Inzender: H. Palm     Te koop of te ruil? te ruil, niet te koop

Gegevens: Veldkeuken tijdens de mobilisatie Achterop de kaart is zowel Gouderak als Kinderdijk geschreven, maar dat geeft weinig duidelijkheid.

Datering: 1915 ?   Formaat: 6 x 14 cm cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 31 mei 2004


 Reacties op Zoekplaatje 362 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Boven-Hardinxveld

Jan Dubbeldam (Hardinxveld-Giessendam): Als bestuurslid van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is via onze website mij de vraag gesteld of de locatie van de foto bekend is. Op de fiets gestapt en gezocht, het middelste pand waar het wachthuisje voor staat is als enige bouwsel in oorspronkelijke staat nog aanwezig. De andere panden zijn gesloopt en vervangen door eigentijdse nieuwbouw. Locatie: Hardinxveld-Giessendam, daarvan het Boven-Hardinxveldse deel, Rivierdijk 192 en 193. De foto is van ± 1915.In het kader van een grootscheepse legeroefening, waar15.000 militairen voor waren ingezet, moest de genie een pontonniersbrug slaan.
De Merwede is daar ter plaatse ± 600m breed, op de foto de aanzet van de brug met gaarkeuken.

Website: http://www.hv-hardinxveld-giessendam.nl
Maandag 10-10-2005 14:41:27Dick de Jong (Hardinxveld-Giessendam ): Dit is zonder twijfeld Boven-Hardinxveld. In de eerste wereldoorlog is er tussen Boven-Hardinxveld en Werkendam een pontonbrug aangelegd voor troepenverplaatsing tijdens de mobilisatie. Van die brug bestaan foto's in het depot van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.
Vrijdag 7-10-2005 23:59:39Liewe Damminga (Werkendam): De foto is inmiddels gemaakt en mijn vermoeden is sterker geworden: Rivierdijk 193 en 194 in Hardinxveld. Er zijn wat details in het middelste huis die namelijk overeenkomen: het aantal rijen pannen tussen goot en knik, de verhouding in breedte tussen muurdelen en kozijnen (tussenmaten en eindmaat), de plaats van de steunen van de dakgoot en de ruimte tussen kozijn en het gebogen metselwerk. Een uitvergroting van dit detail zou nog meer zekerheid geven. Inmiddels wordt ook geprobeerd contact te leggen met, volgens mijn collega, de historicus van Hardinxveld zodat we nog meer zekerheid kunnen krijgen en wat meer te weten zouden kunnen komen over wat die soldaten daar doen.
Donderdag 29-9-2005 22:12:11Liewe Damminga (Werkendam): Na alle aanwijzingen richting Alblasserwaard heb ik een ronde gefietst over een deel van de buitendijken. Ik moet daarbij zeggen dat ik alleen naar het middelste huis of 3 dichtbij elkaar staande huizen heb gezocht. Volgens mij heeft het middelste huis namelijk 6 raam- of deuropeningen en is het een 2 onder 1 (geknikte) kap. Het opvallende is dat zo'n type huis, dat ook nog eens bovenop de dijk of halverwege het talud (dijkverhoging) staat, erg weinig voorkomt. Klopt mijn waarneming met jullie ervaring? Van de plaatsen waar ik door ben gereden, kwam alleen een huis in Boven-Hardinxveld in aanmerking, maar dan zonder beide buurhuizen. In alle andere plaatsen kwam zo'n huis, laat staan een rijtje van drie dichtbij elkaar niet voor. Ik heb de volgende plaatsen bezocht: Boven-Hardinxveld, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht tot aan de weg naar het station, Streefkerk, Schoonhoven, Nieuwpoort, Langerak, Waal, Tienhoven en Ameide. Omdat de keien onder de steiger zo vlak liggen deed dit mij denken aan een loswal. In Sleeuwijk bestond ook zo'n situatie, maar daar past de bebouwing van toen niet bij. Ik zal nog een foto maken van het huis in Boven-Hardinxveld.
Maandag 19-9-2005 23:15:28Wim Suijkerbuijk (Dordrecht): Ontving begin juli de volgende reactie van de Historische Vereniging Sliedrecht.

Via de heer Wendt uit Papendrecht was de foto bij ons al bekend, maar wij kunnen helaas geen aanknopingspunt vinden.
Tegenover de losplaats bij de Boslaan was geen bebouwing.
Bij een andere losplaats tegenover de vroegere school in wijk A kennen wij een andere bebouwing.

Met elkaar hebben we de foto, die op het prikbord hangt in onze verenigingsruimte, bekeken.
Ook oudere personen kunnen de foto niet plaatsen.

Ik zou zeggen kijk zelf ook eens op onze fotosite: http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl en zoek dan eens bij Boslaan...


Zondag 7-8-2005 22:53:40H.W.Wendt (Papendrecht): Ik heb deze foto inmiddels aan diverse Sliedrechters laten zien. Zij kunnen het helaas ook niet plaatsen. Vaak wordt dan Hardinxveld als mogelijkheid genoemd.

Overigens hebben er in WO 1 in de Dordtse regio boten gelegen met Belgische oorlogsvluchtelingen ?! Op alle foto's die ik heb van de pontonniers poseren zij trots en in vol ornaat. Ik vind dit maar een zielig stel.
Zaterdag 6-8-2005 18:14:09dick zweers (bergeijk): Ik zou Wim Suijkerbuijk zo willen geloven. Sliedrecht of directe omgeving ligt zeer voor de hand. Doe je best om het te bewijzen Wim; veel succes.
Dinsdag 5-7-2005 10:45:32wim suijkerbuijk (Dordrecht): Heb aan Historische Vereniging Sliedrecht (www.historie-sliedrecht.nl) de vraag voorgelegd of foto mogelijk iets te maken kan hebben met de in 1913 gehouden onafhankelijkheidsfeesten. Hier deden ook honderden figuranten aan mee.
Wim
Website: http://www.historie-sliedrecht.nl/Geschs%20Slie_20.htm
Zondag 3-7-2005 20:58:39Alard Roose (Zevenaar): Bij het gemeentearchief Zaanstad onder Krommenie staat ook zo'n foto.
Is dat misschien iets ?
Donderdag 16-6-2005 00:16:11W.Drommel (Oudorp): Ben leek op het gebied van pontonniers.Zie ongeveer 50 man,die hard aan het werk zijn geweest ,op hun maaltijd wachten.Zie een schoorsteentje roken.kan zijn om eten te koken.Kan ook een pekketel zijn.Zie dat alles onder militair toezicht staat.Wachthuisje en militair met geweer over de schouder.Verder een militair,die lijkt te salueren en verslag lijkt uit te brengen aan een hogergeplaatste.
Zou heel goed kunnen,want het ministerie van oorlog had het tijdens de mobilisatie voor het zeggen.
De verdediging van Nederland stoelde op enerzijds een gordel van fortificaties en anderzijds op het onder water zetten van uitgebreide gebieden.Daarbij zouden steden en dichtbewoonde en economisch zeer belangrijke delen door soms zeer oude dijken tegen wateroverlast worden beschermd.Ik kan me voorstellen,dat deze mensen bezig zijn een dijklichaam te versterken door het te bedekken met pekdoek en dit te verzwaren met keien.Het lijkt wel of deze manschappen daar mee doende zijn.Jammer als dit zo is,want dan wordt het zoekgebied wel erg groot.Maar misschien zijn de pontonniers alleen maar ingezet voor het bouwen van schipbruggen en kon het ministerie helemaal geen opdracht geven om belangrijke dijken te versterken.
ik zou het echt niet weten.
Zaterdag 30-4-2005 00:54:19ArnoldTak (Waddinxveen): van 1971 tot 1988 in 's-Gravendel gewoond, vandaar in het bezit van het boekje 's-Gravendeel in oude ansichten deel 1 en deel 2. Daarin heb ik het bewijs dat het aldaar zou zijn, niet kunnen vinden, al zegt dat ook niet alles. Op de paar afbeeldingen van de Dordtse Kil staat het water altijd tegen de dijk en is er geen strook land vrij.
Donderdag 31-3-2005 22:56:47Henk van der Lee (Bergen op Zoom): Plaatje blijft me intrigeren. Heb de afbeelding voorgelegd bij de vereniging VOPED ( Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten ), een aantal van de oudere leden kunnen er mogelijk iets mee.
Hoop dan na maart 2005 hier dan uitsluitsel over te kunnen geven (duurt helaas nog wel even).
Zaterdag 4-12-2004 16:51:25H.W.Wendt (Papendrecht): De in de Benthiekazerne gelegerde pontonniers hebben in het begin van de 19e eeuw inderdaad diverse bruggen gelegd van Dordrecht naar Zwijndrecht en van Wieldrecht naar 's Gravendeel. Hun werkterrein heeft zich echter ook uitgestrekt tot Schoonhoven (zie van Nooten no. 203).
De afgebeelde foto heeft naar mijn mening echter geen betrekking op één van de genoemde plaatsen.

De bebouwing en dijkhoogte doen (West)-Alblasserwaards aan.
Daarbij komt dat de Dordtse pontonniers hun pontonhaven in Papendrecht hadden, nabij het veer. Dit is nu de plaatselijke jachthaven.
Helaas hebben de Papendrechtse geleerden dit plaatje niet thuis kunnen brengen, evenmin als de Kinderdijkse experts ”hun” Kinderdijk hebben herkend.

Naar mijn gevoel moet dit tafereel toch ergens worden gezocht aan de Lek of Merwede, tussen pak hem beet Hardinxveld en Ameide.

Dinsdag 5-10-2004 19:06:02Henk van der Lee (Bergen op Zoom): Op de foto duidelijk de pontonniers aanwezig, gelegerd in de Benthien kazerne aan de Buitenwalevest in Dordrecht. Er is inderdaad meerdere malen een schipbrug gelegd, van een aantal heb ik kaarten en fotos, hieruit blijkt dat het in ieder geval niet Zwijndrecht of Dordrecht kan zijn. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid betreft het hier ’s-Gravendeel, daar aan de Wieldrechtse kant, bij mijn weten, de huizen niet zo dicht op het water stonden.Kinderdijk is ook een mogelijkheid.
Maandag 16-8-2004 17:46:06Martin Snuverink (Voorburg): Op zoek naar een oplossing voor zoekplaatje 289 kwam ik er bij toeval achter dat er in 1906 een (tijdelijke) pontonbrug is geweest tussen 's-Gravendeel en en Wieldrecht t.g.v. de bondsfeesten van de ANWB (20-22 juli 1906).
Ook is er in 1915 (24 juni) een tijdelijke (militaire) schipbrug geweest tussen Dordrecht (Buitenwalvest) en Zwijndrecht, gelegd door pontonniers.
Beelden hiervan heb ik gezien in de boekjes van Dordrecht in oude ansichten.
Mogelijk biedt dit aanknopingspunten.
Zaterdag 10-7-2004 23:33:41Arnold Tak (Waddinxveen): gespecialiseerd in het Rotterdamse heb ik nauwelijks kennis van dit soort situaties. Ik kan toevoegen dat bovenaan de dijk een wachthuisje staat, en dat de treedjes in de dijk leiden naar een (wat provisorisch ogende) steiger, waar de schepen direct of via een ponton aanlegden. Tijdens de mobilisatie hebben pontonniers in deze wateren weleens noodbruggen gelegd (bij Dordrecht en bij Rotterdam).
Het is bijna zeker geen Kralingseveer en Gouderak (Beierscheveer; het veer naar Moordrecht vertrok rechtstreeks van de wallekant), want van beide plaatsen heb ik een boekwerkje en daarin kan ik de afgebeelde panden niet vinden.
Gouderak of Kinderdijk duiden op of de Hollandse IJssel of de Lek. Beide komen mij plausibel voor, omdat er bij deze rivieren op nogal wat plekken buitendijkse grond langs het water lag.
Donderdag 8-7-2004 23:40:35Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.