Inzender: B. Lageveen    

Gegevens: Haven met schepen en scheepswerf

Datering: 1925?   Formaat: 14 x 9 cm   Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 17 januari 2004


 Reacties op Zoekplaatje 318 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Alkmaar

dick zweers (bergeijk): Gefeliciteerd Dik Kralt. Schitterende oplossing. Nu zien we meteen dat mijn ideeën ook niet zaligmakend zijn, dat lucht me op. Tot meer dan als een hulpmiddel kunnen ze niet dienen.
Zondag 17-7-2005 17:03:11



d.kralt (meppel): Deze foto is gemaakt in Alkmaar. Het is de scheepshelling op de Zandersbuurt. Zie bijgaande link of Beeldbank Alkmaar beeldnr.:PR 1002428
Website: http://alkmaar.pictura-dp.nl/photo/thumbs/00/raa/01/RAA_099/2428.jpg
Zondag 17-7-2005 13:02:49



dick zweers (bergeijk): Op voorstel van Maarten te Kolstee heb ik even gekeken naar 271. Ik weeet daar niet zo goed raad mee. Het antwoord zou dus moeten zijn nee. Lastig soms, want deels kan ik definiëren wat ik denk te zien maar er zit altijd een intuïtieve component bij. Dat heeft iets te maken met herkennen waarbij het kwartje nog niet gevalllen is. Van een regel kan bijna geen sprake zijn. Ten eerste zijn daar altijd uitzonderingen op (als er toch een regel zou zijn. Het is meer een kwestie van elimineren wat NIET kan, voor mij. Daarbij ben ik soms bewust onvoorzichtig.
Donderdag 14-7-2005 22:55:21



Maarten te K (Sint Pancras): Zou de Heer Dick Sweers even kunnen kijken of de nokversierselen van zoekplaatje 271 ook onder deze regel vallen.Zou leuk zijn,als dit een oplossing dichterbij zou brengen.Dat klompenjochie zit haast alweer 2 jaar te wachten tot de winkel opengaat.
Website: http://www.freewebs.com/mtekolstee-lemmont
Donderdag 14-7-2005 11:00:25



dick zweers (bergeijk): In de linkerhelft van het beeld staan twee panden met schilddak. Op de einden van beide nokken staan bescheiden bekroningen die je terugvindt in het hele kustgebied tussen pakweg Leiden en Middelburg. In Zeeland zijn ze doorgaans net even groter (en soms rijker) dan op deze foto. Buiten deze streken hoef je niet te zoeken.
Zaterdag 9-7-2005 11:32:56



Martin Snuverink (Voorburg): De Zaanstreek kun je gerust uitsluiten. Daar liggen de huizen aan weerszijden tussen de dijk en de Zaan, dus direct aan het water. behalve in Wormerveer. De "voorzetgevels" zijn niet van hout maar van licht geverfd mineraal of gepleisterd materiaal, wat on-Zaans is. Vergelijk de pandjes met het sterk gelijkende tweede pandje van links op opgelost extra zoekplaatje 32 (Medemblik, zie link).
De situatie van de foto bestaat waarschijnlijk al lang niet meer en de locatie is misschien wel volledig onherkenbaar door afbraak en mogelijk zelfs demping.
Website: http://www.zoekplaatjes.nl/extra/extraex.html
Dinsdag 5-4-2005 02:47:09



Gerrit Ekkel (Waalwijk): Reeds langere tijd heb ik ook op dit zoekplaatje zitten broeden. Het is duidelijk een gebied waar geen hoog of laag water kan voorkomen, gezien het absoluut ontbreken van elke vorm van bescherming daartegen. De discussie over Schiedam kan ik me niet in mengen, want dat ken ik niet. Maar die locatie is ook onlangs afgewezen. Het niet-weten hoe de oever verder verloopt, zowel links als rechts, maakt het zoeken niet eenvoudiger. Mede op basis van de zichtbare op deze foto al oude bebouwing moeten we het zoeken in andere al vroeg geïndustialiseerde regio's. Ik denk hierbij aan de Zaanstreek. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de gebouwen met 'voorzetgevel', dat zijn dan gewoon oude houten Zaanse huizen met, inderdaad, een soort voorzetgevel. Ik heb alleen geen idee of lichtgroen of zo op een zwart/wit prent zo bleek kan opkomen als het hier lijkt, want bij mijn weten waren/zijn die groen. Op basis van luchtfoto's zou het misschien een locatie kunnen zijn in het toenmalige Koog aan de Zaan, daar waar de rivier een >bocht maakt. Met >bocht bedoel ik de onderste helft van een S. Echter, de bebouwing volgens de Robas atlas van 1989 strookt niet meer met de foto. Andere luchtfoto's van de Zaanstreek, die ik bezit, zijn daar niet expliciet op gericht. Maar ik kan me ook voorstellen dat de gebouwen, die op de foto al oud lijken, in 1989 allang gesloopt zijn. Misschien dat t.z.t. het archief van Zaanstad nader inzicht kan verstrekken.
Dinsdag 29-3-2005 23:52:46



R.W.Poels (Schiedam): Deze foto is niet in Schiedam genomen, en stelt zeker NIET de Noordvest voor. Ik ken de straat en havenwanden uit het verleden goed. Maar een suggestie over een andere stad of dorp kan ik niet dien.
Zaterdag 26-3-2005 14:31:59



Martin Snuverink (Voorburg): Nog steeds heb ik het vermoeden dat dit intrigerende plaatje genomen is aan de Noordvestsingel in Schiedam (zie mijn vorige reactie). Bewijs- of weerlegmateriaal heb ik helaas niet voorhanden en kan ik zonder bibliotheekonderzoek (waarvoor ik voorlopig helaas geen gelegenheid heb) niet vinden. Daarom doe ik een beroep op Schiedamkenners.
Let ook eens op die twee armzalige huisjes op de achtergrond. Die bestaan uit een parterre met zoldertje en wat ik noem “voorzetgevel”. Het parterre heeft een pui met deur in het midden, twee vensters ter weerszijden en op de zolderetage slechts één centraal venster. Je valt er letterlijk met de deur in huis. Deze (verdwenen) pandjes zijn mogelijk nog van de 18e eeuw. Ik heb dit soort pandjes nog nooit eerder gezien, ook niet op oude foto’s. Zulke pandjes moeten bij herkenning toch een aanwijzing zijn voor een bepaalde streek.
De hijsbalk met kap van het huis rechts van het witte pakhuis dient vermoedelijk om goederen op zolder te bergen. Ik kan me hierbij niet veel anders voorstellen dan zakken met graan of meel (voor jeneverstokerijen?). Naar de eerste etage kan niet worden gehesen en hijsen naar het parterre is te zot voor daden.
Wie pikt dit probleem verder op?

Maandag 23-8-2004 23:22:21



Martin Snuverink (Voorburg): Goed dan, het is geen Delft en ook geen Vlaardingen. Maar ik blijf hardnekkig volhouden dat we dit plaatje ergens in Delfland e.o. moeten zoeken, gelet op de bebouwing en de aanwezigheid van een Westlandse scherpsteven, een Westlander en enkele vletten. Tjalken kwamen overal voor.
Mijn volgende poging is daarom Schiedam en wel de Noordvestsingel (links). De foto zou dan moeten zijn genomen vanaf de Noordvest, ongeveer waar nu de kolossale molen De Nieuwe Palmboom staat. De singelgracht maakt daar een stompe hoek naar rechts. Van de oude bebouwing daar is (vrijwel) niets over. De ’s-Gravelandseweg en de Alphons Ariensstraat bestonden toen nog niet en bij het Proveniershuis was toen waarschijnlijk nog geen brug over de Schie.
Ik kan er geen historisch fotomateriaal van vinden en het blijft gissen, maar wie weet…

Donderdag 19-8-2004 23:41:52



H.J. Luth, Stadsarchief Vlaardingen (Vlaardingen): Dit is absoluut niet het Vlaardingse Buizengat. De kans is m.i. groot dat dit Groningen of Drente is. Rechtsachter ligt een tjalk.
Het is zeer aanbevelenswaardig hierover de heer Frits R. Loomeijer (Maritiem Museum Rotterdam) te raadplegen. De kans is groot dat hij raad weet.
Donderdag 22-7-2004 09:06:15



Martin Snuverink (Voorburg): Eindelijk heb ik nu een sterk vermoeden wat dit plaatje voorstelt, namelijk het BUIZENGAT in VLAARDINGEN. Als dit vermoeden juist is, is het plaatje historisch zeer waardevol en interessant, temeer omdat dit gebied een complete herontwikkeling ondergaat.
De link vermeldt hierover: “Het Buizengat is een voormalige binnenhaven in het centrum van Vlaardingen. Op deze bijzondere locatie waren vroeger scheepswerven en volop bedrijvigheid te vinden. Nu krijgt het gebied een nieuwe toekomst.”
Ten opzichte van het zoekplaatje is vrijwel niets meer herkenbaar. De bodem van het gebied was ernstig verontreinigd, wat niet verwonderlijk is gezien de activiteiten van weleer. Het Buizengat was gescheiden van de Nieuwe Maas door een schutsluis. Op het zoekplaatje is duidelijk te zien dat dit geen getijdehaven is. Dit strookt dus. De schepen op het zoekplaatje zijn klein; een schuit rechts lijkt op een westlander en links ligt een typisch schip dat de Vlaardingervaart en andere Delflandse wateren bevoer.
Ook http://www.thuishavenbuizengat.nl/historie.html geeft wat summiere informatie.
Dit alles is nog geen onomstotelijk bewijs. Het Stadsarchief van Vlaardingen kan mogelijk het finale bewijs leveren.

Website: http://www.vlaardingen.nl/smartsite4208.html
Woensdag 14-7-2004 01:07:15



Martin Snuverink (Voorburg): Ik ben er inmiddels achter dat dit niet kan zijn:
- Delft, Scheepmakerij;
- Overschie, Zestienhovensekade;
- Leiden, Haven;
- Schiedam;
- Haarlem.
Dus maar verder zoeken.
Zaterdag 7-2-2004 17:41:40



Gemeentearchief Delft (delft): Lijkt wel op Delft, maar is het niet. Onder andere via luchtfoto's 1921-1925 niet kunnen achterhalen.
Vrijdag 6-2-2004 14:26:05



Martin Snuverink (Voorburg): Uit nader onderzoek blijkt dat dit toch niet de Scheepmakerij in Delft kan zijn. Toch geloof ik dat we het aan een binnenwater in Holland moeten zoeken. We zien pakhuizen, een scheepswerf, bedrijfjes en fabrieken met schoorstenen. De scheepjes zijn onder meer tjalken en westlanders, niet groter dan 150 ton. Motorschepen en stoomschepen zijn zo te zien afwezig. Als we ervan uitgaan dat deze foto van voor 1910 is, dan bestonden er toen nog geen of nauwelijks (diesel)motorschepen.
Ik zou als zoekgebied willen opperen de Rotterdamse Schie tussen Overschie en Rotterdam. Niet de omgeving van de Heul, want daar bevond zich de houtzagerij van Abraham van Stolk met zijn drie windmolens, maar eerder bij de Oudedijkse Schiekade onder Overschie.
In http://www.cineac.tv/web/guest/ton/Route1.html staat een aardige beschrijving van dit zoekgebied.
Misschien kan Arnold Tak hier meer over zeggen.
Zondag 25-1-2004 13:38:51



Martin Snuverink (Voorburg): Er zijn uitsluitend binnenvaartschepen te zien.Puur Hollands of hooguit in het stroomgebied van de Gelderse IJssel. Lijkt niet aan een getijderivier. Dus niet Rotterdam, Schiedam, Maassluis en de Drechtsteden.
Het zou de Scheepmakerij in Delft kunnen zijn.
Ik schat de foto ouder in dan 1925: misschien wel ca 1910.

Maandag 19-1-2004 22:45:36



Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.