Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: Een agrarisch dorp met kerktoren met weerhaan, boerderij en hooimijt.

Datering: 1935 ?   Formaat: 8,8 x 11,9 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 30 juni 2004


 Reacties op Zoekplaatje 369 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Kethel

Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Deze vondst van Erwin Esselink is werkelijk een felicitatie waard en daarom bij deze!

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Maandag 8-11-2004 16:22:22Erwin Esselink (Delft): Puur toevallig liep ik tegen de oplossing van dit zoekplaatje aan. Het betreft de NH-kerk te Schiedam-Kethel. Via onderstaande link zijn oude ansichten van Kethel te vinden, waaronder een aantal van deze kerk.
Website: http://home.wxs.nl/%7Ewiege191/scans/kethel.htm
Maandag 8-11-2004 12:37:25Marinus van Dintel (Utrecht): Ben zelf in de Midden-Betuwe opgegroeid en heb verschillende herinneringsboeken met oude foto's over de Betuwe, maar ik herken de toren niet (eerder genoemde dorpen als IJzendoorn, Beusichem, Zoelmond, Rijswijk, Lienden en Tricht zijn onjuist - vergelijk vooral kapconstructie toren). Ik vermoed overigens dat het geen plaats in de Betuwe betreft; het type woonhuis dat in het midden is afgebeeld doet zeer on-Betuws aan. Ook de aan de kanten sterk aflopende weilanden met sloten doen me eerder aan veengebieden denken.
Vrijdag 5-11-2004 00:40:18Gijs van Kranenburg (Buurmalsen): Ik ben zeer goed bekend in Tricht. Dit is niet de toren van Tricht ! In 1971 is de toren gerestaureerd en heeft toen de vorm gekregen zoals op de afbeelding, voor die tijd was er een achtkantige spits, met een viervlaks spitsvoet. De wijzerplaat zit en zat in het galmgat. De bebouwing rond de kerk is duidelijk anders. Als de foto zou zijn genomen als gesugereerd in NW richting dan zou op de voorgrond de Linge te zien moeten zijn, of genomen op grotere afstand de spoorlijn Utrecht -Den Bosch. Op 25 juni 1967 is er een windhoos geweest in Tricht, de toren is toen NIET beschadigd, deze hoos trok ten westen van de oude kerk, aan de andere kant van de spoorlijn door het dorp.

Groeten
Gijs van Kranenburg
Maandag 25-10-2004 22:03:25Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, vanzelfsprekend had ik Gelderland in Beeld al bekeken. De posities van de wijzerplaten zegt me niet zoveel. Die kan veranderd zijn. Bij reconstructie kom ik tot de volgende conclusies. De kerk staat aan de oostzijde van de Kerkstraat met de toren aan de straat, dus naar het westen gericht, zoals gebruikelijk. Aan de westgevel (destraatkant) is de vlagstok bevestigd. De foto is genomen in NW richting. De wijzerplaat op het zoekplaatje staat dus op de zuidgevel van de toren. Een klok aan de westgevel zou vanaf de straat niet erg zichtbaar zijn. De fotograaf moet positie hebben gekozen ongeveer waar de spoorlijn Utrecht-’s-Hertogenbosch de Lingedijk kruist, misschien zelfs wel vanuit de trein. Tussen fotograaf en kerk bevond zich dan een stukje onbebouwd gebied, waarvan ik overigens zou verwachten dat dit bouwland of boomgaard was i.p.v. grasland, vervolgens de bebouwing ter linkerzijde van de Kerkstraat (boerderijen en hooiberg), dan de Kerkstraat en ten slotte de kerk. Meer bewijsmateriaal kan ik niet vinden. Ik ben nu niet in de gelegenheid ter plaatse te gaan kijken, voor zover dat iets oplevert, want er is heel veel veranderd.
Woensdag 13-10-2004 23:15:49Gerard Nachbar (Almere): Martin, als je dat nog niet gedaan hebt: kijk ook eens in "Gelderland in Beeld" (link via www.zoekplaatjes.nl), trefwoord "Tricht", eventueel aangevuld met "kerk". Er zijn een stuk of wat plaatjes met daarop de kerk. De toren staat het dichtst bij de weg.Let op de positie van de wijzerpla(a)t(en) .Ik neem aan dat Tricht (in ieder geval toen) in de vorm van lintbebouwing is uitgevoerd, dus de foto is vanuit het veld genomen. Misschien levert dit de resterende vijf procent zekerheid op!
Woensdag 13-10-2004 17:15:51Martin Snuverink (Voorburg): Voortbordurend op Tricht wil ik uw aandacht vestigen op http://www.geldermalsen.nl, zoeken onder “Tricht”, vervolgens: “Open Monumentendag 2004”. Daarna aan aanklikken: “Meer info over de Open Monumentendag 2004” (pdf). U vindt dan op uw scherm rechtsboven een afbeelding van de huidige Trichtse kerk. Deze heeft daar een toren met een spits die zeer sterk overeenkomt met die van het zoekplaatje. De strook tussen de dakrand van de spits en de gotische nissen, het deel waaraan de klok op het zoekplaatje is bevestigd, ontbreekt echter weer. Dit is precies het deel dat op http://www.geheugenvannederland.nl lichter is gekleurd. Maar we hebben al eerder gezien (bijv. Terheijden, zoekplaatje 400), dat er aan oude kerken frequent wordt verbouwd. In 1963 is Tricht ten prooi geweest aan een rampzalige windhoos (die ik me nog herinner), zodat de toren sindsdien weer heel goed veranderd kan zijn.
Op kort te gaan, ik ben er inmiddels van overtuigd dat het om Tricht gaat, maar ik heb er alleen nog geen absoluut bewijs voor.

Website: http://www.geldermalsen.nl ; http://www.geheugenvannederland.nl
Maandag 11-10-2004 22:13:37Martin Snuverink (Voorburg): N.a.v. van mijn vorige reactie: ik heb gemerkt dat de link niet goed werkt.
Ga ter vergelijking naar www.geheugenvannederland.nl en zoek op Tricht.
Website: http://www.geheugenvannederland.nl
Donderdag 7-10-2004 17:58:26Martin Snuverink (Voorburg): De raad van Wim Lanphen heb ik opgevolgd en ook nog vele andere plaatsen in Betuwe en Land van Maas en Waal nagegaan.
Als enige mogelijkheid in Gelderland is daarbij overgebleven de NH kerk in Tricht (gem. Geldermalsen).
De romp van de toren heeft precies dezelfde drie bogen per gevelvlak met in het midden galmgaten en blinde nissen ter weeerszijden ervan. De gelijkenis is zeer treffend. Boven de ogiefbogen lopen de gevelvlakken door voordat de spits begint. Op de gevonden oude foto's is de wijzerplaat van de klok in de middelste boog geplaatst. Op het zoekplaatje erboven. Zie de link. Voorts verschillen de spitsen sterk. Gezien de vele verwoestingen en restauraties hoeft dit Tricht niet uit te sluiten.
Wie kan uitsluitsel geven?
Website: http://www.geheugenvannederland.nl/gvn/search/titelpresentatie.xsp?recordid=1000212435&onlineid=RDMZ (Deze link werkt niet goed. Zie bovenstaande reactie. - Red.)
Donderdag 7-10-2004 17:52:21Dennis de Waart (Heemskerk): Het is ergens in Gelderland of Utrecht. Tot mijn spijt moet ik net als Martin bekennen dat het torentje vanuit de trein wel heel erg niet klopt met Warmond. Beusichem valt ook af, in beide gevallen zijn de eenzame Warmondse toren en de stoere Beusichemse toren te groot.Arnold, wat een mooie maar moeilijke kaart heb je dit keer weer.
Donderdag 9-9-2004 20:42:15Martin Snuverink (Voorburg): Beste Jos Zuijderwijk, als dit Warmond was geweest, had ik de oplossing al lang gevonden. Helaas dus.
Woensdag 8-9-2004 00:45:17jos zuijderwijk (amsterdam): Warmond? Vanuit de trein klopt dat torentje wel heel erg...
Dinsdag 7-9-2004 10:11:11wim lanphen (dronten): Kunnen de kerkofielen nog eens kijken bij Beusichem, Zoelmond, rijswijk en ooijpolderdorpjes? Ik heb de foto sterk vergroot en zie dan nl. helemaal geen dijk maar dak van schuur of woning daar waar dijk lijkt te lopen. Dus kunnen ook bv Lienden etc in aanmerking komen, (Lienden zelf heeft dacht ik andere kerk). Hoge berg duidt wel op betuwe oost.
Website: www.hooiberg.info
Maandag 6-9-2004 21:55:34Martin Snuverink (Voorburg): Gerard van Haastert heeft scherp gekeken. Ik dacht in eerste instantie aan een dijk, omdat ik geen andere verklaring kon vinden. Maar na nauwkeuriger kijken zie ik ook links van de hooiberg een omgekeerde V als daklijst van waarschijnlijk een houten schuur. Van een dijk hoeft dus inderdaad geen sprake te zijn.
We zien de achterzijde van de boerderij met het wolfsdak met toegang tot de deel.
De kerktoren stelt ons ook voor raadselen. Ik vraag me af of de kerktoren zo oud is als menigeen denkt. Wat we van de toren zien is niet of nauwelijks geprofileerd, de blinde spitsboognissen staan erg dicht bij de hoeken. Dit is weliswaar in IJzendoorn ook het geval, maar verder zeldzaam. Vermoedelijk zijn in de toren op het zoekplaatje en in IJzendoorn de blinde nissen om constructieve redenen al bij de bouw blind gemaakt. Oorlogsschade heeft (in IJzendoorn) restauratie en gedeeltelijke herbouw noodzakelijk gemaakt, aldus het eerder aangehaalde “De oude dorpskerken”. De foto in dit boek is van na WO II, evenals de luchtfoto. De torenspits, de omgeving en andere details, zoals de plaatsing van de wijzerplaat, wijken nogal af van die op het zoekplaatje, dat, als we Wim Lanphen mogen geloven, ook van na WO II is. Daarom geloof ik dat dit niet IJzendoorn is. Evenmin geloof ik nog dat dit Hien is.
Toch moet de kerktoren ergens te vinden zijn.
Zondag 18-7-2004 16:52:30van Haastert (): Waarop is het vermoeden gebaseerd dat de locatie zich tegen een dijk aan bevindt?
Aan de rechterzijde van de hooiberg zie ik een gebouw, beginnende voor de hooiberg, met een witte omgekeerde V-vorm. Ondanks de verwaaide bomen kan ik een duidelijke nok-as onderscheiden die waarschijnlijk net buiten beeld eindigt.
Ter linkerzijde van de hooiberg is een en ander wat onduidelijker. Vooral bij de schoorsteen van het pand in het midden achter de 6 knotwilgen. Als ik extra inzoom lijkt zich direct rechts van de schoorsteen zich een tweede schhorsteen te onderscheiden. (direct rechts, overlopend, onder de kroon van de solitaire boom). Als dit zo is dan loopt er een nok-as die globaal richting de hooiberg loopt en ergens in het struikgewas voor de hooiberg eindigt. Als deze nok ong. in een 90 graden hoek staat t.o.v. van het pand achter de knotwilgen zal dit ook een m.i. merkwaardige knik (ergens achter de hoooiberg) in de dijk verklaren.
Zaterdag 17-7-2004 01:55:36Martin Snuverink (Voorburg): IJzendoorn is inderdaad ook een mogelijkheid, hoewel ik die in eerste instantie had verworpen. De kerktoren moet dan inmiddels wel flink zijn verbouwd. Boven de bovenste spitsbogen moet dan het gemetselde deel van de toren zijn verhoogd, de galmgaten van nieuwe, andere klankborden voorzien en er een nieuwe spits op zijn geplaatst. Net zoals in Hien is dit niet uitgesloten, omdat het gebied veel oorlogsschade heeft geleden. Een overeenkomst met de hooiberg zie ik niet echt. Kortom, weer een lastig plaatje.
De link geeft ook nog een afbeelding van de IJzendoornse kerk.
Misschien kan Wim Lanphen, onze nationale hooibergdeskundige, nog eens een hooibergvergelijking maken. En kan het Regionaal Archief Rivierenland of een Betuws cultuurhistoricus meer licht in de zaak brengen.

Website: http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/images/ijzendoorn.jpg
Dinsdag 13-7-2004 23:41:19Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik zie op Gelderland in Beeld bij IJzendoorn grote overeenkomsten. Maar toch ook verschillen. Bijvoorbeeld het dak van de toren en ik mis het weerhaantje. Verder lijkt het er inderdaad verdacht veel op.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Dinsdag 13-7-2004 22:29:45Gerard Nachbar (Almere): Als je in gelderlandinbeeld.nl de selectiecriteria IJzendoorn en Kerken kiest, verschijnt er één plaatje. Rechtsklikken met de muis en Eigenschappen. Plaatje is ..../52888.jpg.
Ga je het plaatje vergroten door er een paar keer op te klikken, dan meen ik in de vergroting het karakteristieke dak van de hooiberg te zien. Laat anderen dat ook eens bekijken.
Met andere woorden: excellent job, Mr Holmes!
Dinsdag 13-7-2004 21:49:52Maarten Reumer (Zwolle): Onderstaande plaatje laat Ijzendoorn vanuit de lucht zien. De boerderijen rechtsonder zouden dan de boerderijen op het zoekplaatje zijn.
Website: http://home.planet.nl/~akakebee/ijzend.jpg
Dinsdag 13-7-2004 20:52:02Maarten Reumer (Zwolle): Dit lijkt ook op de kerk in IJzendoorn in Gelderland. Zie onderstaande link.
Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl
Dinsdag 13-7-2004 20:43:58Martin Snuverink (Voorburg): Het is kwart over drie. De zon staat dan in het ZW. De foto is genomen vanuit het NW.
Het kerktorentje ziet er verzorgd uit; het lijkt wel gereconstrueerd of gerenoveerd. Typisch zijn de drie ogieven in iedere zijde, waarvan de middelste steeds galmgaten bevat. De wijzerplaat zit boven het galmgat. Het piramidedak is aan de onderzijde gebogen en de kap steekt over de torengevels.
De donkere strook achter de hooiberg is merkwaardig: de Waalbandijk, die wel meer dan 5m hoger kan zijn dan de waard?
Ook het grasland met het slootje op de voorgrond is merkwaardig.
De boerderij heeft een wolfsdak met pannen.
Als Wim Lanphen op het juiste spoor zit, en het is inderdaad in de Betuwe, dan kan ik maar 1 plek bedenken: het gehucht Hien bij Dodewaard, waar een kerkje aan de voet van de Waalbandijk staat. Dit kan alleen juist zijn, als de toren van een nieuwe, andere spits is voorzien. Bekend is dat in deze streek in WO II veel oorlogsschade is geweest.
Topografisch klopt dit aardig. Hooi werd grotendeels gewonnen in de uiterwaarden.
Helaas maakt “De oude dorpskerken beneden de grote rivieren” (Ge Verheul, Bussum 1983) geen melding van het kerkje van Hien.
Wie reageert hierop?
Vergelijk link (zoeken onder Hien, Kerk).

Website: http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php
Dinsdag 6-7-2004 00:01:42wim lanphen (dronten): Geen idee waar te localiseren. De hooiberg lijkt echter gevuld met balen hooi, zie de rechte inlaad vlak onder de kap. en het is een rijke berg: hoog en vol, doet me aan de betuwe denken. tegen de waal, richting nijmegen.

Datum dus na +/- 1950.
Geef mijn mening graag voor een betere.
Website: http://www.hooiberg.info
Vrijdag 2-7-2004 23:32:05Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.