Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: Twee overheidsdienaren op loopplanken tijdens overstroming. De postzegel is van de kaart verwijderd. Hoewel achterop geschreven staat januari 1926, lijkt het poststempel eerder van rond 1910 te dateren.

Datering: 1916 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 31 oktober 2004


 Reacties op Zoekplaatje 408 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Aalten

Martin Snuverink (Voorburg): Hoogstwaarschijnlijk heeft deze overstroming in 1926 plaatsgevonden. Overigens liepen in die tijd de landerijen langs de laaglandbeek de Slinge, waaraan Aalten en Varsseveld liggen, regelmatig onder water. De Slinge is in heugelijke tijden sterk vergraven, waardoor het me nu niet direct meer duidelijk is hoe die rivieren destijds liepen. De Boven-Slinge, waaraan Aalten ligt, mondt nu uit in de Oude IJssel, maar vermoedelijk destijds in de Berkel, die weer bij Zutphen in de IJssel uitmondt.
In ieder geval was er in Zutphen in 1926 een zeer ernstige overstroming, waarbij de gehele stad onderliep.
Foto's van het benedenstrooms van Aalten gelegen buurdorp Varsseveld tonen ook overstromingen, maar helaas ook zonder jaartalvermelding. Zie link.
Website: http://www.xs4all.nl/~npb/inhoud/fotosoud.html
Zondag 19-12-2004 11:35:35Dennis de Waart (Heemskerk): Gefeliciteerd met de oplossing. Hoewel Noord - Holland in de verkeerde richting zoeken bleek, lijkt het mij een vrij boude uitspraak om dan ook maar te beweren dat de fotokaart van de overstroming 1925/1926 is. Ik sluit het niet uit, maar voel me toch geroepen te melden dat het bijna onmogelijk is dat een dijkdoorbraak in Overasselt wateroverlast in Aalten veroorzaakt. En Aalten ligt al helemaal niet in het Land van Maas en Waal in het Rivierengebied.
Maandag 13-12-2004 19:54:26Abrahamsz (Landsmeer): Zie http://www.gelderlandinbeeld.nl bij thema''s
Datum watersnood klopt met verzend datum ansichtkaart.

"Watersnood 1925/1926 ]
In de ochtend van 31 december 1925 brak de dijk van de Maas bij Overasselt waardoor het Land van Maas en Waal overstroomde. Door het binnenstromende water en ijs werden 3000 huizen beschadigd of verwoest. De schade bedroeg 10 miljoen gulden. Het was de laatste grote watersnoodramp in het Rivierengebied. De opbrengst van de toen uitgegeven ansichtkaarten was bedoeld voor de slachtoffers van de ramp".
Maandag 13-12-2004 17:41:24Martin Snuverink (Voorburg): Edwin Jansen heeft hlemaal gelijk! Al je naar Gelderland in Beeld gaat en zoekt op Aalten - alle afbeeldingen en dan naar de eerste foto van serie 7 gaat, zie je een fotokaart met als onderschrift "Aalten onder water". Het huis iets rechts van het midden van die kaart is onmiskenbaar hetzelfde huis als op het zoekplaatje.
Helaas geeft de foto geen jaartal, maar dat is vast wel na te gaan.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl
Zondag 12-12-2004 15:48:46Edwin Jansen (Winterswijk): deze fotokaart is van Aalten. Ik heb hem zelf ook!Aaltenaren kunnen preciezere informatie geven.


Zondag 12-12-2004 14:44:25Martin Snuverink (Voorburg): Ik vind het huis wat te modern voor 1916. Beter zou 1926 passen.
Donderdag 9-12-2004 20:33:11Dennis de Waart (Heemskerk): Laat ik ook maar eens een steen in de vijver gooien. Ik ben geloof ik de eerste die de kaart in origineel heeft gezien en zei toen tegen Arnold dat het mogelijk de watersnood van 1916 moest zijn. Volgens mij kan de balpenschrijver/ster zich vergist hebben en moet er januari 1916 staan. Het poststempel is volgens mij zonder twijfel 1916. Ik meen dat we hier te maken hebben met de Zuiderzeevloed van 14 januari 1916. Enkele plaatsen die toen onderliepen: Edam, Purmerend, Broek in Waterland, Volendam, Marken, Oostzaandam, Eemnes, Bunschoten - Spakenburg en Amersfoort. Deze vloed gaf de doorslag tot het begin van de aanleg van de afsluitdijk in 1918, voltooid in 1932. Aangezien de plaatsnaam op het poststempel niet lang is geef ik Edam een goede kans. Ik had van meet af aan al een Edams / Monnickendams gevoel bij deze kaart, maar ja, dat kan aan mij liggen natuurlijk. Misschien een reden om het Waterlands Archief te Purmerend eens te benaderen?
Website: http://www.w8.nl/zuiderzeevloed.htm
Donderdag 9-12-2004 19:30:17Gerard Nachbar (Almere): Kunnen we iets doen met het gegeven dat in het gebouw familie van de geadresseerde woont? Er woont in ieder geval een oom J van Mej. van Hattem. Verder ene Chr. Waar komt de familienaam van Hattem relatief vaak voor?
Verder: wat de plaatsnaam op het poststempel betreft: deze is gecentreerd rond de positie "12 uur". Voor zover ik weet was (en wordt) deze volledig in hoofdletters weergegeven. Qua aantal letters is de plaatsnaam niet al te lang.
Eigenlijk zegt Arnold dat het jaar in het poststempel het jaar 1926 uitsluit. Arnold, is een 6 ook mogelijk? In 1916 was er een stevige overstroming in Waterland, tot aan de oostelijke helft van Zaandam aan toe. Ik herken overigens niet zo gauw iets van Zaandam, maar ook delen van Purmerend komen wellicht in aanmerking. De Beeldbank Noord-Holland biedt een kaart van het overstromingsgebied.
Donderdag 9-12-2004 12:30:15Arnold Tak (Waddinxveen): als aanvulling op de reactie van Wim van vandaag heb ik een scan van de achterkant van de fotokaart aan de redactie toegezonden. In het jaartal van de afstempeling zie ik zeker een 19 en dan de onderkant van een 1 en dan de onderkant van 0, 3, 5 of 9. Januari 1926 is later met een balpen en in een ander handschrift genoteerd. Volgens mij is er sprake van water en niet van ijs, gezien de rimpeling in het oppervlak, waarbij schuin achter de mannen op de planken zich een soort draaikolk lijkt te ontwikkelen. Over de schuine witte streep links kan ik zeggen dat deze, wat Wim als mogelijk een leuning ziet, parallel loopt met de bovenzijde van het hek dat erboven loopt. En dat de kaart dan ook nog naar de Waterstraat is gezonden, maakt het plaatje wel helemaal compleet...Woensdag 8-12-2004 23:06:53Wim de Koning Gans (Den Haag): In kranten uit januari 1926 wordt uitgebreid verslag gedaan van overstromingen overal in Nederland. De eerste meldingen betreffen Stevensweert en de omgeving van Cuyk en Boxmeer. Eindhoven, de Vechtstreek, Grave, Den Bosch, Nijmegen en Deventer worden genoemd, maar deze opsomming is beslist niet volledig.
Rond 7 januari verschenen advertenties van De Wereldkroniek en Het Leven, die veel beeldmateriaal van de ramp in het nieuwe nummer beloofden. Die tijdschriften heb ik vandaag even ingezien, helaas zonder iets te vinden dat enigszins op het zoekplaatje lijkt. Op 23 januari schrijven beide bladen dat het is gaan vriezen, dat 'alles in een ijsvlakte herschapen' is. Ik wil de mogelijkheid dat dit ook bij het zoekplaatje het geval is, zeker niet uitsluiten.
Het vele hekwerk wijst mogelijk op niveauverschillen in het terrein. De knikken in het witte hek laten zien dat daar een vrij abrupt niveauverschil is, waarschijnlijk bevinden zich hier onder het water/ijs één of twee traptreden. Loopt achter het witte hek een leuning schuin naar beneden?
Arnold, heeft het zin het stempel te scannen en 'in de groep te gooien'?
Woensdag 8-12-2004 20:54:01Arnold Tak (Waddinxveen): in reactie op K.v.d.Hoeven kan ik melden, dat de twee gepunte palen fungeren als een soort afgebakende doorrit, waarnaast ook de plaatsing van de diverse hekwerken opvalt. Ik tel zelfs 4 verschillende! Wat ook opvalt is dat bij het rechter hek de steunen zijn geplaatst achter het hek wat volgens mij betekent dat de openbare weg aan deze kant ligt. De plaatsnaam van de afstempeling (wat op zich niets hoeft te zeggen) is niet lang. Ik hoop dat ik hiermee de oplossing wat dichterbij heb gebracht.
Woensdag 8-12-2004 20:21:04K vdHoeven (Ehv): Er is nogal wat hekwerk te zien. Wat zijn die twee palen met die puntige knoppen, iets rechts van het midden?
Maandag 6-12-2004 09:45:12Norman Visser (Leeuwarden): Lijkt me niet bevroren. Vroeger had je een lage sluitertijd en zodoende door de stroming van het water lijkt het dan net of het water net ijs lijkt.
Donderdag 2-12-2004 14:26:42Gerard Nachbar (Almere): Of dit de oplossing iets verder brengt, weet ik zo net nog niet, maar telkens bij het zien van de foto vraag ik me af of het water nou bevroren is of niet.
Woensdag 1-12-2004 20:30:49ton smeenk (nederhorst den berg): De overstroming in januari 1926 is heel aannemelijk. Dat is een berucht jaar. Overal langs Rijn en Ijssel in Gelderland zijn dijkdoorbraken. Zeer waarschijnlijk waren ook in West Nederland overstromingen. Daarvoor was er in 1914 en 1920 overlast.
Van deze foto kan ik verder niet aangeven waar die genomen is.
Dinsdag 2-11-2004 08:05:45Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.