een luchtfoto waarop kerk en klooster te zien zijn.Ik zal proberen er een zo'n goed mogelijke kopie van te maken.Verder heb ik een foto waarop een groot gedeelte van de kerk te zien is met een duidelijke overeenkomst van o.a de toren met de toren op het zoekplaatje.

met vriendelijke groet,

Rien Roodzant
Zondag 8-5-2005 20:03:02Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Herstel: ook thans is een achthoekige lantaarn aanwezig, evenals vroeger niet op de uiterste travé van de kapel maar meer naar het midden.
Zaterdag 7-5-2005 00:17:09Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Inspectie ter plaatse levert het volgende op:
Het meest zichtbare gebouw is te Langeweg niet (meer) aanwezig. De beheerder van de Emmausstichting die hier thans is gevestigd, had het wel over een school die afgebroken is. De kapel bestaat nog wel; deze is noord-zuidgericht, waarbij het torentje aan de zuidzijde van het zadeldak stond en staat. De kapel heeft na de oorlog een nieuwe entree gekregen aan de noordzijde en is af en toe nog als zodanig in gebruik. Het gebouw op het zoekplaatje staat evenwijdig aan de kapel en is op korte afstand gebouwd. Dit strookt niet met de situatie in Langeweg; er bevond zich een rondgaande kloostergang met binnenplaats tussen de kapel en de andere gebouwen. Ook thans is dit nog een tuin.
Op het zoekplaatje is op de kapel een torentje zichtbaar met een zeshoekige vorm. Ook thans is er een zeshoekige lantaarn aanwezig. De beheerder liet mij evenwel een foto van voor de oorlog zien waarbij een achthoekige lantaarn te zien is. In de achthoekige lantaarn is in elke opening een gietijzeren hek te zien met een andere structuur dan op het zoekplaatje. De achthoekige lantaarn heeft onder de spits een arcade met drie boogjes boven elke opening, waarbij de openingen meteen boven de nok beginnen. Op het zoekplaatje staan de openingen op een soort voetstuk. De spits is anders gevormd. Op het noordelijk uiteinde van het zadeldak is op de oude foto een kruis bevestigd. Op het zoekplaatje is dit een gemetselde schoorsteenachtige opstand. Kortom: er zijn nog veel onzekerheden en verschillen, waarbij duidelijk wordt dat juist de gebouwen en het torentje geen bewijs opleveren.
Vrijdag 6-5-2005 21:49:04Martin Snuverink (Voorburg): Als we naar http://www.bhic.nl/site/ gaan en kijken naar foto Nr.: BK107-001647, zien we exact hetzelfde torentje in dezelfde positie op het langgerekte dak van het kerk- of kapelgebouw avn het klooster te Langeweg. Als het torentje in 1944 niet verwoest is of als het in 1951 is nagebouwd of gereconstrueerd, moet het zoekplaatje welhaast inderdaad het kloster/klein-seminarie der paters capucijnen in Langeweg voorstellen. Een sluitend bewijs kan ik (nog) niet vinden.
Website: http://www.bhic.nl/site/
Donderdag 5-5-2005 00:15:45Martin Snuverink (Voorburg): Het klooster te Langeweg (v/h Slikgat), Langeweg 6, is kansrijk en verdient serieus nader onderzoek. Het lag op de weg van Rotterdam naar Oudenbosch.
De foto toont een uitbreiding die net of nauwelijks klaar was.
Het achterliggende gebouw vertoont wat betreft de tuitgevel en het dak overeenkomsten met foto 1 BK107-001643 en 3 BK107-001645 van de link.
Zoeken op -Langeweg- en -klooster- levert aardig wat informatie. Zie ook: http://www.meertens.knaw.nl/bol/fulltext_detail.php?id=1149.

Website: http://www.bhic.nl/site/
Maandag 2-5-2005 21:34:57w.vangiersbergen (Rotterdam): Dank voor de suggestie. Ik vul voorlopig Langeweg in
Maandag 2-5-2005 15:06:16Mark Buijs (Oudenbosch): Deze situatie doet mij erg denken aan het voormalige capuncijnenklooster in het dorpje Langeweg (tussen Zevenbergen en Terheijden) in West - Brabant. Dit complex is in de oorlog zwaar beschadigd en bestaat nog ten dele. Thans is hier de Emmaus te vinden.
Maandag 2-5-2005 14:46:00Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.