Zoekplaatje 2650 

Inzender: Theo van der Salm Uitleg

Gegevens: Deze foto is afkomstig van een familie uit Lisse en is er één uit een uniforme serie van 19 bijzondere foto’s, allen in sepia uitgevoerd en op karton geplakt. Tot nu toe heb ik 18 van de 19 foto’s kunnen typeren als zijnde Lisse rond 1900, maar deze foto kan daar (nog?) niet geplaatst worden. Het betreft een boerderij gelegen aan een vaarweg. De nok en de daklijst van wat mogelijk het zomerhuis van de boerderij is, zijn rijk versierd. Op het dak staat een hoge schoorsteen. Het water is geen kaarsrecht gegraven sloot, maar mogelijk een natuurlijke beek. De foto is waarschijnlijk genomen vanaf een hoge brug.

Herkomst: gekregen van iemand uit Nederland.

Datering: circa 1900    Formaat: 7,8 x 10,6 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 27 oktober 2017


 Reacties op Zoekplaatje 2650 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

De Coehoorn, Loosterweg, Voorhout

Hans Klomp (Antwerpen): Beste Martin "Sherlock" Snuverink
Mijn complimenten voor dit speurwerk!
Zondag 26-1-2020 12:51:31Martin Snuverink (Voorburg): Rest mij nog de heer Joris van Maanen van Erfgoed Leiden en Omstreken hartelijk te bedanken voor zijn voortreffelijke hulp bij het vinden van het bewijs van dit zoekplaatje.
Inzender Theo van der Salm heeft aangegeven dat de foto naar een archief of museum gaat. Suggestie: naar Erfgoed Leiden e.O.
Zondag 26-1-2020 08:08:19Theo van der Salm (Amersfoort): @ Martin Snuverink: Hartelijk dank voor al je zoekwerk, beginnend bij je eerste voorzet tot het uiteindelijk zelf inkoppen. Fijn om aan Spaarnestad Photo te kunnen doorgeven dat de oplossing hiermee definitief is. Deze foto is hierdoor een stuk specialer geworden. Van deze boerderij waren tot dusver nog geen foto’s bekend. Bovendien zijn er slechts enkele opnames van boerderijen in de bollenstreek bekend die zo oud zijn als het zoekplaatje.

Wat mij verraste is dat op de kadasterkaarten uit 1914 en 1915 al een woning voor aan de weg aangegeven staat. Op de website van de Waag Society staat als bouwjaar van Loosterweg 16 aangegeven: “1955”. Ook op een RAF foto van 30 november 1944 is te zien dat er een vergelijkbare woning staat. Ik kan geen andere verklaring bedenken dan dat in 1955 op exact dezelfde plaats een nieuwe woning ge-/herbouwd is en dat ook deze fundamenten opnieuw gebruikt zijn.
Zaterdag 25-1-2020 12:48:13Martin Snuverink (Voorburg): Blijkens de door Theo van der Salm, Erwin Petter en mij verzamelde gegevens kan het volgende gereconstrueerd worden. Mijn bezoek aan Erfgoed Leiden en omstreken op 23 -01-2020 heeft hieraan veel bijgedragen.

De topokaarten van de periode 1914 t/m 1950 rond de brug die nu Coehoornbrug heet toont op het erf van de hoeve Coehoorn 3 gebouwen, waarvan het zuidelijkste qua ligging overeenkomt met wat Theo van de Salm het zomerhuis noemde met daarnaast een gebouw dat de in 1922 gesloopte schuur moet zijn geweest en waar vervolgens een flinke bollenschuur is gebouwd. De topokaart toont daarachter nog een kleiner gebouw, dat op het zoekplaatje door de bomen niet te zien is.

Het zoekplaatje toont verder nog een boerderij of huis verderop aan de linker zijde van het veronderstelde Mallegat, grotendeels verscholen achter een grote boom, in de gemeente Lisse. Rechts van Het Mallegat is een erf te zien en helemaal rechts op het zp nog een erf. De plaatsing van de erven correspondeert volledig met de topokaarten, beide in de voormalige gemeente Voorhout en beide van de Loosterweg toegankelijk via de zogeheten Oude Duinweg. Tezamen zijn de vier hofstedes op de topokaarten dus terug te vinden.

De Coehoorn is gebouwd in 1855. Een eenvoudige kadastrale tekening, waarop twee gebouwen staan dateert van 1857. In 1916 koopt de firma Boot & Co (niet van de scheepsbouwersfamilie) de Coehoorn. Boot had meer inrichtingen in deze omgeving. Boot verhuurt de Coehoorn aan de familie Willem Drost en Hendrika Johanna Otto te Hillegom. Dit was na 10-10-1916, de datum waarop hun jongste kind, 5 maanden oud, overleed.

Op 11-1-1919 (Leidsch Dagblad) biedt W. DROST te Voorhout circa 40.000 kg koolrapen (veevoer) te koop aan op de Coehoorn, “gelegen aan groot vaarwater”.
Volgens het bevolkingsregister van Voorhout woonde Willem Drost op wijk III-39, kaartnummer 217.
Op 5-1-1921 (Leidsch Dagblad) biedt L. VAN BEELEN 10 hennen en 1 haan te koop aan op de Coehoorn te Voorhout.
Op 25-7-1918 verdronk de in Voorhout wonende 3-jarige Leendert Hubertus Martinus van Beelen, zoon van Leendert van Beelen en Helena Bakker te Voorhout, “in het water grenzend aan de Mallegatssloot”. (Bron: wiewaswie.nl).
De veiling voor afbraak vond plaats 30 november 1922 op de tuin van de General Bulb Compagnie aan de overzijde van de Coehoorn, gelegen Loosterweg aan het Mallegat onder Voorhout. Het zoekplaatje zal dus de situatie van voor 1922 tonen. Eigenaar was Boot & Co.

Erfgoed Leiden e.o. heeft een kadastrale tekening van 1916 gevonden. Vergelijking hiervan met het zoekplaatje toont de volgende overeenkomsten:
- De flauwe knik in Het Mallegat.
- Het gebouw dat op de tekening is aangeduid met schuur en door Theo van der Salm zomerhuis wordt genoemd.
- De uitbouw van genoemde schuur/zomerhuis aan de Mallegat-zijde tot aan de oever.
- De positie van de grote schuur.
- De positie van de fotograaf op de Coehoornbrug.
Op de kadastrale kaart is ook het woonhuis ingetekend. Dit is op het zoekplaatje links buiten het beeld gevallen of bestond nog niet.
Het bovenste deel van deze kaart is niet van belang.
Het bewijsmateriaal heb ik separaat naar de redactie gestuurd.

Vrijdag 24-1-2020 09:31:17

kadastrale tekening van 1857 - collectie Erfgoed Leiden.
kadastrale tekening van 1914 - collectie Erfgoed Leiden.
kadastrale tekening van 1915 - collectie Erfgoed Leiden.Theo van der Salm (Amersfoort): Op facebook kwam ik deze ongedateerde luchtfoto tegen. Het huis voor aan de weg is in 1955 gebouwd en is het enige gebouw dat er momenteel nog staat. De foto is waarschijnlijk niet veel later gemaakt gezien de voor die tijd gebruikelijke korte bollenbedden. Op de foto is nog net het dak van het oude zomerhuis te zien, inmiddels zonder karakteristieke daklijst/ makelaar. De punt van het dak en de positie van de schoorsteen op beide foto’s komen overeen. De “nieuwe” bollenschuur is mogelijk op het fundament van de oude boerderij gebouwd.
Het zoekplaatje is inmiddels professioneel gescand door Spaarnestad Photo en is te zien op hun website. Er is veel meer detail te zien dan op de scan gemaakt met mijn huis-, tuin- en keuken-printertje. Ook de andere 18 foto’s van de serie van Lisse zijn te zien op de website door te zoeken op “Blok album”.

Website: https://beeldbank.spaarnestadphoto.com/search.pp?f [...]
Zondag 19-1-2020 11:46:02


Foto ingestuurd door Theo van der Salm - red.wagenaar (Zeist): Ik zie nog geen opmerking over het gevelteken. Bovenin zit een kruisje. Past dit bij de omgeving van Lisse?
Zaterdag 30-12-2017 14:03:32E. Petter (Den Haag): In 1922 wordt op deze plaats een gebouw afgebroken, dat 3000 dakpannen en 1000 vloertegels heeft.
Website: http://leiden.courant.nu/issue/LD/1922-11-22/editi [...]
Donderdag 9-11-2017 13:36:00Theo van der Salm (Amersfoort): Ik kan me helemaal bij Martin Snuverink aansluiten. Onlangs was op Street View mijn oog ook al gevallen op de sterk gelijkende meandering van de beek. Op kaarten is de flauwe meandering echter nauwelijks te herkennen.

De naam “de Coehoorn” (of de Koehoorn) verwijst zowel naar het slotenpatroon in de vorm van koeienhoorns te zien op het bonneblad van 1905 (topotijdreis.nl), als naar een boerderij gebouwd in 1855. Dit jaartal heb ik uit een oude krantenadvertentie. Waarschijnlijk is deze boerderij reeds vroeg in de 20e eeuw tijdens de opkomst van de bollenteelt door de fa. Boot & Co gesloopt. Verder kan ik zeggen dat deze locatie uitstekend past in het stapeltje foto’s waar deze foto uitkomt, alsof het een zondags tochtje betreft langs de bezienswaardigheden van Lisse. Ik heb helaas geen oude referentiefoto’s kunnen vinden van deze boerderij. Het lijkt erop dat het puzzelstukje wel de goede vorm heeft, maar we weten nog niet of het de juiste kleur heeft. Het zou daarom mooi zijn als iemand een referentiefoto heeft. Of het zoekplaatje zonder de verlossende referentiefoto opgelost is laat ik graag aan de redactie over.

Achtergrondinfo: De stroken zandgrond langs de duinen werden “loosters” genoemd. Het water vloeide af via duinbeken en deze werden vanaf ca. 1400 geleid richting het oostelijk gelegen Haarlemmermeer. Bij het ontstaan van de geestgronden legde men, om zand te kunnen vervoeren, meestal kaarsrechte sloten aan in de bollenstreek. Ook de duinbeken werden vergraven tot sloten, waarbij de oorspronkelijke loop soms behouden bleef. Voorbeelden zijn de Kennemerbeek, de Hillegommerbeek, de Zandsloot of Lisserbeek en het Mallegat. De oudste wegen die deze waterwegen kruisten waren de Heerwegen, de Lijtwegen (Achterweg) en de Loosterwegen. Op de foto staat de zon rechts. De boerderij staat daarom ten NO van de brug waar de foto vanaf genomen is. Er van uitgaande dat de foto in de bollenstreek is gemaakt, is het aantal locaties dat in aanmerking komt dus te overzien.

Donderdag 9-11-2017 11:02:29Martin Snuverink (Voorburg): Vervolg vorige reactie.
De situatie op de kadastrale minuutplan Voorhout, sectie B, blad 4 uit 1832, helemaal rechtsboven, (zie de link) komt akelig goed overeen met de foto. Zelfs de zeer flauwe knikken in Het Mallegat komen overeen. De brug heet overigens Loosterbrug.
Website: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldi [...]
Donderdag 9-11-2017 10:52:33Martin Snuverink (Voorburg): Als dit in de omgeving van Lisse is, zou de foto kunnen zijn genomen vanaf de brug in de Loosterweg over de waterloop Het Mallegat in ZO richting. Dit is in Voorhout (nu gem. Teylingen) bij de grens met Lisse. Destijds stond hier (tpv Loosterweg 16) een hofstede met de naam Coehoorn. Op het zoekplaatje zijn daken van meer huizen te zien, waarvan de locatie aardig strookt met oude topokaarten.
Helaas kan ik geen enkel bewijs aandragen.
Donderdag 9-11-2017 02:54:03Klaas Verbaan (Noordeloos): Uiteraard kan een beek recht zijn, maar zoals het er hier uitziet is het niet vreemd als er mensenhanden aan te pas zijn gekomen.
Woensdag 8-11-2017 18:41:04  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http:// of https://):