Inzender: H.A. Voet    

Gegevens:Sluis tijdens werkzaamheden. Op het schip (‘Zwerver’? van ‘W.P. de ..ot’ - W.P. de Groot?) staat een bok, waarmee waarschijnlijk nieuwe sluisdeuren worden geplaatst.

Datering: maart 1918

Formaat: 14 x 9 cm

Extra beelden: vergroting (hele kaart)

Geplaatst: 4 september 2000


 Reacties op Zoekplaatje 29 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Willemssluis bij fort Crevecoeur, 's-Hertogenbosch

Redactie (Den Haag): Het archief in Den Bosch heeft geantwoord op mijn bericht van vorige week. Ze weten dat er soms iets mis gaat met het inladen van de afbeeldingen. Het bericht gaat vergezeld van enkele vergrotingen. Ik voel me niet vrij die hier te plaatsen maar wil even melden dat op foto 006929 te zien is dat het huis aan de rechterkant van de sluis (vanuit het gezichtspunt van het zoekplaatje) inderdaad een verdieping heeft, zoals door Antoon Bosselaers al gesignaleerd. Het huis aan de linkerkant is identiek aan dat op het zoekplaatje.
Dinsdag 19-1-2010 00:14:08Gerard Nachbar (Almere): Bijna voor diversen het Syndroom van Crevecoeur door mijn losse opmerking over een voetveer. Gelukkig heb ik nog meer hobby's.
Zaterdag 16-1-2010 00:10:39Martin Snuverink (Voorburg): Wim, gaat het weer een beetje met je? Ik ben het volledig met je eens dat we niet een nieuwe discussie over voetveren moeten entameren!
Op de plaats van de eerder door mij bedoelde rolbrug zijn op de luchtfoto van Sjoerd de inhammen met onduidelijke functie te zien, die ik nu toch moeilijk kan vergelijken met de trappen van de sluis van Sint Andries. De hele sluis met omgeving ziet er trouwens chaotisch uit. En geen spoor van de keersluis met hefdeuren. Op foto 69631 meen ik het huisje van het zoekplaatje te herkennen. Of was dat toch een ander, maar gelijkend huisje en wel op de plaats van die andere tak van de Dieze waar de keersluis nog is? Dit laatste neem ik aan. Daar stonden in 1900 en 1928 in elk geval nog een paar huizen en er was een brug over de keersluis.
Vrijdag 15-1-2010 23:21:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Nog altijd is Crevecoeur een mysterieuze plek. We fietsten er rond voor het identificeren van de luchtfoto. Daarop is te zien dat er aan de Maaszijde een dubbel stel deuren was, omdat de Maas hoger kon staan dan de Dieze maar ook lager. De rechthoekige inhammen met voor mij nog onduidelijke functie zijn duidelijk te zien, evenals de remmingwerken. Ik zie geen brug halverwege. De Maaszijde van de kolk ligt vol hout. Je kunt niet spuien in een schutkolk; de spuisluis lag elders.
De heistelling op het ZP lag in de sluis. De luchtfoto is NZ georiënteerd. Ik hoop dat de scan goed genoeg is. Die stuur ik separaat naar de redactie als deze nog aanspreekbaar is...
Vrijdag 15-1-2010 21:31:08


Bewijsfoto ingestuurd door Sjoerd Eeftens - red.Redactie (Den Haag): Aha, een voetveer. Dat is vast goed voor nog tien reacties. (Sorry hoor maar het werd me echt even teveel).

Wim de Koning Gans
Vrijdag 15-1-2010 20:40:46Gerard Nachbar (Almere): De door Antoon aangegeven locatie van de spuisluis (dus niet halverwege de sluiskolk, zoals ik nog geen uur geleden beweerde) is op de Bonnekaarten #568 terug te vinden: links van de tekst 'MP6'. Ik zag dat er Diezestroomopwaarts nabij de driesprong een voetveer was.
Vrijdag 15-1-2010 19:40:18Antoon Bosselaers (Mechelen): Het probleem met de Bossche beeldbank is ook dat alle plaatjes de benaming keersluis hebben meegekregen. Maar dat klopt niet. Er waren bij Crevecoeur twee sluizen: een schutsluis in het fort en een keersluis (of spuisluis) ten zuiden ervan op de Diezearm die net voor het fort naar het westen afbuigt, onder het fort doorloopt en in de Maas uitmondt (deze arm bestaat nog steeds). Voor de Bossche beeldbank is dat een pot nat, en allemaal keersluis. De schutsluis in het fort ligt noord-zuid, de keersluis onder het fort ligt oost-west. Plaatje 0069631 betreft niet de schutsluis in het fort, maar de keersluis ten zuiden van het fort (en betreft dus ook niet het ZP). 0069631 is vanuit het westen gezien. Vergelijk met plaatje 0069730, dat dezelfde keersluis weergeeft, maar nu vanuit het oosten gezien, zoals de begeleidende tekst aangeeft. Het is daar ook dat er in 1921 problemen waren. Zie ook de link naar qoop, waar een artikeltje met twee foto's van de keersluis te koop staat. De foto links is de keersluis voor de verzakking, de foto rechts toont de weggeslagen dijk aan de zuidzijde, wat klopt met een oost-west ligging van de keersluis. Op dezelfde locatie is er nu nog steeds een keer- of spuisluis, maar de huidige versie dateert van 1988.
Website: http://www.qoop.nl/showartikel.php?artikelID=8207671
Vrijdag 15-1-2010 19:20:11
Gerard Nachbar (Almere): De plattegrond uit 1873 maakt veel duidelijk. Op de Bonnekaarten signaleerde ik vanmiddag twee L-vormige bouwsels. Het betreft echter vier losse gebouwen, waarvan twee met naar de Dieze gerichte rechthoekige uitbouwsels. Ik schatte de afstand gebouwen - water te groot, omdat ik op de Bonnekaarten een factor 20 of meer had ingezoomd.

Het is me nu ook duidelijk hoe het met die sluizen zit. Aan de Maaskant was een stel sluisdeuren; die zie je ook op het zoekplaatje. Aan de Bossche kant was - in ieder geval in 1873 - niets. In het midden van de sluiskolk: "Bovendien waren er halverwege de kolk rechthoekige verbredingen waarvan ik het nut ook niet zie" (Sjoerd Eeftens, eerder vandaag). Hier was de spuisluis, waarvan een modernere incarnatie (zie link) nog steeds bestaat.

Wat mij betreft zijn de recente onzekerheden rond dit zoekplaatje definitief opgelost. Maar die luchtfoto is echt wel iets meer dan mosterd na de maaltijd.
Website: http://www.aaenmaas.nl/informatie_op_maat/burgers/cultuur/spuisluis_crevecoeur
Vrijdag 15-1-2010 19:15:23
Martin Snuverink (Voorburg): Wim, ik geloof absoluut niet dat er ook maar iemand twijfelt aan de juistheid van de oplossing. Er zijn of waren alleen enkele vermeende ongerijmdheden, die voor sommige freaks zoals ik opheldering behoeven.
De scan van de plattegrond van 1873 laat in het midden van de sluiskolk een oeververbinding zien. Gezien de toeritten of toepaden is dit volgens mij een rolbruggetje en zeker geen tweede stel sluisdeuren. Als de sluiskolk in tweeën gedeeld zou worden, zouden twee aparte sluiskolken ontstaan die bijna even breed als lang zijn. Als we aannemen dat de tekening op schaal is en dat de breedte van de kolk maximaal 12 m is, zou de lengte van een halve sluiskolk maximaal 16 m moeten zijn. Van de bruikbare lengte gaat dan weer 4 m af vanwege de ruimte nodig voor de opendraaiende deuren en dan houd je maximaal 12 m over. Zelfs voor een 19e-eeuws schip dat over de Maas vaart is dat wel wat kort, maar misschien niet voor het zeiljacht van Ton Versteeg, dat toen nog niet bestond (naar ik aannneem). Dus wat mij betreft geen spreke van middensluisdeuren. De huisjes die qua plattegrond overeenkomen met de besproken foto’s staan bij de sluishoofden zoals al eerder was geconcludeerd. Het zuidelijke huisje is er in 1873 kennelijk wel, maar op foto 51877 niet, waaruit ik voorzichtig concludeer dat foto 51877 van vóór 1873 dateert. Dat deze huisjes op topokaarten verder van de sluiskolk af staan, zoals Gerard Nachbar opmerkte, doe ik af met onnauwkeurigheid van de kaartmakers.
Wat mij betreft blijft alleen nog het vraagstuk van de plaats van de latere hefdeuren van de keersluis over.

Sjoerd heeft het over schijnbaar nutteloze rechthoekige verbredingen. De link geeft een zeer interessante foto van de vrijwel even oude schutsluis van Sint Andries, 10 km NO van de sluis in Crevecoeur. Misschien wel van dezelfde ingenieurs en misschien geeft deze inspiratie. Hierop zie je ook zo’n rolbrug waarover ik het eerder in deze reactie had. Deze info had ik al verzameld bij het onderzoek naar de sluis van Sint Andries als kandidaat. Misschien beantwoordt dit ook de vraag van Antoon over de rechthoekige muren.
Website: http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=92&task=topview&cp=3&CollectionID=1&RecordID=3364&PhotoID=SAB001003363.
Vrijdag 15-1-2010 18:57:40
Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Het is zoals Antoon zegt. De palen stonden in de kolk, omdat de kolk zoals ik al opmerkte, veel breder was dan de in- en de uitgang. Bovendien waren er halverwege de kolk rechthoekige verbredingen waarvan ik het nut ook niet zie. De luchtfoto verklaart alle onzekerheden die er nog zijn. Ik bezit alleen een kopie en zal die deze avond zo goed mogelijk inscannen, hopelijk met goedvinden van Cor Janse. Wellicht hebben we zijn origineel ook nog nodig.
Vrijdag 15-1-2010 17:37:39Redactie (): Zonder op alle genoemde aspecten in te willen gaan, even een reactie. Nadat ik gisteravond de foto het kenmerk opgelost meegaf, is lichte twijfel ontstaan en verder gegroeid. Ik heb bij het Stadsarchief Den Bosch het probleem aangekaart van de foto's die niet vergroot kunnen worden. Veel bestanden lijken domweg te ontbreken (grootte 0) of zijn mogelijk JPEG2000 en daardoor voor vrijwel niemand bruikbaar.
Foto 0069630 ziet er uit als perfect bewijs, zeker in combinatie met de aanwezigheid van het zoekplaatje in de Bossche beeldbank.
Voor het oplossen van de laatste vraagpunten kan misschien de plattegrond uit 1873 dienen, 0011526, zie de link die hopelijk werkt. Hierop staan twee huizen met een verschillende plattegrond.

Website: http://195.242.171.20/atlantis?service=hires&imageid={B7A2B945-69B4-4E98-93AF-254D794CE8A9}&download=1&image=0011526.jpg&database=tha
Vrijdag 15-1-2010 17:36:57
Martin Snuverink (Voorburg): Nu buitelen diverse reacties over elkaar heen. De laatste reacties van Gerard en Antoon heb ik pas na mijn laatste reactie gezien, helaas. Ik kan maar enkele dingen tegelijk.
Mijn laatste reactie is dus onafhankelijk van de laatste van Antoon, die ik bij het insturen nog niet had gezien. Beide reacties zijn gelukkig overeenkomstig.
Blijft over het vraagstuk van een stel sluisdeuren in het midden en de verklaring voor de twee muren. In de sluiskolk.
Op 11526 lijken er deuren in het midden van de sluis te zien, maar geen huis erbij. Het zuidelijke huis is er dan wel (1877). Op 69620 (van 1939) is er geen stel middendeuren.
De topokaarten laten steeds een huis bij het zuidelijke en een huis bij het noordelijke sluishoofd zien en geen huis halverwege en ook geen deurenstel halverwege.
Ook na het zien van de oude topokaarten zie ik geen reden om aan te nemen dat er een stel middendeuren was, waarbij een huisje stond.
Wat nog wel een vraag oproept is foto 69631: de hefdeuren van de keersluis kan ik alleen thuisbrengen door aan te nemen dat uiterst links de ingang van de schutsluis is en rechts ervan de twee keersluisdoorlaten (een bypass). Wat er rechts daarvan dan weer voor doorlaat is, begrijp ik niet. Die keersluis was er op 69628 overigens nog niet. En slechte zaak dat deze archieffoto’s niet gedateerd zijn.
Over de twee loodrechte muren in de sluiskolk kan ik pas iets zeggen als ik kan beschikken over een vergroting van foto 69629 van deze krakkemikkige beeldbank, waarbij ook nog eens ieder kwartier opnieuw het gevondene moet zoeken.
Vrijdag 15-1-2010 16:51:50Martin Snuverink (Voorburg): Ja, Antoon en anderen , ik zit tweemaal helemaal verkeerd.
Foto 69629: Die witte kopjes zijn de remmingwerken binnen de sluiskolk. Die zijn ook te zien op 69628. Ik heb steeds aangenomen dat we op het ZP het zuidelijke sluishoofd zien en dat de remmingwerken op het ZP dus buiten (ten zuiden van) de sluis staan. Op remmingwerken binnen de sluiskolk had ik niet gerekend.. Zoals eerder bediscussieerd is zijn remmingwerken binnen een sluiskolk immers niet gebruikelijk.
Als de remmingwerken op het ZP dezelfde zijn als op foto 69628 en 69629, dan toont het zoekplaatje de sluiskolk zelf en staat het huisje van het ZP bij het noordelijk sluishoofd. Volgen we deze redenering verder, dan toont 69630 het noordelijk sluishoofd met ditzelfde huisje. En dan is het linkse huisje op 69629 dat van het ZP en het rechtse een ander huis, dat dan ook best een verdieping kon hebben.
Nu terug naar 51877. Dit zou dan het zuidelijke sluishoofd moeten tonen, dus niet dat van het ZP. Als we dit vergelijken met foto 69629, die ongeveer van dezelfde positie is genomen, dan missen we het zuidelijke huisje met de verdieping. Dit is te verklaren als dit huisje er rond 1870 nog niet was.
Ik ben niet zo sterk in optiek, maar op gezag van Antoon en anderen neem ik nu aan dat 51877 een foto is. Het gaat er mij immers niet om gelijk te krijgen maar een ongerijmdheid te verklaren. Is het mogelijk dat lenzen rond 1870 al zo ontwikkeld waren dat de foto met een telelens of zoiets is gemaakt, waardoor alles erg breed lijkt ten opzichte van de diepte. Zo ja, dan is hiermee ook verklaard dat het huisje dichterbij lijkt te staan en dat de sluisdeuren zo’n erg stompe hoek met elkaar maken en langer lijken dan de sluiswand waar ze tegen aanslaan.
Antoon, we zijn eruit, hartelijk dank voor je fotografische college.
Vrijdag 15-1-2010 15:29:52Gerard Nachbar (Almere): Nog iets. De gebouwen op de Bonnebladen #568
van 1900, 1907 en 1928 staan veel verder van het water af dan op het zp'tje het geval is.
Vrijdag 15-1-2010 14:56:49Antoon Bosselaers (Mechelen): Mijn tegenverklaring is: de remmingwerken staan in de kolk (zoals uit de laatste reactie van Sjoerd blijkt) en niet erbuiten (zoals Martin veronderstelt). Dat klopt ook met 0069629, waar je de remmingwerken in de kolk ziet, achter de sluisdeuren op de voorgrond. 0069628 is in de kolk, en niet ervoor (zoals Martin aangaf). Ook het ZP is in de kolk, en niet erbuiten. De sluisdeuren van foto 51877 zijn dan ook niet dezelfde als die van het ZP. Nu zijn er nog twee mogelijkheden: het huisje van het ZP stond aan het andere eind van de sluis of het stond halverwege de sluis en de sluis heeft 3 stel dubbele sluisdeuren (twee aan elk eind en 1 halverwege zodat de sluis zowel voor kleine als grote vaartuigen efficient gebruikt kan worden). De luchtfoto van Sjoerd geeft hierover ongetwijfeld uitsluitsel.
Vrijdag 15-1-2010 14:55:22Gerard Nachbar (Almere): Complicaties?
WatWasWaar.nl Bonneblad #568 Crevecoeur.
Er zijn zes uitgaven.
Aannames. 1. Dieze loopt van ca. zuidoost naar ca. noordwest. 2. Het/de bewuste gebouw(en) staat/staan aan de noordoostzijde = op de rechter Dieze-oever. Iedereen hier mee eens? Zo nee, gaarne bericht. Zo ja, lees verder.
De uitgaven 1868 en 1874 zijn niet interessant.
1900: twee L-vormige grondplannen, nabij de sluizen. (Nog) niet rood ingevuld. In aanbouw?

1907: als 1900, rood. Voltooid?
1909: HELEMAAL GEEN BEBOUWING!
1928: zie 1907.

Nogmaals: als we het over de noordoostelijke bebouwing hebben, klopt het grondplan niet met het gebouw op het zoekplaatje.

En zo begin je aan alles te twijfelen. Die luchtfoto uit 1945 waar Sjoerd het over had kon wel eens heel belangrijk worden. Het bewijs is gebaseerd op info van Stadsarchief Den Bosch. En je kunt het nauwelijks voorstellen dat die foutieve info leveren.


Vrijdag 15-1-2010 14:53:27Antoon Bosselaers (Mechelen): Een tegenverklaring heb ik voorlopig ook niet, maar een verklaring moet hoe dan ook stroken met foto 51877. De vergroting van 51877 werkt wel, en ze is behoorlijk van kwaliteit zodat inzoomen verrassende details oplevert. Zo kan je op de muren links en rechts van de sluis de baksteentjes tellen. Ik kan je vertellen dat er negen rijen bakstenen zijn per natuurstenen hoekblok. Ik wil de schilder nog zien die een hele muur baksteentjes minitieus baksteentje per baksteentje schildert. In de linkermuur kan je boven het spuigat het jaartal 1859 lezen (in de periode 1858-60 werd er twee jaar gerenoveerd aan het fort, zie link). Heel de foto is geensceneerd, en daar is ook een goede reden voor. Zoals ik al zei is het een hele oude foto, en die hadden behoorlijke lange belichtingstijden. De mensen moesten dus een heel tijdje onbeweeglijk stilstaan. Dat is ook de reden dat de meeste personen zich aan iets vasthouden. De persoon helemaal links doet dat niet, maar die is dan ook niet de hele belichtingstijd blijven staan, maar is vroegtijdig weggewandeld, of is er later komen bijstaan. Hij is een beetje doorzichtig daardoor. De derde persoon van links heeft duidelijk bewogen. Achter die persoon zie je trouwens een muur met daarop natuurstenen dekplaten een hoek van 90 graden naar links maken (zie het kleine driehoekje schaduw op het punt waar de 2 muren samenkomen). Hoe zit dat in mekaar? (Daarvoor zou ik graag die luchtfoto van Sjoerd zien.) Het meisje helemaal rechts heeft ook bewogen, maar haar buurmeisje heeft beter haar best gedaan met stilstaan. Onder de meisjes zie je een peilschaal die je bijna kan lezen. Op het origineel kan je die waarschijnlijk wel lezen. Dat de foto zo scherp en helder is komt door de lange belichtingstijd, waardoor je veel dieptescherpte hebt.
Wat ik gedaan heb om de kleine fotootjes op de beeldbank van Den Bosch waarvan de vergrotingen ontbreken nader te bestuderen, is de webpagina uitvergroten met Ctrl+ (Ctrl- verkleint weer, en Ctrl0 brengt je terug naar de oorspronkelijke vergroting). Dan zie je op 0069629 onder het linkerhuisje een hele rij witte kopjes, en parallel daarmee, meer naar links op de foto, nog een hele rij witte kopjes.
Website: http://www.bossche-encyclopedie.nl/Overig/Forten/Rond%20Cr%C3%A8vecoeur.pdf
Vrijdag 15-1-2010 14:18:21
Martin Snuverink (Voorburg): Jammer, Antoon, dat je niet verder komt dan een poging mijn redenering onderuit te halen en niet met een tegenverklaring van het probleem komt.
Antoon, je beweert dus dat het rechtse huisje op 69630 een verdieping heeft. Volgens mij is dat niet zo, maar doordat ik de foto niet kan vergroten, kan ik het niet met 100% zekerheid zien. Volgens mij is dit huisje hetzelfde als het huisje op 69630 en dus ook als op het zoekplaatje. Als er een verdieping is, hebben we een probleem. Waarschijnlijk heb ik een foutje gemaakt met fotonummer 69630. Ik kan het nu niet precies nagaan omdat de Bossche beeldbank malfunctioneert.
Er stonden meerdere huisjes, zeg, je Als je met meerdere twee bedoelt, afgezien van schuurtjes e.d., zijn we het eens. Dit strookt ook met de oude topokaarten. Alle huisjes stonden aan de NO-zijde van de sluis.
Op 69629 zie ik niet de nieuwe remmingwerken (met de nadruk op nieuwe) van het zoekplaatje. Ik zie slechts twee witgekopte palen aan de westzijde zonder loopsteiger. Maar dit staat los van de kwestie van het huisje.
Volgens mijn vrouw, die op grond van haar opleiding aan de academie voor beeldende kunsten over enig inzicht beschikt, is 51877 zo scherp en helder, ook in de verte, en zo gecomponeerd en geposeerd, dat het waarschijnlijk een beeldend werk is. Illustrerend zijn de twee snoezige meisjes rechts op de afbeelding; die fotografeer je zo toch alleen maar als je dit ensceneert.
Ik blijf dus volhouden dat de 51877 een beeldend werk is, eventueel gemaakt aan de hand van een foto en uiteraard later weer gefotografeerd. Het Bossche archief zal waarschijnlijk alleen maar de foto van de afbeelding hebben.
Mocht 51788 toch een foto zijn, dan staan we voor een groot probleem, want er heeft nooit één huisje halverwege de sluishoofden gestaan.
Vrijdag 15-1-2010 12:58:24Antoon Bosselaers (Mechelen): Martin,
Je laatste bijdrage rammelt volgens mij langs alle kanten en is in tegenspraak met een eerdere bijdrage van jouw hand.
Dat 51877 geen foto zou zijn is volgens mij uitgesloten. Het is een foto, en wel een zeer oude foto.
Er stonden meerdere huisjes, maar ze waren zeker niet identiek, ook niet bijna, en al zeker niet op 69629, want het rechter huisje heeft daar een verdiep. Ook beweer je in je bijdrage van 14-1-2010 17:57:04 dat op 69629 geen remmingswerken te zien, maar ik zie links achter de sluis wel twee rijen van witte kopjes. Op 69630 zien we precies hetzelfde huisje als op het ZP. Alle details kloppen, inclusief de leibomen en de witte krul, waar je in je bijdrage van 14-1-2010 17:57:04 trouwens zelf naar verwijst. Het is dus geen ander identiek huisje, maar identiek hetzelfde huisje!
Het is jammer dat de vergrotingen van de meeste plaatjes op de beeldbank van Den Bosch niet werken.
Ik zou die luchtfoto van Sjoerd Eeftens wel eens willen zien.
Vrijdag 15-1-2010 09:23:02Martin Snuverink (Voorburg): N.a.v. van de reactie van Ton Versteeg van 14-01-2010 heb ik nog eens het ZP met foto 51877 vergeleken en kom tot de volgende bevinding.
De plaatsing van het huisje op foto 51877 is inderdaad vreemd. Op het zoekplaatje lijkt de zuidelijke zijmuur van het huisje ter hoogte te staan van het zuidelijke sluishoofd, terwijl op foto 51877 het huisje veel noordelijker staat. Er waren twee (bijna) identieke huisjes: bij elk sluishoofd één. Op foto 69629 zijn beide huisjes tegelijk te zien en op 69630 en 69631 zien we het noordelijke huisje. Op foto 51877 zien we maar één huisje.
Er is nóg iets vreemds: de hoek die de sluisdeuren met elkaar maken is buitengewoon stomp. En zo zijn er nog wel meer details die niet kloppen.
De verklaring is dat foto 51877 geen zeer oude foto, maar een tekening, aquarel of schilderij is. En dit kan kloppen, want googlen op de maker A.G. Schull leert dat de Bosschenaar behalve photograaf ook kunstschilder, aquarellist en onderwijzer aan de koninklijke school voor beeldende kunsten was. Zijn meeste werken dateren van 1870-1875.
Zoals kunstenaars wel vaker doen geven zij een eigen interpretatie aan hun werk. Op dit werk heeft Schull slechts één van de twee huisje afgebeeld en wel halverwege beide sluishoofden. Hiermee is tevens het verschil in hoogte van het geveldeel boven de ramen verklaard.
Eigenlijk faalt afbeelding 51877 dus als bewijsfoto, maar de andere foto’s maken dit ruimschoots goed.
Als 51877 tóch een foto blijkt te zijn, staan we écht voor een raadsel.

De zogenaamde Wilhelminasluis in Vianen, waarnaar ik via een link verwees in mijn derde reactie van 13-01-2010 is niet de kleine sluis van Vianen, maar de altijd openstaande Kleine Sluis van Wemeldinge. De molens zijn de stellingmolens De Hoop en Aeolus. Ik weet niet meer hoe deze onschuldige dwaling erin is geslopen.
Vrijdag 15-1-2010 08:37:30Martin Snuverink (Voorburg): Jan Spoolder, ik ben het met je eens. ik heb bij het plaatje van de link ook vraagtekens gezte, maar er verder geen aandacht aan geschonken. Het is in ieder geval niet de Wilheminasluis in de Afgedamde maas bij Andel en ook niet de kleine sluis bij Vianen. Dus lijkt het inderdaad een nieuw zoeklaatje buiten mededinging. Inderdaad geen Vianen, Andel of Zaandam. Ik weet nog niet waar wel!!
Donderdag 14-1-2010 23:16:50Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Cor Janse was de bezitter van de serie luchtfoto's, genomen uit een vliegtuig voor voedseldroppings, waarin ook ZP 512 te Santpoort, op deze site opgelost, voorkwam. In deze serie is ook een luchtfoto van Crevecoer gemaakt. Ik heb een kopie gevonden in mijn archief waarop de sluis met de remmingwerken erin (de kolk was veel breder), de sluisdeuren, de witte woning ernaast met uitbouw en restanten van het fort te zien zijn. De oplossing van plaatje 29 is nu al bekend maar als iemand nog prijs stelt op een scan van de kopie, of een kopie van het origineel van Cor Janse als hij daartoe bereid is, dan hoor ik het wel.
Donderdag 14-1-2010 22:34:00Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Een jaar of twee, drie geleden heb ik een luchtfoto zoekplaatje opgelost van de sluis bij Crevecoeur. Ik kan me niet herinneren op welke site dat was en heb er ook geen afdruk meer van. Wie weet over welke foto ik het heb? Je kon er de verdedigingswerken bij de sluis op zien alsmede enkele opstallen.
Donderdag 14-1-2010 21:18:43Jan Spoolder (Utrecht): De sluis heeft een dubbel stel deuren vlak achter elkaar). Dat betekent dat het hoogste waterpeil zowel boven als beneden de sluis kon optreden. Nadat de Henriëttesluis (tegenwoordig: 'sluis Engelen') was aangelegd (gereed 1897) had de Willemsluis, tot de demping, dus nog steeds een belangrijke functie als waterkering danwel als uitateringssluis bij hoge waterstanden in de Maas cq. Dieze. Bovendien kon de sluis als 'back-up'fungeren bij grote drukte of verstoring aan de Henriëttesluis. Het is dus niet zo vreemd dat er tot aan de demping onderhoud c.q. vervanging werd gepleegd aan de sluisdeuren, ook al was de sluis niet continu meer in gebruik voor de scheepvaart.


Martin, ik ben nog steeds benieuwd welke Wilhelminasluis (de kleurenfoto, met die 2 molens er naast) jij gisteren van dat weblog hebt geplukt. Vianen is het dus niet. Een nieuw zoekplaatje?
Donderdag 14-1-2010 21:15:57Ton Versteeg (Best): Ik ga een heel eind met Martin Snuverink mee als het er om gaat dat er toch iets bijzonders is. Als ik plaatje 51877 vergelijk met het zoekplaatje, dan denk ik toch een ander huisje te zien (vergelijk hoogte geveldeel boven de ramen). Ook de ligging van het huisje op 51877 is mer naar het midden van de sluis, trek bv een lijn van de middelste schoorsteen van het huisje en de hoek van het sluiswerk.
Donderdag 14-1-2010 20:05:21d.kralt (Meppel): Martin, wellicht dat de "ramp" van 1921 er iets mee te maken heeft. Zie het bijschrift bij andere foto's in de beeldbank.
Donderdag 14-1-2010 19:39:04Martin Snuverink (Voorburg): Toch vind er nog steeds iets zonderlings aan. Raadpleeg de beeldbank Den Bosch (link) en zoek op Crevecoeur.
Helaas zijn er bij de meeste foto’s geen jaartallen bij de foto’s gegeven en helaas lukt het met de meeste foto’s niet een vergroting op het scherm te krijgen.
Op foto 0051877 zien we oudere deuren dan op het zoekplaatje en er zijn geen remmingwerken en geen leilinden. Deze foto is dus zeer oud. Op het zoekplaatje wordt een nieuwe deur geplaatst; de deur ziet er duidelijk moderner uit.
Op foto 0069628 zien we de nieuwe remmingwerken aan de Diezezijde buiten de sluiskom. Hier zien we dezelfde moderne deuren als op het zoekplaatje.
Op foto 0069629 zijn er nog geen nieuwe remmingwerken.
Op foto 0069630 zien we de nieuwe remmingwerken met de witte krul van de trapleuning.
Op foto 0069631 zien we verticaal bewegende schuiven. Deze zijn niet van de schutsluis, maar van de keersluis. Hier zijn de leilinden voor het dienstgebouw veel hoger dan op de vorige foto’s, dus de foto is jonger, of dit dienstgebouw staat aan de Maaszijde van de sluis. Eigenlijk kan ik dit beeld niet goed duiden, maar dat is niet van belang.
Volgens de topokaart van 1928 was de sluis toen nog intact, maar in 1956 niet meer.
Op luchtfoto 0039621 uit 1940 zien de schutsluis nog intact. Op foto 0039622 van 1950 is de sluis gedempt.
In 1868 was de schutsluis er nog niet en in 1874 waarschijnlijk wel, maar vanwege militair staatsgeheim is Fort Crevecoeur inclusief sluis niet op kaart gezet.
Als het zoekplaatje van 1918 is, dan vraag ik me toch af waarom men de sluis aan het moderniseren is, terwijl de Henriettesluis al volop functioneerde.
Website: http://zoeken.stadsarchief.nl/Atlantis/?application=tha&database=tha&service=search&templatename=zoek.htm&query=&vanaf=0&sessienummer=381.d6000000&aantal_per_pagina=10&relatienr=0&zoekvraag_nieuw=1
Donderdag 14-1-2010 17:57:04
Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, die mast is natuurlijk maar bijzaak. Het gaat er immers om welke sluis dit is. Die mast dient volgens mij om er iets in te hijsen. dat kan evengoed zoiets als een stormbal of een ander teken/baken zijn als een lantaarn die op de grond moet worden aangestoken (carbid of olie).
De klus gaat volgens mij om iets nieuws. Ik schreef al dat de remmingswerken er fonkelnieuw uitzien. In die tijd waren milieu en ruimte nog niet zo'n issue als nu. Geabandonneerde objecten liet men veelal aan hun lot over en werden niet opgeruimd, tenzij men die ruimte voor een nieu project anders nodig had.
Donderdag 14-1-2010 15:41:55Gerard Nachbar (Almere): Dit wordt een herhaling van zetten. (Lire, c'est mourir un peu.) Ik heb het dus niet over een trapleuning. Linksboven in het zoekplaatje staan twee mannen naast elkaar op een dwarsstang van de bok. Als je van daaruit naar rechts gaat zie je de krul. (In de vergroting zie je het nog duidelijker.) Ik denk eerder aan een signalering rond waterstanden o.i.d. dan aan verlichting. Vergelijk het met de visuele communicatie tussen gemalen.
Donderdag 14-1-2010 15:07:31Ton Versteeg (Best): ... wellicht heeft de staf iets met windmeting te maken. Of die technologie toen al zo ver was ben ik nog niet achter.
Donderdag 14-1-2010 15:07:08Gijs van Kranenburg (Buurmalsen): de staf van St.Nicolaas is niets meer en minder dan een sierkrul aan het einde van de trapleuning !
Donderdag 14-1-2010 14:52:41Gerard Nachbar (Almere): Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat er iets nieuws wordt geplaatst, terwijl het net zo goed om het verwijderen (ontmantelen) zou kunnen gaan!?

Blijft de kwestie van de 'staf van sinterklaas' (mijn bericht van heden 05 uur 55).
Donderdag 14-1-2010 13:57:33Ton Versteeg (Best): Heel goed gevonden. De voorhaven van deze sluis is/was militair terrein. Ik heb daar omstreeks 1980 gedurende twee jaar in de zomer met mijn zeiljacht gelegen. Het kan verkeren!
Donderdag 14-1-2010 13:17:27Martin Snuverink (Voorburg): Perfect werk, Dibbler!
Ik was juist nagegaan of dit de oude Sluis Sint Andries tussen Maas en Waal was, maar had mijn twijfels. Daarna heb ik gekeken naar de Willemssluis Crevecoeur. Eerst wilde ik niet geloven dat deze het was, omdat de sluis in 1900 overbodig werd na de opening van de Henriettesluis te Engelen en wat moet je dan met herstelwerk in 1918?
Maar het is inderdaad de Willemssluis in het Fort Crevecoeur in de oude Dieze bij den Bosch. Er zijn plannen om deze sluis te herbouwen.
Toch blijven er nog vragen over: waarom die fonkelnieuwe remmingswerken en nieuwe deuren in 1918 als de sluis al 18 jaar overbodig was?
Donderdag 14-1-2010 12:48:39d.kralt (meppel): Heel knap gevonden! Als je alleen "Crevecoeur" als zoekopdracht bij de beeldbank van Den Bosch intypt krijg je nog veel meer foto's!
Donderdag 14-1-2010 12:47:19Dibbler (): Aanvullende bewijsfoto in dezelfde beeldbank:
Nummer: 0051877
Document: Foto
Locatie: 's-Hertogenbosch, ; Rivier de Dieze
Beschrijving: De gesloten Willemssluis bij fort Crevecoeur
Datering:
Fotograaf: A.G.Schull
Website: http://bit.ly/6YWS7X
Donderdag 14-1-2010 12:06:46
Dibbler (): Deze foto zit in de beeldbank van stadsarchief 's-Hertogenbosch:

Nummer: 0069633
Document: Scan (digitale reproductie)
Locatie: 's-Hertogenbosch, ; Fort Crevecoeur
Beschrijving: Sluis met heiblok
Datering:
Fotograaf: onbekend
Website: http://bit.ly/4wETRb
Donderdag 14-1-2010 11:27:52
Martin Snuverink (Voorburg): Nog een mogelijkheid die niet eerder aan de orde is geweest: de oude sluis van Sint Andries in het oude Kanaal van Sint Andries, dat Maas en Waal verbindt bij Rossum in het Land van Maas en Waal.
In 1930 is een geheel nieuw kanaal gegraven en een nieuwe sluis gebouwd met hefdeuren. Van de oude sluis heb ik (nog) geen afbeeldingen gevonden.
Donderdag 14-1-2010 00:06:17Gerard Nachbar (Almere): @staf van sinterklaas: ik bedoel een verticale staf met bovenop een krul. Die laatste bevindt zich rechtsboven die twee mannen die op een horizontale balk van de bok staan, ter hoogte van de scharnierpunten met de broek. (De broek compenseert de achterwaartse krachten die bij het hijsen van een last optreden.) Deze 'staf van sinterklaas' (verlichting? signaalfunctie?) lijkt me redelijk uniek.
Donderdag 14-1-2010 00:05:55Martin Snuverink (Voorburg): Het Noordwillemskanaal was tot 1965, evenals de Drentse Hoofdvaart nu nog, bevaarbaar voor schepen tot slechts 150 ton. De sluis van het zoekplaatje laat stellig grotere schepen toe, wat reden is om deze kanalen af te schrijven. Eigenlijk geldt dit voor alle Drentse kanalen inclusief de Hoogeveense Vaart, die zonder uitzondering oorspronkelijk turfvaarten waren. Turfschepen waren niet zo groot, want zij moesten ook in de wijken (= doodlopende zijkanaaltjes het veen in) kunnen varen.
Overigens werden in Drenthe wel basaltkademuren toegepast, o.m. in de sluis in de Norgervaart/Kolonievaart bij Kloosterveen/Huis ter Heide ten westen van Assen. Maar nogmaals, de Drentse sluizen zijn gewoon te klein.
De Grote Kolksluis van Zwartsluis had ook basaltkademuren en lijkt me wel groot genoeg. Zie de link. Deze sluis lag echter in de bebouwde kom.
De schoorsteenplaten hebben geen overstek en zijn niet typisch Gronings of Fries. Drents zou in principe wel goed kunnen.
Gerard, de “staf van Sinterklaas” is gewoon de beëindiging van de trapleuning met een sierlijke krul.
Vianen. Terzijde, ik verbaasde me erover dat een sluis in 1873 Wilhelmina Schutsluis heette, terwijl Wilhelmina (de oma van Beatrix) in 1880 werd geboren. Dan moet de sluis zijn vernoemd naar Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van koning Willem I.
Deze “kleine sluis” van Vianen is gedempt. Een afbeelding ervan is te zien op http://www.postcardsfrom.nl/14/nl149087.jpg en http://wilhelminasluis.web-log.nl/photos/uncategorized/2009/11/14/01_kleine_sluis.jpg en mijn conclusie is dat dit een andere sluis is. Dit had ik al eerder bekeken, maar het is ondoenlijk alle nieten te rapporteren. Overigens wel basalt!
Ik heb op de kaart van 1873 geen dienstgebouw aan de westzijde van de sluis kunnen ontdekken. Op deze smalle strook tussen sluis en stadsgracht was daar ook geen ruimte voor. Als aan de westzijde een dienstgebouw had gestaan, zouden we dan ook niet een glimp van de vesting Vianen moeten zien?
Website: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ZZM01:F018363
Woensdag 13-1-2010 23:16:12
Jan Spoolder (Utrecht): Herstel, ik bedoel de top-mil kaart van 1873 (www.watwaswaar.nl) waarop oostelijk van de Wilhelminasluiskolk een gebouw zichtbaar is.
Woensdag 13-1-2010 21:31:12Jan Spoolder (Utrecht): Ik ken de door Martin genoemde sluis niet en kan er moeilijk een beoordeling van geven. Maar de topografisch-militaire kaart ('Bonneblad') van 1912 toont naast de Zeeburgersluis geen sluiswachterswoning of -kantoor.

Martin, waarop baseer je het oordeel dat sommige van de kanalen in jouw (tamelijk complete) opsomming te smal zouden zijn, en daarom a priori afvallen?

Ik schat de woning/kantoor in tussen 1840-1875. Ik zou daarom toch nog willen wijzen op de Wilhelminasluis in Vianen. Weliswaar komt de huidige sluis met sluiswachterswoning/kantoor in het Merwedekanaal(geopend 1894) niet in aanmerking, maar dit kanaal verving het Zederikkanaal (geopend 1825). Tot ver in de vorige eeuw heeft hier de oude sluiskolk van het Zederikkanaal westelijk naast de huidige kolk gelegen, op de kaart van 1874 is daarbij een sluiswachterswoning/kantoor te zien westelijk van de sluiskolk. Je kan je afvragen waarom men in 1916 dan nog de deuren van een afgedankte sluis verving, maar deze diende mogelijk ook nog als waterkering voor de Lek en/of als nood/hulpsluis?
Woensdag 13-1-2010 21:21:14Gerard Nachbar (Almere): De twee schoorstenen van de sluiswachterswoning (?) vertonen de voor het noorden van NL karakteristieke vonkendempplaten. Verder ter overweging: In de vergrote versie zie je rechts van de rechterpoot van de drijvende bok iets dat op de staf van sinterklaas lijkt; een hoge lantaarn? De leilinden bij het gebouw associeer ik niet direct met de nabijheid van zout of brak water. Dus meer met iets rustieks, dieper landinwaarts. Is het Noordwillemskanaal (Assen - Groningen) al de ingangscontrole gepasseerd?
De breedte van een water kan ter hoogte van sluizen et cetera groter zijn dan elders; bijvoorbeeld vanwege semipermanente aanlegplaatsen of keermogelijkheden. Bij voorbaat smalle wateren elimineren lijkt me niet zonder risico's.
Woensdag 13-1-2010 21:14:09Martin Snuverink (Voorburg): Leo R., jouw kwestie was al in de reacties van 2-1-2010 aan de orde geweest.
Alard Roose en Dick Zweers, het zuiden van het land was ook al aan de orde geweest. In Zeeland zijn maar 5 locaties mogelijk: Vlissingen, Veere, Hansweert, Wemeldinge en Terneuzen, met negatief resultaat. In NB en Lb zijn de meeste kanalen en sluizen te jong. De Zuid Willemsvaart is te klein en de Wilhelminasluis in de Afgedamde Maas is het niet. In Overijssel zijn de Overijsselse kanalen te klein en de Twentekanalen te jong. Zwartsluis en de Katerveersluis bij Zwolle zijn het niet. Gelderland: het Apeldoorns Kanaal is te klein en het Maas-Waalkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn te jong. Dan blijven de Hollanden en Utrecht over, uiteraard tenzij ik iets over het hoofd heb geblunderd.
Liever zou ik willen dat iemand op mijn serieuze suggestie Zeeburgersluis te Amsterdam ingaat.
Woensdag 13-1-2010 12:54:42Leo R. (Utrecht): Telefoonboek van 1915: Groot, W.P. de, Aannemer, Soerenscheweg 86, Apeldoorn.
Website: http://de-wit.net/bronnen/tel1915/pag/143.htm
Woensdag 13-1-2010 12:39:23
Alard (Zevenaar): Ik zie op de achtergrond links een paar huizen of schuren staan en in het midden ook nog iets. Stel dat dat een molen is of iets wat daar op lijkt dat moet dit zp gezocht worden in de polder denk ik. Ik heb ook al gezocht overal in het noorden van het land. Ga maar eens kijken in Brabant of Zeeland misschien.
Woensdag 13-1-2010 11:16:07Martin Snuverink (Voorburg): In Noord-Nederland heb – dacht ik - ik alle zeesluizen (schutsluizen) bekeken en ik zie er geen mogelijkheid meer. En piepkleine mogelijkheid, waarin ik nauwelijks geloof, is dat dit geen schutsluis, maar een zijl is. Een zijl is een uitwateringssluis die bij laagtij open staat en bij hoogtij gesloten is.
Gezien de remmingswerken is de sluis van het zoekplaatje echter belangrijk voor de scheepvaart. Dit zijn zijlen doorgaans niet.
Een nog niet gepasseerde mogelijkheid is de Zeeburgersluis in Amsterdam. Deze ligt aan de Nieuwevaartkade bij de Cruquiusweg. Momenteel staat deze - uiteraard vernieuwde - sluis altijd open. Er is geen oeververbinding meer. In 1912 was de omgeving nog niet ingevuld. Deze sluis is belangrijk geweest voor het rijnvaartverkeer tussen Amsterdam via de Nieuwevaart en het Merwedekanaal. We moeten de Zeeburgersluis niet verwarren met de “Sluis bij Zeeburg” in het Merwedekanaal, waarvan nog een ongebruikt restant staat aan de West-Merwedekanaaldijk (zie opgelost zoekplaatje 582).
Uit het kamerdebat van 19-05-1926 over waterstaatkundige zaken (zie de link, pagina 1015) blijkt dat de sluis in 1910 al van veel belang voor de Rijnvaart was.
Het Stadsarchief Amsterdam heeft geen bruikbare afbeeldingen.
Wie kan er meer over zeggen?
Website: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19251926/PDF/SGD_19251926_0000221.pdf
Woensdag 13-1-2010 10:48:05
Ton Versteeg (Best): Opvallend aan het remmingwerk hier is het vrij brede loopwerk. Daardoor is zeer onwaarschijnlijk dat dit zich in de sluiskolk bevindt. En waarschijnlijk dat het zich aan de zeezijde van een zeesluis bevindt; om twee redenen: (1) binnekomende schepen kunnen, alvorens te schutten, de wal op om bv in te klaren, sluis/kanaalgeld te betalen o.i.d. Uitgaande schepen kunnen hier, na schutten, wachten op het voor hen gunstige tij om uit te varen.

Ben nog wel benieuwd of er een scan komt van de achterzijde, of tenminste duidelijkheid waar de scheepsnaam Zwerver vandaan komt, alsmede de vaststelling dat de datum maart 1918 is.
Dinsdag 12-1-2010 20:52:30Jan Spoolder (Utrecht): Incidenteel komt het ook wel eens voor dat in de sluiskolk zelf meepalen of dukdalven staan; de oude Katerveersluis bij Zwolle (waar het volgens mij niet is) is daar een voorbeeld van.
Website: http://static.panoramio.com/photos/original/26569939.jpg
Zaterdag 9-1-2010 10:49:14
Redactie (Den Haag): De heer Voet weet niet zeker of hij de kaart nog in bezit heeft maar zal zodra hij in de gelegenheid is op zoek gaan.
Zaterdag 9-1-2010 09:19:40Hans (Akkrum): Delfzijl ligt aan Eems/Dollard,waar je door opstuwing grote tijverschillen hebt.De remming op deze foto is daar niet op berekend.Dit kan niet de zeekant zijn.Op de dekschuit staat hoogstwaarschijnlijk de naam DE GROOT.Vanuit Harlingen opereert nog steeds een firma onder de naam de Boer en de Groot in deze branche
Vrijdag 8-1-2010 19:48:24Martin Snuverink (Voorburg): Deze remmingswerken duiden n.m.m. op wisselende waterhoogten. Getijdenwerking past hierin. Het is dan hoogwater.
Op andere gronden moet ik helaas toegeven dat dit toch niet Delfzijl kan zijn, maar andere opties heb ik momenteel ook niet. Zie de link, zoeken delfzijl, zeesluis, 2e foto (NL_GDZI_gad0822_1) uit 1900.
Website: http://www.beeldbank-groningen.pictura-dp.nl/
Vrijdag 8-1-2010 13:19:54
Jan Spoolder (Utrecht): Zo'n steigerconstructie heet een remming of remmingswerk en vind je uiteraard niet in de sluiskom maar boven of beneden de sluis.
Als het de buitenzijde van een zeesluis zou zijn, zou je dan niet meer sporen van het getij moeten kunnen zien?
Vrijdag 8-1-2010 09:33:33Martin Snuverink (Voorburg): Volgens mij: Delfzijl, Oude Zeesluis.
Ik heb de indruk dat de steigerconstructie (of hoe die heet) zich buiten de sluiskolk bevindt. In de kolk zijn zulke steigers wat vreemd. Uitzondering is de Wilhelminasluis bij Andel, maar daar zijn de oevers van de sluiskom schuin.
Het ponton ligt dus buiten de sluiskom, tenzij de sluis twee kommen achter elkaar heeft, wat wel eens voorkomt, bijvoorbeeld in de Koninginnensluis in Vreeswijk (Nieuwegein).
Als het ponton buiten de sluiskom ligt, hebben we te maken met de rivierzijde of met een getijdenwater.
Oude riviersluizen zijn er in Vreeswijk, Vianen, Gorinchem en Andel. Deze zijn het niet.
Oude Zeesluizen van fors formaat zijn of waren er in Delfzijl, Zoutkamp, Dokkumer Nieuwezijlen, Harlingen, Stavoren, Zwartsluis, Muiden, Amsterdam (Willemsluizen en Oranjesluizen), Edam, Den Helder, Zaandam, IJmuiden, Nieuwesluis, Hellevoetsluis, Wemeldinge, Hansweert, Vlissingen, Veere, Terneuzen, Dintelsas, Moerdijk. De meeste zijn van baksteen gemetseld.
Wilhelminakanaal, Julianakanaal, Markkanaal, Maas-Waalkanaal, A’dam-Rijnkanaal, Van Starkenborghkanaal, Van Harinxmakanaal, Prinses Margrietkanaal zijn van na 1900 en dus te jong.
Negentiende-eeuwse kanalen van voldoende grootte zijn Eemskanaal, Merwedekanaal, Zederikkanaal, Kanaal door Voorne, Kanaal door Walcheren, Kanaal door Zuid-Beveland.
De Zuid Willemsvaart is te klein. Het Noord-Hollands Kanaal is veel ouder, maar zou jongere sluizen kunnen hebben.
Conclusie: dit moet een zeesluis zijn.
Ene Willem Pieter de Groot, schipper, zoon van een stuurman, is geboren in Groningen in 1869, daar getrouwd in 1900 en daar overleden in 1931 (bron: genlias.nl). Grote kans in de provincie Groningen. En daar zijn de enige zeesluizen in Zoutkamp (dat afvalt) en Delfzijl.
Jazeker, dit is volgens mij Delfzijl, de Binnenhaven met de ingang van de Oude Zeesluis van het Eemskanaal aan de zeezijde. Zie http://www.beeldbank-groningen.pictura-dp.nl/, foto NL_GDZI_gad1582_1.
Uit deze foto blijkt dat:
1) zich inderdaad basaltmuren buiten de sluiskom bevinden;
2) de steigers overeenkomen en aan beide oevers buiten de sluiskom staan.
Zie ook: http://www.postcardsfrom.nl/ht-docs/, zoeken Delfzijl, Havengezicht (eerste twee foto’s).
Een sprekender bewijs heb ik helaas niet kunnen vinden.
Website: http://www.beeldbank-groningen.pictura-dp.nl/
Donderdag 7-1-2010 23:28:51
Redactie (Den Haag): Graag wijs ik erop dat dit een heel oud zoekplaatje is. Indertijd heb ik zelf de beschrijving gemaakt. Of de heer Voet nog steeds de eigenaar is weet ik niet, ik heb hem gevraagd om indien dat zo is, de achterkant te scannen of daar informatie over te geven.

Wim de Koning Gans
Donderdag 7-1-2010 07:46:16Alard (Zevenaar): Ben benieuwd wat op de achterzijde van de kaart staat Inzender noemt een datum maart 1918 staat dit op de achterzijde. Wat staat er nog meer op. Ben nieuwsgierig.
Woensdag 6-1-2010 23:26:19dick zweers (bergeijk): Nou, vooruit Martin, een wild idee. Ik ben het me jouw uitgangspunten eens. Kijkend naar de kleurstelling van kozijnen en ramen denk ik toch aan het zuidoosten des lands. Vrij zware kozijnkleuren met witte ramen. Bouwtijd ca 1840. Zuid-Wilemsvaart???
Woensdag 6-1-2010 13:17:02Martin Snuverink (Voorburg): Het gaat om een forse sluis met muren van basalt en dus niet van baksteen. Deze dateren doorgaans uit de periode 1880 - 1900. Er zijn er verschillende geweest en nog enkele over, o.m. de Koninginnensluis in Vreeswijk (Nieuwegein). Andere van zulke sluizen waren die in het Kanaal door Zuid-Beveland (Hansweert en Wemeldinge)en de sluis bij Veere. Misschien ook de sluizen in het Kanaal door Voorne bij Hellevoetsluis en Nieuwesluis. Ook Zwartsluis en Dokkumer Nieuwezijlen, Gaarkeuken en Zeeburg (A'dam) heb ik bekeken. Bij al deze sluizen heb ik geen match kunnen vinden, met name omdat ik het sluiswachtershuis nergens heb aangetroffen.
Wie heeft er nog meer ideeën, ook al zijn ze wild?
Woensdag 6-1-2010 12:21:42Berry Meester (Apeldoorn): Geen Apeldoorn !!
Zaterdag 2-1-2010 22:47:51Ton Versteeg (Best): Uit het archief van de Gem. Havendienst vind ik een luchtfoto van de sluis uit ongeveer 1970. Deze foto laat een sluisplateau constructie zien die anders is dan op het ZP. De foto uit 1970 klopt met de topokaart van dit gebied uit 1917. Dit ZP is volgens mij dus niet de Koopvaardersschutsluis in Den Helder.

W.P. de Groot vind ik terug in het Telefoonboek 1915. Dat is een aannemer in Apeldoorn.

Wel nog een vraag aan inzender: op basis waarvan wordt het vermoeden uitgesproken dat het om de “Zwerver” gaat?

Website: http://www.hsvdenhelder.nl/news/nieuws.asp?v0=81
Zaterdag 2-1-2010 20:08:35
Ton Versteeg (Best): nog ter aanvulling: zowel de foto van de gemeentelijke havendienst als de tekening zijn vanuit de Binnenhaven zijde gemaakt. Het enkele huisje staat derhalve op de ZO-zijde van de sluis en de andere huisjes op de NW-zijde. Daar loopt ook en weg voorlangs.
Maandag 28-12-2009 14:39:07Ton Versteeg (Best): De link naar marktplaza laat een tekening zien van de Koopvaardijsluis. Het huisje toont veel overeenkomst met het huisje op het ZP.
Wat opvalt is dat er wordt gesproken over de Koopvaardersschutsluis en de Koopvaardijsluis. Die eerste benaming is de officiele, de tweede benaming komt voor op de kaart uit het archief van de Haven den Helder, alsook op de tekening op marktplaza. Ik neem toch aan dat het steeds over dezelfde sluis gaat.
Website: http://www.marktplaza.nl/Tekeningen-3x-van-CJ-van-Meurs-Den-Helder-8767272.php?fotos=
Maandag 28-12-2009 14:32:46Redactie (): Op de Hyvessite heeft iemand wat foto's verzameld van internet. De bestandsnaam is hetzelfde als op Zoekplaatjes. Dat zegt dus helemaal niets over de vraag of dit echt de Koopvaardersschutsluis is.
Maandag 28-12-2009 09:02:32nicole schouten (haarlem): de zelfde foto op die hyvessite staat bij de
koopvaardersschutsluis genoemd. daar staat ook dezelfde nieuwe situatie die voor de redactie aanleiding was de oude oplossing af te keuren.
Maandag 28-12-2009 02:21:09Gerrit Ekkel (Waalwijk): Foto 29-800 staat identiek op genoemde site vermeld, echter zonder vermelding jaartal etc. en zonder vermelding herkomst.
Website: http://nhkanaal.hyves.nl/
Zondag 27-12-2009 20:13:12Redactie (Den Haag): Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de site stuitte ik op dit plaatje. Hoewel de heer Grooff een slag om de arm hield heb ik in 2000 blijkbaar een reden gehad om de oplossing te accepteren. Op zoek naar bewijs vond ik onderstaande site waarop onderaan een afbeelding te zien is van de Koopvaardersschutsluis met twee gebouwen die niet overeenkomen met het zoekplaatje. De zoektocht wordt dus heropend.
Website: http://www.havendenhelder.nl/nieuws.asp?v0=64
Donderdag 24-12-2009 17:00:16J. Grooff ( Den Helder): Dit is waarschijnlijk de Koopvaardersschutsluis te Den Helder. Verbinding N-Hollandskanaal met het Nieuwediep. Sluis bestaat niet meer en wordt thans gebruikt als bassin voor het gritstralen van schepen. De sluis is in het geheel overkapt rondom 1990. Huis op achtergrond gesloopt.
12 oktober 2000  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):