Zoekplaatje 2560 

Inzender: Harm Renkema Uitleg

Gegevens: Foto met de damesgymnastiekvereniging Aspasia met Grietje (info achterkant). Een damesgymnastiekvereniging Aspasia komt o.a. voor in Rotterdam en Groningen.

Datering: ?    Formaat: 9 x 12 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 14 april 2017


 Reacties op Zoekplaatje 2560 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Gymnastiekfeest van het Nederlands Gymnastiekverbond, Gewest Zuid-Holland, op 27 mei 1912 op het Sportterrein aan de Graaf Florisweg in Gouda

Harm Renkema (Groningen): Helemaal terecht de opmerkingen dat ik niet iedereen heb bedankt voor de inbreng. Mijn zwakke excuus is dat mijn pc het had begeven en dat ik via mijn Smartphone heb gereageerd. Niet ideaal. De pc lijkt gelukkig nu weer in orde.
Dinsdag 16-5-2017 20:46:34Hans de Haas (Den Haag.): En vergeet vooral ook Ingrid niet!
Ingrid Evers (Maastricht): Het mag dan waarschijnlijk niet mogelijk zijn deze deelname van Aspasia Rotterdam aan het Goudse sportfestival in 1912 met een clubbewijs te staven, ik denk wel dat de foto van de vereniging uit 1909 voldoende houvast geeft voor een toewijzing aan deze damesgymnastiekvereniging en een datering.
Zaterdag 6-5-2017 14:49:21

Maandag 15-5-2017 23:52:27Theo van Gijlswijk (De Zilk): En ook Erwin Esselink voor de eerste aanwijzing naar Gouda.
Maandag 15-5-2017 23:02:42Harm Renkema (): Geweldig, Theo. Bedankt.
Maandag 15-5-2017 21:01:24Redactie (): Bravo Theo! Ik plaats de scan van het knipsel (uit De Prins) hier zodat het zichtbaar blijft als de veiling afloopt.
Maandag 15-5-2017 20:07:31
Theo van Gijlswijk (De Zilk): Op marktplaats staat momenteel in de rubriek tijdschriften, kranten en knipsels een krantenknipsel te koop van het gymnastiekfeest 1912 te Gouda. (Zoeken op gymnastiekfeest). Op het knipsel 3 foto's met linksboven de dames van Aspasia en rechts een foto van heren gymnasten met op de achtergrond de schuur van Bloemisterij Steensma.
Website: https://www.marktplaats.nl/a/verzamelen/tijdschrif [...]
Maandag 15-5-2017 19:41:18Redactie (): In de Wereldkroniek van 1 juni 1912 heb ik foto's gevonden van het Gymnastiekfeest van het Nederlands Gymnastiekverbond, Gewest Zuid-Holland, op 27 mei 1912 op het Sportterrein in Gouda. Het gebouw van Bloemisterij Steensma is niet te zien, wel (dezelfde?) dames van Aspasia uit Rotterdam.
Maandag 15-5-2017 17:58:48
Foto's uit De Wereldkroniek 1-6-1912 - red.Ingrid Evers (Maastricht): Ten overvloede: Aspasia uit Groningen is volgens het krantenbericht in 1912 niet aanwezig in Gouda. Dat is ook begrijpelijk, want het is waarschijnlijk pas in 1925 opgericht. Het lijkt me dat we bij dit zoekplaatje dus inderdaad met Aspasia Rotterdam te maken hebben. Dat er geen enkele relatie is met het interneringskamp c.q. het vluchtoord bij of op een gedeelte van het Sportveld te Gouda blijkt ruimschoots uit de eerdere postings.
Website: http://resources.huygens.knaw.nl/sportbondenclubsp [...]
Zondag 7-5-2017 02:17:10Ingrid Evers (Maastricht): Gaat het nu om die man, of om de club? De uniformen zijn identiek, indien men er rekening mee houdt dat het ene plaatje een statiefoto is (met vooral donkere hoofdbedekking), het andere een actiefoto (donkere kousen en schoenen) en dat er vier jaar tussen zit.
Zaterdag 6-5-2017 23:51:05Redactie (): Ingrid, ik ben er niet van overtuigd dat we op de foto uit 1909 in de Revue der Sporten dezelfde man zien als op het zoekplaatje.
Zaterdag 6-5-2017 17:57:29Ingrid Evers (Maastricht): Het mag dan waarschijnlijk niet mogelijk zijn deze deelname van Aspasia Rotterdam aan het Goudse sportfestival in 1912 met een clubbewijs te staven, ik denk wel dat de foto van de vereniging uit 1909 voldoende houvast geeft voor een toewijzing aan deze damesgymnastiekvereniging en een datering.
Zaterdag 6-5-2017 14:49:21Ingrid Evers (Maastricht): Het eerste Aspasia dat ik vond, blijkt niet de Rotterdamse vereniging te zijn. Deze bestond nog in 1999, maar kan ik nu niet (meer) vinden. Verificatie van het zoekplaatje zal dus waarschijnlijk langs dat kanaal niet mogelijk zijn.
Dinsdag 25-4-2017 12:38:08Theo van Gijlswijk (De Zilk): Op het ZP is vanaf het sportveld een gebouw te zien waarop op het dak vermoedelijk Bloemisterij Steensma staat aangegeven. Op de rechter blauwdruk tekening - 1913 nieuwbouw kassen noordzijde- (zie link) staan aan de onderzijde, de zuidzijde van de Graaf Florisweg de sportvelden aangegeven. Op de linker blauwdruk tekening van 1912 staan de gebouwen van Steensma aangegeven aan de zuidzijde van de Graaf Florisweg. Let op, op deze blauwdruk is het noorden aan de onderzijde van de tekening. Bovenaan de spoorweg Gouda - Utrecht, onderaan de Graaf Florisweg. Ik had de hoop dat op de foto's van het vluchtoord ook nog het gebouw met naam op het dak was te zien, helaas niet kunnen ontdekken.
Website: https://vluchtoordgouda.wordpress.com/locatie-vluc [...]
Dinsdag 25-4-2017 07:23:12Ingrid Evers (Maastricht): De dames in 1909. Op het zoekplaatje lijkt men in 1912 nog dezelfde 'snor' als trainer te hebben.
Website: http://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identi [...]
Dinsdag 25-4-2017 00:13:26Ingrid Evers (Maastricht): Het blijft een beetje mysterieus. Aspasia werd opgericht als damesgymnastiekvereniging en wel in maart 1904. In 1929 vierde men het 25-jarig jubileum.Van een (bijvoorbeeld) gemengde club en daarom (!) een heroprichting in 1926 is in Rotterdam geen sprake.
Website: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&que [...]
Maandag 24-4-2017 23:51:10Ingrid Evers (Maastricht): Aspasia Rotterdam bestaat nog steeds, mnaar kennelijk zijn ze niet erg op de hoogte van hun eigen geschiedenis of die van een voorloper. In 2011 hebben ze het 85-jarig bestaan gevierd (zonder een letter historie!). Dan gaat men dus uit van een oprichting in 1926. Een beetje laat voor het krantenbericht uit 1912.
Maandag 24-4-2017 23:34:46Ingrid Evers (Maastricht): Er hoefdt geen direct verband te zijn met dat vluchtoord. Het door Theo van Gijlswijk gevonden gymnastiekfeest, waaraan dus het Rotterdamse Aspasia meedeed, speelde zich volgens het krantenbericht af op het Sportveld (met kapitaal!). En dat lag in 1912 avlak bij de Graaf Florisweg (niet 'laan'). De vraag is dus waar precies. Volgens de beschrijving van het vluchtoord (zie TheovG's tweede posting) werden in 1916 zestig geïnterneerde Belgische militairen ingezet voor het boeuwen van een kamp met de demontabele woningen. Zelf werden zij gehuisvest "in aparte barakken aan de zuidzijde van de Graaf Florisweg op de plaats waar nu de Ambachtsschool en de huizen aan de Gravin Beatrixstraat staan. Dit grote perceel is op dat moment [nog altijd!] in gebruik als sportterrein."
Ik vermeod dat dit zoekplaatje niets te maken heeft met het vluctoord (voor burgers) of het interneringskamp (voor militairen) te Gouda.
Wat mij betreft is Van Gijlswijks gymnastiekfeest op het Goudase Sportterrein in 1912 de grootste kanshebber.Misschien dat de Rotterdamse gymnastiekvereniging nog ergens een archiefje heeft liggen? Of dat er een foto in een Rotterdamse krant of tijdschrift bestaat?


Maandag 24-4-2017 23:17:54Theo van Gijlswijk (De Zilk): Site over vluchtoord Gouda met foto's van het kamp. Helaas nog geen herkenbare foto i.v.m. met dit ZP
Website: http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/kamp- [...]
Maandag 17-4-2017 08:01:19Theo van Gijlswijk (De Zilk): Op het terrein en in de kassen van de gebroeders Steensma aan de Graaf Florisweg was van 1914 tot 1919 een vluchtoord (vluchtelingenkamp) voor Belgische vluchtelingen gevestigd.
Website: https://vluchtoordgouda.wordpress.com/locatie-vluc [...]
Maandag 17-4-2017 07:55:48d.kralt (m): Gebroeders Steensma waren gevestigd aan de Graaf Florisweg 6a.
Zaterdag 15-4-2017 11:50:54Theo van Gijlswijk (De Zilk): In mei 1912 werd er een gymnastiekfeest gehouden in Gouda op het sportterrein aan de Graaf Florislaan. Ook Aspasia uit Rotterdam deed daaraan mee. zie de Goudsche courant van 28 mei 1912
Website: http://kranten.samh.nl/goudsche_courant/1912-05-28 [...]
Zaterdag 15-4-2017 09:03:24Erwin Esselink (DELFT): De gedeeltelijk leesbare tekst op het dak zou kunnen staan voor:
BLOEMISTERIJ
STEENSMA
die gevestigd was in Gouda.
Vrijdag 14-4-2017 23:51:42  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.   

naam *  e-mailadres *     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http:// of https://):