Inzender: Arnold Tak    

Gegevens: luchtopname of panoramafoto van boerderijen aan een water, links een ophaalbrug, 2 hooimijten, beerput, links van de auto een fietscarrier die komt bezorgen, 2 mensen kijken omhoog (wat wijst op een vliegtuig?), rechts van de auto ladders op een kruiwagen, woonhuizen hebben nokversieringen. Fotokaart niet gelopen.

Datering:  1938 ?  Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 24 februari 2004


 Reacties op Zoekplaatje 327 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Stompwijk

Martin Snuverink (Voorburg): Misschien is het nog aardig om te vermelden dat het huisje met mansardedak linksonder nog bestaat, dat de stal van de boerderij rechts het enige oude is dat van de nog werkende boederij over is en dat het langerekte huis vooraan enkele jaren gelden door de bewoner, de heer Paul van der Zon, is afgebroken en vervangen door twee nieuwe woningen. Dit witte huis was een cafe met kegelbaan. Men zei een schipperscafe. In het bovenlicht van de voordeur bevindt zich een gietijzeren levensboom die bewaard is gebleven.
Vrijdag 17-8-2007 23:40:54Arnold Tak (Waddinxveen): heel graag maak ik van de gelegenheid gebruik om Idsard Bosman en allen die zo intensief hebben meegewerkt om dit ZP tot een oplossing te brengen, hartelijk te danken voor hun inspanning, zoekwerk, bijdrage en dergelijke. Na ruim 3 jaar DE oplossing. Wat is dit toch een leuke site !!!!
Dinsdag 14-8-2007 23:08:03Sicco Fockens (Noordzee): Een verrassende oplossing, voornamelijk omdat het hoekje in de beschoeiing de indruk wekte dat het kanaal daar een bocht maakte, en volgens mij hebben velen zich met mij daar blind op gestaard.
Zondag 12-8-2007 17:57:21Martin Snuverink (Voorburg): Complimenten voor Idsard Bosman voor de oplossing van dit moeilijke plaatje. Dat ik deze oplossing zelf niet heb gevonden vervult me met schaamte. De plek is mij overbekend. De opvallende stalen ophaalbrug heb ik nog meegemaakt. Deze was gebouwd door de smid A. van Oosten van de Delftsekade. En duidelijke afbeelding van de brug is te zien in Leidschendam in oude ansichten door C.H. Voorhoeve.
Zondag 12-8-2007 16:45:22Theo (Den Haag): Even googelen voor een bewijsfoto, levert een fraai plaatje op.
Website: http://www.ppl.nl/aad/blog/showpicture52.php
Zaterdag 11-8-2007 15:54:25Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Van Idsard Bosman, medewerker gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, ontving ik het volgende bericht:

"Geachte Redactie,

Met zekerheid kan ik u de oplossing geven betreffende het zoekplaatje No. 327.

Het betreft hier een luchtfoto van voor de Tweede Wereldoorlog van de bebouwing aan de Stompwijkseweg tegenover de Kniplaan te Stompwijk.
Rechts de bouwmanswoning van de familie Oudshoorn en helemaal links de woning van de melkrijder Janus Luk.
Het langgerekte witte pand werd in drie afzonderlijke stukken bewoond.
De ervoor gebouwde schuur werd ooit gebruikt om met paard en wagen aangevoerde goederen tijdelijk op te slaan.
Deze goederen werden vervolgens overgeladen in een schuit.
Om de schuit te kunnen keren was de vaart hier breder gemaakt, waardoor een draaikom of insteek ontstond.
De afbeelding is ook te zien in het boekje van Henk Brouwer Schut ( blz. 93 ) met de titel "Van landelijk Stompwijk, Veur en Wilsveen naar een verstedelijkt Leidschendam 1940 - 1980. uitgave 2003"."

Waarmee dit moeilijke plaatje eindelijk opgelost is.

Bert Scheijgrond,
Redacteur ZoekplaatjesScan van de pagina uit het boekje van Henk Brouwer Schut - red.

Zaterdag 11-8-2007 09:52:05Martin Snuverink (Voorburg): Natuurlijk had ik het gebied van de Lopikerwaard ook al bekeken. Hier kan het niet zijn, omdat de binnenwateren van deze waard nooit – maar in ieder geval na 1900 - enige betekenis als vaarwater hebben gehad. Er waren na 1900 dan ook geen ophaalbruggen, behalve misschien over de Hollandse IJssel, een randwater, waar het niet is. Nederzettingen in de Lopikerwaard als Zevender, Cabauw, Lopik, Polsbroek en Benschop zijn dan ook uitgesloten.
Ook de Krimpenerwaard had ik bekeken. Dan kom je in dorpen als Vlist, Stolwijk en Berkenwoude: volstrekt uitgesloten.
Ook de Alblasserwaard heb ik bekeken. Vergeet het maar: heet andere huizenbouw.
De foto kent enkele specifieke kenmerken:
1. de ophaalbrug met stalen bovenbouw;
2. dat de elektriciteitsleiding die een aftakking heeft ter hoogte van de ophaalbrug (alleen te zien op een scherpere scan);
3. dat de foto volgens mij niet vanuit een luchtvaartuig, maar vanuit een toren is gemaakt (wat voor toren?) of – wat ver gezocht – uit een ballon;
4. dat een kerktoren veelal te laag is en ik een passende (al of niet gesloopte)watertoren niet heb gevonden;
5. dat er geen sprake is van een diep droogmakerij, maar van veenweideland, met nog aanwezig veenpakket; het kan dus ook zogenoemd bovenland zijn;
6. de plaatsing van bebouwing zo dicht op de kade, wat wijst op een bebouwde dorpskom;
7. de kavelsloten die loodrecht op de wetering staan;
8. de zonstand en dus oriëntatie.
Deze kenmerken zijn zo specifiek, dat het toch mogelijk moet zijn de juiste locatie te identificeren.
Het Noordeinde van Zevenhoven (vanuit de RK kerk) leek me nog een optie, maar ook daar kan ik niets mee. Hetzelfde geldt voor Zegveld.
Dinsdag 26-6-2007 23:37:09Leo R. (Utrecht): Voor de duidelijkheid, ik bedoelde: ik kan me niet voorstellen dat Martin Snuverink dit gebied NIET bestudeerd heeft...
Dinsdag 26-6-2007 22:00:07Leo R. (Utrecht): De Lopikerwetering als geheel biedt wel mogelijkheden volgens mij, als ik zo de kaart eens bekijk. Ik heb net een plek in Lopik zelf bestudeerd, waar de Rolafweg de Lopikerwetering kruist en op de Dorpsstraat uitkomt, maar daar is het niet; wel is daar een kade aanwezig van het type dat we op het zp zien.
Aan de andere kant, ik kan me niet voorstellen dat Martin Snuverink ook dit gebied al grondig bestudeerd heeft? En Polsbroek/Benschop?
Dinsdag 26-6-2007 10:09:54Gerard Nachbar (Almere): Allereerst: luchtfoto of panoramafoto? Het zou wel eens geen luchtfoto kunnen zijn. Zo vlak voor of vlak na de oorlog produceerden alleen KLM Aerocarto en de Luchtmacht luchtfoto's. Dus een panoramafoto.

In 1937 werd in Jaarsveld nabij Lopikerkapel een nieuwe middengolfzender gebouwd. Dat waren verticale stalen constructies van waaraf al dan niet op volle hoogte en al dan niet met een telelens een panoramafoto kan zijn genomen. Het landschap ter plaatste (veenweidegebied in het Groene Hart) voldoet aan wat het ZP laat zien. Het water zou de Enge IJssel kunnen zijn.
Zondag 17-6-2007 19:37:31Martin Snuverink (Voorburg): Al langer heb ik er rekening mee gehouden dat de foto gespiegeld kan zijn. En ik heb nog geen termen gevonden om dit uit te sluiten. kan iemand dit beoordelen?
Vrijdag 15-6-2007 06:53:06Leo R (Utrecht): Hm, dus dan zou de weg op de foto de Leeuwenlaan moeten zijn, en het brugje naar Hilverbeek moeten leiden? Ik vond op het web een foto van de Leeuwenlaan (zie onder) maar dat lijkt er niet echt op.
De vaart op de foto doet wel een beetje aan 's Graveland denken maar daar is het ook niet (o.a. door stand van de kavels).
Maar ik laat me door een foto graag overtuigen natuurlijk!
Website: http://community.webshots.com/photo/69997001/1069998296017382308nlUWxf
Dinsdag 11-4-2006 10:54:03Roel Broersma (Kortenhoef): Alleerst mijn excuses voor de volgende erg korte reactie, via Google zag ik toevallig deze foto en aangezien nog steeds niet duidelijk is waar deze nou is genomen probeer ik toch een paar tips mee te geven. Ik heb alleen erg weinig tijd.

Ik dacht vrijwel gelijk aan Hilverbeek.
Dit ligt tussen 's Gravenland en Hilversum, vanaf de Leeuwenlaan (van Kortenhoef richting Hilversum) is er aan uw linkerhand een brug richting een klein landgoed. Laat u niet in de war brengen door foto's van Google over een groot pand wat hier ook staat. Dit pand is nl. meer zichtbaar vanaf 's Gravenland (Noordereinde) als ik met niet vergis.
Zelf woon ik dus in Kortenhoef, dus als ik is ergens langs moet rijden of een kiekje maken dan hoor ik het wel ;)
Succes.
Website: http://www.gigaweb.nl
Zondag 2-4-2006 20:31:26Martin Snuverink (Voorburg): Dit plaatje blijft intrigeren. Het is miraculeus dat het niet te vinden is met zoveel karakteristieken. Toch blijf ik volhouden.
Houd goed in de gaten dat de kavels pal loodrecht op de kade staan. Dit blijkt uit de voorgevels van de huizen die precies evenwijdig aan de kade staan. Als de kavelsloten schuin op de kade staan zou dit ook met de gevels het geval zijn. Dus schuine kavels kan men uitsluiten.
Bedenk ook dat we een stuk bovenland kunnen zien, waarachter zich dan een droogmakerij bevindt. De strook bovenland moet minimaal 100 meter breed zijn, gerekend vanaf vaart tot ringdijk.
De kade beschouw ik als een doorgaande weg, die vlak langs de vaart loopt.
Zesroedshooibergen waren in Zuid-Holland heel gebruikelijk. Een vergelijkbare boerderij (die het niet is) is restaurant/partycentrum “In de drie hooibargen”, Zegwaartseweg 31, Zoetermeer. Daar staan ook oude zesroedshooibergen, maar dan verbouwd.
Het is jammer dat we de voorgevel van de boerderij rechts niet kunnen zien.
Inmiddels heb ik de volgende potentiële locaties onderzocht:
- T-kruising van de Veenweg met de Polderweg in Nootdorp, valk bij A12. Onmogelijk vanwege schuine kavels.
- Hoefweg in Bleiswijk, zuidzijde dorp. De oriëntatie klopt; de kavels staan loodrecht op de vaart; er waren ophaalbruggen over de vaart. Maar ik heb in oude afbeeldingen geen overeenkomsten kunnen vinden.
- Zegwaartseweg, Zoetermeer. Polder is te diep. Er waren geen ophaalbruggen, maar particuliere draaibruggetjes.
Wordt ongetwijfeld vervolgd....
Dinsdag 28-2-2006 22:43:53Martin Snuverink (Voorburg): Sicco, je hebt gelijk dat de droogmakerijen bij Berkel (de Noordpolder en de Zuidpolder) diep liggen. Voordat de polder de diepte ingaat (oost van het Noordeinde van Berkel), is er eerst nog een strook bovenland. Maar bij nader inzien lijkt me die strook inderdaad te smal: alleen ruimte voor boerenerven. Ik had er al niet zo veel vertrouwen in dat dit Berkel was, maar na zoveel ijdele zoekpogingen ben je automatisch geneigd naar minder waarschijnlijke plaatsen te kijken. We kunnen het erover eens zijn dat we Berkel en Rodenrijs moeten vergeten.
Sicco, het is helemaal niet zeker dat het bordje op het huis met mansardedak een straatnaambordje is. Maar je theorie klinkt plausibel. Overigens zie je wel eens straatnaambordjes op een weg zonder kruising, namelijk bij een gemeentegrens, waar de straatnaam verandert, bijvoorbeeld waar de A-dorperweg uit B-huizen overgaat in de B-huizerweg naar A-dorp. Ik moet toegeven dat dit wat ver gezocht is.
Een privébrug is mogelijk, maar niet zo waarschijnlijk. De brug is vrij robuust voor een privébrug, met een opengewerkte stalen klap en stevige staanders.
Het paaltje in de vaart wijst erop dat dit water niet meer bevaren werd. Ik heb toch het vermoeden dat het vervolg van de vaart rechts gedempt is. Er is een redelijke kans dat de rest later ook gedempt is.
Donderdag 23-2-2006 00:30:11Sicco Fockens (Groningen): In en rond Berkel zijn de polders volgens mij aanmerkelijk dieper dan op het zp. Als ik naar de schaduw t.p.v. de NO zijkant van het witte huis kijk, lijkt me het hoogteverschil tussen kade en en polderland een dikke meter; het waterpeil in de sloten ligt daar dan nog een halve meter onder. In Berkel waren er volgens mij huizen die aan de polderkant een complete verdieping extra hadden ten opzichte van de dijkkant.
Nog een punt: Als er een straatnaambordje op het huis met mansardekap hangt, is het niet logisch dat het bruggetje een privebrug is. Tenzij er links buiten beeld een reden voor dit bordje is.
Woensdag 22-2-2006 17:24:32Martin Snuverink (Voorburg): Is Berkel en Rodenrijs een mogelijkheid?

Een scherpere scan van Arnold Tak levert het volgende op.
Er lopen elektriciteitsleidingen evenwijdig aan de vaart en vanaf de paal bij de auto loodrecht de vaart overstekend, alle met 4 draden. Dit betekent dat de vaart alleen gebruikt werd voor lage vaartuigen of, waarschijnlijker, helemaal niet meer werd bevaren.
De grote boerderij bestaat uit een voorhuis en een naar achteren gebouwde stal. Het voorhuis ligt 40 -50 cm hoger.
De vloer van de uitbouw van het witte huis ligt ook lager dan die van het witte huis zelf.
De leverancier met pet draagt donkere kleding. Geen melkboer of visboer.
De hekwerken duiden erop dat er verschillende erven zijn.
Het werkstuk dat voor de werkplaats/schuur op een stellage staat kan ik niet plaatsen.
Het huis onder in beeld is met twee draden met het e-net verbonden. Er moet dan nog een paal met aftakking aan de noordzijde van het water zijn en ook andere huizen.

Leo, de lichtgekleurde weg is een dijk of kade, in ieder geval een oude weg of ontginningsbasis. Ernaast loopt een wetering of vaart. Dit is in Hollands midden eerder regel dan uitzondering, om het even of het buitengebied of bebouwde kom is. Ook de afwezigheid van sloten tussen de huizen is vrij normaal. Zie de topografische kaarten.
Privé-ophaalbruggen zijn en waren heel gewoon. Bijvoorbeeld in Stompwijk, Berkel en Aarlanderveen, maar ook de ophaalbrug bij de hoeve Voorzorg in Alkemade is een privébrug.
Dinsdag 21-2-2006 00:10:14Leo R. (Utrecht):
Blijft de vraag waarom er een kade ligt. Dat is vrij zeldzaam voor het buitengebied volgens mij. Als het een privé-brug zou zijn dan verklaart dat het gebrek aan een opweg, maar hoe zeldzaam of frequent waren zulke privé-ophaalbruggen? Ik vind het ook opmerkelijk dat er geen sloten tussen de huizen liggen.
Maandag 20-2-2006 10:46:27Martin Snuverink (Voorburg): Leo en anderen, Arnold Tak schat de datering van de foto op 1938. Dit heeft waarschijnlijk met de auto te maken. Als we het ruim nemen en 1930 aannemen, en ik kijk in de foto's van het Historisch Album Zuid-Holland van Patrick Timmermans (Robas 1993), dan zie ik maar heel weinig huizen en boerderijen in het Groene Hart met rieten daken. Wel enkele losse exemplaren op foto's die veel ouder zijn dan 1930. Met andere woorden, het ontbreken van rieten daken maakt het Groene Hart als locatie niet minder waarschijnlijk.
Inmiddels heb ik ook de volgende locaties waar een ophaalbrug was bekeken en afgewezen: Leiden/Voorschoten (Korte Vliet bij de Hooghkamer), Nootdorp (Veenweg, vlak ten N van de staatsspoorlijn, ter plaatse van de huidige rotonde bij de A12), Nieuwe Niedorp, en ten slotte bij de Hoeve Voorzorg in de Rode Polder bij Oud Ade (gem. Alkemade), waar de Nieuwe Weg uitkomt op de Leidseweg/Stroomsloot, even ten N van de N445. Hier was in mijn herinnering een ophaalbrug. De Stroomsloot loopt daar aan de zuidzijde dood op de N445, sinds over dat trace de niet meer bestaande spoorlijn Leiden-Heerensingel naar de Haarlemmermeer is aangelegd. Ik vrees dat die oude ophaalbrug naar de andere (oost)zijde openklapte.
Het is overigens goed om te beseffen dat ophaalbruggen die een erf met de weg verbinden altijd vanuit het erf worden opengetrokken. Als de brug onderdeel vormt van een T-kruising van openbare wegen, is het uitkomen op het witte huis op zijn minst opmerkelijk. Het is dan niet onwaarschijnlijk dat het om een particuliere brug gaat.
Het witte huis met zwart geteerd of donker trasraam is op zichzelf ook opmerkelijk. Is dit streekgebonden?
Kan uiterst rechts bij de zwaaiende mensen een landhoofd met ook een brug zijn?
De grote boerderij is een typische melkveehouderij gezien de melkbussen bij het toegangshek. Achter de boerderij is een omheinde melkgelegenheid.
De harde walkant lijkt vrij hoog, maar dit is bedrieglijk: de helft bestaat uit schaduw. Het hoogteverschil tussen kade en water is naar mijn schatting ca. een halve meter.
De foto heeft zoveel typische kenmerken, dat je zou zeggen dat deze makkelijk op te lossen is. Maar het blijft tobben.

Maandag 20-2-2006 00:11:07Leo R. (Utrecht): Is goed Martijn, ik begaf me natuurlijk wel een beetje op glad ijs door je woonplaats te suggereren :-)
Maar goed, ik probeer ook mee te denken aan dit frustrerende zoekplaatje. Misschien even tijd om te recapituleren:
Ondanks dat we een vrij goed idee hebben van de voorwaarden waaraan deze locatie moet voldoen (we kijken in ZO-richting, er is een vaart met hoog waterniveau en waarschijnlijk doodlopend of geknakt, kleine ophaalbrug zonder verhoogde opweg naar de brug, weilanden NW-ZO geörienteerd) is dit plaatje niet te plaatsen in het gebied waar we 'm verwachten: het Groene Hart of evt. Noord-Holland. Dit ondanks ijverig bestuderen van kaartmateriaal. Het Vechtgebied, Kockengen, Nieuwerbrug, Zoeterwoude en de kop van Noord-Holland zijn min of meer afgevallen (evenals de Haarlemmermeer en Voorburg).
Voor het feit dat we niks vinden zijn m.i. meerdere verklaringen aan te dragen:
1) De locatie bestaat niet meer (weggevaagd door aanleg van woonwijken, snelwegen, etc)
2) De locatie ligt dicht tegen een bebouwde kom en wordt op kaarten daardoor niet gedetailleerd genoeg weergegeven.
3) We zoeken in het verkeerde gebied.
Wat 1 betreft: Ik neem aan dat Martijn Snuverink op oudere kaarten zoekt, want op nieuwe zijn natuurlijk veel zp's niet meer te herkennen. 1 zou dán in principe afvallen, al maakt het niet meer bestaan van deze locatie het zoeken natuurlijk wel moeilijker.
Wat 2 betreft: de duidelijke aanwezigheid van een kade, het feit dat er een brug is en eventueel ook het gedempte gedeelte wijzen op de nabijheid van een bebouwde kom, hoe klein evt ook. Omdat kaarten nou eenmaal bebouwde kommen minder gedetailleerd weergeven, zou hierdoor het zp minder herkenbaar kunnen worden. Wie weet handig om op te letten, aan de andere kant kwam Snuverink al met locaties die idd aan de rand van kommen lagen (zoals in Kockengen).
Wat 3 betreft: ik zou niet goed weten waar we dit zp anders zouden moeten plaatsen dan het Hollandse veenweidegebied, maar wat ik op het plaatje wel mis zijn de rieten daken. Door het veelvuldige gebruik van dakpannen hier valt het kerngebied van het Groene Hart af wat mij betreft. Mij doet het op de een of andere manier meer denken aan de omgeving van Amsterdam, wat zou matchen met verklaring 1 (locatie is misschien verdwenen onder Amsterdamse nieuwbouw en infrastructuur) en wellicht 2 (nabijheid bebouwde kom). Sloten, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, Watergraafsmeer, Bijlmermeer, Diemen, Ouderkerk, anyone??
Dit soort boerderijen is tegenwoordig nog te zien in de omgeving van Vinkeveen, Uithoorn en dergelijke Ronde Venen. (Vandaar dat ik naar de Haarlemmermeer vroeg...)
Ben nog steeds erg benieuwd wat voor oplossing hier gaat uitkomen. Het dwarse witte huis op de voorgrond vind ik nog steeds opvallend. Is het een boerderij, een blok arbeidershuisjes, een herberg? En er staat een opvallend dwarse schuur (smederij of zoiets?) tegenaan.
Zondag 19-2-2006 22:14:51Martin Snuverink (Voorburg): Leo, misschien heb je mijn reactie van 17-2 verkeerd begrepen. Die was absoluut niet ironisch bedoeld, maar je hebt me juist op het interessante idee gebracht om aan de Korte Vliet te zoeken. Je tip was dus werkelijk waardevol. Hier, maar ook elders in het Zuid-Hollandse veenweidegebied ben ik aan het zoeken. Als inmiddels niemand anders de oplossing heeft gevonden, hoort men, zoals gewoonlijk, nog wel van mij.
Vrijdag 17-2-2006 22:58:54Wim de Koning Gans (Den Haag): Sterker nog, het gebeurt regelmatig dat een zoekplaatje een plaats blijkt te zijn die door iemand eerder is uitgesloten.
Vrijdag 17-2-2006 14:15:16Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Leo, voor commentaar moet je niet bang zijn. Ook ervaren mensen zitten er soms naast. En van wederzijdse argumenten kunnen we allemaal leren.
Vrijdag 17-2-2006 08:36:29Leo R (): Ik was al bang voor commentaar :-)

Donderdag 16-2-2006 17:36:55Martin Snuverink (Voorburg): Een goeie tip van Leo.
De Vliet tussen Rijswijk en Leiden is volstrekt uitgesloten. Eventueel is nog mogelijk de vroegere Korte Vliet bij Leiden tussen Allemansgeest en De Vink, evenwijdig aan de Leidseweg te Voorschoten. Hier waren in 1912 drie ophaalbruggen bij boerderij-erven. De Korte Vliet was een smal en onbeduidend vaarwater en is rond 1960 vervangen door het nieuw gegraven Kortevlietkanaal als omleiding om de Leidse binnenstad voor het scheepvaartverkeer tussen het westen en oosten van Leiden. Ik zal het nader onderzoeken.
In de Haarlemmermeer is nooit vaarwater en zijn nooit ophaalbruggen geweest.
Donderdag 16-2-2006 14:12:07Leo R (Utrecht):
Op http://www.histkringbreukelen.nl/ is in ieder geval geen een pand te vinden in Kockengen dat overeenkomt met het zp. De voorstraat was in 1868 nog ongedempt maar al wel bebouwd. De locatie in Kockengen zou dan óf Wagendijk net voor of na de Voorstraat moeten zijn maar dan wel bij een brug. Hmmm.
Donderdag 16-2-2006 10:23:40Leo R (utrecht):
Hebben jullie al aan de Vliet (tussen Voorburg en Leiden) gedacht? Op de oude foto's die ik op het www vind staat het water ongeveer even hoog als op de foto, en de Kerkbrug, Wijkerbrug en Tolbrug aldaar zijn ongeveer van hetzelfde type als op de foto. Enige probleem is dat op het zp de weg niet opgehoogd is ter hoogte van de brug; sowieso vreemd.
Gezien de bebouwing op het zp is het in ieder geval wel in Zuid-Holland of Noord-Holland ten zuiden van het IJ. Is de Haarlemmermeer te overwegen?
Woensdag 15-2-2006 17:44:37Martin Snuverink (Voorburg): Mede gezien de wuivende mensen, raak ik steeds meer tot de overtuiging dat de foto is gemaakt vanuit een (hetelucht)ballon.
Donderdag 6-10-2005 17:13:58wim lanphen (dronten): Staat in Ouderkerk aan de Amstel niet ook een dergelijke hooiberg (nog)
Dinsdag 27-9-2005 15:58:38Martin Snuverink (Voorburg): Aan de Dubbele Wiericke vind geen passende plek: niet bij Nieuwerbrug, noch bij Driebruggen, Hogebrug en Goejanverwelle(sluis). De Enkele Wiericke was in 1900 al onbevaarbaar.
Het meest karakteristiek is dat de brug een T-kruising vormt met de zichtbare kade; dit komt weinig voor. Ik heb uitvoerig gesnuffeld in de historische atlassen van NH, ZH en Utrecht, vooralsnog zonder resultaat of andere optie dan al geopperd. Toch moet dit interessante plaatje oplosbaar zijn. Waarom zo weinig reacties?
Woensdag 31-8-2005 18:36:05Martin Snuverink (Voorburg): Wim, als dit bij Nieuwerbrug a/d Rijn is, kan het alleen maar aan de zuidzijde zijn, aan de Dubbele Wiericke, dicht bij de sluis en ophaalbrug die dit oude, nog steeds bevaarbare water scheidt van de Oude Rijn. Ik kan de foto daar nog niet plaatsen, maar ik moet dit eerst nader bekijken om zekerheid te verkrijgen.
Maandag 29-8-2005 21:56:36wim lanphen (dronten): een jaar hooiberg ervaring rijker realiseer ik me dat ik zuid-west van woerden, nieuwerbrug, vaker plaatjes heb gezien van twee hooibergen bij een boerderij, en het type van de grote berg staat zelfs nog steeds aan de weg nieuwerbug bodegraven ergens te pronken. Kan iemand hier wat verder mee?
Website: http://www.hooiberg.info
Maandag 29-8-2005 17:49:38n.kors (hoogkarspel): dit komt tussen hoorn enkhuizen medenblik niet voor
Maandag 1-8-2005 21:20:40Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, dit kan onmogelijk de hoek van Spengen (De Geer) zijn., want dan zou de zon in het NO staan. Je moet goed op de verkaveling en de kavelrichting letten: deze moet met een ruime marge NW-ZO lopen. In ieder geval niet NO-ZW. Opvallend is dat in het Groene Hart NW-ZO opvallend weinig voorkomt. Als ik het verkeerd zie, hoor ik het graag.
Zoals eerder aangegeven is het zeker geen droogmakerijgebied.
Maandag 25-7-2005 02:32:39Dick Olij (WESTWOUD): Dze foto is zeker niet uit de omgeving Westwoud/ zeven groenebomen /of Zittend.

De hooimijten zijn trouwens in deze buurt niet te vinden.

Waar wel, dat kan ik niet zeggen
Zondag 24-7-2005 19:23:10Gerard Nachbar (Almere): Sleeswijk's kaart van Gooi- en Eemland uit ca. 1920 (heerlijk, al dat open groen!) inspireert mij om toch weer eens Kockengen en omgeving te bekijken. Op www.qoop.nl vind je, zoekend naar Kockengen, ansichtkaart #3733010, Hoek van Spengen. (Heb hiervan voor de zekerheid kopie op harde schijf staan.) Op deze kaart zie ik zo gauw niets dat strijdig is met dit zoekplaatje, maar ook weer geen bewijs dat dit het zoekplaatje is. Toch verdient deze streek mijns inziens een serieus onderzoek. Ik bedoel het water de Heikop, dat ten noordwesten van Kockengen aftakt in de richting van Breukelen Nijenrode. Voorbij Portengen gaat de Heikop over in Groote Heikop. Breukelen Nijenrode is (in tegenstelling tot Breukelen St. Pieters) de locatie waar nu het verkeer van de A2 voorbijraast en waar een groot karakteristiek Chinees restaurant nu zijn tijd uitzit met de bekende toekan in de mast. Ten noorwesten van Kockengen heb je de buurtschappen De Geer en Spengen (van de bovengenoemde ansichtkaart). Voor een gang vandaaruit naar het naburige dijkverzakking-Wilnis moest je in 1920 nog tol betalen.
P.S. Bert, laat me even weten of plaatjesbestand gewenst is. Qoop.nl is volatiel, want ansichtkaarten worden nog wel eens verkocht of ingetrokken.
Donderdag 14-7-2005 15:57:00Michel Zwier (Wijdenes): Het kan best een luchtfoto zijn van de militaire lucht foto dienst ik heb toendertijd een foto boek gekocht op vliegbasis soesterberg mischien kunnen ze daar verder helpen.
Als het dus een militaire foto is staan er dus geen teksten op de foto
Zondag 6-2-2005 16:54:10Martin Snuverink (Voorburg): Het idee dat deze foto vanaf een toren is genomen, moet ik verwerpen, omdat ik geen torens heb kunnen vinden die hoog genoeg zijn en topografisch passen.
Als we deze foto vergelijken met extra zoekplaatje 40 (een luchtfoto) en de hoogte vergelijken, moet ik constateren dat ook dit een luchtfoto is. De foto kan ook heel goed uit een ballon zijn genomen.
Woensdag 2-2-2005 00:15:54Gabriël Snuverink (Amsterdam): Mocht het om een watertoren gaan, dan biedt www.watertorens.nl misschien uitkomst.
Website: http://www.watertorens.nl
Dinsdag 25-1-2005 11:45:13Martin Snuverink (Voorburg): Als de foto is genomen vanaf een toren, moet dat een relatief hoge toren zijn. Ik schat dat de foto van meer dan 40 m hoogte is genomen. De meeste torens van dorpskerken zijn lager en een hoog silogebouw lijkt me onwaarschijnlijk. Een watertoren zou heel goed kunnen. De watertoren van de Meije (“het Potlood”) is 57 m hoog, maar hier is het niet. Er waren nog wel wat watertorens in het veenweidegebied, maar dit wordt een hele uitzoekerij.
Het beeld heeft wat weg van Baambrugge, maar is het niet vanwege de orientatie en gebrek aan een toren.
Het watertje is zeker niet de Oude Rijn of de Hollandse IJssel.
Mensen, let vooral op de zonstand, de rechthoekige verkaveling en de rechte vaart.

Dinsdag 25-1-2005 00:27:33Gerard Nachbar (Almere): Qua sfeer denk ik aan het hele traject (jaren 50) tussen Duivendrecht en Loenersloot, dan een stukje N201 en verder via Loenen, Breukelen en Maarsen richting Utrecht. (Voordat de A2 er in 1954 was moest je zo per auto van Amsterdam naar Utrecht rijden!) Met name tussen Baambrugge en het kasteeltje van Loenersloot kan ik me sloten met bruggen herinneren. Andere opties: de regio's IJsselstein - Montfoort en Woerden - Bodegraven.
Iets anders betreft de kwestie luchtfoto of panoramafoto. In het geval van een luchtfoto zou de tekst KLM, Aerocarto of LFN de kaart sieren (copyrightkwestie). Privéondernemingen met uit vliegtuigjes genomen foto's waren er zeker voor de oorlog nog niet. Dat is hier niet het geval. Dus een panoramafoto. Dus een foto, genomen vanaf een kerktoren, graansilo of iets dergelijks. Dus een wat grotere woonkern. Zie hier My Two Cents Worth of Opinion.
Maandag 24-1-2005 11:05:34Martin Snuverink (Voorburg): Michel Zwier, ten zuiden van de Hoge Rijndijk tussen Leiden en Alphen heb ik geen passende locatie kunnen vinden.
Vrijdag 31-12-2004 17:16:24Michel Zwier (Wijdenes): ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar volgens mij is het ergens in de buurt van zoeterwoude of hazerswoude rijndijk zo aan de bouwstijl van de boerderij rechts te zien.
Website: http://members.lycos.nl/mikezwier/
Vrijdag 1-10-2004 22:24:54Pieter Valk (Amsterdam): Ik kom zelf uit Haarzuilens, pal bij Kockengen, maar herken niets aan deze foto. De bouw komt me ook onbekend voor. In Kockengen loopt een grachtje, daar zou het wel kunnen zijn, maar dan zou dit gebouw inmiddels afgebroken zijn vermoed ik. Het stijl van het huis links op de foto komt wel meer voor daar. Overigens gaat mijn hart sneller kloppen van de slootjes op de achtergrond. Mooi!
Dinsdag 11-5-2004 16:45:59Martin Snuverink (Voorburg): Wim Lanphen en Dennis de Waart vermoeden dat dit beeld in de Vechtstreek moet worden gezocht. Hiervan uitgaande, heb ik oude en recentere kaarten bekeken en kom tot het vermoeden dat deze foto genomen kan zijn bij het dorp Kockengen (nu gemeente Breukelen). Het vaarwater schijnt op de foto dood te lopen, wat het geval is met de Bijleveld, die destijds (maar ik weet niet wanneer) bij het dorp Kockengen is gedempt en thans Voorstraat heet. De kade heet dan Wagendijk. We kijken dan vanaf het dorp in zuidwestelijke richting. De richting van de kavelsloten komt aardig overeen en de zonstand ook, maar dan moet de foto in de namiddag zijn genomen.
Fotomateriaal over deze omgeving is te vinden in:
http://www.histkringbreukelen.nl/html/bib/left_kockengen_Voorstraat en
http://www.histkringbreukelen.nl/html/bib/left_kockengen_Wagendijk.htm, maar dit geeft helaas geen uitsluitsel. Wie geeft wel uitsluitsel?

Zondag 28-3-2004 23:38:58Dennis de Waart (Heemskerk): De opname doet me inderdaad denken aan het Vechtplassengebied. Met name Kortenhoef, Vinkeveen, Abcoude - Baambrugge, Loosdrecht etc. De bouwstijl van de boerderijen komt sterk overeen. West - Friesland lijkt mij uitgesloten.
Donderdag 11-3-2004 19:42:00Martin Snuverink (Voorburg): In het Vechtplassengebied, zoals Wim Lanphen suggereerde, heb ik helaas geen plek gevonden die topologische en topografisch past bij de foto.
Zondag 7-3-2004 17:36:30w.e.n.lanphen (Dronten): Via de mail ontving ik zojuist onderstaande reactie van Wim Lanphen op een mail die ik aan Wim Lanphen heb gezonden. Ik ben zo vrij geweest deze reactie letterlijk naar "Zoekplaatjes" door te sturen en de gegevens van Wim Lanphen in te vullen.
Bedankt, Wim.
Namens Wim Lanphen,
Martin Snuverink, Voorburg

"Dank voor de foto. Ik heb geprobeerd te reageren via de zoekplaatjes site, maar deze werkt niet. , maar ik denk, lettend op de zesroeders en de boerderijbouw, niet dat zij in de regio Hoorn passen. Ik zou veeleer richting Kortenhoef gaan kijken. Daar stonden rijke hooibergen, er staat er nu nog 1 , zesroeder! en de boerderijbouwstijl past er ook bij. Zie op mijn homepage in het afrolmenu Kortenhoef en Loenen. Succes!

Wim"

Website: http://www.hooiberg.info/
Zondag 7-3-2004 17:15:17Martin Snuverink (Voorburg): Op grond van onderstaande analyse kom ik tot de volgende suggestie voor de oplossing:
Westwoud (gem. Drechterland, tussen Hoorn en Enkhuizen, nabij de hoek Dr. Wijtemalaan en Binnenwijzend. Hier lag voorheen de herberg “De Zeven Groene Bomen”. De plek staat ook bekend als “Zittend”.
Ik ben ter plaatse niet goed bekend, ben er 5 jaar geleden eenmaal langs gefietst. De bedoelde plaats is goed waarneembaar vanuit de trein Hoorn-Enkhuizen, aan de zuidzijde, ca 5 km ten oosten van station Hoorn Kersenboogerd en ca 3 km ten westen van station Hoogkarspel.

Wie kan hierover uitsluitsel geven?
Intussen ga ik verder om andere mogelijke locaties te onderzoeken.

Analyse van de foto:
De locatie is waterrijk en ligt waarschijnlijk in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied of in West-Friesland, mede gelet op de knotwilgen. De kavelsloten staan loodrecht op de weg langs het vaarwater. Dit is zeer belangrijk voor de identificatie, want dit komt maar beperkt voor.
Zeer opvallend zijn de twee hooibergen, namelijk zesroeders. Deze zijn vrij zeldzaam en komen hoofdzakelijk voor in het Utrechtse plassengebied (volgens www.hooiberg.info). Nu is de vraag of deze hooibergen historisch authentiek zijn of namaak/fantasie. Namaak-hooibergen van ieder type kunnen overal voorkomen, maar waren vóór 1938 nog niet zo in zwang, dus neem ik aan dat ze echt zijn.
Het erf van de boerderij waarop de hooibergen staan, is van de weg langs de vaart afgesloten met een hek. Dit betekent dat langs de vaart een openbare weg loopt.
De ophaalbrug, waarvan de val uit een staalconstructie bestaat, is laag en smal. De brug gaat over een klein (ex-?)vaarwater dat rechts lijkt dood te lopen. Het lijkt wel een insteekhaventje. Dit is overigens niet zo logisch, want als het doodloopt, kun je omrijden en dit zou een wat dure voorziening als een ophaalbrug onnodig maken. Tenzij er bij de kijkende mensen weer een brug is of het water een hoek naar het noordwesten maakt… Gezien het huis rechtsonder lijkt daar weinig ruimte voor. De vaart kan echter in het verleden ook doorgelopen hebben, maar zijn gedempt en omgelegd of van een damovergang voorzien.
Opvallend is de harde en betrekkelijk hoge kade. Verder lijkt het op het eerste gezicht dat het niveau van de vaart niet (veel) lijkt te verschillen met dat van de kavelsloten, m.a.w. er zijn geen duidelijke boezemkaden of veendijken. Maar dit is bedrieglijk. Als we letten op de schaduw links van de lichte kopgevel van het langwerpige gebouw op de voorgrond, dan zien we dat de schaduwrand niet evenwijdig loopt met de dakrand, wat je wel zou verwachten bij een zo hoog staande zon. Hieruit leid ik af dat de grond van de kade afhelt en dat het boerenland lager ligt dan de kade. Er is echter beslist geen sprake van een droogmakerij.
Het vrijstaande landhuisje linksonder heeft een gebroken dak. Voor huizen van deze leeftijd is dit zeldzaam in het Hollandse veenweidegebied, maar niet totaal afwezig. Nokversieringen kwamen bij huizen van rond 1910 veel voor. Uit een vluchtige fotoverkenning blijkt dat huizen met gebroken dak en nokversieringen in de kop van Noord-Holland veel voorkomen.
De donkere schaduw rechts van dit huisje kan ik niet goed duiden.
De foto moet zijn genomen in een richting tussen zuid en oost, en wel rond het middaguur in de late lente (mei).

Zondag 7-3-2004 14:01:23  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):