Inzender: H.A. Voet    

Gegevens:Aan het water gelegen bedrijfspand van de N.V. Nederlands-Belgische Olie Import Mij. op nummer 21A, verkoopt scheepsbenodigdheden, telefoonnummer 1615.

Datering: ± 1930?

Formaat: 14 x 9 cm (beeld = 13 x 8 cm)

Extra beelden: vergroting (hele kaart)

Geplaatst: 4 september 2000


 Reacties op Zoekplaatje 30 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Maastricht

Ingrid Evers (Maastricht): Inmiddels heb ik toch werkelijk 'hard' bewijs:
1. in het Adresboek voor Maastricht (1929, pag. 339) wordt met zoveel woorden vermeld de 'Nederlandsch-Belgische Olie-import Mij. NV., Bassin 21 a, tel. 1615.
2. in de Briefhoofdencollectie van het Gemeentearchief Maastricht bevindt zich een rekening van de 'N.V. Nederlandsche-Belgische Olie Import Maatschappij (NEBOM), kantoor en magazijnen', dd 18 april 1928 voor de levering van kar-olie, ledersmeer en hoevesmeer ten behoeve van de Gemeente Maastricht.

Onduidelijk blijft, hoelang deze firma heeft bestaan: de vermelding in het Adresboek 1929 is eenmalig, en dan ook nog alleen in het alfabetisch register van namen. De firma wordt niet vermeld in de stratenbeschrijvingen die in 1926, 1929 en 1931 nog werden opgenomen in de adresboeken. Bij het huisnummer Bassin 21a wordt dan steeds vermeld: "Maastrichtsche Coöperatieve Vereeniging 'Het Volksbelang'". Ook de afkorting NEBOM - gebruikt in het briefhoofd, komt nergens terug.Ingrid Evers zond op 2 juli 2007 alsnog deze scan van de foto uit het toen genoemde boek: Serge Langeweg, Het Bassin, Maastricht 2001, pag. 40 bovenaan, in als bewijs, met de vermelding dat dit eerder technisch niet mogelijk was geweest. Het bedoelde pand is het vierkante gebouw met plat, derde van rechts. Er was inmiddels een verdere verdieping opgezet. En hieronder nog een door Ingrid Evers ingezonden foto met nog twee in plaats van drie verdiepingen. - red.Maandag 30-6-2003 00:38:55hillagonda Abrahamsz (Landsmeer):
misschien ten overvloede, maar in het telefoonboek van 1915 staat,
253 Krischer, Fa. P., Brandstoffen, Bassin 23 (9-12, 2-7)
293 Krischer, Fa. P., Brandstoffen, St. Pieterskade 12

Zaterdag 28-6-2003 23:22:23Ingrid Evers (Maastricht): Ik was wat haastig met mijn vorige mailtje, waardoor het belangrijkste wegviel, nl. dat dit 'zoekplaatje' als foto niet voorkomt in de fotoarchieven van genoemde instanties. Dat het gebouw ook niet te vinden is op de site van het Bassin (www.bassin.nl) is te wijten aan het feit, dat hierop vrijwel alleen moderne c.q. recente foto's staan, en de zuidoostelijke huizenrij in de jaren 1980 deels is afgebroken, deels achter de oorspronkelijke gevels is herbouwd. Het hier bedoelde pand behoort tot de afgebroken sectie en is in de huidige nieuwbouw dus niet te herkennen.
Op pagina 40 van "Het Bassin" (Maastrichts Silhouet, no 58; auteur S. Langeweg, ISBN 90 5842 010 8) staat bovenaan een overzichtsfoto van deze afgebroken huizenrij, gelegen op de hoek van het kanaal Luik-Maastricht en het Bassin. Duidelijk is te zien hoe hier naar rechts weglopend een hoogliggende, en daarvóór een aflopende kade liggen. De laatste heeft exact dezelfde afzetting als op ons zoekplaatje, de eerste heeft een lichter hekwerk, dat zowel op de foto als op het 'plaatje' moeilijk te zien is, maar identiek lijkt.
Het pand van de Nederlandsch-Belgische Olie Import Maatschappij is in Maastricht niet als zodanig bekend, maar is hetzelfde als dat op de foto in het boek. Duidelijk is de ligging te zien, de twee in het midden van de gevel gelegen 'poorten' op de begane grond, evenals de lospoort in het midden op de eerste verdieping (geflankeerd door reclame-panelen, zoals die op het plaatje ook zijn te zien). Ook de verdeling van ramen over de gevel (begane grond, 1e en 2e verdieping) is identiek. Het verschil zit hem in het feit dat het pand op de foto in het boek is verhoogd met een derde verdieping.
Voor de twijfelaars onder ons: bij een nauwkeurige beschouwing van het zoekplaatje blijkt dat er rechts nog een gedeelte van de gevel van het naast liggende pand te zien is. Hier valt op een blokje van donkergekleurde stenen, misschien een 'invulling'met bakstenen van wat eens een hardstenen balkje geweest kan zijn. Van belang is, dat deze 'vlek' in hoogte nét ónder een smalle lichtgekleurde richel is gesitueerd, die is aangebracht onder de ramen van de eerste verdieping van 'ons' gebouw. Diezelfde 'vlek' en richels zijn terug te zien op genoemde foto in het boek. Ook is de oorspronkelijke dakhoogte gelijk met die van de aangrenzende gebouwen.
Als laatste wijs ik er nog op, dat de situering van het pand ten opzichte van de boot in de haven en de twee kades zowel op foto als op plaatje volledig correspondeert.
Conclusie: dit pand stond in Maastricht aan het Bassin!

Resteren datum, huis- en telefoonnummer. Het zal nog niet zo eenvoudig zijn dit te koppelen aan de bouwtechnische bewijzen.In de Adres- en telefoonboeken van Maastricht is de firma niet te vinden, hetgeen vnl. te wijten is aan een gebrek aan opeenvolgende uitgaven. Misschien dat het archief van de Kamer van Koophandel nog iets oplevert voor een mogelijk bestaan na 1921 (van vóór 1921 zijn geen firma-gegevens beschikbaar, uitgezonderd firma's die vielen onder de wet van 1875 inzake 'hinderopleverende of gevaarlijke installaties', of houders van drankvergunningen). De patentregisters van Maastricht zijn in de jaren 1950 in een overmaat van ambtelijke arbeid vernietigd!!
Met vriendelijke groeten,
Ingrid M.H. Evers
Zaterdag 14-6-2003 21:17:25Evers (maastricht): Dat op de site van Het Bassin te Maastricht deze foto niet te vinden is, verwondert niet: de meeste foto's komen uit het boekje over Het Bassin (auteur Serge Langeweg; uitgever Stichting Historische Reeks Maastricht, 2001) en zijn merendeels geleverd door Gemeentearchief, Rijksarchief in LImburg en Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, alle te Maastricht. Persoonlijk blijf ik bij mijn standpunt en hoop het eens te bewijzen.
Zaterdag 14-6-2003 20:07:17Matthieu Marin (Gent): De kans dat deze installatie op Antwerpen Zuid ligt, is eerder miniem. Er is hier anderzijds wél een aanmeerkade maar dit lijkt mij ook geen scheldekaai. Als de foto zou kunnen worden gedateerd tussen 1874-1903 dan zouden ze in antwerpen enkel aan het Houtdok, kattendijkdok of (vanaf 1887) het Amerikadok.
Maandag 16-12-2002 17:00:03M. Reumer (Zwolle): Op de pagina van 't Bassin van Maastricht staan een aantal foto's. Ik heb dit gebouw er niet tussen kunnen vinden. Ik heb overigens ook een mailtje gestuurd aan een tweetal contactpersonen van het Bassin. Wellicht dat zij binnenkort antwoord kunnen geven.
Website: http://www.bassin.nl
Maandag 11-11-2002 12:21:48Wim de Koning Gans (): Ingrid Evers, die het onderstaande bericht schreef, werkt inmiddels niet meer bij het Gemeentearchief Maastricht. Vandaar dat zij niet meer is teruggekomen op deze kwestie. Het blijft een interessante suggestie om nader te onderzoeken.
Woensdag 30-10-2002 21:14:58Gemeentearchief Maastricht (): Het betreft hoogstwaarschijnlijk een pand aan het Bassin te Maastricht, de in de 19e eeuw gegraven binnenhaven voor de ontluikende industrie, waar heel wat pakhuizen en veemgebouwen elkaar opvolgden. Nadere inspectie van de foto is echter noodzakelijk.
Dinsdag 23-7-2002 12:10:37Redactie (): Helaas komt de bedrijfsnaam niet exact overeen. Ik heb even op een plattegrond van Antwerpen gekeken en Petroleum-Zuid is geen haven maar een industriegebied langs de Schelde. Dat dit de Scheldekaai zou zijn lijkt mij toch niet erg waarschijnlijk.
Woensdag 10-7-2002 08:33:34Xinix (): Het import- en exportbedrijf Belgische Olie- maatschappij
De Belgische Olie Maatschappij gevestigd op Petroleum-Zuid te Antwerpen

gevonden via Google, misschien meer aanknopingingspunten hiermee?!
Dinsdag 9-7-2002 23:24:59F. van den Ham (De Bilt): Nee, niet in Amsterdam. Als je naar de hoge kade kijkt denk je eerder aan de grote rivieren. Maastricht?? Antwerpen??
3 januari 2001Pieter Valk (Groningen): Dit is volgens mij gewoon één van de net afgebroken pakhuizen aan het IJ in Amsterdam. Er staan er nog een paar waar u langs komt wanneer u vanuit richting Utrecht/Zwolle/ Gooi/ Almere met de trein naar Amsterdam gaat. één is nu een dure meubelzaak, de rest is tbv het KNSM eiland en de hier rondom liggende buurt afgebroken.
15 november 2000Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.