Inzender: H. Palm    

Gegevens: Rechts op de foto een sigarenmagazijn.

Datering: 1925 ?   Formaat: 8,5 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 31 juli 2004


 Reacties op Zoekplaatje 384 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Santpoort

f.stam (Schoten gemeente Haarlem): Deze huizenrij staat inderdaad in Santpoort. Het is de Hagelingerweg en hij is erg veranderd. Er zijn bij 2 huizen verdiepingen opgezet. De ingang van het eerste huis rechts is zelfs verplaatst en het gras waarop de fotograaf toen de foto genomen heeft is sinds jaren verbreed en is rijweg geworden. De Hagelingerweg is een verbindingsweg van Santpoort naar IJmuuiden. Digitale foto is in mijn bezitFoto ingezonden door deheerF. Stam-red.

Donderdag 5-5-2005 15:32:49H de Haas. (Den Haag): Toch blijf ik geloven in een rail verbinding. Een trambaan lijkt mij het meest waarschijnlijk. De fotograaf zou dan met zijn rug naar deze baan hebben gestaan. De schaduw kan dan van een bovenleiding paal zijn. In 1910 was er een railverbinding door het duingebied en deze was electrisch. Spoorverbindingen zijn pas na de oorlog op grote schaal geëlectrificeerd en gezien de datering lijkt mij een tramverbinding het meest waarschijnlijk.

Groetjes Hans.
Maandag 2-5-2005 00:50:58Fred Stam (Schoten gemeente Haarlem): Ik heb dit plaatje nou diverse malen bekeken en het zou de Hagelingerweg in Santpoort kunnen zijn. Ik druk deze foto af en ik ga maar een kijken of er wellicht een rijtje huizen staat wat gelijkenis vertoont. Deze rij huizen die daar staat kikr naar het zuiden en hebben ook verhoogde stoepen.
Zondag 1-5-2005 20:39:39W. Drommel (Oudorp): Toen ik deze foto zag dacht ik:"He Ijmuiden.daar aan de zuidzijde van het kanaal en halverwege tussen de sluizen ende pont". Maar mooi niet,want die huizenrij staat met het front naar het Noorden.En deze lijken mij op het zuiden gericht.Ja toch? Haast iedereen heeft de gordijnen dicht.Denk dat ze nog slapen.Het is winter en de zon lijkt laag te staan.Het zal toch niet tijdens de tweede wereldoorlog zijn? Dan waren ze verplicht te verduisteren,fietsen in beslag genomen,motoren en auto's geconfisceerd? Dus geen voertuig te bekennen.Beetje verstrooid licht trouwens,geen scherpe schaduwen.alleen dikke stammen geven een schaduw,de takken wenig tot niets.Geen enkel kontrast in de hemel,zeker amateurfoto.Had zeker geen filter.Stom trouwens om er zo'n groot stuk braakliggende grond op te zetten.Oud ,bevroren geweest,helmgras waar een konijn of haas doorheen gelopen heeft of misschien de schaduw van een paal.Staan trouwens weinig palen,zeker geen bovengronds electriciteitsnet. Een paal te zien,als het een electriciteitspaal is heeft die bewoner zeker een belangrijke functie.Hij kan natuurlijk ook als enige telefoon hebben.En misschien is het wel helemaal niet voor hem,maar om het baken(?) te voeden,waarvan de antenne achter de tweede grote boom verborgen gaat(2 rechte evenwijdige sprieten)Wie het weet mag het zeggen. Als het een baken is wijst dat op een haven.Want daar staan veel bakens,ook in die tijd. Zie eventueel mijn site http://www.freewebs.com/wdrommel/ en ga daar even naar Grens Gemeenten. Daar vind je een zoot antennes op de 2 foto's van
Ijmuiden. Zijn zeker bedrijfswoningen,planmatig gebouwd in opdracht van een groot bedrijf.Misschien wel van hetzelfde bedrijf,dat ook de degelijke stalen afrastering heeft betaald.Ligt misschien wel smalspoor achter om met een kleine bedrijfsloc trolleys met steenkool of ijzererts te vervoeren.Zou dat uitgesloten zijn? Moet wel een groot bedrijf zijn,zoals spoorwegen,hoogovens,papierfabriek o.i.d.
Wie zal het zeggen? Heeft trouwens wel een smalspoor gelopen in Ijmuiden,zelf gezien in 1960.Was daar een of andere grote kolenopslag en het smalspoor liep richtng rangeerterrein,parallel aan het kanaal,dus oost-west. Hopelijk weet iemand de oplossing.
Zondag 24-4-2005 17:58:18Martin Snuverink (Voorburg): Een gedempte waterweg lijkt me niet waarschijnlijk. Demping vindt plaats omdat men de ruimte nodig heeft voor ander bestemmingen, bijvoorbeeld wegverkeer. Ook vonden dempingen plaats om gezondheidstechnische redenen, maar dat gebeurde al rond 1900, toen men met de eerste rioleringen begon. Als hier demping heeft plaats gevonden, moet de grond na demping nog geruime tijd braak hebben gelegen. Dit is onlogisch en onwaarschijnlijk.
De foto is genomen op stahoogte op de grond en niet vanuit een tram of trein. Voor een trambaan tussen de bomen is en was geen ruimte, zoals eerder opgemerkt.
De vermeende schaduw van een paal moet inderdaad een schaduw zijn, gezien de evenwijdigheid met andere schaduwen. Je zou zelfs zeggen dat de schaduw van de fotograaf op de voorgrond zichtbaar is en dat hij/zij tegen de geheimzinnige paal stond.
Vanwege de scheve bomen en de begroeiing blijft het Hollandse binnenduingebied bij mij favoriet, maar niet vlak aan de winderige kust. Dus niet Zandvoort aan Zee.
Dinsdag 19-4-2005 23:55:34Gerrit Ekkel (Waalwijk): Aan een gedempte waterweg heb ik ook reeds gedacht, maar dan in ieder geval niet die in Utrecht. Die waren in 1966 nog open. Ik denk dan eerder aan de verleggingen die er zijn geweest wegens verplaatsing/vergroting/vernieuwing van de sluizen in bijv. het Kanaal Terneuzen-Sas van Gent. Mogelijk zijn er nog meer voorbeelden van door dit soort ingrepen geamputeerde plaatsen.
Maar deze suggestie is niet maatgevend. Het kan ook gewoon een woonstraat zijn in een plaats, uitwaaierend vanuit het 'centrum', waar later op het braakliggende stuk grond op de voorgrond een complete nieuwbouwwijk is gezet.... Die zijn er ook te over.
Donderdag 31-3-2005 00:12:52Bernard (Utrecht): De "vreemde" groenstrook doet mij denken aan een gedempte waterweg.
In Utrecht kennen we dat ook (Zaagmolenkade, Vleutenseweg enz.).
Vrijdag 11-3-2005 11:40:52H de Haas (Den Haag): Deze foto geeft mij de indruk dat het genomen is vanaf een spoor of tram lijn. Er heeft een dienst bestaan tussen Haarlem en Zandvoort en Amsterdam en Zandvoort. Bovendien is er ook nog een NS spoor verbinding. Ik vermoed dat het ergens aan de rand van Zandvoort is en misschien is in de archieven van de NZH er iets van terug te vinden. Misschien dat deze suggestie de oplossing wat dichterbij kan brengen.

Groetjes Hans.
Dinsdag 25-1-2005 14:33:56Martin Snuverink (Voorburg): In tegenstelling tot Wim de Koning Gans, die spreekt van een ratjetoe aan gevels, constateer ik juist een opvallende structuur in de gevelrij. De drie woningen met etage iets links van het midden vertonen een bewuste, maar niet consequente symmetrie. De woningparen links en rechts van dit "drieluik" zijn gelijk en staan volledig symmetrisch ten opzichte van de symmetrieas, die zich ter plaatse van het voorbalkon bevindt. Hieruit concludeer ik dat deze straat niet organisch is, maar planmatig opgezet. Wellicht helpt dit bij het zoeken.
Woensdag 29-12-2004 16:45:22Martin Snuverink (Voorburg): De foto is waarschijnlijk in noordelijke richting genomen. Dit is te zien aan de zonstand (laag in de winter dus midden op de dag) en aan de scheefstaande bomen. Het gras en de bomen doen zandgrond vermoeden: (binnen)duingebied, maar niet vlak bij zee. De weg loopt van ZO (rechts) naar NW (links), dus naar de kust toe. De huizen, die van de jaren 1910 dateren, staan dan aan de NO-zijde. Ze hebben opvallend hoge drempels. Ik denk dat de huizen kelders hebben. De bomen schat ik zo’n 15 jaar oud. Daarmee dateer ik de foto op ca 1925-1930.
De bomen aan deze kant staan te dicht op elkaar voor een tramspoor. Het zou eerder een ruiterpad kunnen zijn, hoewel dit weer vreemd is gezien het prikkeldraad. Een greppel of slootje zou ook kunnen en misschien wel niets structureels.
De sigarenwinkel wijst op een bebouwde kom.
Ik zou het zoeken aan de ZW-rand van een dorpswijk. Eventuele zoekgebieden zijn volgens mij Hoek van Holland, Katwijk, Noordwijk en IJmuiden. Niet. in Den Haag, Scheveningen, Wassenaar. Monster (Ter Heijdseweg) is het ook niet.

Zondag 19-12-2004 09:41:46Wim de Koning Gans (): Van de route Loosduinseweg-Oude Haagweg vind ik alleen de huizen van de zogenaamde Tuinenbuurt (aan de Oude Haagweg) hier enigszins op lijken. Maar daar is het niet. Verder blijkt uit een vergelijking met de Binnentuinen en Buitentuinen dat dit buurtje veel meer uniformiteit in bouwstijl kent. Op het zoekplaatje is veel meer sprake van een ratjetoe aan gevels.
Vrijdag 17-12-2004 13:45:35Jos zuijderwijk (A'dam): Belangrijkste wellicht vergeet ik: gaan lantarenpalen. Het type mast op de foto zag ik op diverse foto's van de lange weg met verschillende benamingen tussen Loosduinen en Den Haag(Westeinde). En langs deze route liep vroeger het hele eind een vaart. De foto lijkt vanuit een laag standpunt genomen.... Stand van de zon en schaduw laat ik maar even. Volgens Plato was de relatie mens en schaduw er een van betrekkingswaan.
Donderdag 16-12-2004 23:26:40jos zuijderwijk (Amsterdam): Vraag blijft voor mij of er een vaart is, het profiel is zo vreemd. Zou dit een tweebaansweg zijn gescheiden door bomen? Lijkt me sterk. Gesteld het is 1925, dan nog is fascinerend wat er allemaal niet is. Geen mensen, geen rijwiel, geen tekenen van leven behalve een (vuilnis?)bak, geen auto's, etc.
Begrijp ik dhr. Palm goed dan is volgens hem de tweede strook aan deze kant van de dichtstbijzijnde bomen ook trottoir. Vreemd toch: stoep even breed als de weg, in zijn woorden. Is er sprake van mogelijk vaarwater dan heb ik een aanknopingspunt.
Donderdag 16-12-2004 23:14:06herman palm (arnhem): Jos Zuijderwijk heeft hard op de kaart gestudeerd. Ik heb dat ook nog eens gedaan en aan zijn observatie niet al te veel bij te dragen. De stoep is betegeld en hoewel ik dat niet goed kan zien lijkt de straat ook beklinkerd. De stoep lijkt ongeveer even breed of smal als de straat. Dan volgt weer een stoeprand en een onverharde stoep, vervolgens een hek met stevig prikkeldraad, staande op een strookje met droog gras. Dan volgt een dieper liggend stuk langs het hele stuk dat een greppel kan zijn, maar waarin ook best een tramspoor kan lopen. Voorts is er de schaduw van een electriciteitspaal te zien mogelijk op een weg die haaks op de afgebeelde weg staat en links wat vage schaduwen van bomen? De zon lijkt vrij hoog te staan voor de tijd van het jaar dus loopt de weg waarschijnlijk in zuidzuidoostelijke richting en de bebouwing zou dan aan de oostelijke kant staan. Veel succes!
Woensdag 15-12-2004 23:41:17Jos Zuijderwijk (Amsterdam): Wat zie ik achtereenvolgens: huizen, trottoir met bomen, nog niet geasfalteerd wegdek of laan, bomen, vervolgens weer trottoir of weg, prikkeldraad, gleuf waarin ik rails bedacht voor stoomtrein of -tram, duinachtige grasgroei met vermoedelijk zandondergrond. Dat was van waaruit ik de Emmastraat in Monster bedacht. Ziet u hetzelfde? Wat ziet Herman Palm? Mijn vraag is eigenlijk of de eerste strook weg ook een vaart kan zijn.
Het komt mij namelijk nog steeds erg bekend voor. Ik denk hier ooit heel vaak langsgefietst te hebben. Het heeft iets Loosduinsch. (Oude) Loosduinscheweg? Gezocht maar niets gevonden.
Woensdag 15-12-2004 14:22:17Bastiaan (Amsterdam): Heeft iets weg van AŽdam/Noord.
Donderdag 2-12-2004 08:29:38Herman Palm (Arnhem): Een eventuele naam had ik de geachte plaatjeszoekers zeker niet willen onthouden. Deze is dus inderdaad niet aanwezig
Woensdag 27-10-2004 21:49:14Norman Visser (Leeuwarden): Is er ook een firma naam op het orgineel te zien van het sigarenmagazijn ?
Maandag 25-10-2004 01:24:04jos zuijderwijk (Amsterdam): Helaas, DIT IS HET niet. Ik ben ter plekke gaan checken maar het klopt niet. Zonder verbeeldingskracht vind je geen waarheid is mij gezegd, dat klopt dus niet zonder meer blijkt maar weer. Overigens het was mijn overgrootvader, mijn vingers zijn betimmerd.
Dinsdag 7-9-2004 10:07:41jos zuijderwijk (Amsterdam): Wellicht: De Emmastraat in Monster. Men kome van de Oude Grote N.H.-Kerk, dale het vroege duin(nu meer vals plat) af door de Choorstraat, tot voorbij de oude dr. Kleipool(wiens hart tijdens de WK-roeien op de Genfersee vrijwel stil viel in de Holland-acht) en u komt dan op het punt links waar de foto genomen kan zijn. Daar waar u nu ruggelings de bunker van de brandweer kan ontwaren. Lelijke nieuwe tijd. U kijkt richting kruispunt Emmastraat/Molenweg/ Zwartendijk(toen nog Cruysweg). U ziet dan een rijtje aaneengebouwde woningen aan de overzijde dat volgens mij aan dit fotoprofiel voldoet. Probleem: de tabakswoning. Deze woning zou volgens mij namelijk een winkeltje in zuivel geweest zijn, gebouwd voor mijn grootvader, de Zouaaf, kaashandelaar en in zijn vrije tijd tuinierende Henricus Zuijderwijk. De gedenksteen, met zijn naam staat, links in een plakkaat naast de deur ingemetseld.
Ik zeg niet dat dit de oplossing is, ik kijk wel linker uit, maar het lijkt er veel op. En breng dit in als mogelijkheid.
Terzijde: aan de Monstersche Molenweg staat een kas. Je rijdt richting Naaldwijk en kas en leest "IS DIT HET?" en je fietst verder en leest dan a/d andere kant van de kas "DIT IS HET".

Maandag 23-8-2004 16:07:05H de Haas (Den Haag): Ja, inderdaad dat is de bedoelde foto. Heeft in eerste aanblik wel wat overeenkomsten.
Groetjes Hans.
Dinsdag 3-8-2004 21:28:59Gerard Nachbar (Almere): Bedoel je misschien Julianakade IJmuiden?
Dus: Extra serie, #23
Dinsdag 3-8-2004 16:03:01Hans de Haas (Den Haag): Als ik het mij goed herinner, heeft deze gevelwand verleden jaar ook op zoekplaatjes gestaan. Ook is er toen een oplossing van gegeven. Bij de ex zoekplaatjes heb ik hem niet kunnen vinden. Volgens mij was deze van een iets ander standpunt genomen, maar betreft het dezelfde huizenrij. Sorry als ik mij heb vergist.
Groetjes Hans.
Dinsdag 3-8-2004 14:04:12Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.