Inzender: Historisch Centrum Overijssel    

Gegevens: Transport met behulp van rupstractor van mast voor 50.000 volts hoogspanningsleiding ergens in Noord-Brabant, mogelijk op het traject Helmond-Eindhoven-Tilburg-Breda-Geertruidenberg. Opschriften tractor : HEEMAF - Cletrac - Cleveland Tractor Co.

Datering: 1919 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

tevens twee details van vergelijkbare foto's uit het archief van het HCOV

Geplaatst: 30 juni 2004
De foto links werd door Gerrad Nachbar ingezonden en is een detail van een ansicht van de Hervormde Kerk te Zevenbergen. Daarmee is het plaatje dus opgelost.


 Reacties op Zoekplaatje 371 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Zevenbergen

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Voordat ik de foto van Gerard Nachbar had ontvangen, had ik reeds een E-mail verstuurt aan het regionaal archief West-Brabant. Vandaag ontving ik van een uitgebreide reactie, die ik de bezoekers van de site niet wil onthouden. M. Voermans van Algemene Zaken van het archief schreef: "In 1915 gaf de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij (PNEM) aan Heemaf opdracht tot de aanleg van 50 kV-bovengrondse hoogspanningsleidingen (Dr. J.F.E. Bläsing, Mensen en spanningen. Sociaal-economische geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteitsmaatschappij 1914-1985. Leiden, 1992, p. 86). Uiteindelijk zou een ringleiding aangelegd worden vanuit Geertruidenberg via 's-Hertogenbosch, Uden, Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda en Roosendaal terug naar Geertruidenberg (A.A. Weijts, De Electriciteitsvoorziening van Noord-Brabant. Bijdrage tot de geschiedenis dezer provincie, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij. Z.pl., 1939, p. 95). In oktober 1919 was met de aanleg van het gedeelte Geertruidenberg-Roosendaal begonnen (Weijts, p. 114).
Bestudering van de toegezonden foto's met gemeentelijke plattegronden vertonen duidelijke overeenkomsten. Het (linker)torentje van de katholieke kerk aan de haven, het (rechter)torentje van de hervormde kerk en uiterst rechts de toren van de suikerfabriek. De toegezonden foto's bieden evenwel onvoldoende vergrotingsmogelijkheden om details te controleren. Zo moet in de rechterkerktoren in het metselwerk twee galgaten zichtbaar zijn en moet in het onderste 'open' gedeelte van de spits een uurwerk zichtbaar zijn. In hoeverre tussen beide kerktorens nog een windmolen en/of het torentje van het gemeentehuis te herkennen zijn zal vermoedelijk afhangen van de mate van detaillering van het origineel/de digitale kopie.
De masten komen qua structuur overeen met masten op foto's in Weijts p. 121 en Bläsing p. 123 en 124.
De foto's zijn genomen vanaf het spoorweggebied ten zuiden van de bebouwde kom van Zevenbergen.
Samenvattend kan dus inderdaad gesteld worden dat de foto's te Zevenbergen gemaakt zijn in 1919/1920."
Dinsdag 6-7-2004 19:38:22Nico de Bont (Nieuwkuijk): Op de achtergrond de NL Hervormde Kerk te Zevenbergen !!
Donderdag 1-7-2004 23:28:55Gerard Nachbar (Almere): De tekst HEEMAF op de tractor is de afkorting van "Hengelosche electrische En Mechanische ApparatenFabriek", gevestigd in Hengelo (Ov). Er werd sterkstroom- en zwakstroomapparatuur (bijvoorbeeld telefoons) geproduceerd. In het kader van de sterkstroom kan ik mij voorstellen dat zij bij de aanleg van het distributienet zijn betrokken, maar dan in eerste instantie in de buurt van Hengelo, toch!? (De foto is immers in Overijssel opgedoken.). In de jaren dertig was er in Noord-Brabant al het een en ander gebouwd (ruwweg tussen Den Bosch en de Amercentrale bij Geertruidenberg, als ik mij niet vergis), maar het zou net zo goed elders in het land kunnen zijn. De masten op de foto zien er voor het zware kilovoltwerk niet groot of hoog genoeg uit.
Donderdag 1-7-2004 19:07:18Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.