Inzender: H. Palm     Te koop of te ruil? te ruil of te koop voor € 12,=

Gegevens: Tuinbouw, broeikassen en een opvallend torentje. Achterop staat een merkje van de uitgever/fotograaf en D.Ho. 36.

Datering: 1920 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 28 februari 2005

Tevens twee details (achterzijde en kerktoren) ingezonden door de heer H. Palm


 Reacties op Zoekplaatje 440 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Loosduinen

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Voor de zekerheid heb ik Loosduinen-expert H.G. Klok, die indertijd ook zoekplaatje 397 oploste, geraadpleegd. Hij stuurde een kopie op van foto 88 uit "Loosduinen in oude ansichten" deel 3 door Hans van Zon.De kopie bewijst het gelijk van Wim de Koning Gans. Het gaat hier inderdaad om Loosduinen. Met dank aan de heer Klok voor zijn hulp.De tekst luidt: "Even buiten het dorp, bereikbaar vanaf de Monsterseweg, tuinde Frank Schoenmaker op Bijdorp. Op deze kaart van ongeveer 1908 ziet u de toen in zwang zijnde zogenaamde ééruiters waaronder onder andere komkommers, sla, andijvie en soms aardbeien werden geteeld. Op de achtergrond de toren van de Hervormde Kerk. Bij het schuurtje, behalve een kleine druivenkas, een raketachtig bouwsel, dat als watertorentje dienst deed. Het was een eigen ontwerp en heeft nog jaren lang dienst gedaan. Vooraan ziet u de baas zelf."

Zaterdag 5-3-2005 10:28:48H de Haas (Den Haag): Gezien de lichtval en er van uitgaande dat de zon in het Z.W. staat, betekent dit dat we naar het noorden kijken. In dat geval staat de molen pal rechts van de fotograaf en kan dus niet zichtbaar zijn.
Groetjes Hans.
Vrijdag 4-3-2005 23:31:44Wim de Koning Gans (Den Haag): De detailscan van het torentje laat wel degelijk een achthoekige spits zien. De overeenkomst met een foto van de Loosduinse Abdijkerk in het Haags Gemeentearchief is zeer treffend. Ik heb een montage gemaakt die ik aan de redactie stuur. Opvallend en hoe dan ook merkwaardig is het dichte muurwerk onder het uurwerk bij het zoekplaatje. Hiervoor kan retoucheerwerk verantwoordelijk zijn. De overeenkomst van de galmgaten op de andere hoeken is zeer frappant. Bij de Abdijkerk bestaat de overgang van vierkante toren naar achthoekige spits uit afgeschuinde hoeken. De toren van het zoekplaatje heeft exact hetzelfde silhouet. Wat de Loosduinse korenmolen betreft, ben ik niet 100% overtuigd dat die vanuit dit perspectief zichtbaar zou moeten zijn. Wanneer ik me niet vergis kijken we vanuit het zuiden. Ook retoucheerwerk kan de reden zijn dat de molen niet zichtbaar is.
Gedetailleerde plattegronden van Loosduinen zijn er helaas niet van rond 1910 of zelfs 1920 of 1930. Een latere kaart laat in het kassengebied diverse ronde gebouwtjes zien, dat zouden watertorens kunnen zijn. Echter geen enkele combinatie van toren en gebouw ernaast die overeenkomt met het zoekplaatje. Helaas ontbreekt ook fotografisch vergelijkingsmateriaal uit de tijd van het zoekplaatje. De overeenkomst van de kerktoren vind ik echter zo treffend dat ik de conclusie wel durf te trekken dat dit Loosduinen is. Het kenmerk D. Ho. kan ik niet verklaren, maar deze kaart is op de markt gebracht met een algemeen opschrift en het lijkt mij sterk dat de code dan altijd de feitelijke locatie zou verraden.Vrijdag 4-3-2005 18:37:56Herman Palm (Arnhem): merkje en achterkant zijn nu ook redelijk zichtbaar en leiden mogelijk tot de oplossing. Overigens heb ik deze kaart nooit op een veilingsite gezet!
Succes zeeuwen
Vrijdag 4-3-2005 16:29:27André Cijvat (Zoutelande): Het is zeker een goed idee al zijn er genoeg panorama foto's of kaarten te vinden waar je ook niets van het knobbeltje ziet. Er zijn natuurlijk veel kerktorens die op elkaar lijken en het hoeft dus geen Domburg te zijn. Maar ik heb in ieder geval 1 "D. Ho" die zeker op Walcheren is gemaakt en nog 1 zeer waarschijnlijk. Maar er zouden er dus 36 moeten zijn(of meer). Er valt nog wel iets te zeggen over het tekentje wat aan de nummers vooraf gaat: Ik zie het bij mijn verzameling slechts een enkele keer bij verschillende uitgevers. o.a.: Gebr. van Straaten, Weenink en Snel. Maar bij kaarten uitgegeven door Dr. Trenkler Co. Leipzig staat het tekentje altijd en in het midden van het tekentje is ook een T te zien. Er zit dan ook een kaart bij met Walcherse klederdracht waarop staat: "Het tekentje" Dr. Trenkler Co. Leipzig 1905 Mlb. 33. Mlb staat dan voor Middelburg.
"het tekentje" bestaat uit een rode gelobde driehoek met daarin een "T". Links en rechts van deze "T" staat nog een soort half maantje.
Woensdag 2-3-2005 22:29:28Martin Snuverink (Voorburg): Ik sluit me graag aan bij het verzoek van Wim de Koning Gans. Het "knobbeltje" van de Domburgse kerk was mij ook niet ontgaan. Op het zoekplaatje zie ik dit knobbeltje niet. De kerktoren is essentieel voor de oplossing.
Woensdag 2-3-2005 20:53:09Wim de Koning Gans (Den Haag): Mag ik voorstellen dat Herman Palm een detailscan maakt van het kerktorentje en de merken en nummers op de achterzijde? Dan wordt een betere vergelijking mogelijk met de serie kaarten 'D. Ho.' en kerktorens in den lande. Op de Beeldbank van de Zeeuwse Bibliotheek staan foto's van de Domburgse kerk. Bijna bovenin had de spits een knobbel. Of dat bij het zoekplaatje ook zo is, is op dit moment giswerk. Mogelijk is het bij het origineel wel duidelijk.
Woensdag 2-3-2005 18:27:37André Cijvat (Zoutelande): Er is een welbekende veiling-site die bij vele ansichtkaart liefhebbers wel bekend zal zijn. Type hier bij zoeken eens "Domburg" in en zoek een oud panorama op. Wie zou dan nog kunnen zeggen dat de kerktorens niet zeer veel op elkaar lijken. Verder komen mijn 3 "D. Ho" nummers ook van deze veilingsite. Ik had ze uitgesorteert op Walcherse klederdracht. Een paar uit die serie heb ik niet gekocht omdat ik ze niet kon thuisbrengen en ook ik mijn geld maar 1 keer kan uitgeven. Volgens mij heb ik deze van de kassen en een op het land werkende vrouw niet gekocht(Ik wist toen ook niet dat ze eenzelfde soort nummering hadden). Was dhr. Palm misschien de verkoper op deze veiling-site, zodat duidelijk is dat ze uit dezelfde serie komen?
Woensdag 2-3-2005 15:24:36André Cijvat (Zoutelande): Om het bij het seizoen te houden Martin, ik ga ook niet over één nacht ijs. Ik heb zelf uit deze serie: D. Ho 25, 26 en 27. D. Ho 25 toont mannen in klederdracht(Walcheren) en precies dezelfde kaart heb ik ook nog met de naam van de fotograaf: Gebr. van Straaten (Deze fotografen maakten zelf de foto's voor hun ansichtkaarten)Middelburg en met stempel Oostkapelle. D. Ho 27 toont een ploegende man in klederdracht(Walcheren) met op de achtergrond een duinenrij(en waarschijnlijk de boerderij van Hoogduin). En verder heb ik het al aan een verzamelaar uit Oostkapelle-Domburg gevraagd en die zij dat het heel goed de toren van Domburg kon zijn.
Woensdag 2-3-2005 09:47:49Martin Snuverink (Voorburg): Sicco en andere belangstellenden, in het Westland, waar deze foto overigens niet gemaakt is, hadden tuinders tot rond 1960 vaak watertorens, waarin zij verzameld hemelwater opsloegen om die ten tijde van droogte te gebruiken voor bevloeiing van het kasgewas. Deze watertorens zijn nu allemaal verdwenen. Een "museumexemplaar" staat nu opgesteld aan de Sammersweg in Rijswijk ter hoogte van de Sammersbrug (voormalige veiling) bij de toegang tot de nieuwbouwwijk “De Strijp”. De watertoren bestond meestal uit een stalen profielconstructie met daarbovenop een doosvormige stalen bak. Helaas heb ik er geen afbeelding van kunnen vinden. Het was blijkbaar geen fotogeniek object.
De kerktoren wijkt naar mijn waarneming duidelijk af van die van Domburg. Ook verder in Zeeland heb ik geen passende kerktoren kunnen vinden.
We kijken in oostelijke richting.
Overigens, de afkorting D.Ho. zou ook Den Hoorn (Westland) kunnen betekenen.
De bodem ziet er als zandgrond uit. In het Westland kan ik geen kerktoren vinden die overeenkomt. Misschien weet dorpskerk-expert Erwin Esselink raad?

Woensdag 2-3-2005 03:05:21André Cijvat (Zoutelande): Ik denk dat we de kerktoren van Domburg zien. Tussen Domburg en Oostkapelle lagen nogal wat landgoederen met kleinschalige glastuinbouw. Deze kassen zouden dan moeten staan bij het landgoed "Hoogduin" bij Domburg. Wat dan ook de letters D. Ho zou verklaren. Het zou natuurlijk ook nog één ander landgoed kunnen zijn maar dan denk ik toch aan de buurt van Domburg al behoorden veel van deze landgoederen onder de gemeente Oostkapelle. De gemeentegrens van Oostkapelle kwam tot zeer dicht bij Domburg.
Dinsdag 1-3-2005 23:15:31Sicco Fockens (Groningen): Het is bovendien Loosduinen niet, omdat je vanaf dat fotostandpunt de molen ook zou moeten kunnen zien, en verder zou het uitbouwkasje ten noordwesten van de schuur gelegen zijn, wat niet erg logisch is.
Ik heb nog nooit gehoord van tuinderswatertorens, maar betekent dat dat de bedrijven waar ze stonden geen openbare waterleidingaansluiting hadden, en dus ver buiten grotere plaatsen gelegen waren?
Dinsdag 1-3-2005 19:10:17Martin Snuverink (velsen): Bij nader inzien is de kerktoren volgens verschillende mensen vierkant van omtrek. Het is dus niet in loosduinen.
Het merkwaardige torentje is beslist geen silo. Silo's worden van boven gevuld, pneumatisch of met transportbanden. En zeker niet door zakkendragers.
Het torentje is veeleer een tuinderswatertoren met bijzondere aandacht voor vormgeving. Glastuinbouwbedrijven hadden voorheen doorgaans watertorens.

Dinsdag 1-3-2005 16:16:46Martin Snuverink (Voorburg): Als de kerktoren en spits achtkantig zijn, is dit vrijwel zeker bij de Abdijkerk in Loosduinen. helaas kan ik niet goed zien of de toren achtkantig is.
Dinsdag 1-3-2005 13:18:53A.Roose (Zevenaar): Het opvallende torentje lijkt wel op een silo.
Er staat ook een ladder tegenaan met iemand erop.
Ik heb zoiets ergens ook gezien weet alleen niet wat erin moet zitten.

Dinsdag 1-3-2005 11:04:47J. Krul (Den Haag): De kerktoren op de achtergrond heeft veel weg van de Loosduinse Abdijkerk. In die buurt was ook wel veel tuinbouw. Alleen het 'opvallende torentje' kan ik totaal niet plaatsen.
Dinsdag 1-3-2005 09:51:41Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.