Inzender: H.W. Wendt    

Gegevens: De stempel achterop meldt : G.E. Gaillard fotograaf Papendrecht.

Datering: 1930 ?   Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 31 mei 2004


 Reacties op Zoekplaatje 366 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Alblasserdam

H.W.Wendt (Papendrecht): Verrassend!

Ik heb met diverse Alblasserdammers hiernaar gekeken, waarbij inderdaad de Kerkstraat het meest genoemd werd. Toch was "men" het er over eens dat het daar niet was.

Ik moet bekennen dat ik zeer regelmatig dit stukje gepasseerd heb,(zelfs pas nog bij de Chinees gegeten), maar het toch niet heb herkend. De foto geeft echter een vrijwel onmiskenbaar bewijs.

Complimenten !!
Donderdag 3-8-2006 20:12:45Martin Snuverink (Voorburg): En passant ben ik toch maar even gaan kijken in de Kerkstraat in Alblasserdam. Inderdaad staat het hoge huis er nog. De topgevel is sterk vereenvoudigd, maar nog wel herkenbaar. Dit huis heeft nummer 23.
De drie huisjes onder een kap zijn afgebroken en in 1932 vervangen door het huidige pand met huisnummers 21 en 19, een winkelhuis, waarin nu een exotisch restaurant is gevestigd. De eerste steen vermeldt; “1e steen gelegd door Simon v.d. Oever - oud 12 jaar - 23 mei 1932”. Rechts van de drie woninkjes was een slagerij (nummer 17). Dit pand bestaat nog. Het beetje scheve muuranker uiterst rechtsboven op het zoekplaatje is ook te zien op de bewijsfoto die ik separaat aan de redactie heb toegestuurd.Foto ingezonden door Martin Snuverink - red.

Dinsdag 18-7-2006 15:32:53Martin Snuverink (Voorburg): Alle mensen die hebben gereageerd op het eerder opgeloste zoekplaatje 116 in Alblasserdam heb ik aangeschreven met de vraag om informatie over dit zoekplaatje. Gezien de reactie van Jaap de Vries heeft dit succes opgeleverd!
Dank aan Jaap de Vries.
Zaterdag 15-7-2006 22:06:44jaap de Vries (Kinderdijk): Het is inderdaad Alblasserdam en wel de Kerkstraat. De foto heb ik voorgelegd bij onze vereniging, de Hist. Ver. West-Alblasserwaard.
Het rijtje huizen is gedeeltelijk, het linkse gedeelte, gesloopt en wel vóór de oorlog. Dus niet verdwenen ten gevolge van het bombardement. Het hoge huis links bestaat nog, Kerkstraat 25. De huisjes aan de overkant daarvan zijn ook verdwenen.
In het midden van het blokje van drie huisjes had Simon, en later Toon van de Oever een winkeltje. Het rechtse huis met de schoorsteen aan de overkant werd bewoond door de wed. Bragt en links daarvan woonde schoenmaker Timmermans.Foto ingezonden door Jaap de Vries - red.

Zaterdag 15-7-2006 16:04:25Martin Snuverink (Voorburg): Alblasserdam geef ik toch nog niet op. Dit dorp werd op 11 mei 1940 zwaar gebombardeerd. In het centrum van het dorp rond Dam, Cortgene en Kerkstraat zijn vrijwel alle gebouwen van na WO II. Het is dus goed mogelijk dat deze huizen in Alblasserdam hebben gestaan, maar dat niemand ze herkent. Het is tenslotte 66 jaar geleden.
De link verwijst naar een collectie van 160 foto’s van oud Alblasserdam, die op CD zijn vastgelegd: “BRONNEN VOOR DE GESCHIEDENIS EN VOOR GENEALOGIE ALBLASSERDAM SAMENGESTELD DOOR G. OUWENEEL TE ALBLASSERDAM”.
Deze CD is voor mij niet direct bereikbaar. Wellicht biedt die collectie aanknopingspunten.
Ik heb Geert Ouweneel om raad gevraagd.
Website: http://users.ncrvnet.nl/gouweneel/cd/nav/INLEIDING2006.pdf
Zondag 25-6-2006 15:11:40Martin Snuverink (Voorburg): Dus geen Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam.
Een goede andere mogelijkheid is Kinderdijk, Molenstraat.
Wim Suijkerbuijk heeft zich ook in het plaatje verdiept en onafhankelijk van elkaar zijn we tot de idee gekomen dat dit de voormalige bocht in de dijk van de Molenstraat van Kinderdijk is, ter hoogte van het zuidelijke, oudste gedeelte van de werf, die menigmaal van naam is veranderd (Smit, Kloos, IHC ...). De dijk was daar tweezijdig bebouwd en de bocht was vlijmscherp. Tegenwoordig is de bocht wat afgesneden en vermoedelijk staat er nu ook andere bebouwing. Deze locatie is minder fotogeniek dan de Kinderdijkse molens en bewijsfotomateriaal zal dan ook wel schaars zijn, als het er al is.
Op het bord op het huis zou toch iets te lezen moeten zijn. Wim dacht aan J&K (Smit), de eigenaren van de oeroude scheepswerf daar, die buitendijks vlak achter de huizen op de achtergrond lag.
Donderdag 30-3-2006 22:19:12H.W.Wendt (Papendrecht): Voor zover ik tot op heden heb na kunnen gaan is dit inderdaad niet in Papendrecht. Wonend aan de Veerdam (zoekplaatje Extra Serie no. 7 is pal aan de overkant !) kan ik die suggestie in ieder geval met zekerheid verwerpen. Verder lijkt inderdaad, om meerdere redenen, een plaats in nabijheid van Papendrecht erg voor de hand te liggen.

Ik heb de foto in het afgelopen jaar inmiddels ook aan diverse Alblasserdamse en Sliedrechtse verzamelaars laten zien, maar ook zij herkenden de situatie niet.

Ik blijf zeer benieuwd !
Woensdag 29-3-2006 21:09:43Martin Snuverink (Voorburg): Een aspect dat tot nu toe aan de aandacht is ontsnapt betreft de luiken.
Er zijn drie soorten luiken die we in het benedenrivierengbied tegenkomen:
1. een samenstel van verticale planken, verbonden door twee of drie horizontale planken, waaraan de scharnieren bevestigd zijn; voorbeelden ZP546 (Giessen-Oudekerk) en 362 (Boven-Hardinxveld),
2. paneelluiken, een duurdere vorm, zoals op het zoekplaatje (zie ook ZP 535);
3. louvreluiken, die nog weer duurder zijn (zie ZP 532) .
In oude beelden van Sliedrecht ben ik alleen maar de gewone luiken van de 1e soort tegengekomen. Toch geef ik Sliedrecht nog wel kans. Elders in de Alblasserwaard kwamen ook paneelluiken voor; zie ZP 395 (Oud-Alblas) en ZP 116 (Alblasserdam).
Op de eilanden (IJsselmonde, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht ) komen op uitgebreide schaal paneelluiken voor. In Heerjansdam zien we beide vormen. Zie de link.
Ik zoek toch nog steeds vooral bij de dijk langs de Merwede in Sliedrecht en Papendrecht. Veel dijkbebouwing is hier afgebroken wegens bouwvalligheid en vervangen.
De gevel van de huizenrij rechts is, evenals dat van de link, van gele ijsselsteentjes, wat het benedenrivierengebied als zoekgebied bevestigt; het huis is van voor 1901. Het huis uiterst rechts is van waalformaat-baksteen en daardoor jonger. Ligging in een dorpskern is waarschijnlijk.
Het huis met de klokgevel, de stoep met hek en de klimop is niet breder dan 5 meter.
Gezien de hoge neut heeft het huis op de achtergrond een stenen trapje van zo’n 6 dm voor de deur. Bescherming tegen overstroming?
Het zoekplaatje hoeft niet een scherpe bocht in een dijk te tonen, maar het kan ook een hoek zijn. De hoek Veerdam – Oude Veer in Papendrecht? Maar wel dijkwoningen!
Website: http://www.zuiderent.ch/Pictures/Zuiderent_Heerjansdam.jpg
Zondag 26-3-2006 18:43:20Martin Snuverink (Voorburg): Ik neem aan dat H.W. Wendt (uit Papendrecht), mede omdat de fotograaf ook uit Papendrecht kwam, al is nagegaan of deze foto in dit dorp was genomen en geconcludeerd heeft dat dit niet het geval is. Zo niet, dan graag een reactie van de heer Wendt.
Toch heb ik de neiging om inde buurt van Papendrecht, dus in de Alblasserwaard te zoeken, en met name in Sliedrecht.
Uit het beeldarchief van Sliedrecht (zie link) blijkt dat ook daar menig huis voorkwam met de door Dick Zweers bedoelde traditie van schilderwerk.
Het ZP en de bebouwing wijzen m.i. op een tweezijdeige dijkbebouwing met stoepen. Deze kwam voor langs de Merwede tussen Papendrecht en Gorinchem. De straat (dijk) vertoont een scherpe bocht naar rechts. De lichtval wijst erop dat de foto naar het westen is genomen. Een dergelijke bocht komt voor aan het oostelijke einde van de Rivierdijk in Sliedrecht, daar waar het Bovenveer was. Dit is op de grens met Giessendam en waar de Peulen begint. Hekjes als op het ZP kwamen daar aan de rand van de steile dijk veel voor.
Gebogen wegen ontsproten voeger niet uit de creativiteit ven een stedenbouwkundige, maar hingen samen met de natuurlijke of historische gesteldheid van het terrein. In Holland waren dat meestal natuurlijke waterlopen. Bochten in dijken ontstonden ook ten gevolge van wielen, walen of waaien, die weer gevormd waren na dijkdoorbraken. De dijk werd dan om de wiel heen gelegd.
Ik heb de Historische Vereniging Sliedrecht om raad gevraagd.
Website: http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl/
Vrijdag 24-3-2006 00:02:21dick zweers (bergeijk): Het gebied waar dit verschijnsel voorkomt is groter. Het gaat net als bij het dakdetail van ZP 318, ook daar had ik het verspreidingsgebied teveel beperkt. Alblasserwaard e.o. kan ook en Zeeland mag niet geheel worden uitgesloten.
Maandag 18-7-2005 11:09:57dick zweers (bergeijk): De traditie om raamhout donker te schilderen en de stopverfranden (alsook de dunne roeden) in wit komt maar in weinig streken voor. Je ziet het wel in Zeeland, maar daar denk ik hier niet aan. De andere streek waar ik dit van ken is omgeving Linschoten, Oudewater. Geen herkenning tot dusver, maar ik denk het wel in die omgeving te moeten zoeken.
Vrijdag 24-6-2005 12:47:44H.W. Wendt (Papendrecht): Nee,helaas niets
Zondag 19-9-2004 12:47:08Maarten Reumer (Zwolle): Is er nog iets te maken van de borden op het pand?
Zaterdag 18-9-2004 21:21:57  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):