Zoekplaatje 3124 

Inzender: Rob Helleman Uitleg

Gegevens: Kinderen bij voordeuren 70-72-74-76. Fotokaart voorzien van achterzijde met deelstreep.

Datering: circa 1915    Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting  detail  

Geplaatst: 28 maart 2020 (vervangt foto geplaatst op 27 maart 2020)


 Reacties op Zoekplaatje 3124 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Van der Neerstraat 70-76, Den Haag

Wim de Koning Gans (Den Haag): Vandaag heb ik bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling bouwtekeningen ingezien voor Van der Neerstraat 70-76, maar dat betrof alleen de nieuwbouw. Daarna ben ik met een deskundige collega van het Haags Gemeentearchief nog verder op zoek gegaan met als resultaat een paar plattegronden van Van der Neerstraat 72 waar ik niet wijzer van werd. De overweging dat geen andere plek in Den Haag te vinden was, gecombineerd met de bewijsfoto's die gevels met patronen van lichte en donkere bakstenen laten zien alsmede tussen de voordeuren opgaande buizen aan de gevel, moet voldoende zijn als bewijs. Overigens is de kaart al een tijdje in het bezit van het Haags Gemeentearchief.
Dinsdag 7-7-2020 21:30:37Wim de Koning Gans (Den Haag): Vandaag heb ik gezocht naar bouwtekeningen van Van der Neerstraat 70-76 in Den Haag. Bij de perceelkaarten van panden gesloopt voor 1989 of aan het woningbestand onttrokken voor 1989 komen deze adressen niet voor. Ik vermoed dus gesloopt in of na 1989. Bouwtekeningen zijn dus waarschijnlijk nog bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Ik heb daar een vraag uitgezet.
Woensdag 24-6-2020 20:09:53Redactie (): Het lijkt er op dat we kunnen concluderen dat het de Van der Neerstraat is, maar ik wil toch afwachten wat de bouwtekening(en) opleveren. Dat onderzoek is helaas voorlopig niet mogelijk.
Vrijdag 17-4-2020 10:01:37Martin Snuverink (Voorburg): Op plattegronden 1:1000 uit de jaren 1920 heb ik alle relevante delen van de stad afgestruind om mogelijke alternatieve locaties te vinden. Er bleef er één over die in aanmerking kwam.
Een optie was Snijdersstraat 70-76. Zie foto HGA 0.64954. Deze moet helaas afvallen vanwege glas-in-lood in de bovenlichten (in serie aangelegd) en de breedte van de gevelkolommen tussen de deurpartijen (hier 2½ koppen i.p.v. 3).
Geopperd waren ook Jacob Catsstraat (te oud) en Van Goghstraat (geveldeel links van huisnummer 70 is maar 3 koppen breed i.p.v. 4 koppen.)
Donderdag 16-4-2020 14:13:07Martin Snuverink (Voorburg): Er is dus nog steeds een kans dat het hier niet is. Dan moet het volgens boerenlogica elders zijn. Ik heb geen andere mogelijkheid gevonden, maar misschien heb ik niet goed genoeg gezocht.
Als te zijner tijd Wim of ik nog eens op het archief komt, zouden 1:1000 kaarten met kavels en huisnummers uitkomst kunnen bieden door te zoeken of er in de relevante gebieden ook andere blokken voorkomen met passende eigenschappen en dezelfde huisnummercombinatie.
Zondag 12-4-2020 13:22:45Redactie (): Theo, wanneer ik weer naar het archief kan zou ik inderdaad de bouwtekening op kunnen zoeken. Echter, het patroon in het metselwerk zullen we daar zeker niet op zien. Wanneer we geluk hebben komen de deuren overeen, maar als dat niet zo is zegt het ook weinig. Een tekening werd niet persé volledig gevolgd en deuren kunnen best anders geworden zijn. Meerdere mensen hebben met het naambordje zitten spelen (qua beeldbewerking) en komen uit op 'zeker L. B...' en 'L. Big... of 'L. Dig...'. Ik dacht eerst ook een i te zien maar volgens mij staat het puntje zo hoog dat het eerder een vlekje zal zijn. Ik voeg een bewerkte versie bij van het naambordje.
Zaterdag 11-4-2020 20:57:00


detail, bewerktTheo.B. (Den Haag): Misschien kan er t.z.t.nog iets bewezen worden aan de hand van een oude bouwtekening?
Zaterdag 11-4-2020 16:30:35Redactie (): Als redacteur vind ik het lastig om hier de oplossing vast te stellen. Met enige goede wil zie ik op het naambordje L. B.... maar ik ben natuurlijk vooringenomen. De L. zag ik al voor ik wist wie hier mogelijk woonde. Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand nog een geitenpaadje zou vinden, maar dat lijkt niet het geval.
Zaterdag 11-4-2020 12:15:17Martin Snuverink (Voorburg): De Van de Neerstraat, straatnaam vastgesteld in 1899, bevindt zich keurig binnen het door mij voorgestelde zoekgebied.
Aangenomen dat Van der Neerstraat 70-76 juist is, is de dubbele stalen verticale buis (stadsgas?) op het zoekplaatje ook te zien op foto 0.72195 (1930) en – logisch - niet meer op foto 0.72214 (1981). De kalven boven de voordeuren liggen iets hoger dan de wisseldorpels van de vensters. Dit klopt met het zoekplaatje. Begrijp ik nu dat bij de huizen 70 - 80 de donkere bakstenen van de begane grond tot circa 2,1 m hoogte wit geverfd waren in 1930 en 1981 en bij 82 - 84 niet?
De familie Breevaart had twee nakomertjes, meisjes van 1904 en 1907. Alle kans dat deze zich onder de groep kinderen bevonden. Dat nummer 72 dubbel bewoond werd is niet raar. Het was een dubbel bovenhuis met nog een zolderetage. De familie Adrianus Godefridus Schollaardt had ook kinderen die mogelijk in de groep stonden.
Ik heb in de relevante wijken geen andere straat gevonden met dezelfde configuratie van deuren, huisnummers en vensters als op dit zoekplaatje.
Daarom geloof ik dat dit plaatje als opgelost mag worden beschouwd.
Zie verder de luchtfoto in de link. Helemaal inzoomen. Midden links is een braakliggend terrein. Aan de overzijde hiervan staat een rijtje van 4 panden met zolderetages met plat dak. Dit zijn de 8 adressen Van der Neerstraat 70-84. De platte daken zijn bijzonder en samen met de sobere uitvoering doen deze vermoeden dat deze panden iets later zijn gebouwd, misschien wel opgeleverd in 1907.
Ik heb vergeefs mijn best gedaan om deze oplossing te kunnen verwerpen.
Website: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcol [...]
Zondag 5-4-2020 12:35:13Wim de Koning Gans (Den Haag): Van der Neerstraat 72 woonde van 1907 tot zijn overlijden in 1925 Leendert Breevaart. Daarna tot 1929 zijn weduwe. Ook A.G. Schollaardt (geb. 8-12-1867) woonde op dit adres, van 1909 tot 1925. Die voorletter L. meende ik al te zien.
Website: https://haagsgemeentearchief.nl/genealogy/personen [...]
Zaterdag 4-4-2020 17:05:48Wim de Koning Gans (Den Haag): Ik voeg een detail toe uit foto 0.72195 van het HGA, een opname voor een prentbriefkaart van Artur Klitzsch die niet op internet getoond werd, maar bij nader inzien toch getoond kan worden. Hierop is te zien dat aan de gevels tussen het 1e en 2e en tussen het 3e en 4e pand van het rijtje Van der Neerstraat 70-84 donkere buizen of goten aan de gevel zitten. Die komen op de tweede verdieping uit de gevel. Op de bovenverdiepingen zien we net als op het zoekplaatje lichte baksteen ter hoogte van de bovenlichten, op de begane grond is dit alleen bij het rechter pand van de vier zo.
Vrijdag 3-4-2020 09:50:30


Detail uit Haags Gemeentearchief foto 0.72195Theo.B. (Den Haag): Dank je, Wim. Blijft lastig.
Maar misschien wordt het "leesbaar" als het juiste adres en namen van oud bewoners gevonden worden.
Donderdag 2-4-2020 20:16:46Redactie (): Goed idee Theo. Ik heb een detailscan geplaatst.
Donderdag 2-4-2020 19:39:36Theo.B. (Den Haag): Misschien kan een detailscan van de naambordjes op nr. 70 (A R.....) en 72 ( Die...? Pie...?) nog iets opleveren. Ook al zijn ze niet direct leesbaar, wellicht kunnen ze bevestigend werken voor een bepaald adres.
Donderdag 2-4-2020 17:02:39Wim de Koning Gans (Den Haag): Een mogelijkheid is de Van der Neerstraat. De huizen 70-76 staat op foto 6.19201: vanaf de onderbreking naast het hoekpand het 9e en 10e huis, dus de twee linker van de lichtgekleurde panden. Deze zien we van de andere kant op foto 0.72214, zie onder. Daar zijn het de twee linker van de vier lichtgekleurde panden met een soort gemetselde kolommen als afscheiding. De gevels ogen nogal bont en hebben minstens twee kleuren baksteen.
Website: https://haagsgemeentearchief.nl/mediabank/beeldcol [...]
Donderdag 2-4-2020 16:20:32Martin Snuverink (Voorburg): Peter, het klopt wat je schrijft. Panden met vier voordeuren naast elkaar komen en kwamen veel voor in vrijwel alle Haagse wijken met huizen die gebouwd zijn tussen 1890 en 1920. Maar in de meeste van deze wijken hebben zulke huizen veel meer ornamenten en zijn royaler uitgevoerd. De sobere volksuitvoering zoals op dit zoekplaatje vinden we vrijwel alleen in Schilderswijk ten westen van de Vaillantlaan, Transvaal, Regentes, Valkenbos en hier en daar in Bezuidenhout. Die in het eerste deel van de Adelheidstraat behoren tot het royalere soort.
Huizen als van het zoekplaatjes staan doorgaans op het veen en niet op het zand.
Ik verwacht dat deze huizen gesloopt zijn. Bij het zoeken zijn de volgende details van belang.
1) Het gaat om 4 gespiegelde woningen met een centrale uitbouw met slaapkamers voor nummer 72 en 74.
2) De woningen zijn iets breder dan gebruikelijk voor dit soort woningen. De afstand tussen 72 en 74 is 3 koppen (meestal 2) en de afstand tussen deur en venster van 70 is 4 koppen (vaak 3).
3) Zowel 70 als 76 heeft naar verwachting twee verticale vensters.
4) De bovenlichten hebben geen glas-in-lood.
5) Er zijn geen hardstenen plinten.
6) In de gevel zijn ter hoogte van de huisnummers en daarboven lichtgekleurde stenen gebruikt, waarschijnlijk Kranenburger kalkzandsteen, maar het kunnen ook gele bakstenen zijn.
7) Genoemde zandsteen werd tussen 1899 en 1907 gefabriceerd in de kalkzandsteenfabriek aan het eind van de Beeklaan. Hiermee zou de bouwperiode vastliggen.
8) De woningen zijn sober uitgevoerd met weinig ornamenten en speklagen.
9) Deze huizen hebben niet gestaan in Bezuidenhout, Archipel, Zeeheldenbuurt, Statenkwartier, Duinoord, Renbaankwartier.
10) Deze huizen kunnen wel hebben gestaan in Valkenbos, Regentes, Schilderswijk, Transvaalwijk.
Donderdag 2-4-2020 14:52:22Peter Heuseveldt (Helmond): Even uit mijn hoofd: dergelijke woningen met 4 voordeuren op deze manier naast elkaar had je in elk geval in de Adelheidstraat in Bezuidenhout.
Donderdag 2-4-2020 12:49:21Martin Snuverink (Voorburg): Absoluut zeker Den Haag.
Grote kans dat deze uitbouwwoningen in het kader van de stadsvernieuwing gesloopt dan wel door het bombardement van Bezuidenhout-west verdwenen zijn.
Helaas zijn er geen schaduwen te zien.
Zondag 29-3-2020 13:47:26  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.  
U ontvangt een e-mailbericht waarin staat hoe u een foto naar de redactie kunt sturen.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http:// of https://):